Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

168

Det er ikke vanskeligt at anføre Træk, der belyser disse Forhold.

Af Komedierne var ikke blot Dobleren „udsiret med Sang og Dans",

men naar Ampiiitryon opførtes og Jupiter kom til Syne „i sin Gloire",

var „hele Teatret illumineret", eller som det hed ved en anden Op-

førelse: „Teatret bliver forandret, saa at det ved Torden og Lynild

bliver ganske illumineret, hviljcet er meget fornøjeligt at se"*). Inter-

medierne i Den indbildt syge var „udpyntet med adskillige rare Danse,

nemlig en serieuse Dans af Dansemesteren alene, en Ballet af fire

Hyrder og fire Hyrdinder, en Ballet af Apotekere, som dansende gør

deres Eksercitier med Clisterne, Piberne, en Ballet af Vægtere, som og

dansende gør det Intermedium med Polichinelle, hvilket er ganske

nyt"^). Sang og Dans var der ved alle Forestillinger i sidste Halv-

del af 1726; i Intermediet til Maskeraden blev der opført en Ballet af

otte Personer'), i Pantsatte Bondedreng minder Dansen mellem 2. og

3. Akt endnu om, at Stykket kom frem i denne Periode. Entreer og

Danse indlagdes saa vidt muligt mellem Akter og Stykker, der var

bl. a. „en comique Jalousie-Dans" af Bønder og Bønderkoner, en „ita-

liensk Nat", en „Matrosdans", en „Amagerdans" og en „Møllerdans".

De ageredes af flere Personer, Møllerdansen med sine „mange lystige

Forandringer" tog over en halv Time; den var danset over hun-

drede Gange i Stockholm og havde altid gjort Lykke. Dansemesterens

Kone underholdt Publikum med Arier og han selv gik ikke af Vejen

for Akrobatkunster: i Møllerdansen gjorde han „en besynderlig Tour

fra den længste Loge Nr. 8 lige ned paa Teatret"*). I 1728 synes

de danske Aktører endog at have benyttet sig af en engelsk „Kunst-

mesters" Medvirkning*^). Da de selv havde Brug for Gøglet, svandt

alle Betænkeligheder.

Harlekinadens Maskefigurer hørte hjemme i en lavere dramatisk

Verden end den, Montaigu var vant til at bevæge sig i. I de første

Aaringer holdtes de ude fra den danske Skueplads undtagen hvor

Moliére havde anbragt dem i et Mellemspil som f. Eks. i Den indbildt

syge; Aktørerne havde i Efteraaret 1723 givet Løfte om, at der i den

tilstundende Vinter vilde blive spillet „italienske teatralske Stykker",

men det maa være opgivet®). 1 Skuepladsens anden Periode viste

Harlekin og Scaramouche sig i Balletten Italiensk Nat^), men først

*) Plakater ^li, "Vio og Via 1726.

2) Plakat 2% 1726.

«) Plakat Vil 1726.

*) Plakater ^Ve, 'Ve, ^Ve, 'Vv, ^Vio, ^Vio og »/n 1726.

') Rep. Nr. 63.

*) Extr. Rel. (8vo) 1723, Nr. 73.

') Plakater ^Ve og 'V? 1726.

i

More magazines by this user
Similar magazines