Aufrufe
vor 5 Jahren

Das Telefax T-Concept F210 Das ... - Fax-Anleitung.de

Das Telefax T-Concept F210 Das ... - Fax-Anleitung.de

KILAVUZ DESDERI 7 KURMA

KILAVUZ DESDERI 7 KURMA Baðlantý Telefon baðlantý kablosunun fiþini (1) makineye ve diðer ucunu duvardaki telefon prizine takýnýz (2). Adaptördeki kabloyu makineye ve öbür ucunu cereyana takýn. Baský folyesi Faksýn ön (3) ve arka (4) kapaðýný açýn. Baský folyesini yapýþkan þeridi çýkartmadan arka kapaktaki (5) yerine, rulonun kalýn kýsmý yaylý milin sað ucuna gelecek þekilde takýn. Yapýþkan þeridi çýkartýn. Boþ ruloyu yataðýna (8) takýn Çip kartýnýn kaðýný (7) çýkartýn. 2 1 Küçük çip kartýný (9) (önceden kalýplanmýþ) baský folyesi kartýndan (8) çýkartýn. Çip kartýný (9) oyuða (10) yerleþtirin, çipin size bakmasý ve kesik kenarýn sað üstte olmasý gereklidir. Kapaðý (7) tekrar baþtaki pozisyonuna sürün Faksýn arka kapaðýný (4) ve daha sonra da ön kapaðýný (3) kapatýn Liasse_23227035-1F_P37 à 44.p65 39 19/05/99, 11:36 3 10 8 9 5 7 F 4 6 39 FUNKTIONSMENUE

40 FAKS • Faks göndermek için Sayfayý yazýlý kýsmý altta olacak þekilde faksýn kaðýt çekme kýsmýna yerleþtirin. Numarayý çevirin. “ Start/Kopie ” düðmesine basýn. Faks ilk sayfayý kaydeder. Ýlk sayfa kaydedildikten sonra faksýn ekranýnda “ DOK EINLEGEN ” mesajý görülür ve makina akustik ses çýkartýr. Diðer sayfalarý faksa koymak için birkaç saniye vaktiniz vardýr. • Faks almak için Beyinde kayýtlý fakslar ekranda görülür (örnek : 1 faks geldiyse kýrmýzý lamba yanýp söner) Gelen fakslarý kaðýda geçmek istiyorsanýz, motor kaðýdý çekinceye kadar faksýn kaðýt yataðýna bir kaðýt sürün ve “ START/KOPIE ” düðmesine basýnýz. FOTOKOPI Fotokopilerinizi normal kaðýda yapabilirsiniz. Fotokopi çekilecek kaðýdý, yazýlý kýsmý alta gelecek þekilde kaðýdý, her defasýnda sadece bir sayfa olmak üzere faksýn kaðýt çekme kýsmýna yerleþtirin. “ START/KOPIE ” düðmesine bastýðýnýz zaman fotokopi yapýlacak evrak kaydedilir. Kayýt iþlemi bittikten sonra fakstan akustik ses duyulur ve faksýn ekranýnda “ DOK EINLEGEN ” mesajý görülür. Motor kaðýdý çekinceye kadar faksýn kaðýt çekme oyuðuna boþ bir kaðýt koyun. Makina kaydedilen evraký otomatik olarak basar. Evrakýn birçok sayfadan oluþmasý halinde, faksýn kaðýt yataðýna baþka kaðýt koyun. Fotokopi yüksek çözünürlükte basýlýr. (Foto moduna ayarlamanýz haricinde). MENÜ LISTESI Kaðýt yataðý Kaðýt çekici Kaðýt yerleþtiriniz. “Funktion” düðmesine ve daha sonra da 5, daha sonra 1 tuþlarýna basýn. “START/KOPIE ” düðmesine basýnýz. Liasse_23227035-1F_P37 à 44.p65 40 19/05/99, 11:36 F KILAVUZ DESDERI

deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA My3078 deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA MW 9x9 WAP deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA MC 91x-92x deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA MC 930/939 deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA MW 9x6 WAP deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA D50T / D50V - Fax-Anleitung.de
BDA D70T / D70V - Fax-Anleitung.de
Bedienungsanleitung SAGEM MY X-6 GSM ... - Fax-Anleitung.de
T-Fax 307P Das Normalpapierfax mit ... - Fax-Anleitung.de
T-Fax 307PA Das Normalpapierfax mit ... - Fax-Anleitung.de
BDA Telekom T-Fax 308 deutsch - Fax-Anleitung.de
BDA Telekom T-Fax 308PA deutsch - Fax-Anleitung.de
6FKQXUORVWHOHIRQ XQG '(&7 ... - Fax-Anleitung.de
BDA 12-320 bis 22-330 - Fax-Anleitung.de
1 Einführung - Fax-Anleitung.de
Kurzübersicht - Fax-Anleitung.de
Philips PPF211 D Manual - Fax-Anleitung.de
Bedienungsanleitung Fernkopierer - Fax-Anleitung.de
3+21() - Fax-Anleitung.de
Yleiskatsaus - Fax-Anleitung.de
BDA DCP 40-300 isdn - Fax-Anleitung.de
7(/(&20 - Fax-Anleitung.de
251260219 - Fax-Anleitung.de
Kurzübersicht - Fax-Anleitung.de
PHONEF@X-INTERNET 390i / 395i / 440i / 445i - Fax-Anleitung.de
1COUV 2/09/98, 12:28 1 - Fax-Anleitung.de
BDA Laserfax 845i österreich - Fax-Anleitung.de