Aufrufe
vor 5 Jahren

Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft ...

Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft ...

Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft

JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft in Germersheim - Prüfungsamt - Termin: Juli 2007 Eignungsprüfung MA Sprache, Kultur, Translation A-Sprache Polnisch / B-Sprache Deutsch ________________________________________________________________ Aufgabe 1: Übersetzung Polnisch > Deutsch, Zeit: 45 Minuten Informationen zum Text und zum Übersetzungsauftrag – nicht übersetzen: Quelle: polska.pl - Polska.pl jest projektem przygotowanym i zarządzanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) - współtwórcę polskiego Internetu, propagatora i patrona idei społeczeństwa informacyjnego. http://wiadomosci.polska.pl/specdlapolski/article,Kowalski_w_swiecie_prasy,id,215556.htm, (17.03.2006) Übersetzungsauftrag: Ein deutsches Forschungsinstitut hat ein neues Projekt „Lesen in Europa“ initiiert und möchte sich über das Leseverhalten in Polen informieren. Der unten abgedruckte Text wurde als besonders relevant für das Projekt ausgewählt und soll die deutschen Leser (besonders Forscher und Wissenschaftler) über das Leseverhalten in Polen informieren. Erstellen Sie einen Text, der diese Funktion erfüllt; die Übersetzung muss nicht wörtlich sein! Kowalski w świecie prasy Ludzie zaczytani w codziennej prasie to nieczęsty widok w środkach komunikacji miejskiej. Gazety i kolorowe pisma częściej czytamy za to w trakcie podróży koleją. W czytelnictwie odstajemy od Europy Zachodniej - około 70 proc. Polaków nie czyta żadnych gazet. Trudno w to uwierzyć, gdy się widzi kioski i – coraz częściej - saloniki prasowe, w których można kupić jeden z kilkuset prezentowanych tam tytułów. Czytający analfabeci Niestety nie najlepiej wygląda również czytelnictwo książek, choć statystyczny Kowalski częściej sięgnie właśnie po powieść, poradnik czy biografię niż po dziennik. W badaniach do czytania książek przyznaje się 48 proc. naszych rodaków, podczas gdy gazety czyta jedynie nieco powyżej 30 proc. dorosłych Polaków. Dobrze, że chociaż tyle, jednak z grupy czytających należałoby wyłączyć tych, którzy nie rozumieją tekstu, a jest ich niestety większość. Z badań OECD wynika, że ponad 70 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju nie rozumie prostych tekstów, tabel i wykresów zamieszczonych w książkach i prasie. 1

Abschlussveranstaltung - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Kultur in Sprache und Text - Translation Concepts
Fachbereich Sprachen - Volkshochschule im Norden des ...
Newsletter 01/2013 - Fachbereich Chemie, Pharmazie und ...
Polnisch - Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
Leitfaden - Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
Bericht - Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
neugriechisch - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Weitere Informationen - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Sachfach - Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
Programm - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Studienschwerpunkte - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Modulhandbuch - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Bachelorstudiengang Sprache, Kultur, Translation - Fachbereich ...
Vernetzte Translationslehre - Fachbereich Translations-, Sprach ...
Merkblatt - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Translation als Kreolisierung - Fachbereich Translations-, Sprach ...
Poesie der Nachbarn - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Einmal Schlafsaal und zurück… - Fachbereich Translations-, Sprach ...
Merkblatt - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Germersheim – Eine Stadt - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Einleitung / Überblick - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Prüfungsordnungen - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Laudatio - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Deutsch - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Englisch - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Muttersprachlicher Unterricht - Fachbereich Translations-, Sprach ...
Von Ost nach West - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...
Ordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der ...
Programm - Fachbereich Translations-, Sprach- und ...