Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

173

tor i Mester Gert (5 Akter), Leander i Arabiske Pulver, Leonard i

Maskeraden).

Johan Wibe Mortensen Gram. f. ca. 1695 (Christoffer i Vægelsindede,

Frans i Jean de France, Jeppe paa Bjerget, Dommeren i Mester

Gert (5 Akter)). Afgik 1723.

Peder Andersen Hald, f. 4. Oktbr. 1698 (Espen i Vægelsindede og

i Jean de France). Afgik 1723.

Jens Sørensen Høberg, f. ca. 1695 (Arv i Jean de France, Jakob Skomager

i Jeppe paa Bjerget, Christoffer i Mester Gert (5 Akter),

Studenstrup i Ellevte Juni, Arv i Julestuen og i Maskeraden).

Mad. Marie Magdalene Montaigu. f. la Croix, døbt 20. Oktbr. 1692

(Geske i Politiske Kandestøber, Lucretia i Vægelsindede og i Ellevte

Juni, Marthe i Jean de France, Pernille i Arabiske Pulver, i Jule-

stuen og i Maskeraden).

Mad. Helene Coffre, f. la Croix (Engelke i Politiske Kandestøber,

Abelone i Vægelsindede, Magdelone i Jean de France, i Julestuen

og i Maskeraden, Marie i Mester Gert (5 Akter), Leonora i Ara-

biske Pulver).

Mad. [Maren Magdalene] Lerche [f. Hagendal, senere gift Hiort, født

ca. 1689] (Aneke i Politiske Kandestøber, Terentia i Vægelsindede,

Elsebet i Jean de France, Nille i Jeppe paa Bjerget, Gunild i

Mester Gert (5 Akter)). Afgik 1723 eller 24.

Rasmus Hammer, Kopist og Diktør (d: Sufflør).

Tilkom i 1723:

Hans Andersen Lindorph, f. ca. 1691 (Jacob i Ellevte Juni, Jeronimus

i Barselstuen, Andreas i Arabiske Pulver, Espen i Vægel-

sindede, Jeppe paa Bjerget).

Andreas Michelsen Rammel, f. ca. 1703 (Niels Christensen i Ellevte

Juni, Polidor i Arabiske Pulver, Christoffer i Vægelsindede, Espen

i Jean de France).

Tilkom i 1723 ell. 24:

Mile Sophie Hiort (Leonora i Julestuen og i Maskeraden, Aneke i

Politiske Kandestøber, Terentia i Vægelsindede, Elsebet i Jean de

France, Nille i Jeppe paa Bjerget).

Grundstammen i den danske Bande bestod af to Elementer: en

mindre Gruppe, der var født i Danmark af franske Forældre og en

større, der baade ved Afstamning og Fødsel var hjemmehørende i

Landet. Dette Forhold hang sammen med Komedianttruppens oprinde-

lige Dannelse. Da det i Sommeren 1722 gjaldt for Montaigu om at

faa den samlet, var det kun naturiigt, at han først sikrede sig de

brugbare Emner, han fandt i sin nærmeste Familiekreds. Hans Hustru

More magazines by this user
Similar magazines