Die - Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer

ahkungarn.hu

Die - Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer

In wenigen Wochen begeht unsere Kammer den 15. Jahrestag ihrer Gründung. Am 8.

Mai 1993 gründeten 47 Unternehmen und Institutionen die DUIHK und setzten damit

eine Tradition der bilateralen Zusammenarbeit fort, die 1920 mit der Schaffung der

Deutsch-Ungarischen Handelskammer begonnen hatte. Heute ist die DUIHK mit etwa

900 Mitgliedern die größte bilaterale Wirtschaftsorganisation in Ungarn, respektiertes

Mitglied im weltweiten Netz von 120 deutschen Auslandshandelskammern und erfolgreicher

Dienstleister und Berater für Firmen beider Länder.

Mit ihrer Arbeit begleitete die DUIHK bzw. ihr unmittelbarer Vorläufer, das Delegiertenbüro

der Deutschen Wirtschaft, nahezu zwei Jahrzehnte einer äußerst dynamischen Entwicklung

der Zusammenarbeit. Heute stehen Umfang und Qualität der deutsch-ungarischen

Wirtschaftsbeziehungen auf einem beispielhaften Niveau, nicht nur im Außenhandel, sondern

auch bei Investitionen oder in Forschung und Entwicklung. Die vorliegende Ausgabe

bietet quasi eine Bestandsaufnahme dieser Beziehungen, nicht nur aus volkswirtschaftlicher

Sicht, sondern auch am Beispiel erfolgreicher Unternehmen.

Zugleich stellen wir die jüngste Konjunkturumfra-

ge der DUIHK vor. Sie belegt, dass die Unternehmen

sich in vielen Fragen kritischer zu den konjunkturellen

Aussichten, aber auch zum Investitionsklima in Ungarn

äußern als noch vor einem Jahr. Die Ursachen dafür sind

vielfältig, Kernfragen der aktuellen wirtschaftspolitischen

Diskussionen fasst einer unserer Beiträge zusammen.

Im vergangenen Jahr haben deutsche Unternehmen

erneut für fast 600 Millionen Euro neue Beteiligungen in

Ungarn erworben – durch neu gegründete Unternehmen

oder die Beteiligung an bestehenden ungarischen

Firmen. Hinzu kommen umfangreiche Erweiterungsinvestitionen

der bereits in Ungarn tätigen deutschen

Unternehmen. Diese Zahlen belegen, dass das Fundament

der Zusammenarbeit breit und stabil ist und auch

in Zeiten konjunktureller Schwankungen Bestand hat.

Damit dies auch langfristig so bleibt, sind jedoch rasch

verlässliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu

schaffen. Nur dann verfügen die Unternehmen über die

notwendige Planungssicherheit für Investitionen, die

Voraussetzung für Wohlstand und Beschäftigung sind.

Gabriel A. Brennauer

Geschäftsführender Vorstand

ügyvezetô elnökségi tag

Editorial

Kamaránk néhány hét múlva ünnepli

alapításának 15. évfordulóját: 1993.

május 8-án 47 vállalat és szervezet alapította

meg a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi

Kamarát. Ezzel folytatódott a kétoldalú

együttműködés hagyománya, amely 1920-ban

a Német-Magyar kereskedelmi Kamara létrehozásával

vette kezdetét. Mintegy 900 tagjával a

DUIHK ma a legnagyobb kétoldalú gazdasági

szerveződés Magyarországon, egyben pedig tisztelettel

övezett tagja a 120 német külkereskedelmi

kamara az egész világra kiterjedő hálózatának,

valamint szolgáltatásaival és tanácsaival sikeresen

szolgálja mindkét ország vállalatait.

A DUIHK illetve közvetlen elődje, a Német

Gazdasági Képviseleti Iroda kíséri közel két évtizede a két ország együttműködésének

rendkívül dinamikus fejlődését. A német-magyar gazdasági kapcsolatok napjainkra

mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben példamutató szintet értek el, nem pusztán

a külkereskedelem, hanem a beruházások, vagy a kutatás és fejlesztés területén is.

Folyóiratunk jelen kiadása egyfajta pillanatképpel szolgál ezen kapcsolatokról, és nem

csupán nemzetgazdasági szemszögből, hanem sikeres vállalatok példájával is.

Kamarai folyóiratunk jelen kiadásával egyidejűleg mutatjuk be a DUIHK legújabb konjunktúra-jelentését

is, amely azt bizonyítja, hogy a vállalatok számos kérdésben kritikusabban

vélekednek a gazdasági konjunktúra kilátásairól, de a magyarországi beruházási környezetről

is, mint egy évvel korábban. Ennek a legkülönbözőbb okai vannak, így a jelenleg

folyó gazdaságpolitikai vita alapvető kérdéseit egy önálló cikkben foglaljuk össze.

Az elmúlt év során közel 600 millió euró értékben szereztek érdekeltségeket német

vállalatok Magyarországon – új alapítású társaságok formájában, vagy tulajdonszerzéssel

a már működő vállalatokban. Ezt tetézik a Magyarországon már jelen lévő német vállalatok

bővítését szolgáló beruházások is. A fenti számok igazolják, hogy az együttműködés

széles és stabil alapokon nyugszik, valamint a konjunktúra ingadozásának időszakában

is fennáll. Annak érdekében azonban, hogy ez hosszú távon is így maradjon, gyorsan

kell megteremteni a megbízható keretfeltételeket a gazdaságnak, mert csak ebben

az esetben rendelkeznek a vállalatok a beruházások tervezéséhez szükséges biztonsággal,

amely feltétele a jólétnek és a foglalkoztatásnak.

Wirtschaft in Ungarn 2008 | 2

3

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine