Page 1 C.1. DOPPELEBENE 1 81 С.1 Doppelebene 1 Abweichung ...

zup.physik.uni.muenchen.de

Page 1 C.1. DOPPELEBENE 1 81 С.1 Doppelebene 1 Abweichung ...

¢¡¤£¥¡§¦©¨¢£

! " $#%&#'$#)(*#

cm

Abweichung von der Sollposition, DL1 even (ST3Y2u)

321

258

〉 600 µ m

192

positiv

negativ

127

62

2

0 100 200 300

Draht

+,-,-.0/21-34-5768 ¥9-:=@BAC:


‘tˆ 5E’ ˆ 4“‹ ˜ ‡ ŠŒ“‹ ŠE, ‹šŠE4-1œ›

µm žcŸ

RŒ3 ¢ ¥¦¥§¥ẗ8SR « Rt8X©¬§Yª ©

−2

¥E© ¦¬§ –

‘t•)–H—

RH1‚Š ¥¦¥§ – 8®­ ©8S© ª ©

−2 « ¥©E­ ¦

‘t•)–H—

Ÿ

ž

[ \ [ ^]_ ¢¡`ab]c¢cdGe-ef¦a¦ghKijhk¨aPldO C\nmo^]

R

0… 0† ‡‰ˆ /2ŠŒ‹ .¤Ž ˆb ŠE5 ˆ 1 ˆP‘tˆ 5E’ ˆ 4“‹ P” 3 ‘x•)–H— RŒ3,

prqtsvulqxwYyz|{oẁ }l~€‚2ƒ

±„

ŠE1

‹ ŠŒ‹ .

4$› ’

¡ ˆ&‡‰£¢ -. ˆ ,-3-4-5¤›

µm

RH3‚Š ¥¦¥§¥Rt8S¨ 8S©E¥Hª ©

−2 « ¥ ¥

‘t•)–H—

RŒ3-, ¦ § 8

‘t•)–Y—

RŒ1-, ¦ ¦¥©8X© « – 8X¦ – ª ©

−2 « – RER¥R

‘t•)–Y—

RŒ1 ¢ ¥¦Œ­ 8S¨ « 8X¥¦Hª ©

−2

¥¦¥¦E­¬¦

‘t•)–H—

• ŠE, ˆ /0/ ˆ 68 ¥9AG;Vº¼»Y;oIK½O¾H¾ŒA£²XA£DŒA£FYAIKJMLON

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine