Czasownik das Verb

gm2lubartow.pl

Czasownik das Verb

Czasowniki nieregularne

Oprócz końcówki osobowej zmieniamy też głoski

• a ̶ > ä

fahren- jechać

schlafen – spać

laufen – biegać

ich fahre

du fährst

er

sie fährt

es

w 2. i 3.os. l. poj

wir fahren

ihr fahrt

sie

Sie fahren

tematowe:

• e ̶> i

w 2. i 3. os. l. poj

helfen – pomagać

geben – dawać

treffen – spotykać

sprechen – mówić, rozmawiać

ich helfe

du hilfst

er

sie hilft

es

wir helfen

ihr helft

sie

Sie helfen

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine