Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

nespresso

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Tisztítás: szükség esetén

Vyčistěte: Vpřípadě potřeby

Nedves kendő, enyhe tisztítószer

Vlhký hadřík, jemný čistic prostředek

Systém vyprázdněte:

2.

1.

súroló hatású

abrazívní

Ürítse ki a rendszert:

Kikapcsolás

Vypněte

1. Nyissa ki +

2. Nyomja meg és tartsa

lenyomva 3 másodpercig

1. Otevřete +

2. Stiskněte a podržte na

3 sekundy

oldószertartalmú

obsahující rozpouštědla

Nyomja, tartsa és 3 szor nyomja

zmáčkněte, přidržte a 3 x zmáčkněte

Bezárás

Uzavřete

edényöblítő

prostředek na mytí nádobí

ha sokáig nem használja, javításhoz

és fagyvédelemhez

před delším nepoužíváním, pro ochranu př

ed mrazem, při opravě

A készülék magától kikapcsol és

10 percig nem kapcsolható be

Přístroj vypne automaticky

a je na 10 min blokován