KUNSTZUG 2016 Dresden-Görlitz-Breslau

Kulturservice

2016 wurde das Projekt „KUNSTZUG“ auf der Bahnstrecke von Dresden über Görlitz nach Breslau realisiert. Kunstwerke, Ideen, Geschichten wurden auf insgesamt 103 Fahrten von den Künstlerinnen und Künstlern im Zug transportiert.
Wir hoffen, dass auch weiterhin Begegnungen entstehen und sich Niederschlesien und Sachsen immer mehr als eine Region versteht.

DO

gefördert von/wspierany przez:

DO DO DO

_Abzüge einer Kunstreise 2016 Impresje z podróży artystycznej Strecke_1 2016

Ein deutsch-polnisches Kunstprojekt in Zusammenarbeit Niemiecko-polski projekt artystyczny we współpracy

mit der Hochschule für Bildende Künste Dresden und der z Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych w Dreźnie

Eugeniusz-Geppert-Akademie der Schönen Künste Wrocław oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Foto: Pawel Sosnowski


Vorwort Powitanie Dr. Michael Wieler

Vorwort Powitanie Michael Kretschmer

Verbindung Połączenie

Konzept Koncepcja

Prolog

Pressegespräch im Bahnhof Görlitz

Konferencja prasowa w Görlitz

Fahrtwind Pęd powietrza

Talking Breads

Ich wollte dir noch sagen, dass...

Chcę ci powiedzieć jeszcze, że...

Haltestelle Przystanek

Wechselstube Kantor

Präsentation einer kreativen Bekleidungskollektion

Prezentacja ubioru kreacyjnego

Ausstellung in der Galerie MD_S in Breslau

Wystawa w galerii MD_S we Wrocławiu

Homo Restis

Notizen der Reise Notatnik z podróży

Mojo Collection

Wandbild Runde Ecke Mural Runde Ecke

Ausstellung im Projektzentrum Runde Ecke in Dresden

Wystawa w galerii Runde Ecke w Dreźnie

Passagiere Pasażerowie

Mirror Stations

Wimmelbilder Rój obrazów

Grenzüberschreitende Zeitung Transgraniczna gazeta

Stary Banan erwecken den Kunstzug(ang)

Stary Banan budzi pociąg (do sztuki)

Das mobile Atelier Mobilna pracownia

MagiMago

Tape Movements

I am super toxic & Super Toxic Terrarium

Mapping two cities

Trotz sorgfältiger Prüfung Pomimo starannej kontroli

Insiders

Epilog

4

6

10

14

18

20

22

23

24

26

28

30

32

34

36

37

38

40

42

44

46

47

48

50

51

52

54

56

58

60

62

64

Kunstzug in der Presse Pociąg do Sztuki w prasie

2_Inhalt

Spis treści_3

Foto: Paweł Sosnowski


Seit Jahren hat sich die Stadt Görlitz

zum Treffpunkt zweier europäischer

Kunst-Metropolen entwickelt,

Dresden und Breslau. Künstler

aus beiden Städten und Regionen,

Sachsen und Niederschlesien,

sind regelmäßig »auf halbem Wege«

zu Gast und im Austausch in der Europastadt Görlitz/

Zgorzelec. Am intensivsten ist dabei die Zusammenarbeit

mit den Kunstakademien, die sich vor diesem

Hintergrund leicht und gerne als Veranstaltungspartner

des Projektes Kunstzug gewinnen ließen. Die von

allen Beteiligten seit Jahren bereits vielfach zurückgelegten

Kilometer im deutsch-polnischen Grenzraum,

konnten in kürzester Zeit als europäischer Kunstraum

organisiert und mit einer Vielzahl von stationären und

bewegten Kunstorten besetzt werden. Der vorliegende

Katalog wirft Schlaglichter auf einen faszinierenden

Kunstdiskurs, der von Künstlern und Publikum fast ein

Jahr lang buchstäblich in Bewegung gehalten wurde.

Aus dem aktiven Miteinander und den vielen initiierten

Begegnungen sind inzwischen weitere Projekte entstanden,

der Kunstzug fährt auf diese Weise weiter.

Unser Dank gilt insbesondere den Kunstakademien in

Dresden und Breslau, den beteiligten Verkehrsunternehmen

und der Staatsministerin für Kultur und Medien,

die das grenzüberschreitende Kunstprojekt finanziell

aufs Gleis gesetzt hat.

Miasto Görlitz pełni już od wielu lat

funkcję centrum spotkań dwóch

europejskich metropolii artystycznych:

Drezna i Wrocławia. Artyści z

obydwu miast i regionów – Saksonii

i Dolnego Śląska – regularnie goszczą

i prowadzą wymianę »w połowie

drogi« w europejskim mieście Görlitz/Zgorzelec. Najintensywniej

rozwija się przy tym współpraca z Akademiami

Sztuk Pięknych, które w powyższym kontekście

udało się łatwo i chętnie pozyskać jako partnerów dla

projektu Pociąg do Sztuki. Już od wielu lat pokonywane

przez wszystkie zaangażowane strony kilometry w

niemiecko-polskim regionie przygranicznym udało się

w krótkim czasie przekształcić w europejską przestrzeń

artystyczną zawierającą liczne stacjonarne i ruchome

środki wyrazu artystycznego. Niniejszy katalog rzuca

światło na fascynujący dyskurs artystyczny, który przez

artystów i publiczność przez prawie cały rok dosłownie

utrzymywany był w ruchu. Dzięki aktywnej współpracy

i licznym zainicjowanym spotkaniom powstały w międzyczasie

kolejne projekty i w taki to sposób pociąg do

sztuki kursuje nadal. Nasze podziękowania należą się

przede wszystkim Akademiom Sztuk Pięknych z Drezna

i Wrocławia, zaangażowanym przedsiębiorstwom

komunikacyjnym oraz Federalnej Minister do spraw

Kultury i Mediów, która umożliwiła od strony finansowej

skierowanie tego projektu artystycznego na tory.

4_Vorwort

DR. MICHAEL WIELER

Geschäftsführer Kultur.Service Görlitz

Prezes Zarządu Kultur.Service Görlitz

Powitanie_5

Foto: Paweł Sosnowski Foto: Laura Hummel


Ein Kunstzug hat im Jahr 2016 die

Städte Breslau und Dresden verbunden.

Er hat das zum Ausdruck

gebracht, was für viele Menschen

in Europa auch heute noch etwas

Besonderes ist: Auf der einen Seite

ist der Zug ein Zeichen der Mobilität,

mit dem wir Grenzen in einem Zuge überqueren,

fremde Landschaften erkunden und mit unbekannten

Menschen ins Gespräch kommen. Auf der anderen

Seite wird mit dieser Freizügigkeit unsere Kunst- und

Kulturlandschaft verknüpft. Kunst und Kultur verbinden,

führen zusammen und geben uns Halt. Sie bieten

uns eine kulturelle Heimat und mit Breslau als Kulturhauptstadt

Europas im Jahr 2016 eine wunderschöne

Anlaufstätte für Menschen aus allen Winkeln unseres

Kontinentes. Dass der Kunstzug zwischen Breslau

und Dresden auch Station in der Europastadt Görlitz/

Zgorzelec gemacht hat, war für uns von ungemeiner

Bedeutung. Als Stadt im Herzen Europas, direkt an der

deutsch-polnischen Grenze gelegen und mit einer lebendigen

Kunst- und Kulturszene ausgestattet, zeigen

die Görlitzer jeden Tag aufs Neue, wie ein friedliches

Miteinander zwischen den Kulturen auf außergewöhnliche

Weise gelingen kann. Der Kunstzug hat diesen

Geist stets an Bord gehabt und ein kulturelles Band

zwischen Dresden, Görlitz und Breslau gesponnen.

Die im Kunstzug ausgestellten Exponate finden in diesem

Katalog einen festen Halt und Würdigung. Allen

Mitwirkenden an diesem großartigen Projekt möchten

wir hiermit herzlich Danke sagen. Wir leben den

europäischen Gedanken.

W roku 2016 miasta Wrocław i

Drezno połączył pociąg do sztuki.

Stanowił on wyraz tego, co dla wielu

ludzi w Europie również jeszcze

dzisiaj stanowi coś szczególnego:

Z jednej stron pociąg jest symbolem

mobilności, przekraczamy nim

granice, odkrywamy obce krajobrazy i nawiązujemy

rozmowy z nieznanymi ludźmi. Z drugiej zaś strony z

tą swobodą powiązany jest nasz krajobraz artystyczny

i kulturalny. Sztuka i kultura łączą, zbliżają i dają nam

oparcie. Oferują nam nasze miejsce w kulturze, zaś

Wrocław jako Europejska Stolica Kultury w roku 2016

stanowi wspaniałe miejsce spotkań dla ludzi ze wszystkich

zakątków naszego kontynentu. Fakt, iż pociąg

do sztuki na trasie pomiędzy Wrocławiem i Dreznem

zatrzymywał się również na stacji europejskiego miasta

Görlitz/Zgorzelec miał dla nas niezwykłe znaczenie.

W tym mieszczącym się w sercu Europy, położonym

bezpośrednio na granicy niemiecko-polskiej mieście

z bogatym życiem artystycznym i kulturalnym, mieszkańcy

Görlitz demonstrują na co dzień, w jak niezwykły

sposób może powieść się pokojowe współistnienie

kultur. W tym duchu kursował stale pociąg do sztuki

zacieśniając kulturalną więź pomiędzy Dreznem, Görlitz

i Wrocławiem. Eksponaty wystawiane w pociągu

do sztuki znalazły w niniejszym katalogu swoje trwałe

miejsce i uznanie. Wszystkim zaangażowanym w ten

wspaniały projekt chcielibyśmy złożyć niniejszym serdeczne

podziękowania. My wdrażamy w życie europejskie

ideały.

6_Vorwort

MICHAEL KRETSCHMER

Mitglied des Deutschen Bundestages

Poseł do Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec

Powitanie_7

Foto: Laurence Champeron Foto: Paweł Sosnowski


POŁĄCZENIE PODRÓŻY I SZTUKI I POSTAWIENIE

PODRÓŻNYCH W ROLI PUBLICZNOŚCI, BYŁO

DLA WSZYSTKICH, KTÓRYCH MOGŁAM

OBSERWOWAĆ NIEOCZEKIWANE I SKŁANIAŁO

ZARÓWNO MNIE JAKO ARTYSTKĘ, JAK I

PASAŻERÓW DO NOWYCH PRZEMYŚLEŃ.

Sarah Leimcke o reakcji pasażerów na jej akcję »Homo Restis« (S. 34)

8_

DAS REISEN UND DIE KUNST ZU VERBINDEN

UND REISENDE ZUM PUBLIKUM DER KUNST

ZU MACHEN, KAM FÜR JEDEN, DEN ICH

BEOBACHTEN DURFTE, UNERWARTET UND GAB

SOWOHL BEI MIR ALS KÜNSTLER, WIE DEN

GÄSTEN NEUE DENKANSTÖSSE.

Sarah Leimcke über die Reaktion der Fahrgäste auf ihre Aktion »Homo Restis« (S. 34)

_9

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Paweł Sosnowski


DRESDEN

DREZNO

Radeberg Bischofswerda Löbau Görlitz/ Pieńsk

Arnsdorf Bautzen

Zgorzelec Węgliniec

Bolesławiec

Miłkowice

Chojnów Legnica

Malczyce Miękinia

Środa Śląska

BRESLAU

WROCŁAW

10_Verbindung

Połączenie _11

Foto: Sandy Theuerkauf

Foto: Pawel Sosnowski


BEGEISTERTE EINSTELLUNG

DER PASSAGIERE ZU DER

KUNSTAKTION IM ZUG -

DIE NICHT ALLTÄGLICHEN

BEDINGUNGEN FÜR DIE

VORFÜHRUNG UND DIE

VERBLÜFFUNG ÜBER DIE

KLEIDUNG RIEFEN BEI DEN

PASSAGIEREN DIE LUST

AN DER PERSÖNLICHEN

WAHRNEHMUNG DER

BETREFFENDEN KULTUR UND

KUNST HERVOR.

Reaktionen der Rezipienten auf die Präsentation einer

kreativen Kleidungskollektion im Kunstzug (S. 28)

ENTUZJASTYCZNE

NASTAWIENIE PASAŻERÓW

DO AKCJI ARTYSTYCZNEJ W

POCIĄGU – NIECODZIENNE

WARUNKI POKAZU I

ZASKOCZENIE UBIORAMI

POWODOWAŁY U PASAŻERÓW

CHĘĆ DO OSOBISTYCH

SPOSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH

KULTURY I SZTUKI.

Reakcje pasażerów na prezentacje kolekcji ubioru

kreacyjnego w pociągu do sztuki (S. 28)

12_Strecke

Strecke_13

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Paweł Sosnowski


14_Konzept

DER ZUG IST EIN SOHN

DER FREIHEIT.

[angelehnt an Schiller]

Wenn man an eine Zugfahrt denkt, dann verbindet

man das nicht mit Atelier, Performance, Künstlern

oder Kunstwerken. Anders war das bei einer Fahrt

im Kunstzug auf der Strecke Dresden-Görlitz/Zgorzelec-Breslau,

eine Reise zwischen der sächsischen

Landeshauptstadt und der Hauptstadt der Woiwodschaft

Niederschlesien, europäische Kulturhauptstadt

2016 Wrocław.

Die Zugverbindung, die nach einer Unterbrechung und

großen politischen Anstrengungen ab Dezember 2015

wiederaufgenommen wurde, verbindet zwei Länder und

zwei bedeutsame Kulturstädte mit ihren Kunstakademien,

der Eugeniusz-Geppert-Akademie der Schönen

Künste Wrocław (ASP Wrocław) und der Hochschule

für Bildende Künste Dresden (HfBK Dresden); beide

waren für die inhaltliche und künstlerische Gestaltung

dieses Projektes verantwortlich. Der Fokus lag auf der

interaktiven Auseinandersetzung zwischen den Passagieren,

den Künstlern, der Kunst, den Orten und der

Zeit. Das Reisen mit dem Kunstzug wurde zum kollektiven

Erlebnis, bei dem die Reisenden mit junger zeitgenössischer

Kunst konfrontiert wurden.

EIN LEBEN OHNE ZUG

IST MÖGLICH,

ABER SINNLOS!

[angelehnt an Loriot]

POCIĄG JEST

SYNEM WOLNOŚCI.

[parafraza Schiller]

Myśląc o podróży pociągiem nie kojarzymy z nią zazwyczaj

atelier, performance, artystów lub dzieł sztuki.

Inaczej wyglądało to jednak podczas podróży Pociągiem

do sztuki na trasie Drezno-Görlitz/Zgorzelec-

Wrocław, podróży pomiędzy stolicą Kraju Związkowego

Saksonia i stolicą województwa dolnośląskiego –

Europejską Stolicą Kultury 2016, Wrocławiem.

To połączenie kolejowe, które po przerwie i dzięki

znacznym wysiłkom politycznym zostało ponownie

uruchomione od grudnia 2015 roku, łączy dwa kraje i

dwa znaczące miasta, będące centrami kultury, wraz

z ich akademiami sztuk pięknych: Akademią Sztuk

Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

(ASP Wrocław) oraz Wyższą Szkołą Sztuk Pięknych w

Dreźnie (HfBK Drezno); obie te uczelnie odpowiadały

za merytoryczną i artystyczną stronę niniejszego projektu.

W centrum zainteresowania znalazły się interakcje

pomiędzy pasażerami, artystami, sztuką, miejscami

i czasem. Podróż pociągiem do sztuki stała się

kolektywnym wydarzeniem, w ramach którego podróżni

konfrontowani byli z młodą sztuką współczesną.

ŻYCIE BEZ POCIĄGU

JEST MOŻLIWE,

ALE CO TO ZA ŻYCIE!

[parafraza Loriot]

EIN JEGLICHES

HAT SEINEN ZUG.

[angelehnt an Salomo]

Von April bis November 2016 waren die 200 Künstler

auf über 100 Kunstfahrten unterwegs: 27 unterschiedlich

konzipierte Projektbausteine im Zug und 12 Aktionen

in den Städten Dresden, Görlitz, Zgorzelec und

Breslau fanden statt.

Das Projekt wurde gefördert von der Beauftragten der

Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines

Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Der Zug verbindet nach wie vor eine Grenze, eine Region,

Städte und Dörfer und letztlich eine Idee: Ein Schienenstrang

gebaut, um sich einander zu begegnen, zu

besuchen, zu staunen, zu handeln und die Nachbarn

an der Strecke kennenzulernen. Die Strecke von Dresden

nach Breslau ist für sich schon eine besondere

Reise – machen auch Sie sich auf den Weg.

Vielen Dank.

Ausführliche Informationen: www.kunstzug.eu

DAS ALSO WAR

DES ZUGES KERN.

[angelehnt an Goethe]

KAŻDY MA

SWÓJ POCIĄG.

[parafraza Salomo]

Od kwietnia do listopada 2016 roku dwustu artystów

uczestniczyło w ponad stu podróżach artystycznych

w ramach dwudziestu siedmiu różnego rodzaju elementów

projektu w pociągu oraz dwunastu akcji w

Dreźnie, Görlitz, Zgorzelcu i Wrocławiu.

Na podstawie uchwały niemieckiego parlamentu federalnego

projekt był wspierany finansowo przez

Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i

Mediów.

Pociąg nadal wiąże ze sobą granicę, region, miasta i

wsie, a także pewną ideę: to linia kolejowa wybudowana

w celu wzajemnych spotkań, odwiedzin, zadziwienia,

działania i poznawania sąsiadów wzdłuż trasy.

Trasa z Drezna do Wrocławia stanowi już sama w sobie

szczególną podróż - zachęcamy również Państwa

do udania się w tę drogę.

Bardzo dziękujemy.

Więcej informacji na: www.pociagdosztuki.eu

WIĘC TO

BYŁ POCIĄG.

[parafraza Goethe]

Koncepcja_15

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Paweł Sosnowski


BEI MANCHEN ZU BEGINN EHER

SKEPTISCHEN FAHRGÄSTEN

ÄNDERTE SICH DIE STIMMUNG,

SOBALD SIE VERSTANDEN,

DASS WIR »NICHTS VON IHNEN

WOLLEN«, SONDERN IHNEN

DAS ANGEBOT MACHTEN, IHRE

ZEICHNUNG BEHALTEN ZU

KÖNNEN.

Katharina Kretschmar über die Reaktionen auf ihre Aktion

»Mojo Collection« (S. 37)

U NIEKTÓRYCH, POCZĄTKOWO

BARDZIEJ SCEPTYCZNYCH

PASAŻERÓW ZMIENIAŁ SIĘ

ICH NASTRÓJ, GDY TYLKO

ZACZYNALI ROZUMIEĆ, ŻE

»NIC OD NICH NIE CHCEMY«,

TYLKO SKŁADAMY IM

PROPOZYCJĘ, ŻE MOGĄ ONI

ZATRZYMAĆ SWÓJ RYSUNEK.

Katharina Kretschmar o reakcjach na jej akcję

»Mojo Collection« (S. 37)

16_Strecke

Strecke_17

Foto: Paweł Sosnowski

Foto: Pawel Sosnowski


PROLOG »NACH DRESDEN,

NACH DRESDEN«

PROLOG »DO DREZNA,

DO DREZNA«

Am 21. April fand unter der

Kuppel des Oktogons der

Hochschule für Bildende

Künste in Dresden die

Eröffnungsveranstaltung des

Projektes Kunstzug statt.

Dazu waren unter anderem

der Bundesratspräsident

Stanislaw Tillich, der

Senatsmarschall der Republik

Polen Stanisław Karczewski

und der Oberbürgermeister der

Stadt Görlitz Siegfried Deinege

anwesend. Die Kunstwerke

verweilten nur bis zum 27. April in

den Räumen des Oktogons, denn

die Mobilität der Kunstwerke

auf der Zugstrecke zwischen

Dresden, Görlitz und Breslau

zum jeweiligen Ausstellungsort

stand im Mittelpunkt dieses

Kunstprojektes.

21 kwietnia pod kopułą

Oktogonu Wyższej Szkoły Sztuk

Pięknych w Dreźnie odbyła się

uroczystość otwarcia projektu

Pociąg do Sztuki. Obecni byli

między innymi Przewodniczący

Rady Federalnej Niemiec,

Stanislaw Tillich, Marszałek

Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej, Stanisław Karczewski

oraz Nadburmistrz miasta

Görlitz, Siegfried Deinege.

Nie była to standardowa

wystawa. Bowiem w centrum

zainteresowania przenosiła

niewidoczny zazwyczaj dla

zwiedzających ruch dzieł sztuki:

ich transportu pociągiem,

montażu i demontażu. Młodzi

artyści podróżowali pociągiem

z Wrocławia do Drezna wraz

ze swoimi pracami i stopniowo

zapełniali sale wystawowe.

18_ Prolog

Prolog_19

Foto: Cosima Tribukeit, Jarosław Grulkowski


PRESSEGESPRÄCH

IM BAHNHOF GÖRLITZ

KONFERENCJA PRASOWA

W GÖRLITZ

Gesprächspartner:

Uczestnicy:

Michael Kretschmer (Mitglied des

Bundestages | członek Bundestagu)

Auf dem Gleis 11/12 des

Görlitzer Bahnhofs fand am

27. Juni mit großem medialen

Interesse das Pressegespräch

zum Projekt Kunstzug statt.

Na peronach 11 i 12 dworca

kolejowego w Görlitz z dużym

medialnym zainteresowaniem

odbyła się konferencja prasowa

dotycząca projektu Pociąg

Do Sztuki.

Siegfried Deinege (Oberbürgermeister der

Stadt Görlitz | Nadburmistrz Miasta Görlitz)

Andreas Trillmich (Geschäftsführer der

Länderbahn GmbH DLB trilex | Prezes

Zarządu Länderbahn GmbH DLB trilex)

Stephan Naue (Leiter des Marktgebiets

Sachsen bei DB Regio Südost | kierownik

na obszarze Saksonii w DB Regio Südost)

Hans-Jürgen Pfeiffer (Geschäftsführer des

Verkehrsverbundes ZVON | Prezes Zarządu

Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych

ZVON)

Dr. Michael Wieler (Bürgermeister der Stadt

Görlitz | Burmistrz Miasta Görlitz)

Małgorzata Sokołowska – (Beraterin

für Förderung des Unternehmertums

Zgorzelec | doradca burmistrza Rafała

Gronicza, zajmująca się m.in. współpracą

transgraniczną)

Jarosław Grulkowski (Kurator ASP Wrocław)

Künstlerinnen & Künstler | Artyści

20_

_21

Foto: Paweł Sosnowski

Foto: Paweł Sosnowski


FAHRTWIND

PĘD POWIETRZA

_LISA PAHLKE

Die Dresdner Künstlerin Lisa

Pahlke kam auf ihrer Reise im

Zug von Dresden nach Breslau

und zurück zur Besinnung und

fand dort Raum zur Reflexion.

Ihre Eindrücke fing sie in

Skizzen ein. Sie dienten ihr als

Vorlage für Schablonen aus

denen sie Fotogramme erstellte,

die final als »Spuren der Reise«

in der Ausstellung im September

in Breslau gezeigt wurden.

Artystka z Drezna, Lisa

Pahlke podczas swojej

podróży pociągiem z Drezna

do Wrocławia i z powrotem

odnalazła przestrzeń na

refleksje. Swoje wrażenia

utrwaliła w szkicach. Posłużyły

one jako wzory szablonów, z

których stworzyła fotogramy,

finalnie zaprezentowane na

wystawie we Wrocławiu jako

»Ślady podróży«.

TALKING BREADS

_JULIA BOSWANK

Die Künstlerin Julia

Boswank begab sich mit

zwei sprechenden Broten aus

Aluminium auf die Reise. Die

Fahrgäste hatten die Möglichkeit,

dem Dialog zweier Personen aus

Dresden und Breslau zu lauschen,

die ihre ganz eigene Geschichte

über Begegnung, Heimat und

Fremde zu erzählen hatten.

Artystka Julia Boswank

podróżowała pociągiem z dwoma

mówiącymi bochenkami chleba.

Pasażerowie przysłuchiwali się

rozmowie dwóch osób z Drezna i

Wrocławia, z których każda miała

do opowiedzenia swoją własną

historię.

22_

_23

Foto: Lisa Pahlke Foto: Julia Boswank


ICH WOLLTE DIR NOCH

SAGEN, DASS...

CHCĘ CI POWIEDZIEĆ

JESZCZE, ŻE...

_KARINA MARUSIŃSKA

24_

In diesem Projekt mit sozialem

Charakter kam die Breslauer

Künstlerin Karina Marusińska

mit den Passagieren über

zwischenmenschliche

Beziehungen ins Gespräch.

Insbesondere ging es um Gefühle

der Nichterfüllung und um

Trauer, die durch Verschweigen

oder Nichtübermitteln einer

wichtigen Nachricht an eine

nahestehende Person verursacht

wird. Reisen kann eine Zeit der

Reflexion sein – Was haben wir

vielleicht vergessen, unserem

Gegenüber beim Abschied

mitzuteilen? Ergebnis des

Projekts ist ein bewegendes

Video mit Interviews von

Passagieren, die bereit waren,

über dieses sehr emotionale

Thema zu sprechen.

Artystka z Wrocławia, Karina

Marusińska, przeprowadziła

projekt o społecznym

charakterze, który polegał na

interakcji z pasażerami podczas

podróży pociągiem. Artystka

rozmawiała z pasażerami o

relacjach międzyludzkich,

a zwłaszcza o uczuciach

niespełnienia związanych z

nieprzekazaniem bliskiej osobie

ważnego komunikatu. Efektem

tego projektu były wywiady z

pasażerami w formie video.

Link zum Film

_25

Foto: Jarosław Engel


HALTESTELLE

PRZYSTANEK

_SUBIN LEE

Die Dresdner Kunststudentin

Subin Lee fing auf der

Zugstrecke zwischen Dresden

und Breslau an jeder Haltestelle

die Situationskonturen

zeichnerisch ein, indem sie

diese auf ein präpariertes

Zugfenster abzeichnete. Jede

Haltestellenzeichnung wurde

über die bereits passierte

gezeichnet. Dieser Vorgang

wurde von einer Videokamera

gefilmt. Es entstand je ein Video

pro Strecke.

Studentka uczelni artystycznej

z Drezna, Subin Lee rejestrowała

na trasie kolejowej między

Dreznem a Wrocławiem w

formie rysunków kontury

sytuacji pojawiające się na

każdej ze stacji. Rysunki

prezentowała na specjalnie w

tym celu przygotowanym oknie

pociągu. Rysunki z każdej stacji

nakładane były na te wykonane

na poprzednich przystankach.

Cały artystyczny proces został

nagrany za pomocą kamery

wideo. Z każdej trasy powstał

film prezentujący efekty

akcji.

26_

_27

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Marcus Uhlig


WECHSELSTUBE

KANTOR

_Birgit Schuh, Christoph Rodde

Jarosław Grulkowski,

Juliane Schmidt

»Kunst gegen Schinkenstulle«

hieß es im Kunstzug auf der

Strecke DresdenBreslau:

Die KünstlerInnen speisten

Minikunstwerke in die deutschpolnische

Verbindung ein. In

kleinen Streichholzschachteln

hatten sie je 20 Editionen

vorbereitet. Gegen ein

Tauschobjekt ihrer Wahl

konnten die Mitreisenden eine

der Editionen wählen. Einziges

Kriterium: Das Tauschobjekt

musste auch in eine ebensolche

Streichholzschachtel passen.

Eindrücke und Ergebnisse

der Aktion wurden in einer

Ausstellung vom 10. bis 26.

November in der Galerie SOCATO

in Breslau präsentiert.

Grupa artystów z Drezna

skupiona wokół Juliane Schmidt,

Birgit Schuh oraz Christopha

Rodde umiejscowiła się we

Wrocławiu i wspólnie z polskim

artystą Jarkiem Grulkowskim

podjęła w pociągu do sztuki

badania nad koncepcją zamiany

i wymiany. W tym celu artyści

proponowali podróżnym

w trakcie jazdy transakcje

wymienne.

Zebrane przedmioty stworzyły

następnie punkt wyjścia dla

dalszych prac artystycznych

zajmujących się tematyką

podróży, pociągu i ruchu i

symbolizowały sznur łączący

miasta Wrocław i Drezno.

Wszystkie prace i przedmioty

zostały pokazane w listopadzie

w Galerii Sztuki Socato we

Wrocławiu.

28_

_29

Foto: Rafał Warzecha, Juliane Schmidt


PRÄSENTATION

EINER KREATIVEN

BEKLEIDUNGSKOLLEKTION

PREZENTACJA UBIORU

KREACYJNEGO

_Edyta Łęcka, Joanna Kubik,

Magdalena Przywara, Dorota Śliż,

Adrian Lewandowski, Aleksandra Tomczyk,

Jan Siwilewicz, Iza Banaszek,

Katarzyna Leks, Jakub Syrkowski,

Jakub Głąb, Katarzyna Bublewicz,

Justyna Tuchorska, Kaja Wolak,

Krzysztof Latarowski, Sara Sulej,

Zofia Wróblewska, Magdalena Stępień

Die Studentinnen und

Studenten des noch relativ

jungen Studienganges

Szenographie der ASP Wrocław

präsentierten im Kunstzug

ihre ausgefallenen, kreativen

Kostüme und wollten damit

vor allem den künstlerischen

Austausch zwischen den

Partnerstädten Dresden und

Breslau fördern. Viele Passagiere

waren begeistert von den

Kostümierungen und kamen mit

den Studentinnen und Studenten

ins Gespräch. Die Studentinnen

und Studenten verteilten als

Andenken Postkarten mit Fotos

der Kostüme.

Projekt zakładał prezentację

autorskich ubiorów kreacyjnych

przygotowanych przez studentów

Katedry Scenografii Wrocławskiej

Akademii Sztuk Pięknych im.

E. Gepperta w pociągu relacji

Wrocław-Drezno-Wrocław.

Była to jedna z najbardziej

spektakularnych akcji w ramach

projektu Pociąg do Sztuki.

Pasażerowie niejednokrotnie

byli zafascynowani pomysłami

młodych artystów.

30_

_31

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Paweł Sosnowski, GKSG


AUSSTELLUNG IN DER

GALERIE MD_S IN BRESLAU

WYSTAWA W GALERII MD_S

WE WROCŁAWIU

Vom 10. bis 24. September

wurden Ergebnisse der

Kunstaktionen, die bis dahin

im Zug stattgefunden haben,

in einer Ausstellung in

Breslau präsentiert, u.a. die

Videodokumentation von Subin

Lees Aktion »Haltestelle«,

die entstandenen Werke der

Künstlerinnen Alexandra

Wegbahn und Lisa Pahlke.

Efekty artystycznych akcji w

ramach projektu Pociąg do Sztuki

można było zobaczyć podczas

wystawy zorganizowanej we

Wrocławiu w galerii MD_S od 10

do 24 września. Na wystawie

zostały zaprezentowane m.in.

dokumentacja wideo Subin Lee z

akcji »Przystanek« oraz powstałe

dzieła artystek Alexandry

Wegbahn i Lisy Pahlke.

32_ Wystawa

Ausstellung_33

Foto: Jarosław Grulkowski


HOMO RESTIS

_SARAH LEIMCKE

_JENS VETTER

Die Künstlerin Sarah Leimcke

und der Musiker Jens Vetter

erschaffen ein Theater aus

Marionetten, deren Bewegungen

und Aktionen in Klänge

übersetzt werden. Diese

mittelalterlich-futuristisch

kostümierte Live-Performance

mit dem Titel Homo Restis

fand im Oktober auf dem

Hauptbahnhof Dresden und dem

Bahnhof Görlitz statt sowie im

Zug zwischen diesen beiden

Bahnhöfen.

Muzyk Jens Vetter oraz

artystka Sarah Leimcke

stworzyli teatr marionetek,

których ruchy i prezentowana

akcja zostały przełożone na

dźwięk. Ten średniowiecznofuturystyczny

performance na

żywo – Homo Restis – odbywał

się w październiku na trasie

z Drezna do Wrocławia i z

powrotem oraz na dworcach

kolejowych.

34_

_35

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Elisa Unger


36_

Dieses Kunstprojekt bestand

aus einer Reihe künstlerischer

Tätigkeiten in den Zügen.

An insgesamt 12 Terminen

waren jeweils fünf Studenten

unterwegs, um auf ihrer Reise

interessante Elemente, Ereignisse

und Menschen in Form von

Schnellskizzen einzufangen.

Dabei ging es vor allem darum,

die vorherrschende Situation im

Zug des flüchtigen Erfassens

mithilfe von Zeichentechnik

länger erlebbar zu machen. Am

Projekt nahmen insgesamt zehn

Studentinnen und Studenten der

ASP Wrocław teil.

NOTIZEN DER REISE

NOTATNIK Z PODRÓŻY

_Alex Vashkevich, Anna Maria Blada,

Hania Kujda, Kamil Pieczykolan,

Katarzyna Wcisło, Malwina Domaradzka,

Mateusz Bliźniak, Monika Polak,

Monika Stefanowska, Paulina Jołda

Projekt składał się z cyklu działań

artystycznych w przestrzeni

pociągu do sztuki, Trilex elacji

Wrocław-Drezno-Wrocław.

Podsumowanie projektu odbyło

się w formie wystawy w galerii

Runde Ecke w Dreźnie. Działania

opierały się na impresyjnej

rejestracji sytuacji zaistniałych

w pociągu wykonanej za pomocą

techniki rysunkowej. W projekcie

udział wzięło 10-ciu studentów

wrocławskiej Akademii Sztuk

Pięknych, którzy podróżowali

w poszczególne dni i uchwycili

w formie szybkiego szkicu

interesujące elementy, zdarzenia

oraz ludzi.

Die Dresdner Künstlerinnen

Katharina Kretzschmar und

Susa Luis portraitierten den

wichtigsten Gegenstand

von Reisenden in einer

Zeichenperformance auf der

Reise von Dresden nach Breslau.

Die Zeichnungen wurden mittels

Blaupapier kopiert, dem Fahrgast

die Originalzeichnung geschenkt.

Die Durchschläge wurden

während der Fahrten im Zug

ausgestellt.

Drezdeńskie artystki, Katharina

Kretzschmar i Susa Luis

wykonały portrety, w ramach

rysunkowego performance,

najważniejszych przedmiotów

podróżnych na trasie z Drezna

do Wrocławia. Rysunki były

kopiowane przez kalkę.

Oryginalny rysunek otrzymał

w prezencie pasażer. Kopie

wystawiane były podczas

podróży w pociągu.

MOJO COLLECTION

_KATHARINA KRETZSCHMAR

_SUSA LUIS

_37

Foto: Monika Polak Foto: Betakontext C.Medicus, Katharina Kretzschmar


WANDBILD RUNDE ECKE

MURAL RUNDE ECKE

_WOJCIECH KOŁACZ

Schon einige Wände in

verschiedenen Städten

gestaltete der Künstler Wojciech

Kołacz alias Otecki. Nun machte

er sich mit seinem Notizblock

auch in die Stadt Dresden auf.

Während der Fahrt im Kunstzug

konzipierte er sein Wandbild für

Dresden, das nun an der Galerie

»Runde Ecke« zu sehen ist.

Projekt zakładał akcję w

pociągu, w której artysta

Wojciech Kołacz alias Otecki

rysował w notatniku, w którym

przygotowywał projekty swoich

murali. Następnie wykonał

mural na ścianie galerii »Runde

Ecke« w Dreźnie, na podstawie

projektu przygotowanego

właśnie w trakcie podróży

Pociągiem do Sztuki.

38_

_39

Foto: Jarosław Grulkowski, GKSG


AUSSTELLUNG IM

PROJEKTZENTRUM RUNDE

ECKE IN DRESDEN

WYSTAWA W GALERII RUNDE

ECKE W DREŹNIE

40_ Wystawa

Auch in Dresden wurden vom

23. bis 30. September Arbeiten

von bereits stattgefunden

Kunstaktionen des Projektes

im Ausstellungs- und

Projektzentrum »Runde Ecke«

präsentiert. Den Gästen

wurde somit die Möglichkeit

gegeben, die Eindrücke von den

Künstlerinnen und Künstlern an

einem festen Ort noch einmal

zu erleben, sozusagen entstand

eine Kunstzug-Station.

Unter anderem wurden die

Zeitkapsel von Czesław

Chwiszczuk, die Koffer

der Künstlerin Magda

Grzybowska, die entstandene

Videodokumentation von Karina

Marusińska präsentiert. Auch

Studenten des Studiengangs

Szenographie besuchten mit

ihren ausgefallenen Kostümen

die Vernissage.

Także w Dreźnie można było

zobaczyć prace przygotowane

w ramach projektu Pociąg

do Sztuki. Wystawa została

zaprezentowana w przestrzeni

»Runde Ecke«. Goście

poczuli atmosferę wydarzeń

artystycznych z pociągu –

zaprezentowano obiekty

artystyczne przygotowane do

projektów.

Między innymi zaprezentowana

została: kapsuła czasu

Czesława Chwiszczuka,

walizka artystki Magdaleny

Grzybowskiej oraz powstała

dokumentacja wideo Kariny

Marusińskiej. Także studenci

wydziału scenografii odwiedzili

wernisaż w swoich kreatywnych

strojach.

Ausstellung_41

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Jarosław Grulkowski


In diesem Projekt wurden

Fotoporträts der Reisenden

im Zug angefertigt. Der

Künstler Czesław Chwiszczuk

fotografierte meist unbemerkt

und kam dann mit den

fotografierten Passagieren

ins Gespräch. So entstanden

Momentaufnahmen, in denen uns

die Passagiere ganz unverstellt

bei ihren Beschäftigungen im

Zug begegnen. Eine Auswahl der

Porträts wurde auf einer Rolle

Fotopapier gedruckt und in ein

dreidimensionales Objekt, eine so

genannte Zeitkapsel, platziert.

PASSAGIERE

PASAŻEROWIE

_CZESŁAW CHWISZCZUK

Projekt zakładał wykonanie

portretów fotograficznych

podróżnych w przestrzeni

pociągu. Artysta Czesław

Chwiszczuk, fotografował

najczęściej niezauważony, a potem

rozmawiał z fotografowanymi.

Następnie wybrane portrety

zostały wydrukowane na jednej

rolce papieru fotograficznego

i umieszczone w tzw. kapsule

czasu.

42_

_43

Foto: Rafał Warzecha, Czesław Chwiszczuk


MIRROR STATIONS

_SVEA DUWE

Die Dresdner Künstlerin Svea

Duwe erschuf für den Kunstzug

installative Situationen mit

Spiegeln und Fahnen, die nach

einer festgelegten Choreographie

im Zug bewegt und platziert

wurden. Am Start- und

Endbahnhof in Dresden

und Breslau fand eine

Performance statt.

Drezdeńska artystka, Svea

Duwe, tworzyła dla pociągu do

sztuki instalacje za pomocą

luster i chorągwi, które zgodnie

z ustaloną choreografią były

przemieszczane i umieszczane

w pociągu. Na wybranych

dworcach kolejowych osoby

niosące lustra i chorągwie

wysiadały z pociągu tworząc

przejście dla dosiadających

się pasażerów. Na każdym z

docelowych dworców odbył

się końcowy performance.

44_

_45

Foto: Marleen Andreev


WIMMELBILDER

RÓJ OBRAZÓW

_CHRISTIANE WACKER

Grafische Spontanaufnahme

einer vorbeiziehenden Welt –

die Dresdner Kunststudentin

Christiane Wacker schaute

während ihrer Fahrt nach

»draußen«, fing Dinge ein, die

unsere Landschaft prägen.

Dabei war es ihr wichtig, die

Räume bewegt in der kurzen

Zeit des »Vorbeifahrens« zu

erschließen. Diese Eindrücke

wurden zeichnerisch umgesetzt.

Eine Auswahl der entstandenen

Zeichnungen wurde dann

im Kunstzug als Faksimile

angebracht.

Spontaniczne ujęcie

przesuwającego się świata w

formie graficznej – Studentka

uczelni artystycznej z Drezna,

Christiane Wacker podczas

swojej podróży wyglądała »na

zewnątrz« starając się uchwycić

to, co było charakterystyczne

dla otaczającego krajobrazu.

Dla artystki ważne było ukazanie

wprawionej w ruch przestrzeni w

krótkim czasie »przemieszczania

się«. Wrażenia zarejestrowała

w formie graficznej. Część z

powstałych rysunków została

zaprezentowana w pociągu do

sztuki jako faksymile.

GRENZÜBERSCHREITENDE

ZEITUNG

TRANSGRANICZNA GAZETA

_IRÈNE MÉLIX

Die Dresdner Kunststudentin

Irène Mélix legte eine Zeitung in

den Kunstzug, in der Beiträge von

insgesamt neun Künstlerinnen

und Künstlern sowie politisch

Involvierten beider Länder zu

lesen waren. Sie befassten sich

mit dem wie, wo und warum von

Grenzen und dem Grenzraum

zwischen Polen und

Deutschland.

Irène Mélix, studentka

uczelni artystycznej z Drezna,

wyłożyła jesienią w pociągu

do sztuki gazetę, z artykułami

artystek i artystów oraz osób

zaangażowanych politycznie z

Niemiec i z Polski.

46_

_47

Foto: Martin Büst Foto: Irène Mélix


STARY BANAN

ERWECKEN DEN

KUNSTZUG(ANG)

STARY BANAN BUDZI

POCIĄG (DO SZTUKI)

_MAŁGORZATA

WARLIKOWSKA

_ANKA MIERZEJEWSKA

Das Künstler-Duo Małgorzata

Warlikowska und Anka

Mierzejewska kam mit den

Passagieren über ein Quiz

im Zug über zeitgenössische

Kunst, den Wert von Kunst

und auch über den Sinn von

bspw. der Einrichtung einer

Kunstsammlung ins Gespräch.

Auf eine spielerische Art und

Weise wurde den Passagieren in

der Diskussion die Möglichkeit

gegeben, tiefgehend über Kunst

zu reflektieren. Die Teilnehmer

erhielten zur Erinnerung ein

unterschriebenes Originalwerk

der Künstlerinnen, um die eigene

Kunstsammlung zu beginnen

bzw. zu vergößern. Außerdem

sind gemeinsame Fotos der

Künstler und Passagiere

mit speziell für diese Aktion

angefertigten Brillen

entstanden.

Wrocławskie artystki Małgorzata

Warlikowska i Anka Mierzejewska

przeprowadziły w pociągu

performance w postaci Quizu.

Rozmawiały z pasażerami o

współczesnej sztuce, o ich

zapatrywaniach na rynek i

wartość sztuki. Idea akcji polegała

na rozmawianiu z pasażerami

pod pozorem zabawy, co dało

możliwość naprawdę głębokiej

refleksji o sztuce. Biorący udział

w akcji otrzymali nagrody:

oryginalne grafiki przygotowane

przez autorki projektu i

własnoręcznie sygnowane.

Na koniec pasażerowie wspólne

z artystkami robili sobie zdjęcia

w specjalnie przygotowanych

do akcji okularach.

48_

_49

Foto: Anna Luchowska


DAS MOBILE ATELIER

MOBILNA PRACOWNIA

_ALEXANDRA WEGBAHN

Abfahren – Loszeichnen –

Ankommen – Abfahren –

Loszeichnen – Ankommen

Im August und September

machte die Dresdner Künstlerin

Alexandra Wegbahn in sechs

aufeinander folgenden Wochen

an einem festen Tag ihr Atelier

öffentlich. Die Künstlerin schickte

sich auf die Reise, um neue

Eindrücke und die besondere

Situation im Zug aufzunehmen

und schöpferisch auf

Zeichnungen zu

verarbeiten.

Odjazd – rysunek – przyjazd –

odjazd – rysunek – przyjazd

W sierpniu i we wrześniu artystka

z Drezna, Alexandra Wegbahn

prezentowała publicznie swoją

pracownię. Artystka wybrała się

w podróż pociągiem do sztuki,

aby zyskać nowe wrażenia

podczas podróży i przetworzyć

je na rysunki.

MAGIMAGO

_COSIMA TRIBUKEIT

Die Künstlerin Cosima

Tribukeit wurde für 48 Stunden

zur Seismographin des

transitorischen Zustands der

Reise zwischen Dresden-Breslau

und zurück. In Kooperation

mit den Reisenden enstand

während der Fahrt eine magische

Zeichnung, die final auf die

Dachfläche der Galerie »Runde

Ecke« in Dresden übertragen

wurde.

Artystka Cosima Tribukeit na

48 godzin stała się sejsmografem

przejściowego stanu podróży

między Dreznem a Wrocławiem

i z powrotem. W czasie jazdy

pociągiem we współpracy z

podróżnymi powstał magiczny

rysunek, który został przeniesiony

na powierzchnię dachu centrum

wystawowego »Runde Ecke«

w Dreźnie.

50_

_51

Foto: Alexandra Wegbahn Foto: Cosima Tribukeit


TAPE MOVEMENTS

_INHO CHOI

Der Dresdner Kunststudent Inho

Choi entwickelte auf seinen

Reisen im Kunstzug mittels

Absperrband installative Objekte

und Zeichnungen, die sich über

die Fahrt hinweg veränderten.

Der Arbeitsplatz wurde zum

öffentlichen Atelier und lud

Fahrgäste ein, mit dem Künstler

in Kontakt zu kommen.

Student uczelni z Drezna,

Inho Choi stworzył w trakcie

swoich podróży pociągiem do

sztuki instalacje i rysunki za

pomocą taśmy odgradzającej,

które w czasie podróży ulegały

przemianom. Jego stanowisko

pracy stało się ogólnie dostępną

pracownią i było zaproszeniem

dla pasażerów do nawiązania

kontaktu z artystą.

52_

_53

Foto: Inho Choi


I AM SUPER TOXIC &

SUPER TOXIC TERRARIUM

_NADINE BALDOW

Die Dresdner

Kunststudentin Nadine

Baldow verwandelte im

August ein Wartehäuschen

auf dem Bahnhof Görlitz in

ein künstliches Terrarium.

Es beheimatete exotischtoxisch

anmutende

biomorphe Wuchsformen in

leuchtenden Farben, welche

von einem blau-grünem

Licht in Szene gesetzt

wurden. Zeitgleich wurde

am Bahnsteig gegenüber

ein Großplakat realisiert,

welches Bezug auf das

Terrarium nahm.

Studentka szkoły

artystycznej z Drezna,

Nadine Baldow przeobraziła

w sierpniu jedną z

poczekalni na dworcu

w Görlitz w sztuczne

terrarium. Zamieszkałe

ono było przez robiące

egzotycznie toksyczne

wrażenie kształty w

jaskrawych kolorach, które

zostały zaprezentowane w

niebiesko-zielonym świetle.

Jednocześnie na peronie

naprzeciwko powieszony

został plakat nawiązujący

do terrarium.

54_

_55

Foto: Nadine Baldow


MAPPING TWO CITIES

_TERESA ELLINGER

_MARCIN FORYSIEWICZ

_SOPHIA HOSE

_VIKTORIA KURNICKI

_MIRIAM SCHRÖDER

Die vier Kunststudenten Teresa

Ellinger, Sophia Hose, Viktoria

Kurnicki und Miriam Schröder

aus Dresden trafen auf Studenten

aus Breslau und erkundeten

gemeinsam die jeweils andere

Stadt als neuen Lebensraum.

Dabei ging es ihnen konkret um

Austausch und Kommunikation

an den jeweiligen Orten.

Aktionsinterviews, Bilder, Texte,

Zeichnungen und vieles mehr

sind auf dieser spannenden

Erkundungstour entstanden und

fanden in einer gemeinsamen

Zeitung zusammen. Diese

Kunstzeitung wurde den

Fahrgästen im Oktober kostenlos

in den Zügen zur Mitnahme

bereitgestellt.

Czworo studentów uczelni

artystycznej z Drezna:

Teresa Ellinger, Sophia Hose,

Viktoria Kurnicki i Miriam

Schröder, spotkała się ze

studentami z Wrocławia i

poznawała wspólnie drugie

miasto, jako nową przestrzeń

życiową. Chodziło przy tym

o wymianę i komunikację w

poszczególnych miejscach.

Podczas tej pasjonującej

podróży poznawczej powstały

wywiady związane z akcją,

zdjęcia, teksty, rysunki i wiele

innych, które znalazły się we

wspólnej gazecie. Publikacja

była udostępniana bezpłatnie

pasażerom w pociągach.

56_

_57


TROTZ SORGFÄLTIGER

PRÜFUNG

POMIMO STARANNEJ

KONTROLI

_CLAUDIA BIEBERSTEIN

Die Dresdner Künstlerin Claudia

Bieberstein entwarf zwanzig

Meter Kunst und funktionierte

den Bahnhof Zgorzelec Ujazd im

September und Oktober für zwei

Monate zu einer öffentlichen

Ausstellung um. Dazu erschuf

sie eine Vielzahl von Motiven

auf der Basis des existierenden

Trilex-Linienfahrplanes.

Drezdeńska artystka, Claudia

Bieberstein, zaprojektowała i

przekształciła na dwa miesiące

we wrześniu i w październiku

ogrodzenie zgorzeleckiego

dworca w powierzchnię

wystawową. W tym celu

stworzyła ona liczne motywy

na bazie istniejącego liniowego

rozkładu jazdy kolei Trilex na

powierzchni 20 metrów.

58_

_59

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Bianca Rüterbories


INSIDERS

_MAGDA GRZYBOWSKA

Wrocławska artystka, Magdalena

Grzybowska przeprowadziła

projekt, dotyczący zmiany funkcji

bagażu. Artystka zbudowała

walizki, w których możliwe

było eksponowanie zawartości

poprzez wykorzystanie

przeźroczystych ścianek z

plexiglasu. Przestrzeń walizek

przygotowanych specjalnie do

projektu była miejscem, gdzie

pojawiła się mikrowystawa

rzeźb, szklarnia, prezentacja

multimedialna. Artystka zaprosiła

także do projektu osoby, które

zaaranżowały w autorski sposób

przestrzeń przygotowanych

bagaży.

Im Projekt ging es um die

Änderung der Gepäckfunktion

und die Neuschaffung von

Koffern, die es ermöglichten,

Inhalte mittels einer

durchsichtigen Wand aus

Plexiglas auszustellen.

Die Künstlerin lud weitere

Künstlerinnen und Künstler ein,

den Raum der vorbereiteten

Gepäckstücke auf künstlerische

Weise zu arrangieren und damit

ganz verschiedene Mikro-

Ausstellungen im Kunstzug zu

positionieren.

60_

_61

Foto: Magda Grzybowska, Jarosław Grulkowski


EPILOG »NACH BRESLAU,

NACH BRESLAU«

EPILOG »DO WROCŁAWIA,

DO WROCŁAWIA«

Die Ausstellung im Breslauer

Museum für Zeitgenössische

Kunst (MWW) war der

Gegenbesuch zum Prolog, mit

dem das Projekt Kunstzug

im April gestartet ist. Reisten

damals ca. 40 Studierende

und Absolventen nach

Dresden, um ihre Werke im

Oktogon der HfBK Dresden

zu präsentieren, begaben

sich diesmal Absolventinnen

und Absolventen der Fakultät

Bildende Kunst der HfBK

Dresden mit ihren Arbeiten nach

Wrocław.

In der Ausstellung ging es um

die Auseinandersetzung mit

dem Ort und seinen Strukturen

sowie um die Reflexion eigener

Befindlichkeiten im Hinblick

auf die gegenwärtige Situation.

Zu sehen waren Arbeiten

verschiedener künstlerischer

Medien wie Malerei, Zeichnung,

Skulptur, Video und Installation.

Kuratiert wurde die Schau

von Susanne Greinke (HfBK

Dresden).

Wystawa we wrocławskim

Muzeum Sztuki Współczesnej

(MWW) była rewizytą

kwietniowej wystawy Prolog,

inicjującej projekt Pociąg

do Sztuki. Podróżowało

wówczas do Drezna około 40

studentów i absolwentów,

aby zaprezentować swoje

dzieła w galerii Oktogon przy

HfBK w Dreźnie, wówczas

udali się również absolwenci

i absolwentki fakultetu sztuk

pięknych przy HfBK w Dreźnie.

Natomiast na wystawie Do

Wrocławia, do Wrocławia

zostały zaprezentowane dzieła

plastyczne absolwentek i

absolwentów fakultetu sztuk

pięknych HfBk w Dreźnie.

Pokaz objął różnorodne kreacje

artystyczne jak malarstwo,

rysunek, rzeźba, video i

instalacja. Autorzy prac podjęli

dialog z miejscem oraz refleksję

dotyczącą nastrojów w obliczu

współczesności. Kuratorem

wystawy była Susanne Greinke

z Drezna.

62_Epilog Epilog_63

Foto: Pawel Sosnowski

Foto: Jarosław Grulkowski


Für Swen Hübner war gestern die Nacht

schon kurz nach 4Uhr zu Ende. „Die Polizei

klingelte mich aus dem Bett“, erzählt

der Inhaber mehrerer Vodafone-Shops in

der Region.Die Beamtenwarten auf ihn an

seinem Telefonladen bei Marktkauf in Königshufen

auf der Nieskyer Straße. Die Ursache

ist auch von Swen Hübner dort nicht

zu übersehen: Einbruch.

Erneut habenEinbrecher mit einer sich

in jüngster Zeit wiederholenden Masche

von brachialer Gewalt zugeschlagen: Mit

einem Auto wird direkt gegen Scheiben

oder Türen gefahren, durch das so zertrümmerte

Glas in das Geschäft eingedrungen,

dort die Auslage abgeräumtund in Windeseile

wieder geflüchtet. So auch bei Vodafone

in Königshufen. Dort kracht ein Fahrzeug

gegen einen Türflügel, der aus der

Halterung springt und splittert. Durch die

Wucht des Aufpralls reißt der zweite Türflügel

unbeschädigt mit auf. Beute der zunächst

Unbekannten: 20 Handys.

AlsSwenHübner nochschaut, was alles

gestohlen wurde und Kriminaltechniker

Spuren im verwüsteten Geschäft sichern,

ist die Fahndung nach denTäternbereitsin

vollem Gange. Diesmal haben die Einbrecher

Pech und die Polizei Glück: Zwei Zeugen

haben die Aktion beobachtet und sich

das Kennzeichen des Tat- und Fluchtfahrzeuges,

eines VW Polo, notiert.Dank dieser

Angaben kann eine Polizeistreife das gesuchte

Auto bald schon sichten, und nun

beginnt mit hohem Tempo eine wilde Verfolgungsjagdüberdie

Umgehungsstraße in

Richtung Reichenbach. „Die Flüchtenden

haben auf keine Signale und Anhaltezeichen

reagiert“, berichtet Michael Günzel

vonder Polizeidirektion Görlitz. Daraufhin

wird Verstärkung angefordert, mitStreifen

aus Löbau, Bautzen und der Bundespolizei

ein Fahndungsring aufgebaut, die Hundestaffel

eingesetzt und auch die Dresdener

Hubschrauberbereitschaft um Unterstützung

gebeten. Der Aufwand hat Erfolg: In

Weißenberg endet die Tour der Diebe, als

sie mit ihrem Auto gegen einen Zaun fahren

und zu Fuß weiter flüchten. Einen der

beiden Täter können die Polizisten stellen,

einen 32-jährigen Polen, gegen den bereits

auchein internationalerHaftbefehlvorlag,

ebenfalls wegen schweren räuberischen

Diebstahls. Indem sichergestellten Fahrzeug

finden die Beamten zugleich einen

Teil der Beute aus dem Einbruch bei Vodafone.

Auch die Suche nach dem zweitenTäter

isterfolgreich,bestätigt Polizeisprecher

Tobias Sprunk: „Gegen 10.15 Uhr konnte

der Mann nach Hinweisen einer Bürgerin

zwischen Tetta und Melaune festgenommenwerden.“Esist

ebenfallsein Pole, beide

stehen unter Alkohol und Drogen. Das

Tatfahrzeug wirdbeschlagnahmt.

Die Polizei erhält bei ihrer Suchaktion

viele Hinweise aus der Bevölkerung. „Das

hat uns sehr geholfen“, betont Tobias

Sprunk ausdrücklich. Jetzt wird vor allem

untersucht, ob die beiden Festgenommenen

inVerbindung mit weiteren Einbrüchen

und Diebstählen in Görlitz und dem

Umland stehen. Immerhin hat es in den

vergangenen Wochen schon Einbrüche in

regionale Telefonläden sowie die Anwendung

von Autos als Schaufensterramme gegeben.„Jetzt

also sind unsere Kriminalisten

und die Spezialisten der Spurensicherung

gefragt“, sagt PolizeisprecherSprunk.

Swen Hübner indes freut sich doppelt:

Gut, dass die Einbrecher in seinen Laden so

schnell gefasst wurden. Und gut, dass er

hoffentlich nun nicht so schnell wieder

nachts aus dem Bett geholt wird.

Zwei Festnahmen nach wilder Verfolgungsjagd

Diebe brechen in einen Görlitzer

Handyladen ein. Sie flüchten bis

Weißenberg und Vierkirchen.

Dann klicken die Handschellen.

Von Ralph Schermann

Inhaber Swen Hübner

ordert telefonisch

Ersatz für

20 gestohlene

Handys, zwei

Handwerker nehmen

für die Reparatur

der demolierten

Tür Maß:

Nach einer Notsicherung

geht gestern

Vormittag der

Ladenbetrieb bei

Vodafone in Königshufen

weiter.

Foto:NikolaiSchmidt

Bunde

1,5 Millionen Eur

Thomas Jurk, SPD-Kre

der SPD und Mitglied des Ausschusse

freute sich anschließend sehr, dass „der

Bund einen Beitrag zum Erhalt dieser traditionsreichen

und national bedeutsamen

Kulturstätte leistet“. Sein CDU-Bundestagskollege

Michael Kretschmer ist sich sicher,

dass die frühere Synagoge „nach Abschluss

der Arbeiten der schönste Raum zwischen

Liste n

ler aufgenommen

Bund nicht ganz die noch be

me. Aber auch für den Rest gibt es Vorste

lungen,wie Kretschmer erläutert.Sokönnten

weitere Fördermittel des Freistaates

und Gelder aus Denkmal-Förderprogramsynago

vorsitzender Mark

derwahlimSeptember an,soll

eines Tr

und Rothenburg au

war. Seine Ladung bestandaus e

Rohtabak. Das ist zwar in Deutschland kein

Steuergegenstand und auch nicht strafbar,

aber aufgrund der zu erwartenden Weiterverarbeitung

informierten die Görlitzer Beamten

den polnischenZoll. Der kontrollierte

daraufhin mit deutscher Unterstützung

den Entladeort des Rohtabaks auf polnischemGebiet.

Dabei entdeckten sie eine illegale

Anlage zur Herstellungvon Rauchtabak.

Insgesamt wurden 728 kg fertiger

Rauchtabak und 1,1 Tonnen Rohtabakblätter

beschlagnahmt. Der Steuerschaden beträgtca.

1,2Millionen Zloty (300 000Euro).

Im durchsuchtenObjekt wurdenUnterlagenkonfisziert,

die auf eine erfolgte Herstellung

von insgesamt 14Tonnen Rauchtabak

schließen lassen. Der dabei entstandene

Steuerschaden beläuft sich nach Auskunft

der polnischen Behörden auf rund

zwölfMillionen Zloty(dreiMillionenEuro).

Die weiteren Ermittlungen hat die polnische

Zollverwaltungübernommen. (SZ)

Vor wenigenTagenerst gab es grünes Licht

für den Expresszug Dresden–Wroclaw, der

ab demFahrplanwechseldie beiden Metropolen

wieder direkt verbinden wird –über

Görlitz versteht sich. Gestern nun machte

der Haushaltsausschuss des Bundestages

aus diesem normalen Express einen „Kulturhauptstadtexpress“.

Wroclaw trägt im

kommenden Jahr zusammen mit der spanischen

Stadt SanSebastian denTitel „Kulturhauptstadt

Europas“. Das soll gebührend

auchvon deutscherSeite gefeiertwerden.

Für den „Kulturhauptstadtexpress“

stellt der Bund 250 000 Euro zur Verfügung.

Künstler aus Polen und Deutschland

werden die mehrstündige Fahrt dann verkürzen.

CDU-Bundestagsabgeordneter Michael

Kretschmer erhofft sich „spannende

Begegnungen von Polen und Deutschen“

durch das Kunstprojekt.

Das Vorhaben im kommenden Jahr

greift auch eine Idee der Görlitzer Kulturhauptstadtbewerbung

auf. Ziemlich genau

vor zehn Jahren setzte sich schon einmal

ein Kulturzug in Bewegung. Damals unterstützte

Connex das Projekt, eine Lausitzbahn

trug mit dicken roten Buchstaben an

der Außenhaut den Titel „Kulturzug“. Seinerzeit

rollte der Zug durch die gesamte

Lausitz, brachte das Sorbische National-Ensemble

nach Görlitz, war Teil des lebendigen

Adventskalenders in der Stadt und

wurde auch noch nach der Entscheidung

gegenGörlitz genutzt –soschickte der Förderverein

Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec damals

junge Musiker zum Dank-Konzert

nach Bautzen.

Der Express ist das aktuellste Beispiel,

wie die europäische Kulturhauptstadt Wroclaw

imkommenden Jahr auch nach Görlitz

ausstrahlen wird. Ein anderes ist die

Skulpturenschau, die die Stadt Görlitz zusammen

mit der Kunstakademie aus Wroclaw

vorbereitet. Quer durch das Stadtgebiet

laden im kommenden Jahr Werke junger

bildender Künstler zu einem ganz anderen

Stadtrundgang ein. Die Kunstwerke

werden zeitlich befristet zu sehen sein.

Ausnahme bilden die Salz-Skulpturen im

Uferpark –sie bleibenfür immer.(SZ/sb)

Express der guten Laune

So soll er aussehen:

der Kulturhauptstadtexpress

von Dresden nach

Wroclaw über Görlitz.

Foto:Bombardier/

taktikerWerbeagentur

Im Zug Dresden–Wroclaw gibt es

nächstes Jahr viel Kultur. Das

lässt sich der Bund etwas kosten.

der Prozess der Intonierung von mehreren

tausend Pfeifen viel Zeit erfordere. Es

werde in diesen Monaten ein Nebeneinander

von Veranstaltungs- und Intonationsphasen

geben. Erstmals erklingen

könne die Orgel dann mit Beginn der

Spielzeit 2017/18.

Gespielt wird das Instrument auf vier

Manualen und einer Pedalklaviatur. Kosten

wird es rund 1,3 Millionen Euro. Den

größten Teil davon –mehr als eine Million

Euro – finanziert der Förderverein der

Dresdner Philharmonie aus Spenden, die

er seit 2012 gesammelt hat. Die Eine-Million-Marke

ist Weihnachten 2015 erreicht

worden, wie Lutz Kittelmann berichtete,

der Geschäftsführer des Fördervereins.

Dies war Voraussetzung dafür,dass die

Stadt sich mit weiteren 300 000 Euro

beteiligt. Allein hätte die Stadt die Orgel

nicht finanzieren können, erklärte Kulturbürgermeisterin

Annekatrin Klepsch (Linke).

Der Stadtrat hatte 2012 den Umbau

des Kulturpalastes mit Orgel beschlossen.

Die Orgel werde etwas ganz Besonderes,

versicherte Lutz Kittelmann; etwas,

das es so in Dresden noch nicht gebe. Auf

Wieder einmal schafft es die Kunst

schneller als die Politik, Hindernisse zu

überwinden und Grenzen zu sprengen –

auch in Form einer unangekündigten Protestperformance.

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es

sie wieder –die direkte Bahnverbindung

zwischen Dresden und Breslau. Das

brachte die Kunsthochschulen der beiden

Kulturstädte, die eine langjährige freundschaftliche

Verbindung eint, dazu, ein

Projekt ins Leben zu rufen, das über alle

Grenzen hinweg eine publikumswirksame

Verknüpfung schafft. Als Prolog fungiert

nun eine erste einwöchige Ausstellung

der polnischen Werke in der Dresdner

Kunsthochschule. Sämtliche hier

gezeigten Arbeiten sind per Zug mit ihren

Erschaffern angereist –was sonst normalerweise

aufwendige Vorbereitungen und

Transportlogistik erfordert, wurde hier

innerhalb von gerade einmal zwei

Wochen geplant, ausgewählt und unkonventionell

umgesetzt. „Endlich mal ein

Spontanprojekt, für das man nicht drei

Jahre lang planen musste, sondern spontan

agieren konnte,“ freut sich HfBK-Rektor

Matthias Flügge denn auch. Sein Kollege

Piotr Kielan, Rektor der Eugeniusz-

Geppert-Akademie der Schönen Künstle

Wrocław/Breslau sieht in dem Projekt

zudem den Beweis, dass Kunst keine

Grenzen kennt. „Diese Verbindung

zweier Kunsthochschulen hat auch eine

symbolische Dimension. So wie die Stahlschienen

der Zuggleise eine durchgehende

Verbindung schaffen, so werden damit

auch die beiden Städte und ihre Kultur

verbunden.“ Aus der Bahn wird ein

Kunstzug –Transportmittel für Kunstwer-

VONSUSANNE MAGISTER

hochschule am vergangenen Donnerstag

hatten sich auch Sachsens Ministerpräsident

und amtierende Bundesratspräsident

Stanislaw Tillich sowie der polnische

Senatsmarschall Stanislaw Karczewski

mit Grußworten angekündigt. Letzterer

war am Donnerstag zu einem offiziellen

dabei auch die verpasste Kulturhauptstadt

Görlitz mit eingebunden. Aktuell ist

dort an vielen Punkten Kunst im öffentlichen

Raum zu erleben.

Zur feierlichen Eröffnung des „Prolog:

Nach Dresden Nach Dresden // Do Drezna

Do Drezna“ in der Dresdner Kunstke

und Künstler, der am Start- und Endpunkt

sowie an verschiedenen Punkten

auf der Strecke von Mai bis November

immer wieder seine Fracht für Ausstellungen

und Veranstaltungen ‚ausspucken’

und wieder aufnehmen wird. Neben der

aktuellen Kulturhauptstadt Breslau wird

Kunst im Gepäck: Wrocławer Künstler unterwegs. Foto: J. Grulkowski Eine Arbeit des Künstlers Daniel Mateusz Bak. Foto: PR

Ein Jahr vor der Eröffnung des Dresdner

Kulturpalastes wird das erste von insgesamt

56 Registern der Orgel für den Konzertsaal

in der Werkstatt der Bautzner Firma

Hermann Eule gebaut. Die Konstruktion

der Details sei fertig, sagte Geschäftsführerin

Anne-Christin Eule gestern.

„Jetzt sind wir in der Feinplanung.“ Ende

Juni soll die Fertigung der Teile in großem

Maßstab starten, die Orgel ab Ende Oktober

in der Werkstatt aufgebaut werden.

In den Saal des Kulturpalastes kommt

sie, läuft alles nach Plan, Mitte Dezember

und wird dort bis Ende Januar 2017 vollständig

zusammengefügt. Doch ehe sie

gespielt werden kann, müssen die mehr

als 3800 Pfeifen intoniert werden. „Dies ist

die wichtigste und intensivste Zeit“, sagte

Anne-Christin Eule. „Dafür brauchen wir

die größtmögliche Ruhe.“ Die Zeit von

April bis Ende August 2017 sei dafür veranschlagt.

Frauke Roth, Intendantin der Dresdner

Philharmonie, sagte, im Gespräch mit den

Orgelbauern habe sie verstanden, dass

VONTOMASGÄRTNER

Anne Christin Eule, Geschäftsführerin der Bautzner Firma Hermann Eule, mit dem Plan

des Spieltisches für die künftige Orgel im Dresdner Kulturpalast. Foto: Dietrich Flechtner

den Zeiten. Der kraftvolle Eingangssatz

bietet eine derartige Emphase, dass die

nachfolgenden Sätze leichter ausfallen

müssen, und so kommt es auch: ein „Scherzoso“

grüßt deutlich Joseph Haydn, ein

Menuett träumt sich in Mozart-Welten. Im

Finale zeigen unverkennbare Wendungen,

dass das letzte Wort für Beethoven noch

nicht gesprochen ist.

Das 2012 gegründete, nach dem Dresdner

Kunstliebhaber und Mäzen Friedrich

Adolph Collenbusch (1841-1921) benannte

Quartett mit Cordula Fest und Christiane

Liskowsky (Violine), Christina Biwank

(Viola) und Ulf Prelle (Violoncello) überraschte

hier schon mit einem zumeist

schlanken und lyrisch geführten Gesamtklang,

bei dem nicht das Individuum auftrumpfte,

sondern einmal eingeschlagene

Wege des Ausdrucks sich natürlich von

einem Instrument zum anderen fortsetzten.

Gespannt war man dann auf das Quartett

„Black Angels“ des US-Amerikaners

George Crumb (*1929) aus dem Jahr 1970,

das in Reflektion auf den Vietnam-Krieg

entstanden ist und Vergangenes und

Gegenwart ebenso schonungslos beleuchtet

wie Abgründe der Menschheit. Unstrittig

ist, dass die unchiffrierten, nackten

Klänge und mit Zusatzinstrumenten

erzeugten Geräusche des elektrisch verstärkten

Quartetts die Hörer sofort erreichen.

Dem steht eine gewisse Kleinteiligkeit

der Komposition entgegen, die den

klanglichen Schrecken manches Mal doch

zur Episode erniedrigen, trotzdem weitet

sich der Bilderbogen von Kapitel zu Kapitel,

und der dritte Teil wartet dann mit einer

Art Erlösung auf, wobei sich das Gefühl der

Fragilität bis zum Ende selbst beim Erreichen

von Dur-Klängen auf einem Gläserspiel

nicht wirklich auflöst. Das Collenbusch-Quartett

widmete sich dem Werk

von Crumb mit hoher Aufmerksamkeit

gerade für die gebrochenen, im Zerbrechen

befindlichen oder an deren Grenze

schrammenden Klänge, so dass man eher

einer Faszination des Klangsinns erlag,

weniger der Wucht des klagenden Ausdrucks.

Quasi als Bestätigung dieses Höreindrucks

schloss das Collenbusch-Quartett

das abwechslungsreiche Konzert mit dem

1903 entstandenen Streichquartett von

Besuch in Dresden angereist. Beide hätten

aber wohl nicht mit der Begrüßung

gerechnet, die ihnen einige Schafsmasken

tragende Studierende der Dresdner

HfBK bereiteten. Angeführt von einer

Performance-Künstlerin in bunter Volkstracht,

mit goldener Gesichtsbemalung

und folkloristischer Wursthaube, die sich

selbst als „Die Auservolkte“ bezeichnet,

wurden die Staatsmänner mit der sowjetischen

Nationalhymne und Schafsgeblöke

empfangen. Tillich parlierte souverän, die

Botschaft kam dennoch an bei den Besuchern

und sorgte für nachhaltigen

Gesprächsstoff.

Leider geriet im Nachgang der geplante

Ablauf aus dem Gleichgewicht, die

sicher inhaltlich erhellende Begrüßung

der Dresdner Kuratorin Susanne Greinke

wurde dem allgemeinen Tumult geopfert.

Aber letztlich passte auch das zu dem

spontanen Charakter der Aktion und tut

der Qualität der gezeigten Werke keinen

Abbruch. Die Breslauer Studenten präsentieren

eine in großen Teilen zwar

wenig subversive, doch überzeugende

und vielschichtige Bandbreite von grafischen

Arbeiten und Gemälden, über

Video- und Fotokunst, bis zu skulpturalen

Stücken aus Glas, Keramik, Naturmaterialien

und Alltagsgegenständen. Über

allem schwebt die erstaunliche Leistung,

dass diese zum Teil großformatigen und/

oder filigranen Werke völlig unprätentiös

per Zug nach Dresden transportiert worden

sind und in wenigen Tagen auf dem

gleichen Weg wieder verschwinden werden.

Ausstellung „Prolog: Nach Dresden Nach

Dresden // Do Drezna Do Drezna“ bis 27.4.,

täglich 11-18 Uhr im Oktogon der HfBK

Dresden (Georg-Treu-Platz)

Es fährt ein...

...der Kunstzug von Breslau über Görlitz nach Dresden: eine deutsch-polnische Spontan-Kooperation mit Tumult beim Auftakt

ihr werde man sinfonische Werke authentisch

wiedergeben können. Frauke Roth

nannte dafür Komponisten wie Francis

Poulenc, Camille Saint-Saëns oder Sofia

Gubaidulina. Als besonders vorteilhaft

bezeichnete Anne-Christin Eule den

Umstand, dass für die Orgel im Konzertsaal

des Kulturpalastes genügend Platz

zur Verfügung stehe.

Tradition und Erfahrung der Bautzner

Orgelbauer reichen bis 1872 zurück, als

Hermann Eule die Firma gründete.

Bedeutende Orgeln wurden hier gefertigt,

darunter 1969 die in der evangelisch-lutherischen

St.-Marien-Kirche in Zwickau,

die mit ihren 77 Registern als die größte zu

DDR-Zeiten gebaute Kirchenorgel gilt.

Allein in Sachsen existieren bis heute

mehr als 190 Orgeln aus der Eule-Werkstatt.

Hinzu kamen zahlreiche Restaurierungen.

In den zurückliegenden Jahren

fertigte die Firma bedeutende Instrumente

beispielsweise für das Mozarteum in

Salzburg oder für die evangelische Konstantinbasilika

in Trier. Kürzlich schickte

sie eine Orgel auf die Reise per Schiff nach

China.

Erstes Register derKulturpalast­Orgelentsteht

Bautzner Firma Hermann Eule will Instrument bis Ende Januar 2017 einbauen und dann intonieren

Maurice Ravel ab –hier kam es noch stärker

auf ein gemeinsam empfundenes

Klangbild an, das nun mit dem Gefühl des

„Danach“ von Beethoven und Crumb

gehörig an Tiefe gewann. Die leichte

Melancholie und der wogende Klang eines

Mezzopiano lag wie ein Schimmer über

den ersten drei Sätzen. Diese pastellene

Farbe übertünchte auch manche im Werk

liegende himmlische Länge, und schließlich

wartete da auch noch ein Finale, das

den Zuhörer mit seiner kraftvollen Brillanz

–und vom Quartett dennoch mit leichter

Finesse interpretiert –positiv gestimmt in

den Abend entließ.

Das Konzert wird heute erneut als „Philharmonische

Serenade“ ab 20 Uhr auf

Schloss Wackerbarth gegeben.

Gemeinsam empfunden

Collenbusch-Quartett im Kammerkonzert der Dresdner Philharmonie

Das Streichquartett galt und gilt für Komponisten

immer als besondere Herausforderung

–nicht nur, weil man im Schatten

der Musikgeschichte mit unerreichbaren

Größen auf diesem Gebiet konfrontiert ist.

Der spezielle Ensembleklang der vier

Streichinstrumente inspiriert und lässt viele

verschiedene Klangwelten zu. Drei Beispiele

höchst unterschiedlicher,aber in der

Einzelbetrachtung großartiger Werke dieses

Genres stellte das Collenbusch-Quartett

im Kammerkonzert der Dresdner Philharmonie

auf Schloss Albrechtsberg vor.In

Ludwig van Beethovens reichem Quartettschaffen

wirkt das Quartett c-Moll, Opus

18 Nr. 4wie ein Brückenwerk zwischen

VONALEXANDER KEUK

Tucsons

nächstes

Ding

Dresden-Debüt für XIXA,

deren Köpfe schon da waren

Falsch geraten, vermutet, gehofft, (böse

Zungen sagen: befürchtet)! In der Gästeliste

der ersten XIXA-CD namens „Bloodline“

(Glitterhouse) tauchen weder Howe

Gelb noch John Convertino oder Joey

Burns auf. Dabei läge es auf der Hand,

denn Schnittstellen zwischen dem USamerikanischen

Sextett und Giant Sand

beziehungsweise Calexico gibt es jede

Menge. XIXA aber wollen XIXA sein. Sie

schieben sich selbst in Position.

Eine Schnittstelle

an der anderen

Schnittstelle Nr. 1: Tucson/Arizona,

keine 50 Meilen von Mexiko entfernt. Die

aufgehitzte Stadt, die in Sachen Musik

mehr ist als eine City, sondern ein

Schmelztiegel kreativer Köpfe. Aus

einem Lebensgefühl heraus haben Künstler

eine Gemeinsamkeit entwickelt

haben, die einzigartig ist. Liegt auch an

der Größe. VonStadt, Land und Mensch.

Schnittstelle Nr. 2:Eben Giant Sand

und Calexico, die natürlich aus Tucson

kommen. Wo man sich sieht, hört man

voneinander.Also heuerte Howe Gelb die

XIXA-Köpfe Brian Lopez und Gabriel

Sullivan für Konzerte an. 2012 waren sie

gemeinsam zuletzt in Dresden, beide

haben zudem eine eigene Solo-Karriere

vorzuweisen.

Schnittstelle Nr.3:Die Musik, die freie

Auffassung von Folk und Rock, das offene

Gemüt für eine fiebrige Mischung aus

Wurzeln und Trieben. „Bloodline“ verfolgt

in 57 Minuten wirklich eine eigene

Linie: Das krass psychedelische „Down

From The Sky“ wäre schon in Woodstock

abgegangen wie das neueste heißeste

Zeug, „World Go Away“ schreitet forsch

von Arizona bis nach Afrika, „Pressures

Of Mankind“ ist eine wilde Latinrock-Orgie.

Dieses und anderes steht für das

Ansinnen der Band, Chicha und Cumbia,

also Peru und Kolumbien, vom reinen

südamerikanischen Folklorekorsett zu

befreien und als wilden Hybrid mit zackigem

Desert-Rock neu an den Start zu

bringen. Dass XIXA lange Zeit als puristische

Coverband unterwegs waren, hört

man, wenn man richtig zu hören vermag.

Sullivan und Lopez singen multilingual

und trefflich, wobei Ersterer so sehr an

Mark Lanegan gemahnt, dass es schon zu

Verwechslungen kam.

Brian Lopez: „All diese Latin Beats und

Rhythmen sind dein ganzes Leben lang in

deinem Gehirn. Wenn du noch nie in

Latin Music eingetaucht bist, weißt du

nicht, ob du eine starke Empfindung

dafür hast. Ich bin englischsprachig aufgewachsen,

ging aber zu gemischten

Tanzabenden und war Teil einer Folkloregruppe

–der typische Latino der zweiten

oder dritten Generation eben. Denn meine

Großeltern wollten nicht, dass meine

Eltern Spanisch sprechen oder Latinos

sind.“

Schnittstelle Nr. 4:Das besondere Artwork

von Platten, die Optik der Videos.

Was imFalle Calexico vor allem Victor

Gastelum ist, könnten für XIXA Daniel

Martin Diaz und Paula Catherine Valencia

werden, ebenfalls aus Tucson. Das

alles sieht wunderschön aus und hat Format

wie Klasse.

„Wir warenuns des Sounds

noch nie unsicher“

XIXA sind Gabriel Sullivan (Gitarre,

Gesang), Brian Lopez (Gitarre, Gesang),

Geoff Hidalgo (Bass), Efren Cruz Chavez

(Percussions) und Jason Urman (Keyboards).

Sie seien auf der Suche nach

etwas, das sie „Desert Noir Vibe“ nennen.

Nochmals Brian Lopez: „Wir hatten noch

nie Momente, in denen wir uns bezüglich

unseres Sounds unsicher waren.“

XIXA kommen am Sonntag erstmals

nach Dresden und werden –hoffentlich –

mit dem von Giant Sand, Friends Of Dean

Martinez und Calexico seit über 20 Jahren

errichteten „Fandament“ rechnen

können. Alles andere wäre unschön. Und

fast schon peinlich!

XIXA, Vorband: Lord Gecko, Sonntag, 20 Uhr,

Scheune

VONANDREASKÖRNER

unter + 0800 2181 050 oder www.dnn-ticket.de Fürdiese Angeboteist der Verlag Dresdner Nachrichten GmbH &Co. KG nur Vermittler.

Die Angebotestellen nur eine Auswahl aus dem umfangreichen Ticketangebot dar. Alle Angaben ohne Gewähr.Stand 19.04.2016

Gebührenfreie Tickethotline Mo.-Fr. 8.30-19 undSa. 8.30-14 Uhr

DNN

APRIL

Motorpsycho: „Here beMonsters“

Tour 27.04.16 I 21 Uhr

Beatpol I Dresden 24,90 €

Gleis 8 27.04.16 I 20 Uhr

Alter Schlachthof I Dresden 31,35 €

Semino Rossi 28.04.16 I 19:30 Uhr

Messe Dresden, Halle 1I Dresden ab 49,90 €

Amigos: Danke Freunde -Tournee

30.04.16 I 19:30 Uhr

Alter Schlachthof I Dresden ab 41,50 €

Ludwig van Beethoven -Messe C-Dur

30.04.16 I 20 Uhr

Frauenkirche I Dresden ab 14,15 €

MAI

The Gregorian Voices 02.05.16 I 19:30 Uhr

Martin-Luther-Kirche I Dresden 21,90 €

Die drei ??? Kids und du

08.05.16 I 11/16 Uhr

Boulevardtheater I Dresden ab 22,00 €

rnd Stelter -Wer heiratet teilt sich

eervorher …

.05.16 I 20 Uhr

Fortenbacher´s Intimitate Night

12.05.16 I 20 Uhr

Boulevardtheater I Dresden 22,30 €

Horst Lichter 12.05.16 I 20 Uhr

Alter Schlachthof I Dresden 41,00 €

Riverboat Nostalgie Dixie Trail

13.05.16 I 19:30 Uhr

PD „Stadt Wehlen“ I Dresden 55,15 €

Buddy inconcert 14.05.16 I 20 Uhr

Boulevardtheater I Dresden ab 21,00 €

Der kleine Prinz 15.05.16 I 15:30/18 Uhr

Boulevardtheater I Dresden 13,00 €

Traumzauberbaum 16.05.16 I 15 Uhr

Comödie I Dresden ab 22,87 €

Schottische Musikparade

16.05.16 I 19 Uhr

Margon-Arena I Dresden ab 38,30 €

Knef mich mal -Eine Begegnung

mit Hildegard 20.05.16 I 17/20 Uhr

Boulevardtheater, Kleiner Saal I

Dresden 22,50 €

Dixie 2016: Dixieland International

20.05.16 I 19:30 Uhr

Alter Schlachthof I Dresden ab 29,85 €

Sissi Perlinger 22.05.16 I 18 Uhr

Boulevardtheater I Dresden ab 22,50 €

Herbert Grönemeyer 30.05.16 I 20 Uhr

Stadion I Dresden ab 60,55 €

JUNI

Van Morrison 02.06.16 I 20 Uhr

Freilichtbühne Großer Garten

Junge Garde I Dresden 72,25 €

Semper Brass Dresden 04.06.16 I 20 Uhr

Frauenkirche I Dresden ab 14,15 €

Rock Legenden -

Puhdys +City +Karat 04.06.16 I 19 Uhr

Freilichtbühne Großer Garten

Junge Garde I Dresden 48,50 €

Björn Casapietra: Un Amore Italian

19.06.16 I 18 Uhr

Annenkirche I Dresden ab 33,25 €

JULI

The Gershwins Porgy &Bess

14.07.-31.07.16 I 14/14:30/19/19:30 Uhr

Semperoper I Dresden ab 29,50 €

Radio Doria 15.07.16 I 20 Uhr

Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde I

Dresden 39,85 €

Niedeckens BAP -Lebenslänglich -

Jubiläumstournee 16.07.16 I 19 Uhr

Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde I

Dresden 47,90 €

AUGUST

Blechbläserensemble Ludwig Güttler

20.08.16 I 20 Uhr

Frauenkirche I Dresden ab 19,65 €

Matthias Reim -Phönix Live

26.08.16 I 19:30 Uhr

Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde I

Dresden 44,90

Silbermond 27.08.16 I 20 U

Filmnächte am Elbufer I Dresden 38,9

UDO SCHEN

T

K

alkshow

n: Gerd Knieps

KULTUR / BÜHNE DRESDEN 11

|

NR. 95 | SONNABEND / SONNTAG, 23./24. APRIL 2016

LAUSITZERLEBEN ||||||||||||||||||||||||||

19

SÄCHSISCHE ZEITUNG

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KULTUR & GESELLSCHAFT

MONTAG, 15.AUGUST 2016

enn sich ein Zug nähert, geht die

Bahnschranke nach unten. Logisch.

Die Frage ist nur: Was ist unter „sich nähern“

zuverstehen? Autofahrer hatten am

Donnerstag in Ottendorf-Okrilla reichlich

Zeit, darüber nachzudenken. Dalagen die

Schranken gut zehn Minuten unten, ohne

dass sich ein Zug näherte. „Verdammt, ich

habTermine“,fauchte eine Frau. „Die kriegen

alles hin“, schüttelte ein wartender

Fußgänger den Kopf. Endlich kam der

Triebwagender StreckeKönigsbrück–Dresden.

Seine Fahrt über die verschrankte

Straße dauerte keine fünf Sekunden. Endlichging

der Sabotagebalken nach oben.

Dassesauch anders geht, zeigte sichein

paar Stunden später am Bahnübergang

zwischen Medewitz und Gaußig. Die

Schranke ging runter, keine 15 Sekunden

später sauste der Trilex-Express von Görlitz

nach Dresden vorbei, und schon öffnete

sich die Schranke wieder.Schön, wenndas

immer so schnell ginge.

W

|||||||||||||||||||||||||

|||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Verzweiflungan

der Bahnschranke

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Von Tilo Berger

Bergers Bonbon

Zittau. Die Klaus Renft Combo begeht ihr

50-jähriges Bestehen und geht auf Jubiläumstournee.

Am 8. Oktober macht die

Band mit Thomas „Monster“ Schoppe als

Sänger im Zittauer Theater Station. Seit

1967 entwickeltesichdie ausLeipzigstammende

Klaus Renft Combozueiner der bekanntesten

und beliebtesten Rockgruppen

der DDR. Ab 1974 nannte sie sich Renft. Immer

wild und unberechenbar, wurde sie

1975 verboten und damitzur Legende, teilt

der Veranstalter mit. Jeder im Osten

Deutschlands kenne die Band, in keiner

Plattensammlung fehlten ihre Lieder. Ihre

Songs waren facettenreich, vonFolk, Blues

über Balladen bis hin zumRock.

Heute präsentiert sich Renft akustisch,

betont Clubatmosphäre und lässt die Texte

besser zur Geltungkommen, heißt es.Dem

letzten aktiven Mitglied, Thomas „Monster“

Schoppe, stehen zurSeite: Delle Kriese

an den Drums, Marcus Schloussen am Bass

und GitarristGisbert„Pitti“ Piatkowski. Im

Programm sind auch bekannte alte Songs

wie „Gänselieschen“, „Als ich ein Vogel

war“und „Wer die Roseehrt“. (SZ/st)

RenftspieltimOktober

im Zittauer Theater

Es warein bisschenwie beieinem Klassentreffen:

Lange nicht gesehen, wie gehts

dennso, und jetzt gucken wir uns mal alte

Fotos an. Zwischendurch, wenn uns danach

ist, können wir ja auch singen –aber

das war für den Ex-Puhdy amFreitag nicht

lein Seligmachende. Er wollte vor aleben

erzählen, das auch

uhdys begonin

auch das Jonsdorfer Publikum hören durfte,

sollte, musste. Die Titelseite besagten

Buchesprangte unterdessenauf der Videowand,

die im Laufe des Abends wohl mehr

als einhundert Bilder aus dem Leben des

jetzt 72-Jährigen zeigten.

Quasters Redefluss wurde zum einen

immer wieder unterbrochen von seinem

„Schatten“. Über den Stichwortgeber war

nicht viel mehr zu erfahren, als dass sich

seit Ewigkeiten kennen, der Mann

sich mit Flöte, Mundharskennt.

Zum

h- sen, aberimmer wiedergernhören:Wie er

asching Peter Meyer kennenlernte

vor seiner Tür stand und

bei den Ur-

-

Karriere begannen.Als er dann seinen Gast

PeterRasym auf die Bühne bat, standen auf

dieser schon mal zwei Fünftel der Puhdys

und sangen einige Lieder der Band. Als

Quaster „Alt wie ein Baum“ anstimmte,

wie jahrelang zuPfingsten auf der

gbühne: Das Publikum

e Zugaben.

r

Klassentreffenmit Quaster

Ex-Puhdy Dieter Hertrampf

bot seinem Publikum auf der

ne Jonsdorf zwei

rhaltung –

Der doppelte

Quaster auf der

Waldbühne Jonsdorf:

vorn am Freitagabend,

auf dem

Foto ganz links in

einer Band der

60-er Jahre. Der

blonde Sänger im

Vordergrund war

übrigens Franz

Bartzsch, später

Bandchef von Veronika

Fischer.

Foto:RafaelSampedro

Großräschen. Das brandenburgische Großräschen

erhält 1,1 Millionen Euro für den

Stadtumbau. Mit dem Geld sollen unteranderem

eine Kita erweitert, ein Schulgebäude

wieder nutzbar gemacht und leer stehende

Wohnungen zurückgebaut werden,

teilte das Bauministerium mit. Das Geld

kommt aus den Bund-Länderprogrammen

Stadtumbau Ost und Soziale Stadt. InStädten,

in denen die Bevölkerung abnehme,

unterstütze das Land den Rückbau und

gleichzeitig die Aufwertung der Quartiere,

erklärte Staatssekretärin Ines Jesse. (dpa)

Gut eine Million Euro für

Umbau in Großräschen

swar eine der seltsamsten Verkehrsmeldungen

der letzten Wochen. Autofahrer

wurden vor Bauschaumteilen auf

der A4 Richtung Görlitz gewarnt. Bauschaum?

Wird der nicht vor Ort verarbeitet?!

Eswaren keine Spraydosen und auch

keine kompletten Bauteile, eswar Kunst,

was da kurzdie Fahrbahn blockierte.

Nadine Baldow kann inzwischen darüber

lachen, dass beim Transport ihres

Kunstwerks das Netz riss, das die bunten

Teileauf dem Pkw-Anhängersichern sollte.

Künstliche GewächseinPinkund Blau und

Gelb ergossen sich über die Fahrbahn.„Wir

haben sofort die Polizei gerufen. Die Autobahn

wurde kurz gesperrt, und Polizisten

haben die Teile wieder eingefangen“, erzählt

die Künstlerin. Eine Geldstrafe und

ein Punkt in Flensburg – „aber ich bin

dankbar und sehr froh, dass niemandem

etwas passiert ist und die Polizisten meine

Arbeiten so sorgsam behandelt haben“.

Nun schweben Baldows Geschöpfe ineinem„SuperToxic

Terrarium“.

Science-Fiction auf dem Bahnsteig

Wer am Görlitzer Hauptbahnhof ankommt

oder abfährt, mag sich fragen, was

das für eine Speziesist, ob sieweiterwächst

und was dann passiert. Das „giftige“ Glashaus

leuchtet den Reisenden am Gleis

11/12 entgegen. Dort hält auch der Regionalzug,

der Dresden mit Wrocłlaw verbindet,

Europas Kulturhauptstadt in diesem

Jahr. An manchen Tagen transportiert er

Kunst und Künstler, Aktionen und Performances

von einer Kunstakademie zur anderen.

Die Grenzstadt Görlitz klinkte sich

in das Kunstzugprojekt der Hochschulen

ein, und die Bahn gab das Wartehäuschen

gern als Kunstraum frei. Außer ein paar

Männern, die sich dort gern zum Biertrinken

treffen, scheint das niemanden zu stören.

Manchefragtenneugierig: „Ist das abstrakte

Kunst?“Jemand schimpfte:„Erst die

Flüchtlinge, nun die Künstler. Was denn

noch alles?!“

E

Darüber schmunzelt Nadine Baldow,

denn in gewisser Weise ist auch sie ein

Flüchtling. Sie braucht Asyl für ihre Kunst.

Unfreiwillig verließ sie dieHochschule, wo

man ihr im Januar dieArbeit mitdem Bauschaum

verbot, weil dessen Verarbeitung

gesundheitsschädlich sein könnte. Lange

Zeit hatte niemand Bedenken gehabt. Es

gabsogar mal eine Klasse, die „Bauschaumklasse“

genannt wurde, weil viele Studenten

mit diesemMaterialarbeiteten.

„Ich habe angeboten, dass ich frühmorgens

imAtelier arbeite, wenn noch kein

Kommilitone da ist, und große Teile im

Freien herstelle und sie erst im ausgehärteten

Zustand im Atelier montiere. Aber die

Hochschule ist darauf nicht eingegangen“,

sagt sie. Die Studentin ist nicht leichtsinnig.

Sie arbeitet mit einer Maske, trägt

Handschuhe und langärmligeKleidung. Sie

öffnet die Atelierfenster, wenn sie ihre fragilenGebilde

ausBauschaumformt.Inzwischen

hat sie ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Luftbelastung imRaum wurde

gemessen. Vonihr und einer Kommilitonin

werden Urinproben untersucht. Sie hofft,

beweisen zu können, was der Herstellerbehauptet:

Das Zeug istnicht giftig.

Ein Atelier außerhalb der Hochschule

kann sich die 26-Jährige nicht leisten. „Ich

habe lange darüber nachgedacht, doch ich

bleibe beimeinemMaterial. Die Hochschule

hat nicht die Macht, mir das zu verbieten,

auch wenn sie mich von meinem Arbeitsplatz

verweist“, sagt sie. Vor der „Pfote“,

dem Hochschulgebäude an der Pfotenhauerstraße

inDresden, steht schon seit

Wochen ein Großplakat mit der Aufschrift

„I am super toxic“,darunter Baldows Webadresse.

Auch auf dem Görlitzer Bahnhof

hat sie so ein Poster aufstellen lassen, auf

dem ein silbriges Alien sich an einen kargen

Hang in einer von Asche überzogenen

Landschaft schmiegt. Ist das Wesen einem

Vulkan entsprungen oderaus der Aschegewachsen?

Was ist natürlich, was nicht? Ist

unsere Vorstellung von Natur eigentlich

realistisch oder romantisch verklärt?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich Nadine

Baldow in der Kunst und imLeben. Sie

unternimmt immer wieder abenteuerliche

Touren, um herauszufinden, ob sie noch

Teil der Natur sein kann. Dann ziehtsie mit

anderenKünstlern in dieböhmischen Wälder,schläftineinerHütte

ohne Wasser,ohne

Strom auf dem Erdboden. Oder sie wandert

allein durch die Alpen, verbringt die

Nächte im Zelt. „Ich halte vielaus,aber bin

immer wieder erstaunt, wie weit ich von

der Natur entfernt bin“, sagt sie.

Die Tage auf dem Görlitzer Bahnsteig

11/12 waren für sie eine neue Erfahrung,

die sie nicht missen möchte: „Ich wollte

schon immer Kunst im Gewächshaus machen.“

Im Wartehäuschen mit seinem

Glasaufbau, das in DDR-Zeit ein Imbiss-

Kiosk war, arbeitete die Künstlerin wie in

einem gläsernen Atelier. Ständig war sie

unter Beobachtung, die Kommentare der

Reisendenwarennicht nur freundlich. „Ich

fühle mich zurzeit wie eine Künstlerin auf

Wanderschaft und bin sehr dankbar, dass

ichhierarbeiten durfte“,sagt sie.

Eine Reise umdie Welt

In Dresden sind in diesem Sommer übrigens

zwei Arbeiten von Baldow auf der internationalen

Kunstausstellung Ostrale zu

sehen. Und im Herbst geht die Wanderschaft

weiter. Ein sechswöchiges Stipendium

führt sie in ein entlegenes Dorf im Himalaya.

Zehn Künstler aus aller Welt treffensichinder

Einsamkeit, um das Verhältnis

von Natur, Reisen, Leben und Kunst zu

untersuchen. Nimmt Nadine Baldow Bauschaum

mit nach Indien? „Vielleicht“, sagt

sie verschmitzt. „Vielleicht versuche ich

mich in Landschaftsmalerei oderbeschäftige

mich mit Schafwolle.“ Sie wird den

Schafen nichts antun.Sovielist gewiss.

Bis31. August am BahnhofGörlitz,Bahnsteig11/12

Mitdem Kunstzug zwischen Dresdenund Wroclawreist

am 15., 22., 29. August die Dresdner Künstlerin Alexandra

Wegbahn. Sie will im Zugzeichnen.Mitreisende können ihr

dabei zuschauen und gern mitihr insGespräch kommen.

web www.kunstzug.eu

Weil dieKünstlerin Nadine Baldow mitBauschaumarbeitet,geht sie nun nicht ganz freiwillig auf Wanderschaft.

Von Birgit Grimm

Schwebend im Wartehäuschen

Keine Angst vor

wuchernden, wabernden

Wesen

und grellen Farben:

Die Dresdner

Kunststudentin

Nadine Baldow inmitten

ihres „Super

Toxic Terrariums“

auf dem Görlitzer

Bahnhof.

Weitere Arbeiten

von ihr sind derzeit

in Dresden auf

der Ostrale zu sehen.

Foto:ThomasKretschel

Ein unscheinbares Häuschen macht Karriere: Erst Bockwurst-Kiosk, dann Wartehalle,

nun ist esbis Ende August ein Kunstpavillon. Foto:ThomasKretschel

Komentarze: 0

Art Train: artists on the Wroclaw-

Dresden train

2016-08-05

From Wroclaw to Dresden and back again, the art train runs again since

June. Students of the Academy of Fine Arts from the Polish and German

cities have used this fact, and it is on the train that we will have the

opportunity to mingle with art. Many campaigns involving passengers have

been planned until October.

Project "Kunstzug" between Wroclaw and Dresden

A fashion show has been held already, and what still lies ahead are: a

performance using a separating tape, talks about art and our lives, as well as

peeking inside a suitcase. In this journey, is better not to read newspapers.

The way-out train

The "Kunstzug" project, which is organized by Goerlitzer

Kulturservicegeselschaft and Polish partners, e.g. the Lower Silesia Railways

and PKP Polish Railways started de facto from railway, because

after a long period of absence, a connection between Wroclaw and Dresden

was restored to the railway timetable. Many people welcomed the fact,

including students of art schools of both city. First, Germans invited Poles and

organized an exhibition for them in Dresden Gallery Oktagon, and then it was

decided that the train Trilex is as good a place to present works of art. That

was the turning point. A decision was made that from June to October,

passengers travelling between Wroclaw and Dresden won't be dozing off,

bored, or read newspapers, or browse their smartphones. They will be

involved in art.

Haute couture, en route

The first trip of the art train was on July 16, and the astonished passengers

saw, among others, a fashion show, with a climax at the station in Görlitz.

Polish students went to Germany for the Sommerfest, which is the time when

students of the Faculty of Stage Design of the Dresden Academy of Visual Arts

always organize a fashion show. You couldn't fail to notice a Polish touch

during this fashion meeting, as the artists from Wroclaw have used paper to

make many of the outfits. On Sunday, July 31, students from Wroclaw

sketched situations observed in the train, and even more extraordinary

campaigns still await.

Seite 1 von 2

Art Train: artists on the Wroclaw-Dresden train | www.wroclaw.pl

http://www.wroclaw.pl/en/art-train-artists-on-the-wroclawdresden-train

NA STYK

PIERWSZY POCIĄG DO SZTUKI. Z

WROCŁAWIA

Czterogodzinna jazda „Pociągu do sztuki” zakończyła

się o godz. 10 w Dreźnie. Tu, Wrocławianie spotkali się

z niemieckimi kolegami i wzięli udział w pokazie mody

organizowanym na Akademii Sztuk Wizualnych w

Dreźnie.

Dworzec: Wrocław Główny, sobota, 16 lipca, godz. 06:00.

Grupa dwunastu studentów wsiadła do pociągu

jadącego do Drezna. Ale nie była to zwykła podróż. Bo 16

29.09.2016

http://www.nastyku.pl/2016/07/19/pierwszy-pociag-sztuki-wroclawia/

ZURÜCK

TAUSCHAKTION IM KUNSTZUG

“Kunst gegen Schinkenstulle” hieß es am 3. September 2016 im Kunstzug auf der Strecke Dresden – Wroclaw: Die KünstlerInnen Birgit Schuh, Chris

Rodde, Jarek Grulkowski und Juliane Schmidt speisten Minikunstwerke in die deutsch-polnische Verbindung ein. In kleinen Streichholzschachte

ben die KünstlerInnen je 20 Editionen vorbereitet. Gegen ein Tauschobjekt ihrer Wahl konnten die Mitreisenden eine der Editionen wählen. Einzig

terium: Das Tauschobjekt musste auch in eine ebensolche Streichholzschachtel passen.

Eindrücke und Ergebnisse der Aktion werden in einer Ausstellung vom 10. bis 26. November 2016 in der Galerie SOCATO in Wroclaw präsentiert.

werden den Besuchern die Miniarbeiten noch einmal zum Tausch angeboten. Außerdem haben sie in der Galerie die Möglichkeit, von allen vier

rInnen weitere Arbeiten zu sehen, die auf unterschiedliche Weise auf das Thema eingehen und dieses erweitern.

Im Rahmen der Ausstellung wird ein Faltblatt erscheinen, das auch die Tauschaktion dokumentiert. Dafür wird die Kunsthistorikerin Franka H

nen Text schreiben, was durch die KULTURPATEN DRESDEN erst ermöglicht wurde.

Seite 1 von 4

Tauschaktion im Kunstzug | KULTURPATEN DRESDEN

http://www.kulturpaten-dresden.de/news/tauschaktion-im-kunstzug

Kunstzug in der Presse_65

64_Pociąg do Sztuki w prasie


IMPRESSUM

STOPKA REDAKCYJNA

FOTOS

ZDJĘCIA

66_Strecke

Ein besonderer Dank gilt der

ASP Wrocław und HfBK Dresden

für die Übernahme der künstlerischen

Gesamtverantwortung des Projektes

Kunstzug.

Namentlich in alphabetischer Reihenfolge

Jochen Beißert, Monika Byczek, Anna

Czajka, Matthias Flügge, Susanne Greinke,

Uwe Gönnert, Marion Hannemann, Piotr

Kielan, Iwona Krastamis-Mycek, Katja

Noack, Wojciech Orzechowski, Gabriel

Palowski, Claudia Seedorff, Elżbieta

Solniczek, Mirosława Wasielewska, Andrea

Weippert, Anna Wierzbicka.

Herzlich danken wir dem gemeinsamen

deutsch-polnischen Kuratorenteam der

Hochschulen Jarosław Grulkowski, Birgit

Schuh und Cosima Tribukeit.

Szczególne podziękowania należą się

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

oraz Wyższej Szkole Sztuk Pięknych

w Dreźnie, za przejęcie całkowitej

odpowiedzialności za artystyczną stronę

projektu Pociąg do Sztuki.

Przede wszystkim, w kolejności

alfabetycznej: Jochen Beißert, Monika

Byczek, Anna Czajka, Matthias Flügge,

Susanne Greinke, Uwe Gönnert, Marion

Hannemann, Piotr Kielan, Iwona

Krastamis-Mycek, Katja Noack, Wojciech

Orzechowski, Gabriel Palowski, Claudia

Seedorff, Elżbieta Solniczek, Mirosława

Wasielewska, Andrea Weippert, Anna

Wierzbicka.

Serdecznie dziękujemy polskim i

niemieckim kuratorom obu uczelni:

Jarosław Grulkowski, Birgit Schuh und

Cosima Tribukeit.

Herausgeber Wydawca

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH

Brüderstraße 9 | 02826 Görlitz

E-Mail: kultur.service@goerlitz.de

Tel.: +49 (0) 3581 672420

Fax: +49 (0) 3581 672424

www.kultur-service-goerlitz.de

Die Görlitzer Kulturservicegesellschaft

mbH ist ein Unternehmen der Stadt

Görlitz. Weitere Informationen finden

Sie unter www.goerlitz.de

Kultur-Service Görlitz jest spółką

Miasta Görlitz. Informacje o

mieście na stronie www.goerlitz.de

Design/Layout Grafika/Skład

DIE PARTNER GmbH

www.die-partner.tv

Druck Druk

Gustav Winter GmbH

Auflage Nakład

500 Exemplare Eksemplarzy

Redaktion Redakcja

Kultur.Service Görlitz

Redaktionsstand: Februar 2017

Zamknięcie wydania: luty 2017

Marleen Andreev, Nadine Baldow,

Julia Boswank, Martin Büst,

Laurence Champeron, Inho Choi,

Jarosław Engel, Jarosław Grulkowski,

Laura Hummel, Kultur.Service Görlitz,

Katharina Kretzschmar, Sarah Leimcke,

Anna Luchowska, Christoph Medicus,

Irène Mélix, Nordreisender, Lisa Pahlke,

Monika Polak, Bianca Rütebories, Juliane

Schmidt, Paweł Sosnowski, Cosima

Tribukeit, Marcus Uhlig, Elisa Unger,

Rafał Warzecha, Alexandra Wegbahn,

Matthias Wehnert

Alle Fotos wurden mit bestem Wissen

und Gewissen ausgewählt. Sollten

Rechteinhaber übergangen worden

sein ist ggf. zur Abgeltung etwaiger

Ansprüche mit dem Herausgeber in

Verbindung zu treten.

Wszystkie zdjęcia zostały wybrane

starannie i zgodnie z najlepszą

wiedzą. W przypadku naruszenia

praw autorskich w celu zaspokojenia

ewentualnych roszczeń prosimy o

kontakt z wydawcą.

Diese Broschüre gilt von Rechtswegen

ausschließlich zur Dokumentation

des Projektes »Kunstzug« für den

Fördermittelgeber sowie die beteiligten

Partner. Eine andere Nutzung jeglicher

Art ist ausgeschlossen.

Niniejsza broszura stanowi z mocy

prawa wyłącznie dokumentację projektu

»Pociąg do sztuki« dla podmiotu

przekazującego środki pomocowe

oraz dla uczestniczących w projekcie

partnerów. Wszelkie inne sposoby jej

wykorzystania są niedozwolone.

Strecke_67

Foto: Sandy Theuerkauf


Dieser Zipfel war ein maßstabsgetreuer

Aufkleber für die Tür, ob am Zug selbst, in

öffentlichen Institutionen oder in privaten

Räumen. Im »gerade« einklemmten Zipfel

lag eine Einladung, sich auf den Weg zu

machen, um Unerwartetes, Unentdecktes

zu erleben – was könnte sich »hinter«

den Türen verbergen?

Ten rąbek spódnicy to naklejka na

drzwi, wykonana w naturalnym rozmiarze.

Widzieliśmy ją nie tylko na drzwiach

pociągu do sztuki, ale także na drzwiach

instytucji i firm. Rąbek spódnicy był

zaproszeniem do wejścia do środka i

przeżycia w pociągu niezapomnianych

chwil, do odkrycia tego, co może być

ukryte za drzwiami...

DRESDENDREZNO

gefördert von/

wspierany przez:

Kooperationspartner/partnerzy współpracujący:

Mit freundlicher Unterstützung/projekt wspierają:

Veranstalter/organizator:

Veranstalter:

Design & Layout:

WROCŁAWBRESLAU

Foto: Pawel Sosnowski

pociagdosztuki.eu

kunstzug.eu

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine