Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

REGISTER

Holberg, Montaigu og Frederik IV er ikke optaget i Registret, ligeledes er forbigaaet

en Række Navne, hvorom intet væsentligt udsiges. Parentes om Tallet betyder,

at den paagældende Person ikke udtrykkelig nævnes ved Navn.

Aarhus 60,217,221.

Ahlefeldt, Bendix (f 1757), 73. —

Fred., Storkansler, 37.

Alexej Michailowitsch, russisk Czar, 24.

Als, Iver, Aktør, 99, 134.

Amager og Amagerne 20, 33.

Amette, Jacques, 209.

Anholt 84 f.

Anna Sofie, Dronning, 72 f., 78, 85 f.,

111, 114ff., 186,2071,240.

Anna Sofie, Kurfyrstinde af Sachsen,

20, 24, (26).

Arnoldt, Hans Jac, General, 98-102,

105, 117-23, 170, 189, 208 ff., 212,

222, 224 f.

Asken se Årschen.

Assembleer 70, 74, 92 ff., 125, 182,

194.

Ballet 33 f., 40, 42, 51, 69, 167f.

Bartholin, Caspar, Professor (f 1768),

178. — Hans, Professor (f 1738),

176, 178.

Bechstedt, Jost Henr., Stadsmusikant,

67, 183.

Belgarde, fransk Komediant, 38.

Belleroche, Ange Fran^ois Corrare

de la, fransk Komediant, 38 —

f.

Maria Magdalena Corrare, fransk

Aktrice, 38.

Berg, Andreas, Stadsmusikant, 183.

Bergen 21, 180.

Bernardi, Bartolomeo, Musiker, 48.

Bernstorff, J. H. E., 172.

Bifalds Tilkendegivelse 205 f.

Bircherod, Jac. , Kancellisekretær

(t 1737), 153 f.

Bloch, J. C, Biskop (f 1773), 180 f.

Bluhme, J. B., Hofpræst, 211.

Blum, Anthoni, tysk Komediant, 25 f.

Bogazky, Gotfried, tysk Komediant, 25.

Boindin, Nicolas, fransk Dramatiker,

144, 154.

Boldhuset 20, 23, 42, 47.

Bonnevil[le], Nicolas, fransk Komediant,

46. — Mad., fransk Aktrice, 46.

Boursault, Edme, fransk Dramatiker,

156.

Brandt, Peter, Overrentemester, 37,

(39).

Brede, Joh. Samuel, Dansemester,

47(?), 102.

Brenniche, Andreas, 221.

Brinckman,

47,51.

Henrich, Dansemester,

Broholm, Chr., Student, 183.

Brolæggerstrædet, Teatret i, se Skrædernes

Lavshus.

BruchiS, Hermanus, hollandsk Komediant,

23.

Brueys, David Augustin de, fransk

Dramatiker, 143, 154.

Brunov, Chr., Student, 183.

Bryan, George, engelsk Instrumen-

tist, 13.

Bryggernes Lavshus 55, 57.

Brøer, Hans, Borgretspræsident, 190.

Buisson, Jacques du, fransk Komediant,

43, 46, 50. — Mad., fransk

Aktrice, 46. — Miles ainée og

cadette, franske Aktricer, 45 f.

Bøfke, Conr., Hofretsassessor, 99.

Børnehuset 23, 25, 41.

Calderon 28 f.

Camilly, fransk Gesandt, 160.

Campistron, Jean Galbert de, fransk

Dramatiker, 160.

Capion, Etienne, 47, 50, 65-72, 74 f.,

78 f., 83, 86, 88-101, 108, 115 ff.,

16

More magazines by this user
Similar magazines