BASWAPHON - Rockidan

rockidan.dk
  • Keine Tags gefunden...

BASWAPHON - Rockidan

Systemblad***Patenterad akustiksystem med fuldputsad ytaLet strukturerad ytaKort indbygningstidBASWAPHONBASE2 Systemprofil• Einschichtsystem• 2 Korngrösse Systemprofil der Endbeschichtung 0.7 mmBASWAPHON systemet• Kurze InstallationszeitBASWAphon • Standardfarbe EinschichtsystemAkustiksystem består NCS i S 0500-Nhuvudsak • av en specialbehandladmineralullsplatta, Oberflächengüte Korngrösse i olika tjocklekar, der Endbeschichtung maximal 0.7 mmsom är förbehandlad • Kurze Installationszeitmed porös putsoch som efterbehandlas på platsen• Standardfarbe NCS S 0500-Nmed ett eller två lager akustikputs.• Oberflächengüte maximal Det färdiga resultatet framstår som enfogfri yta i ett slätt men poröst materialsom låter ljudvågorna passeraigenom till isoleringsplattan.3 SystemaufbauBeroendeD_001_depå ytbehandlingsteknikSystemaufbaukanman på så sätt tillverka stora, jämnaoch fogfria ytor med en optimalt verkandeljudabsorbering.Akustiksystemet Massive 3 D_001_de används Systemaufbau Decken oftast påtakytor. Vid montering på väggytor rekommenderarvi att materialet endastanvänds på starkt belastade områdenfrån en höjd Massive på ca. Decken 2 m över golvet.BASWAphon Akustiksystem kan monteraspå alla bärkraftiga ytor.sYSTEMOPBYGNadMassiva väggar och tak1. BASWAphon – Top Deckschicht2. BASWAphon – Base Grundschicht3. BASWAphon – Akustikplatte4. BASWAfix C zementöser Klebemörtel5. BetonBASWAPHON BASEDie konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von BASWAphonAkustik-systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendungvon BASWAphon Systemkomponenten und die Verarbeitung gemäss Verarbeitungsrichtliniensichergestellt ist.1. BASWAphon – Top DeckschichtBASWAphon 2. BASWAphon Base – Base har Grundschicht en slät, vit, fogfrioch letstrukturerad BASWA 4. BASWAfix acoustic C zementöser AG yta Klebemörtel med relativ3. BASWAphon – AkustikplatteMarmorweg 5. Beton 10stor mekanisk CH – 6283 hållfasthed.BaldeggNedhängande takwww.baswa.com, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB, siehe www.baswa.com) nur an zertifizierte Verarbeiter.Die konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von BASWAphonAkustik-systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung* Et-skikts Abgehängte opbygning Deckenvon BASWAphon Systemkomponenten und die Verarbeitung gemäss Verarbeitungsrichtliniensichergestellt ist.* Kornstorlek 0,7 mm (slutputs)BASWA acoustic AGMarmorweg 10* Kort installationstidCH – 6283 Baldeggwww.baswa.com, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB, siehe www.baswa.com) nur an zertifizierte Verarbeiter.* Standardfarge Abgehängte NCS S Decken 0500 N* Yta max. ErstelltGabriell GjonlleshajEingesehenEric SulzerTechnische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-,Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben der 1schematischen Darstellung entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägigerNormen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechtevorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma BASWAacoustic AG, Marmorweg 10, 6283 Baldegg, Tel.: +41 41 914 02 22, Fax: +41 41 914 02 20. Lieferungen nicht über den Fachhandel. Lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-ErstelltDatumGabriell Gjonlleshaj 31-08-2010EingesehenEric SulzerDatum31-08-2010FreigabeGuido KochFreigabeGuido KochTechnische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-,Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben derschematischen Darstellung entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägigerNormen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechtevorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma BASWAacoustic AG, Marmorweg 10, 6283 Baldegg, Tel.: +41 41 914 02 22, Fax: +41 41 914 02 20. Lieferungen nicht über den Fachhandel. Lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-542 BASWAphon Akustikplatte4 Betong353 BASWAfix Capatect 190 C zementöser Klister Klebemörtel1 BASWAphon Base Grundschicht422 BASWAphon AkustikplattaAkustikplatte311 BASWAphon Base Grundschicht24 Beton3 BASWAfix C zementöser Klebemörtel4 Gipskartongplatta Gipskartonbauplatte eller oder Fermacell3 BASWAfix K, gips-klister gipshaltiger Klebemörtel2 BASWAphon AkustikplattaAkustikplatte4 Gipskartonbauplatte oder Fermacell13 BASWAphon BASWAfix K, BasegipshaltigerGrundschichtKlebemörtel2 BASWAphon Akustikplatte1 BASWAphon Base Grundschicht03-2013


Systemdatenblatt BASWAphon Base www.baswa.com 3sYSTEMtjocklek4 SystemstärkenMassiva Untergrund väggar massiv och tak oder abgehängt432.0 mm226, 46, 66 mm1 1.5 – 2.5 mmSystemtjocklekSystemstärken30 mm50 mm70 mm1. BASWAphon Base Deckschicht 2. BASWAphon Akustikplatte 3. Kleber 4. UntergrundsYSTEMviktlämpliga underlagSamlet från underlagets nedre kant:Systemtjocklek 30 mmVikt: Ca 110 N/m 2 (11 kg/m 2 )Innan klistring av BASWAphon-systemmåste underlaget uppfylla följandevillkor::Ojämnheter i klisterytan ska hållamåtten enligt DIN 18202, tabell 3för ickefärdiga väggar och råtak. Dei schemat angivna toleranserna skakontrolleras med en rätbräda.1. Massivt mineraliskt eller nedhängtSystemtjocklek 50 mmsystemVikt: 5 Ca Systemgewichte130 N/m 2 (13 kg/m 2 )2. Ska motsvara den önskade slutliga Avstånd mellan Gränsvärde förSystemtjocklek 70 mmformenmätpunkter i m. ojämnheter i mm.Vikt: Ab Ca Unterkante 150 N/m 2 (15 Untergrund: kg/m 2 )3. Ska vara stabilt0,1 5Angivelserna kan på grund av den individuellaSystemstärke förarbetningen 30 mm variera med ca. 4. Draghållfasthet 110 N / m 2 (11 > kg 250N/m / m 2 )24 151 10+/- 15 N/m 2 (1,5 kg/m 2 ).(25 kg/m 2 ) För att med säkerhetSystemstärke 50 mm ca. 130 N / mkunna säkerställa 2 (13 kg / mnödvändig 2 )10 25vid- 15 30Systemstärke 70 mm ca. häftning 150 N / bör m 2 ett (15 vidhäftningsprovkg / m 2 )7 Installationszeitalltid utföras.installationstidBemerkung:5. Ska vara lufttätt.Den Die angivna angegebene Gewichtsangaben monteringstiden Installationzeit können är auf geht Grund Fogarna von handwerklicher einer mellan Arbeitsgruppe takplattorna Verarbeitung ska von drei um bis vier + /- 15 Personen N /m 2 (1.5 und kg einer / m 2 )baserad på en arbetsgrupp bestående spacklas i eller täckas medav varieren. Deckengrösse von 80 - 100 m 2 aus. Die Trocknungszeiten der BASWAphon Fugen- und Beschichtungsmassenm 2 . beziehen sich auf die raumklimatischen Bedingungen: 20°C Raumtemperatur / 50%3-4 personer och en takyta på 80- aluminiumtejp.1006. DaggpunktTorktiderna relative för Luftfeuchtigkeit. BASWAphon fogmassa Jeden Arbeitsschritt vollständig trocknen lassen, Materialfeuchtigkeitoch < 10%. akustikputs är baserade på en Generellt ska leverantörens förarbetningsriktlinjeravseende en nedhängdtemperatur på 20°C och 50 % RF.takkonstruktion alltid följas.Varje enskilt arbetssteg ska torkas utfullständigt. Materialfuktighet


BASWA Logo Schwarz : 100 % SchwarzunderhållYtskyddVid behandling med en för ändamåletutvecklad produkt kan BASWAphonAkustiksystem i särskilt utsatta områdendärefter beläggas med entransparent film. Denna behandlinghar ingen effekt på systemets porositetoch absorption. Skyddsfilmenförhindrar inträngning av vätska, minimerardammbildning och förenklarrengöring av BASWAphons yta medlämpliga specialprodukter.Rengöring och förnyelseFör att bibehålla ytans porositet ochdärmed ljuddämpande effekt fårBASWAphons ytor under inga omständighetertvättas eller målas.Torr smuts eller damm på ytan kan avlägsnasmed tejp eller med en fin ochmjuk dammsugarborste.Partiella organiska föroreningar(fläckar från drycker, fett, nikotin, etc.)kan avlägsnas med blekmedel ellersärskilda rengöringsmedel. Förbehandlingmed skyddsmedel förenklarrengöringen.I samband med en totalrenoveringkan BASWAphon Fine och BASWAphonTop lösas upp och avlägsnasmed hjälp av vattenånga, varefter ytanputsas upp på nytt.På ytor med BASWAphon Base är detdessutom möjligt att applicera ett nyttlager puts, vilket dock kommer attminska den ljuddämpande effektennågot.akustisk effekt6 SystemesswerteMassive Massiva Decken tak30 mm auf på massive massiva Decken tak aw α w = = 0.70 0.701.2Absorptionskoefficient Absorptionskoeffizient α as sFrequenz Frekvens (Hz)Schallabsorptionskoeffizienten Ljudabsorptionskoefficient α s enligt as nach DIN EN ISO-Norm 20354 DIN EN ISO 2035450 mm auf på massive massiva Decken tak aw α w = = 0.85 0.851.2Absorptionskoeffizient Absorptionskoefficient α as s1.00.80.60.40.20.01.00.80.60.40.20.0125250500100020004000125250500100020004000Frequenz Frekvens (Hz)Schallabsorptionskoeffizienten Ljudabsorptionskoefficient α s enligt as nach DIN EN ISO-Norm 20354 DIN EN ISO 20354ffas100 0.16125 0.21160 0.29200 0.53250 0.84315 0.96400 0.94500 0.96630 0.93800 0.901000 0.861250 0.811600 0.812000 0.792500 0.783150 0.744000 0.735000 0.71Hzas100 0.08125 0.13160 0.16200 0.22250 0.34315 0.67400 0.78500 0.84630 0.88800 0.911000 0.881250 0.851600 0.812000 0.752500 0.713150 0.704000 0.685000 0.68HzReparationBASWAphon-ytor är, i motsatts tilltraditionell vit puts, svåra att reparera.Vid mindre skador kan etttakstycke skäras ut och byggas uppfrån grunden. Reparationsområdetkommer vanligtvis att ha en något annorlundakristallstruktur och kommerdärför att vara synligt i visst ljus.Större skadade taksegment kan täckasmed ett nytt lager puts, vilket dockkommer att vara ganska arbetskrävande.Det rekommenderas därför generelltatt man undviker stora taksegment.70 mm auf på massive massiva Decken tak aw α w = = 0.85 (L) (L)Systemdatenblatt BASWAphon Base www.baswa.com 4f1.2as100 0.261.0125 0.330.8160 0.43200 0.790.6250 0.92315 0.970.4400 0.92500 0.920.2630 0.88800 0.850.01000 0.821250 0.811600 0.822000 0.81Frequenz Frekvens (Hz)2500 0.783150 0.764000 0.745000 0.76Absorptionskoefficient Absorptionskoeffizient α as s125250500100020004000Schallabsorptionskoeffizienten Ljudabsorptionskoefficient α s enligt as nach DIN EN ISO-Norm 20354 DIN EN ISO 20354HzAbgehängte Decken30 mm Abhängung, 200 mm aw = 0.70s1.2fas100 0.27

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine