N ich t-iso th e rm e R ea kto re n P ro f. D r. K - TCI @ Uni-Hannover ...

www2.tci.uni.hannover.de

N ich t-iso th e rm e R ea kto re n P ro f. D r. K - TCI @ Uni-Hannover ...

3.1.1. Wirong>rerong>frame hlavní stránkyStruktura a wirong>rerong>frame hlavní stránky jsou voleny 3-sloupcově s úvodní částí hlavičky a menu prvníúrovně. Wirong>rerong>frame hlavní stránky bude využit kromě centrální Home Page, také pro stránkypartnerských institucí. Na grafickém návrhu struktury hlavní stránky je možné vidět grafické provedeníjednotlivých prvků. Uvádíme přehled nejdůležitějších prvků:- Hlavička – obvyklé inforong>rmrong>ace viz grafický návrh.- Menu první a druhé úrovně (vyznačené oranžově)- Obrázek – včetně graficky zapracovaného loga- Patička - obvyklé inforong>rmrong>ace viz grafický návrh.- Levý sloupeco Modul novinky – zobrazení typu novinek/událostí/zpráv pro média,předpokládáme 3 – 4 inforong>rmrong>ace pro každý typ. Možnost přejít na stránku se vícrong>earong>ktualitami.o Kalendář s možností filtrace záznamů podle zaměření uživatele podlevýzkumného programu.oPřihlášení do odběru novinekoMožnost přidání dalších modulů definovaných uživatelem (třeba pouze v editoru)- Prostřední sloupecoDvě až tři významné novinky.oNavigační okno I – sloužící pro rychlou navigaci na webu, budou zde nejčastějivyužívané odkazy a inforong>rmrong>ace.oNavigační okno II – Rychlá navigace po portále strukturovaná podlenejhledanějších odkazů dle typu uživatele.- Pravý sloupecobude rozdělen na několik částí, kde bude možné umísťovat libovolné inforong>rmrong>ace afunkční moduly (Offers, Jobs, Quick Links, Top). Tyto moduly budou odlišné prokaždou ungTechnische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n / Prof. Dr. K.-H- Bellgardt / Institut für Technische Chemie der LUH1-25Technische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n / Prof. Dr. K.-H- Bellgardt / Institut für Technische Chemie der LUH1-26


03.04.111-7Technische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>nRohrbündelrrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n für die PSA-ProduktionRohrzahl: >24.500Gewrong>ichrong>t: 220 tRohrzahl: >32.000Gewrong>ichrong>t: 540 tTechnische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n / Prof. Dr. K.-H- Bellgardt / Institut für Technische Chemie der LUH1-27●●●●●●●●●Anforderungen an einen industriellen ProzessAllgemeine Anforderungen:●Produkt mit konstant hoher QualitätMinimierung des RohstoffverbrauchsMinimierung des EnergieverbrauchsMinimierung der Umweltbelastung– Stofflrong>ichrong>e und energetische Effizienz– Energierückgewinnung– Stofflrong>ichrong>e Verwertung von ReststoffenIdrong>earong>l: Zero-Emmission, nur das Produkt verlässt die chemische FabrikSpezielle Anforderungen bei der PSA-Produktion:Hohe Ausbeute bei hohem GasdurchsatzSrong>ichrong>erong>rerong> Abführung der Rrong>earong>ktionswärong>rmrong>e und optimaleNutzung des erzeugten ProzessdampfsVollständige Abscheidung und Gewinnung des RohproduktsAufrong>rerong>inigung des ProduktsGewinnung von Nebenprodukten (Maleinsäurrong>earong>nhydrid)Reinigung der Abluft, Beseitigung der ReststoffeAusgewogene Abstimmung einer Vielzahl chemischer,technischer und ökonomischer Parameter erforderlrong>ichrong>!Technische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n / Prof. Dr. K.-H- Bellgardt / Institut für Technische Chemie der LUH1-28Prof. Dr. K.-H. Bellgardt, Institut für Technische Chemie der LUHLurgi-BASF-Prozess für die PSA-ProduktionLuft (O 2)o-XylolNaphtalinVorwärong>rmrong>en/verdampfenRrong>earong>ktionKondensation/DesublimationEduktvorberong>rerong>itungRohproduktabtrong>rerong>nnungAbgasRoh-PSADampferzeugungRohproduktvorbehandlungProduktaufrong>rerong>inigungRein-PSADehydratisierung/Wärong>rmrong>ebehandlungDestillationTechnische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>n / Prof. Dr. K.-H- Bellgardt / Institut für Technische Chemie der LUH1-29


03.04.111-8Technische Rrong>earong>ktionsführung: Nrong>ichrong>t-rong>isorong>rong>throng>erong>rmrong>e Rrong>earong>rong>ktorong>rong>rerong>nMaßzahlen für die Effektivität einer Rrong>earong>ktionProf. Dr. K.-H. Bellgardt, Institut für Technische Chemie der LUHt=t 0c i0V Rt=t Rc iEc i0V Rc iEc i0V Rc iESatzrührkesselStrömungsrohrDurchflussrührkesselBekannte Rrong>earong>ktion, z.B. ∑ ν i R i +∑ ν k R k =0Index: i=Edukte, k=ProdukteUmsatzAusbeuteU i = n 0 in i0n iY ik = n 0 kn k0n iν iν k∣ ν i

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine