Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

www2.dmu.dk

Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

Bunddyrsundersøgelser i 5sønderjyske søer 2004Sønderjyllands AmtRåstofsøG36RalsøenHostrupSøGråstenSlotssøSt. SøgårdSøSønderjyllands Amt


Råstofsø G36•Areal (ha): 5,5• Dybde (m): 4,5 (9,5)• P (mg/l): 0,061• Sigt (m): 0,98Ralsøen•Areal (ha): 5,3• Dybde (m): 6,0 (10,3)• P (mg/l): 0,012• Sigt (m): 6,4Hostrup Sø• Areal (ha): 202• Dybde (m): 2,1 (6,8)• P (mg/l): 0,069• Sigt (m): 0,90St. Søgård Sø•Areal (ha): 61• Dybde (m): 2,7 (6,6)• P (mg/l): 0,382• Sigt (m): 0,98Gråsten Slotssø•Areal (ha): 17• Dybde (m): 2,0 (6,5)• P (mg/l): 0,092• Sigt (m): 1,07Sønderjyllands AmtRalsøen - tæthedRalsøenOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0 2000 4000 6000 8000 10000Ralsøen•Areal (ha): 5,3• Dybde (m): 6,0 (10,3)• P (mg/l): 0,012• Sigt (m): 6,4Ralsøen - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8g tørvægt m -2Antal pr. m 2 Tæthed (m -2 ): 9005• 2. største blandt de 5 søer• Chironomider dominerer (9 slægter/arter)• Relativt mange insekter (bl.a. vårfluer ogdøgnfluer)Biomasse (g m -2 ): 1,36• 2. største blandt de 5 søer• Muslinger største biomasse (én bønnemusling)• Herudover dominerer insekter og chironomiderSediment karakteristik:• Silt/ler, finsand• Lys grå, brunSønderjyllands Amt


OligochaetaCrustaceaGastropodaRåstofsø G36 - tæthedRåstofsø G36BivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0 1000 2000 3000 4000 5000Antal pr. m 2Råstofsø G36 - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,5 1,0 1,5 2,0g tørvægt m -2Råstofsø G36•Areal (ha): 5,5• Dybde (m): 4,5 (9,5)• P (mg/l): 0,061• Sigt (m): 0,98Tæthed (m -2 ): 6062• ”Median” blandt de 5 søer• Oligochaeter dominerer• Relativt mange insekter og chironomiderBiomasse (g m -2 ): 1,81• Største blandt de 5 søer• Chironomus plumosus dominerer• Relativ stor ”insektbiomasse” (Chaoborus)Sediment karakteristik:• Silt/ler, finsand• Lys/mørk grå, brunSønderjyllands AmtGråsten Slotssø - tæthedOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaGråsten SlotssøInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0 200 400 600 800 1000 1200Antal pr. m 2Gråsten Slotssø - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6g tørvægt m -2Gråsten Slotssø•Areal (ha): 17• Dybde (m): 2,0 (6,5)• P (mg/l): 0,092• Sigt (m): 1,07Tæthed (m -2 ): 1177• Laveste blandt de 5 søer•Insekter (Chaoborus) dominerer• Ingen chironomiderBiomasse (g m -2 ): 0,54• 2. mindste blandt de 5 søer• Crustacea (muslingekrebs, Candona sp.)og Gastropoda (Valvata sp.) dominererSediment karakteristik:•Gytje• Mørk grå, sortSønderjyllands Amt


Hostrup Sø - tæthedHostrup SøOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige25780Hostrup Sø• Areal (ha): 202• Dybde (m): 2,1 (6,8)• P (mg/l): 0,069• Sigt (m): 0,900 1000 2000 3000 4000 5000 6000Antal pr. m 2Hostrup Sø - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3g tørvægt m -2Tæthed (m -2 ): 30960• Største blandt de 5 søer• Flest arter• Crustacea dominerer (mange dafnier)• Relativt mange chironomiderBiomasse (g m -2 ): 0,51• Mindste blandt de 5 søer• Crustacea og chironomider dominererSediment karakteristik:•Gytje•BrunSønderjyllands AmtSt. Søgård Sø - tæthedOligochaetaCrustaceaSt. Søgård SøGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.ØvrigeSt. Søgård Sø•Areal (ha): 61• Dybde (m): 2,7 (6,6)• P (mg/l): 0,382• Sigt (m): 0,980 200 400 600 800 1000 1200Antal pr. m 2St. Søgård Sø - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7g tørvægt m -2Tæthed (m -2 ): 2472• 2. laveste blandt de 5 søer• Relativ artsrig• Ingen tydelig dominansBiomasse (g m -2 ): 0,64• ”Median” blandt de 5 søer• Chironomus plumosus dominererSediment karakteristik:•Gytje• Mørk grå, brunSønderjyllands Amt


AntalBiomasseTotal antal bunddyrHostrup Sø30960Gråsten SlotssøSt. Søgård SøRalsøenRåstofsø G360 2500 5000 7500 10000 12500 15000Antal pr. m 2Total biomasseHostrup SøGråsten SlotssøBestemmendefaktorer?• Søens morfologi• Næringsstoffer• Fødekilder• Iltforhold• Bundforhold• Fiskeprædation•Andre…?St. Søgård SøRalsøenRåstofsø G360,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0g tørvægt m -2Sønderjyllands AmtKonklusion•Der er bunddyr i søerne…!•… og der er storvariation…!Sønderjyllands AmtSpørgsmål:• Er metoden god nok?(kan det bruges til noget?)• Ambitionsniveau forafrapportering?

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine