program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

Juli-August

2013

program

austriackiego

forum

kultury

w

Warszawie

lipiec-sierpień


Otwarcie wystawy:

Być Żydem. Wiedeń-Warszawa.

Żydowski Projekt Tożsamości

Petera Rigaud’a

„Kto jest Żydem? Jak uzasadniana jest indywidualna żydowskość? Kto był Żydem zawsze?

Kto odkrył swe żydowskie pochodzenie później i w jaki sposób?“ - tym pytaniom

poświęcona jest wystawa portretów wiedeńskich Żydówek i Żydów, przedstawiająca

kwestie żydowskiej tożsamości poprzez ukazanie szerokiego spektrum kolejnych pokoleń

i różnic w ich postawach społecznych, religijnych i światopoglądowych.

„Jest takie zdanie w jidysz: „Schwer zu sein ein Jud“ (trudno być Żydem), a wypowiada

się je z uśmiechem na ustach. Z uśmiechem, bo przecież nic nie przychodzi łatwiej: człowiek

jest i pozostanie Żydem; niezależnie, co zrobi w tej sprawie: dla niej, czy przeciwko

niej - czy wystawi na pokaz swoją żydowskość, czy uczyni z niej zawód, czy zaprzeczy

przed samym sobą i innymi.“ (Villém Flusser)

Pete r R igaud - wiede ń sko - b e rli ń ski fotograf, p ortre c ista . P racuje m . in . dla „Vogue’a“,

„National Geographic“, „New York Times’a“ oraz „W“, „Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“.

Wystawa powstała przy wsparciu Zukunftsfonds

der Republik Österreich oraz we współpracy

z Jüdisches Museum w Wiedniu.

25/08/2013

Data/Datum: 25.08.2013 (nd. / So.)

Godzina/Uhrzeit: 16:30

Miejsce/Ort:

Austriackie Forum Kultury/ÖKF

ul. Próżna 7/9, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

Wystawa czynna do/zu sehen bis: 13.09.2013

- podczas Festiwalu Warszawa Singera/

während des Festivals Warszawa Singera:

pn.-pt. /Mo.-Fr. 9:00 - 20:00

sob.–nd./Sa.-So. 11:00 - 21:00

- od/ab 03.09.2012

pn.–pt. /Mo.-Fr. 9:00 – 17:00


25/08/2013

Ausstellungseröffnung:

Jude sein – Warschau.

Jüdisches Identitätsprojekt

von Peter Rigaud

Wer ist Jude? Wie begründet sich individuelles Judentum? Wer war immer schon Jude? Wer

hat sein Judentum später entdeckt und wie? Diesen Fragen geht die Ausstellung „Jude sein“

nach. Der Wiener Fotograf Peter Rigaud schuf eine Porträtserie von Wiener Juden und Jüdinnen,

die sich mit Fragen der jüdischen Identität befasst und ein breites Spektrum quer durch

die Generationen und ihre verschiedenen, sozialen, religiösen und weltanschaulichen Positionen

bietet.

„Es gibt einen jiddischen Satz: „Schwer zu sein ein Jud“ und er wird lächelnd ausgesprochen.

Lächelnd, da es ja nichts gibt, das einem leichter fällt: Man ist und bleibt Jude, was immer man

dafür oder dagegen machen möge - ob man sein Judentum zur Schau trägt, ob man daraus

einen Beruf macht oder ob man es vor anderen und sogar vor sich selbst verleugnet. In einem

anderen Sinn jedoch ist es tatsächlich außerordentlich schwer, Jude zu sein, und das erklärt

die Melancholie des Lächelns, das den zitierten Satz begleitet.“ (Villém Flusser).

Peter Rigaud - Wiener-Berliner Fotograf, Porträtist. Arbeitet u. a. für „Vogue“, „National Geographic“,

„New York Times“ sowie „W“, „Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“.

Die Ausstellung entstand dank der Unterstützung des Zukunftsfonds der Republik Österreich

und in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien.


2013

program

austriackiego

forum

kultury

w

Warszawie

lipiec/sierpień

Juli/August

WSTĘP/VORWORT 2

LIPIEC/JULI 4

SIERPIEŃ/AUGUST 12

TAK BYŁO/RÜCKBLICKE 32

AFK / ÖKF 34

KURSY, LEKTORZY/ KURSE, LEKTOREN 35

BIBLIOTEKA, BIBLIOTHEK 36

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, informacje w AFK

lub na naszej stronie: www.austria.org.pl. Die Veranstalter behalten sich das Recht

auf Änderungen im Programm vor, Informationen im ÖKF oder auf unserer Homepage:

www.austria.org.pl


WSTĘP

Szanowne Panie i Panowie!

Drodzy Przyjaciele Austriackiego Forum Kultury w Warszawie!

Po uroczystym wprowadzeniu się do nowej siedziby na początku

czerwca, także na lato możemy zaproponować Państwu ciekawy

program imprez.

Wystawa Anji Hitzenberger „Afterdance“ będzie pokazywana w nowej

sali wystawowej Forum Kultury do 20. sierpnia, podobnie jak

wystawę Heinza Cibulki „W rytmie światła i mroku“ będzie można

oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 15 września,

natomiast malarstwo przedwcześnie zmarłego austriackiego

artysty Kurta Kocherscheidta w Galerii Profil Centrum Kultury Zamek

w Poznaniu do końca sierpnia.

Galeria Związku Polskich Artystów Fotografików pokaże wystawę

wiedeńskiego fotografika i grafika Ferdinanda Schmutzera w serii

portretów fotograficznych Zygmunta Freuda i jego współczesnych.

Melomanki i melomani będą mogli posłuchać tria jazzowego KA-

HIBA na 19. Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu „Jazz na

Starówce“, zespół Grooveheadz wystąpi w ramach Międzynarodowych

Spotkań z Kulturą Żydowską w Sopocie a z okazji IV Letniego

Festiwalu Wędrownego „Na gotyckim szlaku“ wystąpi w Stargardzie

Szczecińskim zespół muzyki dawnej Pandolfis Consort.

Pod koniec sierpnia Austriackie Forum Kultury ponownie będzie

partnerem festiwalu kultury żydowskiej „Warszawa Singera“ proponując

liczne wydarzenia jak wystawy, prezentacje książek i projekcje

filmowe, w tym wystawę Petera Rigaud „Być Żydem“, obejmującą

serię zdjęć i wywiadów z wiedeńskimi Żydówkami i Żydami

na temat ich tożsamości. W Warszawie dokumentacja ta zostanie

uzupełniona o fotografie i wywiady z sześcioma kolejnymi osobami

z Polski. Oprócz wymienionych imprez pokażemy również film oparty

na sztuce Petera Turriniego i Silke Hassler „Może w jakimś innym

życiu“ w reżyserii Elisabeth Scharang, a zespół Großmütterchen

Hatz Salon Orkestar zaprosi do wspólnego tańca podczas koncertu

nad Wisłą.

Wiele z naszych projektów realizujemy wspólnie z polskimi instytucjami

partnerskimi i dlatego nie zawsze odbywają się one w siedzibie

Austriackiego Forum Kultury. W programie znajdziecie Państwo

dokładne wskazówki dotyczące miejsca wydarzeń i warunków

uczestnictwa a my sami także jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli

chodzi o wszelkie informacje dotyczące naszych przedsięwzięć.

Mam głęboką nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w naszym programie

coś interesującego dla siebie i że będziemy mogli powitać

Państwa w naszych progach.

Ulla Krauss-Nussbaumer

2


VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde des Österreichischen Kulturforums Warschau!

Nachdem wir Anfang Juni mit Ihnen den Einzug in die neuen Räume

des Kulturforums feiern konnten, freuen wir uns Ihnen auch in den

Sommermonaten ein kurzweiliges Programm bieten zu können.

Die Ausstellung von Ania Hitzenberger „Afterdance“ kann in den

Räumlichkeiten des ÖKF bis Mitte August besucht werden, ebenso wie

die Ausstellung von Heinz Cibulka „Im Takt von Hell und Dunkel“ im

Zentrum für zeitgenössische Kunst Toruń bis 15.9. und das Werk des

jung verstorbenen österreichischen Malers Kurt Kocherscheidt in der

Galerie Profil im Kulturzentrum des Schlosses Poznań bis Ende August.

Die Galerie des Polnischen Fotografenverbandes zeigt eine Ausstellung

des Wiener Fotographen und Druckgraphikers Ferdinand Schmutzer

mit Portraitfotos von Sigmund Freud und seinen Zeitgenossen.

Für Musikfreunde wird das Jazztrio KAHIBA beim 19. Warschauer Open

Air Festival „Jazz in der Altstadt“ zu hören sein, die Gruppe „Grooveheadz“

im Rahmen der Internationalen Begegnung mit Jüdischer Kultur

in Sopot und anlässlich des IV. Festivals „Auf gotischem Pfad“ tritt das

Ensemble für Alte Musik „Pandolfis Consort“ in Stargard Szczeciński auf.

Ende August ist das Kulturforum wiederum Partner des Festivals jüdischer

Kultur Warszawa Singera und bietet zahlreiche Veranstaltungen

wie eine Ausstellung, Buchpräsentationen,

Filmvorführungen an; darunter eine Ausstellung

von Peter Rigaud “Being Jewish“, die Fotos und

Interviews mit in Wien lebenden Juden und Jüdinnen,

die sich mit der Frage der jüdischen Identität

befassen, zeigt. Vor Ort wird diese Dokumentation

vom Künstler um Fotos und Interviews mit sechs

Personen aus Warschau ergänzt. Weiters wird der

- auf einem Theaterstück von Peter Turrini und Silke

Hassler beruhende - Film „Vielleicht in einem anderen Leben“ von

Elisabeth Scharang gezeigt und das Ensemble Großmütterchen Hatz

Salon Orkestar lädt bei einem Open-Air-Konzert zum Mittanzen ein.

Bitten beachten Sie, dass eine Vielzahl unserer Veranstaltungen

mit polnischen Partnern und daher nicht notwendigerweise in den

Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums stattfinden. Im

Programm gibt es Hinweise auf Eintrittsmodalitäten. Wir stehen Ihnen

immer gerne mit Auskünften über alle im Programm enthaltenen

Veranstaltungen zur Verfügung.

Ich hoffe sehr, dass für jeden von Ihnen etwas Interessantes dabei

ist und wir Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen.

Ulla Krauss-Nussbaumer

3


2013

program

austriackiego

forum

kultury

w

Warszawie


lipiec/Juli

Galeria/Galerie Muzyka/Musik Inne/Andere


02/07/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Otwarcie wystawy:

WTORKOWY WIECZÓR

w GGM2 Aneks

Artyści: Alicja Rogalska (PL/GB), Ana de Almeida (P/A), Marius Engh (NO),

Fernando Mesquita (P/A), Johann Groebner (CA/A), Dorota Walentynowicz (PL),

Saskia te Nicklin (DK/A), Matthew Dickman (USA), Anna Witkowska (PL),

Dino Zrnec (HR), Ludwig Kittinger (A), Soeren Engsted (DK), Karine Fauchard

(F/A), Adam Witkowski (PL), Herwig Weiser (A), Alastair Levy (GB), Patrycja

Orzechowska (PL), Lazar Lyutakov (BG), Iwo Zmyślony (PL) i inni.

Ausstellungseröffnung:

DIENSTAG ABEND

im GGM2 Aneks

Künstler: Alicja Rogalska (PL/GB), Ana de Almeida (P/A), Marius Engh (NO),

Fernando Mesquita (P/A), Johann Groebner (CA/A), Dorota Walentynowicz (PL),

Saskia te Nicklin (DK/A), Matthew Dickman (USA), Anna Witkowska (PL),

Dino Zrnec (HR), Ludwig Kittinger (A), Soeren Engsted (DK), Karine Fauchard

(F/A), Adam Witkowski (PL), Herwig Weiser (A), Alastair Levy (GB), Patrycja

Orzechowska (PL), Lazar Lyutakov (BG), Iwo Zmyślony (PL) u. a.

6


OPIS/BESCHREIBUNG:

Międzynarodowa grupa artystów przygotowuje serię interwencji artystycznych w przestrzeni dawnego sklepu

z zabawkami „Uśmiech Naszego Dziecka“, gdzie obecnie znajduje się Aneks Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Inauguracja projektu i prezentacja wyniku tygodniowej rezydencji odbędzie się 2 lipca. Tego samego dnia

na miejscu wystawy otwarty zostanie także bar artystyczny, który będzie działał nieregularnie przez kolejne

dwa tygodnie.

Twórcami projektu dienstag abend są Ludwig Kittinger i Fernando Mesquita, dla których stanowi on rozwinięcie

ich własnej praktyki artystycznej. Inicjatywa ta jawi się jako sytuacjonistyczny ‘ruch’ współdziałania,

w ramach którego artyści starają się upraszczać proces twórczy przebiegający między myślą a jej wytworem.

Za punkt wyjścia do działań zawsze uznaje się tu ich konkretne usytuowanie przestrzenne lub kontekst.

Istotnym aspektem projektu jest także zapraszanie do współpracy innych artystów oraz publiczności.

Eine internationale Künstlergruppe bereitet eine Reihe von künstlerischen Interventionen in den Räumen

eines ehem. Spielzeugladens vor, in dem sich jetzt eine Filiale der Danziger Stadtgalerie befindet. Die Eröffnung

des Projekts und die Präsentation des Ergebnisses einer einwöchigen Residenz finden am 2. Juli statt.

Am selben Tag wird ebendort auch eine Künstlerbar eröffnet, die in den folgenden zwei Wochen zu unregelmäßigen

Zeiten zugänglich sein wird.

Die Initiatoren des Projekts dienstag abend sind Ludwig Kittinger und Fernando Mesquita, für die es eine

Erweiterung der eigenen künstlerischen Praxis bedeutet. Diese Initiative ist eine situationsbezogene 'Bewegung'

der Zusammenarbeit, im Zuge derer die Künstler darum bemüht sind, den Schöpfungsprozess, der zwischen

dem Gedanken und dem Erschaffenen stattfindet, möglichst zu vereinfachen. Als Ausgangspunkt jeglicher

Aktivität wird hier immer der konkrete örtliche Bezug und Zusammenhang angenommen. Ein wichtiger Aspekt

des Projektes ist auch das Einladen anderer Künstler und des Publikums.

INFO:

Data/Datum: 02.07.2013

(wt./Di.)

Godzina/Uhrzeit: 19:00

Miejsce/Ort:

GGM2 Aneks

(były „Uśmiech

Naszego Dziecka“),

ul. Powroźnicza 13/15,

Gdańsk

Bar artystyczny czynny/

Künstlerbar geöffnet:

2.07, 7.07, 9.07, 13.07

w godzinach/

in der Zeit 16.00-24.00

7


06/07/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Koncert jazzowy

KAHIBA - GLOBAL DIALECTS

Heinrich von Kalnein - saksofony / flety

Gregor Hilbe - perkusja / Loops & Samples

Christian Bakanic - akordeon / Fender Rhodes / fortepian

na XIX Międzynarodowym Plenerowym Festiwalu

Jazz na Starówce

www.kahibamusic.com, www.jazznastarowce.pl

Jazzkonzert

KAHIBA - GLOBAL DIALECTS

Heinrich von Kalnein - Saxophone / Flöten

Gregor Hilbe - Schlagzeug / Loops & Samples

Christian Bakanic - Akkordeon / Fender Rhodes / Klavier

beim 19. Internationalen Openair Jazzfestival

„Jazz in der Altstadt“

www.kahibamusic.com, www.jazznastarowce.pl

8


OPIS/BESCHREIBUNG:

KAHIBA - „szczęśliwy przypadek“ powiedział o nich Martin Laurentius z niemieckiego magazynu ‘Jazzthing’. W zespole

tym spotkały się trzy osobowości muzyczne, różnego pochodzenia i należące do innych pokoleń, ale wszyscy w

równym stopniu samowystarczalni i doświadczeni, z własną wolą i dysponujący nieprawdopodobną techniką instrumentalną.

KAHIBA gra wirtuozowską i wyjątkową mieszankę jazzu, muzyki brazylijskiej, zydeco, elektroniki i ‘Folklore

Imaginaire’. Wolni od przymusów stylistycznych i bez klapek na oczach ci trzej artyści improwizacyjni wspólnie i z radością

twrzą swoją własną muzykę.

Większość kompozycji granych przez trio są autorstwa Heinricha von Kalneina, znanego na świecie solistę i lidera.

Duży sukcesy odniósł kolejno ze swoim zespołem HvK - Group, z projektem ‚'Free Winds’ oraz wspólnie ze swoim big

bandem JBBG (Jazz Big Band Graz).

Szwajcarski perkusista i projektant dźwięku Gregor Hilbe był członkiem Vienna Art Orchestra i przez wiele lat pracował

w środowisku elektroniki w Paryżu i Londynie.

Christian Bakanic, wirtuoz i doskonały kompozytor, oprócz umiłowania jazzu i muzyki bałkańskiej ma słabość do tanga

argentyńskiego.

INFO:

Data/Datum:

06.07.2013 (sob./Sa.)

Godzina/Uhrzeit: 19:00

Miejsce/Ort:

Rynek Starego Miasta,

Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

KAHIBA - „ein Glücksfall“ sagt Martin Laurentius vom deutschen Magazin ‚'Jazzthing'. In diesem Ensemble treffen drei

Musikerpersönlichkeiten unterschiedlichster Herkunft und Generation aufeinander; alle gleichermaßen autark wie erfahren,

mit einem eigenen Willen und einem stupenden instrumentaltechnischen Können ausgestattet. KAHIBA spielt

eine virtuose und einzigartige Mischung aus Jazz, Musica Brasileira, Zydeco, Elektronik und ‚Folklore Imaginaire’. Frei von

stilistischen Zwängen und ohne Scheuklappen erfinden die drei Improvisationskünstler gemeinsam und spielerisch ihre

ureigene Musik.

Der überwiegende Anteil der Kompositionen stammt von Heinrich von Kalnein, der schon seit vielen Jahren als Solist

und Bandleader international präsent ist. Große Erfolge erzielte er mit seiner HvK - Group, dem Projekt ‚Free Winds’ und

zusammen mit seiner JBBG - Jazz Bigband Graz.

Der Schweizer Drummer und Sounddesigner Gregor Hilbe war Mitglied des Vienna Art Orchestra und arbeitete viele

Jahre in der Elektronik Szene in Paris und London.

Christian Bakanic, rasant, virtuos und ein hervorragender Komponist, hat, neben seiner Liebe zu Jazz und der Musik des

Balkans auch ein ausgeprägtes Faible für den argentinischen Tango.

9


14-18/07/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Warsztaty jidysz

prowadzone przez prof. Armina Eidherra

Uniwersytet w Salzburgu

w ramach Międzynarodowych Spotkań z Kulturą

Żydowską, Sopot.

Jiddischkurs geleitet

von Prof. Armin Eidherr

Uniwersität Salzburg

Im Rahmen der Internationalen Begegnung

mit Jüdischer Kultur, Sopot.

10


OPIS/BESCHREIBUNG:

Kurs jest skierowany do osób początkujących i będzie prowadzony w językach polskim i angielskim.

Celem kursu jest przekazanie pierwszych wrażeń języka i kultury jidysz. Uczestnicy mają się m. in. zapoznać

z różnicą między językami hebrajskim i jidysz, również na piśmie. Dlatego też najpierw zostaną

wprowadzeni w tajniki alfabetu jidysz, równolegle nauczą się podstawowych słów w języku jidysz, i to

ze wszystkich źródeł językowych: germańskich, hebrajskich i - szczególnie - słowiańskich. Stosunkowo

szybko wprowadzane zostaną krótkie konwersacje, a także historia i geografia języka jidysz. Materiał

dydaktyczny będzie się składał z prostych tekstów ilustrowanych, piosenek i materiału obrazkowego.

DR ARMIN EIDHERR - ur. 1963, studia germanistyki i romanistyki. Mieszka w Salzburgu. Pracuje jako

tłumacz, pisarz oraz pracownik naukowy Centrum Historii Kultury Żydowskiej. W 2000 otrzymał nagrodę

Johann-Heinrich-Voss-Preis. W 2007 roku był profesorem gościnnym na Uniwersytecie w Wiedniu.

Od 2008 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Salzburgu.

Der Kurs richtet sich an interessierte Anfänger und wird in Polnisch und Englisch gehalten. Es wird um die Vermittlung

von ersten Eindrücken in die jiddische Sprache und Kultur gehen. Die Teilnehmer sollen etwa den Unterschied

zwischen Hebräisch und Jiddisch wahrnehmen lernen - auch bei geschriebenen Texten. Daher wird

zuerst das Wichtigste über das jiddische Alphabet gelehrt - daneben werden wichtige jiddische Worte gelernt:

und zwar aus allen Sprachkomponenten: der germanischen, hebräischen und - besonders der slawischen.

Relativ bald werden auch kleine Konversationen durchgenommen, ferner etwas jiddische Sprachgeschichte

und -geographie. Gearbeitet wird mit einfachen (illustrierten) Texten, Liedern und Bildmaterial.

DR ARMIN EIDHERR - geb. 1963, Germanistik- und Romanistikstudien. Lebt in Salzburg, Übersetzer, Schriftsteller

und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte. 2000 Johann-Heinrich-

Voß-Preis für Übersetzung. 2007 Gastprofessor an der Uniwersität Wien. Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter

an der Universität Salzburg.

INFO:

Data/Datum:

14 - 18.07.2013

(nd.-czw./So.-Do.)

Godzina/Uhrzeit:

15.30 - 17.00

Miejsce/Ort:

Teatr Atelier,

Mamuszki 2, Sopot

www.teatratelier.sopot.pl

Wstęp wolny/Eintritt frei

11


21/07/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Koncert zespołu

„Grooveheadz“

w ramach Międzynarodowych Spotkań

z Kulturą Żydowską, Sopot.

Skład: Jelena Krstic - śpiew, Dominik Fuss - trąbka,

Lubomir Gospodinov - saksofon, Beniamin Angerer - bas,

Thomas Hechenberger - gitara, Mathias Auinger - perkusja.

Konzert der Gruppe

„Grooveheadz“

Im Rahmen der Internationalen

Begegnung mit Jüdischer Kultur, Sopot.

Besetzung: Jelena Krstic - Vocal, Dominik Fuss - Trompete,

Lubomir Gospodinov - Saxophon, Beniamin Angerer - Bass,

Thomas Hechenberger - Gitarre, Mathias Auinger - Schlagzeug.

12


OPIS/BESCHREIBUNG:

INFO:

Czy to w nowojorskich klubach, czy na festiwalu w Turcji, czy na stadionie na Karaibach: ludzie wszędzie żywiołowo

tańczą do gorących rytmów polki zespołu GROOVEHEADZ. „Party, party i jeszcze raz party!“ - to motto

istniejącej od kilku lat wiedeńskiej grupy, która regularnie wypełnia sale koncertowe na całym świecie i potrafi

tak rozgrzać tłum, że fani na koniec koncertu zdzierają muzykom t-shirty z pleców. Balkan spotyka funk.

Ska spotyka rock. Ale tak naprawdę to spotkanie Wschodu, Zachodu i reszty świata. Ta niezwykła formacja

błyskawicznie przeszła drogę od zespołu, polecanego pocztą pantoflową, do multikulturowej kultowej grupy.

Przesłanie jest jasne: Bawimy się bez wizy! GROOVEHEADZ to gwarancja świeżości muzyki, której nie sposób

znaleźć na listach przebojów. Fantastyczny album „Haide, haide, hai!“ to z jednej strony wielki krok do przodu

w rozwoju grupy, a z drugiej - podstawa tworzonego przez nią nowego stylu pop. Dziesięć kawałków do tańczenia,

energetycznych, zagranych bez kompromisów, z prawdziwą lekkością i humorem.

Ob in New Yorker Clubs, auf Festivals in der Türkei oder in einem Stadion in der Karibik: Überall tanzen die Menschen

hemmungslos zu den fetten Polka-Beats von GROOVEHEADZ. „Party, Party und noch mehr Party!“ lautet

das Motto der erst wenige Jahre alten Wiener Band, die regelmäßig Konzertsäle füllt und die Menge so zum

Kochen bringt, dass ihnen am Schluss von hartnäckigen Fans die T-Shirts buchstäblich vom Körper gerissen

werden. Balkan trifft Funk. Ska trifft Rock. Aber eigentlich treffen einander Ost, West und der Rest der Welt. In

kürzester Zeit schaffte es die außergewöhnliche Formation vom angesagten Wiener Geheimtipp zur Crossover

Kulttruppe aufzusteigen. Die Message ist klar: Feiern ohne Visum! GROOVEHEADZ bringen jene frische Musik,

nach der sich Charts-gelangweilte Ohren schon lange gesehnt haben. Mit ihrem fantastischen Album „Haide,

haide, hai!“ machten sie einen weiteren Schritt nach vorne und schafften damit gleichzeitig die Grundlage für einen

neuen Pop-Style. Zehn Songs zum Abtanzen, laut, kompromisslos und voller Energie. All das bringen die

Musiker mit authentischer Leichtigkeit und viel Humor.

Data/Datum: 21.07.2013

(nd./So.)

Godzina/Uhrzeit: 19:30

Miejsce/Ort:

Scena na tarasie

Klubu Atelier,

Mamuszki 2, Sopot

www.teatratelier.sopot.pl

Wstęp wolny/Eintritt frei

13


2013

program

austriackiego

forum

kultury

w

Warszawie


Sierpień/August

Galeria/Galerie Muzyka/Musik Inne/Andere


05/08/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Wernisaż wystawy:

„Ferdinand Schmutzer“

Organizatorzy: ZPAF Okręg Warszawski

Anzenberger Gallerie Wien

Współpraca: Austriackie Forum Kultury

Kuratorka ze stony polskiej: Katarzyna Majak

Kuratorka ze strony austriackiej: Regina Anzenberger

Ausstellungseröffnung:

„Ferdinand Schmutzer“

Organisation: ZPAF Okręg Warszawski

Anzenberger Gallerie Wien

Zusammenarbeit: Österreichisches Kulturforum

Polnische Kuratorin: Katarzyna Majak

Österreichische Kuratorin: Regina Anzenberger

16


OPIS/BESCHREIBUNG:

Wystawa FERDINAND SCHMUTZER to pierwsza prezentacja twórczości wybitnego austriackiego fotografa polskiej

publiczności. Wystawa miała już swoje odsłony w Muzeum Freuda w Wiedniu oraz Ateńskim Domu Fotografii.

Wystawa jest połączona z promocją książki „Photographs: Ferdinand Schmutzer“, wydanej przez Moser

Verlag München we współpracy z Galerią Anzenberger oraz Westlicht.

Na początku XX w. Ferdinand Schmutzer (1870-1928) był zaliczany do najbardziej znaczących artystów wiedeńskich

specjalizujących się w portrecie. Poza imponującą kolekcją odbitek, na jego dorobek fotograficzny składa

się ponad 3000 negatywów szklanych i 330 odbitek vintage. Po raz pierwszy został on zaprezentowany publiczności

w 2001r. Jego portrety fotograficzne przedstawiają sławne osobistości tamtego okresu, jak choćby Alberta

Einsteina, Zygmunta Freuda, Pablo Casalsa i Cesarza Franciszka Józefa. Fotografie, na podstawie których wykonywał

on sztychy, dają nam wgląd w sposób pracy artysty; ich precyzyjne wykonanie dowodzi znajomości warsztatu

i wysokich umiejętności artystycznych Schmutzera również w tej dziedzinie. Fotografie krajobrazowe, zdjęcia

miejsc odwiedzanych w trakcie podróży Schmutzera i jego rodziny powstały dla celów prywatnych.

Die Ausstellung FERDINAND SCHMUTZER ist die erste Präsentation dieses außergewöhnlichen österreichischen

Fotografen in Polen. Die Ausstellung wurde bereits im Freud Museum in Wien und im Fotohaus Athen gezeigt und

promotet gleichzeitig das vom Moser Verlag München in Zusammenarbeit mit der Galerie Anzenberger und Westlicht

veröffentlichte Buch „Photographs: Ferdinand Schmutzer“.

Schmutzer stammte aus einer traditionsreichen Wiener Künstlerfamilie. Wie schon sein Großvater und Vater beschäftigte

er sich zunächst mit Bildhauerei, studierte jedoch im Anschluss an der Wiener Akademie Malerei. Schon

bald feierte Schmutzer mit seinen Porträts der Wiener Gesellschaft große Erfolge. Prominente Zeitgenossen wie

Sigmund Freud, Albert Einstein, Kaiser Franz Josef, die Wiener Philharmoniker oder Karl Lueger standen ihm

Modell. Schmutzer stellte seine Werke international aus und erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen. 1901 wurde

Schmutzer Mitglied der Wiener Secession, 1908 wurde er zum Professor an die Akademie der bildenden Künste

Wien berufen. Von 1922 bis 1924 stand er der Akademie als Rektor vor. Neben den Großformaten führte er neue

Techniken ein: er verwendete neue Ätzverfahren und experimentierte mit neuartigen Nadeln. Er starb 1928.

INFO:

Data/Datum: 05.08.2013

(pon./Mo.)

Miejsce/Ort:

Stara Galeria ZPAF,

Pl. Zamkowy 8, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

Wystawa czynna do/

zu sehen bis: 31.08.2013

Godziny otwarcia Galerii:

pon.-pt. w godz. 12-18

sob.-nd. w godz. 14-18

Öffnungszeiten der Galerie:

Mo - Fr 12-18 Uhr

Sa - So 14-18 Uhr

17


12/08/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Arnold Schönberg

Księżycowy Pierrot

Pierrot Lunaire, op. 21

Tekst: Albert Giraud w tłum. niem. O. E. Hartlebena, reżyseria: Natalia

Kozłowska, kostiumy: Martyna Kander, Projekcje multimedialne: Olga

Warabida, kierownictwo muzyczne: Rafał Kłoczko

Występują: Barbara Zamek-Gliszczyńska (sopran), Paulina Graś (flety),

Anna Łukawska (klarnety), Tomasz Citak (skrzypce/altówka), Mischa

Kozłowski (fortepian), Filip Rzytka (wiolonczela) oraz Robert Buczyński.

Arnold Schönberg

Pierrot Lunaire

Pierrot Lunaire, op. 21

Text: Albert Giraud in deutsche Übersetzung von O. E. Hartleben,

Regie: Natalia Kozłowska, Kostüme: Martyna Kander, musikalische Leitung:

Rafał Kłoczko, Multimediaprojektionen: Olga Warabida

Mit: Barbara Zamek-Gliszczyńska (Sopran), Paulina Graś (Flöten),

Anna Łukawska (Klarinetten), Tomasz Citak (Violine/Viola), Mischa

Kozłowski (Klavier), Filip Rzytka (Violoncello) und Robert Buczyński.

18


OPIS/BESCHREIBUNG:

Inscenizacja legendarnego już utworu Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire jednego z najbardziej intrygujących

i błyskotliwych dzieł, które wpłynęły na rozwój muzyki zachodniej XX wieku. Spektakl z pogranicza

wielu dziedzin sztuki: muzyki współczesnej, teatru, tańca, plastyki i animacji multimedialnych, w reżyserii

Natalii Kozłowskiej - absolwentki Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest to studium artysty, który boryka

się ze światem, z własną mocą i niemocą twórczą, prowadzi dialog wewnętrzny ze swoją muzą - z symbolicznym

Pierrotem. W roli głównej Barbara Zamek-Gliszczyńska - tegoroczna absolwentka prestiżowego

Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, przy fortepianie Mischa Kozłowski - jeden z najciekawszych

pianistów młodego pokolenia. Przygotowanie projektu jest finansowane w ramach programu

stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska“.

Szczegółowe informacje na: www.kozlowska.art.pl

Eine Inszenierung des legendären Werkes Arnold Schönbergs, Pierrot Lunaire, eines der faszinierendsten

und großartigsten Werke, das auf die Entwicklung der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts einen großen

Einfluss hatte. Eine Inszenierung an der Grenze vieler Kunstbereiche: zeitgenössische Musik, Theater, Tanz,

bildende Kunst und Multimediaanimation, in Regie von Natalia Kozłowska - Absolventin der Warschauer

Theaterakademie. Es geht dabei um einen Künstler, der mit der Welt und der eigenen Schöpferkraft oder

deren Mangel kämpft und der einen inneren Dialog mit seiner Muse, dem symbolischen Pierrot, führt. In der

Hauptrolle Barbara Zamek-Gliszczyńska - diesjährige Absolventin der renommierten Universität für Musik

und darstellende Kunst in Wien, am Klavier Mischa Kozłowski - einer der interessantesten Pianisten der jungen

Generation. Die Vorbereitung des Projekts wird aus den Mitteln des Stipendienprogramms „Młoda Polska”

des Kulturministeriums finanziert.

Weitere Information: www.kozlowska.art.pl

INFO:

Data/Datum: 12.08.2013

(pon./Mo.)

Godzina/Uhrzeit: 19:00

Miejsce/Ort:

Sala Laboratorium

Centrum Sztuki

Współczesnej Zamek

Ujazdowski,

ul. Jazdów 2, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

19


24/08/2013

WYDARZENIE/VERANSTALTUNG:

Koncert p.t. „Perły Baroku“ w wykonaniu zespołu

Pandolfis Consort Wien

W ramach IV Letniego Festiwalu wędrownego „Na gotyckim

szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego 2013

Wykonawcy: Ingrid Rohrmoser - altówka barokowa

Elżbieta Sajka - altówka barokowa, kierownictwo artystyczne

Günter Schagerl - wiolonczela barokowa, Hermann Platzer - teorba

www.pandolfisconsort.at

Konzert „Perlen des Barock“ mit dem Ensemble

Pandolfis Consort Wien

Im Rahmen des IV. Sommerwanderfestivals „Auf dem gotischen

Pfad. Musik in den Sehenswürdigkeiten Westpommerns 2013

Besetzung: Ingrid Rohrmoser - Barockviola

Elżbieta Sajka - Barockviola, künstlerische Leitung

Günter Schagerl - Barockcello, Hermann Platzer - Theorbe

www.pandolfisconsort.at

20


OPIS/BESCHREIBUNG:

INFO:

PANDOLFIS CONSORT WIEN powstał w roku 2004 z inicjatywy Elżbiety Sajki. Członkami zespołu są profesjonalni

muzycy z praktyką wykonywania utworów dawnych mistrzów na historycznych instrumentach. Ideą

zespołu jest propagowanie mało znanych lub zapomnianych dzieł, głównie austriackiego i polskiego baroku.

Viole d’ amore, które należą do instrumentarium zespołu są kopiami instrumentu wykonanego przez

Giuseppe Galieri Pandolfisa, ucznia Nicolo Amatiego. Od jego nazwiska zespół wziął swą nazwę. Główny

skład zespołu stanowi czterech muzyków z instrumentami: skrzypce / altówka, altówka / viola d’ amore /

violetta, wiolonczela oraz teorba / lutnia / arcylutnia. Zespół występuje również w rozszerzonym składzie,

w zależności od repertuaru, współpracuje z solistami. Zespół występuje regularnie w cyklach koncertowych

w Wiedniu, jak również na wielu prestiżowych festiwalach.

Data/Datum: 24.08.2013

(sob. / Sa.)

Godzina/Uhrzeit: 19:00

Miejsce/Ort:

Piwnica Towarzystwa

Przyjaciół Stargardu,

Stargard Szczeciński

Wstęp wolny/Eintritt frei

PANDOLFIS CONSORT wurde 2004 gegründet. Mittlerweile hat sich das Ensemble etabliert und wird regelmäßig

zu internationalen Festivals in Polen, Finnland, Spanien, Italien und der Slowakei eingeladen. Das

Repertoire des Ensembles reicht von Frühbarock über Klassik bis zur Moderne und umfasst auch zeitgenössische

Kompositionen, die für das Consort geschrieben wurden. Das historische Instrumentarium stellt

die Komponisten vor die reizvolle Aufgabe, ihre moderne Tonsprache zu adaptieren und somit neue Klänge

zu finden. 2012 wurden Auftragskompositionen von Johanna Doderer (Österreich) und Stanley Grill (USA)

uraufgeführt. PANDOLFIS CONSORT konzertiert bevorzugt in seiner Stammbesetzung von vier Musikern,

aber auch in erweiterter Form mit namhaften Sängern oder zusätzlichen Instrumentalisten. Die Besetzung

des Continuo mit Theorbe und Violoncello trägt zur klanglichen Besonderheit bei.

21


25/08/2013 (nd./So.)

„Bez oblicza: zakaz przedstawiania podobizn i jak go omijano“

„Ohne Antlitz: das Verbot Gesichter darzustellen und wie dieses umgangen wurde“

Ilustrowane warsztaty Moniki Krajewskiej/Illustrierter Workshop mit Monika Krajewska

Z Tory pochodzą ograniczenia dotyczące przedstawiania istot, a w szczególności człowieka. O tym, jak ten zakaz był interpretowany i jak go

omijano w sztuce dowiedzą się z prezentacji uczestnicy warsztatów. Tak zainspirowani, będą mogli stworzyć z różnych materiałów własną

kompozycję, przedstawiając temat w sposób wynikający z żydowskiej tradycji.

Aus der Thora stammen Beschränkungen bezüglich der Darstellung von Lebewesen und insbesondere des Menschen. Darüber, wie dieses Verbot

interpretiert und in der Kunst umgangen wurde, erfahren die Teilnehmer einiges im Verlauf des Workshops. Dank dieser Inspiration können

sie aus verschiedenen Materialien eigene Kompositionen erschaffen, die der jüdischen Tradition entsprechen.

Godz./Uhrzeit: 14:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa, Wstęp: wolny/Eintritt frei, Po polsku/polnisch.

Otwarcie wystawy/ Ausstellungseröffnung:

„Być Żydem. Wiedeń-Warszawa. Żydowski Projekt Tożsamości“ Petera Rigaud’a

„Jude sein - Warschau. Jüdisches Identitätsprojekt“ von Peter Rigaud

„Kto jest Żydem? Jak uzasadniana jest indywidualna żydowskość? Kto był Żydem zawsze? Kto odkrył swe żydowskie pochodzenie później

i w jaki sposób?“ tym pytaniom poświęcona jest wystawa portretów wiedeńskich Żydówek i Żydów, przedstawiająca kwestie żydowskiej tożsamości

poprzez ukazanie szerokiego spektrum kolejnych pokoleń i różnic w ich postawach społecznych, religijnych i światopoglądowych.

Wer ist Jude? Wie begründet sich individuelles Judentum? Wer war immer schon Jude? Wer hat sein Judentum später entdeckt und wie? Diesen

Fragen geht die Ausstellung „Jude sein“ nach. Der Wiener Fotograf Peter Rigaud schuf eine Porträtserie von Wiener Juden und Jüdinnen, die sich

mit Fragen der jüdischen Identität befasst und ein breites Spektrum quer durch die Generationen und ihre verschiedenen, sozialen, religiösen und

weltanschaulichen Positionen bietet.

Godzina/Uhrzeit: 16:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa, Wstęp: wolny/Eintritt frei.

23


26/08/2013 (pon./Mo.)

„Magia w tradycji żydowskiej. Amulety, zaklęcia, talizmany i uzdrowienia“

„Magie in der jüdischen Tradition. Amulette, Zauberformeln, Talismans und Heilungen“–

Wykład Tomasza Krakowskiego/Vortrag von Tomasz Krakowski

Wykład przedstawiający skrócony obraz tego, co można nazwać „żydowską ezoteryką“, a także prezentacja różnych postaw wielkich rabinów

i mędrców żydowskich względem amuletów, talizmanów czy kontaktu z zaświatami oraz omówienie różnych rodzajów amuletów

i talizmanów.

Tomasz Krakowski - ekspert z dziedziny religii żydowskiej oraz starożytnych i średniowiecznych pism żydowskich, wieloletni edukator

Gminy Żydowskiej w Warszawie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, studiował w Jesziwie HaMivtar Orot oraz w Jesziwe

Torah BeCijon w Izraelu. Współpracował z Religią TV przy cyklu programów „Lekcja religii“ a obecnie z Muzeum Historii Żydów Polskich

przy nowo powstającej wystawie.

Ein kurzer Umriss über das, was man „jüdische Esoterik“ nennen könnte, sowie eine Präsentation verschiedener Haltungen berühmter Rabbiner

und jüdischer Weiser in Bezug auf Amulette, Talismans oder Kontakte mit dem Überirdischen und ein Überblick über verschiedene Arten von

Amuletten und Talismans.

Tomasz Krakowski - Experte in Fragen der jüdischen Religion sowie altertümlicher und mittelalterlicher jüdischer Schriften, langjähriger Mitarbeiter

der Jüdischen Gemeinde in Warschau. Studierte Philosophie an der Warschauer Universität sowie an der Jeschiwa HaMivtar Orot und Torah BeCijon

in Israel. Zusammenarbeit mit Religia TV und z. Zt. mit dem Museum der Geschichte der Polnischen Juden anlässlich einer Ausstellung.

Godzina/Uhrzeit: 17:00

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

24


27/08/2013 (wt./Di.)

Żydowski salon literacki/Jüdischer literarischer Salon:

„Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma“ Menachema Kipnisa

„Der Rabbi ohne Kopf und andere Erzählungen aus Chełm“ von Menachem Kipnis

Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą, tłumaczką polskiego wydania

Gespräch mit Bella Szwarcman-Czarnota, der Übersetzerin der polnischen Ausgabe

„W każdym zakątku świata, w którym mieszkają Żydzi, wszyscy wiedzą o Chełmie i znają chełmskie opowieści. Obraz tego miasta

jest tak mocno utrwalony w wyobraźni, że gdy tylko zdarzy się coś komicznego i zarazem absurdalnego, od razu pada stwierdzenie:

Zaiste, to historia prosto z Chełma!“ (fragment wstępu autora)

Menachem Kipnis - wybitny śpiewak i kantor, znakomity fotograf, zbieracz folkloru, jeden z najpopularniejszych warszawskich Żydów.

Zmarł w 1942 roku w getcie warszawskim. Bella Szwarcman-Czarnota - filozofka, tłumaczka, redaktorka miesięcznika „Midrasz“,

autorka książek „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ i „Cenniejsza niż perły“.

„Überall auf der Welt wo Juden leben, hat jeder schon von Chełm gehört und kennt Erzählungen von dort. Das Bild dieser Stadt hat

sich so tief eingeprägt, dass, sobald etwas Komisches und Absurdes passiert, sofort der Ausspruch folgt: „Das ist wahrlich wie eine

Geschichte aus Chełm!“ (Fragment aus dem Vorwort des Autors)

Menachem Kipnis - hervorragender Sänger und Kantor, Fotograf, Folkloresammler, einer der populärsten Warschauer Juden. Er starb

1942 im Warschauer Ghetto. Bella Szwarcman-Czarnota - Philosophin, Übersetzerin, Redakteurin der Monatszeitschrift „Midrasz“, Autorin

der Bücher „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ und „Cenniejsza niż perły“.

Godzina/Uhrzeit: 18:00

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

25


28/08/2013 (śr./Mi.)

Pokaz filmu/Filmvorführung:

„Może w jakimś innym życiu“/„Vielleicht in einem anderen Leben“

Reż./Regie: Elisabeth Scharang, Austria 2009

W rolach głównych/In den Hauptrollen: Ursula Strauss, Johannes Krisch, Orsolya Tóth, Peter Végh, Rafael Goldwaser,

August Schmölzer, Rainer Egger

Scenariusz/Buch: Silke Hassler, Peter Turrini. Zdjęcia/Kamera: Jean-Claude Larrieu,

Muzyka/Musik: Thomas Jarmer, Dźwięk/Ton: William Edouard Franck, Montaż/Schnitt: Alarich Lenz

„Operetka staje się pieśnią oporu, gar zupy zdradą stanu, mała wieś ukazuje swoje mordercze oblicze. Czarny humor jest środkiem wyrazu w

filmowej opowieści o grupie węgierskich Żydów, których los rzucił do pewnej austriackiej wsi. Pojawienie się obcych budzi w jej mieszkańcach

nie tylko gniew, ale także tęsknotę za życiem, w którym jest miejsce na miłość i muzykę. Przez cztery dni, bo tyle czasu rozgrywa się

ta historia, na nowo decydują się losy wszystkich jej uczestników. Jak zawsze w trudnych czasach chodzi o to, po której stronie staniemy.“

(Elisabeth Scharang)

Eine Operette wird zu einem Widerstandslied, ein Topf Suppe zum Hochverrat, ein kleines Dorf zeigt seine mörderische Seite. Mit schwarzem

Humor erzählt der Film von einer Gruppe ungarischer Juden, die in einem österreichischen Dorf stranden. Das Auftauchen der Fremden öffnet bei

den Einwohnern nicht nur die Ventile für Volkszorn, sondern weckt auch die Sehnsucht nach einem Leben, in dem Liebe und Musik ihren Platz

haben. In den vier Tagen, in denen die Geschichte spielt, wird über das Schicksal aller Beteiligten neu verhandelt. Wie immer in Krisenzeiten geht

es darum, auf welche Seite man sich stellt. (Elisabeth Scharang)

Godzina/Uhrzeit: 18:30

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei, z napisami po polsku/mit polnischen Untertiteln

www.vielleicht-in-einem-anderen-leben.at

26


29/08/2013 (czw./Do.)

„Symbole żydowskie - skąd pochodzą, co oznaczają?“

„Jüdische Symbole - wo kommen sie her, was bedeuten sie?“

Ilustrowany wykład Moniki Krajewskiej/Illustrierter Vortrag von Monika Krajewska

Godz./Uhrzeit: 17:30, Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

Koncert zespołu/Konzert der Gruppe: „Großmütterchen Hatz Salon Orkestar“

Franziska Hatz, matka-założycielka pochodzącej z Wiednia z roku 2010 formacji, porządnie miesza, ze swoją Salon Orkestar, w austriackim środowisku

muzycznym. Tradycje klezmerskie z elementami Pop, Folk, Rock, Ska i Jazzu stanowią inspiracje dla tej pięcioosobowej grupy, która na

koncertach daje popis niespotykanej energii, zadziwiającego kunsztu i poczucia humoru. GMH Orkestar występowała już z wielkimi sceny koncertowej,

jak Randy Brecker, Dean Bowman czy DJ Shantel a także z zespołami Bucovina Club Orkestar i Sandy Lopicic Orkestar. Jej utwory własne czy

współczesne aranżacje tradycyjnej muzyki podrywają do tańca i najbardziej opornych, a więc… let’s dance! GMH Orkestar to: Franziska Hatz- akordeon,

głos, Richie Winkler - saksofon, klarnet, Simon Schellnegger - altówka, Thomas Castaneda - fortepian, Julian Pieber - perkusja.

Franziska Hatz, Namensstifterin dieser von Wien aus operierenden Formation, rührt mit ihrem Salon Orkestar seit seiner Gründung 2010 kräftig in der

österreichischen Konzertszene um. Klezmertraditionen aber auch Pop, Folk-Rock, Ska und Jazz beeinflussen diese fünfköpfige Gruppe, deren Auftritte

mit unglaublicher Energie, verblüffendem Können und viel Humor bestechen. Die GMH ORKESTAR-MusikerInnen spielten bis dato mit Größen

wie Randy Brecker, Dean Bowman, für DJ Shantel und in Gruppen wie dem Bucovina Club Orkestar und dem Sandy Lopicic Orkestar. Ihre Stücke,

ob Eigenkompositionen oder ins Hier und Jetzt geholte Musiktraditionen, fahren unweigerlich in die Beine - let’s dance! BESETZUNG: Franziska Hatz

(Akkordeon, Stimme), Richie Winkler (Saxofon, Klarinette), Simon Schellnegger (Bratsche), Thomas Castaneda (Klavier), Julian Pieber (Perkussion).

Godzina/Uhrzeit: 20:00, Miejsce/Ort: Klub Cud nad Wisłą, Bulwar Flotylli Wiślanej

www.divertedmusic.at/home/grossmuetterchen-hatz-salon-orkestar

27


30/08/2013 (pt./Fr.)

„Opowiedz mi swoją historię“/„Erzähle mir Deine Geschichte“

Spotkanie z Philipem Bialowitzem, byłym więźniem obozu hitlerowskiego w Sobiborze

i uczestnikiem buntu w obozie

mit Philip Bialowitz, einem ehemaligen KZ-Häftling in Sobibor und Teilnehmer des dortigen Aufstands

W październiku 1943 roku w obozie doszło do wybuchu buntu więźniów. Bialowitz stał się jednym z jego uczestników. Uzbrojeni

w noże, zabili esesmanów, wcześniej zwabionych do pomieszczeń gospodarczych. Blisko sześciuset więźniów podjęło próbę ucieczki.

Philip Bialowitz swoje wspomnienia zawarł w książce „Ucieczka z Sobiboru“. Bunt w obozie w Sobiborze stał się podstawą dla

scenariusza filmu „Ucieczka z Sobiboru“.

Im Oktober 1943 kam es im KZ zum Aufstand der Häftlinge. Bialowitz war einer der Teilnehmer. Mit Messern bewaffnet töteten sie

SS-Leute, die vorher in die Wirtschaftsräume gelockt wurden. Fast 600 Häftlinge probierten zu fliehen. Philip Bialowitz schrieb seine

Erinnerungen im Buch „Flucht aus Sobibor” nieder. Der Aufstand wurde zur Vorlage des gleichnamigen Films.

Godzina/Uhrzeit: 17:00.

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa.

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

28


31/08/2013 (sob./Sa.)

Żydowski salon literacki/Jüdischer literarischer Salon:

„Pollywood i co dalej?“/„Pollywood und was weiter?“ –

Spotkanie wokół drugiego tomu książki Andrzeja Krakowskiego prowadzi Majka Elczewska

Das Treffen zum zweiten Band von Andrzej Krakowski moderiert Majka Elczewska

Kontynuując badania nad polskimi korzeniami amerykańskiego przemysłu filmowego, Andrzej Krakowski prezentuje następną grupę

pionierów urodzonych w naszych okolicach. Gdzie byłaby dzisiaj amerykańska animacja bez Maxa Fleischera, charakteryzacja

filmowa bez Maxa Factora lub radio i telewizja bez Davida Sarnoffa?

Die Fortsetzung der Untersuchungen zu den polnischen Wurzeln der amerikanischen Filmindustrie. Der Autor zeigt uns die nächste Gruppe

von Pionieren, die in Polen geboren wurden. Wo wäre heute der Animationsfilm ohne Max Fleischer, wo die Maske ohne Max Factor oder

das Radio und Fernsehen ohne David Sarnoff?

Godz./Uhrzeit: 14:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

„Kalendarz żydowski“/„Der jüdische Kalender“

Wykład Hanny Kossowskiej i Etel Szyc/Vortrag von Hanna Kossowska und Etel Szyc

Dowiecie się Państwo o roli kalendarza w życiu Żydów, jego funkcjach informacyjnych oraz o zawartych w nim świętach żydowskich.

Przedstawimy także nowy kalendarz na rok 5774 (2013/2014), który promuje twórczość współczesnych artystów żydowskich.

Z wieloma z nich będziecie mieli Państwo okazję się spotkać.

Sie erfahren über die Rolle des Kalenders im jüdischen Leben, seine informativen Funktionen sowie über die in ihm enthaltenen jüdischen

Festtage. Wir präsentieren auch den neuen Kalender für das Jahr 5774 (2013/2014), der Werke zeitgenössischer jüdischer Künstler

zeigt. Mit einigen von ihnen werden Sie zusammentreffen Können.

Godz./Uhrzeit: 16:30. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

29


31/08/2013 (sob./Sa.)

„Moje odkrywanie tajemnic niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze“

„Wie ich die Geheimnisse des deutschen Vernichtungslagers in Sobibor entdeckte“

Spotkanie z Markiem Bemem/Gespräch mit Marek Bem

Marek Bem - etnograf, historyk, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor 14 edycji Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. W latach 1999-2010

dyrektor Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Autor wielu książek, artykułów i wystaw poświęconych tematyce sobiborskiej.

Marek Bem - Ethnograf, Historiker, Doktor der Geisteswissenschaften. Direktor von 14 Editionen des Festivals dreier Kulturen in Włodawa.

In den Jahren 1999-2010 Direktor des Museums des ehem. Vernichtungslagers in Sobibor. Autor vieler Bücher, Artikel und Ausstellungen

zum Thema Sobibor.

Godz./Uhrzeit: 18:30. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

01/09/2013 (nd./So.)

Tradycyjna wycinanka żydowska/Traditioneller jüdischer Scherenschnitt

Warsztaty dla dorosłych i starszej młodzieży prowadzi Monika Krajewska

Workshop und Präsentation von Monika Krajewska

Podczas prezentacji slajdów uczestnicy zapoznają się pokrótce z historią i symboliką żydowskiej wycinanki oraz obejrzą jej przykłady

z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a następnie wykonają własną wycinankę.

Die Teilnehmer werden kurz in Geschichte und Symbolik des jüdischen Scherenschnitts eingeführt, Beispiele aus Osteuropa, Nordafrika

und dem Nahen Osten werden gezeigt und anschließend eigene Scherenschnitte hergestellt.

Godz./Uhrzeit: 15:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

30


01/09/2013 (nd./So.)

Pokaz filmu/ Filmvorführung:

„Triumf Ducha“/„Triumph of the Spirit“

Reż./Regie: Robert M. Young, (USA 1989)

W rolach głównych/In den Hauptrollen: Willem Dafoe, James Edward Olmos, Robert Loggia

Scenariusz/Buch: Andrzej Krakowski, Laurence Heath. Muzyka/Musik: Cliff Eidelman

Zdjęcia/Kamera: Curtis Clark

Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie ze scenarzystą i koproducentem filmu Andrzejem Krakowskim

Anlässlich der Vorführung wird Andrzej Krakowski, Mitautor und Koproduzent des Films, anwesend sein.

Fabuła oparta na prawdziwej historii żydowskiego boksera z Salonik, Salomo Aroucha, wysłanego do hitlerowskiego obozu śmierci w Auschwitz.

Salomo Arouch, grecki Żyd z Salonik, jeszcze przed wojną wygrywa swoje pierwsze walki bokserskie, a już w 1941 roku, jako 18-

latek, uzyskuje tytuł mistrza Bałkanów w wadze lekkopółśredniej. Dwa lata później wraz z ojcem i bratem trafia do obozu koncentracyjnego.

Szybko okazuje się, że w obozie jego umiejętności bokserskie staną się jego szansą na przeżycie. Oficerowie SS, wzorem rzymskich

cesarzy, organizują pojedynki więźniów. Zasady są proste: za zwycięstwo - dodatkowa porcja jedzenia, za przegraną - śmierć. Wyprodukowany

w koprodukcji z Polską, film został nakręcony we wnętrzach naturalnych na terenie obozu oświęcimskiego z udziałem amerykańskich,

polskich i niemieckich aktorów.

Basierend auf der wahren Geschichte Salomo Arouchs, eines jüdischen Boxers aus Saloniki, der in das KZ Auschwitz deportiert wurde.

Salomo Arouch gewinnt noch vor dem Krieg seine ersten Kämpfe und erhält schon 1941, mit 18 Jahren, den Titel des Balkanmeisters in der

Klasse Halbweltergewicht. Zwei Jahre später wird er mit Vater und Bruder in das KZ Auschwitz deportiert. Schnell zeigt sich, dass seine Fähigkeiten

eine überlebenschance darstellen. Wie seinerzeit die römischen Kaiser, veranstalten die SS-Offiziere Kämpfe zwischen Häftlingen.

Das Prinzip ist einfach: für den Sieg - eine zusätzliche Portion Essen, für den Verlust - der Tod. Der Film entstand in Koproduktion mit Polen

und wurde unter Mit-wirkung von amerikanischen, polnischen und deutschen Schauspielern auf dem Gelände des KZ Auschwitz gedreht.

Godz./Uhrzeit: 18:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei.

31


TAK BYŁO/RÜCKBLICKE

32

6.06.2013 - otwarcie nowej i pożegnanie starej siedziby Austriackiego Forum Kultury przy ul. Próżnej/

Eröffnung der neuen und Abschied von den alten Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums

in der ul. Próżna.


TAK BYŁO/RÜCKBLICKE

26.06.2013 - wernisaż wystawy Kurta Kocherscheidta / Eröffnung der Ausstellung

Kurt Kocherscheidt, Galeria Profil CK „Zamek“, Pozań.

33


AFK/ÖKF

Austriackie Forum Kultury w Warszawie /

Österreichisches Kulturforum Warschau

Nasz Zespół / Unser Team:

Ulla Krauss-Nussbaumer

- dyrektorka, Radczyni Kulturalna Ambasady Austrii /

Direktorin, Kulturrätin der Österreichischen Botschaft

warschau-kf@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21

Ernestine Baig

- wicedyrektorka, Attache Kulturalna /

Vizedirektorin, Kulturattaché

ernestine.baig@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 25

dr Agnieszka Borkiewicz

- literatura, stypendia / Literatur und Stipendien

agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 28

Andrea Brzoza

- muzyka, redakcja programu /

Musik, Redaktion des Programmes

andrea.brzoza@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 27

Martina Gareis

- attaché kulturalna, finanse i sprawy personalne

Kulturattachée, Finanz- und Personalangelegenheiten

martina.gareis@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 22

Jacek Malinowski

- sztuki wizualne, galeria austriackiego forum kultury

opracowanie graficzne programu /

bildende Kunst, Betreuung der Galerie am Kulturforum

grafische Gestaltung des Programmes

jacek.malinowski@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 29

Natalia Wawrzewska

- asystentka dyrektorki / Assistentin der Direktorin

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 21

Jolanta Żukowska

- asystentka forum / Assistentin des Forums

jolanta.zukowska@bmeia.gv.at, tel. 22 526 88 26

Kontakt:

ul. Próżna 7/9

00-107 Warszawa

skr. poczt. 814

00-950 Warszawa

tel. 22 526 88 00

fax 22 620 10 51

e-mail: warschau-kf@bmeia.gv.at

http://www.austria.org.pl

34


KURSY, LEKTORZY/SPRACHKURSE, LEKTOREN

Kursy języka niemieckiego /

Deutsch-Sprachkurse

Kursy dla dzieci i młodzieży, trening do matury, kursy standardowe dla dorosłych, konwersacje,

kursy specjalistyczne, jak również przygotowania do Austriackiego Dyplomu

Języka Niemieckiego czy Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych - to tylko

nieliczne z bogatej oferty kursów w Instytucie Austriackim. Kursy semestralne, przyspieszone

wakacyjne bądź intensywne ...sprintem, który skutecznie prowadzi do celu

w zaledwie 30 godzin lekcyjnych. Uczymy z ponad 40-letnim doświadczeniem, i z przyjemnością...

Deutschkurse für Kinder und Jugendliche, Maturatraining, Standardkurse für Erwachsene, Fachsprachenkurse

sowie Vorbereitungskurse zum Österreichischen Sprachdiplom und dem Europäischen Wirtschaftsführerschein

- das sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Kursangebot des Österreich Instituts.

Wir stellen uns auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten ein: in Semesterkursen, Ferienkursen oder mit ...sprint

bringen wir Sie sicher zum Ziel. Wir unterrichten seit über 40 Jahren in Warschau - Tradition verpflichtet.

Österreich Institut Polska

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

Tel.: 22 331 91 36 lub 331 91 99; Fax.: 22 331 91 39

sekretariat@oei.waw.pl; www.oei.waw.pl

Lektorzy austriaccy /

österreichische Lektoren:

Mag. Kurt Hirtler

Katedra Literatury Niemieckiej

Uniwersytet Łódzki

tel/fax 42 665 53 80

Mag. Marion Rutzendorfer

Instytut Germanistyki

UAM Poznań

tel. 61 829 35 40

Dr. Markus Eberharter

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

tel/fax 22 826 13 91

Dr. Margit Eberharter

Katedra Filologii Germańskiej

UMK Toruń

tel. 56 621 35 65, fax 56 621 35 64

Czytelnia Austriacka Poznań /

Österreich-Bibliothek Poznań:

ul. Zwierzyniecka 7

tel/fax 61 829 25 20, tel. 61 829 24 24

35


Biblioteka Austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej

Österreich-Bibliothek in der Universitätsbibliothek

00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66

prawa galeria, 3 piętro / rechte Galerie, 3. Stock

tel. (0-22) 552 52 11

Kierownik / Leiter: Maciej Soborczyk

współpracownik / Mitarbeiter: Michał Dworakowski

Godziny otwarcia biblioteki / Öffnungszeiten:

pon.-pt. / Mo.-Fr.: 9.00 - 21.00

Godziny otwarcia wypożyczalni / Leihverkehr:

pon.-pt. / Mo.-Fr.: 12.00 - 17.00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu /

Öffnungszeiten im Juli und August:

pon. + wt. / Mo. + Di.: 14.00 - 19.00

śr.-pt. / Mi.-Fr.: 11.00 - 16.00

Biblioteka Austriacka działa w ramach wspólnego projektu Biblioteki Uniwersyteckiej

w Warszawie i Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Zbiory biblioteki szacuje się na

ponad 14.500 woluminów opracowanych w formie elektronicznej i dostępnych online na

stronie www.buw.uw.edu.pl przez link p.t. Biblioteka Austriacka - Österreich-Bibliothek.

Podstawowy zakres tematyczny księgozbioru tworzą współczesna literatura austriacka, literaturoznawstwo,

historia, filozofia, geografia, politologia oraz kulturo- i krajoznawstwo. Biblioteka

ma w swej ofercie szeroki wachlarz czasopism (dzienniki i tygodniki), periodyków (polityczno-społeczne,

specjalistyczne) oraz słowników.

Wymaganym dokumentem do wypożyczenia woluminu jest karta biblioteczna. Wyrobienie

karty i korzystanie z biblioteki są nieodpłatne. Okres wypożyczenia woluminu wynosi 30 dni.

Jednocześnie można wypożyczyć 3 woluminy. Po upływie terminu zwrotu nalicza się dzienną

opłatę manipulacyjną w wysokości PLN 0,25 za jeden wolumin.

Die Österreich-Bibliothek ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Universitätsbibliothek Warschau und

dem Österreichischen Kulturforum Warschau. Sie verfügt über mehr als 14.500 Bände, die elektronisch

erfasst und online auf der Seite www.buw.uw.edu.pl unter dem Link Biblioteka Austriacka - Österreich-

Bibliothek abzurufen sind.

Den Grundbestand der Bibliothek bilden zeitgenössische österreichische Literatur und Literaturwissenschaft,

Geschichte, Philosophie, Geographie, Politikwissenschaften, sowie Kultur- und Landeskunde.

Wir bieten auch Zeitungen (Tages und Wochenzeitungen), Zeitschriften (allgemeine und Fachzeitschriften)

sowie Lexika.

Zum Entlehnen der Buchbestände wird ein Benutzerausweis benötigt. Die Anmeldung

und die Benützung sind kostenlos.

Die Leihfrist beträgt 30 Tage. 3 Bücher können gleichzeitig entliehen werden. Nach überzogenem

Rückgabetermin wird eine Gebühr von PLN 0,25 pro Buch und Tag eingehoben.

36


Bankowość korporacyjna

BIZNES TO BIZNES


Wieloletnie doświadczenie, partnerskie relacje i wzajemne zaufanie pozwalają nam doskonale rozumieć potrzeby naszych Klientów.

Od ponad 20 lat skutecznie wspieramy rozwój polskich firm, dostarczając im innowacyjne produkty i rozwiązania ułatwiające prowadzenie

biznesu. Nieustannie się rozwijamy, aby oferować naszym Klientom usługi finansowe najwyższej jakości. Razem możemy więcej.

Sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy na raiffeisenpolbank.com

Zadzwoń: 22 548 99 00

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine