Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

46

af dem kendes fra fransk Teaterhistorie, dog har Jules og Jean Pois-

son rimeligvis hørt til den bekendte Aktørfamilie af dette Navn^).

Hoftruppen bestod i Oktbr. 1701 af:

René Magnon de Montaigu, i Tjeneste uafbrudt til 1721.

Jacques du Buisson, ligeledes.

Mad. du Buisson, ligeledes.

Mile du Buisson ainée, ligeledes.

Mad. Chambli, i Tjeneste til 7. April 1717.

Hendes Datter, Mad. Rosette, til sin Død 20. Febr. 1719.

Claude de Hauteville, til Jan. 1704.

Mad. de Hauteville, til 1704(?).

Du Manjot, til ca. 1708.

Paul Belleville de Foy, til 1702 eller 3.

Jules Poisson, til 1717.

Roudo, afgaaet før 1704.

Senere tilkom:

Franfois Toubelle, der traadte i Kongens Tjeneste før 1. Juni 1703

og døde i Juni 1705.

Antoinette Hauteville fra ca. 1704 til Marts 1718; blev atter ind-

kaldt 1719 og stod i Truppen til 1721. Er muligvis identisk med den

ovenfor nævnte Mad. de Hauteville.

Louis Perlis, fra ca. 1704 til 1721.

Jean Poisson, indkom fra Holland 1706, afgik Marts 1710.

Mad. Poisson, ligeledes.

Nicolas Bonnevil[le], fra April 1710 til Marts 1711.

Mad. Bonnevil[le], ligeledes.

D'Erval, fra Juli 1710 til Marts 1711.

Nicolas de Mars, fra 1712 til 1721.

Des Marais, ligeledes.

Mad. Montaigu, fra 1716 til 1721.

Mile du Buisson cadette, ligeledes.

La Barre, Aktrice, fra 1717 til 1721.

Du Pille, fra April 1718 til 1721.

Mad. du Pille, ligeledes*).

Reglementer (med Af- og Tilgangslister), Sammes Afregnings- og Assignationsprotokoller,

Danske Assignationskontors kgl. Resolutioner og Rejsepas

i Patenten.

') Sml. Mantzius, Moliéretiden, bl. a. S. 127.

*) En Aktrice af dette Navn stod i Landes Trup i Sverig 1727 (Dahl-

gren, anf. Skr., S. 25).

More magazines by this user
Similar magazines