Drachme30_WEB

drachme

Interkulturelles Magazin / Deutsch-Griechisch / Zweisprachig

Diaspora

29

---------

β) Ετοιμάστε ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

Είναι μεγάλη διευκόλυνση για σας και το μελλοντικό σας εργοδότη σας αν έχετε ήδη ετοιμάσει

ένα λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που περιέχει ολόκληρη την επαγγελματική σας

σταδιοδρομία. Προσπαθήστε να θυμηθείτε και να καταγράψετε όλες τις ημερομηνίες (μήνα

και έτος) έναρξης και ολοκλήρωσης/τερματισμού για το κάθε στάδιο (εργασία σε διάφορες

εταιρείες, επαγγελματική κατάρτιση, σχολεία, σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις, πρακτική

άσκηση, κτλ.). Ακόμα και αν το βιογραφικό έχει συνταχθεί στα Ελληνικά, μπορεί σχετικά εύκολα

να μεταφραστεί και να προσαρμοστεί στην γερμανική γλώσσα αργότερα. Είναι σημαντικό

να έχετε συγκεντρώσει κάπου όλες τις πληροφορίες για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι εξάλλου απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο για κάθε αίτηση

πρόσληψης στη Γερμανία.

γ) Φροντίστε να έχετε την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη υγείας

Από τον Νοέμβριο του 2011 ισχύει στη Γερμανία η υποχρεωτική ασφάλιση ασθενείας για

όλους. Ο χρόνος για την υποχρέωση ασφάλισης αρχίζει να μετρά, από τη στιγμή που θα δηλώσετε

την κατοικία σας στον γερμανικό δήμο. Καλά είναι λοιπόν κατά την άφιξή σας να έχετε

μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σας ή εναλλακτικά μια βασική ιδιωτική

ασφάλιση που να σας καλύπτει μέχρι να βρείτε εργασία και να μπορέσετε να ασφαλιστείτε

κανονικά.

δ) Ζητήστε πριν την αναχώρησή σας μια βεβαίωση πρόσληψης ή ένα προσύμφωνο εργασίας

Αν έχετε βρει ήδη από την Ελλάδα μια θέση εργασίας στη Γερμανία, ζητήστε πριν την αναχώρησή

σας ένα προσύμφωνο εργασίας ή μια βεβαίωση του εργοδότη, που να περιέχει τους βασικούς

όρους τους οποίους συμφωνήσατε. Φροντίστε να λάβετε το έγγραφο αυτό εγγράφως

(π.χ. ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ) και να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εργοδότη.

Έχοντας αυτό στα χέρια σας, είστε καλυμμένοι από αρνητικές εκπλήξεις και αποκλίσεις σε

θέματα ασφάλισης και μισθοδοσίας αργότερα.

ε) Σταματήστε εγκαίρως το ελληνικό επίδομα τέκνων

Αν ο/η σύζυγός σας, παραμείνει με τα παιδιά στην Ελλάδα, σταματήστε εγκαίρως το ελληνικό

επίδομα τέκνων (αν το λαμβάνετε) για το έτος της μετανάστευσης και ζητήστε μια βεβαίωση

από τον ΟΓΑ/ΟΑΕΔ, ότι δεν το λαμβάνετε άλλο. Έτσι βελτιώνετε τις πιθανότητες να εγκριθεί

η αίτησή σας για επίδομα τέκνων στη Γερμανία από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε να εργάζεστε

και θα είστε ασφαλισμένος. Το επίδομα αυτό το δικαιούστε, ακόμα και όταν τα παιδιά σας

μεγαλώνουν εκτός Γερμανίας.

στ) Φροντίστε να έχετε επαρκείς πόρους διαβίωσης για τους πρώτους 6 μήνες

Η νομοθεσία στη Γερμανία στο θέμα των κοινωνικών παροχών έχει αλλάξει πρόσφατα. Ενώ

στο παρελθόν, είχατε το δικαίωμα σε περίπτωση μη εύρεσης εργασίας να λάβετε κοινωνικό

επίδομα (Sozialgeld) για διάστημα μέχρι και 6 μήνες, αυτό δεν ισχύει πλέον στο μέλλον. Για να

διεκδικήσετε μελλοντικά κοινωνικά επιδόματα (Sozialgeld) ή Harz IV, χρειάζεται προηγουμένως

να κατοικείτε και να εργάζεστε στην Γερμανία τουλάχιστον για διάστημα 5 ετών. Φροντίστε

λοιπόν να έχετε μαζί σας αρκετά χρήματα ώστε να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα μέχρι να

πάρετε τον πρώτο σας μισθό.

Τα παραπάνω αποτελούν τα κυριότερα σημεία για μια επιτυχημένη μετανάστευση στη Γερμανία. Στο

επόμενο τεύχος θα σας ενημέρωσουμε σχετικά με τα πρώτα βήματα που απαιτούνται εφόσον ήδη έχετε

φτάσει στη Γερμανία. Τα επιμέρους θέματα όπως ασφάλιση, επιδόματα, κτλ. ή ειδικά θέματα που δεν

αναφέρονται εδώ αλλά είναι εξίσου σημαντικά όπως η αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών προσόντων

θα καλυφθούν από ειδικά άρθρα στο μέλλον.

Παναγιώτης Μερτζάνης

Ορκωτός διερμηνέας και μεταφραστής - Σύμβουλος προσωπικού

Διεύθυνση γραφείου: Auenstr. 12, 80469 München

www.facebook.com/metafrasi.de

panos.mertzanis@metafrasi.de

Η Δραχμή δικαιούται να συντομεύει τα γράμματα των αναγνωστών και τα άρθρα των εξωτερικών

συνεργατών, προσαρμόζοντάς τα στο αναγνωρίσιμο ύφος του περιοδικού.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine