WEMAS Werkzeugmaschinen

gcBiLEJLJe

WEMAS Werkzeugmaschinen

Technische Daten / Dane techniczne VZ 1000 VZ 860 VZ 1020 VZ 1250 VZ 1400 VZ 1600 VZ 2000

Master Quick Quick Quick Quick Quick Quick

Tisch / Stół

Aufspannfläche / Powierzchnia robocza stołu mm 1.300 x 600 1.000 x 600 1.100 x 600 1.300 x 600 1.500 x 600 1.700 x 900 2.100 x 900

T - Nuten / Rowki mocujące mm 5 x 18 x 125 5 x 18 x 100 5 x 18 x 100 5 x 18 x 100 5 x 18 x 100 7 x 18 7 x 18

Verfahrwege / Przesuwy robocze

X - Achse / Oś X mm 1.016 860 1.020 1.250 1.400 1.600 2.000

Y- Achse / Oś Y mm 610 560 560 600 600 750 750

Z - Achse / Oś Z mm 650 560 560 640 640 700 700

Abstand Spindelnase - Tisch /

Odstęp czoło wrzeciona - powierzchnia stołu mm 150 – 800 110 – 670 110 – 670 100 – 740 100 – 740 100 – 820 100 – 820

Spindel / Wrzeciono

Drehzahl / Zakres obrotów U/min. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Drehzahl (Option) / Zakres obrotów (opcja) U/min. – 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Drehzahl (Option) / Zakres obrotów (opcja) U/min. – 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Vorschub / Posuwy

X / Y / Z - Achse / Oś X / Y / Z mm/min. 1 – 30.000 1 – 36.000 1 – 36.000 / 24.000 1 – 24.000 / 18.000 1 – 20.000 / 15.000 1 – 36.000 1 – 36.000

Eilgang / Szybki posuw we wszystkich osiach

X / Y / Z - Achse / Oś X / Y / Z m/min. 30 36 36 / 36 / 24 24 / 24 / 18 20 / 20 / 15 36 36

Werkzeugwechsler / Magazynek narzędzi

Werkzeugzahl / Ilość pozycji 24 30 30 30 30 60 60

Motore / Napęd

Spindelmotor / Wrzeciono główne kW 15,0 / 22,5 7,5 / 13,5 15,0 / 32 11 / 15 (15/20) 11 / 15 (15/20) 11 / 15 (15/20) 11 / 15 (15/20)

Anschlusswert / Całkowity pobór mocy kVA 35 25 35 35 40 45 50

Gewicht/Platzbedarf /

Wymiary i ciężar maszyny

Länge (A) - ohne Späneförderer /

Długość - bez transportera wiórów mm 3.080 2.600 2.900 3.600 4.200 3.835 5.100

Breite (B) / Szerokość mm 2.700 2.435 2.435 2.700 2.700 3.653 4.405

Höhe (C) / Wysokość mm 2.937 2.950 2.950 3.150 3.150 3.241 3.550

Gewicht / Ciężar maszyny kg 7.000 6.800 7.600 8.500 10.500 13.000 17.200

Erweiterter Kettenwechsler Anwendungsbeispiel 4. Achse

Werkzeugwechsler

Frästisch

Bedienpult – Quick

5

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine