program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

27/08/2013 (wt./Di.)

Żydowski salon literacki/Jüdischer literarischer Salon:

„Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma“ Menachema Kipnisa

„Der Rabbi ohne Kopf und andere Erzählungen aus Chełm“ von Menachem Kipnis

Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą, tłumaczką polskiego wydania

Gespräch mit Bella Szwarcman-Czarnota, der Übersetzerin der polnischen Ausgabe

„W każdym zakątku świata, w którym mieszkają Żydzi, wszyscy wiedzą o Chełmie i znają chełmskie opowieści. Obraz tego miasta

jest tak mocno utrwalony w wyobraźni, że gdy tylko zdarzy się coś komicznego i zarazem absurdalnego, od razu pada stwierdzenie:

Zaiste, to historia prosto z Chełma!“ (fragment wstępu autora)

Menachem Kipnis - wybitny śpiewak i kantor, znakomity fotograf, zbieracz folkloru, jeden z najpopularniejszych warszawskich Żydów.

Zmarł w 1942 roku w getcie warszawskim. Bella Szwarcman-Czarnota - filozofka, tłumaczka, redaktorka miesięcznika „Midrasz“,

autorka książek „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ i „Cenniejsza niż perły“.

„Überall auf der Welt wo Juden leben, hat jeder schon von Chełm gehört und kennt Erzählungen von dort. Das Bild dieser Stadt hat

sich so tief eingeprägt, dass, sobald etwas Komisches und Absurdes passiert, sofort der Ausspruch folgt: „Das ist wahrlich wie eine

Geschichte aus Chełm!“ (Fragment aus dem Vorwort des Autors)

Menachem Kipnis - hervorragender Sänger und Kantor, Fotograf, Folkloresammler, einer der populärsten Warschauer Juden. Er starb

1942 im Warschauer Ghetto. Bella Szwarcman-Czarnota - Philosophin, Übersetzerin, Redakteurin der Monatszeitschrift „Midrasz“, Autorin

der Bücher „Znalazłam wczorajszy dzień“, „Mocą przepasały swe biodra“ und „Cenniejsza niż perły“.

Godzina/Uhrzeit: 18:00

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

25

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine