program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

30/08/2013 (pt./Fr.)

„Opowiedz mi swoją historię“/„Erzähle mir Deine Geschichte“

Spotkanie z Philipem Bialowitzem, byłym więźniem obozu hitlerowskiego w Sobiborze

i uczestnikiem buntu w obozie

mit Philip Bialowitz, einem ehemaligen KZ-Häftling in Sobibor und Teilnehmer des dortigen Aufstands

W październiku 1943 roku w obozie doszło do wybuchu buntu więźniów. Bialowitz stał się jednym z jego uczestników. Uzbrojeni

w noże, zabili esesmanów, wcześniej zwabionych do pomieszczeń gospodarczych. Blisko sześciuset więźniów podjęło próbę ucieczki.

Philip Bialowitz swoje wspomnienia zawarł w książce „Ucieczka z Sobiboru“. Bunt w obozie w Sobiborze stał się podstawą dla

scenariusza filmu „Ucieczka z Sobiboru“.

Im Oktober 1943 kam es im KZ zum Aufstand der Häftlinge. Bialowitz war einer der Teilnehmer. Mit Messern bewaffnet töteten sie

SS-Leute, die vorher in die Wirtschaftsräume gelockt wurden. Fast 600 Häftlinge probierten zu fliehen. Philip Bialowitz schrieb seine

Erinnerungen im Buch „Flucht aus Sobibor” nieder. Der Aufstand wurde zur Vorlage des gleichnamigen Films.

Godzina/Uhrzeit: 17:00.

Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa.

Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

28

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine