Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

56

Halvdel af det attende Aarhundrede brugtes Lavssalen jævnlig til Kon-

certer. Skrædernes Lavshus var næppe mindre anseligt. Det laa i Bro-

læggerstræde, paa Hjørnet af Endeløsstrædet, der før 1728 var en cul de

sac, som skar sig ind i Gadens nordre Side, men senere i en Vinkel

førtes igennem til Knabrostræde og helt forsvandt efter Branden 1795.

Lavshuset var en Bindingsværksbygning, den længste i Brolægger-

strædet, og maaske var det her, der var „en Vinkande til Skilt og en

Harlekin afmalet udi Gangen"^). Efter 1728 rejste der sig tre mindre

Privathuse paa den gamle Grund ^).

Endnu i Aarhundredets første Tiaar fremførtes den tyske Komedie

af og til af de gode gamle Trupper, der havde et grundfæstet Ry paa

sig. Ved Hoffet var der tyske Komedianter i Decbr. 1701 og i April

1703 samt nederlandske Komedianter i Marts 1704. Hollænderne fik

et betydeligt Gratiale, men blev dog ikke takseret fuldt saa højt som en

Luftspringer og hans Folk i 1703'). Det var uden Tvivl Jacob van Rijn-

dorps Bande, som paa Kongens Fødselsdag 1703 under Festspillene paa

Riddersalen havde ageret en „rar Komedie" med indlagte „artige Danse"*).

Rijndorp^ havde seiv forfattet dette „Glædespil", der bar Titlen „De

blijde geboortedag van Fredrik de Vierde, Koning der Dennen"^).

Ogsaa Veltens gamle Bande, som Enken i en Række Aar efter

Mandens Død drog om med, og de deraf senere udskilte Trupper,

Denners og Spiegelbergs, søgte til Danmark. Selv tyske Teaterhisto-

rikere er dog saa lidt paa det rene med Udviklingen i disse Vandre-

truppers Makkerskab, at det bliver tvivlsomt, om det paa et vist Tids-

punkt er denne eller hin Trup, vi har for os. En af dem spillede i

Ribe „Der verirrte Liebes-Stand oder der durchlauchtige Bauer", der,

at dømme efter Udtoget i en bevaret Plakat^), var en typisk tysk Ko-

medie, dannet over et spansk eller italiensk Emne. Af Prologen fremgaar

det, at Skuepladsen var Ribe Katedralskole'); Forestillingen maa

') Hekseri ell. Blind Allarm 3. Akt 7. Se.

^) Groves. 72 og 98; RSA. Matrikul 1755, Frimands Kvarter (gi.) Nr. 78

og Snarens Kvarter (gi.) Nr. 117; sml. Werlauff 295 f.

^) Partikulærk. Regnskab.

*) Kbhvns maanedl. Post-Rytter 1703, Oktbr.

^) Hellwald, Geschichte des hollåndischen Theaters, Rotterdam 1874, S. 77.

*) Denne Plakat og fire andre, der er benyttet i det følgende, findes i

KBK (Danske Katal. 34^, 460). De er delvis trykt af Werlauff (S. 292 ff.)

og fuldstændigt af J. Paludan i hans Afhandling: Deutsche Wandertnippen

in Danemark i Zeitschr. fur deutsche Philologie XXV (1893), 313 ff.

') Hier wo Apollo wohnt, wo seine Musen-Kinder In grofier Menge

|

sind; wo mancher Kunst-Erfinder Der Griechen Wissenschafft mit Fleifi

|

und Muhe lehrt, Wo man ^ie Ziehrlichkeit der Romer Sprache hort; Da

| |

|

|

treibt uns unsre Pflicht so etwas auff zuffihren,

mit lauter Schonheit zieren.

Dafi unsre Buhne wird

Etc. — Prologen undertegnet L. A. D.

More magazines by this user
Similar magazines