Aufrufe
vor 6 Monaten

Hebraeische Quadratschrift

lia man nad) ~tlit6tn

lia man nad) ~tlit6tn tiae 2llort6ilß fiir!tn otitr tJtrliingtrn fann. mu~tloe gttuö~nt Pd) ljana unti ~ugt an tiit nun 3u trfiiUtntitn Sorötrungtn 1 öit ~wfJI'ta6tn tint' 21lJodt6 tng antinantitr !U fd)it6tn, tJon nlJort !U U!Jort Ö06 rtd)tt ffiars Öt6 ~6J'tanßt' !U ffnfitn. tlitfte mors Ött $d)iiljUng ifi 6ti Ötr ~t6roifd)tn $d)rift 6tfonfitr6 fd)tuitrig UnÖ tigtnartig, ÖO man mit Ötm Qtnfa~ Öt6 ~in!U!UfiigtnÖtn ~ud)Jla6tn fd)on fitJTtn tJoUt ~rtitt !U!iiglid) ftinte ~6ftantite tJom tJor~trgt~tntitn ~ud)Jla6tn 6tad)ttn murs. ~urstrtitm gt6tn tiitft 116ungen öit 6tfit C8tltgtn~eit, fd)tuierige ~ud)fla6enformen immer tuittitr 3ur ~ntutntiung !U 6ringen. llinige litr .Uorfd)rifttn fiir titn $oftr ('!~orafd)rti6er), öit aud) fur une gan3 lt~tid) Pnti, ftitn ~itr angefii~rt: ,lfint '!~oraroUe, tiit o~nt J!iniierung gtfd)rit6tn lfl, iJl untauglid). Jtuifd)en !t!Jti )dien murs Ötr l\aum tJon einer, !tuifd)tn jt !t!Jd morttn au l\aum einte ~ud)Jla6tne, !tuifd)tn !t!Jd lolumnen öer l\aum tinee tlaumene freigdaJTtn tutrtien. Jn titr $d)riftftitt fti o6en tin lttrtr l\aum tJon !tuti, unten tin fold)er tJon tirti Singu6rtittn'. ~ti litn mannigfad)tn 116ungtn tuirti man feflJ'ttUtn fönntn1 aars tiit lfin~altung fold)u .Uorfd)rifttn ft~r tutrttJoUt tlitnl'tt ltifltn fann. Jttiod) ifl tiit freit $d)riftgeJlaltung 1 tuit tuir Pt in tiitftm ~ud)t !U Ioren tJtdud)en, dtuae ro .Uitlfiiftigee, ja re~r oft gan! JJerfönlid)es, aars tuir mit tintr flrengen $d)rei6norm niemale tuertien auefommtn fönnen. ~u' litr SuUt ßtr 116ungen una ~tifpielt tuirti es tiem $d)rti6u gelingen muffen, nod) tJitlt antitrt gultigt l\egeln . unti C8tft~t aue Iien $d)rift6iltiern ~eraue­ !Uitfen. tlit perfönlid)t finJleUung 3ur .id)riftgeflaltung 1 tiit ~rt fit' Wtrf!tuges, tiit .ftiirft au Setier, liie C8rorse tier .fd)ri(tflod)e tuertien uns in litr ~norönung öts $d)riftfpitgtls leiten miiJTtn. 2lltfentlid) trfd)tint uns tiit .Uorfd)rift au J!iniitrung. $it foU Öa!U 6titragen, tint im $innt unftrts C8tft~ts ,tJoUfommtnt $d)rift' !U tr~alttn. ~ud) tuir tuerlitn 6ti titr ~nlagt grorser $d)riftftltitr auf J!iniitrung nid)t tJtr!id)ttn fönnen. Ja man möd)te eint fold)t geratit fiir tijt ~t6riiifd)t $d)rift tmpft~ltn. tla Pt linfsliiuffg il't 1 tuirti tint $d)rti6rid)tung tJon une gefortiut 1 tiit giin3lid) fremti ifl. tlit t)altung titr ljanti tdd)tutrt titn 1l6u61id u6tr tiit gan!t ltilt. tlit 6trtit6 o6tn trtuii~ntt figtntiimlid)ftit, tiars !tuOr Öit $d)rift als fold)t linfsliiuffg iJl, a6tr Ötr tin!tlnt ~ud)Jla6t tuittitr im Juge tJon linfs nad) red)ts gefd)rit6tn tutrßtn murs, erM~t !U ~nfang titr D6ungen tiit $d)tuierigfdt tiee C8tlingene dner tuo~lgtorlindtn $d)riftrti~t. mit gutem 1ftfolg il't tiaf tiurd)giingig liniierte l\td)tn~tft una titr liurd)­ liniitrtt ororse ~rief6ogen61od 6tnii~t tuortien. $piittr 6tnu~t man unliniitrtte JJapier1 gege6tntnfaUe mit C8t6raud) eint' J!inien61attes. !lad) geniigtntitr tlurd)u6~ng litr ~t6riiifd)tn $d)nur!ugfd)rift fönntn tuir !Ur ~ana­ !Ugfd)rift1 öit mit lier .1!u-Setier · auegefii~rt tuirli, ii6trgt~tn. tlit 6efonlitrt nlirfung titr !g-Sttitr laJTt man 3utJor tiurd) Qtuefu~rung freier J!inienornamtntt ftnntn ltrntn. "Qfud) ~iu 6eginnen tuir mit möglid)Jl fiarftn Sttitrn unli mit grorsangtlegten ~d)fla6tnformen (J!g f3"""f5). Sitr öit lfigenart lier $d)rift ifl nun tiit Stlitr~altung tJon ausfd)laggt6tntitr ~ttitutung. ljalttn tuir tiit Sttierfante ro, · aars fle in einem 2llinftl uon 90° !Ul ~Orl!Ontaltn !init J'tt~t, ro tr~alttn tuir 6d Su~rung Ötr Sttitr in tuagtrtd)ttr l\id)tung tintn tJoU6rdten $trid). tlagegen tuirti ßtr ftnfrtd)te Ql6flrid) ft~r fd)mal una tiunn. .fe~n tuir tiit Sttitr ro an, aars ölt uoUt Stlitr6rdtt in tintm 21llinftl 14

tJon 45° !Ur tuagmtfJten J!inie Jle6ft fo tueratn tJertlfaltr una 60ri!Ontofer .ffrldJ in gleid)tr .fpudreitt erfd)dntn. unrer ljeft ent6ölt .fd)riftm ßer uufd)itßenen seau­ JleUungen. lllir tuoUen aud) ßen .fd)rd6er an feine 6eftimmten ma~t una fjoltungen 6inßen 1 a6u mitgeteilt fei 1 aa~ PdJ im J!aufe ßer uielfad)en D6ungm ao.r, eine fogmannte !tormalfeau6altung una !tormtd6ud)J'ta6en6ö6t 6erau~gefttUt 6at. ~dat6 möge nad)J'te6enöe }eid)nung iUuftriuen. 1 2 3 !tormale $d)rift6ö6t: t!lntdlung ßer .fd)rift!eife in 4 irdlt. ~dfpiel A normalt 5eßer6altung.

Hebräische Grammatik; für den Unterricht mit Übungsstüchen ud ...
Champions und Junge Talente im Wettstreit - Schweizer ...
Streamline Produktreihe - Coates Screen
Tintenbegrenzung bei Mischfarben
Drucksysteme - DOXNET
GT782 deutsch Außen.ai - Brother
PDF-Katalog Panasonic und Philips/Sagem - Cometo
Produktbl. JV2-130 final - GSD
PDF-Katalog brother - Cometo
A4 Broschüre Clever einkaufen - Clever einkaufen für die Schule
Desktop-Drucker mit Schneidefunktion: benutzerfreundlich und ...
Gemische und Trennverfahren - GIDA
Palettenweise Sekt dank TB-2A - Bluhm Systeme GmbH
Übersicht Drucker und multi- funktionssysteme - Brochures - Canon ...
Fotografie & Fine Art - PR Bürosysteme GmbH
HAKRO Katalog 2017
Katalog Witte Werkzeuge (deutsch) - Kirchhoff Gruppe
PDF Datenblatt Roland LEJ-640 - Aufkleber-fabrik.de