Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

www2.dmu.dk

Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

Råstofsø G36•Areal (ha): 5,5• Dybde (m): 4,5 (9,5)• P (mg/l): 0,061• Sigt (m): 0,98Ralsøen•Areal (ha): 5,3• Dybde (m): 6,0 (10,3)• P (mg/l): 0,012• Sigt (m): 6,4Hostrup Sø• Areal (ha): 202• Dybde (m): 2,1 (6,8)• P (mg/l): 0,069• Sigt (m): 0,90St. Søgård Sø•Areal (ha): 61• Dybde (m): 2,7 (6,6)• P (mg/l): 0,382• Sigt (m): 0,98Gråsten Slotssø•Areal (ha): 17• Dybde (m): 2,0 (6,5)• P (mg/l): 0,092• Sigt (m): 1,07Sønderjyllands AmtRalsøen - tæthedRalsøenOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0 2000 4000 6000 8000 10000Ralsøen•Areal (ha): 5,3• Dybde (m): 6,0 (10,3)• P (mg/l): 0,012• Sigt (m): 6,4Ralsøen - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8g tørvægt m -2Antal pr. m 2 Tæthed (m -2 ): 9005• 2. største blandt de 5 søer• Chironomider dominerer (9 slægter/arter)• Relativt mange insekter (bl.a. vårfluer ogdøgnfluer)Biomasse (g m -2 ): 1,36• 2. største blandt de 5 søer• Muslinger største biomasse (én bønnemusling)• Herudover dominerer insekter og chironomiderSediment karakteristik:• Silt/ler, finsand• Lys grå, brunSønderjyllands Amt

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine