Aufrufe
vor 9 Monaten

EUROPA JOURNAL - HABER AVRUPA JÄNNER 2018

www.europa-journal.net

OCAK

OCAK 2018 HABER AVRUPA AVUSTURYA - 2 Avrupa‘nın değişik ülkelerinde olduğu gibi, Avusturya’da yaşayan Türklerle de zaman zaman bir araya geliyor; kendileri ile konuşma fırsatı buluyorum. Konuştuğum Türklerden bir kısmı senelerdir “Kendim gurbet elde, gönlüm sılada” duygusuyla yaşıyor. Hemen her gün evden çıkıp iş yerine sosyal hayata geçerken, adeta Sirkeci Garından hareket eden trendekilerin yaşadığı zihinsel karmaşaları yaşıyorlar. Bu soydaşlarımız yaşadıkları anın keyfini çıkarmak, yaşadıkları ülkenin kendilerine sağladığı imkânları değerlendirmek yerine bulundukları yerde Türkiye’yi yaşıyorlar. Bunları yazarken kimseyi suçlamıyorum, niyetim bu değil. Elbette aklımız da fikrimiz de Türkiye ve Türk dünyası ile olsun; yüreğinizdeki Türkiye sevdası eksilmesin. Elli yılı aşkın gurbet şarkılarına bir son verip, kendimizi hayatın gerçeklerine göre doğru konumlandırıp, somut ve ulaşılabilir olan kısa, orta ve uzun vadeli hedefler için çalışalım. Evlatlarımızı da bu bilinçle geleceğe hazırlamaya gayret edelim. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmenin zamanı geçiyor. Anı yaşamak yerine geçmişte yaşamanın, yaşayamadıklarımızı bugün telafi etmeye çalışmanın geleceğe katkısı olmayacağını unutmayalım. Bu tutumun mevcut sorunlara çözüm üretmeyeceğini; istikbal uğruna çıkılan yoldan geri dönmenin bu saatten sonra kolay olmadığını hepimiz pek ala biliyoruz. Hadi gözü karartıp memlekete döndük diyelim, ele güne muhtaç olmadan yaşayacak birikimimiz var mı? Bu birikim bizi nereye kadar götürecek? Çünkü birikimin üzerine koymazsak gün gelir, elde avuçtakini tüketirsek ne olur? Hazıra dağ dayanmaz. Türkiye’de yaşayan herkes çocuğunun iyi bir eğitim alması, toplum içinde AKADEMİSYEN GÖRÜŞÜ saygın bir meslek sahibi olması için adeta seferber olmuş. Geleceğe yapılan en iyi yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Çünkü bu günün meselesi “bir dükkân, bir arsa veya bir daire” satın almak değil; zor ve uzun vadede sonuç alınan eğitim yatırımıdır. Ülkede ekonomik durumu iyi olanlar, çocuklarına yurt dışında eğitim aldırıyor. Bunu yapamayanlar özel dersler, özel okullar araştırma çabasında. Eğitim, kulağa hoş geliyor, ama onun sabır, özveri ve hayatın kimi zevklerinden feragat etmeyi gerektiren uzun bir süreç olduğu unutulmamalı. Hem okuyan, hem okutan için. Herkes evladının toplumsal ve sosyal hayatın içinde bilgi, beceri ve tutumları ile saygın bir yer edinmesini ister. Onların bulundukları ortamlarda saygı gören, seçkin bireyler olarak kabul görmesi için gayret eder. Eğitimin amacı da budur. Çocukların yetişmesi, hem de iyi yetişmesi, aynı zamanda toplumun yaşam standartlarının yükselmesi, ülkenin gelişmesi demektir. Yükselen yeni nesil, ülkenin yükselmesini ve sosyal refahının artmasını sağlayacaktır. Her bir bireyin duygusal, bedensel, zihinsel açıdan önceden koyulan gerçekçi hedeflere göre yetiştirilmesi de ancak iyi bir eğitim planlaması ile gerçekleşir. Öngörülen bu hedeflere ulaşmak, her bir bireyin kendi yaşantısını bu hedeflere göre düzenlemesi ile mümkün olur. Örneğin okula giden öğrenci derslerine düzenli çalışırken, velisinin de okun okul başarısını takip etmesi, öğretmenleri ve okul yönetimi ile yakın işbirliği içinde olması gerekir. Bir öğrenci veya veli kendi yakın çevresinde okula giden, başarılı örnekleri görmez veya görmezden gelirse, ulaşılan Ö S EUROPA T E R R JOURNAL I E C H Prof. Dr. Mustafa ÇAKIR Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Türkler Araştırma Merkezi Müdürü – Eskişehir mcakir@anadolu.edu.tr Yaşlılığın güvencesi de eğitimdir başarıları küçümser, onun başarılarını değersizleştirmeye çalışırsa, o kişi sadece kendine değil, arkadaşına ve dolayısı ile topluma da zarar vermiş olur. Bunun yerine kendisi de çocuğunu okutmaya, veli olarak kendini geliştirmeye gayret gösterirse, hem kendi geleceğine, hem de topluma faydalı bir çaba göstermiş olur. Millet olabilmenin, aydınlanmanın, kalkınmanın, özgür ve demokratik bir toplum olabilmenin yolu eğitimden geçmektedir. Eğitim, toplumda kişiler arası iletişimi kolaylaştırır; toplumun bireylerinin yaşam kalitesini geliştirir. İnsanoğlu hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın, insanı ve onun doğasını tanımak çok önemlidir. Bunun birinci şartı insanın kendini tanıması, eksik yönlerini geliştirmeye çalışmasıdır. İnsanı ve onun doğasını tanımanın en kestirme yolu da insanın kendisi ile iletişimi ve kendini tanıma çabası da kendini yargılamadan anlamaya çalışması ile olur. Böylece insan kendinin eksik yönlerini görür, duygu ve heyecanlarının altındaki nedenleri keşfeder. Bu da eğitim ve kültürleme ile mümkün olur. Yaşadığınız toplumda başarılı olabilmek için toplumun yapısını iyi tanımak gerekir. Bu da eğitim süreçlerinde gerçekleşir. İnsanda var olan cevheri işleyen, onun özünü geliştiren örgün eğitim süreçlerinde, özetle okul hayatında, başarılı olmanın yolu toplumda konuşulan dili iyi öğrenmekten geçer. Konuşulan dili iyi öğrenebilmek için ise önce köken dilinin, yani Türkçenin iyi öğrenilmesi gerekir. Başarılı bir iletişim için de toplumda ortak konuşulan dili, yani Almancayı ve hedef kültürü iyi bilmek, karşılıklı ilişkiden beklenenleri anlayabilmenin ön şartıdır. Dili iyi bilmek, doğru konuşmak kendiliğinden olmaz. Bunun için çaba göstermek gerekir. Evde konuşulan dil ile okulda öğrenilen dil arasında fark vardır. Okul çağındaki çocukların köken dillerini mutlaka bir rehber öğretmen eşliğinde, okulda öğrenmelerinde yarar vardır. Bir çocuk, kendi sosyal çevresinde, ailesinde öğrendiği dili geliştirmezse, ikinci dili öğrenmesi veya edinmesi de o denli zor olur. Bu nedenle birinci dilin de öncelikle iyi öğrenilmesi için başta ebeveynler olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin de çaba göstermesi gerekir. Burada ilk görev ve sorumluluk velilere sonra da öğretmenlere düşmektedir. Bir okulda yeterli sayıda Türk öğrenci varsa ve bu çocuklara verilecek Türkçe dersi için öğretmen yoksa velilerin okul yönetiminden ve eğitim dairesinden öğretmen talep etme hakları bulunmaktadır. Bu hakkın talep edilmesi için de yine velilerin bir arada ortak hareket etmesi ve talepkâr olması gerekir. Bunun için de öncelikle okul aile birliği toplantılarına katılım, burada söz sahibi olmak gerekir. Taleplerin okul aile birliği ve veli dernekleri üzerinden yapılması, sonuç alınabilecek etkili ve verimli bir seçenektir ve bu seçeneğin iyi değerlendirilmesi gerekir. Sürekli uyumun bahsedildiği bir ortamda, insanlar bulundukları sosyal çevreye uyum sağlamaya çalışırken, sahip oldukları gibi köken kültürleriyle kabul edilmek, söz ve davranışlarının dikkate alınmasını bekler. Buna karşılık, bulunduğu çevreden kabul görmenin, saygın, eşit haklara sahip bir yurttaş muamelesi görmenin gereklerini de yerine getirmesi beklenir. Bir kişinin toplumsal ve sosyal hayatın içine girebilmesi ve farklı bir dili konuşan, öteki kültürün taşıyıcıları tarafından kabul görmesi için yaşadığı ülkenin vatandaşlığını alması, vergisini ödemesi vb. yeterli ölçüler değildir. Öncelikle içinde yaşadığı toplumun dilini iyi konuşması ve başarı ile tamamlanmış bir eğitime sahip olması, toplumsal ve sosyal hayatın gerektirdiği etkinliklerin içinde yer alması gerekir. Bu sayılan gereklilikler, iletişimin ve sosyal ve kültürel hayattaki başarının ipuçlarını da hatırlatmaktadır. Muhatabınızı önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalışın. Bu süreçte yani köken dilini doğal ortamda edinilen düzeyin üzerine çıkarmazsak, hedef kültürü ve o kültürün taşıyıcılarının dilini istenen düzeyde öğrenip eğitimlerimizi tamamlayamayız. Hayatta başarı için öngördüğümüz hedeflere ulaşmakta zorluk çekeriz. Toplumsal ve sosyal hayatta karşılaştığımız dil ve eğitim yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntılardan kurtulmanın yolunu Türkiye’ye, ana vatana dönmekte ararız. Hâlbuki sahip olunan yetersizliklerin üstesinden gelebilmek için Türkiye’ye dönmek de doğru ve etkili bir çözüm değildir. Aksine yeterli hazırlık yapılmadan, hayallerde yaşatılan bir ülkede kurulacak yeni bir hayat, mevcut sıkıntıları daha da karmaşık hale gelecektir. Yani güneş hangi yönden vurursa vursun, gölgenizden kurtulamayacağınız gibi, eğitimsizliğin yol açacağı sorunlardan kaçışın ve kurtuluşun reçetesi de yine eğitimin kendisidir. Aristoteles’in dediği gibi, yaşlılığın güvencesi de eğitimdir. Milletlerin geleceği, evlatlarının alacağı eğitimle ve ona göstereceği özenle doğru orantılıdır. 6€ Hızlı Havale* Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın! • DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine göndereceğiniz havaleleri bir saat içinde Türkiye’de hiçbir ek masraf kesilmeden memlekete gönderiyoruz. • Havalelerinizi ister Avusturya genelindeki 27 şubemizden, ister internet şubemiz üzerinden online yapın, paranızı hesaplı, güvenli ve hızlı bir şekilde memlekete ulaştıralım! Haftaiçi uzun çalışma saatlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca Viyana şubelerimiz Cumartesi günleri de açık! * Bireysel müşterilerin DenizBank A.Ş., İş Bankası ve Halk Bankası’na yaptıkları 200 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret. Müşteri Hizmetleri 0800 88 66 00, www.denizbank.at DenizBank bir Sberbank grubu kuruluşudur.

3 - AVUSTURYA HABER AVRUPA OCAK 2018 2018’in Yenilikleri... Ailelerin Gelirleri Artacak mı? 2018 yılı yenilikleriyle birlikte geldi. Çalışanların çoğu doyurucu bir zam aldı. Birçok sektördeki ücret zammı, enflasyonun üzerinde oldu. Sigara içebilme yaş sınırı yükseltildi. Avusturya‘da kalan son eski tip ortaokullar da yeni tipe dönüştü. Aileler için yapılan çocuk yardımının da arttırılmasına karar verildi. Yeni yılla birlikte aileler devletten daha çok destek alacak, aile yardımı %1.9 arttırıldı. Bu yılın başından itibaren aileler çocukları için doğumdan itibaren 114 euro, çocukları 3 yaşında olan ebeveyn 120 euro alacak. 10 yaşından itibaren aile çocuk için 140, 19 yaşındaki çocuk için devletten 165 euro destek alacak. Çok çocuklu ailelerdeki, aile yardım parası artışı düşük kaldı. İki çocuklu aile her çocuk için 7 euro fazla alacak. Ağır özürlü çocuk için ödenen ekstra meblağ 155 euroya çıkarıldı. 2018 Yılı Birçok Yeniliği Beraberinde Getirdi... %1.7 olarak öngörülen enflasyonun üzerinde artan yalnız ücret ve maaşlar değil, emeklilerde de aylıklar, sosyal sınıflamalara göre arttırıldı. Düşük aylıklı emekliler için artış %2.2 oldu. Ailelere daha çok para ÖVP-FPÖ Hükümetinin ilan ettiği ‘Aile Bonusu’ 2019’da başlayacak. Aile yardımı ise hemen geçerli olmak üzere %1.9 arttırıldı. Ayrıca Avustuya genelinde çocuk bakım merkezleri de yaygınlaştırılıyor. 18 yaş öncesi sigara içilemeyecek Sigara kullanmaya başlama yaş sınırı 16’dan 18’e yükseltildi. Tüm eyalet gençlik sorumluları bu konuda hem fikir. Şu anda yasal düzenleme için çalışıyorlar. Hükümet Mayıs’ta başlaması planlanan lokantalarda sigara içme yasağından ise vazgeçildiğini açıkladı. Muayene için uzun bekleme süreleri kısalıyor Sağlık alanında yeniliklerde dijitalleşme ön plana çıkıyor. Reçeteler Ö S EUROPA T E R R JOURNAL I E C H ve sevkler artık elektronik olarak E-kart kanalıyla yapılacak. Belirli bekleme süreleri kısalıyor: Bilgisayar tomografisi randevusu 10 gün içinde, MR randevusu 20 iş günü içinde alınabilecek. Elektronik kart ücreti 11.70 euro oluyor. Eski ortaokullar tarih oluyor Bu yılın sonbaharına kadar yeni ortaokullar eskilerin yerini alacak. (AHS-Unterstufe kalıyor.) Yeni eğitim yılında her bir eğitim kurumu için daha çok otonomi öngörülüyor. 8 okula kadar okullar aralarında kümelenebilecek. Hükümetin dediği doğrultuda olursa 2018 sonbaharında, eğitim yılının başlamasıyla sınıflarda alt ve üst öğrenci sayısı sınırı kaldırılıyor. Uzun süreli öğrencilere, öğrenci harçları tehdidi Sonbahar döneminden itibaren çalışan uzun dönemli öğrencilere öğrenci harcı ödeme zorunluğu uygulanacak. Esasta Avusturyalı ve AB ülkelerinden olan üniversiteliler normal süre artı iki ekstra sömesterde eğitimlerini tamamlamaları halinde öğrenci harcından muaflar. Yeni hükümet programında genel öğrenci harcından söz ediliyor, fakat gerçekte ne zaman uygulamaya konulacağı noktası belli değil.

MIU Folder Jänner 2018
prima! Magazin – Ausgabe Jänner 2018
Immobilien Zeitung Ausgabe Jänner 2018
FW-Tirol Magazin Jänner 2018
EVENT JOURNAL HERBST 2018
Die Weinstraße - Jänner/Februar 2018
Wannsee Journal Nr. 2/2018
Lankwitz Journal Nr. 1/2018
Lankwitz Journal Jun/Jul 2018
EVENT JOURNAL DEZEMBER - JANUAR 2018
Wannsee Journal Aug/Sept 2018
Baden-Journal Mai - Juli 2018
zimmo-Jubilaeumsausgabe Jänner 2018
Mauritiushof Naturmagazin Jänner 2018