program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Lipiec - Sierpień 2013 - Austriackie Forum Kultury

31/08/2013 (sob./Sa.)

„Moje odkrywanie tajemnic niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze“

„Wie ich die Geheimnisse des deutschen Vernichtungslagers in Sobibor entdeckte“

Spotkanie z Markiem Bemem/Gespräch mit Marek Bem

Marek Bem - etnograf, historyk, doktor nauk humanistycznych. Dyrektor 14 edycji Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. W latach 1999-2010

dyrektor Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Autor wielu książek, artykułów i wystaw poświęconych tematyce sobiborskiej.

Marek Bem - Ethnograf, Historiker, Doktor der Geisteswissenschaften. Direktor von 14 Editionen des Festivals dreier Kulturen in Włodawa.

In den Jahren 1999-2010 Direktor des Museums des ehem. Vernichtungslagers in Sobibor. Autor vieler Bücher, Artikel und Ausstellungen

zum Thema Sobibor.

Godz./Uhrzeit: 18:30. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

01/09/2013 (nd./So.)

Tradycyjna wycinanka żydowska/Traditioneller jüdischer Scherenschnitt

Warsztaty dla dorosłych i starszej młodzieży prowadzi Monika Krajewska

Workshop und Präsentation von Monika Krajewska

Podczas prezentacji slajdów uczestnicy zapoznają się pokrótce z historią i symboliką żydowskiej wycinanki oraz obejrzą jej przykłady

z Europy Wschodniej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a następnie wykonają własną wycinankę.

Die Teilnehmer werden kurz in Geschichte und Symbolik des jüdischen Scherenschnitts eingeführt, Beispiele aus Osteuropa, Nordafrika

und dem Nahen Osten werden gezeigt und anschließend eigene Scherenschnitte hergestellt.

Godz./Uhrzeit: 15:00. Miejsce/Ort: AFK/ÖKF, ul. Próżna 7/9, Warszawa. Wstęp wolny/Eintritt frei, po polsku/polnisch.

30

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine