Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

www2.dmu.dk

Bunddyrsundersøgelser i 5 sønderjyske søer 2004

Hostrup Sø - tæthedHostrup SøOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige25780Hostrup Sø• Areal (ha): 202• Dybde (m): 2,1 (6,8)• P (mg/l): 0,069• Sigt (m): 0,900 1000 2000 3000 4000 5000 6000Antal pr. m 2Hostrup Sø - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3g tørvægt m -2Tæthed (m -2 ): 30960• Største blandt de 5 søer• Flest arter• Crustacea dominerer (mange dafnier)• Relativt mange chironomiderBiomasse (g m -2 ): 0,51• Mindste blandt de 5 søer• Crustacea og chironomider dominererSediment karakteristik:•Gytje•BrunSønderjyllands AmtSt. Søgård Sø - tæthedOligochaetaCrustaceaSt. Søgård SøGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.ØvrigeSt. Søgård Sø•Areal (ha): 61• Dybde (m): 2,7 (6,6)• P (mg/l): 0,382• Sigt (m): 0,980 200 400 600 800 1000 1200Antal pr. m 2St. Søgård Sø - biomasseOligochaetaCrustaceaGastropodaBivalviaInsectaChironomidaeChironomus spp.Øvrige0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7g tørvægt m -2Tæthed (m -2 ): 2472• 2. laveste blandt de 5 søer• Relativ artsrig• Ingen tydelig dominansBiomasse (g m -2 ): 0,64• ”Median” blandt de 5 søer• Chironomus plumosus dominererSediment karakteristik:•Gytje• Mørk grå, brunSønderjyllands Amt

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine