LATVIJAS] - DSpace

dspace.lu.lv

LATVIJAS] - DSpace

Tabula 3. —

Tabelle

J\fe 3.

Sirups M?7

Medus N? 8

ienests no sīr.

Sirups

Ms 7, izņemts

no stropa

26./VIII./16.

.M8

Medus JSTe 9 ! Medus Me 9a

ienests no sīr.

ien.no sīr.M28,

N° 8, izņemts

izņ.

no stropa

26./VIII./16.

no dots bitem dots bitēm

stropa

31./VIII./16.

Sastāvdaļas 23./VIH/16. 23./VHI/16.

Bestandteile

īpatnējais svars (šķīdums 1:2 ļ

pie 15°C) ļ

Spezif. Gewicht der Lösung

1:2 bei 15°C i

Sausna •»

Trockensubstanz /

Ūdens i

Wasser /

Invertcukurs

ļ

Invertzucker /

Biešu cukurs \

Honig

Sirup Ms 7

Verfüttert ;

K?8

v. d. Bienen a.

Sirup N? 7 erzeugt.Heraus

Sirup

genommen

am 26. August

1916.

Nb8

Honig N° 9

ļ v. d. Bienen a.

Verfüttert Sirup 8 er-

a. 23. Aug. zeugt.Heraus- Honig Mš 9a

v. d. Bienen a.

ļSirup Ms 8 er-

■ zeugt.

genommen

am 26. Aug.

1916.

Heraus-

a. 23. Aug. I

genommen

1916. 1916.

am 31. Aug.

1916.

1,0703 1,0810 1,0844 1,0966 1,1014

50,97% 58,64°/o 60,74% 68,85°/» 71,97%

49,03% 41,36°/o 39,26°/« 31,15% 28,03%

0 5,23% 0 7,36°/o 7,89%

Saccharose / 50,97«% 53,13% 60,74% 61,33°/« 63,54%

Kopējs cukura vairums . . \

Gesammtzucker i

Necukurs *

Nichtzucker /

Skābe, :, apr.pec apr. skudru skābes 1

Säure,berechn.a. Ameisensäure'

Polarizācija (101 pr. inversijas»

proc. šķīdums vor d.Invers. *

caurule 200 mm.) \

Polarisation (101pēc inversijas )

Pr. Lösung)

Jnach d. Inv. '

Katalaze j

Katalase <

Diastaze (

Diastase

Invertaze \

Invertase . >

'

50,97% 58,36% 60,74% 68,69°/o 71,43%

0 0,28% 0 0,16°/o 0,54%

0,202% 0,221% 0,210% 0,212°/. 0,212%

4-7,02° +8,14° +8,25°

-2,31° -2,80° -3,12°

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

ļ

7

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine