Neuroendokrine Tumoren - RWGN

rwgn.de

Neuroendokrine Tumoren - RWGN

Neuroendokrine Tumoren

Somatostatinrezeptoraffine-Substanzen

Substanzen

Somatostatin-14

(SRIF-14)

Ala ⎯ Gly ⎯ Cys ⎯ Lys ⎯ Asn ⎯ Phe ⎯ Phe ⎯ D-Trp

| |

HO ⎯ Cys ⎯ Ser ⎯ Thr ⎯ Phe ⎯ Thr ⎯ Lys

DTPA-DPhe

DPhe 1 -Octreotide

3 4

DTPA ⎯ D-Phe

⎯ Cys ⎯ Phe ⎯ D-TrpTrp

| |

Thr(ol) ⎯ Cys ⎯ Thr ⎯ Lys

6 5

DOTA-DPhe

DPhe-Tyr

3 -Octreotide

(DOTA-TOC)

TOC)

Mäcke

et al. 1997

DOTA ⎯ D-Phe

⎯ Cys ⎯ Tyr ⎯ D-Trp

| |

Thr(ol) ⎯ Cys ⎯ Thr ⎯ Lys

6 5.12.2009 | TD Pöppel

Diagnostik Neuroendokriner Tumoren

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine