14.07.2015 Aufrufe

oświetlenie uliczne i parkowe Street and area lighting - LUG

oświetlenie uliczne i parkowe Street and area lighting - LUG

oświetlenie uliczne i parkowe Street and area lighting - LUG

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

478482484486488490<strong>LUG</strong>SAN 4 MiniCosmo<strong>LUG</strong>SAN 4 PremiumGlass<strong>LUG</strong>SAN 4 PremiumConvex<strong>LUG</strong>SAN 4 PremiumPC<strong>LUG</strong>SAN 2<strong>LUG</strong>SAN 3494494496496500501ATOSPORTOSARAMISARAMIS Cube WallGEMMAPRIMA502506508509AGENA<strong>LUG</strong>PLANAUMBRELLAUMBRELLA Max<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong><strong>Street</strong> <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong>StraSSen- und ParkbeleuchtungОсвещение уличное и парковое


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое478LugSan 4 Mini CosmoFEVG230VIP6650 Hz HIT-COSPGZ1201new!bb248c248caa0246–60Øc24846–60ØcØ46–6009 08 07 06 05 04141312111003248Ø46–60I Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защиты - płaska szyba | flat glass | flache Glasscheibe | Плоское стеклоZU.050 1x45 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.051 1x60 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.052 1x90 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.053 1x140 PGZ12 540 286 158 7,0 -I Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защиты - wypukła szyba | convex glass | konvexe Glasscheibe | Выпуклое стеклоZU.055 1x45 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.056 1x60 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.057 1x90 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.058 1x140 PGZ12 540 286 212 7,2 -II Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защиты - płaska szyba | flat glass | flache Glasscheibe | Плоское стеклоZU.060 1x45 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.061 1x60 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.062 1x90 PGZ12 540 286 158 7,0 -ZU.063 1x140 PGZ12 540 286 158 7,0 -II Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защиты - wypukła szyba | convex glass | konvexe Glasscheibe | Выпуклое стеклоZU.065 1x45 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.066 1x60 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.067 1x90 PGZ12 540 286 212 7,2 -ZU.068 1x140 PGZ12 540 286 212 7,2 -15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 4 Mini Cosmo479Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


484<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 4 Premium Convexszyba wypukła | convex glass shieldF230V50 HzIP66HSE HIEHSEE40 E40E27HITE40HSTE27HSTE40b30502041408070301ca46–76Øc305Ø 46–760506I Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защитыZU.041 1x70 E27 630 325 295 10,3 -ZU.042 1x100 E40 630 325 295 10,5 -ZU.043 1x150 E40 630 325 295 11,4 -ZU.044 1x250 E40 630 325 295 12,5 -II Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защитыZU.045 1x70 E27 630 325 295 10,3 -ZU.046 1x100 E40 630 325 295 10,5 -ZU.047 1x150 E40 630 325 295 11,4 -ZU.048 1x250 E40 630 325 295 12,5 -UWAGA: oprawa o mocy 70W tylko dla źródła sodowego | CAUTION: 70W light fiting only for a sodium lampACHTUNG: Leuchte vom 70W Leistung nur für Natruimquelle13 12 11 10 09PLCharakterystyka: nowoczesna, aluminiowa, jednokomorowa oprawauliczna IP66 przystosowana do tubularnych i eliptycznych źródełsodowych i metalohalogenkowychOpis techniczny: obudowa i pokrywa wykonane z aluminium, pokryteszarą, odporną na promieniowanie UV poliestrową farbą proszkową,odbłyśnik wykonany z głęboko tłoczonego, wysoce czystego i polerowanego,anodyzowanego aluminium. Regulacja położenia odbłyśnikazapewnia uzyskanie pożądanego rozsyłu światła. Wypukły klosz szklany,hartowany o grubości 5mm. Antykorozyjne uszczelki wykonane zgumy silikonowej, odpornej na niskie i wysokie temperatury. Porcelanowaoprawka z możliwością poziomej i pionowej regulacji. Obudowawyposażona w specjalny zawór pozwalający na „oddychanie” oprawyi zapobiegający powstawaniu podciśnienia wewnątrz komory. Komoraosprzętu i lampy dostępna poprzez odpięcie 1 czołowej klamry ze stalinierdzewnej. Statecznik, zapłonnik i kondensator umieszczone na łatwodemontowanej płycie, umożliwiającej szybki serwis i konserwację.Oprawy dostępne w I i II klasie ochronności. Oprawy w II klasie ochronnościwyposażone w wyłącznik odcinający zasilanie w momencieotwarcia oprawy dla potrzeb konserwacji.Oprawa w całości IP66 (komora osprzętu i komora lampy).Powierzchnia ekspozycji na wiatr = 0,0965 m2.Montaż: na słupach i wysięgnikach o Ø 48-76mm, montowane wpoziomie i pionie o max odchyleniu do i od płaszczyzny 15º.Dodatkowo: uchwyty naścienne, narożnikowe, możliwe zastosowanieukładu redukcji mocyZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych,tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingiGBDescription: a modern aluminum, single-chamber street light fitting IP66adapted to sodium <strong>and</strong> tubular or elliptical metal halide light sourcesTechnical details: housing <strong>and</strong> cover made of aluminum, painted graywith UV-resistant polyester powder coating, reflector made of deep-drawnhighly clean <strong>and</strong> polished anodized aluminum; reflector position controlensures desired light distribution; 5mm-thick convex glass diffuser, hardened;anti-corrosive seals made of silicone rubber, resistant to low <strong>and</strong> hightemperatures; porcelain fitting with horizontal <strong>and</strong> vertical position control; aspecial valve in the casing, allowing the casing to “breathe” <strong>and</strong> preventingnegative pressure within the chamber; fitting <strong>and</strong> lamp chamber accessibleafter detaching 1 frontal clamp made of stainless steel; stabilizer, starter<strong>and</strong> condenser mounted on an easily-removable panel, enabling quickrepair <strong>and</strong> maintenance.Light fittings of protection class 1 <strong>and</strong> 2 available. Light fittings of protectionclass 2 equipped with a switch that cuts power when the light fittingcover is opened for maintenance.Entire light fitting is IP 66 (fitting chamber <strong>and</strong> lamp chamber).Wind exposure <strong>area</strong> = 0.0965 sqm.Mounting: on posts <strong>and</strong> extension arms of Ø 48-76mm, mounted horizontally<strong>and</strong> vertically, with maximum deflection to/from the surface of 15º.Additionally available: wall <strong>and</strong> corner hangers, power reduction systemavailable on requestApplication: illumination of e.g. industrial <strong>area</strong>s, residential districts, parkinglots, <strong>lighting</strong> for main, secondary <strong>and</strong> local roads15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 4 Premium Convexszyba wypukła | convex glass shield485szyba wypukła | convex glass shieldDECharakteristik: Moderne Einkammer-Straßenleuchte IP66 fürdie tubullaren und elliptischen Natrium- und Metall-Halogenid-LichtquellenTechnische Beschreibung: Gehäuse und Deckel aus Aluminiumgefertigt, mit UV-strahlungsbeständigem, grauem Polyesterpulverlackbedeckt, Reflektor aus tiefgezogenem, hoch-gereinigtem,anodisiertem und poliertem Aluminium. Die Regulierung der Reflektorpositionbringt die gewünschte Lichtverteilung. KonvexeGlasabdeckung, gehärtet von Stärke 5 mm. Anti-Korrosions-Dichtungen aus Silikongummi gefertigt, hoch- und niedertemperaturbeständig.Die Porzellanfassung mit horizontaler undsenkrechter Regulation. Gehäuse mit speziellem ‘Atmungsventil’ausgerüstet, damit in der Leuchte kein Unterdruck entstehenkönnte. Ausrüstungs- und Lampenkammer leicht zugänglich nachlösen einer Frontklammer aus rostfreiem Stahl. Stabilisator, Starterund Kondensator befinden sich auf einer leicht demontierbarenPlatte, die schnellen Service und Wartung ermöglicht.Die Leuchten sind in der Klasse I und II erhältlich. Die Leuchtender II Schutzklasse sind mit einem Abschneideschalter ausgestatten,der beim Öffnen der Leuchte zur Wartung die Speisungabschneidet.Leuchte vollkommen in IP66 (Ausrüstungs- und Lampenkammer).Expositionsfläche für Wind = 0,0965 m2.Montage: auf Masten und Ausleger von Ø 48-76 mm, waagerechtund senkrecht montiert, von max. Abweichung zu und von derEbene 15º.Zusätzliches Zubehör: W<strong>and</strong>- Eckhalter, mögliche Anwendungdes SpannungsreduktionsgerätAnwendungsbereich: u.a. Industriegebiete, Wohnviertel, Parkplätze,Haupt- und Nebenstraßenbeleuchtung sowie Beleuchtungder lokalen StraßenWir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: современный уличный светильник IP66,приспособленный к ртутным, натриевым и металлогалогеновымисточникам света, имеющий тубулярную и эллиптическую форму.Техническое описание: корпус и крышка изготовлены из литьяалюминия, покрытые серой, устойчивой к УФ излучению полиэфирнойпорошковой краской, рефлектор выполненный из глубоко-тисненного,чистого и полированного, анодированного алюминия, регуляцияпозиции рефлектора обеспечивает оптимальное распространениесвета, абажур произведенный из плоского, bыпуклый стеклянный,закаленный плафон толщиной 5 мм, антикоррозионные прокладки изсиликоновой резины, устойчивые к низким и высоким температурам,фарфоровый патрон с возможностью горизонтальной и вертикальнойрегуляции, камера оборудования и лампы доступна после открытия 1передней скобы из нержавеющей стали.Стабилизатор, зажигание и конденсатор находятся на легкодемонтируемой плитке, что позволяет на быстрый сервис иконсервацию.Светильники доступны в 1 и 2 классе безопасности. Светильники соII классом безопасности оборудованы в выключатель отрезающийпитание в моменте открытия покрышки.Светильник полностью IP 66 (камера оборудования и камералампы).Площадь экспозиции к ветру = 0,0965 м2.Монтаж: на столбах и стрелах Ø 48-76 мм, монтированныегоризонтально и вертикально с макс. наклоном от и к плоскости 15º,возможно применение системы редукции мощностиДополнительно: стенные, угловые рукоятки.Применение: в частности промышленные территории, жилые районы,стоянки, освещение главных, второстепенных и локальных дорог01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


c<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое486LugSan 4 Premium PCF230V50 HzIP66HSE HIEHSEE40 E40E27HITE40HSTE27HSTE4001ba08070302Ø 48 – 76305Ø48–76040506I Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защитыZU.020 1x70 E27 630 325 280 9,7 392ZU.021 1x100 E40 630 325 280 10,6 393ZU.022 1x150 E40 630 325 280 11,7 394ZU.023 1x250 E40 630 325 280 11,7 395II Klasa ochronności | Protection class | Schutzklasse | Класс защитыZU.025 1x70 E27 630 325 280 9,7 392ZU.026 1x100 E40 630 325 280 10,6 393ZU.027 1x150 E40 630 325 280 11,7 394ZU.028 1x250 E40 630 325 280 11,7 395UWAGA: oprawa o mocy 70W tylko dla źródła sodowego | CAUTION: 70W light fiting only for a sodium lampACHTUNG: Leuchte vom 70W Leistung nur für Natruimquelle14 13 12 11 10 09PLCharakterystyka: nowoczesna, aluminiowa, jednokomorowaoprawa uliczna IP 66 przystosowana do tubularnych i eliptycznychźródeł sodowych i metalohalogenkowychOpis techniczny: obudowa i pokrywa wykonane z aluminium,malowane proszkowo farbą poliestrową, odporną na promieniowanieUV na kolor szary, odbłyśnik wykonany z głęboko tłoczonego,wysoce czystego i polerowanego, anodyzowanego aluminium,regulacja położenia odbłyśnika zapewnia uzyskanie pożądanegorozsyłu światła; klosz wykonany z wysokiej jakości stabilizowanegopoliwęglanu (PC), odpornego na promieniowanie UV orazuderzenia; antykorozyjne uszczelki wykonane z gumy silikonowej,odpornej na niskie i wysokie temperatury; porcelanowa oprawkaz możliwością poziomej i pionowej regulacji; obudowa wyposażonaw specjalny zawór pozwalający na „oddychanie” oprawyi zapobiegający powstawaniu podciśnienia wewnątrz komory;komora osprzętu i lampy dostępna poprzez odpięcie 1 czołowejklamry ze stali nierdzewnej; statecznik, zapłonnik i kondensatorumieszczone na łatwo demontowanej płycie, umożliwiającej szybkiserwis i konserwacjęOprawy dostępne w I i II klasie ochronności. Oprawy w II klasieochronności wyposażone w wyłącznik odcinający zasilanie wmomencie otwarcia oprawy dla potrzeb konserwacji.Oprawa w całości IP66 (komora osprzętu i komora lampy)Powierzchnia ekspozycji na wiatr = 0,1165 m2Montaż: na słupach i wysięgnikach o Ø 48-76mm, montowanew poziomie i pionie o max odchyleniu do i od płaszczyzny 15ºDodatkowo: uchwyty naścienne, narożnikowe (na zamówienie),możliwe zastosowanie układu redukcji mocyZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> autostrad, dróg głównych, drugorzędnychoraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe,parkingiGBDescription: modern, single-chamber street <strong>lighting</strong> luminaire IP66, madeof aluminum, for tubular <strong>and</strong> elliptical metal-halide lampsTechnical details: luminaire body <strong>and</strong> cover made of aluminum, paintedgrey with UV-resistant polyester powder coating, reflector made of deepdrawnhighly clean <strong>and</strong> polished anodized aluminum; reflector positionadjustment ensures desired light distribution; diffuser made of high-qualitystabilized polycarbonate (PC), resistant to UV radiation <strong>and</strong> shots; anticorrosivegaskets made of silicone rubber, resistant to low <strong>and</strong> hightemperatures; porcelain lamp holder with horizontal <strong>and</strong> vertical positioncontrol; a special valve in the casing, allowing the casing to “breathe” <strong>and</strong>preventing negative pressure inside the chamber; accessories <strong>and</strong> lampchamber accessible after prior opening1 frontal clamp made of stainlesssteel; control gear, starter <strong>and</strong> condenser mounted on an easily-removablepanel, enabling quick repair <strong>and</strong> maintenance.Light fittings of protection class 1 <strong>and</strong> 2 available. Light fittings of protectionclass 2 equipped with a switch that cuts power when the light fittingcover is opened for maintenance.Entire luminaire- IP 66 (fitting chamber <strong>and</strong> lamp chamber).Wind exposure <strong>area</strong> = 0.1165 sqm.Mounting: on posts <strong>and</strong> extension arms of Ø 48-76mm, mounted horizontally<strong>and</strong> vertically, with maximum deflection to/from the surface of 15ºAdditionally available: wall <strong>and</strong> corner hangers (on request), powerreduction system available on requestApplication: illumination of motorways; main, secondary <strong>and</strong> local roads,industrial <strong>area</strong>s, residential districts, car parks15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 4 Premium PC487baza krzywych światłości | light beam curvespatrz str. 548-559 | see pages 548-559DECharakteristik: moderne Einkammer-Straßenleuchte aus Aluminiumfür tubulare und elliptische Natriumdampf- und MetallhalogenlampenTechnische Beschreibung: Gehäuse und Deckel aus Aluminiumgefertigt, mit UV-strahlungsbeständigem, grauem Polyesterpulverlackbedeckt; Reflektor aus tiefgezogenem, eloxiertem undpoliertem Reinstaluminium; Einstellung der Reflektorposition bringtdie gewünschte Lichtverteilung; Lichtverteiler aus hochwertigem,stabilisiertem, UV-strahlungsbeständigem und schlagfestem Polycarbonat(PC); Korrosionsbeständige Dichtungen aus Silikongummi,kälte- und hitzebeständig; Porzellanfassung mit horizontalerund vertikalen Einstellungsmöglichkeit; Leuchtengehäuse mitspeziellem Ventil gegen Unterdruck ausgerüstet; Ausrüstungs- undLampenkammer nach lösen eines Schnapphakens aus rostfreiemStahl vorne zugänglich; Vorschaltgerät, Starter und Kondensatorbefinden sich auf einer leicht abnehmbaren Platte zur schnellenService und WartungLeuchten sind in der I und II Schutzklasse erhältlich. Die Leuchtender II Schutzklasse sind mit einem Ausschalter ausgestattet, derbeim Öffnen der Leuchte zur Wartung die Speisung ausschaltet.Leuchte vollkommen in IP66 (Ausrüstungs- und Lampenkammer)Expositionsfläche gegen Wind = 0,1165 m2.Montage: auf Masten und Ausleger von Durchmesser 48-76mm, waagerecht und vertikale Montage von max. Abweichungvon der Ebene 15ºZusätzliches Zubehör: W<strong>and</strong>- Eckhalter (auf Bestellung), möglicheAnwendung des SpannungsreduktionsgerätEinsatzbereich: Beleuchtung der Autobahnen, Haupt-, NebenundLokalstraßen, Industriegebiete, Wohnbezirke, ParkplätzeWir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахRUХарактеристика: современный уличный алюминиевый однокамерныйсветильник (IP 66), адоптированный к натриевым и металлогалогеновымисточникам света, имеющий тубулярную и эллиптическую формуТехническое описание: корпус и крышка изготовлены из алюминия,покрыты серой, устойчивой к УФ излучению полиэфирной порошковойкраской, отражатель выполнен из полированного, анодированногоалюминия высокой чистоты и глубокого тиснения, регулировка позицийотражателя обеспечивает оптимальное распространение света,рассеиватель из поликарбоната (PC) высокого качества ударо и термостойкого,а также устойчивого к излучению УФ; антикоррозионныепрокладки из силиконовой резины, устойчивой к низким и высокимтемпературам; фарфоровый патрон с возможностью горизонтальной ивертикальной регулировки; корпус светильника оборудован специальнымклапаном, позволяющим избежать образованию вакуумметрическогодавления внутри камеры; доступ внутрь камеры обеспечиваетсяоткрытием 1 передней скобы из нержавеющей стали;стабилизатор, зажигание и конденсатор находятся на легкодемонтируемой панели, что упрощает и ускоряет сервисноеобслуживание и консервацию светильника.Доступны модели I и II класса защиты. Светильники II класса защитыоборудованы выключателем, отключающим питание в момент открытиякамеры светильника.Весь светильник характеризуется IP 66 (камера оборудования икамера лампы).Поверхность экспонированная к ветру = 0,1165 м2.Монтаж: на столбах и консолях Ø 48-76 мм, монтаж горизонтальныйи вертикальный с макс. наклоном от и к плоскости 15º.Дополнительное оборудование: крепежи настенные и угловые (назаказ), возможно применение системы редукции мощностиПрименение: освещение дорог и магистралей, промзон, районовжилой застройки, автостоянок01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое488LugSan 2F230V50 HzIP65/43HSEE27;E40HIEE40HSTE27;E40HITE27070301O60a02cb040506ZU.007 * * 1x70 E27 500 300 200 4,2 203ZU.013 * * 1x100 E40 625 375 220 4,4 -ZU.008 * * 1x150 E40 625 375 220 6,5 204ZU.009 * * 1x250 E40 625 375 220 8,2 205ZU.008MH * * 1x150 E27 625 375 220 5,9 -* Kombinacje powyższych rozwiązań należy konsultować z działem technicznym firmy <strong>LUG</strong>Please contact <strong>LUG</strong> technical dept. for information on combining the solutions as listed aboveDie Kombinationen der oben vorgestellten Lösungen sollen mit der technischen Abteilung der Fa. <strong>LUG</strong> konsultiert werdenКомбинации перечислеенных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы <strong>LUG</strong>UWAGA: oprawa o mocy 70W tylko dla źródła sodowego | CAUTION: 70W light fiting only for a sodium lampACHTUNG: Leuchte vom 70W Leistung nur für Natruimquelle14 13 12 11 10 09 08PLCharakterystyka: oprawa ulicznana metalohalogenkowe i sodoweźródła światłaOpis techniczny: obudowa oprawywykonana z poliestru wzmacnianegowłóknem szklanym,odpornego na promienie UV, podstawaoprawy z poliwęglanu (PC),odbłyśnik aluminiowy, młoteczkowany,komora lampy - IP65, komoraosprzętu - IP43, zawieszanyklosz (LugSan 2 - płaski, wykonanyze szkła hartowanego; LugSan3 - wypukły, wykonany z akrylu) złatwo odpinającymi się klamrami,zdejmowana tylna osłona pozwalającana szybką i bezpiecznąkonserwację, oprawa wykonanaw II klasie ochronności, uszczelkasilikonowa, kompensacjaMontaż: na słupach i wysięgnikachØ60mm za pomocą ruchomegouchwytu montażowegowykonanego z aluminium, co pozwalamontować oprawę w dwóchróżnych pozycjachDodatkowo: możliwe zastosowanieukładu redukcji mocyZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> dróggłównych, drugorzędnych orazlokalnych, tereny przemysłowe,dzielnice mieszkaniowe, parkingiGBDescription: street light luminairefor metal halide <strong>and</strong> sodiumlampsTechnical details: luminairebody made of UV resistant polyestermaterial reinforced with fibreglass,base made of polycarbonate(PC), aluminium reflectorhammered, lamp chamber-IP65,electronic accessories chamber-IP43, down-suspended diffuser(LugSan 2 - flat diffuser made ofhardened glass shield; LugSan3 - convex diffuser made of acryl)with easy opening clamps, removableback cover which allows fast<strong>and</strong> safe maintenance, luminairein protection class II, silicone gasket,compensationMounting: on poles or outriggersØ60mm by use of aluminium assemblyholder made enabling theluminaire mounting in differentworking positionsAdditionally available: powerreduction system available onrequestApplication: <strong>lighting</strong> for main,secondary <strong>and</strong> local roads, industrial<strong>area</strong>s, residential districts,car parksDECharakteristik: Straßenleuchtefür Metallhalogen- und NatriumdampflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus UV-strahlungsbeständigem,mit Glasfaserverstärkten Polyester gefertigt,Sockel aus Polycarbonat (PC),Reflektor aus Aluminium, facettiert;Lampenkammer - IP65,Zubehörkammer - IP43, abgehängterLichtverteiler (LugSan 2– flacher Lichtverteiler aus gehärtetemGlas; LugSan 3 – konvexerLichtverteiler aus Acryl) mit leichtbedienbarem Schnapphakenausgerüstet, abnehmbare hintereAbdeckung zur schneller undsicherer Wartung; Leuchte in derII Schutzklasse ausgeführt; Silikondichtung,KompensationMontage: an Masten und Auslegervon Durchmesser 60 mm mitBefestigungshalterung aus Aluminium,mögliche Einbaulage derLeuchte in zwei PositionenZusätzliches Zubehör: möglicheAnwendung des SpannungsreduktionsgerätEinsatzbereich: Beleuchtung derHaupt-, Neben- und Lokalstraßen,Industriegebiete, Wohnbezirke,ParkplätzeRUХарактеристика: уличный светильникдля металлогалогенныхи натриевых лампТехническое описание: корпуссветильника изготовлениз устойчивого к воздействиюультрафиолетового излученияполиэфира, усиленногостекловолокном; основаниесветильника из поликарбоната(PC), камера лампы - IP65,камера арматуры - IP43; подвеснойрассеиватель (LugSan2 - плоский из закаленногостекла; LugSan3 - выпуклый изакрила) с легко открывающимисяскобами и съёмной заднейстенкой, обеспечивающей быстроеи безопасное сервисноеобслуживание; светильник II категориизащиты; силиконовыйуплотнитель, компенсацияМонтаж: на столбах и консоляхØ60mm с помощью подвижногомонтажного держателя из алюминия,позволяющего монтироватьсветильник в двух разныхпозицияхДополнительноеоборудование: возможноприменение системы редукциимощностиПрименение: освещение дороги магистралей, промышленныхзон, районов жилой застройки,автостоянок15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


490<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 3F230V50 HzIP43IP65HSE HIEE40E27;E40070301O60a02cb040506ZU.010A * * 1x70 E27 630 320 180 4,3 206ZU.012A * * 1x100 E40 630 320 180 4,1 -ZU.011A * * 1x150 E40 630 320 180 5,3 207ZU.011A.MH * * 1x150 E27 630 320 180 4,9 -* Kombinacje powyższych rozwiązań należy konsultować z działem technicznym firmy <strong>LUG</strong>Please contact <strong>LUG</strong> technical dept. for information on combining the solutions as listed aboveDie Kombinationen der oben vorgestellten Lösungen sollen mit der technischen Abteilung der Fa. <strong>LUG</strong> konsultiert werdenКомбинации перечислеенных выше решений следует консультировать с техническим отделом фирмы <strong>LUG</strong>UWAGA: oprawa o mocy 70W tylko dla źródła sodowego | CAUTION: 70W light fiting only for a sodium lampACHTUNG: Leuchte vom 70W Leistung nur für Natruimquelle14 13 12 11 10 09 08PLCharakterystyka: oprawa ulicznana metalohalogenkowe i sodoweźródła światłaOpis techniczny: obudowa oprawywykonana z poliestru wzmacnianegowłóknem szklanym,odpornego na promienie UV, podstawaoprawy z poliwęglanu (PC),odbłyśnik aluminiowy, młoteczkowany,komora lampy - IP65, komoraosprzętu - IP43, zawieszanyklosz (LugSan 2 - płaski, wykonanyze szkła hartowanego; LugSan3 - wypukły, wykonany z akrylu) złatwo odpinającymi się klamrami,zdejmowana tylna osłona pozwalającana szybką i bezpiecznąkonserwację, oprawa wykonanaw II klasie ochronności, uszczelkasilikonowa, kompensacjaMontaż: na słupach i wysięgnikachØ60mm za pomocą ruchomegouchwytu montażowegowykonanego z aluminium, co pozwalamontować oprawę w dwóchróżnych pozycjachDodatkowo: możliwe zastosowanieukładu redukcji mocyZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> dróggłównych, drugorzędnych orazlokalnych, tereny przemysłowe,dzielnice mieszkaniowe, parkingiGBDescription: street light luminairefor metal halide <strong>and</strong> sodiumlampsTechnical details: luminairebody made of UV resistant polyestermaterial reinforced with fibreglass,base made of polycarbonate(PC), aluminium reflectorhammered, lamp chamber-IP65,electronic accessories chamber-IP43, down-suspended diffuser(LugSan 2 - flat diffuser made ofhardened glass shield; LugSan3 - convex diffuser made of acryl)with easy opening clamps, removableback cover which allows fast<strong>and</strong> safe maintenance, luminairein protection class II, silicone gasket,compensationMounting: on poles or outriggersØ60mm by use of aluminium assemblyholder made enabling theluminaire mounting in differentworking positionsAdditionally available: powerreduction system available onrequestApplication: <strong>lighting</strong> for main,secondary <strong>and</strong> local roads, industrial<strong>area</strong>s, residential districts,car parksDECharakteristik: Straßenleuchtefür Metallhalogen- und NatriumdampflampenTechnische Beschreibung:Leuchtengehäuse aus UV-strahlungsbeständigem,mit Glasfaserverstärkten Polyester gefertigt,Sockel aus Polycarbonat (PC),Reflektor aus Aluminium, facettiert;Lampenkammer - IP65,Zubehörkammer - IP43, abgehängterLichtverteiler (LugSan 2– flacher Lichtverteiler aus gehärtetemGlas; LugSan 3 – konvexerLichtverteiler aus Acryl) mit leichtbedienbarem Schnapphakenausgerüstet, abnehmbare hintereAbdeckung zur schneller undsicherer Wartung; Leuchte in derII Schutzklasse ausgeführt; Silikondichtung,KompensationMontage: an Masten und Auslegervon Durchmesser 60 mm mitBefestigungshalterung aus Aluminium,mögliche Einbaulage derLeuchte in zwei PositionenZusätzliches Zubehör: möglicheAnwendung des SpannungsreduktionsgerätEinsatzbereich: Beleuchtung derHaupt-, Neben- und Lokalstraßen,Industriegebiete, Wohnbezirke,ParkplätzeRUХарактеристика: уличный светильникдля металлогалогенныхи натриевых лампТехническое описание: корпуссветильника изготовлениз устойчивого к воздействиюультрафиолетового излученияполиэфира, усиленногостекловолокном; основаниесветильника из поликарбоната(PC), камера лампы - IP65,камера арматуры - IP43; подвеснойрассеиватель (LugSan2 - плоский из закаленногостекла; LugSan3 - выпуклый изакрила) с легко открывающимисяскобами и съёмной заднейстенкой, обеспечивающей быстроеи безопасное сервисноеобслуживание; светильник II категориизащиты; силиконовыйуплотнитель, компенсацияМонтаж: на столбах и консоляхØ60mm с помощью подвижногомонтажного держателя из алюминия,позволяющего монтироватьсветильник в двух разныхпозицияхДополнительноеоборудование: возможноприменение системы редукциимощностиПрименение: освещение дороги магистралей, промышленныхзон, районов жилой застройки,автостоянок15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеLugSan 3491krzywe światłości | light beam curves207 206Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое492141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое493Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


494<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеATOS | PORTOS01new!03090804050702ATOSPORTOS06ATOSSM.086 Max 20 E27 800 170 230 4,0SM.087 35 G12 800 170 230 5,5SM.088 50 E27 800 170 230 5,5SM.089 70 E27 800 170 230 5,5PORTOSSM.080 Max 20 E27 800 170 230 4,0SM.081 35 G12 800 170 230 5,5SM.082 50 E27 800 170 230 5,5SM.083 70 E27 800 170 230 5,514 13 12 11 10PLCharakterystyka: dekoracyjnaoprawa zewnętrzna w formiesłupka IP54, zarówno do źródełkompaktowych, jak i źródeł wyładowczychsodowych i metalohalogenkowychOpis techniczny: słupek z ekstrudowanegoaluminium, głowicasłupka wykonana z aluminiumwysokociśnieniowo wtryskiwanego- lakierowane proszkowona kolor szary RAL9006 (strukturalny),klosz szklany, odbłyśnikaluminiowy, osłona z PMMA, śrubyimbusowe ze stali nierdzewnej,uszczelki silikonoweMontaż: bezpośrednio do podłożalub za pomocą specjalnychkotew UT.006 (na zamówienie)Zastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> parków,ogrodów, ciągów komunikacyjnych,podjazdów, placów, alei ipasaży pieszych, kolumny bram,fasady budynkówGBDescription: outdoor decorativeluminaire IP 54 in the form of bollard,for compact light sourcesas well as for sodium <strong>and</strong> metalhalidelampsTechnical details: bollard bodymade of extruded aluminium, bollard’shead made of die-castingaluminium, powder coated grey(RAL9006) (structural lacquer),glass diffuser, aluminium reflector,PMMA shield, hexagonal socketscrews made of stainless steel,siliconMounting: to the floor by useof special hooks UT.006 (on request)Application: illuminations ofparks, gardens, walking roads,driveways, squares, parkways,gates’ columns, building facadesDECharakteristik: Außenleuchte fürDekor-Zwecke, Sockelleuchte IP54, sowohl für Kompaktlampenals auch für Entladungs-, Natriumdampf-und MetallhalogenlampenTechnische Beschreibung: Sockelaus extrudiertem Aluminium,Kopf aus Hochdruck-Spritzgussaluminium,pulverlackiert in grauerFarbe RAL 9006 (Strukturlack);Glasschirm, Alu-Reflektor, Blendeaus PMMA, Innensechskantschraubenaus rostfreiemStahl, SilikondichtungenMontage: Direkt auf dem Grundoder mithilfe von speziellen AnkerUT.006 (auf Bestellung)Einsatzbereich: Beleuchtungvon Parks, Garten, Verkehrswege,Auffahrten, Plätze, Alleenund Fußgängerzonen, Torsäulen,GebäudefassadenRUХарактеристика: Декоративныйвнешний светильник вформе столбика IP54, как и длякомпактных источников, так дляисточников содовых и металлогалогенковыхразрядныхТехническое описание:Столбик из экструдированногоалюминия, капитель столбикаизготовлен из алюминия вдавленногопод высоким давлением- лакированного порошковымметодом в серый цвет RAL9006(структурный), стеклянный плафон,алюминиевый отражатель,защита из PMMA, шурупы имбусовыеиз нержавеющей стали,силиконовые прокладкиМонтаж: Непосредственно к почвеили при помощи специальныхякорей UT.006 (по заказу)Применение: Освещениепарков, садов, коммуникационныхпроходов, подъездов,площадей, аллеи и пеших пассажей,колонны ворот, фасадызданий15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеARAMIS | ARAMIS Cube Wall497ARAMISARAMIS Cube WallWir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


49801<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеOPRAWY PARKOWEPARK LUMINAIRES | PARKLEUCHTEN | ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИnew!03090704050602KZ.WXY.Z.PC.A - PMMA0 - przezroczysty | transparent| durchsichtige | прозрачный1 - opal | prismatic | prismatische | призматический2 - dymiony | smoked | gebrannte | дымчатый3 - 3004 - 4005 - 5001 - GEMMA2 - GEMMA DOWN3 - GEMMA UP4 - PRIMA5 - PRIMA DOWN6 - PRIMA UP7 - AGENA08przezroczysty | transparentdurchsichtige | прозрачныйopal | opalescentopal | молочнуйprzydymiony | smokedgebrannte | дымчатый10GEMMA GEMMA UP GEMMA DOWN PRIMAPRIMA DOWN PRIMA UPAGENA14 13 12 11PLCharakterystyka: oprawy oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznegodo montażu na słupach, na metalohalogenkowe, sodowe, żarowe, fluorescencyjnekompaktowe źródła światła (CFL); różnorodność kolorów,wymiarów i kształtów wykonania kloszy daje projektantom znacznąswobodę w stworzeniu własnej koncepcji oświetleniaOpis techniczny: podstawa oprawy wykonana z poliwęglanu w kolorzeczarnym wyposażona w moduł elektryczny i w zależności od wersji specjalnyraster zmniejszających efekt olśnienia i pozwalający na kontrolęrozsyłu strumienia świetlnego; klosze w trzech wymiarach średnicy:300, 400 i 500 mm, w wersji wykonanej z PMMA lub z poliwęglanu (PC)o wysokiej odporności na udary mechaniczne i promieniowanie UV,klosze GEMMA i AGENA dostępne w trzech kolorach; zastosowanew wybranych modelach malowanie górnej lub dolnej części kloszazapobiega emisji światła w niepożądanym kierunkuMontaż: na słupach pionowych o średnicy Ø60 mmDodatkowo: specjalnie malowane klosze, raster wewnętrznyZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> terenów zielonych: alei ogrodowych iparkowych, dróg osiedlowych, placów, ciągów pieszych, pasażyh<strong>and</strong>lowychGBDescription: outdoor decorative luminaires to be mounted onto pillars,for metal-halide, sodium, bulb, fluorescent compact light sources(CFL); numerous lampshade colours, dimensions <strong>and</strong> shapes availableprovide significant possibilities for architects to create its own<strong>lighting</strong> conceptsTechnical details: luminaire basis made of polycarbonate (PC) inblack, equipped with electrical module, <strong>and</strong> a special louver to reduceglare effect <strong>and</strong> to control light beam distribution (in selected versions);lampshades available in three diameters: 300, 400 <strong>and</strong> 500mm, in either opal plexiglass (PMMA) or polycarbonate (PC) versionwith high resistance against mechanical shocks <strong>and</strong> UV radiation,GEMMA <strong>and</strong> AGENA lampshades available in three colours; paintingthe top or down part of a lampshade prevents light beam emission ininappropriate directionMounting: on vertical pillars, diameter Ø60mmAdditionally available: specially painted lampshades, inner louversApplication: illumination of green <strong>area</strong>s: garden <strong>and</strong> park avenues,housing estate roads, squares, walking roads shopping arcades15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеOPRAWY PARKOWEPARK LUMINAIRES | PARKLEUCHTEN | ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ499ME.002ME.007ME.006Podstawa z rastrem IP54 | base with louver IP54 | Grundlage mit Raster IP54 | Основания с растром IP54 (raster | louver plastic)ME.002 * max. 1x24 E27 60 145 280 105 0,5Podstawa z rastrem IP65 | base with louver IP65 | Grundlage mit Raster IP65 | Основания с растром IP65 (raster | louver METAL (ALU))ME.003 * 1x70 E27 60 220 425 180 2,7ME.005 * 1x150 E40 60 220 490 180 3,6Podstawa z rastrem odwróconym IP65 | base with reverse louver IP65Grundlage mit umgekehrtem Raster | Основания с перевернутым растром (raster | louver METAL (ALU))ME.006 * 1x70 E27 60 220 490 180 2,7Podstawa bez rastra IP54 | base without louver IP54 | Grundlage ohne Raster IP54 | Основания без растра IP54ME.001 * max. 1x100 E27 60 145 100 60 0,3Podstawa bez rastra IP65 | base without louver IP65 | Grundlage ohne Raster IP65 | Основания без растра IP65ME.004 * 1x70 E27 60 220 250 60 2,3ME.007 1x150 E27 60 220 250 180 3,6DECharakteristik: Außenleuchte für Dekor-Zwecke zur Montage <strong>and</strong>en Masten für Metallhalogen-, Natriumdampf-, Glüh-, Fluoreszenz-,Kompaktlampen (CFL); Vielfalt von Farben, Maße und Ausführungsformenvom Glas gibt den Projektanten die Freiheit des eigenenBeleuchtungskonzeptesTechnische beschreibung: Leuchtensockel aus Polycarbonat (PC)in schwarzer Farbe, mit Elektromodul ausgerüstet und, je nach Version,mit Spezialraster zur Blendungsreduktion und zur Kontrolle derLichtstromverteilung; Glasschirme in drei Abmessungen: 300, 400und 500 mm in PMMA- oder PC-Ausführung, von hoher Schlag- undUV-Strahlungsfestigkeit, GEMMA- und AGENA-Glas in drei Farbenerhältlich; der in gewählten Modellen verwendete Anstrich des oberenoder unteren Glasteils verbeugt Lichtausstrahlung in unerwünschterRichtungMontage: Auf den Masten von Durchmesser 60 mmZusätzliches zubehör: Spezialbeschichteten Glasschirme, InnenrasterEinsatzbereich: Beleuchtung von Grünflächen, Garten- und Parkalleen,Wohnsiedlungsstraßen und Plätze, Fußgängerzonen, H<strong>and</strong>elspassagenME.001Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахME.004RUХарактеристика: Светильники декоративного внешнего освещениядля монтажа на столбах, под металлогалогеновые, содовые,калильные, флюоресценционные компактные источники света(CFL); Разнообразность цветов, размеров и форм исполнения плафоновдаёт проектировщикам значительную свободу в созданиисобственной концепции освещенияТехническое описание: Основание светильника изготовленос полимера чёрного цвета снабжённое в электрический модульи в зависимости от версии специальный растр уменьшающийэффект ослепления и позволяющий контролировать рассылкусветовой струи; Плафоны в трёх размерах диаметра: 300, 400 и500 мм, в версии изготовленной из PMMA или из полимера (PC) свысокой устойчивостью на механические удары и излучение УФ,плафоны GEMMA и AGENA доступны в трёх цветах; Примененнаяв избранных моделях покраска верхней или нижней части плафонапредотвращает эмиссии света в нежелательном направленииМонтаж: На вертикальных столбах диаметром Ø 60ммДополнительно: Специально покрашенные абажуры, внутреннийрастрПрименение: Освещение зелёных территорий: Садовых и парковыхаллей, поселковых дорог, площадей, пеших ходов, торговых01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеPRIMA501PRIMAPRIMA DOWNPRIMA klosz pryzmatyczny | prismatic | prismatische | призматическийPCPMMAKZ.430.A 300 - 0,7KZ.440.Z 400 1,3 1,3KZ.450.Z 500 2,3 2,3PRIMA Down klosz pryzmatyczny | prismatic | prismatische | призматическийKZ.540.Z 400 1,3 1,3KZ.550.Z 500 2,3 2,3PRIMA Up klosz pryzmatyczny | prismatic | prismatische | призматическийKZ.630.A 300 - 0,7KZ.640.Z 400 1,3 1,3KZ.650.Z 500 2,3 2,3KZ.430.Z.PC.A - PMMAPRIMA DOWNPRIMA UPPRIMAklosz | diffuser KZ.430.A KZ.440.Z KZ.450.Zpodstawa | base PMMA PC PMMA PC PMMAME.002Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахüME.003 ü ü ü üME.005 ü üME.006 ü ü ü üME.007 ü üPRIMA UPklosz | diffuser KZ.540.Z KZ.550.Z KZ.630.A KZ.640.Z KZ.650.Zpodstawa | base PC PMMA PC PMMA PMMA PC PMMA PC PMMAME.001ME.002ME.003 ü ü ü üME.004 ü ü ü ü ü ü ü üME.005 ü üME.006 ü ü ü üME.007 ü üüüklosz | diffuserpryzmatyczny | prismatic01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое502AGENA01klosz | diffuser14130405120607110810090302przezroczystytransparentopalopalescentprzydymionysmokedKZ.730.A 300 0,7KZ.731.A 300 OPAL 0,7KZ.732.A 300 DYMIONY 0,7KZ.740.A 400 1,3KZ.741.A 400 OPAL 1,3KZ.742.A 400 DYMIONY 1,3KZ.750.A 500 2,1KZ.751.A 500 OPAL 2,1KZ.752.A 500 DYMIONY 2,1klosz | diffuserKZ.730.AKZ.731.AKZ.732.AKZ.740.AKZ.741.AKZ.742.AKZ.750.AKZ.751.AKZ.752.Apodstawa | base PMMA PMMA PMMAME.002üME.003 ü üME.005ü15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое503Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое504141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


506<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое<strong>LUG</strong>PLANA1009080704030506020114 13 12 1115<strong>LUG</strong>PLANA St<strong>and</strong>ardSM.040 1x60 E27 400 400 2,4 -<strong>LUG</strong>PLANA SSM.041 1x70 E27 400 400 4,0 -<strong>LUG</strong>PLANA HGSM.042 1x125 E27 400 400 3,7 -PL GBDE RUCharakterystyka: oprawa dekoracyjna,na źródła światła żarowe(St<strong>and</strong>ard), sodowe (S) oraz rtęciowe(HG)Opis techniczny: podstawaoprawy wykonana z poliwęglanu,klosz wykonany z polietylenuopalizowanyMontaż: na słupach parkowycho Ø48 i Ø58 lub wysięgnikuściennymDodatkowo: klosz z poliwęglanuZastosowanie: między innymi<strong>oświetlenie</strong> dróg osiedlowych,ciągów pieszych, parków, placów,alei.Description: park luminaire forbulbs (St<strong>and</strong>ard), sodium lamps(S), <strong>and</strong> mercury vapour lamps(HG)Technical details: luminairebase made of polycarbonate, diffusermade of opalescent polyethyleneMounting: on a park post Ø48<strong>and</strong> Ø58, or wall outriggerAdditionally available: polycarbonatediffuserApplication: illumination of e.g.residential districts, pedestriantraffic routes, parks, squares,alleys.Charakteristik: Dekorleuchte fürGlühlampen (St<strong>and</strong>ard), Natriumdampf- (S) sowie Quecksilberdampflampen(HG)Technische Beschreibung:Leuchtenkörper aus Polycarbonat,Kugel aus Polyethylen,opalisiertMontage: an Parksäulen mit Ø48und Ø58 oder an W<strong>and</strong>auslegerZusätzliches Zubehör: Kugelaus PolycarbonatAnwendungsbereich: Beleuchtungfür Siedlungswege, Fußgängerpassagen,Parks, Plätze,Alleen.Характеристика: светильникдля ламп накаливания(St<strong>and</strong>ard), содовых (S) и ртутных(HG), предназначена дляпарковТехническое описание: основаниеизготовленно из поликарбоната,рассеиватель из полиэтилена,опалисцированныйМонтаж: на столбах с Ø48 иØ58 или на кронштейне настенеДополнительно: рассеивательиз поликарбоната, версия дляламп MHПрименение: освещение районныхдорог, пешеходных дорожек,парков, площадей, аллей.Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое<strong>LUG</strong>PLANA507Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


508<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеUMBRELLA0412131411100908070605030201SM.030 70 Rx7s 210 165 150 450 3,8SM.031 150 Rx7s-24 210 165 150 450 3,8PLCharakterystyka: oprawa dekoracyjnaparkowa na źródła światłametalohalogenkoweOpis techniczny: obudowawykonana z odlewu wysokociśnieniowegow kolorze szarym,regulowany odbłyśnik z blachyaluminiowej w kolorze białymMontaż: na słupach parkowychlub wysięgnikach ściennych oØ51 mmZastosowanie: <strong>oświetlenie</strong> ciągówpieszych, parków, placów,alei, dróg osiedlowychGBDescription: decorative park luminairefor metal halide lampsTechnical details: luminaire bodymade of die-cast aluminium grey,adjustable reflector made of aluminiumsheet whiteMounting: on park posts or walloutriggers Ø51mmApplication: illumination ofpedestrian traffic routes, parks,squares, alleys, residential districtroadsDECharakteristik: dekorative Parkleuchtefür MetallhalogenlampenTechnische Beschreibung:Alu-Druckguss-Gehäuse, graulackiert, einstellbarer Reflektoraus Stahlblech in weißer FarbeMontage: an Parkmasten oderan W<strong>and</strong>auslegern von Durchmesser51mmEinsatzbereich: Beleuchtung fürFußgängerzonen, Parks, Plätze,Allen, InnenwegeRUХарактеристика: декоративныйвнешний светильник дляметаллогалогенных лампТехническое описание: корпусизготовлен из литого алюминия,внешний светильник с регулированнымалюминиевым отражателембелого цветаМонтаж: на парковых столбахили стенных кронштейнах диаметромØ51ммПрименение: освещение дорогв жилых районах, пешеходныхдорожек, парков, площадей,аллей15Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковоеUMBRELLA MAX509new!SM.031.1250 1x250 - 2869 1150 829 -SM.031.2250 2x250 - 1484 1150 829 -SM.031.1250PLCharakterystyka: zewnętrznaoprawa architektoniczna światłapośredniego z dekoracyjnym odbłyśnikiemoraz naświetlaczem,przeznaczona do montażu nasłupie Ø60Opis techniczny: oprawa zbudowanaz obudowy (odbłyśnika)wykonanego z blachy aluminiowejmalowanej na RAL 9003 owysokiej sprawności i wytrzymałościoraz naświetlacza o mocy250 W; stalowy uchwyt odbłyśnikamalowany na RAL 9003Montaż: na słupach i masztachZastosowanie: dekoracyjne<strong>oświetlenie</strong> zewnętrzne reprezentacyjnychplaców i skwerówmiejskich, pieszych ciągów komunikacyjnych,budowli i parkingówGBDescription: outdoor indirectlight luminaire for architectonicapplications, with a decorative diffuser<strong>and</strong> projector, for mountingon pillars Ø60Technical details: luminairebody includes high efficiency<strong>and</strong> durability housing (reflector)made of aluminium sheet white(RAL 9003) as well as a floodlightprojector, power 250 W; reflectorsteel holder painted white (RAL9003)Mounting: on pillars <strong>and</strong> mastsApplication: decorative illuminationof representative <strong>and</strong> greensquares, walking sideways, buildings<strong>and</strong> parking <strong>area</strong>sSM.031.1250DECharakteristik: architektonischeAußenleuchte indirektstrahlendmit Dekor-Spiegelreflektor undLichtfluter, Montage an PfeilerØ60Technische Beschreibung:Leuchte besteht aus Gehäuse(Reflektor) aus Aluminiumblechgefertigt, RAL 9003 gestrichen,von hoher Leistung und Festigkeitsowie aus Lichtfluter von Leistung250 W; mit Stahlhalterung, RAL9003 gestrichenMontage: an Pfeiler und MastenEinsatzbereich: dekorativeAußenbeleuchtung der repräsentativenStadtplätzen und-grünflächen, Fußgängerzonen,Bauwerke und ParkplätzeWir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильникахa392bcb392SM.031.2250RUХарактеристика: Внешний архитектурныйсветильник отраженногосвета с декоративнымотражателем и прожектором,mонтаж На столбах Ø60Техническое описание: Светильниквыполнен из корпуса(отражателя) изготовленногоиз алюминиевой стали окрашеннойв RAL 9003 с высокойчёткостью и прочностью и прожекторамощностью 250 Вт;Стальной держатель окрашенныйв RAL 9003Монтаж: На столбах и мачтахПрименение: Декоративноевнешнее освещение площадейи городских скверов, пешихкоммуникационных проходов,построек и стоянокa01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое510141312111510090807060504030201Firma <strong>LUG</strong> zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychThe <strong>LUG</strong> Company reserves right to introduce any construction changes <strong>and</strong> improvements into the <strong>lighting</strong> luminaires


<strong>oświetlenie</strong> <strong>uliczne</strong> i <strong>parkowe</strong> | street <strong>and</strong> <strong>area</strong> <strong>lighting</strong> | straßen- und parkbeleuchtung | освещение уличное и парковое511Wir behalten uns das Recht vor Konstruktios<strong>and</strong>erungen an Leuchten vorzunehmenФирма <strong>LUG</strong> оставляет за собой право для введения конструктивных изменений в светильниках01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!