LATVIJAS] - DSpace

dspace.lu.lv

LATVIJAS] - DSpace

155

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Vīna nosaukums Izgatavošanas vieta

Medus vīnu ķimiskais sastāvs.

a) Medus vīni.

*) Paraugi 4, 5, 21 un 22 saturēja stērķeļu sīrupu. In den Proben .V« 4, 5, 21 und 22 ist

die Anwesenheit von Stärkesirup konstatiert worden.

— **) Pienskābi saturēja: paraugs

M? 6 0,230

In der Probe 6 ist 0,230 Gr., N? 14 -

0,317


gr.,

N° 14 - 0,317 gr. un M? 23

-

it


u

cs tu

c

C/3

2

0>

0 bo

1 s

0,495

0,464

0,568

0,568

0,432

0,423

0,711

0,477

0,423

0,459

0,450

0,630

0,670

0,477

0,405

0,549

0,495

0,495

0,441

0,531

0,423

0,342

0,450

0,643

0,585

0,495

1,062

0,882

O

e■

z z

0,173

0,164

0,145

0,252

0,147

0,167

0,184

0,206

0,167

0,188

0,177

0,236

0,208

0,157

0,169

0,159

0,137

0,116

0,158

0,124

0,102

0,067

0,077

0,241

0,124

0,289

0,574

0,140

0,236

0,217

0,350

0,190

0,211

0,173

0,436

0,169

0,173

0,176

0,185

0,275

0,358

0,241

0,151

0,310

0,290

0,324

0,203

0,346

0,270

0,241

0,335

0,281

0,400

0,061

0,202

0,671

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine