GREENW AYS PRAHA - WIEN

pragueviennagreenways.org

GREENW AYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN

2 Jižní

CYKLOPRŮVODCE

CYCLING GUIDE

RADFÜHRER

1 : 100 000

Čechy: z husitského Tábora do renesančních

Slavonic South Bohemia: from the Hussite town of Tábor

to the Renaissance town of Slavonice Südböhmen: vom

hussitischen Tábor in die Renaissancestadt Slavonicee

www.prahawien.greenways.info


D

značení trasy

v terénu

signposting

Beschilderung

KLAD LISTŮ • MAP ORDER • BLATTENLEITUNG

A

CZ

PL

H

SK

♠ tip Greenways

označení místní

zajímavosti, kterou

ostatní turisté často

minou

♠ Greenways tip

a recommended

point-of-interest

other tourists often

miss

♠ Greenways-Tip

Kennzeichnung

einer örtlichen

Sehenswürdig-keit,

die andere Touristen

oft übersehen

informační centrum

information centre

Informationen

1

2

3

4

5


1

2

3

4

5

6

7

Greenways Praha – Wien

Praha a střední Čechy. Prague and Central Bohemia.

Prag und Mittelböhmen.

Greenways Praha – Wien

Jižní Čechy. South Bohemia. Südböhmen.

Greenways Praha – Wien

Jižní Morava. Southern Moravia. Südmähren.

Greenways Praha – Wien

Vídeň a Dolní Rakousy. Vienna and Lower Austria.

Wien und Niederösterreich.

Greenway řemesel a vyznání.

Crafts and Beliefs Greenway.

Greenway der Handwerke und der Konfessionen.

Greenway rožmberského dědictví. Rosenberg

Heritage Greenway.

Greenway der Herrschaft Rosenberg.

Greenway Lichtenštejnská stezka.

Liechtenstein Heritage Trail.

Liechtensteinroute.

Praha

6

1

5

2

Wien

Vydala Slavonická renesanční společnost

Texty: Eva Kvapilová

Photo: © Jiří Tiller a archiv Nadace Partnerství

Design: © sumec + ryšková

Mapy: © SHOCart, spol. s r.o., 2005

Tisk: Reproprint spol. s r.o.

Rok vydání: 2005, 1. vydání

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu AP PRK 2005

Jihočeského kraje.

3

4

7

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine