pdf-File - Deutsch-Tschechische Seminarreihe zu Natura 2000

gueg.downloads.eu

pdf-File - Deutsch-Tschechische Seminarreihe zu Natura 2000

Aufteilung der Finanzmittel im Unterprogramm des

Landschaftsschutzes

Rozdělení finančních prostředků Podprogramu

péče o krajinu

3%

19%

1%

Péče o vodní ekosystémy

Péče o lesní ekosystémy

Péče o nelesní ekosystémy

77%

Ostatní (druhová ochrana

atd.)

Pflege der Wasser - Ökosysteme

Pflege der Wald - Ökosysteme

Pflege der Nicht-Wald-Ökosysteme

Übrige (Artenschutz usw.)

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine