12.02.2016 Aufrufe

Mit links! Klasa 1

Podręcznik do nauki języka niemieckiego

Podręcznik do nauki języka niemieckiego

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1<br />

Hallo!<br />

1 Guten Tag!<br />

2 Wer bist du?<br />

Inhalt<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

3 Wie alt bist du? 8 Liczebniki 1–100<br />

4 Meine Kursgruppe<br />

5 Er schwimmt gern 12 Aktywności w czasie<br />

wolnym<br />

2<br />

6 Magst du Hip-Hop?<br />

Wiederholung 16<br />

Taschengeld<br />

1 Wie viele CDs hast du?<br />

4<br />

4<br />

6<br />

10<br />

14<br />

18<br />

18<br />

Słownictwo Gramatyka Komunikacja<br />

Nazwy państw<br />

Witam się i żegnam<br />

Formy powitań i pożegnań<br />

Odmiana czasownika<br />

sein<br />

Odmiana czasowników<br />

w czasie<br />

teraźniejszym<br />

Präsens<br />

Odmiana czasownika<br />

mögen<br />

Przedstawiam siebie i innych<br />

Zasięgam i udzielam informacji<br />

o pochodzeniu swoim i innych osób<br />

Pytam o wiek<br />

Podaję swój wiek<br />

Podaję swoje miejsce<br />

zamieszkania oraz uzyskuję<br />

podobne informacje na temat<br />

innych osób<br />

Zasięgam i udzielam informacji<br />

na temat ulubionych aktywności<br />

w czasie wolnym<br />

Zasięgam i udzielam informacji<br />

na temat upodobań<br />

Słownictwo Gramatyka Komunikacja<br />

Liczebniki do 1000<br />

Odmiana czasownika haben<br />

Pytam o ilość i podaję ją<br />

2 Was ist das?<br />

Rzeczowniki w mianowniku<br />

(Nominativ) z rodzajnikiem<br />

określonym i nieokreślonym<br />

3 Sammlungen 22<br />

Liczba mnoga rzeczowników<br />

4 Wofür sparst du?<br />

20<br />

24<br />

Nazwy sprzętu<br />

technicznego<br />

Rzeczowniki w bierniku<br />

(Akkusativ)<br />

Pytam o rzeczy<br />

Pytam o cenę i podaję ją<br />

Wyrażam opinię na temat<br />

hobby innych<br />

Wyrażam swoje potrzeby<br />

i zamiar kupna rzeczy<br />

5 Sport ist teuer 26 Nazwy aktywności<br />

sportowych oraz sprzętu<br />

sportowego<br />

6 Hobbybörse<br />

28<br />

3<br />

Wiederholung 30<br />

Schule<br />

1 Wann hast du Deutsch?<br />

32<br />

32<br />

2 Bist du gut in Mathe? 34<br />

3 Was macht ihr heute<br />

in Chemie?<br />

4 Warum magst du<br />

Mathe nicht?<br />

Przeczenie kein w mianowniku<br />

(Nominativ) oraz bierniku<br />

(Akkusativ)<br />

Słownictwo Gramatyka Komunikacja<br />

Nazwy przedmiotów szkolnych<br />

Podaję plan lekcji<br />

Nazwy dni tygodnia<br />

Odmiana formy<br />

möchte-<br />

Opowiadam<br />

o aktywnościach<br />

sportowych<br />

Kupuję i sprzedaję rzeczy<br />

Podaję oceny z przedmiotów<br />

Wyrażam opinię na temat<br />

przedmiotów szkolnych oraz<br />

chęć osiągnięcia określonych<br />

wyników w nauce<br />

36 Czynności wykonywane<br />

Opowiadam o przebiegu lekcji<br />

podczas lekcji<br />

38 Zdania<br />

Uzasadniam swoją opinię<br />

współrzędnie<br />

złożone z denn<br />

5 Leihst du mir einen Kuli? 40 Nazwy przyborów szkolnych<br />

6 Mache die Übung! 42 Tryb rozkazujący<br />

(Imperativ)<br />

Wiederholung 44<br />

Pożyczam przybory szkolne<br />

Rozumiem i formułuję polecenia<br />

2


4<br />

Meine Welt<br />

1 Mein Haustier<br />

Zeszyt ćwiczeń<br />

46<br />

46<br />

Słownictwo Gramatyka Komunikacja<br />

Nazwy zwierząt<br />

domowych<br />

Opowiadam o zwierzętach domowych<br />

Wyrażam chęć posiadania zwierzęcia<br />

2 Der Papagei spricht! 48<br />

3 Meine Freunde 50 Określenia służące<br />

do opisu wyglądu<br />

osób<br />

4 Unsere Klasse<br />

52<br />

5 Mein Zimmer 54 Nazwy wyposażenia<br />

domu<br />

Odmiana czasowników<br />

nieregularnych<br />

Zaimki dzierżawcze<br />

Zasięgam i udzielam informacji<br />

na temat zwierząt domowych<br />

Opisuję wygląd koleżanek<br />

i kolegów<br />

Opowiadam o swojej klasie<br />

Określam położenie przedmiotów<br />

6 Mein Traumzimmer<br />

Wiederholung 58<br />

5<br />

Familie<br />

1 Wer ist wer in der Familie?<br />

56<br />

60<br />

60<br />

Zdania współrzędnie<br />

złożone z und, oder i aber<br />

Opisuję swój wymarzony pokój<br />

Słownictwo Gramatyka Komunikacja<br />

Nazwy członków rodziny<br />

Przedstawiam członków<br />

rodziny<br />

2 Er kann gut kochen 62<br />

Odmiana czasownika<br />

können<br />

Rozmawiam na temat<br />

umiejętności<br />

3 Sie ist so lieb!<br />

64<br />

Cechy charakteru<br />

Opisuję charakter osób<br />

4 Magst du ihn?<br />

66<br />

Zaimki osobowe<br />

w bierniku (Akkusativ)<br />

Rozmawiam na temat<br />

upodobań<br />

5 Ist deine Mutter Ärztin? 68 Nazwy zawodów<br />

6 Jochens Eltern arbeiten viel 70<br />

Wiederholung 72<br />

Imiona własne<br />

w dopełniaczu (Genitiv)<br />

Rozmawiam na temat<br />

zawodów<br />

Określam przynależność<br />

Grammatik 74<br />

1 Odmiana czasownika sein<br />

2 Odmiana czasownika haben<br />

3 Odmiana czasowników regularnych<br />

4 Odmiana czasownika mögen<br />

5 Odmiana formy möchte-<br />

6 Odmiana czasownika können<br />

7 Odmiana czasowników nieregularnych<br />

8 Rzeczowniki w mianowniku (Nominativ)<br />

9 Rzeczowniki w bierniku (Akkusativ)<br />

10 Rzeczowniki w liczbie mnogiej<br />

11 Zaimki osobowe w mianowniku (Nominativ)<br />

12 Zaimki osobowe w bierniku (Akkusativ)<br />

13 Zaimki dzierżawcze<br />

14 Przeczenia<br />

15 Tryb rozkazujący<br />

16 Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym<br />

17 Zdania pytające<br />

18 Zdania współrzędnie złożone ze spójnikami: und, aber, oder, sondern, denn<br />

Tabela czasowników nieregularnych<br />

3


Hallo!<br />

1<br />

1 Guten Tag!<br />

3<br />

S. 6<br />

1 Ordne den Ländernamen auf Englisch ihre<br />

deutschen Entsprechungen zu. Markiere dann<br />

die Unterschiede in der Schriftform der Ländernamen<br />

auf Deutsch.<br />

Do nazw państw w języku angielskim dopasuj ich odpowiedniki<br />

w języku niemieckim. Następnie zaznacz różnice w zapisie tych nazw.<br />

peenglandokirusslandbotsch e c h<br />

r b ulgarienneritalienbonungarnpienorwegenwortpolennatösterreichtanzgriechenlandberg<br />

i e n m e<br />

1 Bulgaria A Italien<br />

2 Denmark B England<br />

3 England C Spanien<br />

4 The Netherlands D Norwegen<br />

5 Poland E Bulgarien<br />

6 Sweden F die Niederlande<br />

7 Spain G Polen<br />

8 Italy H Schweden<br />

9 Norway I Dänemark<br />

4 Finde in der Wortschlange oben zehn Ländernamen<br />

und schreibe sie auf.<br />

W wężu wyrazowym powyżej znajdź dziesięć nazw państw<br />

i zapisz je.<br />

1 ________________<br />

2 ________________<br />

3 ________________<br />

4 ________________<br />

5 ________________<br />

6 ________________<br />

7 ________________<br />

8 ________________<br />

9 ________________<br />

10 ________________<br />

3<br />

S. 6<br />

Englischlink<br />

Wiele nazw państw w języku angielskim ma podobny<br />

zapis jak w niemieckim. Zwróć jednak baczną uwagę<br />

na różnice. Pamiętasz, że przed niektórymi nazwami<br />

państw w języku angielskim pojawia się słówko the?<br />

W języku niemieckim pojawia się słówko die. Zarówno<br />

w języku angielskim, jak i w języku niemieckim nie<br />

można tych słówek pominąć. Podczas nauki wyróżniaj<br />

te nazwy państw kolorem.<br />

5 Was bedeuten die internationalen Abkürzungen?<br />

Schreibe die vollen Namen der Länder auf.<br />

Co oznaczają podane międzynarodowe skróty? Zapisz pełne nazwy<br />

państw.<br />

E<br />

_______________<br />

F<br />

_______________<br />

GB<br />

_______________<br />

A<br />

_______________<br />

NL _______________<br />

H<br />

_______________<br />

3<br />

S. 6<br />

3<br />

S. 6<br />

2 1 2 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Achte auf die Aussprache der markierten Laute.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na wymowę<br />

wyróżnionych głosek.<br />

CH<br />

_______________<br />

D<br />

_______________<br />

6 Ergänze die acht Nachbarländer Deutschlands.<br />

Uzupełnij nazwy ośmiu krajów sąsiedzkich Niemiec.<br />

3<br />

S. 6<br />

ie<br />

ei<br />

Bulgarien, Spanien, Tschechien,<br />

Italien<br />

Griechenland, die Niederlande,<br />

Liechtenstein<br />

Frankreich, Österreich, die Schweiz,<br />

Liechtenstein<br />

sch Schweden, die Schweiz<br />

tsch Deutschland, Tschechien<br />

Das sind die Nachbarländer von Deutschland:<br />

1 __________________ 6 __________________<br />

2 __________________ 7 __________________<br />

3 __________________ 8 __________________<br />

4 Luxemburg 9 __________________<br />

5 __________________<br />

1<br />

3<br />

S. 6<br />

3 Ergänze die fehlenden Buchstaben.<br />

Uzupełnij brakujące litery.<br />

4<br />

1 Deut _ _ _ land 4 die Schw _ _ z<br />

2 S _ _ weden 5 D _ nemark<br />

3 S _ anien 6 _ sterreich<br />

5<br />

2<br />

3<br />

4<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9


4<br />

S. 6<br />

7 Ergänze die Begrüßungsformeln auf Deutsch mit den<br />

angegebenen Wörtern.<br />

Uzupełnij formy powitania w języku niemieckim podanymi wyrazami.<br />

Tag 3 Abend 3 Morgen<br />

1 Guten _________! Good morning!<br />

2 Guten _________! Good afternoon!<br />

3 Guten _________! Good evening!<br />

Englischlink<br />

Forma powitania Dzień dobry, podobnie jak w języku<br />

angielskim, ma w języku niemieckim kilka odpowiedników,<br />

których używa się w zależności od pory dnia.<br />

Do południa obowiązującą formą powitania jest Guten<br />

Morgen, podobnie jak good morning w języku angielskim.<br />

Odpowiednikiem angielskiego good afternoon<br />

jest w języku niemieckim Guten Tag.<br />

10 Wie lauten die Begrüßungs- und Abschiedsformeln?<br />

Ergänze die Buchstaben in den Wörtern.<br />

Jak brzmią formy powitań i pożegnań w krajach niemieckojęzycznych?<br />

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach.<br />

1 A O<br />

2 T Ü<br />

3 G E H T<br />

4 U M N<br />

5 B D A<br />

6 R G T<br />

7 A W R<br />

11 Kennst du Begrüßungsformeln in europäischen<br />

Ländern? Ordne den Ländernamen die Begrüßungsformeln<br />

zu.<br />

Czy znasz formy powitań w państwach europejskich? Do nazw<br />

państw dopasuj formy powitań.<br />

4<br />

S. 6<br />

4<br />

S. 6<br />

4<br />

S. 6<br />

8 1 5 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Achte auf die Aussprache der markierten Laute.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na wymowę<br />

wyróżnionych głosek.<br />

e Guten Tag!<br />

Guten Morgen!<br />

Auf Wiedersehen!<br />

o Hallo!<br />

ü Grüß Gott!<br />

Tschüs!<br />

Englischlink<br />

1 Spanien<br />

2 die Niederlande<br />

3 Schweden<br />

4 Deutschland<br />

5 Italien<br />

6 Frankreich<br />

A Goede middag!<br />

B Buongiorno!<br />

C God dag!<br />

D Bonjour!<br />

E Buenos dias!<br />

F Guten Tag!<br />

4<br />

S. 6<br />

Uwaga! Niemieckie Hallo! zapisuje się podobnie,<br />

jak Hello! w języku angielskim, ale jest zupełnie inaczej<br />

wymawiane.<br />

9 Ordne den Begriffen Begrüßung und Abschied<br />

die entsprechenden Wendungen zu.<br />

Do pojęć powitanie i pożegnanie dopasuj odpowiednie zwroty.<br />

12 1 7 Ergänze die Dialoge mit den angegebenen<br />

Wörtern. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Uzupełnij dialogi podanymi wyrazami. Następnie posłuchaj nagrania<br />

i sprawdź rozwiązanie.<br />

Wiedersehen 3 Morgen 3 Servus<br />

5<br />

S. 6<br />

Tschüs 3 Grüß Gott 3 Auf Wiedersehen 3<br />

Guten Morgen 3 Guten Tag 3 Bis dann<br />

Begrüßung<br />

____________________<br />

Abschied<br />

____________________<br />

1 – Grüß dich, David!<br />

– ____________________, Anna!<br />

2 – Guten ____________________, Frau Schulz!<br />

– Hallo, Felix!<br />

3 – Auf ____________________, Herr Stein!<br />

– Tschüs, Lena!<br />

____________________<br />

____________________<br />

____________________<br />

____________________<br />

5


Hallo!<br />

1<br />

2 Wer bist du?<br />

2<br />

S. 7<br />

1 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Das Verb sein<br />

ich bin wir sind<br />

du bist ihr seid<br />

er / sie / es ist sie / Sie sind<br />

4 1 9 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.<br />

ich bin<br />

du bist<br />

er ist<br />

wir sind<br />

ihr seid<br />

sie sind<br />

2<br />

S. 7<br />

2<br />

S. 7<br />

Czasownik sein oznacza 1 _________. Podobnie jak<br />

w innych językach obcych, np. w języku angielskim,<br />

odmienia się on nieregularnie, to znaczy, że temat<br />

czasownika zmienia się w zależności od osoby.<br />

Również końcówki osobowe tego czasownika są<br />

inne niż w wypadku czasowników odmienianych<br />

regularnie. Tak więc każda forma osobowa tego<br />

czasownika ma inne brzmienie, oprócz 2 _________<br />

i 3 _________ osoby liczby mnogiej, które są identyczne.<br />

2 Ordne den Formen von sein die Personalpronomen zu.<br />

Do form czasownika sein dopasuj zaimki osobowe. Do niektórych<br />

form czasownika sein pasuje więcej niż jeden zaimek osobowy.<br />

1 bist<br />

2 ist<br />

A ich<br />

B du<br />

C er<br />

D sie<br />

E es<br />

3 bin<br />

4 sind<br />

F wir<br />

G ihr<br />

H sie<br />

5 seid<br />

5 Ordne den Personalpronomen auf Deutsch<br />

ihre Entsprechungen auf Englisch zu.<br />

Do niemieckich zaimków osobowych dopasuj ich odpowiedniki<br />

w języku angielskim.<br />

1 ich A she<br />

2 du B you<br />

3 er C I<br />

4 sie (Sg.) D he<br />

5 es E they<br />

6 wir F you<br />

7 ihr G we<br />

8 sie (Pl.) H it<br />

Englischlink<br />

Uwaga! Zaimek osobowy dla 1. os. liczby pojedynczej<br />

– ich – pisany jest w odróżnieniu od języka angielskiego<br />

małą literą.<br />

6 Finde die passenden Satzpaare.<br />

Znajdź pasujące do siebie pary zdań.<br />

1 To jest mój przyjaciel.<br />

2 To jest moja przyjaciółka.<br />

3 To są moi przyjaciele.<br />

2<br />

S. 7<br />

3<br />

S. 7<br />

2<br />

S. 7<br />

3 Wähle die richtige Form von sein.<br />

Wybierz właściwą formę czasownika sein.<br />

1 Ich ___________ Eva Kramm.<br />

A bist B bin C ist<br />

2 Sabine ___________ meine Freundin.<br />

A ist B sind C bin<br />

3 Wir ___________ aus Deutschland.<br />

A seid B bist C sind<br />

4 ___________ du Patrick Sommer?<br />

A Ist B Bist C Bin<br />

5 Woher ___________ du?<br />

A ist B bin C bist<br />

A Das ist meine Freundin.<br />

B Das sind meine Freunde.<br />

C Das ist mein Freund.<br />

7 Ergänze die Minidialoge mit den richtigen Formen<br />

von sein.<br />

Uzupełnij minidialogi właściwymi formami czasownika sein.<br />

1 – Woher __________ dein Freund?<br />

– Er __________ aus England.<br />

2 – Wie __________ dein Name?<br />

– Ich __________ Oliwia.<br />

3 – Wer __________ du?<br />

– Ich __________ Natalie.<br />

3<br />

S. 7<br />

4 – Woher __________ deine Freunde?<br />

– Sie __________ aus Frankreich.<br />

6


3<br />

S. 7<br />

3<br />

S. 7<br />

3<br />

S. 7<br />

5<br />

S. 7<br />

8 A Ergänze die Sätze mit den fehlenden Elementen.<br />

Uzupełnij zdania brakującymi elementami.<br />

1 Wer _______ das?<br />

2 Wer bist _______?<br />

3 Wer _______ deine Freunde?<br />

4 Woher _______ du?<br />

5 Woher seid _______?<br />

6 Wie _______ dein Name?<br />

1<br />

B 10 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Achte auf den Satzakzent.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na akcent<br />

w zdaniach.<br />

9 1 11 Ordne den Fragen die Antworten zu. Höre dann<br />

zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Do pytań dopasuj odpowiedzi. Następnie posłuchaj nagrania<br />

i sprawdź rozwiązanie.<br />

1 Wer ist das?<br />

2 Woher seid ihr?<br />

3 Wie ist dein Name?<br />

4 Wer bist du?<br />

5 Woher bist du?<br />

A Ich bin Thomas.<br />

B Mein Name ist Lukas.<br />

C Das ist mein Freund Jan.<br />

D Ich bin aus Österreich.<br />

E Wir sind aus Polen.<br />

10 1 12 Ergänze das Gespräch<br />

mit dem Verb sein in der richtigen<br />

Form. Höre dann zu und überprüfe<br />

deine Lösung.<br />

Uzupełnij rozmowę czasownikiem sein<br />

we właściwej formie. Następnie posłuchaj<br />

nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

11<br />

1<br />

13 Bringe den Dialog in die richtige<br />

Reihen folge. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Ustal kolejność wypowiedzi w dialogu. Pierwsza wypowiedź została<br />

wyróżniona. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

1 – Hallo, ich bin Martin.<br />

– Ich bin aus Polen.<br />

– Das ist mein Freund Ben.<br />

– Wir sind aus Deutschland und du, Jan?<br />

– Grüß dich, Martin. Ich bin Jan<br />

und wer ist das?<br />

– Woher seid ihr?<br />

12 Weblink Besucht die deutschen WWW-Seiten<br />

und macht Listen oder Poster mit den beliebten<br />

deutschen Vornamen für Mädchen und Jungen.<br />

Skorzystajcie z Internetu i stwórzcie listy ulubionych niemieckich<br />

imion dla dziewcząt i chłopców lub plakaty z tymi imionami.<br />

Englischlink<br />

Uwaga! W języku niemieckim, inaczej niż w języku<br />

angielskim, występuje jeden zaimek wskazujący<br />

zarówno dla lp., jak i lm.: das.<br />

Das ist Eva.<br />

Das ist Peter.<br />

Das sind Eva und Peter.<br />

– Ich 4 _____________ Max<br />

Winter. Ich 5 _____________<br />

aus Deutschland, und ihr?<br />

Woher 6 _____________ ihr?<br />

This is Eva.<br />

This is Peter.<br />

These are Eva and Peter.<br />

5<br />

S. 7<br />

5<br />

S. 7<br />

Hallo,<br />

ich 1 _____________ Erica<br />

und das 2 _____________<br />

meine Freundin Marita.<br />

Wer 3 _____________ du?<br />

– Wir 7 _____________<br />

aus der Schweiz.<br />

7


Hallo!<br />

1<br />

3 Wie alt bist du?<br />

1<br />

S. 8<br />

1 Finde die versteckten Zahlen 1–12 und schreibe<br />

sie auf.<br />

Znajdź dziesięć ukrytych liczb 1–12 i zapisz je poniżej. Uzupełnij<br />

brakujące liczby.<br />

5 1 20 Ergänze die fehlenden Buchstaben in den<br />

Zahlen. Höre dann zu und wiederhole.<br />

Uzupełnij brakujące litery w zapisie słownym liczebników. Następnie<br />

słuchaj nagrania i powtarzaj.<br />

3<br />

S. 8<br />

t a z w ö l f i e<br />

s i e b e n ü n f<br />

a c h t d r n u v<br />

n e n z e l f t i<br />

h d r e i n u l e<br />

e n e u n z w a r<br />

z w e i s e c h s<br />

A 13<br />

B 16<br />

C 21<br />

D 30<br />

E 26<br />

F 17<br />

G 48<br />

H 32<br />

I 50<br />

J 15<br />

d _ _ _ _ _ _ n<br />

s _ _ _ _ _ _ n<br />

e _ _ und _ _ _ _ _ _ g<br />

d _ _ _ ß _ g<br />

s _ _ _ s _ _ _ z _ _ _ _ _ g<br />

s _ _ b _ _ _ n<br />

a _ _ _ u _ _ v _ _ _ _ _ g<br />

z _ _ _ _ _ d _ _ _ _ _ _ g<br />

f _ _ _ _ _ g<br />

f _ _ _ _ _ _ n<br />

1 __________ 7 __________<br />

2 __________ 8 __________<br />

3 __________ 9 __________<br />

4 __________ 10 __________<br />

5 __________ 11 __________<br />

6 __________ 12 __________<br />

6 A Ordne den Zeichnungen die angegebenen<br />

Wörter zu.<br />

Do rysunków dopasuj podane poniżej wyrazy.<br />

1 2 3<br />

3<br />

S. 8<br />

3<br />

S. 8<br />

2 Ergänze die richtige Endung -zehn oder -zig.<br />

Uzupełnij odpowiednią końcówkę -zehn lub -zig.<br />

18 – acht_______<br />

80 – acht_______<br />

16 – sech_______<br />

60 – sech_______<br />

19 – neun_______<br />

90 – neun_______<br />

3<br />

S. 8<br />

3 Verbinde die Wörter mit den Ziffern.<br />

Połącz zapis słowny liczebników z cyframi.<br />

1 neunzehn A 25<br />

2 vierzig B 70<br />

3 sechzehn C 14<br />

4 dreißig D 40<br />

5 vierzehn E 19<br />

6 fünfundzwanzig F 15<br />

7 siebzig G 30<br />

8 fünfzehn H 16<br />

A Polizei B alte Hex‘ C Offizier<br />

1<br />

B 22 Ergänze den Aufzählreim mit den Wörtern aus<br />

Aufgabe 6A. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Uzupełnij tekst wyliczanki wyrazami z zadania 6A. Następnie posłuchaj<br />

nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

3<br />

S. 8<br />

3<br />

S. 8<br />

4 1 19 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.<br />

drei, dreizehn, dreißig, dreiunddreißig<br />

vier, vierzehn, vierzig, vierundvierzig<br />

fünf, fünfzehn, fünfzig, fünfundfünfzig<br />

sechs, sechzehn, sechzig, sechsundsechzig<br />

sieben, siebzehn, siebzig, siebenundsiebzig<br />

Eins, zwei, _________________<br />

drei, vier, _________________<br />

fünf, sechs, _________________<br />

sieben, acht, gute Nacht!<br />

neun, zehn, auf Wiedersehen!<br />

2<br />

C 22 Höre den Aufzählreim und lies ihn laut mit.<br />

Słuchaj wyliczanki i czytaj ją na głos razem z nagraniem.<br />

3<br />

S. 8<br />

8


3<br />

S. 8<br />

7 A Ordne den Punkten (1–5) die Reime (A–E) zu.<br />

Do punktów (1–5) znajdź rymy (A–E).<br />

10 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.<br />

Z podanych elementów utwórz zdania.<br />

4<br />

S. 8<br />

1 Eins und Zwei<br />

2 Drei und Vier<br />

3 Fünf und Sechs<br />

4 Sieben und Acht<br />

5 Neun und Zehn<br />

A Natürlich wir!<br />

B Hej, lasst uns geh’n!<br />

C Wer ist dabei?<br />

D Bitte kein Komplex<br />

E Alle mitgemacht<br />

1 Ich / sein / 13 Jahre alt<br />

_________________________________________.<br />

2 Du / sein / 14<br />

_________________________________________.<br />

3 Frau Schulz / sein / 57<br />

_________________________________________.<br />

4 Er / sein / auch 57 Jahre alt<br />

_________________________________________.<br />

11 Stell deine Klassenfreundin / deinen Klassenfreund<br />

vor. Schreibe über sie / ihn.<br />

Przedstaw koleżankę/kolegę z klasy. Napisz o niej/o nim.<br />

5<br />

S. 8<br />

3<br />

S. 8<br />

4<br />

S. 8<br />

1<br />

B 23 Höre den Aufzählreim und überprüfe deine<br />

Lösung.<br />

Posłuchaj wyliczanki i sprawdź rozwiązanie.<br />

8 Schreibe die Sätze auf Deutsch.<br />

Zapisz podane zdania w języku niemieckim.<br />

Das ist _______________________.<br />

Er / Sie ist aus _______________________.<br />

Er / Sie ist _______________________ Jahre alt.<br />

_______________________ ist mein Freund. /<br />

_______________________ ist meine Freundin.<br />

1 How old are you?<br />

_________________________________________.<br />

2 I am thirteen years old.<br />

_________________________________________.<br />

12 Weblink Besuche die unten angegebene<br />

Internetseite und beantworte die Fragen.<br />

Znajdź podany poniżej adres internetowy i odpowiedz na pytania.<br />

5<br />

S. 8<br />

Englischlink<br />

Wiele zwrotów w języku niemieckim ma swoje<br />

odpowiedniki w języku angielskim. Podczas nauki<br />

warto wykorzystywać te podobieństwa.<br />

1 Wer ist das?<br />

_________________________________________.<br />

2 Wie alt ist sie?<br />

_________________________________________.<br />

3 Woher ist sie?<br />

_________________________________________.<br />

4<br />

S. 8<br />

9 Ergänze die Sätze wie im Beispiel.<br />

Uzupełnij zdania, tak jak w przykładzie.<br />

www.lena-meyer-landrut.com<br />

Das ist Jasmin. Sie ist fünf (5) Jahre alt.<br />

1 Das ist mein Freund Olaf. _________ ist<br />

_______________________ (16).<br />

2 Thomas ist _______________________ (15).<br />

_________ ist auch mein Freund.<br />

3 Monika ist _______________________ (14).<br />

_________ ist meine Klassenfreundin.<br />

4 Frau Schulz ist _______________________ (39)<br />

Jahre alt. _________ ist aus Deutschland.<br />

9


Hallo!<br />

1<br />

4 Meine Kursgruppe<br />

2<br />

S. 9<br />

1 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Die regelmäßigen Verben: wohnen<br />

ich wohne wir wohnen<br />

du wohnst ihr wohnt<br />

er / sie / es wohnt sie / Sie wohnen<br />

3 Ergänze die Tabelle mit den richtigen Verbformen<br />

von besuchen, heißen und sein.<br />

Uzupełnij tabelkę prawidłowymi formami czasowników besuchen,<br />

heißen i sein.<br />

besuchen heißen sein<br />

ich _________ _________ bin<br />

du _________ heißt _________<br />

er, sie, es _________ _________ _________<br />

wir besuchen _________ _________<br />

ihr _________ _________ seid<br />

sie _________ heißen _________<br />

2<br />

S. 9<br />

Większość czasowników w języku niemieckim<br />

odmienia się regularnie.<br />

Forma podstawowa, czyli bezokolicznik czasownika,<br />

ma – inaczej niż w języku angielskim – swoją własną<br />

końcówkę -en.<br />

Czasowniki regularne odmieniamy przez dodanie<br />

odpowiednich końcówek do tematu czasownika.<br />

Temat czasownika rozpoznajemy, odejmując<br />

końcówkę od bezokolicznika, np. mach-en. Również<br />

inaczej niż w języku angielskim każda osoba<br />

ma swoją końcówkę koniugacyjną.<br />

Końcówki dla poszczególnych osób to:<br />

• w liczbie pojedynczej: 1 _____ dla 1. os., 2 _____<br />

dla 2. os. i 3 _____ dla 3. os.,<br />

• w liczbie mnogiej: 4 _____ dla 1. os., 5 _____<br />

dla 2. os. i 6 _____ dla 3. os., a więc forma<br />

czasownika dla 1. i 3. os. brzmi identycznie.<br />

W języku niemieckim konieczne jest, podobnie jak<br />

w języku angielskim, dodanie zaimka osobowego<br />

do czasownika, jeśli w zdaniu nie ma innego podmiotu.<br />

4 Ergänze die Sätze mit den richtigen Verbformen.<br />

Uzupełnij zdania właściwymi formami podanych czasowników.<br />

1 Ich ____________ Lars und ____________<br />

aus Schweden. (heißen, kommen)<br />

2 Er ____________ in München und<br />

____________ einen Englischkurs. (wohnen,<br />

besuchen)<br />

3 Woher ____________ ihr? (kommen)<br />

4 Paula und Max ____________ gern Deutsch.<br />

(lernen)<br />

5 Wie ____________ du und was ____________<br />

du hier? (heißen, machen)<br />

3<br />

S. 9<br />

2<br />

S. 9<br />

Uwaga! Jeśli temat czasownika zakończony jest<br />

na -ß-, np. heiß-en (nazywać się), w 2. os. liczby<br />

pojedynczej nie dodajemy końcówki -st, tylko -t<br />

(litera ß = ss).<br />

2 Ergänze die Verbendungen von lernen.<br />

Uzupełnij odpowiednie końcówki czasownika lernen.<br />

5 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Der Satzbau<br />

Verb<br />

Ich lerne gern Deutsch.<br />

Deutsch lerne ich gern.<br />

Oliver wohnt 6 Jahre in Berlin.<br />

In Berlin wohnt Oliver 6 Jahre.<br />

6 Jahre wohnt Oliver in Berlin.<br />

3<br />

S. 9<br />

l e r n e n<br />

1 ich l e r n<br />

2 du l e r n<br />

3 er, sie, es l e r n<br />

4 wir l e r n<br />

5 ihr l e r n<br />

6 sie l e r n<br />

Charakterystyczna dla języka niemieckiego jest<br />

stała pozycja czasownika w zdaniu.<br />

W zdaniu oznajmującym czasownik (orzeczenie)<br />

zawsze znajduje się na 1 _________ miejscu.<br />

Jeśli pierwsze miejsce w zdaniu zajmie inna część<br />

zdania niż podmiot, czasownik pozostaje na<br />

2 _________ miejscu, a podmiot przesuwa się<br />

za niego i zajmuje 3 _________ miejsce w zdaniu.<br />

10


3<br />

S. 9<br />

6 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.<br />

Z podanych elementów utwórz zdania. Rozpocznij zdania od wyróżnionych<br />

wyrazów.<br />

1 aus der Schweiz / kommen / Ich<br />

_________________________________________.<br />

2 kommen / Wir / aus Polen<br />

_________________________________________.<br />

3 in Deutschland / Thomas / wohnen<br />

_________________________________________.<br />

4 Sie (Sg.) / den Anfängerkurs / in Deutschland<br />

/ besuchen<br />

_________________________________________<br />

_________________________________________.<br />

5 Jetzt / ich / sein / in Paris<br />

_________________________________________.<br />

9 Ergänze die Tabelle mit den fehlenden Fragepronomen.<br />

Uzupełnij tabelę brakującymi zaimkami pytającymi.<br />

Englischlink<br />

Brzmienie zaimka pytającego w języku niemieckim<br />

jest w większości przypadków podobne jak w języku<br />

angielskim, ale czasami podobieństwo brzmieniowe<br />

może wprowadzać w błąd.<br />

Pl. Niem. Ang.<br />

Co? _________ What?<br />

Kiedy? Wann? When?<br />

Od kiedy? Seit wann? Since when?<br />

Kto? _________ Who?<br />

Gdzie? _________ Where?<br />

Skąd? _________ Where … from?<br />

Jak? _________ How?<br />

W jakim wieku? _________ How old?<br />

Jak długo? Wie lange? How long?<br />

4<br />

S. 9<br />

4<br />

S. 9<br />

7 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Der Fragesatz<br />

Fragepronomen Verb<br />

Wer bist du?<br />

Was lernst du gern?<br />

Wo wohnt er?<br />

Wie heißt sie?<br />

Wie lange wohnt sie in Berlin?<br />

Wie alt bist du?<br />

W pytaniach szczegółowych orzeczeniu przypisane<br />

jest 1 _______ miejsce w zdaniu, podobnie jak<br />

w zdaniu oznajmującym. Na 2 _______ miejscu stoi<br />

w nich zawsze zaimek pytający, np.: kto – 3 _______,<br />

co – 4 _______, jak – 5 _______ itd.<br />

Zaimek ten rozpoczyna się zawsze od litery w, stąd<br />

pytania te określane są po niemiecku najczęściej<br />

jako W-Fragen.<br />

10 1 24 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Achte auf die betonten Satzteile.<br />

Słuchaj i powtarzaj. Zwróć uwagę na akcentowane części zdania.<br />

1<br />

Wer wohnt in Köln?<br />

– Peter wohnt in Köln.<br />

– In Köln wohnt Peter.<br />

5<br />

S. 9<br />

2<br />

Wie lange wohnt Peter in Köln?<br />

– Peter wohnt zwei Jahre in Köln.<br />

– Zwei Jahre wohnt Peter in Köln.<br />

11 Ordne den Fragen die Antworten zu.<br />

Do pytań dopasuj odpowiedzi.<br />

5<br />

S. 9<br />

4<br />

S. 9<br />

8 Bilde Fragesätze aus den angegebenen Elementen.<br />

Z podanych elementów utwórz zdania pytające.<br />

1 kommen / aus Polen / Wer<br />

_________________________________________?<br />

2 wohnen / Wo / ihr<br />

_________________________________________?<br />

3 Wie / sein / dein Name<br />

_________________________________________?<br />

4 machen / hier / Was / du<br />

_________________________________________?<br />

1 Wo wohnt Patrik?<br />

2 Woher kommen Louanne und Emilia?<br />

3 Wo sind sie jetzt und was lernen sie?<br />

4 Was macht Peter in München?<br />

5 Wie heißt die Freundin von Emilia?<br />

6 Was machen Juan und Carlos in Deutschland?<br />

A Sie sind in Deutschland und lernen Deutsch.<br />

B Er macht hier einen Deutschkurs.<br />

C Er wohnt in Budapest.<br />

D Sie heißt Louanne.<br />

E Sie sind Deutschfans und lernen Deutsch.<br />

F Sie kommen aus Frankreich.<br />

11


Hallo!<br />

1<br />

5 Er schwimmt gern<br />

1<br />

S. 10<br />

1 Englischlink Ordne den Verben auf Englisch ihre<br />

deutschen Entsprechungen zu. Welche deutschen<br />

Wörter kannst du mit Englisch gut verstehen?<br />

Do czasowników w języku angielskim dopasuj ich niemieckie odpowiedniki.<br />

Które niemieckie słowa możesz zrozumieć, opierając się<br />

na analogii do języka angielskiego?<br />

5 Ordne den Sätzen die Fotos zu.<br />

Do zdań dopasuj zdjęcia.<br />

A<br />

B<br />

2<br />

S. 10<br />

1 swim<br />

2 write<br />

3 dance<br />

4 play<br />

5 ride<br />

6 sing<br />

7 make<br />

8 listen<br />

A hören<br />

B schwimmen<br />

C tanzen<br />

D spielen<br />

E machen<br />

F singen<br />

G reiten<br />

H schreiben<br />

C<br />

1<br />

S. 10<br />

2 Schreibe die polnische Übersetzung folgender<br />

Wörter auf.<br />

Zapisz polskie tłumaczenie następujących wyrazów.<br />

1<br />

S. 10<br />

2<br />

S. 10<br />

1 mailen – ________<br />

2 chatten – ________<br />

3 bloggen – ________<br />

4 skypen – ________<br />

5 twittern – ________<br />

3 Ergänze die Wendungen mit den angegebenen<br />

Verben. Zwei Verben passen nicht.<br />

Uzupełnij zwroty podanymi czasownikami. Dwa czasowniki<br />

nie pasują do żadnego zwrotu.<br />

spielen 3 reiten 3 schreiben 3<br />

singen 3 machen 3 hören<br />

1 Musik __________________<br />

2 Computer / Gitarre __________________<br />

3 Blogs __________________<br />

4 Fotos __________________<br />

4 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Die regelmäßigen Verben<br />

Singular<br />

Plural<br />

ich reite tanze wir reiten tanzen<br />

du reitest tanzt ihr reitet tanzt<br />

er / sie / es reitet tanzt sie / Sie reiten tanzen<br />

W odmianie czasowników, których temat zakończony<br />

jest na -t, -d, -chn, -chm, np. reiten, chatten, zeichnen,<br />

w 2. i 3. os. liczby pojedynczej oraz w 2. os. liczby<br />

mnogiej dodajemy przed końcówkami odmiany -st, -t<br />

dodatkowe -e, np. du reit____ 1 , er reit____ 2 , ihr reitet.<br />

W odmianie czasowników, których temat zakończony<br />

jest na -z, -s, -ss, -ß, np. tanzen, heißen, w 2. os.<br />

liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -t, a nie -st.<br />

1 Sie reitet. 2 Sie chattet. 3 Sie tanzt.<br />

6 Ergänze die Fragen mit den angegebenen Verben.<br />

Uzupełnij pytania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.<br />

1 ________________ du oft? (chatten)<br />

2 ________________ du nicht gern? (reiten)<br />

3 ________________ du? (tanzen)<br />

7 1 27 Ergänze den Text mit den angegebenen<br />

Verben. Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Uzupełnij tekst podanymi czasownikami. Dwa czasowniki nie pasują do<br />

żadnego zdania. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

machen 3 höre 3 schreibe 3 spiele 3<br />

schwimmt 3 tanze<br />

Martin:<br />

In meiner<br />

Freizeit 1 _________<br />

ich Musik und<br />

2 _________ Gitarre.<br />

Ich singe sehr<br />

gern, aber ich<br />

3 _________ nicht<br />

so gern. Ich<br />

4 _________ gern<br />

Blogs.<br />

2<br />

S. 10<br />

2<br />

S. 10<br />

12


4<br />

S. 10<br />

8 Was macht die Person auf dem Foto gern?<br />

Was nicht gern? Schreibe sechs Sätze. Verwende<br />

die angegebenen Punkte.<br />

Co osoba przedstawiona na zdjęciu robi chętnie, a co niechętnie?<br />

Napisz sześć zdań, wykorzystując podane punkty.<br />

1 _______________________________________.<br />

2 _______________________________________.<br />

3 _______________________________________.<br />

4 _______________________________________.<br />

5 _______________________________________.<br />

6 _______________________________________.<br />

10 A Beantworte die Fragen, einmal mit Ja, einmal<br />

mit Nein.<br />

Odpowiedz na pytania, raz twierdząco, raz przecząco.<br />

1 Machst du gern Fotos?<br />

Ja, _____________________________________.<br />

Nein, ___________________________________.<br />

2 Hörst du gern Musik?<br />

Ja, _____________________________________.<br />

Nein, ___________________________________.<br />

3 Spielst du gern Gitarre?<br />

Ja, _____________________________________.<br />

Nein, ___________________________________.<br />

4 Schreibst du gern Blogs?<br />

Ja, _____________________________________.<br />

Nein, ___________________________________.<br />

4<br />

S. 10<br />

1<br />

B 28 Höre zu und wiederhole.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem.<br />

4<br />

S. 10<br />

4<br />

S. 10<br />

9 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Der Fragesatz<br />

Verb<br />

Reitest<br />

Reitet<br />

Reitet<br />

Wohnst<br />

du?<br />

er gern?<br />

sie oft?<br />

du in Berlin?<br />

W języku niemieckim, podobnie jak w angielskim,<br />

nie ma odpowiednika polskiego słowa czy, które<br />

sygnalizuje pytania o rozstrzygnięcie. Zarówno w języku<br />

niemieckim, jak i angielskim pytania takie są<br />

tworzone przez tzw. inwersję. Oznacza ona zmianę<br />

szyku zdania: 1 __________ zostaje przesunięty<br />

na 2 __________ miejsce w zdaniu.<br />

Odpowiedzi twierdzące na pytania o rozstrzygnięcie<br />

poprzedzamy słówkiem ja, np. Ja, ich reite; Ja, er<br />

reitet gern; Ja, sie reitet oft.<br />

Odpowiedzi przeczące na pytania o rozstrzygnięcie<br />

poprzedzamy słówkiem nein. W zdaniu natomiast<br />

używamy przeczenia nicht lub kein (Przeczenie kein<br />

– rozdział 2). Przeczenie nicht występuje na końcu<br />

zdania, jeżeli chcemy zaprzeczyć całe zdanie, np.:<br />

Nein, ich reite nicht, lub przed wyrazem, który chcemy<br />

zaprzeczyć, np.: Nein, er reitet nicht gern; Nein,<br />

sie reitet nicht oft.<br />

11<br />

1<br />

29 Ergänze die Minidialoge mit den<br />

angegebenen Wörtern. Höre dann zu und überprüfe<br />

deine Lösung.<br />

Uzupełnij minidialogi podanymi wyrazami. Jeden wyraz nie pasuje<br />

do żadnego dialogu. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź<br />

rozwiązanie.<br />

super 3 schade 3 vielleicht 3 gern 3<br />

Hobby 3 spielen 3 spielst 3 Musik<br />

1 – Was ist dein _____________?<br />

– Ich höre _____________.<br />

– _____________ du Gitarre?<br />

– Ja, ich spiele Gitarre.<br />

– Das ist _____________.<br />

2 – Reitest du _____________?<br />

– Nein, ich reite nicht.<br />

– Das ist _____________.<br />

12<br />

1<br />

30 Bringe den Dialog in die richtige<br />

Reihenfolge. Höre dann zu und überprüfe deine<br />

Lösung.<br />

Ustal kolejność wypowiedzi w dialogu. Pierwsza wypowiedź została<br />

wyróżniona. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

1 – Lukas, chattest du oft?<br />

– Prima! Ich spiele auch Fußball.<br />

– Ja, das mache ich fast täglich. Und du?<br />

– Ich trainiere Basketball und spiele Fußball.<br />

– Cool, wir spielen dann zusammen.<br />

– Manchmal, aber ich spiele viel Computer.<br />

Was machst du noch in der Freizeit?<br />

5<br />

S. 10<br />

5<br />

S. 10<br />

13


Hallo!<br />

1<br />

6 Magst du Hip-Hop?<br />

2<br />

S. 11<br />

1 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

Grammatiklink<br />

Das Verb mögen (lubić)<br />

ich mag wir mögen<br />

du magst ihr mögt<br />

er / sie / es mag sie / Sie mögen<br />

Czasownik mögen oznacza sympatię lub niechęć<br />

do podanej osoby, rzeczy lub czynności.<br />

W liczbie pojedynczej czasowniki modalne odmieniają<br />

się nieregularnie. Formy czasownika mögen<br />

dla liczby pojedynczej to: mag i 1 ___________.<br />

1. i 2 ______ os. liczby pojedynczej są takie same.<br />

W liczbie mnogiej czasowniki modalne odmieniają<br />

się 3 __________________.<br />

Czasownika mögen używamy najczęściej do wyrażenia<br />

negatywnego lub pozytywnego stosunku do<br />

osób lub rzeczy, a więc w połączeniu z rzeczownikami<br />

lub zaimkami osobowymi.<br />

W przypadku pozytywnego lub negatywnego<br />

stosunku do wykonywania określonych czynności<br />

używamy najczęściej przysłówków gern / nicht<br />

gern, np.:<br />

3 Ergänze das Verb mögen in der richtigen Form.<br />

Uzupełnij zdania czasownikiem mögen we właściwej formie.<br />

1 – ____________ du Sport ?<br />

– Ja, ich ____________ Sport.<br />

2 Mein Freund Chris ____________ Musik<br />

und er ____________ auch Singen.<br />

3 Wir ____________ Englisch und wir lernen<br />

Englisch gern.<br />

4 – ____________ ihr Snowboardfahren?<br />

– Nein, wir ____________ Snowboardfahren<br />

nicht.<br />

4 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.<br />

Z podanych elementów utwórz zdania.<br />

1 Mögen / du / Musik<br />

________________________________________?<br />

2 Thomas / mögen / Schwimmen<br />

________________________________________.<br />

3 Ich / mögen / Hip-Hop / nicht<br />

________________________________________.<br />

4 Mögen / Ihr / Tanzen und Singen<br />

________________________________________?<br />

5 Was / mögen / dein Freund<br />

________________________________________?<br />

2<br />

S. 11<br />

2<br />

S. 11<br />

Ich chatte gern.<br />

Tanzt ihr nicht gern?<br />

5 Bilde Substantive wie im Beispiel.<br />

Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki, tak jak w przykładzie.<br />

2<br />

S. 11<br />

chatten – das Chatten<br />

2<br />

S. 11<br />

2 Wähle die richtige Form von mögen.<br />

Wybierz właściwą formę czasownika mögen.<br />

1 Ich ____________ Tanzen.<br />

A mage B mag<br />

C möge<br />

1 schwimmen – ______________________<br />

2 reiten – ______________________<br />

3 singen – ______________________<br />

4 tanzen – ______________________<br />

5 schreiben – ______________________<br />

2 Du ____________ Sport.<br />

A mögst B mögest<br />

C magst<br />

3 Wir ____________ Chatten.<br />

A mögen B magen<br />

C mogen<br />

4 Ihr ____________ Tennis.<br />

A magt B mögt<br />

C mogt<br />

5 Er ____________ Musik.<br />

A magt B mögt<br />

C mag<br />

6 1 31 Bilde Fragen zu den Sätzen. Höre dann zu<br />

und überprüfe deine Lösung.<br />

Do podanych zdań utwórz pytania. Następnie posłuchaj nagrania<br />

i sprawdź rozwiązanie.<br />

1 ________________________________________?<br />

Ja, ich tanze sehr gern.<br />

2 ________________________________________?<br />

Sie mag Computerspiele.<br />

3 ________________________________________?<br />

Nein, ich reite nicht gern.<br />

4 ________________________________________?<br />

Boris mag Skateboardfahren.<br />

5 ________________________________________?<br />

Ja, Simon mag Sport.<br />

2<br />

S. 11<br />

14


2<br />

S. 11<br />

7 Schreibe Sätze wie im Beispiel.<br />

Napisz zdania, tak jak w przykładzie.<br />

Martin tanzt gern. Er mag Tanzen.<br />

10 Schreibe einen Facebookeintrag. Verwende<br />

die angegebenen Informationen.<br />

Dokonaj wpisu na Facebooku. Wykorzystaj podane informacje.<br />

5<br />

S. 11<br />

1 Sonja chattet gern.<br />

Sie _____________________________________.<br />

2 Wir reiten gern.<br />

Wir _____________________________________.<br />

3 Ich spiele gern Tennis.<br />

Ich _____________________________________.<br />

4 Sie singen gern zusammen.<br />

Sie _____________________________________.<br />

• Martin, 13, Köln<br />

• Hobbys: Sport (Fußball, Reiten)<br />

Musik (Hip-Hop, Dance)<br />

Tanzen, Gitarre spielen<br />

Computerspiele<br />

3<br />

S. 11<br />

8 1 32 Ergänze die passende Form von mögen.<br />

Höre dann zu und überprüfe deine Lösung.<br />

Uzupełnij czasownik mögen w odpowiedniej formie. Następnie posłuchaj<br />

nagrania i sprawdź rozwiązanie.<br />

– 1 _________ du Sport?<br />

– Nein, ich 2 _________ Sport nicht.<br />

– Und was 3 _________ du?<br />

– Ich 4 _________ Chatten. Und du?<br />

– Ich 5 _________ Tennis.<br />

– 6 _________ deine Freundin auch Tennis?<br />

– Nein, sie 7 _________ Tennis nicht. Sie 8 _________<br />

Volleyball. Aber wir tanzen beide sehr gern.<br />

– Oh! 9 _________ ihr Salsa?<br />

– Nein, wir 10 _________ Hip-Hop und Jazztanz.<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

_________________________<br />

5<br />

S. 11<br />

9 Ergänze den Eintrag auf Facebook mit den angegebenen<br />

Verben in der richtigen Form.<br />

Uzupełnij wpis na Facebooku podanymi czasownikami w odpowiedniej<br />

formie.<br />

mögen (x2) 3 schreiben 3 machen (x2) 3<br />

sein 3 kommen<br />

11 1 34 Aussprachelink Höre zu und wiederhole.<br />

Achte auf den Satzakzent.<br />

Słuchaj i powtarzaj zgodnie z nagraniem. Zwróć uwagę na akcent<br />

w zdaniach.<br />

5<br />

S. 11<br />

Hallo, ich bin Paula und ich<br />

1 __________ aus Polen.<br />

Ich 2 __________14 Jahre alt.<br />

Ich 3 __________ Internet<br />

und Facebook. Ich<br />

4 __________ gern Blogs. Ich<br />

finde Bloggen toll. Außer dem<br />

5 __________ ich Fotos sehr<br />

gern. Ich habe schon ein<br />

paar tausend Fotos.<br />

Was 6 __________ du gern<br />

und was 7 __________ du?<br />

Schreib mir!<br />

Magst du Chatten?<br />

Ich mag Chatten sehr.<br />

Chattest du gern?<br />

Ich chatte nicht so gern.<br />

15


Hallo!<br />

Wiederholung<br />

1 Bilde Ländernamen aus den Buchstaben.<br />

Z podanych liter utwórz nazwy państw.<br />

1 Natieli __________________________<br />

2 Danleng __________________________<br />

3 Nrunga __________________________<br />

4 Danslehdutc __________________________<br />

5 Kramenäd __________________________<br />

5<br />

4 Ergänze die richtigen Verbendungen.<br />

Uzupełnij właściwe końcówki czasowników.<br />

1 Ich wohn______ in München.<br />

2 Meine Freunde komm______ aus Österreich.<br />

3 Manuela lern______ Deutsch seit 2 Jahren.<br />

4 Was mach______ du hier?<br />

5 Mein Freund aus Spanien heiß______ Carlos.<br />

5<br />

2 Ordne den Fragen die Antworten zu.<br />

Do pytań dopasuj odpowiedzi.<br />

1 Wer bist du?<br />

2 Woher ist Maja?<br />

3 Wer ist das?<br />

4 Wie ist dein Name?<br />

5 Woher seid ihr?<br />

A Sie ist aus Polen.<br />

B Das ist Paul Wolf.<br />

C Ich bin Alex.<br />

D Wir sind aus Frankreich.<br />

E Mein Name ist Peter Schulz.<br />

3 Unterstreiche die richtige Zahl.<br />

Podkreśl właściwą liczbę.<br />

1 70<br />

A siebzig<br />

B siebzehn<br />

5<br />

5 Bilde Sätze aus den angegebenen Elementen.<br />

Z podanych elementów utwórz zdania.<br />

1 Olaf / gern / Fußball / spielen<br />

________________________________________.<br />

2 Wir / Fotos / machen / hier<br />

________________________________________.<br />

3 Ich / Musik / viel / hören<br />

________________________________________.<br />

4 Sandra / schwimmen / gern / nicht<br />

________________________________________.<br />

5 Klaudia / gern / tanzen<br />

________________________________________.<br />

6 Ergänze die E-Mail mit den angegebenen Wörtern.<br />

Uzupełnij e-maila podanymi wyrazami. Dwa wyrazy nie pasują<br />

do żadnej luki.<br />

Familie 3 Freunde 3 Rockmusik 3 magst 3<br />

mögen 3 Tanzen 3 mag<br />

5<br />

2 16<br />

A sechzig<br />

3 39<br />

A dreiundneunzig<br />

4 25<br />

A zweiundfünfzig<br />

5 84<br />

A vierundachtzig<br />

B sechzehn<br />

B neununddreißig<br />

B fünfundzwanzig<br />

B achtundvierzig<br />

5<br />

Hallo Jens,<br />

ich habe schon neue 1 ____________ hier<br />

in Hamburg. Sie 2 ____________ wie ich<br />

Chatten und Skatboard. Wir hören auch gern<br />

3 ____________, aber 4 ____________ finden<br />

wir nicht gut. Außerdem gehen wir zusammen<br />

joggen. Was 5 ____________ du und was<br />

mögen deine Freunde?<br />

Tschüs!<br />

Dein Karl<br />

5<br />

16


Po zakończeniu tego<br />

rozdziału potrafię...<br />

7 Bereite Fragen an deine <strong>Mit</strong>schülerin / deinen<br />

<strong>Mit</strong>schüler vor.<br />

Przygotuj pytania do swojej koleżanki/swojego kolegi.<br />

Zapytaj ją/jego...<br />

1 jak się nazywa.<br />

_______________________________________?<br />

2 czy gra na gitarze.<br />

_______________________________________?<br />

3 skąd pochodzi.<br />

_______________________________________?<br />

4 kim jest jej/jego kolega.<br />

_______________________________________?<br />

5 ile ma lat.<br />

_______________________________________?<br />

6 gdzie mieszka.<br />

_______________________________________?<br />

7 co robi chętnie.<br />

_______________________________________?<br />

7<br />

44<br />

zastosować różne formy powitań<br />

i pożegnań<br />

44<br />

przedstawić siebie oraz innych<br />

44<br />

przekazać i uzyskać informacje<br />

o pochodzeniu<br />

44<br />

udzielić i uzyskać informacje na temat wieku<br />

44<br />

przekazać podstawowe informacje o sobie<br />

i innych<br />

44<br />

udzielić i zasięgnąć informacji na temat<br />

ulubionych zajęć w czasie wolnym<br />

i na temat upodobań<br />

8 Übersetze die Sätze ins Deutsche.<br />

Przetłumacz zdania na język niemiecki.<br />

1 Mam na imię Michael.<br />

________________________________________.<br />

2 Pochodzę z Polski i mieszkam w Poznaniu.<br />

________________________________________.<br />

3 To jest mój przyjaciel Oliwer z Austrii.<br />

________________________________________.<br />

4 My jesteśmy z Danii.<br />

________________________________________.<br />

5 Ja mam 13 lat, a Nicola ma 15 lat.<br />

________________________________________.<br />

6 Jan uczy się języka niemieckiego.<br />

________________________________________.<br />

7 Thomas gra na gitarze.<br />

________________________________________.<br />

8 Ona pisze bloga, on czatuje.<br />

________________________________________.<br />

oraz<br />

44<br />

odmienić czasownik sein<br />

44<br />

odmienić czasowniki słabe w czasie<br />

teraźniejszym<br />

4 4 użyć czasownika modalnego mögen<br />

oraz rzeczowników odczasownikowych<br />

8<br />

ZUSAMMEN: 45<br />

potrafię<br />

muszę jeszcze poćwiczyć<br />

zamierzam to wkrótce osiągnąć<br />

17


Taschengeld<br />

2<br />

1 Wie viele CDs hast du?<br />

1<br />

S. 16<br />

1 Finde in der Wortschlange fünf versteckte Zahlen<br />

von 200 bis 999 und schreibe sie auf.<br />

W ciągu literowym znajdź pięć ukrytych liczb z zakresu od 200<br />

do 999 i zapisz je cyframi poniżej.<br />

zweihundertsiebe n undachtzigvierhundertachtunddreißigsechshundertfünfundneunzigsiebenhunderteinundzwanzigneunhundertsechsundvierzig<br />

5 1 43 Schreibe auf: In welcher Reihenfolge hörst du<br />

die Zahlen?<br />

Zapisz właściwą kolejność usłyszanych liczb.<br />

876<br />

165<br />

893<br />

956<br />

834<br />

387<br />

429<br />

1<br />

S. 16<br />

6 Ergänze die grammatische Regel.<br />

Na podstawie informacji zawartych w tabeli uzupełnij regułę gramatyczną.<br />

2<br />

S. 16<br />

1<br />

S. 16<br />

_________ _________ _________<br />

_________ _________<br />

2 Verbinde die Zahlen mit den Ziffern.<br />

Połącz liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi za pomocą cyfr.<br />

1 neunhunderteinunddreißig A 354<br />

2 sechshundertsechzehn B 467<br />

3 fünfhundertachtundzwanzig C 931<br />

4 vierhundertsiebenundsechzig D 616<br />

5 dreihundertvierundfünfzig E 528<br />

Grammatiklink<br />

Das Verb haben<br />

ich habe wir haben<br />

du hast ihr habt<br />

er / sie / es hat sie / Sie haben<br />

Czasownik haben (po polsku 1 __________) odmienia<br />

się nieregularnie. W liczbie pojedynczej w 2. os.<br />

ma formę 2 __________, zaś w 3. os. formę<br />

3 __________. Czyli w liczbie pojedynczej w 2. i 3.<br />

os. w temacie czasownika haben nie ma głoski<br />

4 __________. W liczbie mnogiej czasownik haben<br />

odmienia się regularnie.<br />

1<br />

S. 16<br />

3 1 41 Schreibe die Zahlen mit Ziffern auf. Höre dann<br />

zu und wiederhole.<br />

Zapisz liczby cyframi. Następnie słuchaj i powtarzaj razem z nagraniem.<br />

1 hunderteins – _________<br />

2 einhundertzwölf – _________<br />

3 einhunderteinundzwanzig – _________<br />

4 zweihundertelf – _________<br />

5 sechshundertsechsundsechzig – _________<br />

Englischlink<br />

7 Ordne den Personalpronomen die Formen<br />

von haben zu.<br />

Do zaimków osobowych dopasuj formy czasownika haben.<br />

1 ihr A hat<br />

2 wir B haben<br />

3 du C habe<br />

4 er D hast<br />

5 ich E habt<br />

2<br />

S. 16<br />

1<br />

S. 16<br />

100 – w języku angielskim to hundred, w języku niemieckim<br />

zaś hundert.<br />

4 1 42 Schreibe die Zahlen in Worten auf. Höre dann<br />

zu und wiederhole.<br />

Zapisz słownie podane liczby. Następnie słuchaj nagrania i powtarzaj.<br />

1 171 – ___________________________________<br />

2 366 – ___________________________________<br />

3 412 – ___________________________________<br />

4 683 – ___________________________________<br />

5 927 – ___________________________________<br />

8 Ergänze die Sätze mit dem Verb haben in der richtigen<br />

Form.<br />

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika haben.<br />

1 Ich ________ 50 Euro Taschengeld pro Monat.<br />

2 Mein Klassenfreund ________ nur 20 Euro<br />

im Monat.<br />

3 Du ________ 150 CDs und 50 DVDs, das ist<br />

schon genug.<br />

4 Zusammen ________ ihr ziemlich viel Geld.<br />

5 Meine Freunde ________ leider nur wenig<br />

Taschengeld.<br />

2<br />

S. 16<br />

18

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!