21.02.2014 Aufrufe

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Juli-August<br />

<strong>2013</strong><br />

<strong>program</strong><br />

austriackiego<br />

forum<br />

kultury<br />

w<br />

Warszawie<br />

lipiec-sierpień


Otwarcie wystawy:<br />

Być Żydem. Wiedeń-Warszawa.<br />

Żydowski Projekt Tożsamości<br />

Petera Rigaud’a<br />

„Kto jest Żydem? Jak uzasadniana jest indywidualna żydowskość? Kto był Żydem zawsze?<br />

Kto odkrył swe żydowskie pochodzenie później i w jaki sposób?“ - tym pytaniom<br />

poświęcona jest wystawa portretów wiedeńskich Żydówek i Żydów, przedstawiająca<br />

kwestie żydowskiej tożsamości poprzez ukazanie szerokiego spektrum kolejnych pokoleń<br />

i różnic w ich postawach społecznych, religijnych i światopoglądowych.<br />

„Jest takie zdanie w jidysz: „Schwer zu sein ein Jud“ (trudno być Żydem), a wypowiada<br />

się je z uśmiechem na ustach. Z uśmiechem, bo przecież nic nie przychodzi łatwiej: człowiek<br />

jest i pozostanie Żydem; niezależnie, co zrobi w tej sprawie: dla niej, czy przeciwko<br />

niej - czy wystawi na pokaz swoją żydowskość, czy uczyni z niej zawód, czy zaprzeczy<br />

przed samym sobą i innymi.“ (Villém Flusser)<br />

Pete r R igaud - wiede ń sko - b e rli ń ski fotograf, p ortre c ista . P racuje m . in . dla „Vogue’a“,<br />

„National Geographic“, „New York Times’a“ oraz „W“, „Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“.<br />

Wystawa powstała przy wsparciu Zukunftsfonds<br />

der Republik Österreich oraz we współpracy<br />

z Jüdisches Museum w Wiedniu.<br />

25/08/<strong>2013</strong><br />

Data/Datum: 25.08.<strong>2013</strong> (nd. / So.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 16:30<br />

Miejsce/Ort:<br />

<strong>Austriackie</strong> <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong>/ÖKF<br />

ul. Próżna 7/9, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

Wystawa czynna do/zu sehen bis: 13.09.<strong>2013</strong><br />

- podczas Festiwalu Warszawa Singera/<br />

während des Festivals Warszawa Singera:<br />

pn.-pt. /Mo.-Fr. 9:00 - 20:00<br />

sob.–nd./Sa.-So. 11:00 - 21:00<br />

- od/ab 03.09.2012<br />

pn.–pt. /Mo.-Fr. 9:00 – 17:00


25/08/<strong>2013</strong><br />

Ausstellungseröffnung:<br />

Jude sein – Warschau.<br />

Jüdisches Identitätsprojekt<br />

von Peter Rigaud<br />

Wer ist Jude? Wie begründet sich individuelles Judentum? Wer war immer schon Jude? Wer<br />

hat sein Judentum später entdeckt und wie? Diesen Fragen geht die Ausstellung „Jude sein“<br />

nach. Der Wiener Fotograf Peter Rigaud schuf eine Porträtserie von Wiener Juden und Jüdinnen,<br />

die sich mit Fragen der jüdischen Identität befasst und ein breites Spektrum quer durch<br />

die Generationen und ihre verschiedenen, sozialen, religiösen und weltanschaulichen Positionen<br />

bietet.<br />

„Es gibt einen jiddischen Satz: „Schwer zu sein ein Jud“ und er wird lächelnd ausgesprochen.<br />

Lächelnd, da es ja nichts gibt, das einem leichter fällt: Man ist und bleibt Jude, was immer man<br />

dafür oder dagegen machen möge - ob man sein Judentum zur Schau trägt, ob man daraus<br />

einen Beruf macht oder ob man es vor anderen und sogar vor sich selbst verleugnet. In einem<br />

anderen Sinn jedoch ist es tatsächlich außerordentlich schwer, Jude zu sein, und das erklärt<br />

die Melancholie des Lächelns, das den zitierten Satz begleitet.“ (Villém Flusser).<br />

Peter Rigaud - Wiener-Berliner Fotograf, Porträtist. Arbeitet u. a. für „Vogue“, „National Geographic“,<br />

„New York Times“ sowie „W“, „Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“.<br />

Die Ausstellung entstand dank der Unterstützung des Zukunftsfonds der Republik Österreich<br />

und in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien.


<strong>2013</strong><br />

<strong>program</strong><br />

austriackiego<br />

forum<br />

kultury<br />

w<br />

Warszawie<br />

lipiec/sierpień<br />

Juli/August<br />

WSTĘP/VORWORT 2<br />

LIPIEC/JULI 4<br />

SIERPIEŃ/AUGUST 12<br />

TAK BYŁO/RÜCKBLICKE 32<br />

AFK / ÖKF 34<br />

KURSY, LEKTORZY/ KURSE, LEKTOREN 35<br />

BIBLIOTEKA, BIBLIOTHEK 36<br />

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w <strong>program</strong>ie, informacje w AFK<br />

lub na naszej stronie: www.austria.org.pl. Die Veranstalter behalten sich das Recht<br />

auf Änderungen im Programm vor, Informationen im ÖKF oder auf unserer Homepage:<br />

www.austria.org.pl


WSTĘP<br />

Szanowne Panie i Panowie!<br />

Drodzy Przyjaciele <strong>Austriackie</strong>go <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> w Warszawie!<br />

Po uroczystym wprowadzeniu się do nowej siedziby na początku<br />

czerwca, także na lato możemy zaproponować Państwu ciekawy<br />

<strong>program</strong> imprez.<br />

Wystawa Anji Hitzenberger „Afterdance“ będzie pokazywana w nowej<br />

sali wystawowej <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> do 20. sierpnia, podobnie jak<br />

wystawę Heinza Cibulki „W rytmie światła i mroku“ będzie można<br />

oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 15 września,<br />

natomiast malarstwo przedwcześnie zmarłego austriackiego<br />

artysty Kurta Kocherscheidta w Galerii Profil Centrum <strong>Kultury</strong> Zamek<br />

w Poznaniu do końca sierpnia.<br />

Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików pokaże wystawę<br />

wiedeńskiego fotografika i grafika Ferdinanda Schmutzera w serii<br />

portretów fotograficznych Zygmunta Freuda i jego współczesnych.<br />

Melomanki i melomani będą mogli posłuchać tria jazzowego KA-<br />

HIBA na 19. Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu „Jazz na<br />

Starówce“, zespół Grooveheadz wystąpi w ramach Międzynarodowych<br />

Spotkań z Kulturą Żydowską w Sopocie a z okazji IV Letniego<br />

Festiwalu Wędrownego „Na gotyckim szlaku“ wystąpi w Stargardzie<br />

Szczecińskim zespół muzyki dawnej Pandolfis Consort.<br />

Pod koniec sierpnia <strong>Austriackie</strong> <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> ponownie będzie<br />

partnerem festiwalu kultury żydowskiej „Warszawa Singera“ proponując<br />

liczne wydarzenia jak wystawy, prezentacje książek i projekcje<br />

filmowe, w tym wystawę Petera Rigaud „Być Żydem“, obejmującą<br />

serię zdjęć i wywiadów z wiedeńskimi Żydówkami i Żydami<br />

na temat ich tożsamości. W Warszawie dokumentacja ta zostanie<br />

uzupełniona o fotografie i wywiady z sześcioma kolejnymi osobami<br />

z Polski. Oprócz wymienionych imprez pokażemy również film oparty<br />

na sztuce Petera Turriniego i Silke Hassler „Może w jakimś innym<br />

życiu“ w reżyserii Elisabeth Scharang, a zespół Großmütterchen<br />

Hatz Salon Orkestar zaprosi do wspólnego tańca podczas koncertu<br />

nad Wisłą.<br />

Wiele z naszych projektów realizujemy wspólnie z polskimi instytucjami<br />

partnerskimi i dlatego nie zawsze odbywają się one w siedzibie<br />

<strong>Austriackie</strong>go <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong>. W <strong>program</strong>ie znajdziecie Państwo<br />

dokładne wskazówki dotyczące miejsca wydarzeń i warunków<br />

uczestnictwa a my sami także jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli<br />

chodzi o wszelkie informacje dotyczące naszych przedsięwzięć.<br />

Mam głęboką nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w naszym <strong>program</strong>ie<br />

coś interesującego dla siebie i że będziemy mogli powitać<br />

Państwa w naszych progach.<br />

Ulla Krauss-Nussbaumer<br />

2


VORWORT<br />

Sehr geehrte Damen und Herren,<br />

liebe Freunde des Österreichischen Kulturforums Warschau!<br />

Nachdem wir Anfang Juni mit Ihnen den Einzug in die neuen Räume<br />

des Kulturforums feiern konnten, freuen wir uns Ihnen auch in den<br />

Sommermonaten ein kurzweiliges Programm bieten zu können.<br />

Die Ausstellung von Ania Hitzenberger „Afterdance“ kann in den<br />

Räumlichkeiten des ÖKF bis Mitte August besucht werden, ebenso wie<br />

die Ausstellung von Heinz Cibulka „Im Takt von Hell und Dunkel“ im<br />

Zentrum für zeitgenössische Kunst Toruń bis 15.9. und das Werk des<br />

jung verstorbenen österreichischen Malers Kurt Kocherscheidt in der<br />

Galerie Profil im Kulturzentrum des Schlosses Poznań bis Ende August.<br />

Die Galerie des Polnischen Fotografenverbandes zeigt eine Ausstellung<br />

des Wiener Fotographen und Druckgraphikers Ferdinand Schmutzer<br />

mit Portraitfotos von Sigmund Freud und seinen Zeitgenossen.<br />

Für Musikfreunde wird das Jazztrio KAHIBA beim 19. Warschauer Open<br />

Air Festival „Jazz in der Altstadt“ zu hören sein, die Gruppe „Grooveheadz“<br />

im Rahmen der Internationalen Begegnung mit Jüdischer Kultur<br />

in Sopot und anlässlich des IV. Festivals „Auf gotischem Pfad“ tritt das<br />

Ensemble für Alte Musik „Pandolfis Consort“ in Stargard Szczeciński auf.<br />

Ende August ist das Kulturforum wiederum Partner des Festivals jüdischer<br />

Kultur Warszawa Singera und bietet zahlreiche Veranstaltungen<br />

wie eine Ausstellung, Buchpräsentationen,<br />

Filmvorführungen an; darunter eine Ausstellung<br />

von Peter Rigaud “Being Jewish“, die Fotos und<br />

Interviews mit in Wien lebenden Juden und Jüdinnen,<br />

die sich mit der Frage der jüdischen Identität<br />

befassen, zeigt. Vor Ort wird diese Dokumentation<br />

vom Künstler um Fotos und Interviews mit sechs<br />

Personen aus Warschau ergänzt. Weiters wird der<br />

- auf einem Theaterstück von Peter Turrini und Silke<br />

Hassler beruhende - Film „Vielleicht in einem anderen Leben“ von<br />

Elisabeth Scharang gezeigt und das Ensemble Großmütterchen Hatz<br />

Salon Orkestar lädt bei einem Open-Air-Konzert zum Mittanzen ein.<br />

Bitten beachten Sie, dass eine Vielzahl unserer Veranstaltungen<br />

mit polnischen Partnern und daher nicht notwendigerweise in den<br />

Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums stattfinden. Im<br />

Programm gibt es Hinweise auf Eintrittsmodalitäten. Wir stehen Ihnen<br />

immer gerne mit Auskünften über alle im Programm enthaltenen<br />

Veranstaltungen zur Verfügung.<br />

Ich hoffe sehr, dass für jeden von Ihnen etwas Interessantes dabei<br />

ist und wir Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen.<br />

Ulla Krauss-Nussbaumer<br />

3


<strong>2013</strong><br />

<strong>program</strong><br />

austriackiego<br />

forum<br />

kultury<br />

w<br />

Warszawie


lipiec/Juli<br />

Galeria/Galerie Muzyka/Musik Inne/Andere


02/07/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Otwarcie wystawy:<br />

WTORKOWY WIECZÓR<br />

w GGM2 Aneks<br />

Artyści: Alicja Rogalska (PL/GB), Ana de Almeida (P/A), Marius Engh (NO),<br />

Fernando Mesquita (P/A), Johann Groebner (CA/A), Dorota Walentynowicz (PL),<br />

Saskia te Nicklin (DK/A), Matthew Dickman (USA), Anna Witkowska (PL),<br />

Dino Zrnec (HR), Ludwig Kittinger (A), Soeren Engsted (DK), Karine Fauchard<br />

(F/A), Adam Witkowski (PL), Herwig Weiser (A), Alastair Levy (GB), Patrycja<br />

Orzechowska (PL), Lazar Lyutakov (BG), Iwo Zmyślony (PL) i inni.<br />

Ausstellungseröffnung:<br />

DIENSTAG ABEND<br />

im GGM2 Aneks<br />

Künstler: Alicja Rogalska (PL/GB), Ana de Almeida (P/A), Marius Engh (NO),<br />

Fernando Mesquita (P/A), Johann Groebner (CA/A), Dorota Walentynowicz (PL),<br />

Saskia te Nicklin (DK/A), Matthew Dickman (USA), Anna Witkowska (PL),<br />

Dino Zrnec (HR), Ludwig Kittinger (A), Soeren Engsted (DK), Karine Fauchard<br />

(F/A), Adam Witkowski (PL), Herwig Weiser (A), Alastair Levy (GB), Patrycja<br />

Orzechowska (PL), Lazar Lyutakov (BG), Iwo Zmyślony (PL) u. a.<br />

6


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

Międzynarodowa grupa artystów przygotowuje serię interwencji artystycznych w przestrzeni dawnego sklepu<br />

z zabawkami „Uśmiech Naszego Dziecka“, gdzie obecnie znajduje się Aneks Gdańskiej Galerii Miejskiej.<br />

Inauguracja projektu i prezentacja wyniku tygodniowej rezydencji odbędzie się 2 lipca. Tego samego dnia<br />

na miejscu wystawy otwarty zostanie także bar artystyczny, który będzie działał nieregularnie przez kolejne<br />

dwa tygodnie.<br />

Twórcami projektu dienstag abend są Ludwig Kittinger i Fernando Mesquita, dla których stanowi on rozwinięcie<br />

ich własnej praktyki artystycznej. Inicjatywa ta jawi się jako sytuacjonistyczny ‘ruch’ współdziałania,<br />

w ramach którego artyści starają się upraszczać proces twórczy przebiegający między myślą a jej wytworem.<br />

Za punkt wyjścia do działań zawsze uznaje się tu ich konkretne usytuowanie przestrzenne lub kontekst.<br />

Istotnym aspektem projektu jest także zapraszanie do współpracy innych artystów oraz publiczności.<br />

Eine internationale Künstlergruppe bereitet eine Reihe von künstlerischen Interventionen in den Räumen<br />

eines ehem. Spielzeugladens vor, in dem sich jetzt eine Filiale der Danziger Stadtgalerie befindet. Die Eröffnung<br />

des Projekts und die Präsentation des Ergebnisses einer einwöchigen Residenz finden am 2. Juli statt.<br />

Am selben Tag wird ebendort auch eine Künstlerbar eröffnet, die in den folgenden zwei Wochen zu unregelmäßigen<br />

Zeiten zugänglich sein wird.<br />

Die Initiatoren des Projekts dienstag abend sind Ludwig Kittinger und Fernando Mesquita, für die es eine<br />

Erweiterung der eigenen künstlerischen Praxis bedeutet. Diese Initiative ist eine situationsbezogene 'Bewegung'<br />

der Zusammenarbeit, im Zuge derer die Künstler darum bemüht sind, den Schöpfungsprozess, der zwischen<br />

dem Gedanken und dem Erschaffenen stattfindet, möglichst zu vereinfachen. Als Ausgangspunkt jeglicher<br />

Aktivität wird hier immer der konkrete örtliche Bezug und Zusammenhang angenommen. Ein wichtiger Aspekt<br />

des Projektes ist auch das Einladen anderer Künstler und des Publikums.<br />

INFO:<br />

Data/Datum: 02.07.<strong>2013</strong><br />

(wt./Di.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 19:00<br />

Miejsce/Ort:<br />

GGM2 Aneks<br />

(były „Uśmiech<br />

Naszego Dziecka“),<br />

ul. Powroźnicza 13/15,<br />

Gdańsk<br />

Bar artystyczny czynny/<br />

Künstlerbar geöffnet:<br />

2.07, 7.07, 9.07, 13.07<br />

w godzinach/<br />

in der Zeit 16.00-24.00<br />

7


06/07/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Koncert jazzowy<br />

KAHIBA - GLOBAL DIALECTS<br />

Heinrich von Kalnein - saksofony / flety<br />

Gregor Hilbe - perkusja / Loops & Samples<br />

Christian Bakanic - akordeon / Fender Rhodes / fortepian<br />

na XIX Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu<br />

Jazz na Starówce<br />

www.kahibamusic.com, www.jazznastarowce.pl<br />

Jazzkonzert<br />

KAHIBA - GLOBAL DIALECTS<br />

Heinrich von Kalnein - Saxophone / Flöten<br />

Gregor Hilbe - Schlagzeug / Loops & Samples<br />

Christian Bakanic - Akkordeon / Fender Rhodes / Klavier<br />

beim 19. Internationalen Openair Jazzfestival<br />

„Jazz in der Altstadt“<br />

www.kahibamusic.com, www.jazznastarowce.pl<br />

8


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

KAHIBA - „szczęśliwy przypadek“ powiedział o nich Martin Laurentius z niemieckiego magazynu ‘Jazzthing’. W zespole<br />

tym spotkały się trzy osobowości muzyczne, różnego pochodzenia i należące do innych pokoleń, ale wszyscy w<br />

równym stopniu samowystarczalni i doświadczeni, z własną wolą i dysponujący nieprawdopodobną techniką instrumentalną.<br />

KAHIBA gra wirtuozowską i wyjątkową mieszankę jazzu, muzyki brazylijskiej, zydeco, elektroniki i ‘Folklore<br />

Imaginaire’. Wolni od przymusów stylistycznych i bez klapek na oczach ci trzej artyści improwizacyjni wspólnie i z radością<br />

twrzą swoją własną muzykę.<br />

Większość kompozycji granych przez trio są autorstwa Heinricha von Kalneina, znanego na świecie solistę i lidera.<br />

Duży sukcesy odniósł kolejno ze swoim zespołem HvK - Group, z projektem ‚'Free Winds’ oraz wspólnie ze swoim big<br />

bandem JBBG (Jazz Big Band Graz).<br />

Szwajcarski perkusista i projektant dźwięku Gregor Hilbe był członkiem Vienna Art Orchestra i przez wiele lat pracował<br />

w środowisku elektroniki w Paryżu i Londynie.<br />

Christian Bakanic, wirtuoz i doskonały kompozytor, oprócz umiłowania jazzu i muzyki bałkańskiej ma słabość do tanga<br />

argentyńskiego.<br />

INFO:<br />

Data/Datum:<br />

06.07.<strong>2013</strong> (sob./Sa.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 19:00<br />

Miejsce/Ort:<br />

Rynek Starego Miasta,<br />

Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

KAHIBA - „ein Glücksfall“ sagt Martin Laurentius vom deutschen Magazin ‚'Jazzthing'. In diesem Ensemble treffen drei<br />

Musikerpersönlichkeiten unterschiedlichster Herkunft und Generation aufeinander; alle gleichermaßen autark wie erfahren,<br />

mit einem eigenen Willen und einem stupenden instrumentaltechnischen Können ausgestattet. KAHIBA spielt<br />

eine virtuose und einzigartige Mischung aus Jazz, Musica Brasileira, Zydeco, Elektronik und ‚Folklore Imaginaire’. Frei von<br />

stilistischen Zwängen und ohne Scheuklappen erfinden die drei Improvisationskünstler gemeinsam und spielerisch ihre<br />

ureigene Musik.<br />

Der überwiegende Anteil der Kompositionen stammt von Heinrich von Kalnein, der schon seit vielen Jahren als Solist<br />

und Bandleader international präsent ist. Große Erfolge erzielte er mit seiner HvK - Group, dem Projekt ‚Free Winds’ und<br />

zusammen mit seiner JBBG - Jazz Bigband Graz.<br />

Der Schweizer Drummer und Sounddesigner Gregor Hilbe war Mitglied des Vienna Art Orchestra und arbeitete viele<br />

Jahre in der Elektronik Szene in Paris und London.<br />

Christian Bakanic, rasant, virtuos und ein hervorragender Komponist, hat, neben seiner Liebe zu Jazz und der Musik des<br />

Balkans auch ein ausgeprägtes Faible für den argentinischen Tango.<br />

9


14-18/07/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Warsztaty jidysz<br />

prowadzone przez prof. Armina Eidherra<br />

Uniwersytet w Salzburgu<br />

w ramach Międzynarodowych Spotkań z Kulturą<br />

Żydowską, Sopot.<br />

Jiddischkurs geleitet<br />

von Prof. Armin Eidherr<br />

Uniwersität Salzburg<br />

Im Rahmen der Internationalen Begegnung<br />

mit Jüdischer Kultur, Sopot.<br />

10


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

Kurs jest skierowany do osób początkujących i będzie prowadzony w językach polskim i angielskim.<br />

Celem kursu jest przekazanie pierwszych wrażeń języka i kultury jidysz. Uczestnicy mają się m. in. zapoznać<br />

z różnicą między językami hebrajskim i jidysz, również na piśmie. Dlatego też najpierw zostaną<br />

wprowadzeni w tajniki alfabetu jidysz, równolegle nauczą się podstawowych słów w języku jidysz, i to<br />

ze wszystkich źródeł językowych: germańskich, hebrajskich i - szczególnie - słowiańskich. Stosunkowo<br />

szybko wprowadzane zostaną krótkie konwersacje, a także historia i geografia języka jidysz. Materiał<br />

dydaktyczny będzie się składał z prostych tekstów ilustrowanych, piosenek i materiału obrazkowego.<br />

DR ARMIN EIDHERR - ur. 1963, studia germanistyki i romanistyki. Mieszka w Salzburgu. Pracuje jako<br />

tłumacz, pisarz oraz pracownik naukowy Centrum Historii <strong>Kultury</strong> Żydowskiej. W 2000 otrzymał nagrodę<br />

Johann-Heinrich-Voss-Preis. W 2007 roku był profesorem gościnnym na Uniwersytecie w Wiedniu.<br />

Od 2008 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Salzburgu.<br />

Der Kurs richtet sich an interessierte Anfänger und wird in Polnisch und Englisch gehalten. Es wird um die Vermittlung<br />

von ersten Eindrücken in die jiddische Sprache und Kultur gehen. Die Teilnehmer sollen etwa den Unterschied<br />

zwischen Hebräisch und Jiddisch wahrnehmen lernen - auch bei geschriebenen Texten. Daher wird<br />

zuerst das Wichtigste über das jiddische Alphabet gelehrt - daneben werden wichtige jiddische Worte gelernt:<br />

und zwar aus allen Sprachkomponenten: der germanischen, hebräischen und - besonders der slawischen.<br />

Relativ bald werden auch kleine Konversationen durchgenommen, ferner etwas jiddische Sprachgeschichte<br />

und -geographie. Gearbeitet wird mit einfachen (illustrierten) Texten, Liedern und Bildmaterial.<br />

DR ARMIN EIDHERR - geb. 1963, Germanistik- und Romanistikstudien. Lebt in Salzburg, Übersetzer, Schriftsteller<br />

und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte. 2000 Johann-Heinrich-<br />

Voß-Preis für Übersetzung. 2007 Gastprofessor an der Uniwersität Wien. Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />

an der Universität Salzburg.<br />

INFO:<br />

Data/Datum:<br />

14 - 18.07.<strong>2013</strong><br />

(nd.-czw./So.-Do.)<br />

Godzina/Uhrzeit:<br />

15.30 - 17.00<br />

Miejsce/Ort:<br />

Teatr Atelier,<br />

Mamuszki 2, Sopot<br />

www.teatratelier.sopot.pl<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

11


21/07/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Koncert zespołu<br />

„Grooveheadz“<br />

w ramach Międzynarodowych Spotkań<br />

z Kulturą Żydowską, Sopot.<br />

Skład: Jelena Krstic - śpiew, Dominik Fuss - trąbka,<br />

Lubomir Gospodinov - saksofon, Beniamin Angerer - bas,<br />

Thomas Hechenberger - gitara, Mathias Auinger - perkusja.<br />

Konzert der Gruppe<br />

„Grooveheadz“<br />

Im Rahmen der Internationalen<br />

Begegnung mit Jüdischer Kultur, Sopot.<br />

Besetzung: Jelena Krstic - Vocal, Dominik Fuss - Trompete,<br />

Lubomir Gospodinov - Saxophon, Beniamin Angerer - Bass,<br />

Thomas Hechenberger - Gitarre, Mathias Auinger - Schlagzeug.<br />

12


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

INFO:<br />

Czy to w nowojorskich klubach, czy na festiwalu w Turcji, czy na stadionie na Karaibach: ludzie wszędzie żywiołowo<br />

tańczą do gorących rytmów polki zespołu GROOVEHEADZ. „Party, party i jeszcze raz party!“ - to motto<br />

istniejącej od kilku lat wiedeńskiej grupy, która regularnie wypełnia sale koncertowe na całym świecie i potrafi<br />

tak rozgrzać tłum, że fani na koniec koncertu zdzierają muzykom t-shirty z pleców. Balkan spotyka funk.<br />

Ska spotyka rock. Ale tak naprawdę to spotkanie Wschodu, Zachodu i reszty świata. Ta niezwykła formacja<br />

błyskawicznie przeszła drogę od zespołu, polecanego pocztą pantoflową, do multikulturowej kultowej grupy.<br />

Przesłanie jest jasne: Bawimy się bez wizy! GROOVEHEADZ to gwarancja świeżości muzyki, której nie sposób<br />

znaleźć na listach przebojów. Fantastyczny album „Haide, haide, hai!“ to z jednej strony wielki krok do przodu<br />

w rozwoju grupy, a z drugiej - podstawa tworzonego przez nią nowego stylu pop. Dziesięć kawałków do tańczenia,<br />

energetycznych, zagranych bez kompromisów, z prawdziwą lekkością i humorem.<br />

Ob in New Yorker Clubs, auf Festivals in der Türkei oder in einem Stadion in der Karibik: Überall tanzen die Menschen<br />

hemmungslos zu den fetten Polka-Beats von GROOVEHEADZ. „Party, Party und noch mehr Party!“ lautet<br />

das Motto der erst wenige Jahre alten Wiener Band, die regelmäßig Konzertsäle füllt und die Menge so zum<br />

Kochen bringt, dass ihnen am Schluss von hartnäckigen Fans die T-Shirts buchstäblich vom Körper gerissen<br />

werden. Balkan trifft Funk. Ska trifft Rock. Aber eigentlich treffen einander Ost, West und der Rest der Welt. In<br />

kürzester Zeit schaffte es die außergewöhnliche Formation vom angesagten Wiener Geheimtipp zur Crossover<br />

Kulttruppe aufzusteigen. Die Message ist klar: Feiern ohne Visum! GROOVEHEADZ bringen jene frische Musik,<br />

nach der sich Charts-gelangweilte Ohren schon lange gesehnt haben. Mit ihrem fantastischen Album „Haide,<br />

haide, hai!“ machten sie einen weiteren Schritt nach vorne und schafften damit gleichzeitig die Grundlage für einen<br />

neuen Pop-Style. Zehn Songs zum Abtanzen, laut, kompromisslos und voller Energie. All das bringen die<br />

Musiker mit authentischer Leichtigkeit und viel Humor.<br />

Data/Datum: 21.07.<strong>2013</strong><br />

(nd./So.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 19:30<br />

Miejsce/Ort:<br />

Scena na tarasie<br />

Klubu Atelier,<br />

Mamuszki 2, Sopot<br />

www.teatratelier.sopot.pl<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

13


<strong>2013</strong><br />

<strong>program</strong><br />

austriackiego<br />

forum<br />

kultury<br />

w<br />

Warszawie


<strong>Sierpień</strong>/August<br />

Galeria/Galerie Muzyka/Musik Inne/Andere


05/08/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Wernisaż wystawy:<br />

„Ferdinand Schmutzer“<br />

Organizatorzy: ZPAF Okręg Warszawski<br />

Anzenberger Gallerie Wien<br />

Współpraca: <strong>Austriackie</strong> <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong><br />

Kuratorka ze stony polskiej: Katarzyna Majak<br />

Kuratorka ze strony austriackiej: Regina Anzenberger<br />

Ausstellungseröffnung:<br />

„Ferdinand Schmutzer“<br />

Organisation: ZPAF Okręg Warszawski<br />

Anzenberger Gallerie Wien<br />

Zusammenarbeit: Österreichisches Kulturforum<br />

Polnische Kuratorin: Katarzyna Majak<br />

Österreichische Kuratorin: Regina Anzenberger<br />

16


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

Wystawa FERDINAND SCHMUTZER to pierwsza prezentacja twórczości wybitnego austriackiego fotografa polskiej<br />

publiczności. Wystawa miała już swoje odsłony w Muzeum Freuda w Wiedniu oraz Ateńskim Domu Fotografii.<br />

Wystawa jest połączona z promocją książki „Photographs: Ferdinand Schmutzer“, wydanej przez Moser<br />

Verlag München we współpracy z Galerią Anzenberger oraz Westlicht.<br />

Na początku XX w. Ferdinand Schmutzer (1870-1928) był zaliczany do najbardziej znaczących artystów wiedeńskich<br />

specjalizujących się w portrecie. Poza imponującą kolekcją odbitek, na jego dorobek fotograficzny składa<br />

się ponad 3000 negatywów szklanych i 330 odbitek vintage. Po raz pierwszy został on zaprezentowany publiczności<br />

w 2001r. Jego portrety fotograficzne przedstawiają sławne osobistości tamtego okresu, jak choćby Alberta<br />

Einsteina, Zygmunta Freuda, Pablo Casalsa i Cesarza Franciszka Józefa. Fotografie, na podstawie których wykonywał<br />

on sztychy, dają nam wgląd w sposób pracy artysty; ich precyzyjne wykonanie dowodzi znajomości warsztatu<br />

i wysokich umiejętności artystycznych Schmutzera również w tej dziedzinie. Fotografie krajobrazowe, zdjęcia<br />

miejsc odwiedzanych w trakcie podróży Schmutzera i jego rodziny powstały dla celów prywatnych.<br />

Die Ausstellung FERDINAND SCHMUTZER ist die erste Präsentation dieses außergewöhnlichen österreichischen<br />

Fotografen in Polen. Die Ausstellung wurde bereits im Freud Museum in Wien und im Fotohaus Athen gezeigt und<br />

promotet gleichzeitig das vom Moser Verlag München in Zusammenarbeit mit der Galerie Anzenberger und Westlicht<br />

veröffentlichte Buch „Photographs: Ferdinand Schmutzer“.<br />

Schmutzer stammte aus einer traditionsreichen Wiener Künstlerfamilie. Wie schon sein Großvater und Vater beschäftigte<br />

er sich zunächst mit Bildhauerei, studierte jedoch im Anschluss an der Wiener Akademie Malerei. Schon<br />

bald feierte Schmutzer mit seinen Porträts der Wiener Gesellschaft große Erfolge. Prominente Zeitgenossen wie<br />

Sigmund Freud, Albert Einstein, Kaiser Franz Josef, die Wiener Philharmoniker oder Karl Lueger standen ihm<br />

Modell. Schmutzer stellte seine Werke international aus und erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen. 1901 wurde<br />

Schmutzer Mitglied der Wiener Secession, 1908 wurde er zum Professor an die Akademie der bildenden Künste<br />

Wien berufen. Von 1922 bis 1924 stand er der Akademie als Rektor vor. Neben den Großformaten führte er neue<br />

Techniken ein: er verwendete neue Ätzverfahren und experimentierte mit neuartigen Nadeln. Er starb 1928.<br />

INFO:<br />

Data/Datum: 05.08.<strong>2013</strong><br />

(pon./Mo.)<br />

Miejsce/Ort:<br />

Stara Galeria ZPAF,<br />

Pl. Zamkowy 8, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

Wystawa czynna do/<br />

zu sehen bis: 31.08.<strong>2013</strong><br />

Godziny otwarcia Galerii:<br />

pon.-pt. w godz. 12-18<br />

sob.-nd. w godz. 14-18<br />

Öffnungszeiten der Galerie:<br />

Mo - Fr 12-18 Uhr<br />

Sa - So 14-18 Uhr<br />

17


12/08/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Arnold Schönberg<br />

Księżycowy Pierrot<br />

Pierrot Lunaire, op. 21<br />

Tekst: Albert Giraud w tłum. niem. O. E. Hartlebena, reżyseria: Natalia<br />

Kozłowska, kostiumy: Martyna Kander, Projekcje multimedialne: Olga<br />

Warabida, kierownictwo muzyczne: Rafał Kłoczko<br />

Występują: Barbara Zamek-Gliszczyńska (sopran), Paulina Graś (flety),<br />

Anna Łukawska (klarnety), Tomasz Citak (skrzypce/altówka), Mischa<br />

Kozłowski (fortepian), Filip Rzytka (wiolonczela) oraz Robert Buczyński.<br />

Arnold Schönberg<br />

Pierrot Lunaire<br />

Pierrot Lunaire, op. 21<br />

Text: Albert Giraud in deutsche Übersetzung von O. E. Hartleben,<br />

Regie: Natalia Kozłowska, Kostüme: Martyna Kander, musikalische Leitung:<br />

Rafał Kłoczko, Multimediaprojektionen: Olga Warabida<br />

Mit: Barbara Zamek-Gliszczyńska (Sopran), Paulina Graś (Flöten),<br />

Anna Łukawska (Klarinetten), Tomasz Citak (Violine/Viola), Mischa<br />

Kozłowski (Klavier), Filip Rzytka (Violoncello) und Robert Buczyński.<br />

18


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

Inscenizacja legendarnego już utworu Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire jednego z najbardziej intrygujących<br />

i błyskotliwych dzieł, które wpłynęły na rozwój muzyki zachodniej XX wieku. Spektakl z pogranicza<br />

wielu dziedzin sztuki: muzyki współczesnej, teatru, tańca, plastyki i animacji multimedialnych, w reżyserii<br />

Natalii Kozłowskiej - absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest to studium artysty, który boryka<br />

się ze światem, z własną mocą i niemocą twórczą, prowadzi dialog wewnętrzny ze swoją muzą - z symbolicznym<br />

Pierrotem. W roli głównej Barbara Zamek-Gliszczyńska - tegoroczna absolwentka prestiżowego<br />

Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, przy fortepianie Mischa Kozłowski - jeden z najciekawszych<br />

pianistów młodego pokolenia. Przygotowanie projektu jest finansowane w ramach <strong>program</strong>u<br />

stypendialnego Ministerstwa <strong>Kultury</strong> i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska“.<br />

Szczegółowe informacje na: www.kozlowska.art.pl<br />

Eine Inszenierung des legendären Werkes Arnold Schönbergs, Pierrot Lunaire, eines der faszinierendsten<br />

und großartigsten Werke, das auf die Entwicklung der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts einen großen<br />

Einfluss hatte. Eine Inszenierung an der Grenze vieler Kunstbereiche: zeitgenössische Musik, Theater, Tanz,<br />

bildende Kunst und Multimediaanimation, in Regie von Natalia Kozłowska - Absolventin der Warschauer<br />

Theaterakademie. Es geht dabei um einen Künstler, der mit der Welt und der eigenen Schöpferkraft oder<br />

deren Mangel kämpft und der einen inneren Dialog mit seiner Muse, dem symbolischen Pierrot, führt. In der<br />

Hauptrolle Barbara Zamek-Gliszczyńska - diesjährige Absolventin der renommierten Universität für Musik<br />

und darstellende Kunst in Wien, am Klavier Mischa Kozłowski - einer der interessantesten Pianisten der jungen<br />

Generation. Die Vorbereitung des Projekts wird aus den Mitteln des Stipendien<strong>program</strong>ms „Młoda Polska”<br />

des Kulturministeriums finanziert.<br />

Weitere Information: www.kozlowska.art.pl<br />

INFO:<br />

Data/Datum: 12.08.<strong>2013</strong><br />

(pon./Mo.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 19:00<br />

Miejsce/Ort:<br />

Sala Laboratorium<br />

Centrum Sztuki<br />

Współczesnej Zamek<br />

Ujazdowski,<br />

ul. Jazdów 2, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

19


24/08/<strong>2013</strong><br />

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:<br />

Koncert p.t. „Perły Baroku“ w wykonaniu zespołu<br />

Pandolfis Consort Wien<br />

W ramach IV Letniego Festiwalu wędrownego „Na gotyckim<br />

szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego <strong>2013</strong>“<br />

Wykonawcy: Ingrid Rohrmoser - altówka barokowa<br />

Elżbieta Sajka - altówka barokowa, kierownictwo artystyczne<br />

Günter Schagerl - wiolonczela barokowa, Hermann Platzer - teorba<br />

www.pandolfisconsort.at<br />

Konzert „Perlen des Barock“ mit dem Ensemble<br />

Pandolfis Consort Wien<br />

Im Rahmen des IV. Sommerwanderfestivals „Auf dem gotischen<br />

Pfad. Musik in den Sehenswürdigkeiten Westpommerns <strong>2013</strong>“<br />

Besetzung: Ingrid Rohrmoser - Barockviola<br />

Elżbieta Sajka - Barockviola, künstlerische Leitung<br />

Günter Schagerl - Barockcello, Hermann Platzer - Theorbe<br />

www.pandolfisconsort.at<br />

20


OPIS/BESCHREIBUNG:<br />

INFO:<br />

PANDOLFIS CONSORT WIEN powstał w roku 2004 z inicjatywy Elżbiety Sajki. Członkami zespołu są profesjonalni<br />

muzycy z praktyką wykonywania utworów dawnych mistrzów na historycznych instrumentach. Ideą<br />

zespołu jest propagowanie mało znanych lub zapomnianych dzieł, głównie austriackiego i polskiego baroku.<br />

Viole d’ amore, które należą do instrumentarium zespołu są kopiami instrumentu wykonanego przez<br />

Giuseppe Galieri Pandolfisa, ucznia Nicolo Amatiego. Od jego nazwiska zespół wziął swą nazwę. Główny<br />

skład zespołu stanowi czterech muzyków z instrumentami: skrzypce / altówka, altówka / viola d’ amore /<br />

violetta, wiolonczela oraz teorba / lutnia / arcylutnia. Zespół występuje również w rozszerzonym składzie,<br />

w zależności od repertuaru, współpracuje z solistami. Zespół występuje regularnie w cyklach koncertowych<br />

w Wiedniu, jak również na wielu prestiżowych festiwalach.<br />

Data/Datum: 24.08.<strong>2013</strong><br />

(sob. / Sa.)<br />

Godzina/Uhrzeit: 19:00<br />

Miejsce/Ort:<br />

Piwnica Towarzystwa<br />

Przyjaciół Stargardu,<br />

Stargard Szczeciński<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei<br />

PANDOLFIS CONSORT wurde 2004 gegründet. Mittlerweile hat sich das Ensemble etabliert und wird regelmäßig<br />

zu internationalen Festivals in Polen, Finnland, Spanien, Italien und der Slowakei eingeladen. Das<br />

Repertoire des Ensembles reicht von Frühbarock über Klassik bis zur Moderne und umfasst auch zeitgenössische<br />

Kompositionen, die für das Consort geschrieben wurden. Das historische Instrumentarium stellt<br />

die Komponisten vor die reizvolle Aufgabe, ihre moderne Tonsprache zu adaptieren und somit neue Klänge<br />

zu finden. 2012 wurden Auftragskompositionen von Johanna Doderer (Österreich) und Stanley Grill (USA)<br />

uraufgeführt. PANDOLFIS CONSORT konzertiert bevorzugt in seiner Stammbesetzung von vier Musikern,<br />

aber auch in erweiterter Form mit namhaften Sängern oder zusätzlichen Instrumentalisten. Die Besetzung<br />

des Continuo mit Theorbe und Violoncello trägt zur klanglichen Besonderheit bei.<br />

21


25/08/<strong>2013</strong> (nd./So.)<br />

„Bez oblicza: zakaz przedstawiania podobizn i jak go omijano“<br />

„Ohne Antlitz: das Verbot Gesichter darzustellen und wie dieses umgangen wurde“<br />

Ilustrowane warsztaty Moniki Krajewskiej/Illustrierter Workshop mit Monika Krajewska<br />

Z Tory pochodzą ograniczenia dotyczące przedstawiania istot, a w szczególności człowieka. O tym, jak ten zakaz był interpretowany i jak go<br />

omijano w sztuce dowiedzą się z prezentacji uczestnicy warsztatów. Tak zainspirowani, będą mogli stworzyć z różnych materiałów własną<br />

kompozycję, przedstawiając temat w sposób wynikający z żydowskiej tradycji.<br />

Aus der Thora stammen Beschränkungen bezüglich der Darstellung von Lebewesen und insbesondere des Menschen. Darüber, wie dieses Verbot<br />

interpretiert und in der Kunst umgangen wurde, erfahren die Teilnehmer einiges im Verlauf des Workshops. Dank dieser Inspiration können<br />

sie aus verschiedenen Materialien eigene Kompositionen erschaffen, die der jüdischen Tradition entsprechen.<br />

Godz./Uhrzeit: 14:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa, Wstęp: wolny/Eintritt frei, Po polsku/polnisch.<br />

Otwarcie wystawy/ Ausstellungseröffnung:<br />

„Być Żydem. Wiedeń-Warszawa. Żydowski Projekt Tożsamości“ Petera Rigaud’a<br />

„Jude sein - Warschau. Jüdisches Identitätsprojekt“ von Peter Rigaud<br />

„Kto jest Żydem? Jak uzasadniana jest indywidualna żydowskość? Kto był Żydem zawsze? Kto odkrył swe żydowskie pochodzenie później<br />

i w jaki sposób?“ tym pytaniom poświęcona jest wystawa portretów wiedeńskich Żydówek i Żydów, przedstawiająca kwestie żydowskiej tożsamości<br />

poprzez ukazanie szerokiego spektrum kolejnych pokoleń i różnic w ich postawach społecznych, religijnych i światopoglądowych.<br />

Wer ist Jude? Wie begründet sich individuelles Judentum? Wer war immer schon Jude? Wer hat sein Judentum später entdeckt und wie? Diesen<br />

Fragen geht die Ausstellung „Jude sein“ nach. Der Wiener Fotograf Peter Rigaud schuf eine Porträtserie von Wiener Juden und Jüdinnen, die sich<br />

mit Fragen der jüdischen Identität befasst und ein breites Spektrum quer durch die Generationen und ihre verschiedenen, sozialen, religiösen und<br />

weltanschaulichen Positionen bietet.<br />

Godzina/Uhrzeit: 16:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa, Wstęp: wolny/Eintritt frei.<br />

23


26/08/<strong>2013</strong> (pon./Mo.)<br />

„Magia w tradycji żydowskiej. Amulety, zaklęcia, talizmany i uzdrowienia“<br />

„Magie in der jüdischen Tradition. Amulette, Zauberformeln, Talismans und Heilungen“–<br />

Wykład Tomasza Krakowskiego/Vortrag von Tomasz Krakowski<br />

Wykład przedstawiający skrócony obraz tego, co można nazwać „żydowską ezoteryką“, a także prezentacja różnych postaw wielkich rabinów<br />

i mędrców żydowskich względem amuletów, talizmanów czy kontaktu z zaświatami oraz omówienie różnych rodzajów amuletów<br />

i talizmanów.<br />

Tomasz Krakowski - ekspert z dziedziny religii żydowskiej oraz starożytnych i średniowiecznych pism żydowskich, wieloletni edukator<br />

Gminy Żydowskiej w Warszawie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, studiował w Jesziwie HaMivtar Orot oraz w Jesziwe<br />

Torah BeCijon w Izraelu. Współpracował z Religią TV przy cyklu <strong>program</strong>ów „Lekcja religii“ a obecnie z Muzeum Historii Żydów Polskich<br />

przy nowo powstającej wystawie.<br />

Ein kurzer Umriss über das, was man „jüdische Esoterik“ nennen könnte, sowie eine Präsentation verschiedener Haltungen berühmter Rabbiner<br />

und jüdischer Weiser in Bezug auf Amulette, Talismans oder Kontakte mit dem Überirdischen und ein Überblick über verschiedene Arten von<br />

Amuletten und Talismans.<br />

Tomasz Krakowski - Experte in Fragen der jüdischen Religion sowie altertümlicher und mittelalterlicher jüdischer Schriften, langjähriger Mitarbeiter<br />

der Jüdischen Gemeinde in Warschau. Studierte Philosophie an der Warschauer Universität sowie an der Jeschiwa HaMivtar Orot und Torah BeCijon<br />

in Israel. Zusammenarbeit mit Religia TV und z. Zt. mit dem Museum der Geschichte der Polnischen Juden anlässlich einer Ausstellung.<br />

Godzina/Uhrzeit: 17:00<br />

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

24


27/08/<strong>2013</strong> (wt./Di.)<br />

Żydowski salon literacki/Jüdischer literarischer Salon:<br />

„Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma“ Menachema Kipnisa<br />

„Der Rabbi ohne Kopf und andere Erzählungen aus Chełm“ von Menachem Kipnis<br />

Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą, tłumaczką polskiego wydania<br />

Gespräch mit Bella Szwarcman-Czarnota, der Übersetzerin der polnischen Ausgabe<br />

„W każdym zakątku świata, w którym mieszkają Żydzi, wszyscy wiedzą o Chełmie i znają chełmskie opowieści. Obraz tego miasta<br />

jest tak mocno utrwalony w wyobraźni, że gdy tylko zdarzy się coś komicznego i zarazem absurdalnego, od razu pada stwierdzenie:<br />

Zaiste, to historia prosto z Chełma!“ (fragment wstępu autora)<br />

Menachem Kipnis - wybitny śpiewak i kantor, znakomity fotograf, zbieracz folkloru, jeden z najpopularniejszych warszawskich Żydów.<br />

Zmarł w 1942 roku w getcie warszawskim. Bella Szwarcman-Czarnota - filozofka, tłumaczka, redaktorka miesięcznika „Midrasz“,<br />

autorka książek „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ i „Cenniejsza niż perły“.<br />

„Überall auf der Welt wo Juden leben, hat jeder schon von Chełm gehört und kennt Erzählungen von dort. Das Bild dieser Stadt hat<br />

sich so tief eingeprägt, dass, sobald etwas Komisches und Absurdes passiert, sofort der Ausspruch folgt: „Das ist wahrlich wie eine<br />

Geschichte aus Chełm!“ (Fragment aus dem Vorwort des Autors)<br />

Menachem Kipnis - hervorragender Sänger und Kantor, Fotograf, Folkloresammler, einer der populärsten Warschauer Juden. Er starb<br />

1942 im Warschauer Ghetto. Bella Szwarcman-Czarnota - Philosophin, Übersetzerin, Redakteurin der Monatszeitschrift „Midrasz“, Autorin<br />

der Bücher „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ und „Cenniejsza niż perły“.<br />

Godzina/Uhrzeit: 18:00<br />

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

25


28/08/<strong>2013</strong> (śr./Mi.)<br />

Pokaz filmu/Filmvorführung:<br />

„Może w jakimś innym życiu“/„Vielleicht in einem anderen Leben“<br />

Reż./Regie: Elisabeth Scharang, Austria 2009<br />

W rolach głównych/In den Hauptrollen: Ursula Strauss, Johannes Krisch, Orsolya Tóth, Peter Végh, Rafael Goldwaser,<br />

August Schmölzer, Rainer Egger<br />

Scenariusz/Buch: Silke Hassler, Peter Turrini. Zdjęcia/Kamera: Jean-Claude Larrieu,<br />

Muzyka/Musik: Thomas Jarmer, Dźwięk/Ton: William Edouard Franck, Montaż/Schnitt: Alarich Lenz<br />

„Operetka staje się pieśnią oporu, gar zupy zdradą stanu, mała wieś ukazuje swoje mordercze oblicze. Czarny humor jest środkiem wyrazu w<br />

filmowej opowieści o grupie węgierskich Żydów, których los rzucił do pewnej austriackiej wsi. Pojawienie się obcych budzi w jej mieszkańcach<br />

nie tylko gniew, ale także tęsknotę za życiem, w którym jest miejsce na miłość i muzykę. Przez cztery dni, bo tyle czasu rozgrywa się<br />

ta historia, na nowo decydują się losy wszystkich jej uczestników. Jak zawsze w trudnych czasach chodzi o to, po której stronie staniemy.“<br />

(Elisabeth Scharang)<br />

Eine Operette wird zu einem Widerstandslied, ein Topf Suppe zum Hochverrat, ein kleines Dorf zeigt seine mörderische Seite. Mit schwarzem<br />

Humor erzählt der Film von einer Gruppe ungarischer Juden, die in einem österreichischen Dorf stranden. Das Auftauchen der Fremden öffnet bei<br />

den Einwohnern nicht nur die Ventile für Volkszorn, sondern weckt auch die Sehnsucht nach einem Leben, in dem Liebe und Musik ihren Platz<br />

haben. In den vier Tagen, in denen die Geschichte spielt, wird über das Schicksal aller Beteiligten neu verhandelt. Wie immer in Krisenzeiten geht<br />

es darum, auf welche Seite man sich stellt. (Elisabeth Scharang)<br />

Godzina/Uhrzeit: 18:30<br />

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei, z napisami po polsku/mit polnischen Untertiteln<br />

www.vielleicht-in-einem-anderen-leben.at<br />

26


29/08/<strong>2013</strong> (czw./Do.)<br />

„Symbole żydowskie - skąd pochodzą, co oznaczają?“<br />

„Jüdische Symbole - wo kommen sie her, was bedeuten sie?“<br />

Ilustrowany wykład Moniki Krajewskiej/Illustrierter Vortrag von Monika Krajewska<br />

Godz./Uhrzeit: 17:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

Koncert zespołu/Konzert der Gruppe: „Großmütterchen Hatz Salon Orkestar“<br />

Franziska Hatz, matka-założycielka pochodzącej z Wiednia z roku 2010 formacji, porządnie miesza, ze swoją Salon Orkestar, w austriackim środowisku<br />

muzycznym. Tradycje klezmerskie z elementami Pop, Folk, Rock, Ska i Jazzu stanowią inspiracje dla tej pięcioosobowej grupy, która na<br />

koncertach daje popis niespotykanej energii, zadziwiającego kunsztu i poczucia humoru. GMH Orkestar występowała już z wielkimi sceny koncertowej,<br />

jak Randy Brecker, Dean Bowman czy DJ Shantel a także z zespołami Bucovina Club Orkestar i Sandy Lopicic Orkestar. Jej utwory własne czy<br />

współczesne aranżacje tradycyjnej muzyki podrywają do tańca i najbardziej opornych, a więc… let’s dance! GMH Orkestar to: Franziska Hatz- akordeon,<br />

głos, Richie Winkler - saksofon, klarnet, Simon Schellnegger - altówka, Thomas Castaneda - fortepian, Julian Pieber - perkusja.<br />

Franziska Hatz, Namensstifterin dieser von Wien aus operierenden Formation, rührt mit ihrem Salon Orkestar seit seiner Gründung 2010 kräftig in der<br />

österreichischen Konzertszene um. Klezmertraditionen aber auch Pop, Folk-Rock, Ska und Jazz beeinflussen diese fünfköpfige Gruppe, deren Auftritte<br />

mit unglaublicher Energie, verblüffendem Können und viel Humor bestechen. Die GMH ORKESTAR-MusikerInnen spielten bis dato mit Größen<br />

wie Randy Brecker, Dean Bowman, für DJ Shantel und in Gruppen wie dem Bucovina Club Orkestar und dem Sandy Lopicic Orkestar. Ihre Stücke,<br />

ob Eigenkompositionen oder ins Hier und Jetzt geholte Musiktraditionen, fahren unweigerlich in die Beine - let’s dance! BESETZUNG: Franziska Hatz<br />

(Akkordeon, Stimme), Richie Winkler (Saxofon, Klarinette), Simon Schellnegger (Bratsche), Thomas Castaneda (Klavier), Julian Pieber (Perkussion).<br />

Godzina/Uhrzeit: 20:00, Miejsce/Ort: Klub Cud nad Wisłą, Bulwar Flotylli Wiślanej<br />

www.divertedmusic.at/home/grossmuetterchen-hatz-salon-orkestar<br />

27


30/08/<strong>2013</strong> (pt./Fr.)<br />

„Opowiedz mi swoją historię“/„Erzähle mir Deine Geschichte“<br />

Spotkanie z Philipem Bialowitzem, byłym więźniem obozu hitlerowskiego w Sobiborze<br />

i uczestnikiem buntu w obozie<br />

mit Philip Bialowitz, einem ehemaligen KZ-Häftling in Sobibor und Teilnehmer des dortigen Aufstands<br />

W październiku 1943 roku w obozie doszło do wybuchu buntu więźniów. Bialowitz stał się jednym z jego uczestników. Uzbrojeni<br />

w noże, zabili esesmanów, wcześniej zwabionych do pomieszczeń gospodarczych. Blisko sześciuset więźniów podjęło próbę ucieczki.<br />

Philip Bialowitz swoje wspomnienia zawarł w książce „Ucieczka z Sobiboru“. Bunt w obozie w Sobiborze stał się podstawą dla<br />

scenariusza filmu „Ucieczka z Sobiboru“.<br />

Im Oktober 1943 kam es im KZ zum Aufstand der Häftlinge. Bialowitz war einer der Teilnehmer. Mit Messern bewaffnet töteten sie<br />

SS-Leute, die vorher in die Wirtschaftsräume gelockt wurden. Fast 600 Häftlinge probierten zu fliehen. Philip Bialowitz schrieb seine<br />

Erinnerungen im Buch „Flucht aus Sobibor” nieder. Der Aufstand wurde zur Vorlage des gleichnamigen Films.<br />

Godzina/Uhrzeit: 17:00.<br />

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa.<br />

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

28


31/08/<strong>2013</strong> (sob./Sa.)<br />

Żydowski salon literacki/Jüdischer literarischer Salon:<br />

„Pollywood i co dalej?“/„Pollywood und was weiter?“ –<br />

Spotkanie wokół drugiego tomu książki Andrzeja Krakowskiego prowadzi Majka Elczewska<br />

Das Treffen zum zweiten Band von Andrzej Krakowski moderiert Majka Elczewska<br />

Kontynuując badania nad polskimi korzeniami amerykańskiego przemysłu filmowego, Andrzej Krakowski prezentuje następną grupę<br />

pionierów urodzonych w naszych okolicach. Gdzie byłaby dzisiaj amerykańska animacja bez Maxa Fleischera, charakteryzacja<br />

filmowa bez Maxa Factora lub radio i telewizja bez Davida Sarnoffa?<br />

Die Fortsetzung der Untersuchungen zu den polnischen Wurzeln der amerikanischen Filmindustrie. Der Autor zeigt uns die nächste Gruppe<br />

von Pionieren, die in Polen geboren wurden. Wo wäre heute der Animationsfilm ohne Max Fleischer, wo die Maske ohne Max Factor oder<br />

das Radio und Fernsehen ohne David Sarnoff?<br />

Godz./Uhrzeit: 14:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

„Kalendarz żydowski“/„Der jüdische Kalender“<br />

Wykład Hanny Kossowskiej i Etel Szyc/Vortrag von Hanna Kossowska und Etel Szyc<br />

Dowiecie się Państwo o roli kalendarza w życiu Żydów, jego funkcjach informacyjnych oraz o zawartych w nim świętach żydowskich.<br />

Przedstawimy także nowy kalendarz na rok 5774 (<strong>2013</strong>/2014), który promuje twórczość współczesnych artystów żydowskich.<br />

Z wieloma z nich będziecie mieli Państwo okazję się spotkać.<br />

Sie erfahren über die Rolle des Kalenders im jüdischen Leben, seine informativen Funktionen sowie über die in ihm enthaltenen jüdischen<br />

Festtage. Wir präsentieren auch den neuen Kalender für das Jahr 5774 (<strong>2013</strong>/2014), der Werke zeitgenössischer jüdischer Künstler<br />

zeigt. Mit einigen von ihnen werden Sie zusammentreffen Können.<br />

Godz./Uhrzeit: 16:30. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

29


31/08/<strong>2013</strong> (sob./Sa.)<br />

„Moje odkrywanie tajemnic niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze“<br />

„Wie ich die Geheimnisse des deutschen Vernichtungslagers in Sobibor entdeckte“<br />

Spotkanie z Markiem Bemem/Gespräch mit Marek Bem<br />

Marek Bem - etnograf, historyk, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor 14 edycji Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. W latach 1999-2010<br />

dyrektor Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Autor wielu książek, artykułów i wystaw poświęconych tematyce sobiborskiej.<br />

Marek Bem - Ethnograf, Historiker, Doktor der Geisteswissenschaften. Direktor von 14 Editionen des Festivals dreier Kulturen in Włodawa.<br />

In den Jahren 1999-2010 Direktor des Museums des ehem. Vernichtungslagers in Sobibor. Autor vieler Bücher, Artikel und Ausstellungen<br />

zum Thema Sobibor.<br />

Godz./Uhrzeit: 18:30. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

01/09/<strong>2013</strong> (nd./So.)<br />

Tradycyjna wycinanka żydowska/Traditioneller jüdischer Scherenschnitt<br />

Warsztaty dla dorosłych i starszej młodzieży prowadzi Monika Krajewska<br />

Workshop und Präsentation von Monika Krajewska<br />

Podczas prezentacji slajdów uczestnicy zapoznają się pokrótce z historią i symboliką żydowskiej wycinanki oraz obejrzą jej przykłady<br />

z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a następnie wykonają własną wycinankę.<br />

Die Teilnehmer werden kurz in Geschichte und Symbolik des jüdischen Scherenschnitts eingeführt, Beispiele aus Osteuropa, Nordafrika<br />

und dem Nahen Osten werden gezeigt und anschließend eigene Scherenschnitte hergestellt.<br />

Godz./Uhrzeit: 15:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.<br />

30


01/09/<strong>2013</strong> (nd./So.)<br />

Pokaz filmu/ Filmvorführung:<br />

„Triumf Ducha“/„Triumph of the Spirit“<br />

Reż./Regie: Robert M. Young, (USA 1989)<br />

W rolach głównych/In den Hauptrollen: Willem Dafoe, James Edward Olmos, Robert Loggia<br />

Scenariusz/Buch: Andrzej Krakowski, Laurence Heath. Muzyka/Musik: Cliff Eidelman<br />

Zdjęcia/Kamera: Curtis Clark<br />

Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie ze scenarzystą i koproducentem filmu Andrzejem Krakowskim<br />

Anlässlich der Vorführung wird Andrzej Krakowski, Mitautor und Koproduzent des Films, anwesend sein.<br />

Fabuła oparta na prawdziwej historii żydowskiego boksera z Salonik, Salomo Aroucha, wysłanego do hitlerowskiego obozu śmierci w Auschwitz.<br />

Salomo Arouch, grecki Żyd z Salonik, jeszcze przed wojną wygrywa swoje pierwsze walki bokserskie, a już w 1941 roku, jako 18-<br />

latek, uzyskuje tytuł mistrza Bałkanów w wadze lekkopółśredniej. Dwa lata później wraz z ojcem i bratem trafia do obozu koncentracyjnego.<br />

Szybko okazuje się, że w obozie jego umiejętności bokserskie staną się jego szansą na przeżycie. Oficerowie SS, wzorem rzymskich<br />

cesarzy, organizują pojedynki więźniów. Zasady są proste: za zwycięstwo - dodatkowa porcja jedzenia, za przegraną - śmierć. Wyprodukowany<br />

w koprodukcji z Polską, film został nakręcony we wnętrzach naturalnych na terenie obozu oświęcimskiego z udziałem amerykańskich,<br />

polskich i niemieckich aktorów.<br />

Basierend auf der wahren Geschichte Salomo Arouchs, eines jüdischen Boxers aus Saloniki, der in das KZ Auschwitz deportiert wurde.<br />

Salomo Arouch gewinnt noch vor dem Krieg seine ersten Kämpfe und erhält schon 1941, mit 18 Jahren, den Titel des Balkanmeisters in der<br />

Klasse Halbweltergewicht. Zwei Jahre später wird er mit Vater und Bruder in das KZ Auschwitz deportiert. Schnell zeigt sich, dass seine Fähigkeiten<br />

eine überlebenschance darstellen. Wie seinerzeit die römischen Kaiser, veranstalten die SS-Offiziere Kämpfe zwischen Häftlingen.<br />

Das Prinzip ist einfach: für den Sieg - eine zusätzliche Portion Essen, für den Verlust - der Tod. Der Film entstand in Koproduktion mit Polen<br />

und wurde unter Mit-wirkung von amerikanischen, polnischen und deutschen Schauspielern auf dem Gelände des KZ Auschwitz gedreht.<br />

Godz./Uhrzeit: 18:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei.<br />

31


TAK BYŁO/RÜCKBLICKE<br />

32<br />

6.06.<strong>2013</strong> - otwarcie nowej i pożegnanie starej siedziby <strong>Austriackie</strong>go <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> przy ul. Próżnej/<br />

Eröffnung der neuen und Abschied von den alten Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums<br />

in der ul. Próżna.


TAK BYŁO/RÜCKBLICKE<br />

26.06.<strong>2013</strong> - wernisaż wystawy Kurta Kocherscheidta / Eröffnung der Ausstellung<br />

Kurt Kocherscheidt, Galeria Profil CK „Zamek“, Pozań.<br />

33


AFK/ÖKF<br />

<strong>Austriackie</strong> <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> w Warszawie /<br />

Österreichisches Kulturforum Warschau<br />

Nasz Zespół / Unser Team:<br />

Ulla Krauss-Nussbaumer<br />

- dyrektorka, Radczyni Kulturalna Ambasady Austrii /<br />

Direktorin, Kulturrätin der Österreichischen Botschaft<br />

warschau-kf@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21<br />

Ernestine Baig<br />

- wicedyrektorka, Attache Kulturalna /<br />

Vizedirektorin, Kulturattaché<br />

ernestine.baig@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 25<br />

dr Agnieszka Borkiewicz<br />

- literatura, stypendia / Literatur und Stipendien<br />

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 28<br />

Andrea Brzoza<br />

- muzyka, redakcja <strong>program</strong>u /<br />

Musik, Redaktion des Programmes<br />

andrea.brzoza@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 27<br />

Martina Gareis<br />

- attaché kulturalna, finanse i sprawy personalne<br />

Kulturattachée, Finanz- und Personalangelegenheiten<br />

martina.gareis@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 22<br />

Jacek Malinowski<br />

- sztuki wizualne, galeria austriackiego forum kultury<br />

opracowanie graficzne <strong>program</strong>u /<br />

bildende Kunst, Betreuung der Galerie am Kulturforum<br />

grafische Gestaltung des Programmes<br />

jacek.malinowski@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 29<br />

Natalia Wawrzewska<br />

- asystentka dyrektorki / Assistentin der Direktorin<br />

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21<br />

Jolanta Żukowska<br />

- asystentka forum / Assistentin des <strong>Forum</strong>s<br />

jolanta.zukowska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 26<br />

Kontakt:<br />

ul. Próżna 7/9<br />

00-107 Warszawa<br />

skr. poczt. 814<br />

00-950 Warszawa<br />

tel. 22 526 88 00<br />

fax 22 620 10 51<br />

e-mail: warschau-kf@bmeia.gv.at<br />

http://www.austria.org.pl<br />

34


KURSY, LEKTORZY/SPRACHKURSE, LEKTOREN<br />

Kursy języka niemieckiego /<br />

Deutsch-Sprachkurse<br />

Kursy dla dzieci i młodzieży, trening do matury, kursy standardowe dla dorosłych, konwersacje,<br />

kursy specjalistyczne, jak również przygotowania do <strong>Austriackie</strong>go Dyplomu<br />

Języka Niemieckiego czy Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych - to tylko<br />

nieliczne z bogatej oferty kursów w Instytucie Austriackim. Kursy semestralne, przyspieszone<br />

wakacyjne bądź intensywne ...sprintem, który skutecznie prowadzi do celu<br />

w zaledwie 30 godzin lekcyjnych. Uczymy z ponad 40-letnim doświadczeniem, i z przyjemnością...<br />

Deutschkurse für Kinder und Jugendliche, Maturatraining, Standardkurse für Erwachsene, Fachsprachenkurse<br />

sowie Vorbereitungskurse zum Österreichischen Sprachdiplom und dem Europäischen Wirtschaftsführerschein<br />

- das sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kursangebot des Österreich Instituts.<br />

Wir stellen uns auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten ein: in Semesterkursen, Ferienkursen oder mit ...sprint<br />

bringen wir Sie sicher zum Ziel. Wir unterrichten seit über 40 Jahren in Warschau - Tradition verpflichtet.<br />

Österreich Institut Polska<br />

ul. Zielna 37<br />

00-108 Warszawa<br />

Tel.: 22 331 91 36 lub 331 91 99; Fax.: 22 331 91 39<br />

sekretariat@oei.waw.pl; www.oei.waw.pl<br />

Lektorzy austriaccy /<br />

österreichische Lektoren:<br />

Mag. Kurt Hirtler<br />

Katedra Literatury Niemieckiej<br />

Uniwersytet Łódzki<br />

tel/fax 42 665 53 80<br />

Mag. Marion Rutzendorfer<br />

Instytut Germanistyki<br />

UAM Poznań<br />

tel. 61 829 35 40<br />

Dr. Markus Eberharter<br />

Instytut Lingwistyki Stosowanej<br />

Uniwersytet Warszawski<br />

tel/fax 22 826 13 91<br />

Dr. Margit Eberharter<br />

Katedra Filologii Germańskiej<br />

UMK Toruń<br />

tel. 56 621 35 65, fax 56 621 35 64<br />

Czytelnia Austriacka Poznań /<br />

Österreich-Bibliothek Poznań:<br />

ul. Zwierzyniecka 7<br />

tel/fax 61 829 25 20, tel. 61 829 24 24<br />

35


Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej<br />

Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek<br />

00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66<br />

prawa galeria, 3 piętro / rechte Galerie, 3. Stock<br />

tel. (0-22) 552 52 11<br />

Kierownik / Leiter: Maciej Soborczyk<br />

współpracownik / Mitarbeiter: Michał Dworakowski<br />

Godziny otwarcia biblioteki / Öffnungszeiten:<br />

pon.-pt. / Mo.-Fr.: 9.00 - 21.00<br />

Godziny otwarcia wypożyczalni / Leihverkehr:<br />

pon.-pt. / Mo.-Fr.: 12.00 - 17.00<br />

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu /<br />

Öffnungszeiten im Juli und August:<br />

pon. + wt. / Mo. + Di.: 14.00 - 19.00<br />

śr.-pt. / Mi.-Fr.: 11.00 - 16.00<br />

Biblioteka Austriacka działa w ramach wspólnego projektu Biblioteki Uniwersyteckiej<br />

w Warszawie i <strong>Austriackie</strong>go <strong>Forum</strong> <strong>Kultury</strong> w Warszawie. Zbiory biblioteki szacuje się na<br />

ponad 14.500 woluminów opracowanych w formie elektronicznej i dostępnych online na<br />

stronie www.buw.uw.edu.pl przez link p.t. Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek.<br />

Podstawowy zakres tematyczny księgozbioru tworzą współczesna literatura austriacka, literaturoznawstwo,<br />

historia, filozofia, geografia, politologia oraz kulturo- i krajoznawstwo. Biblioteka<br />

ma w swej ofercie szeroki wachlarz czasopism (dzienniki i tygodniki), periodyków (polityczno-społeczne,<br />

specjalistyczne) oraz słowników.<br />

Wymaganym dokumentem do wypożyczenia woluminu jest karta biblioteczna. Wyrobienie<br />

karty i korzystanie z biblioteki są nieodpłatne. Okres wypożyczenia woluminu wynosi 30 dni.<br />

Jednocześnie można wypożyczyć 3 woluminy. Po upływie terminu zwrotu nalicza się dzienną<br />

opłatę manipulacyjną w wysokości PLN 0,25 za jeden wolumin.<br />

Die Österreich-Bibliothek ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Universitätsbibliothek Warschau und<br />

dem Österreichischen Kulturforum Warschau. Sie verfügt über mehr als 14.500 Bände, die elektronisch<br />

erfasst und online auf der Seite www.buw.uw.edu.pl unter dem Link Biblioteka Austriacka - Österreich-<br />

Bibliothek abzurufen sind.<br />

Den Grundbestand der Bibliothek bilden zeitgenössische österreichische Literatur und Literaturwissenschaft,<br />

Geschichte, Philosophie, Geographie, Politikwissenschaften, sowie Kultur- und Landeskunde.<br />

Wir bieten auch Zeitungen (Tages und Wochenzeitungen), Zeitschriften (allgemeine und Fachzeitschriften)<br />

sowie Lexika.<br />

Zum Entlehnen der Buchbestände wird ein Benutzerausweis benötigt. Die Anmeldung<br />

und die Benützung sind kostenlos.<br />

Die Leihfrist beträgt 30 Tage. 3 Bücher können gleichzeitig entliehen werden. Nach überzogenem<br />

Rückgabetermin wird eine Gebühr von PLN 0,25 pro Buch und Tag eingehoben.<br />

36


Bankowość korporacyjna<br />

BIZNES TO BIZNES<br />

<br />

Wieloletnie doświadczenie, partnerskie relacje i wzajemne zaufanie pozwalają nam doskonale rozumieć potrzeby naszych Klientów.<br />

Od ponad 20 lat skutecznie wspieramy rozwój polskich firm, dostarczając im innowacyjne produkty i rozwiązania ułatwiające prowadzenie<br />

biznesu. Nieustannie się rozwijamy, aby oferować naszym Klientom usługi finansowe najwyższej jakości. Razem możemy więcej.<br />

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy na raiffeisenpolbank.com<br />

Zadzwoń: 22 548 99 00

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!