K3S Textile World 2018

raimund

Hier sehen Sie unseren Hauptkatalog für Promotionwear, Arbeitsbekleidung und Businesswear. Gerne veredeln wir unsere Produkte auch mit Ihrem Logo in gestickter oder gedruckter Form. Herzlichst, Ihr Team K3S

Index

Tradition 4

T-Shirts 8

Polos 62

Sweats 92

Sports & 124

Outdoor

Fleece 160

Jackets & 180

Vests

Shirts & Business 228

by

Workwear & 266

Safety

Underwear, 288

Baby & Towels

Caps & Hats 297

Achtung: Upozornění: l Die Skutečná abgedruckten l barva d Fotos výrobku l und se Farbkästchen dff může f od obrázků sind nicht či vzorníků farbverbindlich.

l h

barev

Artikel-Beschreibungen lišit. Popisy výrobků f poskytují sind f Herstellerangaben. přímo f

výrobci. Chyby Druckfehler vyhrazeny.

dvorbehalten.

Bags, Umbrellas & 326

Accessories


v

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chování.

Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bodů

Ú

fi

subdodržování

kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematických

výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní

je

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou podniku

T

pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných stran

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní normy

v

fi

o

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás

o

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv svých

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, branži

Ú

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

T

musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení není

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifikovat

firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárství,

n

z

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

k h d k h d l fl k

o

V

Certifikovaná bavlna FAIRTRADE:

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispělo

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a

é

b

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry

s

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti na

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifikace

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

a

1

v

diskriminace, pracovní doba, žádné podezřelé zaměstnávání, ochrana životního prostředí a

d

A

T

LA

Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jsou

y

y

child labour, forced labour, collective bargaining, health, safety, environment and payment.

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního

The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. Moreo

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje -

ver, the companies are supported by guidance and benchmarking is used for further impro

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová

jednou za rok FLA Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kode

odů

odů

aCode of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o

C

Fair Wear Foundation:

Fair Wear Foundation is an independent, non-profit organisation that

works with companies and factories to improve labour conditions for

Z

garment workers. The base of the collaboration between FWF and a

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich

g

tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment,

g g g y

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematickýc

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematickýc

living wage, no excessive working hours, safe and healthy working conditions, legally binding

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy,

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy,

d

l d hd b d h ď f

d hd b d h ď

f f f

company is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring System

a

and as a consequence is reaching the score of 75+ in the benchmarking brand performance

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v

. If

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

h

SA 8000:

S

SAI was founded in 1989 and has established criteria, which all certificated

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountab

SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list is

m

common language to measure social performance. All decisions must be

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí činí

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí činí

taken by companies, governments, trade unions and NGOs together. Each

společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi musí

olečně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi musí

f fi f

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost pro

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost pro

ors.

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás

v

The list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and

l

safety, freedom of association and right to collective bargaining, discrimination, disciplinary

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinární

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinární

o

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

i

i

Sedex is a not for profit membership organisation dedicated to driving

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

a této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

p

a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,

ld d -

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

d b d fi k l f

to store, share and report information on four key areas: labour standards,

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find information

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé

about ethical and responsible practices based on the following codices: ILO convention, ETI

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

v

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, b

multiple customers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collecting

and analyzing information on ethical and responsible business practices in their supply chain.

informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performance

f

this organization, but all registered members have to make sure to provide correct and honest

information. However, the stated data is not audited by Sedex.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

WRAP was founded in 2000 by an US garment trading organisation.

organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter

organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuj

WRAP is an independent, objective, non-profit team of global social

musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n

ý y, y y

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik

ž

g g y

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákono

d b fi d b d h f h lbl d

n

rectly fixed on the clothes. WRAP is adherent to the following 12 principles: compliance with

nt

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý

atý

safety, freedom of association, environment, customs compliance and security. Depending on

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

the fulfilment of the principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications.

standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci

s

WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partners. They are analysing

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

echat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během

W

if the factory can be certificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certification

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

j

level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur

a

hree

different categories, according to the permitted driving speeds (category

r

as

well as according to the amount of used fluorescent background material

p p p

p

p

and reflective material, which are necessary for 360° visibility day and

3

g a

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, např.

kávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, např.

jacket and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur

b

o

The clothes are marked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying category

V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída.

V bl č í j í ě ik řič ž í X j d d ž á

is filled in.

Certifikovaná bavlna FAIRTR

You can find this label on your clothes. FLO-CERT GmbH is certificating this

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

St d d tét čk k lit kt á í ť j bl č í č j F i t

have to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an addiělo

lo

tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for

the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional

bonus is often used to change production to organic farming. If desired, buyers have to pay a

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje sp

de re

kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se

iv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se -

lationships. The certification authority is controlling the farmers that have to join together in

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a

cm

social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (flow

certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilos.

certifikační orgán také kontroluje Další příspěvek se používá často k tomu aby se zv

The use of that product seal in clothes ensures the testing in all

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n

k bl d k k

steps of production on substances prohibited, or regulated by law,

í

All components of the final product (sewing cotton, buttons, etc.)

zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě,

dravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě,

miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

fi

The organic content standard certification, which is directly fixed on clothing,

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost

of biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA/

p p

p

/

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifika

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifika

contamination should be avoided and the use of organic natural fibers is

m

s

This corporate initiative was founded in 2003 by the Foreign Trade

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací

T d ik l ká i i i i b l l ž 2

Association. Companies of all sectors and regions can use their code of conduct and imple

Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chování

iation. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chování a

mentation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Conduct

11

11

health and safety, protection of young employees, forced labour, ethical conduct, discrimi

v

Companies commit to the BSCI by signing the Code of Conduct. The auditing procedures take

p y j pij p j j

p y j pij p j j

A

The Fair Labor Association which was founded in 1999 believes that

Tato iniciativa více zúčastněných stran, jejíž členové jsou podniky,

T i i i i í úč ě ý h j jíž čl é j d ik

all goods should be produced fairly and ethically. FLA brings together

u

universities, civil society organizations (CSOs) and companies to find

na

na

bl l l b ll h f h

zlepšení celkových pracovních podmínek a na ochraně práv zaměstnanců. Základ tvoří FL

celkových pracovních podmínek a na ochraně práv zaměstnanců. Základ tvoří FL

committing themselves to the FLA Code of Conduct, built on the ILO core labour standards.

Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jso

Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jso

The FLA code of conduct contains regulations of working conditions, working hours, abuse,

g g y y

g

g

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivníh

pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního

The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. More

The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis. M

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje

vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje

g g g g ání.

ání.

yg

g

yg

g

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chová

jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chován

án

á

b h k fi k d k d d d l hb

b h k fik d k dd

vements. It is expected that the companies are taking steps to improve, as long as standard

vements. It is expected that the companies are taking steps to improve, as long as standar

Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo

Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo

Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo

Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bo

zur Einhaltung des Verhaltenskodex. Durch die Nutzung von Benchmarks werden spezifische

patření ke zlepšení, pokud

patření ke zlepšení, pokud

y

Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o

Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o

Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o

Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat o

Anforderungen zur Einhaltung der einzelnen Punkte des Code of Conduct festgelegt. Es wird

nejsou splněny určité standardy. Úspěšná verifikace platí vždy 2-3 roky.

nejsou splněny určité standardy. Úspěšná verifikace platí vždy 2-3 roky.

von den Unternehmen erwartet Verbesserungen vorzunehmen, wenn gewisse Standards nicht

erfüllt werden. Die erfolgreiche Verifizierung ist jeweils für 2-3 Jahre gültig.

Fair Wear Foundation:

Fair Wear Foundation:

Der Fokus dieser unabhängigen Multistakeholer Initiative liegt auf der

j y ý ý j

y ý ý

works with companies and factories to improve labour conditions for

orks with companies and factories to improve labour conditions for

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na

garment workers. The base of the collaboration between FWF and a

ment workers. The base of the collaboration between FWF

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich

dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejic

Subunternehmern und Lieferanten. Die Stimmrechte sind zu jeweils 25%

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na

member is the Code of Labour Practices. It includes the following 8 sta

ember is the Code of Labour Practices. It includes the following 8

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na

dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % naauf

NGOs und Gewerkschaften und zu 50% auf Unternehmen aufgeteilt.

g y y y j

y

tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment,

tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment,

nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k

nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k

nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k

nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k

g g g y

g

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematic

living wage, no excessive working hours, safe and healthy working conditions, legally bind

xcessive working hours, safe and healthy working conditions, legally

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv

bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouv

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitsverträge, Zahlung existenzsichernder Löhne,

vemployment relationships. These standards are based on the ILO core labour standards and

re based on the ILO core labour standards and

výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní

výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní

výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní

výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní

Vereinigungsfreiheit und Recht auf Tarifverhandlungen, Nichtdiskriminierung, Arbeitszeiten.

y

the UN Declaration of Human Rights. The use of the label on clothes is only allowed, if the

Declaration of Human Rights. The use of the label on clothes is only allow

vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy

vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy

vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy

vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy

Grundlage dafür bieten u.a. die ILO Kernarbeitsnormen und UN Menschenrechtserklärung.

d j

d j

company is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring System

any is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring Sys

a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud

a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, poku

a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud

a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, poku

f

f

h h f h b h k b d f

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče

alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud obleče

g

j

g

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a

g

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou pod

notí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou pod

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p

hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou p

n

wertet die Mitglieder und berichtet öffentlich über den aktuellen Status. Falls nötigt werden

zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována.

zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována

den Unternehmen im Anschluss notwendige Verbesserungsmaßnahmen vorgegeben, deren

Umsetzung dokumentiert werden muss.

SA 8000:

SA 8000:

SA 8000:

SA 8000:

SA 8000:

y

gg

p

y

p

rtificate

rtificate

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability

g p j p j p

SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list

SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list

International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat

International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat

International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat

International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat

eine Zertifizierung zu erhalten. Die Basis dieser Multistakeholder Initiative

tran

ran

g

pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st

pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st

pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st

pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných st

bilden die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der UN, Überein

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodn

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm

tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní norm

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či

v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí či

taken by companies, governments, trade unions and NGOs together. E

taken by companies, governments, trade

společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu

společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu

společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu

společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi mu

g g g g

f fi f

d fi h hl f

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnos

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost

projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnos

g

g

certification is valid across all industrial sectors regardless of the size or other critical factor

all industrial sectors regardless of the size or other critical factor

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás-

The list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and

list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and

ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost

ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost

ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost

ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost

y g g g

g g g

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár

při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinár

Pflichtarbeit, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Vereinigungsfreiheit & Recht auf Tarifver

practices, working hours, remuneration and management system.

gement system.

opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu.

opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu.

opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu.

opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. -

handlungen, Diskriminierung, Disziplinarmaßnahmen, Arbeitszeit, Vergütung, Managementt

system.

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

ASNa této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace

g gg g

a

g

a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,

a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,

a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,

a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky,p

bereiche werden abgedeckt: Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit,

ply chains. Its core product is an online database, which allows members

s. Its core product is an online database, which allows members

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou

ards

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené odards

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

zu ethischen und verantwortungsbewussten Handeln abgeleitet aus ILO Konventionen, ETI

health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find informati

health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find infor

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatel

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatel

g

about ethical and responsible practices based on the following codices: ILO convention, ET

es: ILO convention, ET

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,

g g g g

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv sv

ohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv sv

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s

kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv s

a

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra

dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, bra

amultiple customers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collect

mers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collect

ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené

ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené

ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené

ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené

g g gg

and analyzing information on ethical and responsible business practices in their supply cha

ng information on ethical and responsible business practices in their supply cha

informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

g g g

A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performa

A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performa

sorgen, dass die angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen. Die Angaben werden

and they also have access to an advanced risk assessment tool. Any company can be part of

and they also have access to an advanced risk assessment tool. Any company can be part of

allerdings nicht von der Organisation verifiziert oder validiert.

this organization, but all registered members have to make su

this organization, but all registered members have to make su

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

Diese im Jahr 2000 von der US-amerikanischen Handelsorganisation für

Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní

Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní

Bekleidungs- und Schuhindustrie gegründete Unternehmensinitiative legtorganizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter

organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter

organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kter

organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, kte

en

Wmusejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení nen

musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n

musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n

musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení n -í

g g ko

ko

g

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik

žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifik

ví,.

ví,

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárstv

Die 12 Prinzipien von WRAP behandeln folgende Themen: lokale Gesetzgebung, Zwangsar

nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace,

cená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace,

d b fi d b d h f h lbl d

b fi d b d h f h

nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac

nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac

nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminac

nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace -

rectly fixed on the clothes. WRAP is adherent to the following 12 principles: compliance with

o the following 12 principles: compliance with

zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů

zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů

zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů

zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů -

sundheit und Sicherheit, Versammlungsfreiheit, Umwelt, Einhaltung der Zollvorschriften und

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V z

nt

nt

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při

a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při

Sicherheit. Es wird zwischen Gold, Platin und Silber Zertifizierung unterschieden. Prinzipiell

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zla

dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zl

y y g

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny

g g g

the fulfilment of the principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications.

principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications.

standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci

standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci

standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci

standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci

Werden von einer Produktionsstätte nicht (mehr) alle Standards eingehalten, erhält sie eine

WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partners. They are analysing

WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partn

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u

nur 6 Monate gültige Silber Zertifizierung. Fabriken müssen nach einer Selbstevaluierung der

the self-evaluation, created by the audited factories. Based on that report WRAP, is deciding

elf-evaluation, created by the audited factories. Based on that report WRAP, is deciding

WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během

WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během

WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během

WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během

if the factory can be certificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certifica

tificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certifica

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách.

Grundlage des Berichts wird bei WRAP entschieden, ob eine Zertifizierung erfolgt. Zusätzlich

level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur

level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur

zu diesen Audits, die nicht terminlich festgelegt innerhalb eines Monats erfolgen, werden

at any time.

at any time.

stichprobenartig gänzlich unangekündigte Kontrollen bei zertifizierten Fabriken durchgeführt.

PRODUKTBEZOGENE SIEGEL UND ZERTIFIZIERUNGEN

PRODUCT-RELATED LABELS AND CERTIFICATIONS

ODUCT-RELATED LABELS AND CERTIFICATIONS

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

EN ISO 20471:

EN ISO 20471:

EN ISO 20471:

EN ISO 20471:

Warnschutznorm zur Zertifizierung von Bekleidung, die beim Arbeiten inWarning protection standard to certificate clothing, worn at work in

Warning protection standard to certificate clothing

Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter

Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter

Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter

Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, kter

situations at high risk to be overlooked. The articles are divided into th

cles are divided into th

se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3

se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3

se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3

se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3

,

dff d h dd d

d h dd d

různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1),

různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1),

různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1),

různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1),

erlaubten Fahrgeschwindigkeit (≤ 30km/h (Klasse 1), 31-60km/h (Klasse

31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím

31-60 km/h (třída 2), > 60 as

31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím as

31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím

31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím

31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím

well as according to the amount of used fluorescent background mater

well as according to the amount of used fluorescent background mater

použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost

použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost

použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost

použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost ia

ia

renden Hintergrundmaterial und Reflexmaterial für die 360° Sichtbarkeit

d fl l h h f bl d d,

fl l h h f bl d d

360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup,

360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup,

360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup,

360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup,

g y g g

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, nap

Beine bedeckt werden. Diese Klassifizierung kann auch durch die Kombination von mehreren

jacket and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur

and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur

bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných

bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných

bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných

bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných -

Artikeln, wie bspw. Jacke und Hose erreicht werden. Da die Gesamtfläche aller angebrachten

face. Therefore it is necessary to check out before finishing, that the articles reach the given

face. Therefore it is necessary to check out before finishing, that the articles reach the given

ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě

ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě

ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě

ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě

Logos von den sichtbaren Flächen abgezogen wird, ist vor Veredelung unbedingt zu prüfen,

minimum standards in order to keep the obligated high visibility zones big enough.

nimum standards in order to keep the obligated high visibility zones big enough.

odpovídají předepsaným minimálním hodnotám.

odpovídají předepsaným minimálním hodnotám.

odpovídají předepsaným minimálním hodnotám.

odpovídají předepsaným minimálním hodnotám.

The clothes are marked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying categ

rked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying categ

V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída.

V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída.

V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída.

V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída

Die Kennzeichnung erfolgt über das Piktogramm in der Kleidung, wobei anstelle des X die

is filled in.

is filled in.

erreichte Klasse eingetragen wird.

FAIRTRADE zertifizierte Baumwolle:

RADE:

RADE:

Certifikovaná bavlna FAIRTR

Certifikovaná bavlna FAIRTR

Certifikovaná bavlna FAIRTR

Certifikovaná bavlna FAIRTR

y

g

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade

der Fairtrade International vorgegeben. Eine Zertifizierung darf ausschließlich

ce

quality seal which is dealing with the production of cotton. Manufacturersce

quality seal which is dealing with the production of cotton

International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika

International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika

International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika

International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifika

die FLO-CERT GmbH vornehmen. Die Zertifizierung bezieht sich auf die in

shave to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an add

have to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an

se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě

se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě

se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě

se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispě

der Produktion verwendete Baumwolle und zielt darauf ab einen Beitrag zur

p p p j

tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for

tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for

ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je

ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je

ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je

ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern zu leisten. Den

the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional

the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional

zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální

zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální

zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální

zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální

bonus is often used to change production to organic farming. If desired, buyers have to p

red, buyers have to p

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně

wird eine Prämie für Soziales, Infrastruktur und Bildung gezahlt über deren Verwendung

g

kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus

kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus

kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus

kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a mus

g

g

s y g j g

y

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper

snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooper

Ernte vorfinanzieren und es müssen langfristige und stabile Handelsbeziehungen angestrebt

musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické

držovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické

y y g

y

y

musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické

musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomick

musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické

musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomick

werden. Die Bauern müssen sich in Kooperativen zusammenschließen und gewisse soziale

social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (fl

social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (fl

(ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které

(ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které

(ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které

(ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které

of goods and money) and environmental (environment and climate protection) conditions

money) and environmental (environment and climate protection) conditions

certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo

certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo

certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo

certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo

Klimaschutz) und umweltrelevante (Waren- und Geldfluss) Bedingungen einhalten, die

biologické obdělávání půdy.

biologické obdělávání půdy.

auch durch die Zertifizierungsstelle kontrolliert werden. Die zusätzliche Prämie wird häufig

genutzt, um auf biologischen Anbau umzusteigen.

Oeko-Tex Standard 100:

Oeko-Tex Standard 100:

Oeko-Tex Standard 100:

Oeko-Tex Standard 100:

Die Verwendung dieses Produktsiegels in Bekleidung bestätigt die

na

na

g

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky n

g

g

steps of production on substances prohibited, or regulated by l

eps of production on substances prohibited, or regulated by l

škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší

škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší

škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší

škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší

gesetzlich verbotene, reglementierte und gesundheitsbedenkliche

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry

g

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametr

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry

zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametr

All components of the final product (sewing cotton, buttons, et

All components of the final product (sewing cotton, b

zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě

zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě

zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě

zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě c

standteile des Endproduktes (Nähgarn, Knöpfe, etc.) müssen den vorgegebenen Grenzwerten

kůže

kůže

y

g

knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k

knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k

knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k

knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu k

entsprechen. Abhängig vom Ausmaß des Hautkontaktes erfolgt eine Einteilung in 4 Produkt

sproducts are divided into four classes. The most stringent requirements are for toddlers and

are divided into four classes. The most stringent requirements are for toddlers and

se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a

se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a

se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a

se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a -

t

klassen, die strengsten Anforderungen müssen Produkte für Kleinkinder und Babys erfüllen.

babies. The certification must be renewed once a year.

cation must be renewed once a year.

miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

Die Zertifizierung muss jährlich erneuert werden.

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

g g g

The organic content standard certification, which is directly fixed on clothin

nic content standard certification, which is directly fixed on cloth

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společno

von der gemeinnützigen Organisation Textil Exchange festgelegt. Diese Zer

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti n

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti n

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis

organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závis

n

tifizierung ersetzt den OE 100 Standard. Abhängig vom Anteil an Biomaterial

en)

en)

certification is replacing the OE 100 Standard. Depending on the amount

certification is replacing the OE 100 Standard. Depending on t

podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke

podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke

podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke

podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláke

fiof biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA

of biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA

příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází

příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází

příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází

příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází

(5-94% kbA/kbt Fasern) Logo Anwendung. Durch diesen Standard sollen

g

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik

kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifik

Kontaminierungen vermieden werden und die Verwendung von Bio-Naturfa

contamination should be avoided and the use of organic natural fibers is

amination should be avoided and the use of organic natural fibers is

musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem.

musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem.

musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem.

musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem. -

sern nachvollziehbar gewährleistet werden. Die Zertifizierung muss lückenfrei

clearly documented. All companies along the supply chain have to follow this

clearly documented. All companies along the supply chain have to follow this

über die gesamte Wertschöpfungskette erfolgen.

standard.

standard.

TEXTILVEREINIGUNGEN/INITIATIVEN

TEXTILE ASSOCIATIONS/INITIATIVES

IATIONS/INITIATIVES

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

This corporate initiative was founded in 2003 by the Foreign Trad

by the Foreign Trad

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací

Association. Companies of all sectors and regions can use their code of conduct and im

Association. Companies of all sectors and regions can use the

Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov

Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov

Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chov

Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chová
tenskodex und das Implementierungssystem nutzen. Es erfolgt keine Kennzeichnung der

smentation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Conduc

tation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Cond

systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1

systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1

systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1

systém implementace. Zboží se nijak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 1

Ware. Der Verhaltenskodex umfasst folgende 11 Themenbereiche: Versammlungsfreiheit und

tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo

tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňocovers

the following 11 topics: freedom of assembly and collective bargaining, fair wages,

lowing 11 topics: freedom of assembly and collective bargaining, fair w

tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo

tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo

tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odmě


elůr unserer brands

Markenhersteller

ATLANTIS

• Authorised Economic Operator (AEO)

• By your side Projekt

project

• Company‘s vlastní g

etický (Altantis) kodex

Code of ethics

• Italian code for responsible payments

• SA8000

• SEDEX

B&C

• Fair Wear Foundation

• OEKO-TEX®-Standard d 100 - všechny ll k artikly l ß kromě k

bund

• Organic Content Standard 100 - artikl: Inspire V T /men, Inspi-

re V T /women, Inspire T /men, Inspire T /women, Inspire Slub

T /men, Inspire Slub T /women, Inspire Tank T /men, Inspire

Inspire Tank T /women, Tank T /women, Inspire Inspire LSL T /men, LSL T Inspire /men, Inspire LSL T

LSL T

/women, Inspire Polo /men, Inspire Polo /women

BELLA + CANVAS

• eigener Company’s Code Code of Conduct

of • WRAP

FARE

• BSCI

• Company‘s 2 (JCK Holding) Code

of Conduct

• eigener CO 2 neutral Code transport of Conduct with s DPD

(JCK DPD Holding)

• Cr Bezug reflexní mit potah Reflektion podle EN nach ISO EN 20471:2013 ISO 20471:2013 certifikace

zertifiziert – –

articles: Artikel: artikl: 5640, 7471

71

• Viele Mnoho y Modelle modelů mit s Q-certifikátem Q-Zertifikat Q (TÜV (TÜV Rheinland)

d)

MANTIS, BABYBUGZ

• AOekotex Standard d 100, včetně nejpřísnější g

klasifikace g

„Třída

1“

scertification pro dětské oblečení

for babywear – all articles

• Organic gl Content k hf

Standard

h (OCS) 100/ OCS Blended: fiArtikl:

d

• Oekotex ideally M68, M130, SA8000 Standard M91, 100, M92, inkl. M96, der M99, strengsten BZ02, “Klasse BZ10, BZ30,

1”-Zertifi-

• Organic BZ46, BZ47

f Content b kl Standard d (OCS) ll 100/OCS k l Blended: articles:

• Organic MPracují pouze Content s továrnami, Standard (OCS) které mají 100/ minimálně OCS i Blended: BSCI Artikel: certifika-

M68, ci, v ideálním

M130, M91, případě M92, SA8000 M96, M99, BZ02, BZ10, BZ30,

• Own Vlastní Code , kodex 7of Conduct

chování

PREMIER

• BSCI

• Oeko-Tex Standard d 100 - několik f

glk

artiklů

• WRAP

RESULT, SPIRO

• eigene Company Company Policy

Policy

• EN ISO 20345:2011 – Artikel: artikl: 337X, 339X, 340X, 341X, 342F,

342M, 344X, 347X, 348X, 349F

• EN ISO 20471:2013 – articles: artikl: Artikel: 18X, 18X, 117X, 200X, 200X, 217X, 217X, 218X

218X

• NCWA (National Children’s Wear Association)

• REMA (Retro-reflective Manufacturers Association)

• SEDEX (Supplier of Ethical Data Exchange)

RUSSELL

• eigener Company‘s Code (Russell) of Conduct

Code

of Conduct

• Oeko-Tex Standard d 100 - všechny artikly

• WRAP

FOL

• BSCI

• eigener Company‘s Code (FOL) of Conduct

Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly

• WRAP

GILDAN

• Company‘s g (Gildan) y

Code of Conduct

• Fair Labor Association – FLA

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly

• SEDEX

• Sustainable Apparel Coalition

• WRAP

SOL'SS

• EN 20471 Klasse Class II II - - Artikel: kl Mercure Pro, Signal Pro

• European Promotional Products Association (EPPA)

• Fair Wear Foundation

• Fédération Francaise des Professionnels de la Communication

par l´Objet (2FPCO)

• Geneva Convention compliance

• ISO 9001:2015 Quality Management Certification

• Zertifizierung

ISO 50001:2011 “Energy Management” Standards

• Oeko-Tex Certification

Standard 100 - einige Artikel

• Organic Oeko-Tex Content Standard Standard d 100 - několik f100 lk – Artikel: artiklů l

ORGANIC MEN –

• ORGANIC Organic Content WOMEN

Standard ORGANIC 100 – KIDS articles: artikl: Organic Men, Organic

• Qualitätsmanagement Women, Organic Kids nach ISO 9001:2015 Certification

• Sustainable Apparel Coalition (SAC)

• eigene SOL'S Commitment SOL'S Commitments Charter

Charter

HALFAR

• BSCI

• eigener Company‘s Code (JCK of Conduct Holding) (JCK Quality Holding)

System

• Ökoprofit-Netz NRW

• Quality Management according to DIN ISO 9001:2008

JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH

• BSCI

• eigener Company‘s Code (JCK of Conduct Holding) (JCK Code Holding)

of Conduct

• EN ISO 20471:2013 – articles: artikl: JN JN 200, 200, 0, JN JN 200K, JN JN 815, 815, JN

JN

815K

• Organic Content Standard 100: Artikel: JN 8001, JN 8002,

JN 8003, JN 8004, JN 8005, JN 8007, JN 8007G, JN 8008,

JN 8008B, JN 8009, JN 8010, JN 8015, JN 8016, JN 8017,

MB 7113

• Oeko-Tex Standard d 100 - téměř f ll všechny

k lartikly

KARIBAN, KIMOOD, PROACT

• eigener Company‘s Code (Kariban) of Conduct Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard d 100 - několik f g artikl l klů

• Organic Content Standard 100 / Organic Content Standard

Blended - artikl: K209, K210, K371, K391, K480, K481,

K484,

K484, K485

K485

STEDMAN

• BSCI

• eigener Company‘s Code (Stedman) of Conduct Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly až f

do 5220, 5320,

50,

5250, 5350

• Organic Content Standard 100 – articles: artikl: 2020, 9370, 9310,

0,

9300, 9210, 9200, 9220, 9320

TEE JAYS

• BSCI

• eigener Company‘s Code (Tee of Jays) Conduct Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard d 100 - všechny artikly

WESTFORD MILL, BAGBASE, QUADRA

• eigene Company‘s Ethical (Westford Policy

Mill) Ethical Policy

• eigenes FAIRTRADE Anti-Slavery cotton – Statement

artikl: W464, W623, W671

• Organic l Content d Standard f d

100 –

artikl: W118, W180, W801,

• Organic W810, W820, Content W821, Standard W82500 100 – articles: W118, W180, W801,

• W810, Prohlášení W820, o shodě

W821, W825

• Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku

• Vlastní Anti-Slavery Statement

uktsicherheit

3


Tradition

02.0638 James &

Nicholson Ni

02 0638|

James JN 638

&

Nicholson Klasická pánská | košile

JN 638

100g/m², 100% bavlna

n Hemd

klasický g

lehce vypasovaný střih, tra-


vyrobeny &

dičně 02 vypadající 0638

knoflíčky James

Ni | JN 638

z imitace ihl g

rohoviny, klasický límeček,

Mz Easy-Care zaoblený spodní Finish, lem, Brusttasche, rukávy se Ärmel

dají

srolovat g

a zapnout na knoflíček,

slightly vyrobena f tailored, z h kvalitního khigh fquality popelínu,

poplin,

easy-care který se snadno fabric, udržuje

roll-up sleeves g with

button, S–M–L–XL–XXL–3XL

tSb – buttons – – in XXL horn – imitation,

S – M – L –

38,50/Kč breast 985,–

rounded pocket, 2 back pleats

20 1 € hem

20

d 1 € 38,50

S – M – L – XL – XXL – 3XL

02.0637 0637 James &

20

€ 3

i Nicholson Ni

20 02 hl 0637

1 |

James JN 637 € & 38,50

Nicholson Tradiční dámská

| košile

JN 637


100g/m², 02 0637

100%

bavlna

James n Bluse

&

Ni vypasovaný gh l střih, | tradičně JN 637 vypa-

Taillierter dající knoflíčky Schnitt, vyrobeny hochwertige

z imitace

rohoviny, gg

klasický límeček, zaoblený

tailored spodní lem, fit, high rukávy quality se Ä

dají poplin,

srolo

vat

easy-care a zapnout fabric, na knoflíček, roll-up vyrobena sleeves with

z

abgerundeter kvalitního popelínu, Saum, který Trachtenknöpfe

se snadno

aus udržujmitation

udržuje

Hornimitat

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 38,50/Kč 985,–

green/white red/white royal/white green/white red/white purple/white royal/white

02.0638

James & Nicholson | JN 638

60.3101

Leather Trousers short/men

02.0637

James & Nicholson | JN 637

light brown dark brown light brown dark brown

60.3203

Leather Trousers short/women

60.3101 Leather

Trousers short/men

Pánské

60 3101

kožené

kalhoty, Leather

krátké

Trousers 100% hovězí kůže

short/men

tradiční krátké kožené kalhoty,

t

typické kšandy spojené na prsou

tpáskem, výšivky na bocích a přední

including straně

suspenders, embroidery at

S–M–L–XL–XXL–3XL

the front – and – the – XXL sides

– ten und vorne

S–M–L–XL–XXL–3XL

– – – XXL 79,–/Kč – 20 1 € 2115,–

20 1 € 79,–

60.3203 Leather

Trousers Tr

60 3203 short/women

Leather

Trousers Dámské kožené short/women

kalhoty, krátké

100% hovězí kůže

rousers short

tradiční krátké kožené kalhoty,

typické kšandy spojené na prsou,

including páskem, výšivky suspenders, na bocích embroider

a přední

ry at

Stickereien the straně

front and the den sides Seiten und vorne

XS – S – M – L – XL

20 1 € 79,–/Kč 2115,–

4

dark grey

melange/silver

light grey

melange/red

kiwi melange/

royal

royal melange/

red

02

.076

762

James & Ni

chol

olso

n | JN 762

02.0762 James &

Nicholson 02.07620762| James JN 762

&

dark grey

H

Nicholson | JN 762

280g/m², Men’s 02.0762 Knitted 0762 100% Fleece Polyester, James Jacket Außen:

&

melange/silver

Strickoptik, 280g/m², Nicholson ihl

100% Innen: | polyester,

JN angeraut

762

outer:

knitted Pánská look, pletená inside: fleecová roughened

mikina

Melangeoptik, slim 280g/m², fitted ted cut 100% with weiches polyester

dividing wärmendes

seams,

light grey Material, melange postavu zdůrazňující look, Stehkragen, smooth švy Ärmeltasche,

warm v pase,

easy-

melange/red

Kontrasteinfassung, care melírový fabric, vzhled, stand-up měkký 2 collar, Seitentaschen

hřejivý

contrast

bindings, materiál, stojací 2 front límec, pockets, kapsa 1 pocket

na

on S orukávu, – slee M – kontrastní eL – XL – XXL prvky, – 3XL

2

boční

kapsy M – L zip – XL – XXL – 3XL

S –

30

na M 1

– XL – XXL – 3XL

S – 30M – L € 48,–

kiwi melange/

1– € 48,–

royal

30 02.0761

1 € James 48,–/Kč &

1230,–

Nicholson 02.07610761| James JN 761

&

DNicholson 02.0761 0761 | James

JN 761

&

pink melange/

280g/m², Ladies’ Nicholson Knitted 100% | Fleece Polyester, JN 761

Jacket Außen:

off white

Strickoptik, 280g/m², Dámská pletená 100% Innen: fleecová

polyester,

angeraut

mikina

Taillierter knitted 280g/m², look, Schnitt, 100% inside: polyester

figurbetonende

roughened

vypasovaný střih, postavu g zdůraz-

melange wňující švy look, v pase, smooth melírový warm vzhled,

easy-

royal melange/ Stehkragen, care měkký fabric, hřejivý stand-up Ärmeltasche, materiál, collar, stojací Kontrast-

contras

límec

c,

red

einfassung, bindings, kapsa na rukávu, 2 front 2 Seitentaschen pockets, kontrastní 1 prvk

pocket

mit

ky, 2

ob

boční ß

kapsy na zip

02.0761

S – M – L – XL – XXL

James & Nicholson | JN

761

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.

Knitted pletený Strick Fleece

fleece


Knitted pletený Strick Fleece

fleece

Knitted pletený Strick Fleece

fleece

T-Shirts

Tradition

02.0640 James &

Nicholson 02.06400640| James JN 640

&

Nicholson ihl 02.0640 0640 | James JN 640

&

Nicholson MNic

ihl | JN 640

Herren Strickjacke im Trachten-

Men’s Traditional Knitted Jacket

50% Tradiční Baumwolle, pánský pletený 50% Polyacryl,

svetr

50% bavlna, 50% polyacryl

tradiční krojové knoflíčky z imitace

k

Besatz rohoviny, d innen f uvnitř in Karodesign, potištěná h

károvaná

2 seitli-

vsadka odpovídající JN košilím, 2

de

S postranní – M – L kapsy, – XL – lze XXL prát – 3XL

v pračce

M – XL – XXL – 3XL

S – 20M –L 1– € 62,50

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.0639 James &

Nicholson 02.0639 0639| James JN 639

&

Nicholson | JN 639

Damen Strickjacke im Trachten-

Tradiční dámský pletený svetrcket

50% Baumwolle, cotton, bavlna, 50% 50% polyacrylic,

Polyacryl,

lehce zúžený střih, tradiční krojové

lightly knoflíky flkwaisted, z imitace buttons rohoviny, tradition-

uvnitř

al apotištěná costume károvaná look made á vsadka of imitation a odpoví-

dající JN g

košilím, 2 postranní kapsy,

inside, lze prát 2 v side pračcecket pockets

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.0640

James & Nich

cholson | JN 640

02.0639

James & Nichol

son | JN 639

02.0774 James &

Nicholson | JN 774

Herren Strickfleece Weste mit

Stehkragen 02.0774 0774 James &

280g/m², Nicholson Ni

02 07

100% 774

|

Polyester James JN 774

&

Ni Pánská gihl

vesta z pleteného | JNg774fl

fleecu

Außenseite stojáčkemd Strickoptik, Fleece Vest

Innenseite

flauschig 280g/m², weich 100% angeraut, polyester kontrastfarbige

figure-hugging dělící švy Einfassung zdůrazňující division am postavu,

Saum seams, und

kiwi melange/

Armausschnitt, outside pletený knitted vzhled, seitliche look, vnitřní inside strana Taschen rough-

z

mit royal

jemného ß

materiálu, g

kontrastní prvky,

S aboční – M kapsy – L py – XL na – zip, XXL náprsní

– 3XLkapsa

b S–M–L–X

east pocket

– XL – XXL – 3XL

30M –L1–

€ 43,–

S – M – L – XL – XXL 43,–/Kč – 3XL

30 1 € 1110,– dark grey

30 02.0773

1 43,– melange/silver

James & €

Nicholson 0773 02.0773 | James JN 773

&

Damen Nicholson Ni

02Strickfleece 0773 |

James JN Weste 773

mit &

Ni Stehkragen

Dámská h vesta l z | pleteného JN 773fleecu

light grey

se stojáčkemted stojáčkemed g/ , ted % Fleece ye Vest

e

melange/red

Leicht 280g/m², tailliert, 100% figurbetonende bavlna

polyester Teilungsnähte,

lightly lehce zúžený waisted, Außenseite střih, figure-hugging

dělící Strickoptik,

švy zd

dů-

dr Innenseite razňující postavu, flauschig ,p pletený weich vzhled,ok, angeraut,

kontrastfarbige inside vnitřní roughened, strana z jemného Einfassung contrasting materiálu,

am inset

Saum royal melange/

okontrastní prvky, boční kapsy na zip

p,

red

p mit náprsní Reißverschluss, , kapsast st pocket

Brusttasche

02

.0

774

02.0773

S – M – L – XL – XXL

Jame

s & Nich

chol

so

n | JN 774

James & Nicholson | JN 77373

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

brown melange/

beige/royal

anthracite me-

lange/red/red

beige/anthracite

melange/red

red/anthracite

melange/green

g

brown melange/

beige/royal

brown melange/

purple/purplep p p

anthracite me-

lange/red/red

beige/anthracite

melange/red

red/anthracite

melange/green

g

kiwi melange/

royal

pink melange/

off white

dark grey

melange/silver

light grey

melange/red

royal melange/

red

Caps & Hats Jackets & Vests Fleece

Sweats Polos

Sports &

Outdoor

Shirts, Business

& Trousers

Workwear &

Safety

Underwear,

Baby & Towels

Bags, Umbrellas

& Accessories

5


Tradition

white/red white

white/red white

lime green/lime

green white

red/red white

royal/royal white

navy/red white

02.0716

James & Nich

chol

olso

n | JN 716

02.071

5

Ja

mes & Nicholson | JN 715

white/purple

white

lime green/lime

green white

red/red white

royal/royal white

navy/red white

02.0716 James &

Nicholson 02.07160716| James JN 716

&

Herren Nicholson 02.0716 Trachten 0716 | Piqué James JN 716 Polo

&

Men’s Nicholson ihl g

Traditional | JN Piqué 716

Polo

Pánské g/ piqué ,

polok, otton Karobesatz an

c1 Kragensteg 195g/m², 100% Knopfleiste bavlnaadional innen adional und

Scustom klasické look, polo check-pattern hodící se k lidovému

fabrique

aikroji, límec s knoflíčky, skrytá léga

side na knoflíky, slits, flk 3 buttons boční rozparky, in horn design,

3 kno-

flíčky -

imitace rohoviny, na zádech

S tone-in-tone půlměsíc – M – L tón – XL v on tónu

– the XXL back

– 3XL

M – XL – XXL – 3XL

S – 50M –L 1– € 19,60

50 1 € 19,60/Kč 505,–

02.0715 James &

Nicholson 02.0715 0715| James JN 715

&

Nicholson | JN 715

Damen Trachten Piqué Polo

Ladies’ Dámské g

Traditional piqué poloPiqué Polo

Tailliertes 195g/m², Polo 100% %b im bavlna

Trachten-

a

vypasované polo hodící g

se k lido-

g us-

vému kroji, skrytá léga na knoflíky,n

cboční rozparky, 4 knofličky - imitace

slits, srohoviny, 4 buttons na zádech in horn půlměsíc design, tón

half

moon v tónutone-in-tone on the back

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 505,–

grey melange/

blue

red/white

green/brown

grey melange/

red

03.6623

Myrtle Beach | MB 6623

Plstěný klobouk

Traditional 100% polyester

Polyester

tradiční traditional filcový al melange klobouk felt look, s melange cord in optikou, blue/white šňůrka or v red/white

barváche,

modrá/bílá width dhof fb

brim: nebo 8cm

červená/bílá,

b krempa ca.8cm široká

onesize

60 30 € 11,50/Kč 295,–

03.640

0

Myrtle

Bea

ch | MB 6400

royal/white

Traditional Šátek kk ke kroji

Scarf

Schal 77g/m², 100% Baumwolle

bavlna

printed, potištěný traditional tradiční lidový costume šátek

look scarfrecktuch

onesize

500 10 € 3,30/Kč 85,–

purple/brown

03.6405

Myrtle Beach | MB 6405

Šl TŠála v im tradičním

Traditional stylu

Design

100% Polyester

polyester

Längskanten rolled válcované edges hrany at rolliert, the na long dlouhých feine sides, Fransen stranách, fine fringe den jemné at Schalenden, the třásně ends, na

meas-

Maße:

ukoncích, rozměry: 180x65cm

onesize

150 10 € 10,90/Kč 280,–

6

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


T-Shirts

Tradition

02.0676 James &

Nicholson | JN 676

MPánská košile v tradičním stylu

130g/m², 100% Baumwolle

bavlna

lightly lehce zúžený waisted střih, cut, tradiční buttons krojové

in tradi-

tknoflíky z imitace rohoviny, o 2 náprs-

taschen tní kapsy, pymit roll-up Patte rukávy und Knopf, s knoflíkem

Ärmel

sleeves a smyčkou, with bavlněný loop and twill button, snadnýto cotton

twill na údržbu

with easy-care finish

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 30,–/Kč 770,–

02.0675 James &

Nicholson | JN 675

Dámská košile v tradičním stylu

130g/m², 100% Baumwolle

bavlna

wzúžený ll střih, h tradiční krojové h k kno-

f

flíky z imitace rohoviny, 2 náprsní

mit

Patte kapsy, und roll-up l-up Knopf, rukávy Ärmel s knoflíkem

zum Hoch-

sa k smyčkou, l bavlněný h twill d snadný

f

ýton

twill na údržbu

y

with easy-care finish

g

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,–/Kč 770,–

light brown

dark brown

60

.3001

Leather Trousers long/

g/me

men

white

olive

02.0676

James & Nichol

so

n | JN 676

dark brown

light brown

60.3000

Changeable Chest Shield

02.067

675

James & Nich

cholson | JN 675

60.3207

Leather Trousers lon

g/

wome

men

Pánské Men’s Leather kožené Trousers kalhoty, long dlouhé

Changeable Kšandy kb k tradičním chest hshield koženým l to embroider/leatherpants

kalhotám/leatherpan

h ld f d h

Dámské kožené kalhoty,

dlouhé

g

onesize

100

1 € 17,95

100 1 € 17,95/Kč 480,– 100% hovězí kůže

100% hovězí kůže

100% hovězí kůže

tradiční 3/4 délka, typické kšandy spojené g

na prsou páskemoi-

páskem,

nd

Hosenträger braces kšandy with spojené chest mit na bestickbarem shield prsou for páskem decoration Brustschild vhodným matching passend pro snadnou

to zu leather Leder-

tradiční 3/4 délka, g

typické

kšandy spojené na g

prsou páskem,

výšivky d na h bocích f a d přední h straně

d

něeiten und vorne

pants výšivku, 3001, pasují 3101, k tradičním 3203 and koženým 3207, kalhotám button holes 3001, to fix 3101,

it on

výšivky na bocích a f

přední

nd straněsides

the sideseiten und vorne

S – M – L – XL – XXL – 3XL

the 3203 g pants, a 3207, metal g kšandy buckles, mají removable nastavitelnou reinforcement délku a kovové

with velcro

XS – S – M – L – XL

€ 88,50/Kč 1 2365,–

5–

spony, gypp připevnění ke kalhotám knoflíkem, náprsní pás se dá g

abgenommen díky suchému werden, zipu snadno Maße zúžit Brustschild a lehce tak ca. na 23x9cm

něj aplikovat

1 € 88,50/Kč 2365,–

o výšivka

es enebo potisk, délka laclů ca. 23x9cm

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

olive

light brown

dark brown

Caps & Hats Jackets & Vests Fleece

Sweats Polos

Sports &

Outdoor

Shirts, Business

& Trousers

Workwear &

Safety

Underwear,

Baby & Towels

Bags, Umbrellas

& Accessories

7


new

brand

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

70.0130 Mantis | M130 38


T-Shirts

Bavlna

ou

ýborná barvitelnost

– před předením jsou odstraněna třepící se vlákm

saná bavlna

t

j

v

Ošetření proti srážlivosti

d

zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garant

r

st

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

v

a b l l h d b

m

S

z


nosti a stability tvaru výrobku

L

– chráněná značka, elastanové vlákno

Viskóza – umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza) často označováno

jako umělé hedvábí příjemné na pokožku držící tvar

velmi kompatktní vzhled, vhodné pro barvení a potisk

Single jersey


v

této kategorii.

e

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1

2

ý

v

S – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě barevných

vláken

Trička z bio-bavlny nabí jí značky &C, Jame & Ni-

Všechny značky v této ka

gorii mají Oeko-Tex tandard

100 certifikaci. U jednotl ých certifi átů se dá istit,

stranách 2-3.

307 dl k

38 k

56 hb h

produktů

Top prodejný výrobek

p p y, y

G

g

střední - standardní (136-179g/m²)

těžká - silná (symbol > 180g/m²)

lze prát na 60°

l lk k k

se značkou) za krkem

Tubusovitý střih/ boční švy –

pokud není uvedeno jinak, jsou

všechny modely sešité na boku pro

lepší střih. Artikly bez bočních stehů

jsou označeny jako tubusovité nebo

bez bočních švů.

Set-in rukávy

vsazené rukávy

k

výstřihu diagonálně

cBavlna

Bavlna – na

a je přírodní vlákno má vynikající vlastnost – vysoko

je přírodní vlákno má vynikající vlastnost – vysoko

touch, good colourability

savost, příjemný dotek, vý

savost, příjemný dotek, v

combed cotton

Česaná bavlna

Česaná bavlna

e spinning the cotton is parallelized

– před předením jsou odstraněna třepící se v

– před předením jsou odstraněna třepící se v

and short fibres are removed. As a result, the spun yarn is finer,

na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným

na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným

stronger and has a smoother surface.

povrchem

povrchem

sČástečně česaná bav

Částečně česaná bav

nstead of 3 combing processings

vlna

lna místo 3 česacích strojů je použit

místo 3 česacích strojů je použit

there is only one. The result is a semi-finished product between

jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou

jeden Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou

carded (not combed) and combed cotton

bavlnou

bavlnou

ring-spun cotton

Ringspun

Ringspun bavlna

bavlna

oother and more shiny than open

je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“

e měkčí, hladší a lesklejší než „open end

vláknorn

vlákno

preshrunk

O

zajištění toh

zajištění to – procedure to reduce shrinkage after washing

o

h b l k l h

b l k l h

(permitted tolerances)

z

l

pPolyester

Polyester – most common synthetic fibre, characteristics: tenr

–nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost

–nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost

sile strength, fineness, good dimensional stability, low moisture

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

absorption, good wash behaviour, excellent light resistance

velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

pPolybavlna

Polybavlna – mix of cotton and polyester, to use benefits of

– směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou

– směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou

terials

materiálů

materiálů

Strečc

Streč – – marks stretchable materials

značka pro pružný materiál

značka pro pružný materiál

elastane

Elastan

Elastan –– synthetic fibre used in small quantities for a better

– syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za

– syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za

eúčelem získání pružnosti a

účelem získání pružnosti a

®

Lycra®

Lycra®

trademark, elastane fibre

– chráněná značka, elastanové vlákno

– chráněná značka, elastanové vlákno

viscose

Viskóza

umělé

u

– lák ří d í bá i ( l ló ) č

ák ří d í bá i ( l ló ) č t

načováno jako umělé hedvábí příjemné na pokožku držící tvar

ačováno jako umělé hedvábí příjemné na pokožku držící

stretchable, strong wrinkling, flowing fabric, very even surface,

velmi kompatktní vzhled vhodné pro barvení a potisk

velmi kompatktní vzhled vhodné pro barvení a

p y g p g

Single jersey

Single jersey –

y – hladký jemný úplet lehce pružný prodyšn

– hladký jemný úplet lehce pružný prodyš

s

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně týká se většiny triček v

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně týká se většiny triček v

are single jersey.

této kategorii.

této kategorii.

rRib – že

Rib – že

right/right product, equal in- and outside, often used

ebrový úplet

brový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný

– vnitřní a vnější strana má jednotný

for collar and cuffs, high elasticity, low material weight, differenvzhled,

vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1

ce between 1x1 rib (alternately knitted left and right) and 2x2

rib (střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

2x pravá očka) časté užití ve výstřihuhes)

2x pravá očka) časté užití ve výstřihu

interlock

Interlock

Interlock – very compact surface, high quality, durable, elastic

– velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

elmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

fabric with good washing results, inside and outside looks the

j

j ý

mottled yarn

S – using yarns with different thickness creates this

nuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt

e

heather/melange

M

gy

n

tv

gč a

b

ča h l bl f

bio-bavlny nabí ejí značky

&C, Jame &

-bavlny nabí

jí zna

Všechny značky v této ka

gorii mají Oe

Všechny značky v této ka gorii ma eko-Tex a

o-T

100 certifikaci.

0 certifikaci ate

y

y j

y

y

For further information certifica s, textile a ociations

Další informace k certifikacím, textilním sdružením a

Další informace k certifikacím, textilním sdružením a

and initiatives, please ref r to the d ailed info ation on

7

307

307 irts

dl

k

d lů

8

38

38 new products

k

56 6 new colours for existing products

ý

j

ý

j

d k

d k

top selling article

available for men, ladies and kids

K dostání pro pány, dámy i děti

K dostání pro pány, dámy i děti

g

g

střední - standardní (136-179g/m²)

36-179g/m²)

y

h bl

neutral size label (no brand label) in

l lk k k

l lk k k

k

tubular construction/side seams

T


pokud není uvedeno jinak, jsou

kud není uvedeno

všechny modely sešité na boku

šechny modely sešité na b

lepší střih Artikly bez bočních ste

bočních s

the fit. Items without side seams are

lepší střih. Artikly bez bočních stehů

í střih. Artikly bez bočních stehů

j č j k t b ité b

j č j k t b ité b

set-in sleeves

Set in rukávy

Set

u á y

é


é


– straight set sleeves

j

y

raglan sleeves

Raglánové ruk

Raglánové ruk

iagonal seam

kávy

ávy – našité od

– našité od

m the collar

výstřihu diagonálně

výstřihu diagonálně

Baumwolle

B

l

B

l

B

l

B l j ř

j

ř ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuchou

fi

l fib h h b l

řírodní vlákno má vynikající vlastnost

vysoko

řírodní vlákno má vynikající vlastnost

vysoko

írodní vlákno má vynikající vlastnost

vysoko

í lák á ik jí í l t t

tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff und gute Färbbarkeit

a

o

savost příjemný dotek výborná barvitelnost

savost příjemný dotek výborná barvitelnost

cotton

cotto

Bavlna

Bavlna

Bavln

Bavln natural fibre, high moisture absorption, pleasant

g

a je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost

vysoko

přírodní vlákno, má vynikající vlastnost vysoko

je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost vysoko

přírodní vlákno, má vynikající vlastnost vysoko

tsavost příjemný dotek vý

savost příjemný dotek vý

savost příjemný dotek vý

savost příjemný dotek

auszeichnet.

g

savost, příjem

savost, příje

savost, příje

t, příje

Gekämmte Baumwolle

Č b l

Č b l

Č áb l

áb

l

Č áb l

áb l f

řd

řd

řd

řd

wird vor dem Spinnen parallelisiert und

vlák

předením jsou odstraněna třepící se vlák

předením jsou odstraněna třepící se v

ředením jsou odstraněna třepící se

ením jsou odstraněna třepící se

kurze Fasern werden entfernt Dadurch wird das Garn hochcombed

cotton

c

be

Česaná bavlna

Česaná bavlna

Česaná

Česaná

g

před předením jsou odstraněna třepící se v

před předením jsou odstraněna třepící se v

před předením jsou odstraněna třepící se

ředením jsou odstraněna třepící se

fi

fi

fi

fi

t j látk k lit í j á á ě

t j látk k lit í j á á ě

t j látk k lit í j á á ě

t j látk k lit í j á á ě

wertiger, feiner, kräftiger und gleichmäßiger, die Oberfläche

and short fibres are removed. As a result, the spun yarn is fin

, p y

na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměr

na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměr

na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměr

proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovn

stronger and has a smoother surface

stronger and has a smoother surface

povrchem

povrchem

povrchem

chem

ebenmäßiger

Č

stronger and h

stronger and

povrchem

povrchem

povrchem

ovrchem

sČástečně čes

Částečně čes

Částečně čes

tečně č

Halbgekämmte Baumwolle

v

s

tt

se c bed c tt

Částečně česaná bav

Částečně česaná bav

Částečně česaná

Částečně česaná

inste

vlna mís

mís

mís

m

jeden Výsledkem je mezistup

jeden Výsledkem je mezistup

jeden Výsledkem je mezistup

eden Výsledkem je mezistup – statt 3 Kämmmaschinen wird

g gt

g

g

sto 3 česacích strojů je použit

sto 3 česacích strojů je použit

3 česacích strojů je použit

3 česacích strojů je použ

ifiihd d tbt

ifiihd d tbt

ň i č č

i č č

ň i č č

i č č

nur eine verwendet. Das Ergebnis ist ein Zwischenprodukt zwib

l

b

l

there is only one. The result is a semi finished product between

there is only one. The result is a semi finished product betwee

jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou

jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou

jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou

edkem je mezistupeň mezi nečesanou a česan

not combed) and combed cotton

bavlnounot combed) and combed cotton

bavlnou

b

l

schen kardierter (ungekämmter) und gekämmter Baumwolle.

i b l

b

l

carded (not combed) and combed cotton.

carded (not combed) and combed cotton.

bavlnou.

bavlnou.

avlno

ring spun cotton

i

tt

Ringspun

Ringspun

Ri

R

bavlna

bavlna

bavlna

l

ft

je měkčí hladší a lesklejší než open end“

měkčí hladší a lesklejší než open end“

je měkčí hladší a lesklejší než open end“

ěkčí hladší a lesklejší než open

Ringgesponnene Baumwolle

lk

lk

ring spun cotton

g

p

Ringspun

Ringspun

Ringspun

Ringsp

bavlna

bavlna je měkčí, hla

měkčí, hla

je měkčí, hla

í, h

vláknorn

vlákno

vlákno

kno

ist weicher, glatter und glänzenoother

and more shiny than open

y

p

dší a lesklejší než „open end

dší a lesklejší než „open end

dší a lesklejší než „open end

klejší než „open en

der als Open End (rotorgesponnenes) Garn.

vend yarn

end yarn

vlákno.

vlákno.

vlákn

v

Ošetření proti srážlivo

Ošetření proti srážlivo

preshrunk

Ošetření p

Ošetření p

Ošetření p

tření p

procedure

cedure

proti srážlivo

ti srážlivo

roti srážlivo

Dieses Verfahren wird angewandt,

osti

sti: tato metoda se používá pro

: tato metoda se používá pro

to reduce shrinkage after washing

reduce shrinkage after washing

osti: tato metoda se používá pro

: tato metoda se používá pro

: tato metoda se používá pro

ato metoda se používá pr

g

zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garanzajištění

toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garanzajištění

toh

zajištění toh

zajištění to

zajištěn

ho aby se látka při praní strazila jen v rozsahu g

aby se látka při praní strazila jen v rozsahu g

ho aby se látka při praní strazila jen v rozsahu

aby se látka při praní strazila jen v rozsahu

(permitted tolerances)

zajištění toho, aby se l

zajištění toho, aby se l

zajištění toho, aby se l

zajištění toho, aby se

gem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen.

tované tolerance

tované tolerance ances)

ances)

tované tolerance

tované tolerance

tované tolerance

ované toleranc

Polyester

Polyester

l

Polyester

Polyester

Polyester

ly

r – meist produzierte Synthetikfaser Eigenschaften:

b l lk l

b l lk l

nejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevno

nejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevno

nejvíce vyráběné umělé vlákno Vlastnosti: pevno

vyráběné umělé vlákno Vlastnosti:

hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe

r

h bl d d b

h bl d d

polyester

polyester

Polyester

Polyester

Polyester

Polyester most common synthetic fibre, characteristics

y

r nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pe

nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pe

nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pe

více vyráběné umělé vlákno. Vlastnost

v tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržb

v tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržb

v tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údržb

tahu jemnost stabilita tvaru nižší savost snadná údrž

Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Lichtl

d b d l l l

l d b d l l l

sile strength, fineness, good dimensional stability, low moisture

sile strength, fineness, good dimensional stability, low moisture

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,

v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba

ellent light resistance

velmi dobrá odolnost proti vlivu světlaellent light resistance

velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

elmi dobrá odolnost proti vliv

beständigkeit

Polybavlna

P l b

l

p

g

p

g

velmi dobrá o

velmi dobrá o

velmi dobrá o

velmi dobrá o

pPolybavlna

Polybavlna

Polybavlna

lybavl

Polycotton ap

y

p

y

Polybavlna

Polybavlna

Polybavlna

Polybavl

teria

i

materiálů

materiálů

materiálů

mate

– Mischung von Baumwolle und Polyester, um

mix of cotton and polyester, to use benefits o

p y

směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obo

směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obo

směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obo

směs bavlny a polyesteru, spojení výho

als

Vorteile beider Materialien zu nutzen

mboth materials

both materia

materiálů

materiálů

materiálů

materiálů

Stretch

S

h

S

č

S

č

– kennzeichnet dehnbare Stoffe:

k hbl il

k hbl il

čk ž ý iál

ž ý


čk ž ý iál

ž ý

Elasthan

St eč

St eč z

Strečc

Streč

Streč

Streč

z

l

El

El

– Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt

ač a p o p u ý ate á

č apopu ý ate áals

načka pro pružný materiál

načka pro pružný materiál

ačka pro pružný mate

čka pro pru

synthetic fibre used in small quantities for a better

h i fib d i ll i i f b

syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za

yntetické vlákno používá se v menším rozsahu za

syntetické vlákno používá se v menším rozsahu za

ntetické vlákno používá se v menším r

wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des

asta

s syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za

y ,p

stability tvaru výrobku

bili ý bk

elastane

Elastan

Elastan

las

las er

syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za

yntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za

syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za

ntetické vlákno, používá se v menším rozsahu z

elasticity and form stability

l df bl

účelem získání pružnosti a

účelem získání pružnosti a

úč l í ká í ž ti

í ká í ž i

Artikels zu erreichen

L

eúčelem získání pružn

účelem získání pružn

účelem získání pružn

účelem získání pr

L ®

L ®

L ®

L ®

L ®

L ® d

h á ě á

h á ě á

h á ě á

Lycra®

Lycra

Lycra

Lycra

Lycra

Lycra

Ly

– eingetragene Marke, Elasthanfaser

g

chráněná značka, elastanové vlákno

chráněná značka, elastanové vlákno

chráněná značka, elastanové vlákno

hráněná značka, elastanové v

Viskose (Rayon)

év

é

viscose (rayon)

viscose (rayon)

Viskóza

Vi kó

Vi kó

Vi kó

umělé

umělé

umělé

ělé –– Chemiefaser aus natürlichem Grundstoff

chemical fibre made from a natural basic

chemical fibre made from a natural basic

lák ří d í bá i ( l ló ) č

ák ří d í bá i ( l ló ) č

k ří d í bá i ( l ló ) č

k ří d í bá i ( l ló ) č

(Zellulose), oft als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nicht

Viskóza


umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza) často oz

umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza) často oz

material (cellulose), often named as artificial silk, eudermic, not

material (cellulose), often named as artificial silk, eudermic, not

Viskóza

skóza

Viskó umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz

umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz

umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz

umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz

č á j k ělé h d ábí říj é k žk d ží í t

č á j k ělé h d ábí říj é k žk d ží í t

č á j k ělé h d ábí říj é k žk d ží í t

č á j k ělé h d ábí říj é k žk d ží í t

dehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr gleichmäßige

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar,

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar,

stretchable, strong wrinkling, flowing fabric, very even surface,

stretchable, strong wrinkling, flowing fabric, very even surface,

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar,

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tva

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar,

načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tva

velmi kompatktní vzhled vhodné pro barvení a potisk

velmi kompatktní vzhled vhodné pro barvení a potisk

velmi kompatktní vzhled vhodné pro barvení a potisk

l i k k í hl d h d é b í i k

Optik, gut geeignet zum Färben und Drucken

velmi kompatktní vzhled, vhodné pro barvení

velmi kompatktní vzhled, vhodné pro barvení

perfect for dyeing and printing

perfect for dyeing and printing

velmi kompatktní vzhled, vhod

velmi kompatktní vzhled, vhod

velmi kompatktní vzhled, vhod

velmi kompatktní vzhled, vhod

Single Jersey

Single jersey

Single jersey

i l j

i l j

Single jersey

Single jersey

Single jersey

ingle jersey – fein gestricktes, leicht dehnbares, atmungsakný

fi k d h b h bl lný

fi k d h b h bl l

hladký jemný úplet lehce pružný prodyšn

hladký jemný úplet lehce pružný prodyš

hladký jemný úplet lehce pružný prodyšn

hladký jemný úplet lehce pružný prodyš

tives Material, Innen- und Außenseite sehen unterschiedlich aus

Single jersey

g j y hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšný,

hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšný

Single jersey

Single jersey

Single jersey

Single jersey

hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšn

hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšn

hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšn

emný úplet, lehce pružný, prodyš

inside and o tside are different (left/right loops) Most t shirts

i id d id diff (l ft/ i h l ) M hi

itř í ější t d jí díl ě týká ětši t ič k

itř í ější t d jí díl ě týká ětši t ič k

itř í ější t d jí díl ě týká ětši t ič k

itř í ější t d jí díl ě týká ětši t ič

(Rechts/Links Ware). Dies betrifft die meisten T-Shirts in dieser

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček v

j yp j ý y s

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček v

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček v

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček v

vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triče

are single jersey

i

l j

tét k t

ii

tét k t

ii

tét k t

ii

kt

Kategorie.

g

této kateg

této kateg

této kateg

této kate

Rippstrick

e

bk

bk

Rib

že

Rib

že

Rib

že

Rib

žebro

ro

b – Rechts/Rechts Ware Vorder- und Rückseite des

right/right prod ct eq al in and o tside often

s

h / i h d l i d id ft

ový úplet

ový úplet

vý úplet

ú l t

nitřní a nější strana má jednotný

nitřní a nější strana má jednotný

nitřní a nější strana má jednotný

i ř í ější á j d

Stoffes sehen gleich aus hohe Elastizität geringe Material-

Rib

že

b

e

rRib

že

Rib

že

Rib

Rib right/right product, equal in and outside, often

g g p q

ebrový úplet

rový úplet

ebrový úplet

ový úpl vnitřní a vnější strana má jednotný

vnitřní a vnější strana má jednotný

vnitřní a vnější strana má jednotný

a vnější strana má jednotný

f ll d ff h h l l l h d ff

f ll d ff h h l l l h d ff

vzhled vysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mez

vzhled vysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl mez

vzhled vysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl me

vzhled vysoká elasticita nižší hustota materiálu rozdíl me

dichte, Unterscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links

g

g

g

g

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x

vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi

ce between 1x1 rib (alternately knitted left and right) and 2x2

b 1 1 ib( l l k i dl ft d i h) d2 2

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

und rechts gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2

2

ce between 1x1 rib (alternately knitted left and right) and 2x2

ce between 1x1 rib (alternately knitted left and right) and 2x2

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

(střídavě pleteno vlevo vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa

rib (alternately 2 left and 2 right stitches)

ib( l l 2l ft d2 i h i h )

2x pravá očka) časté užití ve výstřihu

2x pravá očka) časté užití ve výstřihu

2x pravá očka) časté užití ve výstřihu

2x pravá očka) časté užití ve výstř

rechte Maschen), häufige Verwendung am Ausschnitt

2rib (alternately 2 left and 2 right stitches)

( y g )

2x pravá očka), časté užití ve výstřihu

2x pravá očka), časté užití ve výstřihu

2x pravá očka), časté užití ve výstřihu

pravá očka), časté užití ve výstři

l

k

Interlock

terlock

Interlock

Interlock

Interlock

Interlock h hl b fl h h h h

l hl dk k k h k k l

l hl dk k k h k

– velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

– velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

– velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

– velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,

strapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbedobrá

odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

olnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

fdobrá odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

dobrá odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

dobrá odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

dobrá odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný

ständigkeit, Vorder- und Rückseite sehen gleich aus

vzhled

vzhled

same

vzhle

vzhle

vzhle

vzhle

Fl

Sl b

Sl – kombinuje v

mott– kombinuje v

Slub

Slub

Slub

Slub – kombin

– kombin

– kombin

– kombinuje v

uje v

nuje v

uje v

d

l k ů l ťk k f k

ů l ťk k f k is

lákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efektis

lákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt

ákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt

ákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt

licher Dicke ergeben diesen Effekt

l

effect

melír

melír

melír

melír

Melange/melír – ten

Melange/melír – te

g

Melange/melír – te

Melange/melír – te

Melange/melír – te

Melange/melír – ten

g

nto efekt vzniká použitím 2 různě barevných

efekt vzniká použitím 2 různě barevných

gy

nto efekt vzniká použitím 2 různě barevných

nto efekt vzniká použitím 2 různě barevnýc

to efekt vzniká použitím 2 různě barevných

to efekt vzniká použitím 2 různě barevnýc

2 verschieden farbiger Garne

lák

this effect

this effect

vláken

vláken

vláken

vláken

Zertifizierungen:

Certifications:

Certifikace:ns:

Certifikace:

Certifikace:

Certifikace:

Tr k z b

Tr z b

Trička z b

Trička z b

Trička z b

Trička z biobiobioio-bavlny

nabízejí z

bavlny nabízejí z

bavlny nabízejí z

bavlny nabízejí značky

&C, Jame & Ni-

& Ninačky

B&C, James &

načky B&C, James &

načky B&C, James &

ačky B&C, James &

James & Nicholso , Karib , Mantis, SOL'S un Stedman.

cNicholso , Kariban, Mant , SOL'S

d Stedman.

, Mant SOL'S d Stedman

cholson, Kariban, Mantis, SOL'S a Stedman.

cholson, Kariban, Mantis, SOL'S a Stedman.

cholson, Kariban, Mantis, SOL'S a Stedman

cholson, Kariban, Mantis, SOL'S a Stedman

eko

e

Všechny značky v této kategorii mají Oe

Všechny značky v této kategorii mají O

Všechny značky v této kategorii mají O

Všechny značky v této kategorii mají Oeko

eko

eko

eko-Tex tand

-Tex and

o-Tex sta

o-Tex sta

o-Tex sta

o-Tex sta

S100 certifikaci.

100 certifikaci.

100 certifikaci.

100 certifikaci. g

U jednotl ých certifi átů se dá jistit,

U jednotl ých

at

U jednotlivých certifikátů se dá zjistit,at

U jednotlivých certifikátů se dá zjistit,

U jednotlivých certifikátů se dá zjistit,

U jednotlivých certifikátů se dá zjistit,

Zertifikate kann überprü werden, elche Arti l zertificertificates

you can che which items are certified.

certificates you can che which items are certified.

které artikly jsou certifikovány.

které artikly jsou certifikovány.

které artikly jsou certifikovány.

které artikly jsou certifikovány.

ziert sind.

Weitere Informationen zu Zertifizier

gen, Tex lvereiniand

initiatives, please refer to the detailed information o

and initiatives, please refer to the detailed information o

iniciativám získáte na

iniciativám získáte na

iniciativám získáte na

iniciativám získáte na

gungen und Initiativen entnehmen Sie bitte der

stranách 2-3.

stranách 2-3.

page

page

stranách 2

stranách 2

stranách 2

stranách

detaillierten Information auf den Seiten 2-3.

new

307

307

307

307

307

307

307 T-Shirt Modelle

different T-Shirt

different T-Shirt

modelů triček

modelů triček

modelů triček

modelů triček

38

38

38

38

38

38

38 new produ

new produ

novinek

novinek

novinek

novinek

56

56

56

56

56

56

56

56 neue Farben bei bestehenden

nových barev u stávajících

nových barev u stávajících d

nových barev u stávajících

h barev u stávaj

nových barev u stávajících

barev u stávaj

en

produktů

produktů co

oduktů

d ktů

oduktů

Top Verkaufsartikel

Top prodejný výrob

p prodejný výrob

top selling article

t lli ti l

Top prodejný výro

Top prodejný výro

Top prodejný výro

Top prodejný výro

Erhältlich für Herren, Damen und

available for men ladies and kids

il bl f l di d kid

K dostání pro pány dámy i děti

K dostání pro pány dámy i dět

K dostání pro pány dámy i děti

ostání pro pány dámy i dět

Kinder

aK dost

K dost

K dost

K do

Materialgewicht (spielt eine Rolle für

G

á pro

á pro

material weight (important for

aterial weight (impo

Gramáž materiálu

Gramáž materiálu

Gramáž materiálu

Gramáž materiálu (je důležit

(je důležit

(je důležit

(je důležit

Veredelungsmöglichkeiten):

možnosti brandingu)

osti brandingu)

dmožnosti bra

možnosti bra

možnosti bra

možnosti bra

leicht – dünn (105-135g/m²)

lehká - tenká (105-135g/m²)

lehká - tenká (105-135g/m²)

lehká - tenká (105-135g/m

lehká - tenká (105-135g/m

lehká - tenká (105-135g/m

lehká - tenká (105-135g/m

l

d d

střední - standardní (136-179g/m

střední - standard

střední - standardní (136-179g/m

střední - standardní (136-179g/m

střední - standardní (136-179g/m

střední - standardní (136-179g/m

htěžká -

těžká -

těžká -

těžká -

těžká -(Symbol) – schwer (>180g/m²)

- silná (symbol > 180g/m²)

á (symbol > 180g/m²)

- silná (symbol > 180

silná (symbol > 180

silná (symbol > 180

silná (symbol > 180

-

60° waschbar

lze prát na 60

ze prát na 60

60° washable

60° washab

lze prát na 60

lze prát na 60

lze prát na 60

lze prát na 60

Neutrales Größenlabel (kein Markenneutral

size label (no brand label) in

neutral size label (no brand label) in

Neutrální velikostní etiketa (etiketa

Neutrální velikostní etiketa (etiketa

Neutrální velikostní etiketa (etiketa

Neutrální velikostní etiketa (etiketa

)

se značkou) za k

se značkou) za k

se značk

se značk

se značk

se značk

Rundstrickware/Seitennähte

Tubusovitý střih/ boční švy

Tubusovitý střih/ boční švy –

falls nicht anders angegeben verfü-

Tubusovitý střih/ boční švy

Tubusovitý střih/ bočn

pokud není uvedeno jinak jsou

no jin

tubular construction/side seams

tubular construction/side seams

Tubusovitý střih/ boční švy

Tubusovitý střih/ boční švy

Tubusovitý střih/ boční švy

Tubusovitý střih/ boční švy

pokud není uvedeno jinak jsou

pokud není uvedeno jinak jsou

pokud není uvedeno jinak jsou

pokud není uvedeno jinak jsou hte

pro

– if not specified differently all

– if not specified differently all

pokud není uvedeno jinak, jsou

okud není uvedeno jinak, jsou

pokud není uvedeno jinak, jsou

okud není uvedeno jinak, jsou

všechny modely sešité na boku

echny modely sešité na boku

všechny modely sešité na boku

h d l šité b k

zur Anpassung der Passform. Artikel

všechny modely sešité na boku pro

všechny modely sešité na boku pro

ehů


models have side seams to adapt

models have side seams to adapt

všechny modely sešité na boku p

všechny modely sešité na boku p

všechny modely sešité na boku p

y y p

lepší střih Artikly bez bočních ste

lepší střih Artikly bez bočních ste

lepší střih Artikly bez bočních ste

l ší třih A tikl b b č í h t

the fit Items without side seams

the fit Items without side seams

lepší střih. Artikly bez bočních st

lepší střih. Artikly bez bočních st

lepší střih. Artikly bez bočních s

lepší střih. Artikly bez bočních s

j č j k t b ité

j č j k t b ité

j č j k t b ité

j č j k t b ité

strick- oder Schlauchware ausgejsou

označeny jako tubusovité ne

ou označeny jako t

bez bočních švů

declared as tubular construction.

declared as tubular construction.

jsou označeny jako tubusovité ne

jsou označeny jako tubusovité n

jsou označeny jako tubusovité n

j

yj

b

b č í hš ů

b

b č í hš ů

b

b č í hš ů

b

b č í hš ů

wiesen.

bez boč

e

Set-in Ärmel

Set-in rukávy

Set-in rukávy

Set in rukávy

t in ru

Set in rukávy

in ru

– gerade angesetzte

y jsou klasicky rovně

jsou klasicky rovně

s

y

ve

jsou klasicky rovně

ou klasicky rovně

sou klasicky rovně

lasicky rov

Ävsaze

vsaze

set-in

set-in

Raglan Ärmel

raglan sleeves

l

l

Raglánové ru

Raglánové ru

Raglánové ru

g

– am Ausschnitt

k di l

di

l

ká ši é d

ši

ši é

d

angesetzte Ärmel, diagonaler

Raglánové rukávy

g

y

v

rRaglánové ruk

Raglánové ruk

Raglánové ruk

aglánové r

iagonal se

kávyiagonal se

vy

kávy – našité o

– našité o

našit

course starting from the colla

course starting from the colla

výstřihu diagonálně

výstřihu diagonálně

výstřihu diagonálně

střihu diagonáln

Nahtverlauf

ý

g

ý

výstřihu diag

výstřihu dia

výstřihu diag

výstřihu dia


T-Shirts B&C

40 colours

Farben

ne

40 colours

Farben

01.003T

B&C | E190

white*

black*

used black

dark grey

urban khaki

sport grey*

pacific grey

ash

natural

sand

chocolate

brown

bottle green

kelly green

orchid green

solar yellow

pixel lime

gold

apricot

orange

01.004T

B&C | E190 /women

sunset orange

urban orange

fire red

red*

orchid pink

sorbet

burgundy

urban purple

radiant purple

millennial lilac

sky blue

atoll

stone blue

royal blue*

cobalt blue

navy*

urban navy

diva blue

swimming pool

millennial mint

01.003T

B&C | E190

Heavy T-Shirt

185g/m², 01.003T

003T

100% einlaufvorbehan-

delte B&C ringgesponnene | E190 Baumwolle,

Single Heavy Jersey

tričko

rt

Ausgestellter 185g/m², 100% bavlna 100% Schnitt, předepraná preshrunk Rundstrick-

proti

ring-

ware, srážení, doppelt prstencová, gelegt, single schmaler

jersey

tubular Projmutý fabric, střih, g

narrow kulatá pletenina,

ribbed collar,

XS dvakrát – S – vázaná, M – L – úzký XL – žebrovaný XXL – 3XL –

XS lem, – pásek

S – 5

M

kolem – L – XL krkuk

– XXL – 3XL –

XS–S–M–

nur in S – diesen 5


Farben L – XL erhältlich

– XXL –

3XL –

4XL* – 5XL*

these colors

only 100

in

10

e € 5,10

dispozici pouze v těchto barvách

* k 100

10

€ 5,10

00 10 € 5,10/Kč 131,–

100 01.004T B&C 01.004T | 004T E190 /women

Damen B&C 01.004T

| Heavy 004T

E190 T-Shirt /women

Ladies’ B&C | Heavy E190 T-Shirt

/women

185g/m², 100% einlaufvorbehandelte

185g/m², Dámské ringgesponnene Heavy 100% tričko

preshrunk Baumwolle,

ring-

spun 100% cotton,

bavlna

předepraná g j yproti

medium Tsrážení, ,p prstencová, fit, wide narrow single crew jersey

neck,

r

Projmutý

střih, g úzký žebrovaný lem

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

10

ZMĚNA E VE SROVNÁNÍ

E COMPARED

VERGLEICH SE STÁVAJÍCÍM

ZUM

01.0004

TO EXACT

B&C | Exact 190

BESTEHENDEN PRODUKTEM EXACT

Heavy T-Shirt

185g/m², 100% einlaufvorbehan-

delte 01.0004

0004

AUSSCHNITT

VÝSTŘIH

ringgesponnene Baumwolle,

Single B&C Jersey

| Exact 190

• offenerer More hlubší open Halsausschnitt

neckline

Rundstrickware, Heavy Tričko

T-Shirt doppelt gelegt,

• Thinner sužší Tužší lemmodern výstřihurib z žebrovaného collar úpletu

185g/m², 100% předepraná

preshrunk ring-

spun bavlna, cotton, žerzej

single jersey

ÄRUKÁVY

SRUKÁVY

SY

tubular XS* tubusový – S fabric, – střih, M – 1x1 L dvojitý – XL ribbed – lem XXL collar výstřihu

– with

1 úpletu s elastanem

Reshaped armhole for better sleeve fit

3XL** ez 1x1 žebrového

• nově g

formované průramky k

– 4XL**

Exact 150

XS*–S–M–L–XL–XXL–


• nur in S diesen – – Farben – XL erhältlich

– XXL

für N

optimálnímu eine optimale l

padnutí

Ärmelpassform

E150

Exact 190

3XL** – 4XL**

shoulder

100

* k dispozici y 10

€ 5,10

• engere Natural užší rukávy Ärmel

E190

pouze v těchto barvách

• přirozenější střih ramennitt

100 € 5,10/Kč 131,–

BODY LENGTH

01.0040

10

B&C | Exact 190 /

PASSFORM

ST

TYL Longer

01.0040

0040

proportions

women

• Contemporary delší g

střih

Damen B&C | Heavy Exact T-Shirt

190 /

• zeitgemäße moderní proporce Proportionen

185g/m², women100% einlaufvorbehan-

BODY WIDTH

delte Ladies’ Dámské ringgesponnene Heavy tričko

T-ShirtBaumwolle,

STŘIH SC

Reshaped body with the right amount of ease

Single 185g/m², Jersey

100% předepraná bavl-

sna, Figurbetonter spun hladký cotton, úplet

single Schnitt, jersey schma-

• Tubular Tbl nový padnoucí for maximum střih secomfort správnou g

and movemenent

tubusový d fi střih, d úzký lem výstřihu

k ll z

dem mírou richtigen ležérnosti Maß an Lässigkeit

i1x1 žebrového úpletu s elastanem

• vypracovaný g střih pro vysoký komfort

maß an

XS – S – M – L – XL – XXL

Tragekomfort nošení a volnosti und pohybu Bewegungsfreiheit

50 10 € 5,10/Kč 131,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


w

01.001T

B&C | E150

T-Shirt

001T

01.001T

B&

B&C 01 | 001T

E150

TB&C Tričko

g e e| E150

ey

145g/m², 100% einlaufvorbehandelte

ringgesponnene Baumwolle,

Ausgestellter T100% bavlna Schnitt, předepraná Rundstrick-

proti

ware, srážení, doppelt prstencová, gelegt, single schmaler

jersey

ng-

s

Projmutý střih, g

kulatá g j pletenina,

ytenin

XS tubular dvakrát – S – fabric, vázaná, M – L narrow – úzký XL – žebrovaný

ribbed XXL – 3XL collar,


4XL* lem, pásek – 5XL*

kolem krku

XS nur – in S – diesen M – Farben L – XL erhältlich

– XXL


3XL –

4XL* – 5XL*

100

10 € 4,60

* k dispozici y

pouze v těchto barvách

100 01.002T

10 € 4,60/Kč 118,–

B&C | E150 /women

01.002T

002T

Damen T-Shirt

B&C 145g/m², | E150 100% einlaufvorbehan-

/women

delte Ladies’ Dámské ringgesponnene T-Shirt

tričko

Baumwolle,

Single 100% g Jersey

bavlna 00% a předepraná preshrunk proti ring-

Tsrážení, ,p prstencová, single

jersey

medium Projmutý fit, střih, narrow g

úzký ribbed žebrovaný collar

lem

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 118,–

01.0002

B&C | Exact 150

T-Shirt

40 0 colours

Farben

barev

01.001T

B&C | E150

01.002T

B&C | E150 /wome

men

ZMĚNA E VE SROVNÁNÍ

EICH

SE

E /WOMEN COMPARED

STÁVAJÍCÍM PRODUKTEM

145g/m², 100% einlaufvorbehan-

TO WOMEN-ONLY

delte 01.0002 ringgesponnene 0002 Baumwolle,

EXACT /WOMEN-ONLY

ONLY

Single B&C Jersey

| Exact 150

Rundstrickware, T-Shirt

Tričko

doppelt gelegt,

145g/m², 100% předepraná

preshrunk ring-

Výstřihnitt VýstřihR

spun bavlna, cotton, žerzej

single jersey

• offenerer More hlubší open výstřih

Halsausschnitt

neckline

e

tubular XS* tubusový – S fabric, – střih,dvojitý M – 1x1 L – XL ribbed – lem XXL collar výstřihu – with

z

• Thin užší žensky feminine působící

collar

Ausschnitt výstřih s aus

3XL** e1x1 1 žebrového

– 4XL** úpletu s elastanem

žebrovaným lemem

XS*–S–M–L–XL–XXL–

nur in S diesen – – Farben – XL erhältlich

– XXL


SLEEVES

3XL** – 4XL**

100

ukávyopen sleeves

* k dispozici y 10

€ 4,60

E150 /women Ärmel

Rukáv

pouze v těchto barvách

100 01.0012

10 € 4,60/Kč 118,– Women-Only

E190 /women

nově formované průramky ksleeve fit

• optimale optimálnímu Ärmelpassform

padnutí

B&C | Women-Only

rukávyl

Damen 01.0012

0012

• volnější ff Ä

T-Shirt

145g/m², B&C | Women-Only

100% einlaufvorbehan-

BOpřirozenější • e střih ramen

nitt

delte Ladies’ Dámské ringgesponnene T-Shirt

tričko

Baumwolle,

• Longer

Single 145g/m², Jersey 100% preshrunk předepraná ring-

Passform

Styl

Sehr spun bavlna, figurbetonter cotton, žerzej

single Schnitt, jersey schmaler

BOd • längere dl dODY delší WIDTH

střih Passform

velmi vypasovaný fi

střih, úzký kulatý

einfassung

výstřih lf f b

s lemem

• Relaxed fit

XS – S – M – L – XL – XXL*

St

třih Side řihe seams

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

• lässige ležérní střih Passform

50 10 € 4,60/Kč 118,– • Seitennähte

boční švy

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white*

black*

urban black

used black

dark grey

urban khaki

millennial khaki

sport grey*

ash

natural

sand

bear brown

bottle green

kelly green

orchid green

pistachio

solar yellow

gold

apricot

orange

red*

fire red

fuchsia

deep red

millennial pink

burgundy

urban purple

radiant purple

sky blue

azure

atoll

royal blue*

cobalt blue

denim

electric blue

light navy

40 colours

Farben

• neu geformte Armausschnitte für eine

urban navy*

diva blue

real turquoise

turquoise

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

B&C

11


T-Shirts B&C

white

black

white

dark grey

black

white

sport grey

sport grey

black

black

red

red

sport grey

dark grey

royal blue

royal blue

red

sport grey

navy

navy

navy

navy

01.0006

B&C | Exact V-Neck

01.020

200

B&C | Athletic Move

01.0201

B&C | Exact Move

01.0202

B&C | Shorts Move

V-Neck Tričko do T-Shirt

V

Men’s Pánské Tank tílko

Top

MPánské triko bez rukávů

M

Pánské sportovní kraťasy

gelegt

S–M–L–XL–XXL

– – – XXL

M – L – XL – XXL

S – 50 M – L 10 –X

XL – XXL

€ 8,70 M materiál

– L – XL – XXL

S – € 4,80/Kč € 6,–/Kč € 8,70/Kč M–L–XL–XXL

M – L – XL – XXL

123,– 10 10 50

L 10

– € 11,40

145g/m², 100% preshrunk předepraná l f bh ring-spun bavlna, dl

žerzej

cotton,

145g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, hladký

cotton,

145g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, hladký

cotton,

185g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, hladký

cotton,

gsingle sBavlněné jersey tričko s krátkým rukávem, g V

yvýstřih

tubular s elastickým fabric, lemem exact 1x1, 2-ply dvojité v-neck, prošití, 1x1 ribbed

bez

geripptes collar postranních ta with Halsbündchen elastane

švů.

mit Elasthan, doppelt

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

athletic atletický vest, styl, tubular tubusový fabric, střih, self kolem fabric výstřihu piping

a

ausschnitte oprůramků úzký mit hladký

Single Jersey-Einfassung

lem

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

Doppelt pánské tričko gelegt, bez 1x1 rukávů, geripptes elastický Halsbündchen

lem 1x1

ribt S–M–L–X

Elasthan – – XL – XXL

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

elasticated Pánské pohodlné waistband, bavlněné 2 side kraťasy pockets rovnéhone and hub-

one

taschen back střihu, pocket, 2 und boční eine knee-length

kapsy, Gesäßtasche, 1 zadní kapsa, knielang

příjemný

10 € 11,40/Kč 295,–

100 10 € 4,80 p

50

Flammgarn

white/red

white/red

chic white

chic white

chic black

chic black

white/navy

white/navy

12

01.003

035

B&C | To

o Chic /men

Pánské Herren Men’s Slub tričko

T-Shirt

150g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

úplet

gesponnene single jersey Baumwolle, slub Single Jersey Slub

Geflammtes rPánské tričko Garn, s krátkým Rundhalsausschnitt rukávem y a kulatým

, in 1x1

výstřihem, tape in self-fabric příjemný bar slub taking materiál

(folded hem

m

S–M–L–XL–XXL

attached – , with – g 3 – bartacks), XXLg

blind stitch on hem

riegeln, Blindstichsaum

S – M – L – XL – XXL

25

S – M – L 5

– XL – XXL

25 5

01.0030

B&C | Too Chic /women

01.0020

B&C | Base-Ball

25 5 € 7,80/Kč 200,–

25 5 € 7,80

25 5 € 7,80 ansatz, XS–S–M–L–XL

S – Blindstichsaum

– – XL


XS – S – M – L – XL

5

€ 7,80/Kč 200,–

25 5 € 7,80

Ladies’ Dámské Slub tričko

T-Shirt

Raglánové kontrastní tr

150g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, hladký

cotton,

f

gesponnene single úplet, slub

jersey Baumwolle, slub Single Jersey Slub

single lem z dvouv jersey

thin tDámské round tričko neck s kulatým collar in 1x1 výstřihem slub yarn a

efektem

rib,

side Rippstrick nabíraných seams aus self-fabric, rukávů, Flammengarn, úzký loop výstřih on Seitennähte sleeved s lememead, head,

aus

with barvě

elastane

identischem gathering 1x1 rib

effect, Material, blind Raffeffekt stitching to am hem Ärmel-

S – M – L – XL – XXL

01.0350

B&C | Base-Ball /kids

Raglánové kontrastní tričko

Kinder Kids’ Dětské Raglan kontrastní Contrast Kontrast tričko

T-Shirt

10 € 7,70/Kč 98/104 3-4 110/116 5-6 122/128 7-8 134/140 9-11 12-14

146/152

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

50 10

€ 6,60

185g/m², 100% předepraná preshrunk ring-spun bavlna, žerzej

cotton,

185g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun česaná bavlna,

cotton,

lem g pz dvouvrstvého žebrového g úpletu

y1x1

Doppelt contrasting s elastanem, gelegt, raglan raglánové 1x1 sleeves, geripptes rukávy 1x1 v Halsbündchen

ribbed kontrastní

collar

gesponnene single shladký jersey

úplet

Baumwolle, Single Jersey

clem Doppelt contrasting z dvouvrstvého gelegt, raglan 1x1 sleeves, žebrového geripptes 1x1 Halsbündchen

úpletu ribbed 1x1

collar

mit Elasthan, kontrastfarbige Raglanärmel

ws

elastanem,

l h raglánové k f rukávy b v kontrastní

l l

barvě

3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

10 € 6,60/Kč 170,–

50

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


white*

black*

dark grey

sport grey

ash

bottle green

red*

atoll

royal blue

navy*

01.0003

B&C | Exact 150 LSL

Tričko s dlouhým g rukávem

145g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

žerzej

cotton, 99% pres

shrunk

tubusový Baumwolle, g

střih, ash: dvojitý 99% einlaufvorbehandelte lem výstřihu z g 1x1 y

žebrového ringgesponnene

úpletu s

elastanem, Baumwolle, ring-spun cotton, bez 1% patentů Viscose, 15% viscose, na sport rukávech

grey: single 85% jersey einlaufvorbehandel-

S–M–L–XL–XXL–3XL*

tSgenerous – cut – with – XXL tubular – fabric, exact 2-ply crew neck, 1x1

Rundstrickware, doppelt gelegt, 1x1 geripptes Halsbündchen

ribbed dispozici collar pouze with v elastane

* k i i těchto barvách

mit S–M–L–XL–XXL–3XL*

– – – XXL – Elasthan, ohne Armbündchen

50 10

* S only – M in– these L – XL colors – XXL – 3XL*

* nur in diesen Farben erhältlich

50 10

01.0005

B&C | Exact 190 LSL

01.0013

B&C | Women-Only LSL

50 10 € 7,40/Kč 190,– Materialeinfassung

8

*kdi

dispozici y i i

pouze v těchto barvách

XS – S – M – L – XL – XXL*

€ 7,40/Kč 25

5

190,–

86/92 * mk ki dispozici El h

p

* nur in diesen Farben erhältlich

y

l h l

Dámské tričko s dlouhým

g rukávem

Kinder Dětské T-Shirt tričko

50 10 € 7,40 25 5 € 7,40 50 10 € 7,40 145g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

žerzej

cotton, sport grey

y:

85% Bavlněné preshrunk tričko runk s ring-spun dlouhým cotton, rukávem, 15% f

výstřih viscose, lodičkový, single jersey

s

t g

gesponnene výrazným fi

lemem, Baumwolle, vypasovaný 15% střih.n Viscose, self-fabric Single ff Jersey

pe

elastanem

Sehr XS–S–M–L–XL–XXL*

figurbetonter S – – – XL Schnitt, – XXL*

schmaler Rundhalsausschnitt mit

black*

dark grey

sport grey

brown

deep red*

royal blue

navy*

Tričko y

s dlouhým g

rukávem

185g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, žerzej

cotton, sport grey

y:

tubusový střih, dvojitý g

lem výstřihu f

z 1x1 žebrového g úpletu j

y

s

g tubular elastanem, fabric, zpevňující exact 2-ply lemovka

crew neck, 1x1 g ribbed collar y with

Rundstrickware, elastane

S–M–


L – XL – doppelt XXL – 3XL* gelegt, 1x1 geripptes Halsbündchen

mit Elasthan, Nackenband barvách

von Schulter zu Schulter

* S–M–L–XL–XXL–3XL*

k dispozici pouze v těchto áh

* S only – M in– these L – XL colors – XXL – 3XL*

50

10

* nur in diesen Farben erhältlich

50 10

01.0301

B&C | Exact 190 /kids

01.0300

B&C | Exact 150 /kids

145g/m², 100% předepraná l f bh česaná dl

bavlna, hladký úple

et

Baumwolle, tubusový střih,dvojitý ash: 99% lem einlaufvorbehandelte výstřihu z 1x1 žebrového ringgesponneneg

y

úpletu s

Baumwolle, preshrunk ring-spun 1% Viscose, cotton, sport 10% grey: viscose, 85% einlaufvorbehandel-

single jersey

tubular 12 1-2* 3-4 34 fabric, 1x1 5-6 56 1 ribbed 7-8 78 collar 9-11 with elastane

12-14

14e, Single Jersey

86/92 Rundstrickware, 1-2* 12 98/104 3-4 34 110/116 5-6 56 doppelt 122/128 7-8 78 gelegt, 134/140 9-11 1x1 geripptes 146/152

12-14

Halsbündchen

k dispozici pouze 110/116 v těchto 122/128 barvách

134/140 146/152

* only in these 10 colors6 7-8 9-11 12-14 € 4,–/Kč 103,–

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

10 € 4,–

01.0262

B&C | Patt

tti Clas

sic /wom

omen

50 10 € 10,80/Kč 275,–

50 10 € 10,80

50 10 € 10,80 98/104 3-4 110/116 5-6 122/128 7-8 134/140 9-11 146/152

12-14

€ 4,40/Kč with stitching, trendy cuttings at front 6,70/Kč

& back

172,–

double top € 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152


XS yoke – S – M 5

– L – XL

100 10 € 4,40 25

– S M 5 – L – XL

€ 6,70

25 5 € 6,70

Kinder Kids’ Dětské Heavy tričko

T-Shirt

Ladies’ Dámské Medium tílko

Fit Tank Top

185g/m², 100% předepraná l f bh česaná dl

bavlna, hladký úple

et sey

120g/m², 100% předepraná l f bh česaná dl bavlna, k

hladký úple

single

et

generous gpohodlný cut střih with bez tubular bočních fabric, švů, dvojitý exact 2-ply lem výstřihu crew neck, z 1x1 1x1

gesponnene Dámské jerseyké jeDámsk

tílko Baumwolle, s širokými ramínky, Single Jersey kulatý hlubší výstřih, kvalitní

Großzügiger žebrového úpletu Schnitt, s elastanem

Rundstrickware, doppelt gelegt, 1x1

round bavlněný neck materiál

collar in self fabric Ä

with double edge-stitching,

3-4 i t 5-6 H l bü 7-8 d h 9-11 it El 12-14

th

Material armhole XS – S – finishing mit M – doppelt L – XL

with abgesteppten double edge-stitching, Randnähten, bottom unterer hems Bund

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

black

pacific grey

ash

kelly green

gold

orange

red

sorbet

pink sixties

sky blue

royal blue

black*

sport grey

deep red*

royal blue

navy*

indigo

navy

swimming pool

black*

sport grey

ash

bottle green

kelly green

yellow

gold*

apricot

orange*

red*

fuchsia

burgundy

sky blue*

azure

atoll

royal blue*

denim

light navy

navy*

* nur in diesen Farben erhältlich

100 10 € 4,–

black

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

B&C

13


INSPIRE COLLECTION

T-Shirts B&C

01.TM4

4

B&

C | Inspire V T /men

new

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

white

black

light grey

khaki

red

navy

01

.TW4

5

B&C | Insp

spir

ire V T /women

01.TM44 B&C

Inspire V T /men

01.TM44 B&C

Herren V-Neck T-Shirt

140g/m², Inspire 100% V T gekämmte

/men

ringgesponnene MPánské tričko s Bio-Baumwolle,

V výstřihem

Single 100% g Jersey

česaná

bio bavlna předepraná g p

organic proti srážení, cotton, single jerseyey

eyverstärk-

tÚzký výstřih do V, zesílené švy

,

reinforced kolem krku neck a na and ramenou, shoulder neutrální

seams,

S neutral label

– M – size L – XL label – XXL in neck

– 3XL

M XL – XXL – 3XL

S – 50M – L 10

–X € 6,20

50 10 € 6,20/Kč 159,–

01.TW45 B&C

Inspire 01.TW45 V T /women

B&C

DInspire i

VT/

/women

Dámské g

tričko s V g výstřihem

ringgesponnene 100% g

česaná bio Bio-Baumwolle,

bavlna předepraná

g

Single organic proti srážení, Jersey cotton, single jersey

tÚzký výstřih do V, zesílené švy

yrstärkreinforced

te kolem Nacken- krku neck a und na and Schulternähte,

ramenou, shoulder neutrální

seams,

neutrales labelral size Größenlabel in neck im Nacken

XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,20/Kč 159,–

01.T

M4

2

B&C | Insp

spire T /men

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

white

black

dark grey

millennial

khaki

light grey

sport grey

khaki

real green

gold

orange

urban

orange

red

fuchsia

millennial

pink

urban

purple

atoll

royal blue

navy

01.T

.TW4

W43

B&C | Insp

spire T /wom

en

01.TM42 B&C

Inspire T /men

01.TM42 B&C

Inspire T /men

Pán01 ské tričko TM42

z oB&C

g

S140g/m², Inspire 100% T /men

organ

Herren Medium Fit Bio T-Shirt

140g/m², 100% gekämmte

rPánské tričko z organické bavlny

140g/m², 100% organická česaná

Mring-spun Legerer Schnitt, bavlna, schmaler single

jersey Rund-

halsausschnitt p140g/m², přiléhavý střih, 100% aus boční organic 1x1 švy, Rippstrick,

combed

kulatý

výstřih hg

l s užším h lemem l g

1x1 k rib,

b zpev-

d

ňující d lemovka fi na ll zádech, b neutrální

ll

S shoulder-to-shoulder label – M s – označením L – XL – XXL velikosti

– neck 3XLtape,

ne S–M–L–XL–XXL–3

t al si e label – XXL in neck – 3XL

50M –L

10X

–X € 6,–

S – M – L – XL – XXL – 6,–/Kč 3XL

50 10 €6–/K

154,–

50 10

€ 6,–

50 01.TW43 10 B&C

Inspire 01.TW43 T /women

B&C

In

Inspire 01 TW43

T/ /women

B&C

Inspire Dámské tričko T /women

z organické

Damen Medium Fit Bio T-Shirt

é bavlny

ringgesponnene 140g/m², 100% Bio-Baumwolle,

organická česaná

140g/m², Sring-spun bavlna, 100% organic single jersey combed

Taillierter přiléhavý g střih, Schnitt, boční schmaler g švy, j kulat

Rund-

y


výstřih s fi

užším lemem 1x1 rib,r,

rick,

sp szpevňující lemovka, neutrální label s

neutrales označením size Größenlabel velikosti

in neck im Nacken

XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,–/Kč 154,–

01.T

.TM4

M46

B&C | Insp

spire Slub T /men

01.TM46 B&C

Inspire Slub T /men

Herren 01.TM46 Medium Fit B&C Slub Bio

TInspire Slub T /men

Pánské tričko z organické k bavlny

slub

ggesponnene Bio-Baumwolle,

S120g/m², 120

01 TM46

100% organická B&C

česaná

ring-spun Inspire bavlna, Slub single T /men

jersey slub

gefasster Men’s Mpřiléhavý Slub střih, Rundhalsausschnitt,

organic boční T-Shirt

švy, kula

atý

výstřih g

s užším lemem g

1x1 rib, zpev-

ňující g lemovka ß

na zádech, g j neutrální

y

Smedium label s označením fit, small binding velikosti

on collar,

shoulder-to-shoulder S–M–L–XL–XXL–3XL

– XXL – neck tape,

neutral 50M –L

size 10X

–X € 6,40

label in neck

50 10 €640 6,40/Kč 164,–

S 3XL


– M – L – XL – 01.TW47

XXL – B&C

1T

10

Inspire 5 01.TW47 01T

Slub B&C € 6,40

chic pure white

T /women

DInspire i e Slub /women

01 TW47

tričko z organické B&C

T chic black

TDámské

bavlny

sInspire slubspire Slub T /women

chic anthracite

ringgesponnene 120g/m², 100% Bio-Baumwolle,

organická česaná

Single ring-spun Jersey

bavlna, single jersey slub

chic red

ring-spun přiléhavý střih, cotton, boční single švy, jersey kulatý

slub

chic navy

gefasster vmedium výstřih s fit, užším Rundhalsausschnitt,

small lemem binding

1x1 on rib,

collar,

sp szpevňující lemovka, neutrální label s

neutrales označením size Größenlabel velikosti

in neck im Nacken

01 .TW4

W47

XS – S – M – L – XL – XXL

B&C | Inspire Slub T /wo

men

50 10 € 6,40/Kč 164,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton


INSPIRE COLLECTION

01.TM72 B&C

Inspire Tank T /men

Herren Tank Top

140g/m², 100% gekämmte ringgesponnene

Bio-Baumwolle, sport

grey: 90% gekämmte ringgesponnene

Bio-Baumwolle, Single Jersey

01.TM72 B&C

Inspire Tank T /men

M Legerer Men’s 01.TM72

Tank Schnitt, Topeingefasster

B&C

Inspire Tank kT/

/men

Ausschnitt, 140g/m², 100% neutrales combed Größenlabel ring-spun

organic oPánský cotton, nátělník

single jersey

medi S m100% – M m– česaná L fit– XL lined bio – XXL colla bavlna – 3XL ne předepraná

t al si e

proti srážení, single jersey

50

S Ležérní áe

10

€ 7,30

– M – střih, L – XL olemovaný – XXL – 3XL výstřih,

neutrální 50

01.TW73

label

ní 10 B&C € 7,30

S – M – L – XL – XXL – 3XL

Inspire Tank

B&C

T

7,30/Kč /women

50 188,


Damen 01.TW73 Tank 10

Top

€730

Inspire 1

/women

Tank T ringgesponnene Ladies’ 01.TW73

Tank TopBio-Baumwolle,

B&C

s1Inspire i Tank T /women

organic Dámský cotton, nátělník

sport grey: ll 90

0%

combed 100% česaná ring-spun bio g

bavlna organic předepra

cotton, ná

Legerer 10% proti srážení, viscose, Schnitt, single schmaler jersey

eingefasster

medium Ležérní Ausschnitt, střih, fit, narrow úzký neutrales lem lined výstřihu,

Größenla- collar,

neutrální label

bel in neck

XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,10/Kč 157,–

01.TM70 B&C

Inspire LSL T /men

Herren T-Shirt langarm

140g/m², 100% gekämmte

ringgesponnene 01.TM70 Bio-Baumwolle,

B&C

sport Inspire grey: 90% LSL gekämmte T /men ringgesponnene

Men’s T-Shirt Bio-Baumwolle,

longsleeve

140g/m², 100% g

combed ring-spun

o

organic gerer 01.TM70 cotton, Schnitt, sport schmaler B&C

grey: Kragen

90%

combed Inspire ring-spun LSL T organic /men

cotton, ton,

10% u

Pánské viscose, tričko single dlouhý jersey

ruk

káv

Gmedium 100% česaná fit, narrow bio bavlna rib collar,

předepraná

reinforced S proti – M srážení, – L – neck XL single – and XXL jerseyde shoulder – 3XL seams,

nLežérní střih, úzký lem z žebrování,

50

S zesílené – M – 10 € 9,10

L švy – XL kolem – XXL krku – 3XL

a na

ramenou,

label


50

01.TW71

neutrální 10

B&C € 9,10

S – M – L – XL – XXL

– 3XL

Inspire LSL T 9,10/Kč /women

50 10 235,–

Damen 01.TW71 T-Shirt langarm

B&C

€910

1

Inspire LSL T /women

gesponnene Ladies’ 01.TW71 T-Shirt Bio-Baumwolle, longsleeve

B&C sport

g1Inspire i LSL T /womenn

nene organic Dámské Bio-Baumwolle, cotton, tričko sport dlouhý grey: 10% rukáv

90% Viscose,

Single combed 100% Jersey

česaná

ring-

bio bavlna g předepraná

Legerer 10% proti srážení, viscose, Schnitt, single schmaler jersey

Kragen

aus mLežérní dRippstrick, střih, fi úzký verstärkte lem b z žebrován

llKragen-

rování,

reinforced zesílené švy neck kolem and krku shoulder a na

rame-

XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,10/Kč 235,–

seams,

Größenlabel neutral nou, neutrální size label im label

Nacken

in neck

01.TM72

B&C | Inspire Tank T /men

01.TM70

B&C | Insp

spir

ire LSL T /men

new

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle bavlna

Cotton

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

01.TW73

B&C | Inspire Tank T /women

new

01.TW71

B&C | In

spire LSL T /w

om

en

01.TM55 B&C

TM055 Triblend /men

Herren 01.TM55 T-Shirt

B&C

g

y /men

M

TM055 Triblend Baumwolle, Men’s 01.TM5

T-Shirt

TM55 25% Viscose, B&C Triblend

TM055

g yTriblend p y

/men

Tcotton, Pánské 25% tričko

viscose, triblend single

white

gen- j50% und polyester, Schulternähte, 25% bavlna, schmaler

25%

Kragen, fitted viskóza, cut, neutrales triblend reinforced single Größenlabel neck jersey

and

im

black

sProjmutý střih, zesílené švy kolem

heather

S krku – k M a – na L ramenou, – XL – XXL úzký

– 3XL lem,

dark grey

neutrální – label

– XL – XXL – 3XL

S –

50 M


M

L

10X

XL – XXL – 3XL

S – 50M – L € 8,–

heather

10

– € 8,–

light grey

50 01.TW56

8,–/Kč 205,–

10 B&C

€ heather forest

TW056 01.TW56 Triblend

B&C

red

01.TW56 Triblend

B&C

/women

TW056 /women

TW056 Triblend

irt

heather purple

130g/m², /womenirt

o e50% Polyester, 25%

heather

130g/m², Dámské tričko

50% polyester, e 25%nd

royal blue

Single cotton, 50% polyester, Jersey

25% er, viscose, 25% bavlna, triblend 25% single

heather navy

jviskóza, triblend single jerseyKra-

fitted g fiProjmutý cut, střih, reinforced zesílené neck ,

švy and

kolem

navy

sk Kragen, krku a na neutrales ramenou, Größenlabel úzký lem,

,, im

neutrální size label label in neck

01.TM55

01.TW56

XS – S – M – L – XL – XXL

B&C | TM055 Triblend

/men

B&C | TW05

056 Tr

iblend /wo

me

n

50 10 € 8,–/Kč 205,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

new

white

black

sport grey

fire red

cobalt blue

white

black

sport grey

fire red

cobalt blue

urban navy

new

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

B&C


T-Shirts B&C

grey clash

kann may bleed

beim

Waschen during á washing

ausbluten

í barvy

grey clash

rusty clash

rusty clash

white

white

blue clash

blue clash

black

black

01.708

085

B&C | DNM Plug

In /men

Men’s Pánské ét Medium tričko

Fit T-Shirt

145g/m², 100% preshrunk předepraná l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

twisted Pánské triko side seams s krátkým reinforcing rukávem, dyeing výstřih effect

a šv

vy

dz zdobené světlejším odstínem k

lf f b

barvy, ll

jednodu-

k

gleichem tape, chý střih, set-in Material, originální sleeves, Nackenband, provedení.

sleeves finishing: Set-In folded Ärmel,

Ä with S–M–L–XL–XXL

bartacks, l – – b bottom – XXL

with hl blind stitching lg,

verschluss, with Blindstichsaum, Kaltfärbung

cold dye treatment

25 5

€ 13 –/Kč

S – M – L – XL – XXL

01.7185

B&C | DNM Plug In /women

01.0060

B&C | Mi

ck Class

ic /men

01.0260 B&C

Blondie Classis c /wom

en

Ladies’ Dámské Medium tričko

Fit T-Shirt

M

Pánské tričko s výstřihem do Virt

hirt

Dámské tričko s výstřihem do Vhirt

Umschlag bottom XS–S–M–L–XL

S – with mit – blind Kurznaht – XL

stitching, zur Unterstreichung

with cold dye am double 8,–/Kč 205,– 8,–/Kč 205,–

25 5 € 13,–/Kč 335,– Bund top unten stitching, und am inside Ärmelbund flatlock for Flatlock- more

des treatment

Färbeeffekts, Blindstichsaum, 13,–/Kč Kaltfärbung 335,– 5 € 5 € nähte innen für mehr Tragekomfort

stitchingband, Raglanärmel, Doppelziernaht

comfort

€8–/Kč am unteren


XS–S–M–L–XL

S – 5 – Bund – XL und am Ärmelbund

XS – S – M – L – XL

S – M – L – XL – XXL

XS – S – M – L – XL

5

€ 8,–

5 € 13,–

5 € 13,–

5 € 8,–

25 5 € 8,–

145g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

145g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

120g/m², 100% předepraná l f bh česaná dl

ba

avlna,

gekämmte spun hladký cotton, úplet

ringgesponnene single jersey Baumwolle, Single

feminine dámské triko cut, s feminine krátkým thin rukávem, self ffabric výstřih collar,

a švy

necktape, Rundhalsausschnitt zdobené světlejším set-in sleeves, odstínem in gleichem sleeves barvy, Material, finishing:

jednod

Na-

du-

folded chý střih, with originální bartacks Ä

provedení

reinforcing Ä

dyeing effect,

V-neck VPánské collar bavlněné in self tričko fabric, s krátkým necktape,

rukávem,

jednoduchý duc střih, V výstřih

kline c with u edouble

u

top S–M–L–XL–XXL

stitching, – – bottom – XXL

and sleeve hems with ht

dámské Jersey

fdámsk

i i bavlněné V k tričko ll i s krátkým lf f b i rukávem, i h

edge-stitching, jednoduchý střih, necktape, V výstřihraglan sleeves,

Material bottom XS–S–M–L–XL

S – and mit – sleeve abgesteppten – XL

hems with Randnähten,

double top

džínový Denim Effekt efekt

kann may bleed

beim

Waschen during pírání washing

ausbluten

barvy

white

white

black

black

red

red

raw blue

raw blue

royal blue

royal blue

16

01.7292 B&C

DNM Editing/men

01.7392 B&C

DNM Editing/women

01.0050

B&C | Ex

act Top /men

01.0

.004

041 B&

C

Exact To

p /women

Herren Men’s Pánské Medium tričko

Fit Heavy T-Shirt

Ladies’ Dámské Medium tričko

Fit Heavy T-Shirt

Men’s Pánské Herren Medium tričko

Fit Heavy T-Shirt

Ladies’ Dámské Medium tričko

Fit Heavy T-Shirt

Ärmel, with S–M–L–XL–XXL

single – umgeschlagene – needle – XXL

topstitch, Ärmel bottom mit einfacher

with

Ärmel, with XS–S–M–L–XL

single S – umgeschlagene needle – – XL

topstitch, Ärmel bottom mit einfacher

with

S–M–L– Ärmelb – – XL – XXL € 7,80/Kč 200,– 13,–/Kč 335,– nd

– L – XL

Ziernaht blind stitching, Blindstichsaum indigo dye Indigo with Färbung und

denim effect

335,– € 7,80/Kč 5 € Ziernaht blind stitching, Blindstichsaum indigo dye Indigo with Färbung und

XL – XXL

L – XL

200,–

Denim Effekt

denim effect 5

Ärmelbund

XS–S–M

S – S–M–L–X

– – 5 € S – M – L – XL – XXL

Denim Effekt

XS–S–M–

S – –

5

XS – S – M – L – XL

5


S – M – L – XL – XXL

5

€ 13,– XS – S – M – L – XL

5 € 7,80 25 5 € 7,80

5

€ 13,–

25 5 € 13,– 25 5 € 13,– 185g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

185g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton

n,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

185g/m², 100% předepraná preshrunk einlaufvorbehandelte ring-spun bavlna, hladký

cotton ring-

n,

single úplet gesponnene jersey Baumwolle, Single Jersey

185g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

hladký

cotton,

gesponnene single úplet

jersey Baumwolle, Single Jersey

crew pánské neck triko 1x1 s krátkým rib collar, rukávem, shoulder-to-shoulder

,p příjemný

Sbavlněný k materiál, fi h d speciální h d bl batikovaná h úpra-

h

for va, more jednoduchý elasticity, střih, set-in originální sleeves, provedení

folded cuffs

crew Dámské neck triko 1x1 s rib krátkým collar, rukávem, shoulder-to-shoulder

,p příjemný

Sbavlněný k materiál, fi h d speciální h d bl batikovaná h úpra-

h

for va, more jednoduchý elasticity, střih, set-in originální sleeves, provedení

folded cuffs

round Pánské neck bavlněné collar tričko in 1x1 s rib krátkým with edge-stitch-

rukávem,

ing, kulatý abgesteppten necktape, výstřih, hd Randnähten, dvojité bottom prošití sleeve Nackenband,

lemu

hems with

double S–M–L–XL–XXL

– top – stitching

– XXL

Bund unten und am

Weiter wDámské Rundhalsausschnitt bavlněné tričko s krátkým in Rippstrick rukávem,

1x1

edge-stitching, kulatý výstřih, elastická necktape, lemovka, bottom dvojité

and sleeve

prošití lemu výstřihu a rukávů

ng

n und am

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


06.6682

Bella 06.6682 + 6682 Canvas | 6682

Damen Be

Bella 06 Ringer + 6682

Canvas Crop Tanktop

| 6682

Bella Dámský + Ringer Canvas Crop nátělník

| 6682

ringgesponnene 142 g/m², 52% Baumwolle, česaná bavlnaank 48%

ank

142 předepraná g/m², 52% proti combed srážení, 48% ring-spun

cpolyester

Legerer cotton, 48% kurzer polyester Schnitt, Ringer-

relaxed rLežérní cropped krátký střih, fit, racerback, boxerská záda,

raw

široké g

bezešvé

průramky

S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.8804

Bella + Canvas | 8804

Ladies’ Dámské Flowy Muscle

tričko

T-Shirt

125 g/m², 65% Polyester, polyester, 35%

Viscosea

viskóza

Volný d střih, fi vyhrnuté ll d g ff rukávy, Äb

vzadu

hinten střiženo länger jako delší geschnitten

S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

new

solid white

triblend

solid black

triblend

heather olive

heather mauve

06.6

.6682

Bella + Canvas

| 6682

new

06.880

804

Bella + Canvas | 8804

06.8809

Bella 06.8809 + Canvas | 8809

Damen Be

Bella 06 Flowy + 8809

Canvas Tanktop| 8809

Bella Dámský llg + Flowy Canvas nátělník

g

| 8809

ringgesponnene Ladies’ 125 g/m², Flowy 60% High Baumwolle, česaná Neck bavlna

Tank 40%

125 předepraná g/m², 60% proti combed srážení, 40% ring-spun

cotton, polyester g

40% fleece

polyester fleece

ausschnitt, relaxed Ležérní draped střih, Spaghettiträger

hluboký fit, high výstřih,

neck,

Sšpagetová ramínka

S–M–L–XL

– 72M –L 0– € 13,55

72 0 € 13,55/Kč 350,– white

06.3006

black

Bella 06.3006 + Canvas | 3006

dark grey

Herren Bella T-Shirt + Canvas extra lang

| 3006

heather

M142g/m², Extra dlouhé 100% pánské gekämmte trič

g

čkoring-

gesponnene 142g/m², 100% Baumwolle, combed česaná bd

heather:

ringspun

n

heather stone

white

cotton, cbavlna, heather: barvy heather , 52% 52% cotton, y bavlna,

48% ,

peach

black

48% gy

polyester, yg hladký j yúplet,

tailored přiléhavý fit, střih, rounded lehce hem, zaoblený

longer

lem,

mauve

dark grey

gerundeter zadní díl prodloužený, Saum, g Rückenteil y velmi dlouhé,

verlän-

y

heather

gert, tear

away extra label lang, Tear Away Label

06.8809

06.3

.300

6

S – M – L – XL – XXL

Bella + Canvas | 8809

Bell

lla + Canv

nvas

| 3006

72 0 € 11,50/Kč 295,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

black

dark grey

heather

heather stone

heather olive

pea

ch

mauve

heather deep

teal

extra dlouhé

long

lang

new

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts BELLA + CANVAS

17


T-Shirts BELLA + CANVAS

white

black

dark grey

heather

athletic heather

brown

kelly

yellow

orange

coral

red

maroon

soft pink

team purple

true royal

deep teal

navy

teal

06.3001

Bella + Canvas | 3001

06.6004

Bell

a + Canv

nvas | 6004

white

black

dark grey

heather

athletic heather

kelly

yellow

orange

coral

red

chocolate

maroon

berry

team purple

true royal

navy

teal

06.3001

Bella + Canvas | 3001

T-Shirt

142g/m², 06.3001

100% gekämmte ring-

gesponnene Bella + Canvas Baumwolle, | Single

3001

TPánské

T-Shir

e ey tričko

142g/m², fi

100% česaná combed bavlna

ring-spunn

slehce clehce vypasovaný unisex střih,

XS slim měkký – unisex S ýp – příjemný M fit, – L soft – materiál

XL material, – XXL shoul-

der taping

– L – XL – XXL

XS 72

–S –

M0

€ 6,65

XS – S – M – L – XL – 6,65/Kč XXL

72 0 € 65/ 171,–

72 0

72 06.6004 0 € 6,65

Bella 06.6004 + 6004 Canvas | 6004

DBella Be

06 + 6004

Canvas | 6004

DBella Dámské g/ + tričko , Canvas „Favorite“

g | 6004

g

gesponnene 142g/m², 100% Baumwolle

česaná

bavlna

142g/m², delší vypasovaný 100% ll střih, combed h zpevňující

ring-spun

d h

gehendes cpáska

na ramenou, Schulterband, velmi sehr měkký

longer w

materiál ae slim fit, shoulder taping

S – M – L – XL

84 0 € 5,70/Kč 147,–

charcoal black

triblend

grey triblend

green triblend

red triblend

purple triblend

blue triblend

navy triblend

06.3413

Bella + Canvas | 3413

Unisex

06.8413

Be

lla + Canv

nvas

| 8413

charcoal black

triblend

grey triblend

green triblend

red triblend

purple triblend

blue triblend

navy triblend

emerald triblend

06.3413

Bella + Canvas | 3413

Triblend T-Shirt

128g/m², 06.3413

50% Polyester, 25%

gekämmte Bella 06.3413

+ ringgesponnene Canvas | 3413 Baum-

wolle, TBella 25% + Rayon

Canvas | 3413

Leicht 128g/m², Pánské figurbetonter tričko

50% polyester, Unisex 25% Schnitt,

melierter combed 128g/m², ring-spun weicher 50% polyester, Stoff, cotton, drei 25%

ver-

schiedene česaná y

bavlna, Faserkomponenten

25% umělé hedvábí

slim S slehce – M unisex vypasovaný – L – fit, XL crew – XXL

unisex neck, střih, soft mate-

měk-

melírovaná fi látka, tři druhy ká 72

S – M – 0 € příze

11,50

L – XL – XXL

72 06.8413

0 € 11,50/Kč 295,–

Bella + Canvas | 8413

06.8413

Damen Triblend T-Shirt

128g/m², Bella + 50% Canvas Polyester, | 8413

25%

gekämmte Ladies’ Dámské Triblend tričko

ringgesponnene T-Shirt Baum-

w128g/m², 50% polyester, 25%

česaná bavlna, g p 25% umělé , hedvábí

volnější ff

střih, měkká melírovaná

semi látka, prelaxed směs tří

fit, vláken crew neck, retail fit

S – M – L – XL

72 0 € 11,25/Kč 290,–

18

white/black

white/athletic

heather

e

black/deep

heather

e

dark grey

heather/black

e ac

athletic heather/

navy

heather red/

deep heather

e

heather true

royal/navy

oya/

a y

06.3021

Bella + Canvas | 3021

06.3021

Bella + Canvas | 3021

Herren 06.3021 T-Shirt mit Brusttasche

142g/m², Bella + 100% Canvas gekämmte

| 3021

Men’s ggesponnene T-Shirt with Baumwolle, Breast Pocket heather

142g/m², 06.3021

100% combed ring-spun

cBella y + , Canvas | 3021

ton, Pánské 48% tričko polyester, s náprsní athletic kapsou

heathe142g/m²,

100% česaná bavlna

aer

fitting náprsní cut, kapsa small nalevo, rib neck, úzký chest

žebr

ro-

white

p vaným , lem kolem krku, g

na lemu aes ess,

Tarukávech dvojitý

šev, vyrobeno z

black

Spříjemného – M – L – materiálu, XL – XXL tear away

label

72


S – M – L 0 – XL – XXL

€ 11,25

coral

72 € 11,25/Kč 290,–

red

06.6035 0

Bella + Canvas | 6035

berry

Ladies’ 06.6035

Jersey 6035

Deep V-Neck

TBella

+ Canvas | 6035

team purple

Dámské g

tričko s výstřihem do g Vun

true royal

gesponnene 142g/m², c142g/

100% Baumwolle

česaná bavlna

slim vypasovaný fit, longer střih, cut, velmi deep měkký

V-neck

Material, materiál, cmater

hlubší tiefer V-Ausschnitt

V výstřih

06.6035

S – M – L – XL

Bella + Canvas | 6035

72 0 € 8,–/Kč 205,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.

Náprsní BChest Brusttasche

Pocket kapsa


06.3480

Bella + Canvas | 3480

Unisex Jersey Tank Top

145g/m², 06.3480

100% gekämmte

ringgesponnene Bella + Canvas Baumwolle, | 3480 Neon

Unisex rben: Jersey 125g/m², Tank 52% TopBaumwolle,

48% 145g/m², 06.3480 Polyester, 100% Triblend combed Farben:

ring-

spun Bella cotton, + Canvas neon colours: | 3480

125g/

m², Tílko gg

52% cotton, 48% polyester,

t145g/m², 100% česaná bavlna,

25% neonové combed barvy: and 125g/m², ring-spun 52%

f

cotton

and bavlna, 25% 48% rayon polyester

retail Xunisex fit, tílko Unisex z příjemného sizing materiálu,

úzký – módní – M – výstřih L – XL – XXL

XS

96 S

– L – XL – XXL

XS 96

– S 0 – € 6,90

M 0

€ 6,90

96 0 € 6,90/Kč 177,–

96 06.1080 Bella 06.1080 + Canvas | 1080

Bella Damen 06.1080 Ripp + Canvas Träger Top

| 1080

Bella LB Ladies’ 1x1 +C Canvas Baby Rib Tank |1

1080

Top

195g/m², 100% gekämmte ringge-

s195g/m², Dámské tílko

100% combed ring-spun

cotton, 195g/m²,

very 100% soft 1x1 česaná baby bavlna, rib knit

slim hladký fit, úplet

wide straps, self binding on

gefasste elastické Träger

tílko s

širokými ramínky

S – M – L – XL

72 0 € 6,90/Kč 177,–

06.3200

Bella + Canvas | 3200

Unisex 3/4 Arm Baseball T-Shirt

Unifarben: 06.3200

122g/m², 52%

gekämmte Bella + ringgesponnene

Canvas | 3200

UBasebalové Baumwolle, 48% tričko Polyester, s 3/4 ruk

triblend

kávem

T122g/m

122g/m², klasické barvy: 122g/m²,

s52% česaná ring-spun bavlna,

48%

combed polyester, ring-spun malírované cotton, barvy: 48% 128g/

m², 25% česaná ring-spun bavlna

a, n-

gefasster m², 50% 25% polyester, combed Rundhalsausschnitt, 25% ring-spun rayon

cotton 3/4n,

lange 50%

Unisex polyester, Ärmel baseballové in Kontrastfarbe

25% tričko rayon

s

3/4

Xfitting rukávy

cut, small rib neck, 3/4

sleeves, in constrasting – L – XL – XXL colours

XS 72

–S –M 0

€ 11,50

XS – S – M – L – XL 11,50/Kč – XXL

72 0 € 295,–

72 0

72 06.3650 0 € 11,50

Bella 06.3650 + Canvas | 3650

UBella Be

B 06 + 3650

Canvas | 3650

TBella Tričko

9g/ + , 5 Canvas % ge ä | e 3650

g

gesponnene U149g/m², 52%

Baumwolle,

česaná bavlna, 48%

4p149g/m², polyester

52% combed ring-spun

vypasovaný střih, úzký

žebrovaný

fil

lem dhd kolem l krku, ll h na b lemu hk a fi

ruká

l Ä ávech l ,

sleeves dvojitě prošité double švy, stitching odnímatelná

on sleevesar

Away and etiketa.

hem, Label

tear away label

XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 295,–

charcoal black

triblend

black

neon green

neon yellow

red

true royal

triblend

navy

neon blue

06.3480

Bella + Canv

as | 348

0

white/black

white/red

white/navy

white flake/charcoal

black triblend

grey/navy

triblend

06.320

200

Bella + Canvas

| 3200

Unisex

Unisex

06.8800

Bella + Canvas | 8800

Flowy Damen Ringer Tank Top

125g/m², 06.8800

65% Polyester, 35%

Viscose Bella 06.8800

(marble: + Canvas 91% Polyester,

| 8800

9% Flowy Bella gekämmte Racerback + Canvas ringgesponnene

Tank Top

| 8800

125g/m², Dámské volné 65% tílko polyester, 35%

Großzügiger viscose 125g/m², (marble: 65% Schnitt, polyester, 91% gekettelter

polyester,

35%

9%

combed viskóza

ring-spun cotton

easy S dámské – M relaxed – tílko L – XL fit, s

širokými merrowed ramínky, bottom

volnější m, sheering střih at racerback 72

S – M – 0 seam

€ 13,55

L – XL

72 06.8805

0

white

€ 13,55/Kč 350,–

Bella + Canvas | 8805

whi

te mar

ble

white

Flowy 06.8805 Damen V-Neck Tank Top

125g/m², Bella + 65% Canvas Polyester, | 8805

35%

black

black

Viscose Dámské (marble: tílko s výstřihem 91% Polyester,

do V

p

neon yellow

red

ma

rbl

le

9% 125g/m², gekämmte 65% ringgesponnene

polyester, 35%

viscose viskóza

(marble: 91% polyester, 9% neon pink

blu

em

marb

le

Großzügiger volnější prodloužený g Schnitt, střih,

abgerundeter

V výstřih,

Saum, easy zaoblený relaxed länger lem

fit, geschnitten

curved bottom hem

06.8800

S – M – L – XL

Bella + Canvas | 880

800

72 0 € 13,55/Kč 350,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

black

army

kelly

leaf

lime wedge

raspberry

red

chocolate

pink

soft pink

currant

true royal

seafoam blue

06.1080

Bella + Canvas | 1080

grey acid wash

red acid wash

true royal acid

wash

06.3650

Bella + Canvas | 3650

längerer d lší

Schnitt

06.8805

Bella + Canvas | 8805

Unisex

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts BELLA + CANVAS

19


T-Shirts BELLA + CANVAS

Fledermaus-Ärmel

Dolman netopýří Sle rukávy rme

längerer Schnitt

white

black

dark grey

heather

pebble brown

soft pink

true royal

white

whi

te mar

ble

black

charcoal marble

dark grey

heather

pebble brown

white

black

dark grey

heather

pebble brown

neon yellow

neon pink

06.8801

Bella + Canv

nvas

| 8801

Dámské Ladies’ Flowy tričko

Raglan T-Shirt

125g/m², 65% polyester, Polyester, 35% Viskosea

viskóza

vraglan volnější Großzügiger an sleeves, delší längerer střih, flowy raglánové fabrication Schnitt, rukávy, Raglanärmel, creates hlubší a relaxed výstřih

weiter fit

Ausschnitt

S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.8821

Bella + Canvas | 882

821

Ladies’ Dámské Flowy tričko

Dolman T-Shirt

125g/m², 65% Polyester, polyester, 35% Viskose, viskóza viscose, marble colours: Farben:

119g/m², volnější střih, 91% prodloužená polyester, 9% délka, cotton, kulatý heather výstřih colours: a netopýří

52%

52% polyester, rukávyter, Polyester, 48% viscose 48% Viskose

flS Großzügiger Sflowy S–M–L–XL

fabrication, – – längerer easy Schnitt, relaxed weite fit, open Fledermaus-Ärmel, dolman sleeves, weiter

A

slightly fitted at bottom

72 S – M – L 0

– XL

06.8850

Bella + Canvas | 88585

0

Damen Flowy Dámské off Flowy tričko, the shoulder schulterfreies dlouhý rukáv

T-Shirt T-Shirt longsleeve langarm

125g/m², 65% Polyester, polyester, 35% Viskosea

viskóza

seam dlouhý up netopýří center h flback, rukáv, ß kdl ddolman výstřih ffsleeves, s ld „odhalenými flowy Ä fb fabrication

rameny“, l d velmi

72 0 € 13,55/Kč 350,– S – M – L – XL

0

€ 16,10/Kč 415,–

creates příjemný a měkký relaxed materiálrib shape, ndchen, rib cuffs, extra waistband

weiter Ausschnitt kann

über S–M–L–XL

die – Schulter – rutschen

0 € 13,55

48 0 € 16,10

white

Unisex

black

orange sorbet

red

plum

pink

berry

ocean blue

midnight

teal

white

red

pink

berry

midnight

teal

white

black

deep heather

heather navy

20

06.8703

Bella + Ca

nvas

| 8703

Ladies’ Dámské Sheer tričko

Rib Scoop Neck T-Shirt

135g/m², 98% gekämmte česaná combed bavlna, ring-spun ringgesponnene 2% cotton, spandex

2% Baumwolle,

spandex

stretch skrátký rukáv,

fit, low hluboký contoured kulatý scoop, výstřih, neckline prodloužená with a slim délka, sheer velmi rib

Taillierter fit, příjemný longer materiál, längerer length, super Schnitt, mini rib soft 1x1, sehr sheer weicher lehce mini průsvitný.

rib dünner knit, Mini-Ripp-

1x1 mini rib

Stoff, S–M–L–XL

weiter – – Rundhalsausschnitt, anliegende Passform, Sheer

Ripp, leicht durchscheinendes Material, 1x1 Mini

13,55/Kč

Ripp

72

0

€ 350,–

S – M – L – XL

06.8701

Bella + Canvas | 8701

72 0 € 13,55 a e pp t

Ladies’ Dámské Sheer tričkoRib T-Shirt

135g/m², 98% gekämmte česaná combed bavlna, ring-spun ringgesponnene 2% cotton, spandex

2% Baumwolle,

spandex

stretch vypasovaný fit, longer delší střih, length, velmi ideal jemná for layering směs bavlny or low-rise a spandexu,

bot-

Taillierter toms, 1x1 mini very rib längerer soft sheer Schnitt, mini rib sehr knit, weiche 1x1 mini Baumwolle/Span-

rib

dex-Mischung, S–M–L–XL

– – für Lagenlook geeignet, 1x1 Mini Ripp

S – M – L – XL

72 0

€ 13,55/Kč 350,–

06.3512

Bella + Canvas | 351

512

Unisex mikina Jersey Hooded s dlouhým T-Shirt rukávemgsleeve

longsleev

142g/m², 100% gekämmte bavlna combed ring-spun ringgesponnene cotton Baumwolle

Figurbetonter unisex přiléhavý slim unisex fit, Unisex cross střih, over Schnitt, V výstřih, “V” at überlappender odnímatelná neckline, tear V-Ausschnitt,

etiketa

away label

Tear XS–S–M–L–

Away S – Label

– –

XL – XXL

XS – S – M – L – XL – XXL

36 0

€ 16,10/Kč 415,–

36 0 € 16,10

72 0 € 13,55 g

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


16.1422 F.O.L.

Ringspun Premium T

Herren 16.1422 T-Shirt

1422 F.O.L.

FOL

Ringspun gp

Premium T


Pánské Pán

16 tričko

1422

FOL

F.O.L.

91Ringspun 195g/m², i

100% Premium česaná bavlna,

T

195g/m², 100% gekämmte ringgesponnene

Baumwolle, heather grey:

šedý melír: 97% česaná y bavlna, 3%

195g/m², polyester

100% combed ring-spun

cotton, kulatý výstřih heather s žebrovým grey: 97% elastickým

combed

lemem (bavlna/Lycra®) l

a dvoj

jitými

švy, zpevňovací páska od ramene

d

twin k rameni, needle lze stitching, prát

na 60° self a fabric

sušit

v

S shoulder sušičce – M – L to – shoulder XL – XXL taping, – 3XL – per-

forms S–M–L–XL–XXL–3XL–

at – 5

60° – wash, – XXL tumble – dry


S 4XL* nur – M in – diesen 5XL*

L – XL Farben – XXL erhältlich

– 3XL


4XL* 4* dispozici – 5XL* pouze v těchto barvách


*k72

k

ip

12

€ 5,55

* only in these colors

72 12 € 5,55/Kč 142,–

72 12 € 5,55

72 16.1424

12 F.O.L.

Ringspun 16.14241424Premium FOL

F.O.L. T

Ri

DRingspun i 16 gp

1424 Premium FOL T

DRingspun Dámské tričko

Premium T

195g/m², 100% gekämmte ringgesponnene

195g/m², 100%

Baumwolle, česaná heather

bavlna,

g šedý y g

melír: g 97% česaná bavlna, gg g

3%

un

cotton, polyestereather heather grey: 97% combed

dámské vypasování f

s bočními

švy,

shaped kulatý výstřih side seams s žebrovým for feminine elastickým

fit,

crew lemem neck (bavlna/Lycra®) with cotton/lycra® a dvojitými

and

twin švy, zpevňovací needle stitching, páska self od ramene

fabrice

shoulder sk rameni, to lze shoulder prát na 60° taping, a sušit per-

vei

forms sušičce

at 60° wash, g g tumble dry

XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,80/Kč 123,–

16.1036

F.O.L. | Valueweight

T

white*

black*

dark

heather grey

light graphite

heather grey*

ash

natural

khaki

classic olive

chocolate

bottle green

retro

heather green

kelly green

lime

sunflower

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

bottle green

kelly green

orange

red

fuchsia

burgundy

royal blue

navy*

deep navy

16.1422

F.O.L. | Rings

pun Premium T

orange

fuchsia

red

brick red

vintage

heather red

burgundy

light pink

purple

sky blue

azure blue

retro

heather royal

royal blue

vintage

heather navy

navy*

deep navy

16.1372

F.O.L. | Lady-Fit Valueweie ght T

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

16

.1424

F.O. O.L. | Ringspun Premium T

16.1033

F.

O.L.

| Kids Valueweight T

Tričko T-Shirt

Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

Kinder Dětské T-Shirt tričko

barvách

€ 4,20/Kč * k 72

dispozici i 12p pouze v těchto € 4,20 12 * only in these colors

12 € 3,35/Kč 86,–

12 € 4,20/Kč 108 12 € 3,35

165g/m², 100% bavlna

Baumwolle

jednoduché tričko klasického f

střihu, úzký y

lem u g

krku z

žebro-

fSvého – bM úpletu, – L – XL bavlna/lykra

k – bXXL d– 3XL a – 4XL* – 5XL*

S–M–L–XL–X

only in – these – colors

– XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

fitted přiléhavý and delší longer střih, cut, žebrový cotton/Lycra® lem výstřihu rib-stitch s lykrou, collar stejno

with ba-

Baumwolle/Lycra® halter revná lemovka neck for kolem improved mit krku

gleichfarbigem wearing comfort Nackenband

XS – S – M – L – XL – XXL

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

Rippstrickausschnitt collar výstřih with s žebrovaným halter neck aus lemem made Baumwolle/Lycra® of s lykrou

cotton/Lycra®, on/Lycra®, mit improved Nackenband

92 i (T)* t bilit

– 98 (T)* – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

* 92 k dispozici (T)* – 98 pouze (T)* v těchto – 104 barvách

– 116 – 128 – 140 – 152 – 164

white

black

dark

heather grey

light graphite

heather grey

bottle green

retro

heather green

kelly green

lime

yellow

sunflower

orange

fuchsia

red

vintage

heather red

light pink

purple

sky blue

azure blue

retro

heather royal

royal blue

navy

deep navy

vintage

heather navy

white*

black

heather grey

natural

bottle green

kelly green

yellow

sunflower*

orange

fuchsia

red*

burgundy

light pink*

purple

sky blue*

white

black

light graphite

zinc

heather grey

ash

bottle green

kelly green

orange

red

fuchsia

burgundy

royal blue

navy

deep navy

azure blue

royal blue*

navy*

deep navy

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts FRUIT OF THE LOOM

21


T-Shirts FRUIT OF THE LOOM

white

black

heather grey

yellow

orange

red

royal blue

navy

16.121

212

F.

O.L.

| Heavy

Cotton T

16

.1044

F.O.

L. | Super

Premium

T

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

khaki

chocolate

bottle green

classic olive

sunflower

orange

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy*

deep navy

16.1212 F.O.L.

Heavy 16.1212 1212 Cotton F.O.L.

T

Heavy THeav

Cotton T

195g/m², T-Shirt

Tričko

100% Baumwolle, Single

195g/m², J195g/

100% cotton, bavlna single

jersey

výstřih

s žebrovaným lemem,ken-

band zpevňující für erhöhten lemovka Tragekomfort,

u krku, možn

et, o


4excellent prát na 40°

printability

S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 4,60/Kč 118,–

16.1044 F.O.L.

Super Premium T

T-Shirt

Tričko

210g/m², 100% Baumwolle

bavlna

výstřih b s h lemem ll bavlna/lykra, d /y f zpev-

Lycra® wňující lemovka with halter kolem neck, krku, higher zhuštěné

mesh

höhere d vlákno y pro Maschendichte f lepší p potisk, d p für možno verbes-

blo yprát

serte 60° na 60°

washable Bedruckbarkeit, 60° waschbar

S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

72 12 € 5,40/Kč 139,–

white*

black*

heather grey*

sunflower

red

royal blue

navy*

deep navy

16.1066

F.O.L. | Valueweight

V-Neck T

16.1398

F.

O.L. | Lady-Fit Valueweigh

t V-Neck T

white

black

heather grey

sunflower

fuchsia

red

light pink

royal blue

deep navy

16.1066 F.O.L.

Valueweight 16.10661066 FOL

F.O.L. V-Neck T

Valueweight V 16 1066

FOL

VN V-Neck kT

Valueweight Tričko s výstřihem do V-Neck V

T

V165g/m², , 100%

bavlnaaus

a

Baumwolle/Lycra®, V výstřih g

s žebrovým gleichfarbiges

lemem, směs

halter bavlna/lykra, neck made stejnobarevná of cotton/Lycra®

zpev-

S ňující – M lemovka – L – XL u – krku

XXL k

– 3XL –

S – M – 5

L – XL – XXL – 3XL –

* 4XL* only in – 5XL*

these colors

en erhältlich

dispozici pouze v těchto barvách

* k 72

i 12

€ 4,65

12 € 4,65/Kč 120,–

72

16.1398 F.O.L.

Lady-Fit 16.13981398 Valueweight FOL

F.O.L.

V-Neck Lady-Fit T

Valueweight

V-Neck Tck T

T-Shirt

165g/m², Dámské tričko

100% Baumwolle

cotton

fitted 165g/m², ted shape, 100% longer bavlna

cut, cotton/Ly-

cra® Nackenband, přiléhavý rib-stitch delší schmal collar střih, with hluboký eingefasster

halter Vr neck

for vf

výstřih improved s úzkou wearing lemovkou

comfort

XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 4,65/Kč 120,–

22

black

heather grey

red

royal blue

deep navy

16.1038

F.O. O.L.

| Valueweight

T LSL

16.1038 F.O.L.

Valueweight 16.10381038 FOL

F.O.L. T LSL

Valueweight V 16 1038

FOL

TL

LSL

Valueweight Tričko s dlouhým rukávem T LSL

T-Shirt 165g/m², longsleeve

100% ba

avlna Baum-

wolle/Lycra® jednoduché g

tričko mit gleichfarbigem

klasického střihu,

úzký b lem u krku k z d žebrového f úpletu,

S cra® bavlna/lykra. – M with – L taped – XL – neckline

XXL

M XL – XXL

S – 72M – L 12

– € 6,20

72 12 € 6,20/Kč 159,–

16.1404 F.O.L.

Lady-Fit 16.1404 1404 Valueweight

FOL

F.O.L.

Lady-Fit T LSL Valueweight

Damen T LSLT-Shirt langarm

Dámské g

tričko s dlouhým g

rukávem

165g/m², 100% %b bavlna

black feminine přiléhavý cut, střih, cotton/Lycra® žebrový lem výst

rib-řihu

wolle/Lycra® s lykrou, h stejnobarevná mit hh hgleichfarbigem

l

lemovka

kf

improved kolem krku

wearing comfort

16.140

4

XS – S – M – L – XL – XXL

F.O.

L. | Lady-

y-Fi

t Valu

luew

ewei

eigh

t T LSL

36 12 € 6,20/Kč 159,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


16.1426 F.O.L.

Original V-Neck T

16 1426 FOL

Pánské tričko s V výstřihem

Original 145g/m², 100% V-Neck bavlna, hea Tather

heather grey: 97% grey: bavlna, 97% 3%

Baumwolle,

elastan,

s145g/m², single jersey00% 100% cotton, heather

Vg V výstřih, y

vroubkovaný, g

žebrovaný

y

ausschnitt výstřih g j se stejnobarevným mit y gleichfarbigem páskem

kolem krku, vyšší hustota mashe f

pro

e

fimproved lepší potisk

wearing comfort, excellent

p S–M–L–

intabilit

– –

XL – XXL – 3XL –

S 4XL* – M – 5XL*

L – XL – XXL – 3XL –

4XL* * k dispozici – 5XL* pouze v těchto barvách

* only in these colors

72 12 € 4,30/Kč 110,–

12 € 4,30

72

16.1428 F.O.L.

Original 16 1428 LSLT

LT F.O.L.

Original LSL T

Pánské tričko dlouhý

rukáv

M

145g/m², 100% bavlna, heather

grey: 97% g

bavlna, 3% elastan, her

grey: single 97% jerseyotton, cotton, 3% polyester,

single Vroubkovaný

jersey

yý výstřih, žebrovaný

g

rib-stitch farbigem výstřih se Nackenband, collar stejnobarevným with halter höhere páskem

neck for

improved kolem krku, wearing vyšší hustota comfort, mashe excellent

pro

lepší potisk

y

rkeit

S – M – L – XL – XXL – 3XL –

4XL* – 5XL*

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

72 12 € 5,70/Kč 147,–

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

16.1019

F.

O.L.

| Kids Original

T-Shirt

black*

heather grey*

red

navy*

16.1

42

6

F.

O.L.

| Ori

ginal V-Neck T

16.1082

F.O. O.L.

| Original T

new

Dětské Kinder T-Shirt

tričko

T-Shirt

Tričko

Ladies’ 145g/m², 100% bavlna

cotton, single jersey

145g/m², 100% Baumwolle, bavlna cotton, single Single jerseyJersey

vb výstřih s žebrovým k h lemem, lf f b zpevňující b k

páska k kolem aschendichte krku,

für

Rippstrickausschnitt rib-stitch výstřih olemovaný collar with stejnobarevným halter mit gleichfarbigem neck for žebrovým improved Nackenband, lemem, wearing velmi

höhere

com-

vhodné 3-4, 5-6, k potisk-11 potisku

7-8, 9-11, kb12-13, k it 14-15

fort, příjemné, excellent zhuštěná printabilitypro příze

pro lepší d

možnost kb kpotisku

3-4, 3456789111213141

104 5-6, 116 128 7-8, 9-11, 140 12-13, 152 14-15

164

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*

104

72 116 128

140 152 164

€ 3,– y

barvách

72 12 € 3,–/Kč 77,– * k dispozici pouze v

těchto 120 12 € 3,70/Kč 95,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

black*

light graphite

heather grey*

classic olive

bottle green

kelly green

lime

sunflower

orange

fuchsia

red

brick red

purple

sky blue

azure blue

royal blue

navy*

deep navy

16.1428

F.O.L. | Ori

gina

nal LSL T

16

.142

420

F.O.

L. | Lad

y‘s Original T

white*

black*

heather grey*

Dámské adies’ T-Shirt

tričko

145g/m², 100% Baumwolle, bavlna cotton, single Single jerseyJersey

Taillierter tailored přiléhavý fit, střih, Schnitt, rib crew zhuštěná Rundhalsausschnitt neck příze with self-fabric pro snadný gerippt ýp

back potisk

mit neck gleich-

tape

farbigem XS – S – M Nackenband, – L – XL – XXL

höhere Maschendichte für verbesserte

Bedruckbarkeit

72 12

€ 3,70/Kč 95,–

XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 3,70

red

deep navy

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts FRUIT OF THE LOOM

23


T-Shirts FRUIT OF THE LOOM

white

black

heather grey

red

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

16.1222

F.O.L. | Tank Top

16.138

382

F.O.L.

| Lady-

Fit V-Neck T

16.137

378

F.O.L. | Ladyy-Fit

Crew Nec

k T

Tílko Tank Toprmellos

Dámské adies’ Stretch elastické V-Neck tričko T-Shirt

do V

Dámské elastické tričko

S – M – L – XL – XXL

€ 3,90/Kč 12 € 9,35/Kč 12 € 9,35/Kč 165g/m², 100% bavlna

Baumwolle

1x1 žebrový b h úplet ll kolem dg

krku f a rukávů, ze směsi h hbavlna/lykra

l

k

S–M–L–XL–XXL

Ba m – olle/L – cra®

– XXL

210g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane, elastan, 5% Elasthan, hladký single Single úplet

jerseyJersey

shaped přiléhavý g

fit, střih, feminine olemovaný cut, unichromatic g

V výstřih

edged collar

XS – S – M – L – XL – XXL

210g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane

5% Elasthan

Figurbetonter shaped přiléhavý fit, střih, feminine Schnitt, stejnobarevný cut, eingefasster unichromatic lem výstřihu

Rundhalsausschnitt

edged collar

XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 3,90 Ladies’ Stretch V-Neck T-Shirt

white/black

white/red

white/black

black/white

white/

heather grey

sunflower/

kelly green

red/white

royal blue/white

white/red

white/royal blue

white/deep navy

white

black

kelly green

sunflower

orange

fuchsia

red

light pink

24

navy/white

16.1168

F.

O.

L. | Ringer T

sunflower/

kelly green

16.1026

F.O.L. | Baseb

all T

Ringer Tričko

T-Shirt

Raglánové tričko

Hals

S–M–L–X

– – XL – XXL – 3XL

nd A m

€ 5,40/Kč 139,–

S – M – L – XL – XXL – 3XL

€ 5,40

72 12 € 5,40 165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

cotton/Lycra® klasický střih, kolem rib-stitch krku collar a na with rukávech halter lemy neck v for kontrastní

improved d f

wearing barvě, lem comfort, výstřihu higher s lykrou

mesh density for improved printabili-

verbesserte ty, S–M–L–XL–XXL–3XL

contrast – – seam Bedruckbarkeit, – XXL on neck – and farbig armsabgesetzte Bündchen an

16.1024

F.O.L. | Lady-Fit St

rap T

S – M – L – XL – XXL – 3XL

XS – S – M – L – XL – XXL

1

12 € 5,40/Kč € 5,40/Kč 139,–

Damen Ladies’ Dámské Spaghetti Strap tílko

ShirtTop

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

220g/m², 100% Baumwolle, bavlna cotton, 1x1 1x1 rib Rippstrick

dvoubarevné tričko s raglánovými rukávy, úzký žebrovaný lem

Taillierter tílko s úzkými Schnitt, ramínky, Träger stejnobarevné und Halsausschnitt f

lemy výstřihu gleichfarbig

a ramínek

color, kolem fine krku knit (1x1 gauge rib), vhodné for enhanced pro potisk

printability

eingefasst

XS–S–M

S – – L – XL – XXL

sky blue

deep navy

36 1 € 5,40

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


white

black

heather grey

kelly green

sunflower

orange

fuchsia

red

royal blue

deep navy

16.101

015

F.O.L. | Kids Sofspu

pun T

Dětské d

tričko

h rt

T-Shirt

165g/m², 100% bavlna

Baumwolle

přiléhavý Sofspun® střih, quality, Softspun® soft touch, kvalita 1x1 pro rib coller hebký with dotek, lycraolem

ko hnitt aus

výstřiku 104 – 116 elastický

ll – 128 lem – 140 s lykrou – 152 – 164

104 4–116 72 6– 12

128 – 140 – 152 – 164

€ 3,80

72 12 € 3,80/Kč 98,–

black*

heather grey*

red

royal blue

deep navy

16.1098

F.

O.L.

| Athletic Vest

16.141

412

F.O. O.L.

| Sofspun

T

16.137

376

F.

O.

L. | Lad

adyy-Fit

Valu

eweigh

t Vest

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

16.1414

F.

O.

L. | Lady-Fi

t Sofspun T

T-Shirt

Pánské

tričko

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

Sofspun® Smódní přiléhavý quality, střiht, soft touch, Softspun® weichen slemovka Griff, výstřihu Rippstrickausschnitt žebrovaný úplet S – M – L – XL – XXL – 3XL

12

cotton/Lycra® hebký dotek,

rib-

Baumwolle/Lycra®

lykry

€ 4,65/Kč Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

Tfpřiléhavý střih, Softspun® kvalita Griff, Lycra® lem výstřihu Rippstrickausschnitt rib-stitch s lykrouar collar aus XS – S – M – L – XL – XXL

12 dotek, elastický

Baumwolle/Lycra®

€ 4,65/Kč fashion kvalita fit, pro pro hebký y

z aus bavlny a

16.1200

F.O.L. | Fitted Valueweigh

t T

T-Shirt

Herren Athletic Pánské Tank tílko

VestTop

Damen Dámské Träger tílko

Tailliertes TFitted Tričko

T-Shirt T-Shirt

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

XS

72 –S– –M M–

12 L – XL – XXL

€ 3,90 S – M – L – XL – XXL

€ 3,90/Kč € 3,90/Kč 12 12 12 € 4,40/Kč 165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

165g/m², 100% Baumwolle

bavlna

Gleichfarbig junichromatic jednoduché tílko eingefasster edged

s širokými neck- Hals- and ramínky, armfinish, und Armausschnitt

vhodné excellent

pro potisk

printability

Figurbetonter feminine přiléhavý longer prodloužený längerer cut, unichromatic střih, Schnitt, stejnobarevná gleichfarbig edged neck- lemovka eingefasster and výstřihu

armfinish Hals-

fitted vypasovaný gted cut, cotton/Lycra® střih, výstřih s rib-stitch žebrovaným collar lemem, with halter zpevňující

neck for

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*

XS apůa

průramkůsschnitt

– S – M ů

–L–X

– XL – XXL

für improved lemovka erhöhten wearing Tragekomfort

comfort

black

heather grey

kelly green

sunflower

orange

fuchsia

red

royal blue

deep navy

black

heather grey

red

deep navy

white

black

heather grey

classic olive

orange

red

royal blue

deep navy

black

heather grey

kelly green

sunflower

orange

fuchsia

red

royal blue

deep navy

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts FRUIT OF THE LOOM

25


T-Shirts GILDAN

white*

black*

dark heather

charcoal

military green

sport grey

sand

chestnut

dark chocolate

forest green

irish green

kiwi

daisy

white

black

charcoal

sport grey

sand

chestnut

dark chocolate

irish green

kiwi

daisy

heather orange

heather orange

red

orange

red

antique cherry

red

cherry red

cherry red

purple

heather purple

light blue

heather royal

indigo blue

royal

azalea

antique helicona

purple

heather purple

light blue

indigo blue

black

sand

dark chocolate

daisy

orange

light blue

indigo blue

heather navy

royal

charcoal

irish green

red

royal

navy*

navy

sport grey

kiwi

purple

navy

15.6400

Gildan | 64000

15.640L

Gildan

| 640000 L

15.640B

Gildan | 64000B

Pánské Softstyle® tričko

T-Shirt

Ladies’ Dámské Softstyle® tričko

T-Shirt

Kinder Kids’ Dětské Softstyle® tričko

T-Shirt

Label

dispozici y

pouze v těchto barvách

– XXL

TearAway

72

0 € 4,60 *kdi

S–M–L–XL

–L–

Label – 98/104 Label 110/116 122/128 134/140 146/152

S –

€ 4,60/Kč € 3,85/Kč M – L – XL – XXL – 3XL*

118,–

99,–

0

S – M – L – XL – XXL

0

XS S 0 M L XL

* nur in diesen Farben erhältlich

72 0 € 4,60 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

72 0 € 4,60 72 0 € 3,85

153g/m², 100% předepraná preshrunk f

ring-spun bavlna, žerzej

cotton, single jers

sey

Ramenní taped neck zpevňující and gshoulders, páska, y eurofit úzký kulatý in neck/shoulders/sleeves,

výstřih, tubus bez

tbočních Durchgehendes twin needle švů, sleeves dvojité Schulterband, prošití bottom kolem schmaler hem, krku k TearAway a Rundhalsausschnitt,

na rukávech

Label

S–M–L–XL–XXL–3XL*

Rundstrickware, – – – Doppelnähte XXL – an Arm und Saum, TearAway

153g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

žerzej

cotton, single jers

sey

tLehce vypasovaný g

střih, y

ramenní zpevňující páska, úzký kulatý

výstřih, tubus bez bočních g

švů, dvojité prošití kolem krku a

S–M–L–XL–XXL

na rukávechsschnitt, – – – XXLDoppelnähte an Arm und Saum,

153g/m², 100% předepraná preshrunk l f bh ring-spun bavlna, dl

žerzej

cotton, single jersey

taped Ramenní neck zpevňující and gshoulders, páska, y eurofit úzký kulatý in neck/shoulders/sleeves,

výstřih, tubus bez

tbočních Durchgehendes švů, dvojité Schulterband, prošití kolem schmaler krku a Rundhalsausschnitt,

na rukávech

Rundstrickware, XS S Doppelnähte M L an Arm XL

und Saum, TearAway

white

black

military green

charcoal

sport grey

forest green

irish green

lime

daisy

gold

26

black

rs sport grey

heliconia

red

light blue

royal

navy

15

.410L

Gild

ldan

| 410

100L0L

orange

red 15.410L Gildan | 4100L

Damen Premium Cotton® T-Shirt

heliconia

185g/m², 15.410L 100% einlaufvorbehandelte Gildan | 4100L

ringgesponnene

Dámské ét tričko , ope g premium

un yn® T-Shirt

azalea

185g/m², 100% preshrunk předepraná ring-spun bavlna, žerzej

cotton, on, single jersey

Vysoká fi kvalita, d lehce d vypasovaný lh

střih, d dvojitě k prošitý d h ld spodní

purple

S tlem – M a rukávy, – L – XL zpevňující – XXL

lemovka na ramenou a kolem výstřihu

light blue

S–M–L–XL–XXL

– XXL

36M –L 0 – € 5,10

36 0 € 5,10/Kč 131,–

sapphire

15.4100 Gildan | 4100

emium 15.4100 Cotton®

Gildan

| 4100

royal

185g/m², Pánské ét tričko 100% ope

premiumirt

einlaufvorbehandelte irt

ringgesponnene

navy

185g/m², 100% předepraná nk ring-spun bavlna, žerzej cotton, single jersey

s

Pánské bavlněné tričko vysoké kvality, g

bezešvý žebrový

úplet

Skolem výstřihu, zpevňující lemovka

15.4101 0

S – M – L – XL – XXL

Gildan

| 4100

72 0 € 5,10/Kč 131,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


white

black

dark heather

sport grey

daisy

sunset

red

light pink

royal

navy

15

.500L

Gild

an

| 5000L0L

Dámské Ladies’ Heavy tričko

Cotton T-Shirt

185g/m², 100% 0% předepraná einlaufvorbehandelte bavlna

Baumwolle

Lehce open-end-yarn, vypasovaný semi střih, fitted, výstřih round s lemem neck collar 1x1 rib, with dvojitěrib, 1x1 nitt

prošitý aus 1x1 spodní Ripp, Nackenband, lem a rukávy, Doppelnähte zpevňující lemovka.

an Arm und Saum

S – M – L – XL – XXL

36 0 € 4,65/Kč 119,–

15.2

000

Gildan | 2000

15.5000

Gildan | 5000

black* **

dark heather

charcoal

Heavy Tričko

T-Shirt

180g/m², 185g/m², 100% white: ß

170g/m², předepraná 100% bavlna, preshrunk žerzej

f

cotton, single

jersey

Kulatý

výstřih s žebrovým lemováním 1x1, dvojitě prošité

seamless rukávy, výstřih twin needle a spodní collar, lem, taped bez bočních neck and švů.

shoulders, twin

strickware, needle S–M–L–XL–XXL–3XL* – slee – Doppelnähte e and – XXL bottom – an hems Ausschnitt, –4

4XL** – Arm 5XL** und Saum

* S k – dispozici M – L – pouze XL – v XXL těchto – 3XL* barvách

– 4XL** – 5XL**

* only eec

in these colors en erhältlich

72 0

72 0 € 4,65

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

tweed

military green

sport grey

ash grey*

sand

russet

dark chocolate

forest green

antique irish

green

irish green

lime

kiwi

daisy

gold

sunset

orange

15.500B

Gildan | 500

0B

Jugend Youth Tričko Heavy junior

Cotton T-Shirt

185g/m², 100% einlaufvorbehandelte předepraná bavlna, žerzejersey Baumwolle, ersey Single

seamless Bez bočních twin švů, needle zpevňující collar, taped lemovka neck na and ramenou, shoulders, dvojitě

twin

Open-End-Garn, prošitý spodní lem Schulterband, a rukávy. Velikosti Rundstrickware, XS (140/152), Doppelnähte

S (164),

an centre Arm crease, und Saum, sizes: Größenschlüssel: XS (140/152), S XS (164), (140/152), M (170), S (164),

L

72 0 € 4,65/Kč 119,– 185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej

JsBez bo

p ý p y

M (170), L (176), XL (182)

XS–S–M–L–XL

(176) S XL – (182)

– 6), – XL XL (182)

XS – S – M – L – XL

0

15.2000 Gildan | 2000

antique orange

Ultra Bavlněné Cotton tričko

T-Shirt

203g/m², 100% předepraná f

bavlna, žerzej, ash: 99% bav

vlna,

Jersey, 99% 1% polyester, cotton, ash: 99% 1% sport polyester, Baumwolle, grey: 90% sport 1% bavlna, grey: Polyester, 90% 10% sport cotton, polyester, grey: 10%

da

90%

rk

heather, heather cardinal, heather navy a safety barvy: 50%

ety

heather colors: bavlna, 50% navy cotton polyester

und Safety 50% Farben: polyester

50% Baumwolle, 50%

seamless Dvojité prošití twin needle na rukávech collar, a taped výstřihu, neck zpevňující and shoulders, lemovka, twin

needle robustní sleeves tkanina, and bez bottom bočních hem, švů.

quarter-turned to eliminate

cS Hals S–M–L–XL–XXL–3XL* centre und e – crease

Schulter, – – XXL Doppelnähte – – 4XL** an Arm – und 5XL** Saum

S * k – dispozici M – L – pouze XL – v XXL těchto – 3XL* barvách

– 4XL** – 5XL**

* only in these colors en erhältlich

72 0

€ 5,20/Kč 134,–

72 0 € 5,20

white* **

black* **

olive

dark heather

charcoal

prairie dust

sport grey* **

ice grey

ash grey*

natural

sand

dark chocolate

military green

forest green

irish green

kelly green

lime

red

antique

cherry red

cardinal red

heliconia

safety pink

light pink

blackberry

purple

lilac

violet

light blue

sapphire

indigo blue

royal

antique

sapphire

midnight

navy* **

antique jade

dome

kiwi

pistachio

daisy

gold

tangerine

safety green* ** safety orange* **

white

black

military green

charcoal

sport grey

ash grey

sand

dark chocolate

forest green

irish green

lime

kiwi

daisy

gold

orange

0 € 4,05/Kč 104,–

72 0 € 4,05

orange

texas orange

red* **

cherry red

cardinal red

maroon

heliconia

azalea

safety pink

light pink

purple

light blue

carolina blue

iris

sapphire

indigo blue

metro blue

royal* **

red

cardinal red

heliconia

light pink

purple

violet

light blue

indigo blue

sapphire

royal

navy

blue dusk

heather navy

navy* **

jade dome

sky

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

GILDAN

27


T-Shirts JAMES & NICHOLSON

white

black

grey heather

red

navy

02.8002

James & Nicholson | JN 800

002

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

02

.8001

Jame

mes & Nicholson | JN 800

1

white

black

grey heather

red

navy

ORGANIC COTTON

02.8002 James &

Nicholson Ni


02 8002

|

James JN 8002 &

Pánské Pán

icholson 02 organické 8002

| James JN tričko

8002 &

Ni 140g/m², h l 100% | OCS JN certifikova 8002

140g/m², 100% OCS certifikovaná

Mbio 140g/m², Men’s bavlna

T-Shirt 100% Organic Bio-Baumwolle

pánské dh g

tričko l s h kulatým g d výstřihem

Ä l a

Rollsaum, rolovacím Tear lemem, off!® Tear Label off!® und Label neu-

al

them, neutrální Tear velikostní off!® label, label small za size k

rkem label

in S–M–L–

the neck

– – XL – XXL

S – M – L – XL – XXL

100 1 € 9,10/Kč 235,–

100 1 € 9,10

02.8001 James &

Nicholson 02 8001 |

James JN 8001

&

Nicholson | JN 8001

Dámské organické

tričko

120g/m², 100% OCS g certifikovaná

Leicht 120g/m², bio bavlna

taillierter 100% längerer organic Schnitt,

cotton

slightly großzügiger dámské waisted tričko Rundhalsausschnitt,

delšího low cut střihu, round

lehc

ce

Ä

vypasované, hluboký výstřih,

ff

rolo-,

vací lemy, Tear off!® label a neutrální

velikostní e ec

label za krkem

XS – S – M – L – XL

100 1 € 8,30/Kč 215,–

white

black

black heather

red

navy

02.8004

Jame

mes & Nichol

olso

son | JN 800

004

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

02.8003

James & Nich

chol

olso

son | JN 800

003

white

black

black heather

red

navy

02.8004 James &

Nicholson 02.8004 | James JN 8004

&

HNicholson N o |

02 organick 8004 James JN 8004


Pánské é tričko s kap &

Ni 140g/m², h l 100% | OCS JN certifikova

8004

Pánské organické tričko s kapsou

140g/m², 100% OCS certifikovaná

VMen’s bio bavlna

Pocket a

V-Neck T-Shirt

Organic

pánské tričko s V výstřihem a náprs-

Brusttasche ní kapsičkou, g kou, mit úzké Rollsaum, lemy, g

Tear Tear off!®

V-neck Label a with neutrální small label cuffs, s označen

cuffs with

ním

elastane, velikosti k

za

chest krkem pocket with roll hem,

Tear S–M–L–XL–XXL

off!® – label, – – small XXL size label in

the neck


€ 9,10/Kč S – 100

M

– L – 1 XL – XXL

235,–

100 02.8003

1 James &

€ 9,10

Nicholson |

JN 8003

02 8003 James &

Dámské organické tričko s kapsou

Ni 120g/m², s120g

h l 100% | OCS JNcertifikovaná

8003

120g/m², Ladies’ bio bavlna

Pocket 100% T-Shirt Bio-Baumwolle

Organic

Leicht dámské g

taillierter lehce propasované Schnitt, g großzügi-

tričko

ger s větším gRundhalsausschnitt, y

výstřihem a kapsičkou

Bündchen

u,

lemy s elastanem, Tear off!® Label a

t

spocket neutrální with label roll s hem, označením Tear off!®ikosti

veli

trales

Größenlabel label, za krkem

small size im Nacken

label in the neck

XS – S – M – L – XL

100 1 € 9,10/Kč 235,–

white

black

soft grey

soft green

soft pink

02.8005

James & Nich

olson | JN 8005

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

02.8005 James &

Nicholson |

JN 8005

Dámské 02 8005 casual tričko James z organické

&

Ni 120g/m², bavlnyolson h l 100% | Bio-Baumwolle

JN 8005

Großzügiger 120g/m², 100% Schnitt, OCS flacher certifikovaná

graphite soft pink

großzügiger 120g/m², bio bavlna

100% Rundhalsausschnitt,

organic cotton

Armausschnitt casual ležérní fit, střih, low ,p plochý cut mit round Umschlag, lem výstřihu,

neckline,

Bünd-

cuffs spadené with rukávy, elastane, pružné overcut lemy

shoul-

der, s elastanem, short roll-up Tear sleeves, off!® Label Tear a

off!®

neutrální abe l , s ßa label slbl e s označením abe

tk

e

velikosti

ec

light grey horizon blue

XS za krkem

– S – M – L – XL

– L – XL

100

– S – M 1– € 9,10

100 1 € 9,10/Kč 235,–

02.8017 James &

Nicholson 02.8017 | James JN 8017

&

dusty olive denim

Ladies’ Nicholson Vintage | Tank JN Top

8017

130g/m², Dámské tílko 100% „vintage“

Bio-Baumwolle,

organic cotton,

single 130g/m², jersey 100%

slub

OCS certifikovaná

lightly bio bavlna waisted, slub

small binding at

chili

neckline u

lehce vypasovaný and armlines, a střih, double okraje

layer

výstřihu a průramků gg

s úzkým lemem,

taufwendige dvouvrstvý

rolovací Spray Print spodní Technik

okraj

02

.801

7

XS – S – M – L – XL

Jame

mes & Ni

chol

son | JN 8017

1 € 11,40/Kč 295,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


ORGANIC COTTON

02.8008

James & Nich

chol

son | JN 8008

white

black

graphite

irish green

fern green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

orange

pink

red

wine

sky blue

cobalt

royal

dark royal

navy

turquoise

pacific

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle bavlna

Cotton

02.808B

James & Nicholson | JN 8008B

Jungen Chlapecké y

Bio g

bio T-Shirt

tričko hirt

140g/m², 100% Bio-Baumwolle, bio organic bavlna cotton, hladký single Single úplet

jersey Jersey

kulatý d výstřih, kl lemy ff s elastanem, h l

odnímatelná ff letiketa

b off!® l - Label

XS S M L XL XXL

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

100 1 € 7,10/Kč 182,–

02.8015

James & Nich

cholson | JN 8015

Organic Bio-Baumwolle

BiBaumwo

Baumwolle

Cotton

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

02.8007

Jame

s & Ni

cholson | JN 8007

02

.807G

Ja

mes & Nich

ol

son | JN 8007G

Girls’ Dívčí bio Organic tričko

T-Shirt

140g/m², 100% Bio-Baumwolle, bio organic bavlna cotton, hladký single Single úplet

jersey Jersey

slightly lehce vypasovaný waisted cut, střih, round hlubší neckline, kulatý cuffs výstřih, with lemy elastane, s elasta-a Tear

off!® Elasthan, nem, label

odnímatelná Tear off!® etiketa - Label

XS S M L XL XXL

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

100 1 € 7,10/Kč 182,–

02

.801

016

Jame

mes & Nicholso

n | JN 8016

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

black

graphite

irish green

fern green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

orange

pink

red

wine

sky blue

cobalt

royal

dark royal

navy

turquoise

pacific

white

black

graphite

black heather

mid grey

grey heather

steel grey

ash

natural

stone

khaki

brown

olive

dark green

irish green

fern green

lime green

light yellow

yellow

gold yellow

coral

orange

dark orange

soft pink

pink

raspberry

grenadine

tomato

red

carmine red

melange

wine

sky blue

cobalt

royal

light denim

melange

dark royal

petrol

navy

turquoise

pacific

mint

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

black

graphite

black heather

grey heather

carmine red

melange

wine

light denim

melange

navy

03.7113

My

rtle Beach | MB 711313

02.8008

James & Nicholson

JN

02.8008

Pánské James 02.8008

bio tričko

140g/m² , & 100% Nicholson

OCS certifi-

JN James kovaná 8008

bio &

bav

vlna Nicholson

JN kulatý 8008

výstřih,

lemy

s elasta-

Mnem, 140g/m², odnímatelná g100% Bio-Baum-

etike

eta

wolle, S140g/m², S–M–L–XL–XX Single – – 100% Jersey

– XX

or

XL rganic

cotton, 0 single jersey Bünd-

chen round 100 mit neckline Elasthan 1

€ 8,30/Kč cuffs Tear with off!®

215,–

elastane, Tear off!® label

S–M–L–XL–XXL

– – – XXL

02.8007

J 100

€830

James 100 & 1 Nicholson

JN

02.8007

Dámské tričko z organické

James bavlny

& Nicholson

JN 120g/m², 8007 100% OCS certifi-

Ladies’ kovaná bio Basic bavlna T-Shirt

Ol 120g/m², lehce g

vypasovaný 100% Bio-Baum-

klasický

k

wolle, střih, elegantní Single Jersey

výst

třih, rganic

cp Leicht cotton, pružné taillierter lemy single s jersey

elasta

Schnitt, anem, groß-

Tear

soff!® gg Label y a neutrální , label ,

s

round označením neckline, velikosti e, cuffs za with , krkem

kem

elastane, XS–S–M–L–XL

S – Tear – off!® – XLlabel

XS – S – M – L – XL

100 1

€ 8,30/Kč 215,–

Čepice z bio bavlny

100% Bio-Baumwolle, organic bio bavlna cotton, hladký single Single úplet

jersey Jersey

small Kante lem s brim, úzkou mit schmalem Tear manžetou, off!® Umschlag, - label

lb

odn

nímatelná l Tear off!® etiketa - Label

onesize

30 10 € 5,70/Kč 146,–

graphite

light grey

dusty olive

chili

soft pink

horizon blue

denim

02.8015 James &

Nicholson | JN 8015

Ladies’ 02.8015 Vintage T-Shirt

James &

Nicholson ihl

| JN 8015

150g/m², 100% Bio-Baumwolle, organic cotton, single Single

jDámské y

tričko „vintage“

g

lightly 150g/m², waisted, 100% double OCS certifikovaná layer rolled hem bio on

bec Rollsaum neckline bavlna e slub

sleeves am Halsausschnitt e and hem, elaborate Ärmel a eund spray

Saum,

aufwendige lehce vypasovaný Spray střih, Print dvouvrs Technikstvý rolovací

XS lem – výstřihu, S – M – rukávů

L – XL a těla, hodnotný spray

tisk 50


XS – S – M 1 – L – XL

€ 14,30

50 1 € 14,30/Kč 370,–

50 02.8016

1 James &

Nicholson | JN 8016

M

Men’s 02.8016 Vintage T-Shirt

James rt

&

Nicholson ihl

| JN 8016

150g/m², 100% Bio-Baumwolle, organic cotton, single Single

jPánské y

tričko „vintage“

g

v-neck, 150g/m², cuffs 100% with bio elastane, bavlna breast slub

pocket n-

trastfarbige výstřih do V, Brusttasche, g

lemy s elastanem, aufwendige náprsní ySpray

kaps

sa

v kontrastnítní barvě, hodnotný spray tisk

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,30/Kč 370,–

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts JAMES & NICHOLSON

Sports &

Outdoor

29


T-Shirts JAMES & NICHOLSON

black melange

grey heather

green melange

yellow melange

orange melange

red melange

wine melange

blue melange

turquoise

melange

02.0974

James & Nicholson | JN 974

02.0

973

Ja

mes & Nich

chol

so

n | JN 973

black melange

grey heather

green melange

yellow melange

orange melange

red melange

wine melange

blue melange

turquoise

melange

02.0974 James &

Nicholson 02 0974 |

James JN 974

&

Ni h l | JN 974

Pánské tričko s výstřihem do

Vt

Men’s 170g/m², V-Neck 65% Heather polyester, e T-Shirt

, 35%

5%t

170g/m²,

bavlna

65% polyester, 35%

Hochwertige vysoká

kvalita Melange melírovaného Single single Jersey

high jersey quality úpletu

single jersey blend

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 8,60/Kč 220,–

02.0973 James &

Nicholson | JN 973

Dámské tričko s výstřihem do V

170g/m², 65% Polyester, polyester, 35%

cb Baumwolle

bavlna

waisted vypasovaný form, střih, high vysoká quality kvalita

single

melírovaného jmelírovanéh

g g single jersey y úpletu

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 8,60/Kč 220,–

graphite

grey

dusty olive

fern green

light yellow

terra

red

chili

horizon blue

denim

atlantic

turquoise

02.0976

James & Nicholson | JN 976

Spray Spray Print - Print colour -

may

barvy bleed kann se during mohou ausbluten

washing vypírat

02

.0

975

Ja

mes & Nich

cholson | JN 975

graphite

grey

dusty olive

fern green

light yellow

terra

red

chili

horizon blue

denim

atlantic

turquoise

02.0976 James &

Nicholson | JN 976

Herren Men’s V-Neck T-Shirt “Gipsy” „Gipsy“

140g/m², 100% Baumwolle, cotton, single

Single

jerseyy

l

Figurbetonter lavish 02.0976 spray 0976 print Schnitt, technique, James aufwendige

form

&

fitting Nicholson ihl

cut, neck and | JN sleeves 976

with nd

Ärmel nPánské mit tričko schmaler „Gypsy“ g, g Borte, s límečkem

Artikel y

during 140g/m², washing 100% - light bavlna

prints a

could

be vypasovaný damaged, d střih, not suitable hladký bavlněný

for finish-

ing iúplet with se „spray heat

nástřikem“, g výstřih

g

S a rukávy – M – L s – jemným XL – XXL lemem, – 3XL

„vypírací

barvy“

50


S – M – L 1 – XL – XXL – 3XL

€ 13,40

50 1 € 13,40/Kč 345,–

50 02.0975

1 James &

Nicholson | JN 975

02.0975 0975 James &

140g/m², Nicholson ihl

100% | cotton, JN 975

single

Ladies’ V-Neck T-Shirt “Gipsy”

140g/m², 100% Baumwolle, Single

Dámské jDá

jersey

tričko“Gypsy“ s výstři-

Taillierter hlavish hem do spray V

Schnitt, print technique, aufwendige waisted Spray

f1 Print form, 140g/m², Technik, neck 100% and Ausschnitt sleeves bavlna

with und narrow Ärmel

trimming, vypasovaný goods střih, may hladký bleed bavlněný

during

washing úplet se „spray - light nástřikem“, prints could výstřih

be

damaged, a rukávy d s not jemným suitable lemem, for finishing

„vypírac


Veredeln with barvy“, heat

není mit určeno Hitze geeignet

na horký

potisk

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,40/Kč 345,–

30

white

graphite

fern green

yellow

orange

tomato

azure

navy

Flammgarn Sl b Yarn

02.0978

James & Nicholson | JN 978

Flammgarn

02.0978 James &

Nicholson | JN 978

Men’s Slub T-Shirt “Urban”

180g/m², 02.0978 0978 100% cotton, James single

&

jersey Nicholson ihl

made of mottled | JN yarn

978

white

high-quality Pánské tričko single „Urban“y jersey slub yarn,

graphite

shoulder 180g/m², with 100% contrasting Baumwolle, bavlna, hladký

twin-nee- Single

Jersey dúplet z aus hrubé Flammgarn

příze

fern green

Schulter S–M–L–XL–XXL–3XL

na ramenou – mit – dvojité doppelter – XXL prošití

– Kontrastnaht

S – 50 M –L–

1 – XL – XXL – 3XL

yellow

€ 11,40

50 1 € 11,40/Kč 295,–

orange 02.0977 James &

Nicholson 02.0977 0977| James JN 977

&

tomato

L

Nicholson | JN 977

160g/m², Dámské tričko 100% „Urban“

cotton, single

azure

jersey 160g/m², made 100% of mottled Baumwolle, bavlna, yarn

hladký

Single

navy

waisted úplet z hrubé form, příze

high-quality single

jersey vypasovaný slub yarn, střih, shoulder na ramenou

with con-

trasting dvojité prošitíneedle twin-needle stitching

02.0

97

7

S – M – L – XL – XXL

Ja

mes & Nichol

olson | JN

977

50 1 € 11,40/Kč 295,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


02.0001

James & Nicholson | JN 01

black

graphite

dark grey

02.0003

James & Nicholson | JN 03

02.0019

James & Nicholson | JN 19

02

.0747

Jame

s & Nicholson | JN 747

02.0901

James & Nicholson | JN 901

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

02.000

002 Ja

mes &

Nichol

son | JN 02

T-Shirt

Tričko

Dětské Kids’ Basic tričko

T-S Shirt

Dámské Ladies’ T-Shirt

tričko

Tričko Heavy T-Shirt

€ 7,10/Kč 10 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

S – € 8,30/Kč € 5,20/Kč 100 M – L – 10 XL

– XXL – 3XL

10 € 7,30 10 10 € 7,30/Kč 150g/m², 100% cotton, bavlna, single hladký jersey úpletersey

no komfortní side seams, tričko, round kulatý neckline výstřih with s elastickým

elastane,

neck lemem, tape, lemovka twin needle kolem stitching krku, bez on bočníc

shoulders

ch švů,

Sdvojité k prošití d

l

na ramenou

150g/m², 100% ring-spun bavlna, hladký cotton, úplet

single jersey

kulatý wolle, Single výstřih Jersey; s žebrovým Rundhalsausschnitt

elastickým lemem,n

lemovka kolem g

krku, dvojité prošití na rame-

Schultern anou ua lemech ec Rundhals- rukávů ůa und výstřihu

Armausschnitt

150g/m², 100% bavlna, Baumwolle, cotton, single-jersey

hladký Single úplet

Jersey

lehce slightly vypasovaný waisted, round střih, neckline kulatý výstřih

with

fine s jemně knit-

žebrovaným ted bands, neck lemem, tape, lemovka twin-needle kolem stitching

krku,ng

,

dvojité prošití na ramenou a lemech

rukávů

180g/m², 100% česaná bavlna, hladký úplet

kulatý comfortable výstřih round s žebrovým neckline elastickým with elastane, lemem,

lemovka kolem krku, tubusovitý g

střih, dvojité

prošití stitching h l na on ramenou

shoulders dh l neck- d and armlines

h

S – M – L – XL – XXL

XS S M L XL XXL

a S výstřihu – M – L - – und XL – Armausschnitt

XXL – 3XL

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

white

black

light grey

stone

irish green

lime green

orange

red

cobalt

navy

turquoise

grey heather

ash

stone

khaki

brown

olive

dark green

fern green

irish green

lime green

acid yellow

light yellow

yellow

gold yellow

orange

white

black

graphite

grey heather

ash

dark green

irish green

lime green

orange

red

royal

navy

turquoise

dark orange

grenadine

tomato

red

wine

pink

rose

aubergine

purple

lilac

light blue

sky blue

aqua

royal

dark royal

petrol

navy

turquoise

pacific

mint

02.0003

James 02.00030003

& Nicholson | JN 03

VJames & Nicholson | JN 03

150g/m², Tričko s výstřihem 100% Baumwolle, cotton, do V

single Single jerseyJersey

V-neck 150g/m², with 100% elastane, bavlna, neck hladký tape, úplet

no side

V výstřih s elastanem, lemovka g

kolem krku,

bez bočních švů, dvojité prošití průramků

S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,30/Kč 215,–

02.0747

James & Nicholson | JN 747

Basic Tričko

T-Shirt

150g/m², 100% Baumwolle, bavlna cotton, single Single jerseyJersey

kulatý výstřih s elastanem, lemovka kolemde

s

krku,

bez bočních švů

S – M – L – XL – XXL

100 10 € 4,30/Kč 111,–

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts JAMES & NICHOLSON

Sports &

Outdoor

31


T-Shirts JAMES & NICHOLSON

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

02.0926

James & Ni

cholson | JN 926

Ladies’ Dámské Stretch elastické T-Shirtk

tričko

Ladies’ 170g/m², 95% cotton, předepraná 5% česaná elastane, bavlna, single 5% jersey

elastan, žerzej

Großzügiger elastic kulatý výstřih roundSchnitt, neck, s elastickým lowhalsferner neckline, lemem, Rundhalsausschnitt

slack pohodlný cut

střih

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,10/Kč 335,–

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

02.0928

James & Nich

olson | JN

928

Dámské adies’ Stretch elastické V-Neck tričko T-Shirt

do V

g

170g/m², 95% Baumwolle, předepraná česaná 5% Elasthan, bavlna, Single 5% ela

Jersey

astan

Großzügiger shluboký V výstřih, Schnitt, elastický V-Ausschnitt

materiál, pohodlný střih

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,30/Kč 340,–

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

02.0

.0929

Jame

mes & Ni

chol

so

n | JN

929

Dámské elastické tričko s dlouhým rukávem

170g/m², 95% předepraná česaná bavlna, 5% elastan, žerzej

Großzügiger shluboký V výstřih, Schnitt, kvalitní V-Ausschnitt

elastický

materiál, pohodlný střih

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,90/Kč 460,–

white

white

black

lime green

yellow

magenta

tomato

navy

turquoise

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol

navy

32

02

.097

0 Jame

mes &

Nicholson | JN 970

Ladies‘ Dámské Tank tílko

Top

160g/m², 95% bavlna, cotton, 5% elastane, e, single

j

střih g zdůrazňující postavu, hluboký výstřih,

Figurbetonter Form široká fitting ramínka cut, Schnitt, s jemným small binding Rundhals- lemem

at neck und Arm-

and

S–M–L–XL–XXL

armholes

– tt – mit schmalem – XXL Bündchen

S – M – L – XL – XXL

50 1

50 1 € 11,40

02.0913 James &

Nicholson | JN 913

50 1 € 11,40/Kč 295,– Men’s Pánské Medium tričko s T-Shirt dlouhým longsleeve

rukávem

výstřihu 1x1, lemovka u krkuenband

S – M – L – XL – XXL – 3XL

150g/m², 100% Baumwolle, bavlna, hladký Single úplet

Jersey

Gerader straight rovný střih, form, Schnitt, bez 1x1 bočních Rundstrickware, ribbed švů, neckline žebrový 1x1 and lem

geripp-

neck

g

10 € 10,30/Kč 265,–

02.913

K James &

Nichol

olso

n | JN 913K

02.0

.090

903 James &

Ni chol

son | JN 903

Dětské tričko s dlouhým

rukávem

Dámské tričko s dlouhým

g

rukávem

10 € 7,80/Kč S – M – L – XL – XXL – 3XL

€ 9,60/Kč 150g/m², 100% Baumwolle, bavlna, hladký Single úplet

Jersey

150g/m², 100% Baumwolle, bavlna, hladký Single úplet

Jersey

kulatý výstřih s elastanem, dvojitě prošitý g lem

výstřihu

sausschnitt

Leicht slightly lehce vypasovaný taillierter waisted, Schnitt, fine střih, knitting výstřih großzügiger band s jemně

on Aus-

low

žebrovaným lemem, dvojité prošití pg

průramků

a

XS S M L XL XXL

výstřihu, lemovka u krkutapeArmausschnitt,

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

Nackenband

S–M–L–X

– – XL – XXL – 3XL

10 € 9,60

50

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


02.0055 James &

Nicholson 02.00550055 | James

JN 55&

SNicholson

ENicholson

| JN 55

200g/m², Elastické tričko

95% cotton, 5% elast200g/m²,

95% česaná bavlna, 5%

tight-fitted elastan

cut, round neckline with

vypasovaný a střih,

g

kulatý výstřih s

S úzkým – M – lemem

L – XL – XXL

M XL – XXL

S – 50 50M – L 10

– € 15,80

10 € 15,80/Kč 405,–

50

02.0004 James &

Nicholson 02.00040004 | James

JN 04&

LNicholson | JN 04

200g/m², Dámské tričko 95% s cotton, výstřihem 5% elas

do

V

t200g/m², 95% česaná bavlna, 5%

waisted, elastan

g

slim-fitted cut, deep

přiléhavý Vpřiléhav

střih, hluboký V výstřih

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,60/Kč 300,–

02.0017 James &

Nicholson 02 0017 |

James JN 17

&

Nicholson | JN 17

Pánské Flag g

tričko

Men’s 160g/m², Flag 100% T-Shirt Baumwolle, ba

avlna, hladký

Single

160g/m², Jú160g/

úplet

100% cotton, single

jersey

lemovka kolem krku a rukávů v

contrasting kontrastní f

barvě, stripes, kontrastní neck and f

proužek

sleeve

Ärmeln band na rukávu in und contrasting a ramenou

Schultern color, contrasting

S–M–L–XL–XXL–3XL

stripe – on – shoulders – XXL – and sleeves

S – M – L – XL – XXL € 11,40/Kč – 3XL

100 10 295,–

10 € 11,40

100

02.0018 James &

Nicholson 02 0018 |

James JN 18

&

Nicholson | JN 18

Dámské Flag g

tričko

160g/m², 100% Baumwolle, bav

vlna, hladký

Single

160g/m², Jú160g/

úplet

100% cotton, single

jersey

lehce

vypasovaný střih, lemovkand

Armbündchen contrasting kolem krku a stripes, rukávů in Kontrastfarbe,

neck v kontrastn

and sleeve


barvě, kontrastní f

proužek gÄ

na rukávu

Sai ing rameno

stripe ti

uon shoulders and sleeves

S – M – L – XL – XXL

100 10 € 10,–/Kč 255,–

02.0055

James & Nicholson | JN

55

02.0017

Ja

mes & Nicholson | JN 17

02.0004

Jame

s & Nicholso

son | JN 04

02.0

.001

018

Jame

mes & Nich

olso

son | JN 18

white

02.0056 James &

Nicholson Elastické

02 0056

|

tričko James JN 56

s dlouhým

&

Nicholson | JN 56

rukávem

Stretch 200g/m², T-Shirt 95% langarm

česaná bavlna, 5%

white

200g/m², elastan

95% cotton, 5% elastpřiléhavý

g

střih, jg

úzká yká lemovka

y

black

tight-fitted výstřihu

cut, round neckline with

ter S–M–L–XL–XXL

narrow Rundhalsausschnitt

– trimmings

– – XXL

mid grey

S–M–L–XL–XXL

– – – XXL

50 10 €1 19,90/Kč 510,–

50 10 € 19,90 brown

02.0054 James &

Nicholson Ni

02 0054|

James &

olive

JN 54

Ni Dámské h tričko l „Tangy“ | JN 54

s dlouhým

green

Ladies’ rukávem

T-Shirt longsleeve

red

200g/m², 95% česaná bavlna, 5%

telastan

Elasthan, tane, single Single jersey Jersey

navy

tight-fitted přiléhavý střih, cut, úzký round lem neckline kolem

with

gefasster narrow výstřihu

trimmings Rundhalsausschnitt

02.0056

02.0054

S – M – L – XL – XXL

James & Nicholson | JN 56

James & Ni

chol

son | JN 54

50 10 € 14,90/Kč 385,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

black

mid grey

brown

olive

green

red

navy

white/black

white/red

white/navy

frog/black

yellow/frog

orange/white

red/gold yellow

royal/white

white

black

mid grey

brown

olive

lime green

pink

red

navy

turquoise

white/black

white/red

white/navy

frog/black

yellow/frog

orange/white

red/gold yellow

royal/white

white

black

mid grey

brown

olive

green

red

navy

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts JAMES & NICHOLSON

33


ENZYME WASHED

T-Shirts KARIBAN

20.K359

Kariban | K359

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

20.K383

Kariban | K383

20.K359

Kariban | K359

Herren 20.K359 T-Shirt langarm

Kariban | K359

20.K359

h l l

Kariban | K359

180g/m², 100% Baumwolle,

enzym Men’s gewaschen, T-Shirt longsleeve Single Jersey

Taillierter 180g/m², Schnitt, 100% cotton, schmal enzyme eingefass-

washed, Pánské tričko single s gjersey

dlouhým rukávem

slim 180g/m², fit, self g

100% fabric

bavlna, neckline, g

žerz

contrast

zej

taped vypasovaný neck ß on střih, colors hladký & matching

kulatý

výstřih, d kontrastní kg

h lemovka u krku, dl

S finishingrevných fibílá – M u ba

– L – ných XL – a XXL šedá – 3XL u bílých

– 4XL

triček, M – dvojité L – XL prošití – XXL – 3XL S –

50

M 5

– XL – XXL – 3XL S – 50M – L € – 4XL

11,40

5– € – 4XL

11,40

50 5 € 11,40/Kč 290,–

50 20.K383 Kariban 20.K383

| K383

Damen Kariban 20.K383

T-Shirt | K383

langarm

Kariban | K383

Ladies’ T-Shirt longsleevee,

enzym Dámské g gewaschen

tričko s

dlouhým rukávem

y

Taillierter 180g/m², w180g/m

Schnitt, 100% bavlna schmal eingefassfter

vypasovaný Ausschnitt, fi

střih, graues hladký Nackenband

kulatý

bei výstřih, farbigen kontrastní und farbgleiches

lemovka u

krku,

matching bl bílá u barevných ß taped neck a šedá on u white, bl

bílých

twin

needle triček, dvojité finishing

prošití

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 9,65/Kč 250,–

20.K358

Kari

riba

ban | K358

white

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

20.K382

Kariban | K382

20.K358

Kariban 20.K358

| K358

Ka

Kariban 20 K358

| K358

K Pánské gib

tričko | s K358

dlouhý

Herren V-Neck T-Shirt langarm

Pánské tričko s dlouhým rukávem

aMen’s výstřihem V-Neck do T-Shirt „v“

longsleeve

Taillierter 180g/m², Schnitt, 100% %b bavlna, glatt eingefasster

žerzej

me

vypasovaný g střih, j hladký y

V výstřih,

band slim kontrastní fit, in self grau lemovka fabric bei farbigen neckline, u krku, und bílá contrast

weiß

u

taped barevných neck ß a on šedá h colors u bílých & matching l triček,

h

verarbeitung tdvojité prošit

tí n white, twin needle

finishing

S–M–


L – XL – XXL – 3XL – 4XL

S – M – L – XL – XXL € 11,40/Kč – 3XL – 4XL

50 5 290,–

50 5 € 11,40

20.K382

Kariban 20 K382

| K382

K ib | K382

Dámské tričko s dlouhým rukávem

g

Ladies’ a výstřihem V-Neck do „v“

T-Shirt longsleeve

enzym 180g/m², gewaschen

100%

cotton, extra měkká enzyme

Taillierter washed bavlna

for Schnitt, extra soft schmal hand einge-

feel

f vypasovaný fi střih, b

hladký d kl

V výstřih,

ckenband contrast kontrastní taped in lemovka grau neck bei u on krku, farbigen colors bílá & und

u

weiß barevných bei gweißen a p

šedá Shirts, u bílých Doppelnaht-

triček,win

needle verarbeitung

dvojité finishing

prošití

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 10,05/Kč 260,–

black/yellow

black/orange

black/white

white/

forest green

white/sky blue

white/orange

white/red

white/

royal blue

white/navy

white/black

black/red

slate grey/black

light grey/red

20.K330

Kariban | K330

/black

orange/black

orange/

light grey

red/yellow

ice/denim

aqua blue/

white

royal blue/

yellow

navy/orange

navy/yellow

black/lime

20.K330

lime/white

Kariban | K330

Baseballové 20 K330

tričk

čko

yellow/royal

K 165g/m², ib 100% | K330 Baumwolle

bavlna

elastický f

lem kolem krku, raglánové

orange/white

rukávy g

v kontrastní barvě, t mit boční Lycra®,

red/black contrast Doppelnaht rozparky, raglan dvojité an Ärmeln sleeves, prošití Hals neck rukávů,

undb rib

výstřihu a lemutane,

side vents, twin

red/white needle S–M–L–XL–

– finishing

– –

XXL – 3XL

S – M – L – XL – XXL € 8,55/Kč – 3XL

100 10 sky blue/white

220,–

100 10 € 8,55

royal blue/ 20.K340

white

Kariban 20 K340

| K340

navy/pink

2-farbiges K Dvoubarevné ib T-Shirt | tričko K340

„Tiger“

r“

Bicolour 165g/m², T-Shirt 100% “Tiger” Baumwolle

bavlna

navy/sky

na boku dh g

l pásky h v kontrastní d Ä barvě,

l

navy/white

elastické b b d žebrované kl lemy d kolemher

kolemth ff ckrku a rukávů, f dvojité prošití l h rukávů

Ärmeln sleeve a lemu

panels, und Bund twin needle finishing

20.K340

S – M – L – XL – XXL – 3XL

Kariban | K340

100 10 € 10,80/Kč 280,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


ENZYME WASHED

white

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

20.K356

Kariban | K356

20.K357

Ka

riban | K357

20.K

.K380

Kariba

ban | K380

20.K

.K38

1

Kariba

n | K381

20.K384

Ka

riban | K384

MPánské Herren e s T-Shirt

tričko S

t

Dámské adies’ T-Shirt

tričko

Dámské adies’ T-Shirt

tričko

S Doppelnaht – M – L – XL e a – beit XXL – ng3

3XL – 4XL

Shirts, S–M–L–XL–XXL–3XL

– Doppelnahtverarbeitung

– – XXL – S – 50 M –L– 10 –X

XL – XXL – 3XL

€ 8,15

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

€ 8,70/Kč S – M – L – XL – XXL – 3XL

€ 6,85/Kč 10 € 8,15/Kč 180g/m², 100% bavlna, Baumwolle, cotton, enzyme žerzej

enzymgewaschen, washed, single Single jersey Jersey

vypasovaný Taillierter fi Schnitt, lf fff střih, b kontrastní eingefasster kl lemovka Ausschnitt, u krku, dkontrastfarbiges

bílá k

u barevných

a Nackenband matching šedá u bílých taped bei triček, neck farbigen on dvojité white, und prošití

farbgleiches twin needle bei finishing

weißen Shirts,

180g/m², 100% bavlna cotton, enzyme washed, single jersey

Taillierter vypasovaný l fi Schnitt, lf f střih, b výstřih schmal kl s eingefasster úzkým lemem, Ausschnitt, d kontrastní k kontrast-

lemovka

l

farbiges matching u krku, bílá Nackenband taped u barevných neck on bei a white, farbigen šedá u twin bílých und needle farbgleiches triček, finishing

dvojité bei prošití weißen

180g/m², 100% gebürstete bavlna brushed cotton, Baumwolle, enzyme enzymgewaschen

washed

tailored vypasovaný fit, boat střih, neck široký collar, U výstřih, contrasting lemovka neckband

kolem

krku vd in

S kontrastní – M – L f – barvě

bXL – XXL – 3XL

50 10 € 8,70 Ladies’ T-Shirt

white

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

20.K361

Kariban | K361

M

Pánské tričko s výstřihem do „v“

Dámské tričko s výstřihem do „v“

Ladies’ Dámské Tank tílko

Top

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

€ 8,70/Kč S – 50 M –L– 10 –X

XL – XXL – 3XL

€ 6,90 XS–S–M–L–XL–XXL

S – – – XL – XXL

€ 9,–/Kč 230,–

50 10 € 8,70 10 € 6,90/Kč 10 180g/m², 100% Baumwolle, bavlna, cotton, enzyme žerzej

enzymgewaschen, washed, single Single jersey Jersey

180g/m², 100% Baumwolle, bavlna cotton, enzyme enzymgewaschen

washed

160g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane

5% Elasthan

self hladký fabric V výstřih, neckline, f

kontrastní contrast lemovka taped neck u krku, on f

colors bílá u & barevných matchinga

a

slim Taillierter vypasovaný fit, bound Schnitt, střih, neckline, hlubší schmal výstřih contrast eingefasster s úzkým necktape tiefer lemem, on V-Ausschnitt, colors kontrastní

& match-

ní tailored Körperbetonter přiléhavý dfiit, střih, soft fth strečový Schnitt, hand dfeel měkký stretchiger materiál, hjersey weicher fabric, úzký Stoff, lem taped Nacken-k

průramk

wide

ků,

bei taped šedá farbigen u neck bílých on und triček, white, farbgleiches dvojité twin needle prošití

bei weißen finishingShirts, Doppelnaht-

kontrastfarbiges ing lemovka necktape u krku, bílá white Nackenband u barevných shirts, twin bei a farbigen needle šedá u finishingriček,

bílých und farbgleiches

tr

band, neck výstřihu line, schmaler a self lemu, fabric Abschluss dvojité neck prošití line an Ärmeln and lemu

armholes, und Rundhals, twin needle Doppel-

S–M–L–X e a beit – ng

– XL – XXL – 3XL – 4XL

Sd bei dvojité – weißen M – prošitíL L – Shirts, XL – XXL Doppelnahtverarbeitung

– 3XL

nahtverarbeitung finishing

XS–S–

S –

M – L – XL am – Saum

XXL

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

50 10 € 6,85 Ladies’ T-Shirt

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

white

black

lime

red

fuchsia

tropical blue

navy

white

black

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts KARIBAN

35


T-Shirts KARIBAN

white

white

white

white

black

black

black

black

20.K342

Kariban | K342

20.K

.K32

326

Kari

riba

ban | K326

20.K327

Kariban | K327

20.K353

Kariban | K353

MPánské e e elastické t etc tričko t „ „Eros“

s

Dámské a e ét tričko t etc „Maia“

aat „ “Maia”

a

Dámské tričko „Electra“ s výstřihem do „V“

Men’s Pánské Stretch elastické V-Neck tričko T-Shirt „Calypso“ “Calypso”

s výstři-

€ 14,90/Kč – L – XL – XXL

– – XL – XXL

S – M – krku, L – XL dvojité – XXL prošití – 3XLrukávů a lemu

10 Bund

S–M

S–M–L

a lemu

nd

kolem

S – € 13,10/Kč M – L – XL – XXL

335,– S – 50 M – L 10 –X

XL – XXL

€ 12,70 S – 50 M – L 10 –X

XL – XXL – 3XL € 16,15

50 10 € 13,10 10 € 12,70/Kč 325,–

10 € 16,15/Kč 415,–

190g/m², 95% Baumwolle, cotton, bavlna, 5% elastane

5% Elasthan

Schmal small úzký lem bound eingefasster kolem neck, výstřihu, twin Ausschnitt, needle dvojitě finishing Doppelnähte

prošito

o

S – M – L – XL – XXL – 3XL

190g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane

5% Elasthan

Taillierter f vypasovaný Schnitt, střih, b olemovaný eingefasster d k výstřih, Ausschnitt,

dllemovka

Nackenband, finishing

u krku, dvojité Doppelnähte prošití rukávů an a Ärmeln lemu

und

190g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane

5% Elasthan

Taillierter f vypasovaný Schnitt, střih, d hluboký tiefer b eingefasster d

V výstřih s V-Aus-

lemem,

m

schnitt, forced lemovka tape, Nackenband, kolem twin krku, needle dvojité Doppelnähte finishingití proši

ití an rukávů Ärmeln

190g/m², hem do „V“

95% Baumwolle, cotton, 5% elastane 5% Elasthan

Taillierter slim 190g/m², fit, bound Schnitt, 95% V-neck bavlna, eingefasster with 5% reinforced elastan

V-Ausschnitt,

tape,

twin přiléhavý needle střih, finishing

V výst

třih s lemem, Ä

lemovka

white

white

white

white

black

black

black

black

20.K34

3

Kari

riba

ban | K343

Pánské M

tričko „Helios“ s dlouhým g

rukávem g

190g/m², 95% bavlna, Baumwolle, 5% elastan

5% Elasthan e

úzký Schmal bound lem neck, eingefasster kolem twin výstřihu, needle Ausschnitt, finishing

dvojité Doppelnähte

prošití

rukávů an S–M–L–XL–XXL

Ä meln

– a lemu

– nd B– XXL nd – 3XL

S – M – L –

XL – XXL – 3XL

25 5 € 20,60/Kč 530,–

20.K

.K32

328

Kari

riba

ban | K328

20.K355

Kariban | K355

20

.K32

9

Kariba

ban | K329

190g/m², 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Taillierter feminine fit, Schnitt, deep tiefer self fabric eingefasster V-neckline V-Aus-

with

schnitt, vreinforced vypasovaný Nackenband, neck střih, tape, hluboký twin Doppelnähte olemovaný needle finishing

V

Ärmeln

výstřih, lemovka kolem krku, dvojité prošití

a

25 5 € 20,60 Bund

S–M

– L – XL – XXL

S výstřih, – M – lemovka L – XL – kolem XXL – krku, 3XL dvojité prošití S výstřih, – M – lemovka L – XL – kole XXL

S – € 17,25/Kč M – L – XL – XXL

5

445,–

S rukávu – M – L lemu

M – XL – XXL – 3XL

50 a 10

XL – XXL – 3XL

S rukávu – M – L lemu – XL – XXL

M XL – XXL

25 5 € 17,25 50

10

– a 10

€ 21,– 10 – Ladies’ Dámské Stretch tričko „Carla“ T-Shirt s “Carla” dlouhým longsleeve

rukávem

Men’s Pánské Stretch elastické V-Neck tričko T-Shirt s dlouhým longsleeve

rukávem

Dámské tričko s dlouhým rukávem

g

50 10 € 21,–/Kč 540,– 50 190g/m², 95% Baumwolle, bavlna, cotton, 5% elastane

5% Elasthan

feminine Taillierter vypasovaný cut, Schnitt, střih, bound kulatý eingefasster neckline výstřih, with Ausschnitt,

lemovka reinforced

u

190g/m², a výstřihem 95% do Baumwolle, cotton, „V“

5% elastane 5% Elasthan

Taillierter slim 190g/m², fit, self Schnitt, 95% fabric bavlna, eingefasster neckline, 5% V-neck elastan

V-Ausschnitt,

with rein-

190g/m², výstřihem 95% do „V“

cotton, 5% elastane

190g/m², 95% bavlna, 5% elastan

Nackenband, tape, krku, dvojité twin needle prošití Doppelnähte finishing

rukávů

an lemu

Ärmeln und

forced Nackenband, vypasovaný neck střih, tape, Doppelnähte hluboký twin needle olemovaný finishing

Ärmeln V

und vy ý ý ý

10 € 18,–

– X € 18,–

10 € 18,–/Kč 465,–

36

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


Piqué

new

white/navy/red

oxford grey/

navy/white

red/navy/white

navy/light grey/

white

20.K374

Kariban | K374

20.2104

Ka

riban | KV21

2104

20.K394

Kariban | K394

Piqué

20

.2105

Kariban | KV

21

05

20.K37

1

Kariban | K371

20.210

103

Kariban | KV2103

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle bavlna

Cotton

20

.K391

Kariban | K391

MPánské Piqué tričko s V výstřihem

170g/m², 100% česaná 100% bavlna combed g piqué, cotton oxford piqué,: grey: 90%

oxford bavlna, grey: 10% 90% viskóza

Baumwolle, cotton, 10% 10% viscose Viscose

Žebrovaný g

lem výstřihu, lemy g

s kontrastními

and pásky, cuffs, kontrastní contrasting pásek taped kolem neck krku and a boční

side

slits, rozparky, twin dvojitý needle šev finishing na lemuhem at hemDoppelnaht

am S–M–L

Sa – m

– XL – XXL – 3XL

S – 50

M – L – XL – XXL – 3XL

0 010

€ 11,05/Kč 285,–

Dámské Piqué tričko s V výstřihem

100% česaná bavlna piqué, oxford grey: oxford polyester, grey: 10% 90% viskóza

Baumwolle, cotton, 10% 10% viscose Viscose

rib Žebrovaný finishing lem, with lemy contrasting s kontrastními

stripes pásky, at and kontrastní cuffs, contrasting pásek kolem taped krku neck a boční and rozpa

slits, dvojitý twin šev needle na lemunishing finishing at hemDoppelnaht

am XS–S–

Saum

S –

M – L – XL – XXL

XS 50

– S – M – L – XL – XXL

0 010

€ 9,95/Kč 90%

neck

side

rky,

255,–

Men’s Pánské Organic organic T-Shirt

tričko

155g/m², 100% OCS 100 certifikovaná bio

cbavlna, Bio-Baumwolle, u heather (OCS Blended: Blended) heather barev Farben

20%

mit 20% polyester, 20% polyester, Polyester, heather heather grey 30% grey heather with viskóza mit 30% 30%

přiléhavý vpřiléhav

střih, úpletový lem výstřihu, neutráltní

Körperbetonter tailored velikostní cut, label

ribbed Schnitt, collar, Strickbündchen neutral size label am

Ausschnitt, S–M–L–XL–XXL–3XL

– – neutrales – XXL Größenlabel

– S – M – L – XL – XXL – 3XL

€ 7,30/Kč Dámské adies’ Organic organic T-Shirt

tričko

155g/m², 100% OCS certifikovaná tbavlna, Bio-Baumwolle, ton, OCS u Blended: heather (OCS heather Blended: Blended) mit polyester, 20% Polyester, heather grey with 30% heather

french přiléhavý Vfpřiléhav

terry

střih, úpletový lem tailored ní g velikostní cut, label

ribbed collar, ,

neutral Ausschnitt, XS–S–M–L–XL–XXL

S – – neutrales – XL – Größenlabel

XXL

XS – S – M – L – XL – XXL

ganic biocot-

colours heather barev with Farben

20%

30% viskóza mit viscose, 30%

výstřihu, neutrál-

size label

€ 7,30/Kč 10 € 7,30

50 10 € 11,05 Dámské Piqué tričko s V výst

vintage white

vintage charcoal

vintage grey

vintage green

vintage red

vintage blue

vintage navy

new

white/navy/red

oxford grey/

navy/white

red/navy/white

navy/light grey/

white

50 10 € 9,95 Herren Organic T-Shirt

vintage white

vintage charcoal

vintage grey

vintage green

vintage red

vintage blue

vintage navy

50 10 € 7,30 50

Ladies’ Organic T-Shirt

samtige Oberfläche

20.2

.210

102

Kariban | KV

21

02

a kapucí

M

Pánské „vintage“ tričko

Dámské „vintage“ tričko

Men’s Pánské Hooded tričko s T-Shirt dlouhým longsleeve

rukávem

a kapucí

Dámské tričko s dlouhým rukávem

g

Nackenband,

€ 11,–/Kč € 10,20/Kč M – XL – XXL – 3XL

Doppelnähte

285,–

265,–

5

Nackenband, Doppelnähte

€ 45,–/Kč 1160,–

S – M – L – XL – XXL – 3XL

5

20 1– € 36,50

XS

XS – S – M – L – XL – XXL

– S – M – L – XL – XXL

1

20 1 € 36,50/Kč 940,– 1 € 45,–

50 5 € 11,– 50 5 € 10,20 180g/m², 100% cotton bavlna

enzyme washed

180g/m², 100% bavlna cotton enzyme washed

190g/m², 100% Baumwolle, bavlna, cotton, single žerzej

Single jerseyJersey

190g/m², 100% Baumwolle, bavlna, cotton, single žerzej

Single jerseyJersey

gfitted fipřiléhavý cut, střih, improved kulatý round výstřih, neck sametově collar, velvety

hebký

feminine gpfpřiléhavý přiléhavý tailored střih, kulatý fit, improved výstřih, sametově round neck,

hebký

Taillierter fitted mírně style, zúžený Schnitt, ribbed

střih, gerippte sidebands klokaní Seitenbänder

kapsa, cuffs kapuce,

and waist-

feminine mírně vypasovaný fit, fashionable střih, klokaní necktape, kapsa,

ribbed kapu-

soft Tspovrch, surface, předepráno, prewashed, „vintage“ vzhled, look, con-

lemo

ov-

velvety vpovrch, soft předepráno, surface, prewashed, „vintage“ vzhled, vintage lemov-

look, Ärmelbündchen elastické žebrované g und manžety Bund, Kängurutasche,

rukávů g

a g

spod

ent - gerippte sidebands ce, elastické Seitenbänder cuffs žebrované and waistband, Ärmelbündchen

manžety kangar

a spod

roo

dní

lem,

ausschnitt, trasting ka u krku neckband

v samtig kontrastní weiche barvě, Oberfläche, dvojité prošití vor-

ausschnitt, contrasting ka u krku v samtig kontrastní

neckband

weiche barvě, Oberfläche, dvojité prošití vor-

washed, ního lemu, g

peach kapuce fabric

ge se

dá stáhnout pomocí und pocket, kapuce Bund, se vintage dá Kängurutasche, stáhnout look, garment pomocí Vintage-Look, washed, šňůrek

peach

gewaschen, S – M – L – XL Vintage-Look, – XXL – 3XL

kontrastfarbiges

gewaschen, XS – S – M – Vintage-Look, L – XL – XXL

kontrastfarbiges

S šňůrek

– M – L – XL – XXL – 3XL

fb vorgewaschen

fabric

XS–S

S

– M – L – XL – XXL

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

black

storm grey

grey heather

cream

mossy green

red

wine heather

ocean blue

heather

french navy

heather

navy

vintage grey

vintage navy

white

black

storm grey

grey heather

cream

mossy green

red

wine heather

ocean blue

heather

french navy

heather

navy

white

fuchsia

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts KARIBAN

Sports &

Outdoor

37


T-Shirts MANTIS

new

brand

pure white*

washed white*

black*

charcoal grey

melange

heather grey

melange*

forest green

new

brand

Unisex

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

college green*

warm red*

samtige ched Oberfläche fa

pure white

white

cobalt blue

washed white

black

swiss navy*

dark navy*

black

heather grey

melange

charcoal grey

melange

light denim

surf blue

swiss navy

navy

70.0

.006

06

8

Mant

is | M68

Men’s Pánské T-Shirt tričko “Superstar”

„Superstar“

““

150g/m², 100% cotton, bavlna, charcoal: 60% cotton, bavlna, 40% olle, polyes- 40%

polyester, l heather: h heather: h 90% h cotton, 90% bavlna, 10% viscose, 10% ll elastan, single single jersey, jersey,

peach l

Jersey, finish, Peach finish

forest Peach green, finish, surf forest blue green, and dark surf blue navy und made dark of organic navy aus


Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Off Label, rovný lem

SS1x1 S–M–L–XL–XXL*

rib – neck, – narrow – XXL*

rib at neck, tear-off size label, grin stitch

Saum, at sleeve Ziernähte ends, straight an Ärmeln hem und with Saum

grin stitch finish

* k dispozici i i pouze v těchto barvách

S–M–L–XL–XXL*

– – – XXL*

50 5 * only in these colors en erhältlich

70

.0069

Mant

ntis

| M69

Ladies’ Dámské T-Shirt tričko „Superstar“ “Superstar”

150g/m², 100% Baumwolle, bavlna, heather: heather: 90% 90% bavlna, Baumwolle, 10% elastan,

10%

Viscose, single jersey, Single Peach Jersey, finish

Peach finish

70.0130

Ma

ntis | M130

T-Shirt Tričko „One“


150g/m², 100% gekämmte combed ringspun ringgesponnene organic cotton, Bio-Baumwolle,

charcoal:

charcoal: 60% organic bavlna, 60% 40% cotton, Bio-Baumwolle, elastan, 40% polyester, Single 40% Jerseygle Polyester, single jersey Single Jersey

unisex Unisex t-shirt, tričko, kulatý kl crew neck, výstřih, binding Tear-Off at neckline Label, bl raglánové with twin ruká

needle

vy,

topstitch, tear-off label, raglan sleeves, straight hem

Schmaler 1x1 Úzký rib 1x1 neck, 1x1 žebrovaný narrow Rippstrickausschnitt, lem, rib at Tear-Off neck, tear-off Label, Tear-Off rovný size Label, label, lem

gerader

grin stitch

ff

Saum Sat S–M–L–XL

sleeve – Ziernähte ends, – straight an Ärmeln hem und with Saum

grin stitch finish

topstitch, rovný lem

tear-off la

S–M–L–XL

– – 50 5

€ 10,70/Kč 275,– XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,70 50

50 5 € 10,90/Kč 280,–

50 5 € 10,90

5 € 10,30/Kč 265,–

new

brand

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle ba

Cotton

white

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

new

brand

black

charcoal grey

melange

heather grey

melange

natural melange

white

black

charcoal grey

melange

white

white

tomato

natural melange

black

black

38

70.0091

Mantis | M91

Damen Dámské T-Shirt tričko „Loose Fit“

125g/m², 100% česaná bio bavlna přede-

anic

cotton, praná proti heather srážení, grey: heather 85% organic grey: 85% cotton,

bio

bavlna, 15% , polyester, charcoal: g 60% bio

on, %

40% bavlna, polyester, 40% polyester, tomato: tomato: 100% organic 100% bio

cotton,

100% natural bavlna, Bio-Baumwolle, melange: 20% polyester, 80% organic natural OCS certifikovaný

cotton, melange: 20% 80%

Bio-Baumwolle, polyester, Single Jerseygle single 20% jerseyPolyester, Single Jersey

looser Legerer Ležérní relaxed široký weiter střih, fit, Schnitt, wider široký weiter neckline, kulatý Rundhalsaus-

výstřih,

tear-off

Tear-Off Label, g

rukávy bez g

švů na ramenou,

Schulternaht, seams, zaoblený curved lem

abgerundeter scooped hemSaum

S – M – L – XL

50 5 € 11,30/Kč 290,–

70.0090 2

Mantis | M92

70.0099

Mantis | M99

70.0096

Mantis

| M96

Dámský tanktopt to

Vest

Šatye se Fit T-Shirt Dress

Dámský crop top

ter, certifikovaný, Single Jersey

single , narrow jerseybinding around

S–M–L–XL

Label, prostřižené rukávy s manžetou

neckline and armholes, tear-off label, curved stři-

50 –L–

5 – € 15,70 – M – L

Ležérní g

široký střih, ležérní lemování ffl l

na výs

g

€ 15,70/Kč M an hu Ausschnitt a

rukávech, und Tear-Off Ärmel, Label, Tear-Off zaoblený Label, lem

5 405,–

50 5 € 10,70

50 5 € 10,70/Kč 275,–

abgerundeter S–M–L–X

– – XL

Saum

125g/m², 100% gekämmte česaná combed bio ringspun ringgesponnene

bavlna organic

přede-

cotton, praná proti charcoal: srážení, 60% charcoal: combed 60% ringspun gp

česaná

or-

bio

te ganic bavlna ringgesponnene cotton, předepraná 40% proti polyester, Bio-Baumwolle, srážení, natural 40 40%

% mel

polyes-

ange:

150g/m², 100% OCS certifikovaná single bio jersey

loose bavlna ose and straight fit, wide neckline, tear-off

Volný rovný střih, široký g

výstřih, Tear-Off

hem,

150g/m², 100% gekämmte česaná combed bio rinspung ringgesponnene

bavlna organic

přede-

cpraná proti g srážení, j ycharcoal: g

y60% bio bavlna,

40% polyester, OCS certifikovaný, singleff

la-

ter, natural melange: 80% česaná bio bavlna

above Label, knee prostřižené

g lengthrukávy bez švů na ramenou,

Ausschnitt, jbel, jerseyrop drop shoulder Tear-Off with Label, rolled Flügelärmel sleeve, straig mitht

ringgesponnene předepraná y

proti g jBio-Baumwolle, srážeyní, 20% polyester, 20% Polyes-

OCS

dzaoblený

Szaoblený

– M – L lem, – XLkončí nad koleny

Volný f

střih g

h, kulatý výstřih, 1x1 výstřih, Tear-

S – M – L – XL

5

€ 10,30/Kč 265,–

50 5 € 10,30 TŠaty

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


HD COLLECTION

white

black

classic red

bright royal

french navy

10.2

.215

M

Russ

ssel

ell | 215M

10.1

65B

Ru

ssel

ell | 165B

10.1

.166

66M

Russell | 16

6M

10

.165

65M

Russel

l | 165M

10

.166F

Russ

ssel

ell | 166F

do „V“

Tričko Heavy T-Shirt

M

Pánské tričko s výstřihem do „V“

Dámské tričko s výstřihem

aus 1x1 Ripp

€ 9,30/Kč S – – – XL

72

XS – S – M – L – XL – XXL

€ 11,60/Kč 300,–

S – M – L – XL – XXL

6

Nackenbereich

XS–S–M–L

6 € 11,60 XS – S – M 6

– L – XL

6

€ 11,60

72 12 € 9,30 36 6 € 11,60

215g/m², 100% česaná combed bavlna

ring-spun cotton, single jersey,

Zpevňující shoulder-to-shoulder lemovka, hladký neckband, povrch perfect pro příjemné grip through nošení fine

a

příjemné surface structure, zpracování, excellent lem kulatého for further výstřihu, processing

žebro

ování chenstruktur

1x1

160g/m², 65% Polyester, polyester, 35% česaná combed gekämmte bavlna

ring-spun ringgesponnene

cotton,

vypasovaný g j ydelší g

střih, zpevňující y lemovka, ideální pro subli-

Figurbetonter shaped maci, oddělitelná fit, shoulder-to-shoulder Schnitt, etiketa Schulter-zu-Schulter za krkem

necktape, ideally Nackenband, suitable ideal

for

160g/m², 65% Polyester, polyester, 35% česaná combed gekämmte bavlna

ring-spun ringgesponnene

cotton,

vypasovaný g j ydelší g

střih, zpevňující y lemovka, ideální pro subli-

Figurbetonter shaped maci, oddělitelná fit, longer längerer etiketa length, Schnitt, za shoulder-to-shoulder krkem

Schulter-zu-Schulter necktape, Nacken-

S–M–L–XL–XXL

für angenehmen – – – Griff XXL

und zur Veredelung, Rundhalsausschnitt

für sublimation, XS–S–M–L–XL–XXL

Sublimation, S – – removable – entfernbares XL – XXL

adhesive Haftetikett neck label im Nackenbereich

ideally XS–S–M–L–XL

S – suitable – – for XL

sublimation, removable adhesive neck label

Kinder Kids’ Dětské HD HD tričko

T-Shirt

160g/m², 65% Polyester, polyester, 35% bavlna combed gekämmte ring-spun ringgesponnene

cotton,

sdětské g j mírně

yě vypasované

g ytričko s krátkým rukávem, kolem

slim krku fit, úzký crew lem, neck materiál with single ideální needle pro sublimaci

stitching, shoulder to

Schulter-zu-Schulter-Nackenband, shoulder 116 – 128 tape, – 140 removable – 152 – adhesive 164

neck ideal label für Sublimation,

entfernbares 116 – 128 – Haftetikett 140 – 152 – im 164 Nackenbereich

36

116 – 128 6

– 140 – 152 – 164

36 6

10.165F

Russell | 165F

36 6 € 8,10/Kč 210,–

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL € 9,85/Kč 255,– S – – – XL – XXL

6

Nackenbereich

XS–S–M–L

€ 9,85/Kč 255,–

6 € 9,85 XS – S – M 6

– L – XL – XXL

6

€ 9,85

Herren Men’s Pánské HD tričko

T-Shirt

Ladies’ Dámské HD tričko

T-Shirt


36 6 € 8,10 36 6 € 9,85

160g/m², 65% Polyester, polyester, 35% česaná combed gekämmte bavlna

ring-spun ringgesponnene

cotton,

160g/m², 65% Polyester, polyester, 35% česaná combed gekämmte bavlna

ring-spun ringgesponnene

cotton,

vypasovaný g j ydelší g

střih, zpevňující y lemovka, ideální pro subli-

vypasovaný g j ydelší g

střih, zpevňující y lemovka, ideální pro subli-

Figurbetonter shaped maci, oddělitelná fit, shoulder-to-shoulder Schnitt, etiketa Schulter-zu-Schulter za krkem

necktape, ideally Nackenband, suitable ideal

for

Figurbetonter shaped maci, oddělitelná fit, longer längerer etiketa length, Schnitt, za shoulder-to-shoulder krkem

Schulter-zu-Schulter necktape, Nacken-

für sublimation, XS–S–M–L–XL–XXL–3XL

Sublimation, S – – removable – entfernbares XL – XXL adhesive – Haftetikett neck label im Nackenbereich

suitable XS–S–M–L–XL–XXL

S – for – sublimation, – XL – XXL

removable n, entfernbares adhesive Haftetikett neck label im

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

black

grey marl

silver marl

green marl

red marl

white black grey marl silver marl green marl yellow marl red marl pink marl coral marl blue marl purple marl

black

grey marl

silver marl

green marl

red marl

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts RUSSELL

39


T-Shirts RUSSELL

white* **

black* **

convoy grey

light oxford*

white

black

bottle green* **

light oxford

lime*

yellow*

pure gold*

bright red*

classic red*

burgundy*

purple*

sky*

azure blue*

bright royal* **

french navy* **

winter emerald*

10.180

80M

Russell | 180M

10

.180

B

Ru

ss

ell | 180B

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

azure blue

bright royal

french navy

winter emerald

10.180M

Russell | 180M

T-Shirt

10.180M 180M

single sRussell

jersey| | 180M

180g/m², 100% ring-spun cotton,

Baumwolle, Single Jersey

Schulter-zu-Schulter-Nackenband,

shoulder-to-shoulder Tričko

neckband,

Rundstrickware tubular 180g/m², fabric 100% (exception: (Ausnahme: bavlna

light light

oxford), Bez postranních double seam švů (výjimka: at sleeve barva

and

Xlight wlight oxford), zpevňující lemovka,

3XL** Xlem eXS* výstřihu – S – – 4XL**

M žebrování – L

– XL – 1x1

XXL –

3XL** 3XS* nur – in S – diesen – 4XL**

M

– Farben L

– XL erhältlich

– XXL –

3XL** in – these 4XL** colors

on

nly

72

th4 12

€ 6,35

dispozici pouze v těchto barvách

* k 72

i 12

€ 6,35

72 12 € 6,35/Kč 163,–

72 10.180B Russell 10.180B 180B | 180B

KRussell 10.180B

180B

| 180B

KRussell |

180B

180g/m², 100% ringgesponnene

180g/m², Dětské tričko

100% ring-spun cotton

shoulder-to-shoulder 180g/m², 100% bavlnackba neckband, fine

Tričko f

bez bočních švů, zpevňující

sleeve lemovka, and lem waistband, výstřihu 1x1 tubular žebrování fabric

90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

72 12 € 4,40/Kč 113,–

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

10.155M

Russell | 155M

SPánské Herren Slim tričk

ko T-Shirt

145g/m², 100% %b bavlna

ringgesponnene ring-spun cottonBaumwolle

přiléhavý tubular Figurbetonter fabric, střih, längerer back bez bočních neck Schnitt, tape, švů, slim Rundstrickware, zpevňující but not lemovka

too tight Nackenband

kolem

krku

S – M – L – XL – XXL

– XXL

S – 100

M – L – 10

XL € 4,55

10.1

.155

55F

Russ

ssel

l | 155F

5F

100 10 € 4,55/Kč 117,– vypasovaný delší g

střih, g

zpevňující lemovka kolem výstřihu

XS – S – M – L – XL

10.1

55

B

Ru

ss

el

l | 155B

Ladies’ Dámské Slim tričko

T-Shirt

Kinder Dětské T-Shirt tričko

10 € 4,55/Kč 10 € 3,70/Kč 96,–

145g/m², 100% %b ringgesponnene bavlna ring-spun cottonBaumwolle

145g/m², 100% ringgesponnene ringspun bavlna

Baumwolle

Schmaler slim úzký fit, delší longer längerer střih, cut, lemovka Schnitt, neck-tape

u Nackenband

krk

ku

90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


25.2075 SOL'S

Imperial LSL L Women

25 2075 SOL S

Dámské tričko dlouhý rukáv

Imperial 100% poločesaná ilLSL bavlna Women

předep

pra-

ringgesponnene nLadies’ ná d proti T-Shirt srážení

longsleeve

Baumwolle l

T1Projmutý g/ ,

střih, ,p

pásek kolem krku,

k

vroubkovaný g

výstřih s elastanem,

fitted Tear-Off cut, Label

necktape, ribbed round

neck S–M–L–XL–XXL

with – – elastane, – XXL Tear-Off Label

S – M – L – XL – XXL

50 5 €1

10,05/Kč 260,–

50 5 € 10,05

25.2074 SOL'S

Imperial 25 2074 LSL LSOL'S

Men

Imperial LSL Men

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

50 5 € 10,05/Kč 260,–

25.1420

SOL'S SO

25 1420 |Mo

Monarch

SOL'S Pánské tričko | Monarch

s dlouhým

Pánské tričko dlouhý ruká

áv

M

100% g poločesaná g

bavlna g předepra-

ringgesponnene n190g/m², ná proti srážení

100% Baumwolle semi-combed

ring-spun Kulatá pletenina,

cotton

pásek kolem krku,

vroubkovaný výstřih s elastanem,

neck Tear-Off with Label

elastane, Tear-Off Label

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*

Pánské tričko s dlouhým rukávem

T-Shirt uUnisex unisex

T-Shirt langarmlongsleeve

150g/m², 100% částečně česa

bdná

ringgesponnene bring-spun bavlna

cottonBaumwolle

tubular žebrový fabric, lem výstřihu, neck band, lemovka collar u

und-

of

shalsausschnitt krku pa de

s elast

banem

aus Elasthan-Ripp

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 6,95/Kč 179,–

25.1425

SOL'S | Majestic

Dámské tričko s dlouhým

g rukávem

150g/m², 100% částečně česa bdná

ringgesponnene bring-spun bavlna

cottonBaumwolle

close-fitted, přiléhavý g

střih, round zpevňující collar elastane

lemovka

Rippkragen, rib, u krku

neck strap Nackenband

S – M – L – XL

50 5 € 6,95/Kč 179,–

25.2075

SOL'S | Imperial LSL Women

25.1420

SOL'S | Monarch

25.2074

SOL'S | Imperi

rial

LSL Men

25.1425

SOL'S | Ma

jest

stic

25.1702

SOL'S 25.1702

| Mauï

neon green

SOL'S | Mauï

M130g/m², Pánské tričko 100% Polyester

Rundhalsausschnitt, 130g/m², 100% polyester

100% polyester abgerunde-

ter rKulatý Saum výstřih, hinten, zaoblený für Sublimation

lem vzadu,

neon yellow

suitable g

vhodné gd ép

pro for sublimation

sublimaci

S/M – L/XL – 2XL/3XL

50 10 € 7,50/Kč 193,–

neon coral

25.1703

SOL'S | Maeva

Dámský Crop Top

130g/m², 100% polyester

100% Polyester

polyester

caribbean blue

Tiefer deep Hluboký round runder kulatý neckline, Ausschnitt, výstřih, suitable vhodné für Subli-

for

pro

sublimation

sublimaci

geeignet

25.1702

25.170

703

XS/S – M/L – XL/2XL

SOL'S | Mauï

SOL'S | Maeva

50 10 € 6,05/Kč 156,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

deep black

mouse grey

grey melange

orange

red

french navy

white

black

grey melange

khaki

orange

red

navy

white

black

new

new

new

white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

orange

red

french navy*

white

black

melange grey

khaki

orange

red

orchid pink

navy

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

SOL'S

41


T-Shirts SOL'S

white* **

black* **

mouse grey

dark grey

zinc

grey melange**

red* **

tango red

burgundy

chili

orchid pink

hibiscus

light grey

fuchsia

white

orchid pink

ash**

dark purple*

black

hibiscus

cream

light purple

mouse grey

fuchsia

sand

sky blue*

melange grey

dark purple

white

army

ice blue

dark grey

light purple

black

earth

royal blue**

ash

sky blue

chocolate

chocolate*

denim

chocolate

royal blue

kelly green

khaki*

petroleum blue

khaki

denim

gold

bottle green**

ultramarine

bottle green

petroleum blue

orange

kelly green*

navy**

kelly green

ultramarine

red

apple green

french navy*

apple green

navy

medium pink

sage green

emerald

lemon

french navy

dark purple

lemon

caribbean blue

gold

emerald

sky blue

gold* **

atoll blue

orange

caribbean blue

french navy

orange* **

red

atoll blue

25.1770

SOL'S | Imperial

Kids

25.1500

SOL'S | Imperial

25.1502

SOL'S | Imperial Women

Dětské d

tričko

h rt

Pánské tričko s krátkým rukávem

Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

2 Y 4 Y 6 Y 8 Y 10 Y 12 Y

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

€ 4,65/Kč 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

10 € 4,65/Kč 10 € 4,20/Kč 10 190g/m², 100% částečně semi-combed česaná ring-spun bavlna

ponnene cotton Baumwolle

elastický k žebrovaný d lem b kolem ll krku, d

ve velikostech 2-6

let má

tričko tubular postranní fabric (8-12 švy

years)e (ab 8 Jahren)

190g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

žebrovaný lem u krku, tubusovitý tvar bez bočních švůchnitt

XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL** – 5XL**

190g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

reinforcing Verstärktes žebrovaný lem tape Nackenband, výstřihu, at neck, zpevňující rib Elasthan-Rippstrickausschnitt

collar

lemovka u krku

S – M – L – XL – XXL

für pro fMädch

for Mädchen

dívky Girls

42

white

black

dark grey

grey melange

french navy

25.0580

SOL'S | Impe

rial Fit

white

black

25.0580 SOL'S | Imperial Fit

apple green

Herren Slim Fit T-Shirt

190g/m², 25.0580 100% halbgekämmte SOL'S | Imperial ringgesponnene Fit Baumwolle,

red

Single MPánské ét Jersey tričko „Slim Fit“

T

190g/m², 100% semi-combed částečně česaná ring-spun bavlna, cotton, žerzej

single jersey

medium pink

slim přiléhavý fit, reinforcing střih, kulatý tape límeček, at neck, lemovka elastane kolem rib round krku, collar,

neutrální

S vbrandless velikostní – M – L size label

– XL label – XXL

at neckline

orchid pink

S–M–L–XL–XXL

– XXL

100


10

€ 5,85

10 € 5,85/Kč fuchsia

25.1981 SOL'S | Cherry

dark purple

ädchen 25.1981

T-Shirt

SOL'S | Cherry

150g/m², Girls Dívčí T-Shirt

tričko

100% halbgekämmte ringgesponnene Baumwolle

atoll blue

Taillierter 150g/m², Schnitt, 100% bavlna

schmaler combed Ausschnitt ring-spun mit cotton

Elasthan-Ripp,

fitted mírně cut, zúžený

thin střih, collar, úzký cut lem and kolem sewn krku

25.1981

2 Y 4 Y 6 Y 8 Y 10 Y 12 Y

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

SOL'S | Cherry

10 € 3,35/Kč 86,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


deep black

mouse grey

dark grey

grey melange

ash

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

apricot

orchid pink

orange

25.1825

SOL'S | Regent

Wom

en

Dámské d

tričko

h t

150g/m², 100% poločesaná semi-combed rigspun ring spun bavlna, cotton, hladký single úplet

jersey

přiléhavý tailored g

cut, střih

yrib h, lem collar, žebrový neck-tape, úplet, feminine zpevňující short lemovka sleeves kolem

krku, Sk Figurbetonter ženské krátké Schnitt, rukávy

Rippstrickausschnitt, Nackenband,

– XXL

S–M–L–XL–XXL

feminine 50M –L–X

kurze

10X –X Ärmel

€ 3,85

S – M – L – XL – XXL

50 10

25.1183

SOL'S | Regent Fit Kid

ids

länger longer geschnitten

c

25

.1380

SOL'

S | Regent

50 10

50 10 € 3,85/Kč 99,– € 3,85 *kdispo

100

zici

pu

pou 10

10

T-Shirt TPánské

tričko

Single bez bočních Jersey

š

white

black

grey melange

apple green

red

royal blue

french navy

atoll blue

coral

red

fuchsia

burgundy

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

denim

navy

french navy

aqua

atoll blue

Ladies’ 150g/m², 100% částečně semi-combed česaná ring-spun bavlna

n cotton, single jersey

bez bočních švů, lemovka u krku, lem výstřihu jemně žebrova-

XS ný, – s S elastanem, elastanem– – M – L – Nackenband, XL – XXL – 3XL*

Rippstrickausschnitt aus Elasthan

XS only – S in – these M – colors

L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

€ 3,85

100 10 € 3,85/Kč 99,–

25

.0553

SOL'S | Regent Fit

25.138

6

SOL'S | Miss

Dámské adies’ T-Shirt

tričko

150g/m², 100% částečně semi-combed česaná ring-spun bavlna

n cotton, single jersey

waisted přiléhavý g

fit, střih, very y

hebký soft feel, povrch, halter lemovka neck, jersey u krku, collar, úzký narrow výstřih

cS Figurbetonter collar

S–M

– L – XL Schnitt, – XXL weicher Griff, Nackenband, schmaler

Jersey S–M–L–XL–X

– Ausschnitt

– – XXL

50

€ 3,80/Kč 97,–

S – M – L 10

– XL – XXL

50 10

€ 3,80

10 € 3,80

25.197

970

SOL'S | Rege

nt Kids

Kinder Dětské T-Shirt

tričko

M

Pánské tričko „Slim Fit“

Kinder Dětské T-Shirt tričko

10 € 3,90/Kč XS – S – M – L – XL – XXL

€ 4,65/Kč 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

€ 3,35/Kč 100 10 € 4,65 10 86,–

150g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

150g/m², 100% částečně semi-combed česaná ring-spun bavlna, cotton, žerzej

single jersey

150g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

modern vypasované, g fitted elastický cut, neck žebrovaný tape, rib lem collar kolem pp with krku, elastane, za krkem

neutral

slim fit, střih, elastane kulatý rib výstřih, round zesílená collar, reinforcing lemovka kolem tape krku, at neck,

žebro-

Vstrengthened zesílená lemovka neck u tape, krku, fine jemně rib žebrovaný spandex collar, lem výstřihu cut and s

sewn

schnitt size velikostní label mit in etiketa

Elasthan, neck neutrales Größenlabel im Nacken

vaný lem výstřihu, za krkem velikostní etiketaärktes Nacken-

Selastanem, boční švy (2-4 f

roky) beze

e švů (od 6 let)

Jahren)

2 Y – 4 Y – 6 Y – 8 Y – 10 Y – 12 Y

band, XS–S–M–L–XL–XXL

S neutrales – – – Größenetikett XL – XXL im Nacken

2 Y 4 Y 6 Y 8 Y 10 Y 12 Y

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white*

black*

zinc

mouse grey

grey melange*

light grey

ash*

natural

sand

army

earth

chocolate

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

lime

sage green

pale yellow

lemon

gold*

apricot

orange*

red*

tango red

burgundy

pale pink

medium pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

light purple

sky blue

duck blue

royal blue*

denim

navy*

french navy

emerald

aqua

atoll blue

white

black

dark grey

grey melange

kelly green

honey

red

duck blue

royal blue

french navy

white

black

dark grey

grey melange

chocolate

khaki

50

white

black

ash

sand

army

kelly green

apple green

lemon

kelly green

apple green

lime

honey

lemon

gold

gold

orange

red

pale pink

orange

coral

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

sky blue

duck blue

royal blue

navy

aqua

atoll blue

royal blue

denim

navy

atoll blue

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts

SOL'S

Sports &

Outdoor

43


T-Shirts SOL'S

white/navy

ash/lemon

25.0139

SOL'S | Miles Women

25.139

8

SO

L'S | Miles Me

n

white/red

white/navy

ash/lemon

25.0139

SOL'S | Miles Women

Damen T-Shirt gestreift

150g/m², 25.0139

100% gekämmte ring-

g

SOL'S p

| Miles Women

Ladies’ T

Dámské T-Shirt pruhované with tričko

Stripes

Streifen 150g/m², optik, 100% femininer combed česaná Rundhals-

bavlnaspu ring-spun

apřiléhavý cpřiléha

střih, módní vzor proužku,

tailored bray hlubší innen, kulatý fit, fashionable neutrales výstřih, lemovka

Nackenlabel stripe u

Xdesign, krku, g

úzké feminine rukávy, neckline,

neutrální chambray

veli-

kostní cktape, label neutral necklabel

ec

50

XS – S 10

€ 13,15

– M – L – XL – XXL

50 25.1398

10 € 13,15/Kč 340,–

SOL'S | Miles Men

25.1398

Herren T-Shirt gestreift

150g/m², SOL'S | 100% Miles gekämmte Menring-

gesponnene Men’s MPánské T-Shirt pruhované Baumwolle with Stri tričko

ipes

150g/m², 100% combed česaná bavlnasp ring-spun

Streifenoptik, přiléhavý cpřiléha

střih, weiter módní Rundhalsaus-

vzor proužku,

fashionable hlubší kulatý stripe výstřih, design, lemovka feminine

u

y

neckline, innen, krku, úzké schmaler chambray rukávy, Ärmel, neutrální necktape, neutrales

veli-

slim

sleeves, kostní label

neutral necklabel

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,15/Kč 340,–

white/navy

white/red

ash/lemon

25.140

400

SOL'

S | Miles Ki

ds

25.1401

SOL'S | Miles Baby

white/red

white/navy

ash/lemon

25.1400

SOL'S | Miles Kids

Kinder 25.1400 T-Shirt gestreift

SOL'S | Miles Kids

Kids’ 25.1400

T-Shirt with Stripes

SOL'S JS g

| Miles Kids

0g/m², 100% gekämmte ringgesponnene

Baumwolle, Single

150g/m², 100% combed ring-spun

Modische cotton, Dětské single pruhované

Streifenoptik, jersey

tričko weiter

fashionable 150g/m², 100% stripe česaná design, bavlna

feminine

aus módní Chambray vzor proužku, innen, hlubší neutrales kulatý

výstřih, ,e

lemovka

u krku, neutrální

velikostní 4 Y 6 label

Y l

8 Y 10 Y

98/104 4Y 110/116 6Y 122/128 8Y 134/140

10Y

98/104 912 Y 110/116

14 Y 122/128 134/140

146/152 12 Y 158/164

14 Y

146/152 158/164

50 10

€ 9,65

10 € 9,65/Kč 250,–

50

25.1401

SOL'S 25.1401

| Miles Baby

SOL'S | Miles

Bb

Baby

180g/m², Dětské pruhované 100% combed body

ring-spun

cotton, c180g/m², single 100% jerseysaná česaná bavlna

měkký úplet, široký výstřih, kon-

g

als-

collar trastní for lem more kolem space, krku, contrast rukávů bind-

a

noing

Hals hou, on Arm zapínání neck und arms Bein, na druky and Druckknöpfe legs, v rozkroku,

bottomim

Spopper neutrální fastening, velikostní neutral label

necklabel

3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 9,05/Kč 235,–

44

white/red

white/navy

25.1402

SOL'S | Marine Men

25.1402

SOL'S | Marine Men

Herren Men’s T-Shirt Langarm with T-Shirt Stripes gestreift

l

longsleeve

25.14

1402 100% gekämmte ring-

g

SOL'S pg

| Marine

ed Men

ring-spun

cP

Pánské pruhované tričko s dlou-

tailored hým rukávem

fit, fashionable weiter Rundhalsaus-

stripe

sdesign, 150g/m², feminine 100% neckline, česaná bavlna

chambray

innen, přiléhavý k schmale střih, l

módní Ärmel, l

vzor neutralesu proužku,

l

kulatý výstřih, lemovka u krku, úzké

Srukávy, – M – neutrální L – XL – XXL velikostní label

M XL – XXL

S – 50 50M – L 10

– € 17,40

50 10 € 17,40/Kč 445,–

25.1403

SOL'S 25.1403

white/red

| Marine Women

SOL'S | g

Marine Women

pg

l

Dámské g

pruhované g tričko s dlou-

g

gesponnene h150g/m², hým rukávem

100% Baumwolle 0% combed ring-spun

Taillierter 150g/m², c150g/

Schnitt, 100% česaná modische bavlna Streiwhite/navy

tailored přiléhavý fit, střih, fashionable módní vzor stripe

proužku,

sdesign, kulatý výstřih, feminine lemovka neckline, u krku,

chambray

innen, necktape, neutrální p, neutrales velikostní Nackenlabel

necklabel

25.1

403

XS – S – M – L – XL – XXL

SOL' L'S | Mari

ne

Wom

en

50 10 € 17,40/Kč 445,–

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


25.1699

SOL'S | Mia

Damen Dámské T-Shirt

tričko

155g/m², 100%

česaná k

rigspun

bavlna, 25 praná 1699

v silikonu, aumwolle, hladký silikon-

gewaschen, SOL'S úplet

| Single Mia

Jersey

vypasovaný g

střih, hlubší kulatý

155g/m², výstřih s rib 100% lemem, combed lemovka ring u

spun

cotton, krku, velmi silicon jemný finished, ished, povrch, single neutrální

jersey,

tailored velikostní cut, label

wide fine rib collar,

neck XS – S tape, – M very – L – fine XL soft – XXL

surface,

neutral size label

€ 7,20/Kč XS 50

– S – M 10

– L – XL – XXL

185,–

10 € 7,20

50 25.1698

516 SOL'S LS|Ma

Marvin

Pán 25 1698

Herren Pánské Slim slim-fit Fit T-Shirt

tričko

SOL'S 155g/m², | 100% Marvin

česaná rigspun

Men’s ring bavlna, gesponnene Slim praná Fit v T-Shirt

silikonu, Baumwolle, hladký silikon-

gewaschen, ú155g/m², úplet

100% Single combed Jersey ring spun

cotton, zúžený g

střih, silicon hlubší finished, kulatý single výstřih

jersey

fitted s rib lemem, cut, g, fine lemovka rib collar, u krku, neck velmi

tape,

very jemný fine povrch, soft surface, neutrální neutral velikostní

sizes

Größenlabel

S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,20/Kč 185,–

25.1119

SOL'S 25.1119

| Milky

SO

SOL'S 25 1119

| Milky

SOL'S | Milky Dámské raglánové t

irt bicolor

Dámské raglánové tričko bgekämmte

ringgesponnene 150g/m², d 100% l Baumwolle

částečně h

b

česa

l ná

Taillierter b150g/m², bavlna

Schnitt, 100% semi-combed

schmal eingefass-

ter mírně gRundhalsausschnitt vypasovaný střih, mit kulatý Elasthan,

vý-

tailored střih s dfi jemně fit, round žebrovaným neck with g elastickým

elas-

tlemem, raglánové rukávy v kontrast-

S sní – barvě, M – L lemovka – XL u krku

S–M–L–XL

50M –L 10

–X € 7,–

50 10 € 7,–/Kč 179,–

25.1190

SOL'S 25.1190

| Funky

SOL'S | Funky

or

150g/m², Raglan Dvoubarevné T-Shirt 100% tričko

bicolor halbgekämmte

ringgesponnene 150g/m², 100% Baumwolle

bavlna semi-com

combed

Nackenband, kulatý gtý výstřih schmall s jemně eingefasster

žebrovaným

elastickým lemem, raglánové rukávy

farblich v kontrastní g abgesetzte barvě, lemovka Raglanärmel

u krku

S – M – L – XL – XXL

100 10 € 7,–/Kč 179,–

25.1699

SOL'S | Mia

25.1119

SOL'S | Milky

ideální perfect ideal für

pro

for

digitální Digitaldruck digital ital print potisk

25

.169

698

SO

L'

S | Ma

rvin

25.1190

SOL'S | Funky

white

25.1188

SOL'S 25 1188

| Camo Men

SOL'S Pánské maskáčové | Camo g

tričko Men

Men’s 150g/m², Camouflage 100% částečně T-Shirt

česan

á

b150g/m², bavlna gge p 100% e e semi-combed

au e

Camouflage módní „maskáčový“ Muster, design, neutrales

eutrál-

fashionable ní velikostní camouflage

label

pattern,

neutral S–M–L–XL–XXL

– size – label – XXL in neck

S – M – L – XL – XXL

50 10 €13,85/Kč 355,–

50 10 € 13,85

25.1187

SOL'S 25 1187

| Camo Women

SOL'S Dámské maskáčové | Camo g

tričko

Women

150g/m², d 100% fl

částečně h

če

esaná

b150g/m², bavlna gge p 100% e e semi-combed

au e

Taillierter módní „maskáčový“ Schnitt, Camouflage

design, neutrál-


pattern, střih

neutral size label in neck

camo

fitted ní velikostní cut, fashionable label, mírně camouflage

vypasovan

25.1188

25

.11818

7

S – M – L – XL – XXL

SOL'S | Camo Men

SOL'

L'S | Camo

Women

50 10 € 13,85/Kč 355,–

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

deep black

mouse grey

grey melange

army

hibiscus

french navy

mint

white/orange

white/royal

white/red

white/navy

white/atoll

black/red

grey melange/

burgundy

grey melange/

royal blue

gold/kelly green

ideální perfect ideal für

pro

for

digitální Digitaldruck potisk

white/orange

white/royal

white/red

white/navy

white/atoll

white

deep black

mouse grey

grey melange

army

hibiscus

french navy

mint

black/red

black/grey

melange

grey melange/

burgundy

grey melange/

royal blue

gold/kelly green

camo

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece Sports & Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Outdoor

Polos T-Shirts

SOL'S

45


T-Shirts SOL'S

white*

black*

lime

lemon

orange

white

black

lemon

orange

25.1465

SOL'S | Justin

Herren Men’s Pánské Tank tílko

Top

150g/m², 100% částečně česa

bdná

ringgesponnene bring-spun bavlna

cottonBaumwolle

Rundstrickware, tubular bez postranních fabric, rib švů, Rippeinfassung binding na průramcíc

on arm-

anh

Aa výstřihu úzký

žebrovaný lem

S – M – L – XL – XXL – 3XL* –

4XL* – 5XL*

* k dispozici y

pouze v

těchto barvách

50 10 € 4,35/Kč 112,–

red

royal blue

atoll blue

25.1465

SOL'S | Just

in

25.1

475

SOL' L'S | Jane

red

royal blue

atoll blue

25.1475

SOL'S | Jane

Ladies’ Dámské Tank tílkoTop

150g/m², 100% částečně česa

bdná

ringgesponnene bring-spun bavlna

cottonBaumwolle

Feinrippeinfassung

jemně žebrované lemy

S – M – L – XL

50 10 € 7,25/Kč 186,–

white

black

25.1490

SOL'S | Coconut

25.1974

SOL'S | Mo

jito

white

black

25.1490

SOL'S | Coconut

Ringerrücken 25.1490

SOL'S 25.1490

| Coconut

ringgesponnene SOL'S S | Coconutrt

Baumwolle

Damen Ripp Trägershirt mit

220g/m², 100% halbgekämmte

2D Figurbetonter 220g/m², Dámské 20g/m², tílko

100% Schnitt, semi-combed Feinripp-

einfassung

220g/m²,

100% česaná bavlna

Stight tpřiléhavý fit, rib střih,

trim

vykrojená záda

S–M–L–XL

–10010

€ 8,15

100 10 € 8,15/Kč 210,–

25.1974

SOL'S 25.1974

| Mojito

SOL'S |M Mojito

220g/m², Men’s Pánské Tank tílko 100% Top halbgekämmte

220g/m², 100% česaná bavlna

přiléhavý g

střih, lemy z jemně žebro-

close-fitted vaného pp

úpletu

cut, 1x1 g rib

M – L – XL – XXL

100 10 € 10,15/Kč 260,–

46

white

fuchsia

mint

25.1189

SOL'S | Melody

25.1189

SOL'S | Melody

Mädchen T-Shirt

150g/m², 100% halbgekämmte

25.1189

SOL'S | Melody

olle

Schmal Girls’ Dívčí tričko

T-Shirt eingefasster Rundhalsausschnitt,

150g/m², an 100% Ausschnitt částečně und Schulter-

česa

bdná

naht ring-spun bavlna

Falten cotton gelegt (gerafft),

small úzký lem binding l na kulatém ßon round lbl výstřihu,

neck collar,

kcolla

white

výstřih 4 l Y t mírně tf 6 Y t nařasen, 8 Y k neutrální

d10 l

Y s,

12 Y

neutral 98/104 velikostní 110/116 size label label 122/128 zain krkem neck 134/140 146/152

black

4 Y 50 6 10 Y 8 Y 10 Y € 125,–

Y

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

lemon

50 25.1184

€ 5,–/Kč SOL'S | Joy

poppy red

Damen 25.1184 Spaghetti Top

SOL'S | Joyalbgekämmte

fuchsia

ringgesponnene Dámské tílko s tenkými Baumwolle, ramínky

5%

duck blue

160g/m², 95% semi-combed částečně česaná ringsbavlna,

Länger spun cotton, geschnitten, 5% elastan

5% elastane schmale Spa-

feminine delší střih, straps, tenká longer ramínka cut

25.1184

XS – S – M – L – XL

SOL'S | Joy

10 € 7,95/Kč Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


white

black

neon green

neon orange

25.1

.122

223

SOL'

L'S | Ja

maïca

25.1775

SOL'S | Sublim

a

Unisex

25.0579

SOL'S | Moka

25.1705

SOL'S | Magma Women

25.1406

SOL'S | Melba

Top

Tílko Tank Top

Ladies’ Dámské Racerbac

tílkorback Lightweight Dámské tričkoadies’ Ladies’ T-Shirt

XS € 6,30/Kč – S – M – L – XL – XXL

162,– XS velikostní – S – M label

– L – XL

L – XL

50 10 € 6,30 50

– S M 10

– € 8,35

120g/m², 100% polyester

Polyester

ležérní oversize Legerer delší Schnitt, cut, střih, deep extra hluboké armholes, tiefer průramky, Armausschnitt, suitable vhodné for sublimation

für pro Sublimation sublimaci

115g/m², 100% gekämmte předepraná combed ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

Legerer loose volnějšího ose fit, Schnitt, sheer střihu, jersey, Sheer hluboký race Jersey, výstřih, back, Ringerrücken, deep vykrojená neckline, „závodní runder curved Saum, záda“

hem,

tie-

115g/m², 100% gekämmte česaná combed ringspun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

XS–S– geeignet

S –

M – L – XL – XXL

fer a spodní Ausschnitt zakulacený mit schmaler lem, z příjemného Einfassung, materiálu, neutrales Größenlabel

neutrální

50 10 € 8,35/Kč 215,– S–M–L

50 – 10 € 8,35

10 € 8,35/Kč vypasovaný střih, hluboký kulatý výstřih, ff

lemovka kolem krku,

So überschnittener ohrnuté manžety Ärmel rukávů, mit neutrální Aufschlag, velikostní neutrales label Größenlabel

für designed Sublimation

for

sublimační Sublimation

geeignetisk

für designed Sublimation

for

sublimační Sublimation

geeignetisk

25.1

704

SOL' L'S | Magma Men

Sublimation Tričko

T-Shirt

rt

Dámské tričko pro sublimaci

M

Pánské tričko pro sublimaci

t

10 € 7,40/Kč S – M – L – XL – XXL

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 € 7,60/Kč 10 € 7,60/Kč 160g/m², 100% Polyester

polyester

160g/m², 100% Polyester, polyester, hladký Single Jerseyt

úplet

160g/m², 100% Polyester, polyester, hladký Single Jerseyt

úplet

cuffs žebrový on lem the výstřihu, collar, suitable vhodné for především sublimation na printing, sublimační neutralck

tisk,

Figurbetonter vypasovaný střih, Schnitt, lem výstřihu Rippstrickausschnitt rib s elastanem, mit bezešvé

Elasthan,

ut

tpřiléhavý g

střih, lem výstřihu rib s elastanem, bezešvé rukávy,

geeignet, size neutrální

label

velikostní neutrales Größenlabel

seams, rukávy, cotton hebké na touch, Ä

dotek, ideal neutrální for all-over-printing, velikostní label, neutral vhodné

size

pro

seams, hebké na cotton dotek, touch, Ä

neutrální ideal velikostní for all-over-printing, label, vhodné neutral pro všech

size

hny

XS – S – M – L – XL – XXL

weicher všechny Griff tiskywie Baumwolle, neutrales Größenlabel

weicher tisky Griff wie Baumwolle, neutrales Größenlabel

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

white

deep black

dark grey

jade green

burnt orange

raspberry

red

aqua

white

deep black

grey melange

coral

denim

caribbean blue

white white white

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts

SOL'S

Sports &

Outdoor

47


T-Shirts SOL'S

new

náhrada replaces ersetzt za Melrose

white

deep black

grey melange

flash pink

hibiscus

tango red

french navy

white

black

white

black

orchid pink

atoll blue

25.207

9

25.1

.138

5

25.1165

SOL'S | Metrop

ol

it

an

SOL'

S | Melr

lros

ose

SOL'S | Mi

nt

white

black

Ultra-Light

apple green

red

fuchsia

turquoise

white

black

jade

tango red

white

black

fuchsia

atoll blue

25.1186

SOL'S | Moody

25.1131 9

SOL'S | Marylin

25.1387

SOL'S | Mild

Dámské Ladies’ a e T-Shirt

tričko

Damen Ladies’ Dámské T-Shirt Cap tričko

Sleeve mit Flügelärmeln

T-Shirt

Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

S – M – L – XL – XXL

10 € 5,10/Kč XS – S – M – L – XL

€ 12,50/Kč 320,–

10 € 5,70/Kč 50 10 € 12,50

100% 150g/m², poločesaná 100% halbgekämmte bavlna předepraná ringgesponnene g p

proti srážení

Baumwolle

TfiProjmutý d střih, l široký kulatý d výstřih, kl ,p bb pletené d ll pásky na k výstři-

ři-n

hu, am Ausschnitt, pásek kolem Nackenband, krku, bez labelu neutrales Größenlabel

150g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

fiyp vypasovaný střih, široký výstřihusschnitt

S – M – L – XL

170g/m², 95% gekämmte česaná combed bavlna, ring-spun ringgesponnene 5% cotton, elastan

5% Baumwolle, elastane 5%

slim přiléhavý fit, with střih, extraordinary nápadný výstřih, collar, měkký soft grip

materiál

Figurbetonter XS–S–M–L–XL

S – – Schnitt, – XL

ausgefallener Ausschnitt, weicher Griff

do „v“

Dámské éje jemné ét tričkoirt

irt

Dámská jemná tunika

a

Dámské tričko s výstřihem € 8,35/Kč – – XXL

10 Saum, S–M–L–XL–XXL

size label – neutrales Gößenlabel

50 M XL

10

–X

€ 9,95

S – M – L – XL – XXL

€ 11,45/Kč 295,– 10 € 9,95/Kč 10 € 11,45 160g/m², 100% ringgesponnene bavlna ring-spun cotton, Baumwolle, 1x1 thin rib 1x1 binding Feinripp

115g/m², 100% ringgesponnene bavlna ring-spun cottonBaumwolle

150g/m², 100% halbgekämmte částečně semi-combed česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

feminine Figurbetonter přiléhavý cut, střih, superfine Schnitt, velmi jemný sehr rib material, feine rib materiál, Rippware, ld deep hluboký roundneck tiefer kulatý Rundhals

collar

výstřih

S – M – L – XL – XXL

super hluboký fine, výstřih, sheer dvojitě and soft prošité material, rukávy low a neckline, spodní lem, reinforcing

z velmi

us-

schnitt, jemného p verstärktes a měkký materiál, Nackenband, neutrální g Doppelnähte velikostní an label

Ärmeln m, neutral

und

Figurbetonter fitted vypasovaný ted and extra delší längerer long, střih, with neobroubené Schnitt, wide offene V-neck,

rolovací gerollte raw cut okraje, Säume, finish

hluboký

tiefer

SV geschwungener V – výstřih

M – L – XL V-Ausschnitt

48

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


white

black

dark grey

melange grey

khaki

kelly green

apple green

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

royal blue

french navy

atoll blue

mint

25.1388

SOL'S | Moonon

25.1182

SOL'S | Mixed Men

für designed Sublimation

for

sublimační Sublimation

geeignetisk

25.1155

SOL'S | Master

LDámské tričko s výstřihem do „V“

Men’s Pánské V-Neck tričko s T-Shirt

výstřihem do „V“

150g/m², 100% halbgekämmte semi-combed částečně česaná ring-spun ringgesponnene bavlna

cotton Baumwolle

150g/m², 100% halbgekämmte česaná semi-combed bavlna

bd

ring-spun ringgesponnene cotton Baumwolle

Figurbetonter fitted přiléhavý ted style, střih, very Schnitt, měkký soft feel, dotek, weicher halter lemovka Griff, neck, Nackenband, u elastane krku, V neck výstřih

V-Aus-

ribs

Tiefer deep hluboký V-neck V-Ausschnitt V výstřih rib with s elastickým aus elastane, Ripp mit žebrovým

necktape Elasthan, lemem, Nackenband lemovka

schnitt Selastickým – M – aus ýL – žebrovým

Ripp XL – mit XXL

Elasthan

lemem

S kolem – M – krku

L – XL – XXL

50 M XL – XXL

S – 50M – L 10

–X

€ 5,15 S – 50 50M M – L 10

– XL – XXL

€ 7,30

50 10 € 5,15/Kč 133,–

deep grey

melange

grey melange

heather

burgundy

heather blue

heather navy

25.1181

SO

L'S | Mixed Wome

n

25.1140

SOL'S | Must Men

The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

25.1150

SOL'S | Vict

ctory

50 10 € 7,30/Kč 188,– Men’s Pánské V-Neck tričko s T-Shirt

výstřihem do „V“

150g/m², 100% česaná bavlna

lemovka

lemem, wleme

Sleme

– M – bez L – XL bočních – XXLšvů

S–M–L–XL–XXL

100 –


– XXL


10 € 5,15

10 € 5,15/Kč 133,–

Ultra-Light

T-Shirt

Men’s Herren Pánské T-Shirt

tričko

Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

Men’s Pánské éje Sheer jemné ét Round tričkoNec

Neck net, S–M–L–XL–XXL

label

neutrales – – Größenlabel – XXL im Nacken

geeignet, S label

– M – L neutrales – XL – XXL Größenlabel im Nacken

– XXL

Nackenlabel, S–M–L–XL–XXL

50M –L–X

10X –Xverstärkte Schulternähte

€ 8,70

S – 50 M – L 10 –X

XL – XXL

€ 8,40 S – 50 M – L 10 –X

XL – XXL

€ 8,40 S – M – L – XL – XXL

10 € 8,40/Kč 10 € 8,40/Kč 150g/m², 65% polyester, 35% částečně

-combed

150g/m², 65% polyester, 35% částečně

-combed

115g/m², 100% gekämmte bavlna combed ring-spun ringgesponnene

cotton

gekämmte ring-spun česaná bavlna

cotton ringgesponnene Baumwolle

fashion módní střih, cut, wide kulatý round výstřih neck, s úzkým good lemem,

for subli-

schmaler vhodné pro Einfassung, sublimaci, l lbl für neutrální Sublimation k

velikostní

geeig-

gekämmte ring-spun česaná bavlna

cotton ringgesponnene Baumwolle

fashion fmódní střih, cut, wide kulatý round výstřih neck, s úzkým suitable lemem

for

m,

nitt

mit vhodné schmaler pro sublimaci, Einfassung, neutrální für Sublimation velikostní

super lehce přiléhavý fine sheer střih, and soft velmi material, měkký a wide tenký collar,

Leicht reinforded materiál, tailliert, hlubší shoulder, sehr výstřih, weiches neutral neutrální label dünnes etiketa,

at und neckflie-

S ßendes zpevněné – M – Material, L – stehy XL – na XXL weiter ramenou

Ausschnitt, neutrales

deep grey

melange

grey melange

heather

burgundy

heather blue

heather navy

white

black

dark grey

black

dark grey

grey melange

khaki

red

dark purple

sky blue

royal blue

french navy

mint

white

black

dark grey

grey melange

150g/m², 100% halbgekämmte semi-combed ring-spun ringgesponnene cotton Baumwolle

neck lemovka tape, u krku, elastane-fine V výstřih rib s jemným V-Neck-collar, elastickým tubular žebrovým

knittingick-

25.1142 SOL'

S

Mu

st Wom

omen

50 10 € 8,70/Kč 225,– Dámské jemné tričko

irt

115g/m², 100% bavlna

lehce přiléh

m

ý

zpevněné stehy na ra

S–M–L–XL–XXL

– – – XXL

Schulternähte

50 10 € 8,70

ash

orange

red

royal blue

navy

white

black

dark grey

115g/m², 100% gekämmte combed ring-spun ringgesponnene

cotton

tailored lehce přiléhavý fit, super střih, fine velmi sheer měkký and soft a tenký material,

Figurbetonter deep materiál, roundneck hlubší Schnitt, výstřih, collar, sehr reinforced neutrální weiches etiketa,

shoulder, dünnes

und zpevněné fließendes stehy Material, na ramenou tiefer Rundhalsaus-

schnitt, neutrales Nackenlabel, verstärkte

10 € 8,70/Kč 225,–

S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,70

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts

SOL'S

Sports &

Outdoor

49


T-Shirts STEDMAN

white

black opal

grey heather

kelly green

yellow

orange

scarlet red

05.2600

Stedman | Clas

assisi

c Women

05.2

000

Sted

ma

n | Cl

assi

sic Men

light blue

white*

hunters green

orange

deep berry

white*

bottle green

orange

bright royal*

bright royal

black opal*

kelly green

brilliant

orange

light blue

black opal*

hunters green

brilliant

orange

navy blue*

navy blue

real grey

kiwi

scarlet red*

bright royal

real grey

kelly green

scarlet red*

blue midnight*

blue midnight

soft grey

bright lime

burgundy

navy blue*

soft grey

kiwi

burgundy

ocean blue

05.2200

Stedman | Classic Juni

nior

Dětské d

tričko

h rt

Ladies’ Dámské T-Shirt

tričko

Herren Men’s Tričko

T-Shirt

110/116 XS 122/128 S 134/140 M 146/152 L 158/164

XL

€ 3,15/Kč 3XL*

eec

81,–

€ 3,90

110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

* only in these colors en erhältlich

– ur in – diesen – XL Farben – XXL erhältlich

– S

96 M L 12 dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 3,15 12 96

i 12

€ 3,90

12 € 3,90/Kč 100,–

155g/m², 100% bavlna

ring-spun cotton, heather grey: 85% cotton,

Dětské 85% 15% Baumwolle, viscose, tričko single krátkým 15% jerseykávem Viscose, ru

Single a kulatým Jersey vý

ýstřihem, na

zádech tubular zpevňující fabric, round lemovka, neckline, tubus shoulder střih bez to shoulder bočních švů.

necktape

155g/m², 100% bavlna, ring-spun hladký cotton, úplet

heather grey: 85% cotton,

85% ženský Baumwolle, kulatý výstřih, g15% lem

Viscose, kolem Single krku Jersey

Legerer regular S–M–L–XL–XXL*

– fit, Schnitt, – feminine – femininer XXL*

round Rundhalsausschnitt, neckline, neck tape Nackenband

155g/m², 100% ringgesponnene bavlna, ring-spun hladký cotton, úplet

Baumwolle, single jersey Single Jersey

tubular Pánské tričko fabric, s round krátkým neckline, rukávem shoulder-to-shoulder a kulatým výstřihem, necktape

rib

Slemovka – M – L výstřihu, – XL – XXL zpevňující

– 3XL* pásek na ramenou, střih bez

zu XS Schulter S Nackenband

M

L XL

* S k – dispozici M – L – pouze XL – v XXL* těchto barvách

S bočních – M – L švů

* only in these – XL colors – XXL – 3XL*

grey heather yellow sweet pink ocean blue grey heather* bright lime deep berry

ash* yellow light blue

96

white

black opal

white

black opal

grey heather

real grey

grey heather

bottle green

yellow

orange

scarlet red

bright royal

navy blue

blue midnight

bottle green

white

black opal

grey heather

scarlet red

bright royal

navy blue

orange

scarlet red

light blue

bright royal

navy blue

blue midnight

05.2300

05.2160

05

.210

100

Stedman | Classi

sic V-Neck

Men

Stedman | Comfort Wo

men

Sted

man | Comf

mfort Men

VTričko s výstřihem do V

155g/m², 100% ringgesponnene bavlna, ring-spun hladký cotton, úplet

Baumwolle, single jersey Single Jersey

tubus střih f

bez bočních švů, rib lemovka výstřihu,

zpevňující

S ramenní – M – L páska

– XL – XXL

M XL – XXL

S – 96 96M – L 12

– € 4,45

96 12 € 4,45/Kč 115,– Dámské tričko typu Heavy

vypasovaný střih, lemo

S – M – L – XL – XXL

Heavy Tričko

Herren Men’s T-Shirt

185g/m², 100% ringgesponnene ringspun ring-spun bavlna, cotton, Baumwolle, single jersey

Single Jersey

185g/m², 100% bavlna, ring-spun hladký cotton, úplet

single jersey

vypasovaný střih, lemovka kolem krkuausschnitt, Nackenband

tubus střih bez bočních švů, rib lemovka f

výstřihu, zpevňující -

sausschnitt S–M–L–XL–XXL

pásek na – ramenou

– aus – Rippstrick

XXL

12 € 4,90/Kč 126,– S – 96 M – L 12 – XL – XXL

€ 4,90

96 12 € 4,90/Kč 126,–

50

Die angegebenen Preise The indicaUvedené sind Richtpreise. ceny yj Konkrete jsou pouze Preise orientační. entnehmen Konkrétní ff Sie bitte ceny der najdete aktuell v fgültigen aktuálním Preisliste.

ceníku.


ORGANIC COTTON

new

white

black opal

real grey

scarlet red

bright royal

navy blue

05.2020 Sted

man

Classic-T Organic Cr

ew

05.9200 Sted

edma

man

Organic Crew

Nec

eck T „Jam

es


Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

05.9310 Sted

man

Organic V-Neck

T „Ja

net“

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

05.9300 Stedma

n

Organic Crew Neck T „Janet


The Die Uvedené angegebenen indicated ceny yj prices jsou Preise pouze are orientation sind orientační. Richtpreise. prices. Konkrétní Konkrete For effective ceny Preise najdete prices entnehmen v please aktuálním refer Sie ceníku. bitte to our der price aktuell list.

gültigen Preisliste.

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

bavlna

Cotton

05.9210 Stedman

Organic V-Neck T „James“

MPánské Herren T-Shirt

tričko

Organic Dámské Ladies’ tričko „Janet“ V-Neck s T-Shirt výstřihem “Janet”

do „V“

Organic Pánské tričko Men’s „James“ V-Neck T-Shirt s výstřihem “James”„V

do

„V“

€ 5,20/Kč iS

– – XXL

12 Ausschnitt with S–M–L–XL

elastane, – – mit neutral Elasthan, size neutrales label in neck Größenlabel im Nacken neutrales S–M–L–XL–XXL

in neck

Größenlabel im Nacken

S – M – L – XL

€ 9,50/Kč 245,– S – M – L – XL – XXL

€ 9,50/Kč 245,–

12 € 9,50 12 € 9,50

145g/m², 100% OCS certifikovaná g

bio bavlna g

předepraná

sproti Bio-Baumwolle, srážení

í, single Single jersey

Jersey

Tubusový tubular fabric, střih, taped ramenní shoulder pásek to a pásek

shoulder kolem krku

S – M – L – XL – XXL

155g/m², 100% OCS-certified certifikovaná organic česaná combed bavlna, ring-spun

žerzej

n

vypasovaný gg g střih, j V

yvýstřih, zesílené g stehy

y na ramenou, zpev-

tailored ňující lemovka, fit, deep žebrový overlapping lem výstřihu V-neck, s reinforced elastanem, shoulder

neutráln

ní tärk-

vseams, velikostní e c u taped e label a shoulder , za c krkem

u e to shoulder, ac e ba wide d, neck ppbü drop, dc e rib a

collar

155g/m², 100% OCS-certified certifikovaná organic česaná combed bavlna, ring-spun

žerzej

n

V výstřih, gg zesílené g j stehy ytehy na ramenou, g zpevňující y lemovka,

overlapping Überlappender žebrový lem V-neck, výstřihu V-Ausschnitt, reinforced s elastanem, verstärkte shoulder neutrální Schulternaht, seams, velikostní

tapedlabel

Schul-

ter-Nackenband, shoulder za krkem

to shoulder, Rippbündchen rib collar with am elastane, Ausschnitt neutral mit Elasthan,

size label

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

pacific blue

frosted blue

Organic Bio-Baumwolle

Baumwolle

Cotton

05.9370 Sted

man

Organic Crew Neck T „Jamie“

Organic Pánské tričko Herren Men’s „James“

T-Shirt “James” „James“

Organic Dámské Damen Ladies’ tričko „Janet“

T-Shirt „Janet“

“Janet”

Organic Dětské tričko Kinder Kids’ T-Shirt „Jamie“

“Jamie” „Jamie“

12 € 9,50/Kč S – M – L – XL

€ 9,50/Kč 245,– 122/128 134/140 146/152 158/164

12 12 € 6,55/Kč 155g/m², 100% OCS-certified certifikovaná organic česaná combed bavlna, ring-spun

žerzej

n

155g/m², 100% OCS-certified certifikovaná organic česaná combed bavlna, ring-spun

žerzej

n

155g/m², 100% OCS-certified certifikovaná organic česaná combed bavlna, ring-spun

žerzej

n

c

bez gg bočních g švů, j zesílené ysílené stehy na g ramenou, y zpevňující le-

Verstärkte movka, f žebrový d Schulternaht, h ld lem výstřihu Schulter-Nackenband, s elastanem, d h ld neutrální hRippbündchen

ld velikostní

b

am collar label Ausschnitt za with krkem

elastane, mit Elasthan, neutral size neutrales label in Größenlabel neck im Nacken

vypasovaný gg g střih, j široký y

výstřih, g zesílené yramenní švy, zpev-

tailored ňující lemovka, fit, wide žebrový crew neck lem rib výstřihu collar s with elastanem, elastane, neutrální

reinforced hul-

vshoulder velikostní , seams, label za taped krkem, shoulder bez bočních , to pp

shoulder, švů

neutral size label

c

bez gg bočních g švů, j zesílené ysílené stehy na g ramenou, y

zpevňující le-

tubular movka, construction, žebrový lem výstřihu reinforced s elastanem, shoulder seams, neutrální taped velikostní

shoulder

am to label shoulder, Ausschnitt za krkem

rib mit collar Elasthan, with elastane, neutrales neutral Größenlabel size im in Nacken

neck

S – M – L – XL – XXL

iS mit S–M–L–XL

in neck

Elasthan, – – neutrales Größenlabel im Nacken

S M L XL

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

pacific blue

frosted blue

white

black opal

indian yellow

pepper red

lavender purple

Bags, Umbrellas Caps & Hats Underwear, Workwear & Shirts, Business Jackets & Vests Fleece

Sweats

& Accessories Baby & Towels Safety & Trousers

Polos T-Shirts STEDMAN

Sports &

Outdoor

51


T-Shirts STEDMAN

Flammgarn

white

black opal

slate grey

crimson red

true blue

bahama green

05.9400

Stedman | Slub T „Shawn“

05.9500

Stedman | Slub T „Sharon“

white

black opal

crimson red

true blue

bahama green

05.9400 Stedman

Slub Sl

05 T 9400

“Shawn”

Stedman

Slub Men’s Slub T „Shawn“

T-Shirt

140g/m², 05.9400 l 100% b h

ring Stedman

sSlub l yb

T

„Shawn“

140g/m², 100% ring-spun cotton,

140g/m², 100% ringgesponnene

bounded Pánské tričko

neck drop, g sleeve and

b1 Eingefasster 140g/m², 100% Rundhalsausschnitt,

bavlna

stitches,

care Handstiche Módní label kulatý in an the výstřih, Ärmelabschluss side seam, zpevňující

neutral

und

Saum, size spáska label

na

neutrales ramenou, Größenlabel hrubší stehy im na

S lemech – M – rukávů L – XL a – kolem XXL krku,neutrál-

S – velikostní krkem.

M – L – XL label – XXL

za

ní 24

€ 8,85

M 12

XL – XXL

S – 24M – 24 L 12

– € 8,85

12

€ 8,85/Kč 230,–

24 05.9500 12 Stedman

Slub Sl

05 T 9500

“Sharon”

Stedman

Stedman

Slub Ladies’ 05.9500 T Slub „Sharon“

T-Shirt

Slub T „Sharon“

140g/m², 100% ring-spun cotton,

sDámské 140g/m², ubyak

tričko 100% ringgesponnene

slim 140g/m², rib collar, 100% fashionable bavlna

wide neck

dLehce vypasované, hlubší kulatý

vý-

střih, f, zpevňující pásek na ramenou,

and hrubší dbottom stehy h hem na Ä lemech with l bgrain rukávů hl stitches,

ahe

d

Saum, kolem krku, neutrales neutrálnívelikostní Größenlabel im

label

washable za krkem.

at 40°

S