güçlü çocuk® kursları starke eltern - Deutscher Kinderschutzbund ...

dksb.nds.de

güçlü çocuk® kursları starke eltern - Deutscher Kinderschutzbund ...

Elbette Kinderschutzbund´un hazırladığı Güçlü Veli –Güçlü Çocuk ® kurslarında verilecek sihirli bir reçetemiz yok.Ama çocuklarımızla aramızdaki sorunları değişik biçimlerdeçözebilmek için daha sağlıklı yeni yöntemleri birlikte arayıp,bulabiliriz.Kursun içeriĝi nedir?Velilerin,- eğitim sorunlarında yalnız olmadıklarını hissederek,birlikte olma hissini yaşamaları;- çocukları için, kendilerinin, en önemli kişi olduklarıbilincini algılamaları;- deneyimlerin birbirine aktarılarak, karşılıklı öğrenimeolanak sunmaları;- yeni davranış biçimlerini birlikte denemelerikurslardan beklenen hedeftir.Ayrica bilgiler:Deutscher KinderschutzbundLV Niedersachsen e.V.Schwarzer Bär 830449 HannoverTelefon: 0511 – 44 40 75www:dksb-nds.demail: info@dksb-nds.deGÜÇLÜ VELI –GÜÇLÜ ÇOCUK ®KURSLARIGÜÇLÜ VELI – GÜÇLÜ ÇOCUK ®„Beni deli ediyor, ama ...“„Çocuğumu dövmek ya da ona bağırmak istemiyordum,ama nasıl sözümü gecirecegimi de bilmiyordum!“Ana babalar! Bu türden sorunlarla karşı karşıya kalmadınızmı hiç?Bütün veliler, çocukların eğitimi sürecinde zaman zaman:- çocuklarla iktidar mücadelesine girebilir,- güvensizlik ya da yetmezlik hissi duyabilir,- sınırların aşılması durumlarını yaşarlar.Böylesi durumlarda, çocuklarımızın güçlü velileregereksinimi var.Veli kursu nedir?Veli kursları, sizin, eğitime ilişkin çalışmalarınıza destek veyardım sunan; bu konuda veli deneyimlerinin karşılıklı alışverişini sağlayan özel kurslardır. Veli kursları, çocuklarınolumlu yanlarının öne çıkarılmasına dayalı, destekleyicibir eğitim modelidir.Natürlich hat der Kinderschutzbund keine Zauberformel,die er in den Starke Eltern – Starke Kinder ® Kursen anbietenkann. Jedoch können wir gemeinsam angemessene Methodensuchen und finden, um die Fragen zwischen Ihnen und IhrenKindern respektvoll zu lösen.Was sind die Kursinhalte?Die Eltern sollen- fühlen, dass Sie nicht allein sind und einZusammengehörigkeitsgefühl erleben- sich bewusst werden, dass sie für ihre Kinderdie wichtigsten Menschen sind- durch Erfahrungsaustausch voneinander lernen- neue Verhaltensformen gemeinsam einzuüben.Weitere Informationen:Deutscher KinderschutzbundLV Niedersachsen e.V.Schwarzer Bär 830449 HannoverTelefon: 0511 – 44 40 75www:dksb-nds.demail: info@dksb-nds.deSTARKE ELTERN –STARKE KINDER ®Elternkurse des DeutschenKinderschutzbundesSTARKE ELTERN – STARKE KINDER ®„Es macht mich verrückt, aber ...“„Ich wollte mein Kind weder schlagen noch anschreien,wusste aber auch nicht, wie ich mich ihm gegenüberdurchsetzen sollte!“Mütter und Väter, seid Ihr solchen Fragen nie begegnet?Eltern können während der Erziehung ihrer Kinder vonZeit zu Zeit mit folgenden Problemen konfrontiert werden:- Machtkampf mit den Kindern- das Gefühl der Unsicherheit und der Unzulänglichkeit- der Überschreitung von Grenzen.In solchen Situationen brauchen Kinder starke Eltern.Was ist ein Elternkurs?Elternkurse unterstützen Ihre Erziehungsarbeit und bietenAustausch und Hilfe an. Diese Kurse beziehen sich auf diepositiven Seiten des Kindes und vermitteln ein anleitendesErziehungsmodell.


Sizi çocuklarınız için güçlendirmek istiyoruz. Her ailenin,kendi öyküsü vardır; başka bir dünyadır ve farklı sorunlarlayüz yüzedir. Bu nedenle bir aile için geçerli olan bir çözüm,başka bir aile için geçerli olmayabilir. Bunu her sorunun,içinde yer aldığı koşullar belirler. Veli kursları, daha azgerilimli, ama daha fazla mutlu bir aile yaşamı isteyenana babalara seslenir:- Eğitimde gerçekten önemli olan şey nedir?- Çocuğumun öz güveninin gelişimine nasılyardımcı olabilirim?- Çocuğum nelere gereksinim duyuyor?- Ben kendi gereksinimlerimi nasıl dile getirebilirim?- Gücümü/kuvvetimi nasıl kullanıyorum?Veliler kursunun sunduğu destekleyici olanaklar nelerdir?Elbette sihirbazlık yapmamız beklenemez. Kursun sunduğuolanaklar şunlardır:- Eğitim zorluklarını, üzerinde konuşarak aşmak.- Sorunlu durumlar üzerine yeni strateji seçenekleriniaraştırmak.- Çatışmaları çözmek için en yeni çözümyollarını öğrenmek.- Velilerin özgüvenini güçlendirmek.- Bilimsel bilgileri iletmek.Veli kurslarında nasıl bir yöntem izlenir?Uygulamalı olarak ve oyunlar ya da hafta sonu ödevleriylebirlikte sunulacak olan kurslar, en fazla 14 kişiyle gerçekleştirilirve haftada 1 gün olmak üzere, 12 hafta sürer. Kurs için dahafazla bilgi almak ya da ön kayıt yaptırmak için bizi arayabilirsiniz.Ön kayıt her zaman mümkündür.Kursa katılım ücreti:Kişiler olarak 10,00 €. Aile olarak eşlerin birlikte katılımında,çift olarak 15,00 €. Özel durumlar için farklı olanakların olupolmadığını kayıt başvurusunda sorunuz.Kurslara kimler katılabilir?Güçlü Veli – Güçlü Çocuk ® kurslarında, veliler ya da her yaştançocuğun eğitimiyle ilgili olan herkes yer alabilir. Kurslar içinasagidaki kurs yöneticilerine kayıt yaptırmak zorunluluktur.Kurslara başlama tarihiKayıt başvuruları kurs için yeterli sayıya ulaştığında, grubunbütününe uygun gelecek kesin tarih saptaması, gerçekleştirilecekilk buluşmada ayarlanacaktır. Kurslar, haftada 1 gün 2 saat15 dakika olarak, 12 hafta sürmektedir. Grubun özel saptamalarıdışında, okul tatillerinde kurs yapılmaz.Kurs yöneticileri:Ergün Arslan (Hannover)Selvi Arslan-Dolma, Dagmar Sever (Stadthagen)Ayla Javadi Moghaddam, Minire Nurdogan-Rekik (Braunschweig)Hülya Ertekin, Nazegül Karateke (Hildesheim)Metin Kurdoglu (Nordhorn)Wir unterstützen Sie gerne, sich um Ihrer Kinder Willen zu stärken.Jede Familie hat ihre eigene Vorgeschichte, ist eine andereWelt und mit unterschiedlichsten Fragestellungen konfrontiert.Daher muss die Lösung für eine Familie nicht automatischauch die für eine andere bedeuten. Die Elternkurse richten sichan Eltern, die sich ein von weniger Spannung geprägtes undglückliches Familienleben wünschen:- Was ist wichtig in der Erziehung?- Wie kann ich meinem Kind bei der Entwicklungdes Selbstbewusstseins behilflich sein?- Was braucht mein Kind?- Was brauche ich als Mutter oder Vater?Was kann ein Elternkurs erreichen?Natürlich kann nicht erwartet werden, dass wir zaubernkönnen. Der Kurs bietet folgende Möglichkeiten:- Sie gewinnen als Eltern wieder mehr Selbstvertrauenin ihrer Rolle als Erziehende- Kinder und Eltern respektvoll miteinander umgehen- Eltern erfahren, dass auch schwierige Probleme lösbar sindDie Methodik der ElternkurseDie praxisorientierten Kurse, die in Rollenspielen odermittels ‚Hausaufgaben‘ durchgeführt werden, habeneine Höchstteilnehmerzahl von 14 Personen und finden12 Wochen lang einmal in der Woche statt. Für weitereInformationen oder ihre Voranmeldung können Sie unsanrufen. Eine Voranmeldung ist jederzeit möglich.Teilnahmegebühren:Für Einzelpersonen 10,00 € und für Ehepaare 15,00 €pro Kurs. Besondere Gegebenheiten sollten bei derAnmeldung angesprochen werden.Wer kann an den Kursen teilnehmen?An den Kursen Starke Eltern – Starke Kinder ® können Elternund Person teilnehmen, die in die Erziehung von Kindernjeden Alters involviert ist.Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei der Kursleitungunbedingt erforderlich. Sie finden den Kontakt unten.Kursbeginn:Nach Anmeldung der erforderlichen Teilnehmerzahl wirdam ersten Kursabend ein geeigneter Termin für alle Teilnehmer/innen verabredet. Die Kurse dauern 12 Wochen lang, einmal in derWoche jeweils 2 1/4 Stunden. Vorbehaltlich Sonderregelungenin der Gruppe, finden in den Schulferien keine Kurse statt.Kursleiter/innen:Ergün Arslan aus HannoverSelvi Arslan-Dolma und Dagmar Sever aus StadthagenAyla Javadi Moghaddam undMinire Nurdogan-Rekik aus BraunschweigHülya Ertekin und Nazegül Karateke aus HildesheimMetin Kurdoglu aus NordhornKontakt:

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine