Çocukların sorunları, anne-babaların sorunları - Sucht-Hamburg

sucht.hamburg.de

Çocukların sorunları, anne-babaların sorunları - Sucht-Hamburg

Informationsveranstaltung über Suchtfragen, Vorbeugung und

Erziehung von und für Menschen mit Migrationshintergrund

Çocukların sorunları,

anne-babaların sorunları

Göçmenler tarafından göçmenler için bağımlılıkla ilgili

sorular, önleyici tedbirler ve eğitim üzerine bilgilendirme


Sorgen der Kinder. Sorgen der Eltern.

Informationsveranstaltung über Suchtfragen, Vorbeugung und Erziehung von und für Menschen mit Migrationshintergrund.

Ausgangslage

Veranstaltungen mit „Schlüsselpersonen“

Laut Statistikamt Nord leben in Hamburg 487.000

(28 %) Menschen mit Migrationshintergrund. Davon

haben rund 231.000 eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit,

139.000 sind eingebürgert und weitere

76.000 sind Aussiedlerinnen und Aussiedler (Stand:

08/2010). Damit sich die Mitbürgerinnen/Mitbürger

mit Migrationshintergrund orientieren können und

bei Problemen Hilfe finden, sind Integrationsangebote

von großer Bedeutung. Soziale Fragen, Bildung und

Erziehung, der Umgang mit Behörden, aber auch die

Fülle an Konsumangeboten stellen in den verschiedenen

Phasen des Einlebens und der Integration eine

große Herausforderung dar.

Um die Gemeinschaft der vielfältigen Migrationsgruppen

zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren,

haben sich engagierte Menschen, die selbst einen

Migrationshintergrund mitbringen, umfangreich und

professionell fortgebildet und geben dieses Wissen

weiter. Diese “Schlüsselpersonen“ geben auf Informationsveranstaltungen

Auskunft zu allen Themen rund

um Drogen und Sucht und stehen für Fragen zur Verfügung.

Bei Bedarf können sie auch Kontakt zu Beratungsstellen

herstellen.

Informationsveranstaltung über Suchtfragen, Vorbeugung und

Erziehung von und für Menschen mit Migrationshintergrund

Unser Angebot

Unser Angebot richtet sich insbesondere an Betroffene

und Angehörige, die Probleme mit und Fragen

zum Umgang mit legalen und illegalen Drogen haben.

Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe haben in

Deutschland eine Tradition, die vielfältige Angebote

bereit halten und sich den Sorgen der Menschen annehmen.

Wir bieten verschiedene Formen nach Absprache an:

Çocukların sorunları,

anne-babaların sorunları

Ziele

Unsere Informationsveranstaltungen zielen auf:

n kultursensible Aufklärung über Drogenkonsum

und dessen Gefahren

n Enttabuisierung des Drogenthemas unter den

Migrantinnen und Migranten

Unsere Veranstaltungen geben:

n Informationen über das Suchthilfesystem, um

dadurch mehr Akzeptanz bei den Menschen mit

Migrationshintergrund zu erreichen

n Hinweise für suchtpräventive Erziehung

n Vermittlung in das Suchthilfesystem

(u. a. an muttersprachige Suchtberatung und

Unterstützungsangebote)

Gestaltung: [take shape] media design, Markus Schaefer

n Informationsveranstaltungen

n Fachgespräche

n Kulturelle Abende

n Angehörigenkreise

für Eltern, Kinder und Jugendliche

Kontakt:

Nida Yapar

Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e. V.

Repsoldstr. 4, 20097 Hamburg

Tel. (040) 284 99 18-0, E-Mail: yapar@suchthh.de

Vedat Çorlu

mobS (mobile Suchtberatung)/Therapiehilfe e. V.

Tel. (040) 55 44 07 53

Göçmenler tarafından göçmenler için bağımlılıkla ilgili sorular,

önleyici tedbirler ve eğitim üzerine bilgilendirme etkinlikleri

Çocukların sorunları, anne-babaların sorunları

Göçmenler tarafından göçmenler için bağımlılıkla ilgili sorular, önleyici tedbirler ve eğitim üzerine bilgilendirme etkinlikleri

Mevcut durum

Almanya’da son birkaç on yıl içinde pek çok göçmen

yerlesik bir düzene geçti. Göçmen yerleşim merkezlerinde

bu oran yüzde 20’nin üzerinde – hatta gençler

arasında bu oran yüzde 45’in üzerinde. Göçmenlerin

bilgi edinebilmeleri ve sorunlarla karşılaştıklarında

yardım bulabilmeleri bakımından bütünleşme (entegrasyon)

alanındaki hizmetler büyük önem taşıyor.

Toplumsal yaşama dair sorular, eğitim ve öğrenim, resmi

dairelerle ilişkiler, ama aynı zamanda binbir çeşit

tüketim olanağı, koşullara alışma ve bütünleşmenin

çeşitli aşamalarında büyük güçlükler doğurabiliyor.

n Uyuşturucu konusunu göçmenler arasında konuşulabilir

kılmak

Etkinliklerimiz şunları sunuyor:

n Göçmenler arasında kabüllenme ve hoşgörüyü arttırmaya

yönelik bağımlılık yardım sistemi hakkında bilgi

n Bağımlılıkta erken müdahale eğitimi hakkında bilgiler

“Anahtar kişi” katılımlı etkinlikler:

Göçmen gruplarına erişebilmek ve konuya duyarlı hale

getirebilmek amacıyla, kendileri de göçmen olan angaje

insanlar, kapsamlı bir eğitimden geçtiler ve şimdi

bu bilgilerini başkalarıyla paylaşmak istiyorlar. Anahtar

kişi denilen bu kişiler bilgilendirme etkinleri kapsamında

uyuşturucu ve bağımlılık konularında bilgi ve

bu konulara dair soruları yanıtlıyorlar. Acil durumlarda

danışma merkezlerine yönlendirmede bulunabiliyorlar.

Bu etkinlikler ücresizdir.

Anlaşmaya bağlı olarak şu biçimlerde

hizmet sunuyoruz:

Erken müdahale

Erken müdahale çalışmalarımız özellikle yasal ve yasal

olmayan uyuşturucularla sorunları olan mağdur

ve mağdur yakınlarına yöneliktir. Bağımlılık önleme

çalışmaları ve bağımlı hastalara yardım Almanya’da

çok yönlü hizmeti içeren ve insanların sorunlarının

çözümüne yönelmiş bir geleneğe sahiptir.

Hedefler

Etkinliklerimiz şunları hedef alıyor:

n Uyuşturucu tüketimi ve bunların tehlikeleri hakkında

kültürel hassesiyetleri göz önünde bulunduran

aydınlatma çalışmaları

n Bilgilendirme etkinlikleri

n Mesleki sohbetler

n Kültür akşamları

n Mağdur yakınları grupları

İletişim:

Nida Yapar

Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e. V.

Repsoldstr. 4, 20097 Hamburg

Tel. (040) 284 99 18-0

E-Mail: yapar@suchthh.de

Vedat Çorlu

mobS (mobile Suchtberatung)/Therapiehilfe e. V.

Tel. (040) 55 44 07 53

Adressen /Adresler:

Büro für Suchprävention

der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.V.

Repsoldstraße 4, 20097 Hamburg

Tel. 040-284 99 18-0, Fax 040-284 99 18-19

E-mail yapar@suchthh.de

Mobile Suchtberatung

Hummelsbütteler Landstraße 48

22335 Hamburg

Tel. 040-55 44 07 53

E-mail vedat-corlu@therapiehilfe.de

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine