Aufrufe
vor 9 Monaten

Der Burgbote 2008 (Jahrgang 88)

Dat Zillchespell, et

Dat Zillchespell, et lääve huh! Ne joden Ovend wünsch ich üch. De Allermieste kenne mich, un wisse, dat ich av un zo janz jähn jet dechte. Un esu han ich e beßje üwerlaat, un han e klein Jedeech jemat. Un zwor will ich üch jet verzälle vum Edelmann bei uns in Kölle. Dat Zillchespill, de Lück wore platt. Zum Dank de jov et Beifall satt, für fünnefunzwanzich Vürstellunge, die sin uns wirklich jot jelunge. Un alle Lück die wore früh. Dat Zillchespell, et lääve huh! Zwor bin ich nit dä Präsident, och nit dä Baas, dä jeder kennt, doch will ich trotzdem he un hück mich ens bedanke bei dä Lück die Widder dofür han jesorch, dat die Cäcilia Wolkenburch wie immer, och in diesem johr allt Widder so erfogreich wor. Ich will jar keine Name nenne, un don se och nit alle kenne die dozo beijetrage han. Doch dank ich wirklich alle Mann. Un weil ich jo ne Dänzer bin, schließ ich mich dobei selbst mit in. Dat heißt, ich danke nit nur üch. e bißje Dank jeit och an mich. Dä jrößte Dank in disem johr jeit sicherlich, dat es doch klor, an unsere Heinrich, Mann oh Mann, wat dieser Heinrich nit all kann. Denn dä hät jo dat Stock jeschrewe, un et is jar nit üwerdriwe wann ich jetz sage: leeve jung, dat Stock wor jot, dat hatte Schwung 38 wor löstich, spritzich, janz apaat, et hat uns all vill Freud jemaat. Mer kunnt sich prächtig amüsiere, un dofür don ich jratuliere. Schriev noch e Stock, maach Wigger su. Dat Zillchespell, et lääve huhl Wer wor dobei, beim Zillchespell, dem ich noch danke sage will? Dem Regisseur, dem Inspizient, dä Musiker, dem Dirigent, dem Repetitor, Arrangeur, - wo kritt mer söns de Noten her - dä janzen Technik, Ton un Leech, vum Opernhuus, mer danken üch. Dem Bühnebild, dä Requisit, - denn ohne die, do jeit et nit - Kostüm un Maske, jarderob, für an der Balch un op der Kopp, koot alle Lück die irjendwann un irjendwo jeholfe han domit dat Zillchespell als Stock is Widder ens su jot jejiöck. Un och die Choreographie wor richtich jot, wat willste mih. Denn unsre neue Choreograph der möht sich öntlich mit uns av. Dröm darf he dat Ballett nit fähle, mir däten uns och richtich quäle. Dann dank ich noch zum Schloss, jenau: dä Sänger vum KMGV. Ich sach et noch ens, passt jot op, ich setz sujar noch einer drop: dä Präsident, dä Baas un ich, mir all zesamme danken üch. Un eines dat is janz jewess, dat dä Erfolch jet Schönes es. Doch kütt zueesch, dat wisst ihr all, jet Möh un Plach op jeden Fall. Dat mäht jo nix, dat es esu. Dat Zillchespell, et lääve huhl Wie immer deite mir vill probe, dä Regisseur deit och ens tobe, jenau esu wie der Dirijent wenn ens ne Ensatz woot verpennt.

Dann Widder deit hä richtich höppe un bröllt zum Chor: ihr sit am schleppe. Beim nöchste Mol wor et zu schnell, dä weiß jo och nit wat hä well. Doch hat et miestens jot jeklapp mir woren luuter jot op Trapp fast alledäch im Opernhuus mir komen jar nit mih erus denn de Session wor zemlich koot. Un mänchmol wor mer ärch kapott. Doch wor et trotzdäm widder schön, mir machen dat jo alle jän. De Musik wor och widder doll, jot arrangjeet, en Dur un Moll un dat Orchester: jrandios die maaten öntlich jet los. Dat Bühnebild, dä Dom zu Kölle un dann dat Fürche en der Hölle, mit lautem Krach, knall, peng, schawumm jo dat jeviel dem Publikum. Dä jroße Düvel und dat Huus vum Jilles, dat soch prächtig us. Dozu Kostüme: elejant. Jung, sujet häste nit jekannt. Die woren wirklich richtich schön, Sujar vun noh, nit nur vun fän. Dat janze dann en buntem Leech e bessje Färv noch em Jeseech, en Pürck om Kopp, janz frisch friseet, op Frau jeschmink, su jot et jeit. Doch och de Männer woren nett, un och de Dänzer vum Ballett Dat decke Mädche wor dä Clou: Dat Zillchespell, et lääve huh! Dat alles jov e prächtig Bild de janze Oper wor erföllt vum staatse Jlanz us ahler Zick jrad e paar hundert Johr zoröck. Mer sunge, danzte, reziteete, janz doll, wat alles do passeete. Mäncheiner deit allt dodrop wade, jetz don mer fechte, los: Em Jade De Sänger, Chor un och Soliste, die han, wat häste un wat biste, jeschmettert laut us voller Bruss dat wor ne herrliche Jenoss. Un wer uns janz Soliste kennt, dä weiß jenau: die han Talent, dä eine vill, un dä jenoch, un dä un dä natörlich och. Dä Jilles wor phänomenal, doch och die andre Sänger all, han jot jespellt un jot jesunge, et hat och miestens jot jeklunge. Un wer ens richtich hinjehoot, dä kräch jlich spetz, se sin allt jot, de Texte vun dä janze Chöre. Et is en Freud do zozehöre. Och die Ballette wore schön; zo kölsche un och andre Tön han mir jedanzt mit vill Elan, zwor jov et dismol keine Schwan, doch han mer ehts als Schniederslück, un dann als Jaukler, janz verröck, zom Schloss dann bei dem Huhzicksdanz, mit Brautpaar un nem Blomekranz jedanz, jeschwev un och jehöpp met schöne Höt op unsre Kopp. Mäncheinem bliev de Luff dann fott, dä kunnt nit mih un wor kapott. 39