A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 2. (Budapest 1904)

publication.nhmus.hu

A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 2. (Budapest 1904)

240 TV JULIUS V. MADARÁSZ.

Ezt a szép Gymnadenia-fajt dr. RICHTER ALADÁR kolozsvári egyetemi

tanár tiszteletére neveztem el.*

A Retyezáton dr. DEGEN újabban gyűjtötte ( 1903. VIII. 19) a G. Frivaldiit;

példányt is küldött nekem, melynek virágzata hosszasan füzéres,

labellumán. ha már talán nem is oly élesen, de még mindig szembetűnő

a három karély. E példányon részletesebb vizsgálatot nem ejthettem meg,

mivel a rendelkezésemre álló anyag nagyon csekély volt.

* Hogy bárki részére is hozzáférketővé tegyük e Gymnadeniák vizsgálatát,

dr. RICHTER ALADÁR tanár felliatalmazásából példákat kelyeztem el a Magyar Nemzeti

Muzeum növénytani osztálya s az Erdélyi Ch'szágos Muzeum-Egylet gyűjteményébe,

nemkülönben az irányomban több kérdésre nézve szívességet tanúsított

dr. DEGEN ÁRPÁD kerbariumába, mint oly gyűjteménybe, a melyet a balkáni flóra

kutatói egyébként is gyakran szoktak igénybe venni.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine