FLEX XPRESS - Hansa Flex

hansa.flex.com

FLEX XPRESS - Hansa Flex

FLEXXPRESS

Hydraulický rýchloservis

24-hodinové nasadenie –

365 dní v roku

24-h-Einsatz – 365 Tage im Jahr


Kompetencia na mieste. Mobilne a rýchlo.

Kompetenz vor Ort. Mobil und schnell.

Rýchly servis hydrauliky redukuje doby výpadkov

na minimum.

Neplánované prestoje sa musia odstrániť čo najrýchlejšie,

pretože každá stratená hodina použitia stojí

peniaze. HANSA-FLEX ponúka s FLEXXPRESS-om

rýchly servis, ktorý je v prípade potreby okamžite

na mieste: 365 dní v roku a celých 24 hodín – kdekoľvek

ho potrebujete. Stačí jeden telefonát a náš

inteligentný Fleetboard systém vedie FLEXXPRESS

bezpečne na miesto nasadenia. Moderné servisné

vozidlá sú už vybavené motormi zodpovedajúcimi

norme Euro 4. To znamená, že vozidlá možno použiť

aj vtedy, keď sa iné pri príliš vysokom zaťažení jemným

prachom už nesmú pohybovať.

FLEXXPRESS je stále vo Vašej blízkosti

Servisná flotila rastie nepretržite v Nemecku a v

európskom zahraničí. Naši zákazníci tak už dnes vedia,

že môžu kedykoľvek rátať s osvedčenou kvalitou

produktov a pripravenosťou servisu.

A - pokiaľ nie je náhradný dielec na palube zásahového

vozidla, FLEXXPRESS vytiahne ďalšiu výhodu:

Potrebný dielec možno rýchlo zaobstarať z najbližšej

pobočky HANSA-FLEX.

Hydraulikschnellservice reduziert Ausfallzeiten

auf ein Minimum

Ungeplante Stillstände müssen so schnell wie

möglich beseitigt werden, denn jede verlorene

Einsatzstunde kostet Geld. HANSA-FLEX bietet mit

FLEXXPRESS einen Schnellservice, der bei Bedarf

sofort zur Stelle ist: 365 Tage im Jahr und rund um

die Uhr – wo auch immer Sie uns brauchen. Ein

Anruf genügt und unser intelligentes Fleetboardsystem

lenkt FLEXXPRESS sicher zum Einsatzort. Die

modernen Servicefahrzeuge sind bereits mit Motoren

nach Euro-Norm 4 ausgerüstet. Das bedeutet,

dass die Fahrzeuge auch dann im Einsatz sind, wenn

andere bei zu hoher Feinstaubbelastung sich nicht

mehr bewegen dürfen.

FLEXXPRESS ist stets in Ihrer Nähe

Die Serviceflotte wächst in Deutschland und im

europäischen Ausland kontinuierlich. So verfügen

unsere Kunden schon heute über die Gewissheit,

dass sie jederzeit mit der bewährten Produktqualität

und Servicebereitschaft rechnen können.

FLEXXPRESS ponúka HANSA-FLEX

Kvalita na mieste: Certifikovaná podľa

DIN EN ISO 9001:2000

Und – falls mal ein Ersatzteil nicht an Bord des Einsatzfahrzeuges

ist, spielt FLEXXPRESS einen weiteren

Vorteil aus: Das benötigte Teil kann schnell von

der nächstgelegenen HANSA-FLEX Niederlassung

beschafft werden.

FLEXXPRESS

FLEXXPRESS bietet HANSA-FLEX

Qualität an Ort und Stelle: Zertifiziert

nach DIN EN ISO 9001:2000


Optimum predstavuje kombinácia

FLEXXPRESS s X-CODE. Bezpečná

identifikácia potrebného náhradného

dielca ušetrí ešte viac času.

Das Optimum ist die Kombination

von FLEXXPRESS mit X-CODE. Die

sichere Identifizierung des benötigten

Ersatzteils spart noch mehr Zeit.

Mobile Werkstätten für jedes Einsatzgebiet

Mobilné dielne pre každú oblasť nasadenia

Vedľa kompetentnej pomoci v prípade havárie sú

vozidlá FLEXXPRESS cenené aj ako mobilné dielne.

Či pri menších projektoch, na veľkostavbách, alebo

na krátkodobú podporu pri zvládaní najvyššieho

zaťaženia pri spracovaní zákazky: Naplánujte

FLEXXPRESS ako flexibilného a efektívneho poskytovateľa

služieb!

Skúsení servisní technici s kompletnou výbavou

Servisní technici FLEXXPRESSu sú špeciálne školení

pre svoje komplexné úlohy. Personál zákazníka nie

je spravidla potrebný, takže možno okamžite začať

s opravou. Dielňa pracuje nezávisle od externých

zdrojov prúdu a je vybavená kompletným zariadením

pre demontáž, vyhotovenie a montáž hydraulických

hadicových potrubí. Prístroj na rezanie, orezávanie

a lis na hadice sú na palube rovnako ako široký

sortiment náhradných dielcov. Chybné hadicové

potrubia možno veľmi rýchlo vymeniť, keď máte k

dispozícii náš X-CODE. S pomocou 6-miestneho alfanumerického

kódu sa bezpečne identifikuje súčiastka

v HANSA-FLEX a servisný technik FLEXXPRESS

prvok rovnakého typu pri svojom príchode už pri

sebe.

Neben der kompetenten Notfallhilfe werden die

FLEXXPRESS Fahrzeuge auch als mobile Werkstätten

geschätzt. Ob bei kleineren Projekten, auf Großbaustellen

oder zur kurzfristigen Unterstützung bei der

Abarbeitung von Auftragsspitzen:

Planen Sie FLEXXPRESS als flexiblen und effizienten

Dienstleister ein!

Erfahrene Servicetechniker mit kompletter

Ausrüstung

Die FLEXXPRESS Servicetechniker sind für ihre komplexen

Aufgaben speziell geschult. Personal des

Kunden wird in der Regel nicht benötigt, so dass

sofort mit der Instandsetzung begonnen werden

kann. Die Werkstatt arbeitet unabhängig von externen

Stromquellen und ist mit dem kompletten

Equipment für die Demontage, Anfertigung und

Montage von Hydraulikschlauchleitungen ausgestattet.

Schneide-, Schälgerät und Schlauchpresse

sind ebenso an Bord wie ein breites Ersatzteilsortiment.

Defekte Schlauchleitungen sind besonders

schnell auszutauschen, wenn Sie über unseren

X-CODE verfügen. Mit Hilfe des 6-stelligen, alphanumerischen

Codes wird das Bauteil bei HANSA-FLEX

sicher idenfiziert, und der FLEXXPRESS Servicetechniker

hat das baugleiche Element bei seiner Ankunft

schon dabei.

V prípade potreby

prevezmú aj tímy

FLEXXPRESS

servis na mieste.

Bei Bedarf übernehmen

auch FLEXXPRESS Teams

den Service vor Ort.

FLEXXPRESS


Jeden telefonát stačí.

Ein Anruf genügt.

1.000 12/08

Rýchly servis hydraulických zariadení FLEXXPRESS

je tu pre Vás

24-hodinové nasadenie – 365 dní v roku

Bezplatné zavolanie

Mobilná dielňa pre demontáž, zhotovenie a

montáž hydraulických hadicových potrubí

Kompletné zariadenie a sortiment náhradných

dielcov na palube

Skúsení servisní technici na palube

Úzka spolupráca s pobočkami HANSA-FLEX

chýbajúce náhradné dielce rýchlo k dispozícii

Krátke časy reakcie

Európska Norma Euro 4 – použiteľné aj v prípade

zákazu jazdy z dôvodu emisií jemného prachu

FLEXXPRESS Hydraulik Schnellservice –

schon für Sie da

24-h-Einsatz – 365 Tage im Jahr

Kostenfreier Anruf

Mobile Werkstatt für die Demontage, Anfertigung

und Montage von Hydraulikschlauchleitungen

Komplettes Equipment und Ersatzteilsortiment an Bord

Erfahrene Servicetechniker an Bord

Enge Kooperation mit HANSA-FLEX Niederlassungen –

fehlende Ersatzteile schnell verfügbar

Kurze Reaktionszeiten

Intelligentes Fleetboard-System

zur optimalen Koordination

Euro-Norm 4 – auch bei Feinstaubfahrverboten

einsetzbar

Hydraulický rýchloservis

HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o.

038 41 Košťany nad Turcom 325 · Slovenská Republika

Telefón: +4 21 - 43 - 4 38 81 88 · Fax: +4 21 - 43 - 4 38 85 74

www.hansa-flex.com

skm@hansa-flex.com · skm@hansaflex.sk

Service 24h: 0903 524 398

FLEXXPRESS: 0910 781 178

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine