NATUR PA R K S IN SLO W ENIEN - Slovenia

slovenia.info

NATUR PA R K S IN SLO W ENIEN - Slovenia

3

Der See in der Doline Velika dolina – Park Škocjanske jame

02_ Einleitung

04_ Landkarte NATURPARKS

IN SLOWENIEN

06_ NATURPARKS IN SLOWENIEN

07_ Nationalpark TRIGLAV

10_ Park ŠKOCJANSKE JAME

(HÖHLEN VON ŠKOCJAN)

12_ Park KOZJANSKO

14_ Regionalpark NOTRANJSKA

16_ Landschaftspark GORIČKO

18_ Landschaftspark KOLPA

20_ Landschaftspark SEČOVELJSKE

SOLINE (SALINEN VON

SEČOVLJE)

22_ Landschaftspark LOGARSKA

DOLINA (LOGAR-TAL)

24_ Landschaftspark LJUBLJANSKO

BARJE (MOOR VON LJUBLJANA)

26_ Landschaftspark STRUNJAN

28_ Landschaftspark LAHINJA

30_ Naturschutzgebiet ŠKOCJANSKI

ZATOK

32_ Landschaftspark RADENSKO

POLJE*

34_ Regionalpark KAMNIŠKO-

SAVINJSKE ALPE (KAMNIKER-

SAVINJER ALPEN)*

*in der Gründungsphase

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine