Aufrufe
vor 10 Monaten

Dormer Katalog 2018

A510 ● ADX 普普 通

A510 ● ADX 普普 通 长 度 钻 头 ● Broca ADX Série Normal ● Broca ADX , serie corta ● ADX Jobber Drill A510 ■ ● A510 A510 3.00 - 14.00 d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 decimal Inch mm mm 3.00 0.1181 33 61 A5103.0 3.10 0.1220 36 65 A5103.1 1/8 3.18 0.1252 36 65 A5101/8 3.20 0.1260 36 65 A5103.2 3.30 0.1299 36 65 A5103.3 3.40 0.1339 39 70 A5103.4 3.50 0.1378 39 70 A5103.5 9/64 3.57 0.1406 39 70 A5109/64 3.60 0.1417 39 70 A5103.6 3.70 0.1457 39 70 A5103.7 3.80 0.1496 43 75 A5103.8 3.90 0.1535 43 75 A5103.9 5/32 3.97 0.1563 43 75 A5105/32 4.00 0.1575 43 75 A5104.0 4.10 0.1614 43 75 A5104.1 4.20 0.1654 43 75 A5104.2 4.30 0.1693 47 80 A5104.3 11/64 4.37 0.1720 47 80 A51011/64 4.40 0.1732 47 80 A5104.4 4.50 0.1772 47 80 A5104.5 4.60 0.1811 47 80 A5104.6 4.70 0.1850 47 80 A5104.7 3/16 4.76 0.1874 52 86 A5103/16 4.80 0.1890 52 86 A5104.8 4.90 0.1929 52 86 A5104.9 5.00 0.1969 52 86 A5105.0 5.10 0.2008 52 86 A5105.1 13/64 5.16 0.2031 52 86 A51013/64 5.20 0.2047 52 86 A5105.2 5.30 0.2087 52 86 A5105.3 5.40 0.2126 57 93 A5105.4 5.50 0.2165 57 93 A5105.5 7/32 5.56 0.2189 57 93 A5107/32 5.60 0.2205 57 93 A5105.6 5.70 0.2244 57 93 A5105.7 5.80 0.2283 57 93 A5105.8 l 2 l 1 A510 77

d 1 Øh 8 Inch 78 d 1 Øh 8 mm d 1 decimal Inch mm mm 5.90 0.2323 57 93 A5105.9 15/64 5.95 0.2343 57 93 A51015/64 6.00 0.2362 57 93 A5106.0 6.10 0.2402 63 101 A5106.1 6.20 0.2441 63 101 A5106.2 6.30 0.2480 63 101 A5106.3 1/4 6.35 0.2500 63 101 A5101/4 6.40 0.2520 63 101 A5106.4 6.50 0.2559 63 101 A5106.5 6.60 0.2598 63 101 A5106.6 6.70 0.2638 63 101 A5106.7 17/64 6.75 0.2657 69 109 A51017/64 6.80 0.2677 69 109 A5106.8 6.90 0.2717 69 109 A5106.9 7.00 0.2756 69 109 A5107.0 7.10 0.2795 69 109 A5107.1 9/32 7.14 0.2811 69 109 A5109/32 7.20 0.2835 69 109 A5107.2 7.30 0.2874 69 109 A5107.3 7.40 0.2913 69 109 A5107.4 7.50 0.2953 69 109 A5107.5 19/64 7.54 0.2969 75 117 A51019/64 7.60 0.2992 75 117 A5107.6 7.70 0.3031 75 117 A5107.7 7.80 0.3071 75 117 A5107.8 7.90 0.3110 75 117 A5107.9 5/16 7.94 0.3126 75 117 A5105/16 8.00 0.3150 75 117 A5108.0 8.10 0.3189 75 117 A5108.1 8.20 0.3228 75 117 A5108.2 8.30 0.3268 75 117 A5108.3 21/64 8.33 0.3280 75 117 A51021/64 8.40 0.3307 75 117 A5108.4 8.50 0.3346 75 117 A5108.5 8.60 0.3386 81 125 A5108.6 8.70 0.3425 81 125 A5108.7 11/32 8.73 0.3437 81 125 A51011/32 8.80 0.3465 81 125 A5108.8 8.90 0.3504 81 125 A5108.9 9.00 0.3543 81 125 A5109.0 9.10 0.3583 81 125 A5109.1 23/64 9.13 0.3594 81 125 A51023/64 9.20 0.3622 81 125 A5109.2 9.30 0.3661 81 125 A5109.3 9.40 0.3701 81 125 A5109.4 9.50 0.3740 81 125 A5109.5 3/8 9.52 0.3748 87 133 A5103/8 9.60 0.3780 87 133 A5109.6 9.70 0.3819 87 133 A5109.7 9.80 0.3858 87 133 A5109.8 9.90 0.3898 87 133 A5109.9 25/64 9.92 0.3906 87 133 A51025/64 10.00 0.3937 87 133 A51010.0 10.10 0.3976 87 133 A51010.1 10.20 0.4016 87 133 A51010.2 10.30 0.4055 87 133 A51010.3 13/32 10.32 0.4063 87 133 A51013/32 10.40 0.4094 87 133 A51010.4 10.50 0.4134 87 133 A51010.5 10.60 0.4173 87 133 A51010.6 10.70 0.4213 94 142 A51010.7 27/64 10.72 0.4220 94 142 A51027/64 10.80 0.4252 94 142 A51010.8 10.90 0.4291 94 142 A51010.9 11.00 0.4331 94 142 A51011.0 11.10 0.4370 94 142 A51011.1 7/16 11.11 0.4374 94 142 A5107/16 11.20 0.4409 94 142 A51011.2 11.30 0.4449 94 142 A51011.3 11.40 0.4488 94 142 A51011.4 l 2 l 1 A510

 • Seite 1 und 2:

  目 录 Catálogo Catalogue 2018

 • Seite 4 und 5:

  003 - 136 A002 63 A002S 63 A022 51

 • Seite 6 und 7:

  R950 R960 R970 H853 H855 H858 H860

 • Seite 8 und 9:

  R200 R122 R123 R6011 R7131 R120 R10

 • Seite 10 und 11:

  A100 A101 A108 A147 A777 A170 A160

 • Seite 12 und 13:

  A412 A413 A200 A205 A206 A266 A210

 • Seite 14 und 15:

  A190 A191 A188 A295 A296 Set Set Se

 • Seite 16 und 17:

  R950 R960 R970 18 H853 H855 H858 21

 • Seite 18 und 19:

  R950 R960 R970 H853 H855 H858 H860

 • Seite 20 und 21:

  d 1 Øh 7 Inch d 1 Øh 7 mm d 1 dec

 • Seite 22 und 23:

  H853 H855 H858 ● 天 龙 钻 刀

 • Seite 24 und 25:

  d 2 Øh 6 Inch d 2 Øh 6 l 2 l 1 l

 • Seite 26 und 27:

  R200 ● 中 心 钻 - 60° ● Bro

 • Seite 28 und 29: R7131 ● 攻 丝 预 钻 孔 钻
 • Seite 30 und 31: d 1 Øh 7 mm d 1 decimal Inch l 2 m
 • Seite 32 und 33: d 1 Øh 7 mm d 1 decimal Inch l 2 m
 • Seite 34 und 35: d 1 Øh 7 Inch d 1 Øh 7 mm d 1 dec
 • Seite 36 und 37: d 1 Øh 7 Inch d 1 Øh 7 mm d 1 dec
 • Seite 38 und 39: d 1 Ø “/Nr. d 1 Øm 7 mm d 1 dec
 • Seite 40 und 41: d 1 Ø “/Nr. d 1 Øm 7 mm d 1 dec
 • Seite 42 und 43: d 1 Ø Inch d 1 Øm 7 mm d 1 decima
 • Seite 44 und 45: d 1 Ø Inch d 1 Øm 7 mm d 1 decima
 • Seite 46 und 47: d 1 Øm 7 Inch d 1 Øm 7 mm d 1 dec
 • Seite 48 und 49: A723 ● 焊焊 点点 钻 头 ●
 • Seite 50 und 51: A119 ● 双 头 短 型 钻 头
 • Seite 52 und 53: A120 A022 A620 A117 ● 短 型 钻
 • Seite 54 und 55: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 56 und 57: A520 A520 ■ ● ADX 短 型 钻
 • Seite 58 und 59: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 60 und 61: A720 ● 微 型 钻 头 ● Micro
 • Seite 62 und 63: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 64 und 65: A002 A002S A100 A101 ● 002 分
 • Seite 66 und 67: d 1 Øh 8 “/Nr./letter d 1 Øh 8
 • Seite 68 und 69: d 1 Øh 8 “/Nr./letter d 1 Øh 8
 • Seite 70 und 71: d 1 Øh 8 “/Nr./letter d 1 Øh 8
 • Seite 72 und 73: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 74 und 75: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 76 und 77: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 80 und 81: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 82 und 83: d 1 Øh 8 mm d 1 decimal Inch l 2 l
 • Seite 84 und 85: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 86 und 87: A243 A244 ● 航 空 用 钻 头
 • Seite 88 und 89: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 90 und 91: A940 A941 A940 A941 ■ ● ■ ●
 • Seite 92 und 93: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 94 und 95: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 96 und 97: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 98 und 99: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 100 und 101: A130 A530 A730 A130 ■ ● ● 锥
 • Seite 102 und 103: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 104 und 105: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 106 und 107: A166 ● 四 后后 面 型 钻 尖
 • Seite 108 und 109: d 1 Øh 8 mm d 1 decimal Inch l 2 m
 • Seite 110 und 111: d 1 Øh 8 Inch d 1 Øh 8 mm d 1 dec
 • Seite 112 und 113: d 1 Øh 8 mm d 1 decimal Inch l 2 l
 • Seite 114 und 115: A402 ● 直 柄 阶 梯 钻 - 180
 • Seite 116 und 117: A412 ● 阶 梯 钻 ● Broca Esca
 • Seite 118 und 119: A200 A205 A206 A266 ● 中 心 钻
 • Seite 120 und 121: A201 ● 中 心 钻 - 60° ● Bro
 • Seite 122 und 123: A237 ● 中 心 钻 - 60° ● Bro
 • Seite 124 und 125: A242 A242 ■ ● ● 中 心 钻 -
 • Seite 126 und 127: A095 ● 套 装 普普 通 长 度
 • Seite 128 und 129:

  A094 ● 普普 通 长 度 钻 头

 • Seite 130 und 131:

  A099 ● 成 套 展 示 钻 头

 • Seite 132 und 133:

  A080 ● 成 套 展 示 钻 头

 • Seite 134 und 135:

  A191 ● 普普 通 长 度 钻 头

 • Seite 136 und 137:

  A295 ● 套 装 普普 通 长 度

 • Seite 138 und 139:

  137 - 194 B400 146 B481 147 B441 14

 • Seite 140 und 141:

  B400 B481 B441 B411 B442 B100 B334

 • Seite 142 und 143:

  141

 • Seite 144 und 145:

  G400 G135 G335 G137 G154 G129 G149

 • Seite 146 und 147:

  Ø mm 1,5 2 3 5 8 10 12 16 20 25 30

 • Seite 148 und 149:

  B481 B481 ■ ● NC- 用 于 高

 • Seite 150 und 151:

  B441 B441 ■ ● 极 不 等 距

 • Seite 152 und 153:

  B442 B442 ■ ● 极 不 等 距

 • Seite 154 und 155:

  d 1 Ø Inch d 1 Ø mm l 1 l 2 a B10

 • Seite 156 und 157:

  B335 ● 手 用 快 调 铰 刀

 • Seite 158 und 159:

  B301 B301 ■ ● ● 手 用 锥

 • Seite 160 und 161:

  B952 ● 手 用 锥 销 铰 刀

 • Seite 162 und 163:

  B953 B953 ■ ● ● 45 度 左

 • Seite 164 und 165:

  d 1 Ø mm l 1 l 2 l 3 mm mm mm z 5.

 • Seite 166 und 167:

  d 1 Ø mm l 1 l 2 l 3 mm mm mm z 4.

 • Seite 168 und 169:

  B157 B157 ■ ● ● 45 度 左

 • Seite 170 und 171:

  d 1 Ø l 1 l 2 l 3 B161 mm mm mm mm

 • Seite 172 und 173:

  d 1 Ø Inch d 1 Ø mm l 1 l 2 mm mm

 • Seite 174 und 175:

  B954 ● 45 度 左 旋旋 机机

 • Seite 176 und 177:

  B956 ● 莫 氏 锥 柄 铰 刀

 • Seite 178 und 179:

  G400 ● 高 精 密 - 90° 锪 钻

 • Seite 180 und 181:

  G137 ● 莫 氏 锥 柄 锪 钻 -

 • Seite 182 und 183:

  G129 ● 锪 钻 - 90° ● Escarea

 • Seite 184 und 185:

  G136 G560 G106 G506 G136 G560 G106

 • Seite 186 und 187:

  G142 G570 ● 锪 钻 - 90° ● Es

 • Seite 188 und 189:

  G600 ● 锪 钻 , 超超 长 - 90

 • Seite 190 und 191:

  G138 G338 G138 G338 ■ ● ■ ●

 • Seite 192 und 193:

  M138 M138 ■ ● ● 圆 锥 钻

 • Seite 194 und 195:

  G125 G125 ■ ● ● 锪 孔 - 180

 • Seite 196 und 197:

  195 - 206 J200 199 J205 199 J210 20

 • Seite 198 und 199:

  J200 J205 J210 J215 J220 J225 J235

 • Seite 200 und 201:

  J200 J205 ● M 标 准 螺 纹 铣

 • Seite 202 und 203:

  J220 J225 ● MF 标 准 螺 纹

 • Seite 204 und 205:

  J245 ● UNF 标 准 螺 纹 铣

 • Seite 206 und 207:

  J260 ● NPT 标 准 螺 纹 铣

 • Seite 208 und 209:

  E000 241 E000TIN 241 E001 241 E002

 • Seite 210 und 211:

  T200 T201 T210 T205 T206 T215 E100

 • Seite 212 und 213:

  E472 E000 E000TIN E001 E606 E216 E2

 • Seite 214 und 215:

  E292 E294 E289 E293 E295 E296 E105

 • Seite 216 und 217:

  EX21 E023 E651 E287 E111 E229 E278

 • Seite 218 und 219:

  EX41 E382 E043 E620 E621 E550 E714

 • Seite 220 und 221:

  NO1 - NO9 NO1 = NO2 = NO3 = ISO NO6

 • Seite 222 und 223:

  l 1 l 3 l 2 d 2 l 4 P Ø a T200 T20

 • Seite 224 und 225:

  T215 T215 ■ ● ● M 机机 用

 • Seite 226 und 227:

  l 1 l 2 d 2 P Ø a E100 E102 E101 M

 • Seite 228 und 229:

  l 3 l 1 l 2 d 2 l 4 P Ø a E200 E25

 • Seite 230 und 231:

  E500 E501 E504 ● M 机机 用 直

 • Seite 232 und 233:

  l 3 l 1 l 2 d 2 l 4 P Ø a E500 E50

 • Seite 234 und 235:

  E303 ● M 机机 用 直 槽 丝

 • Seite 236 und 237:

  EP006H EP006G EP00TiN EP016H EP006H

 • Seite 238 und 239:

  E297 ● M 机机 用 螺 尖 丝

 • Seite 240 und 241:

  E240 E241 E240 E241 ■ ● ■ ●

 • Seite 242 und 243:

  E000 E000TIN E001 ● M 机机 用

 • Seite 244 und 245:

  E216 E266 E422 E423 ● M 机机

 • Seite 246 und 247:

  l 3 l 1 l 2 d 2 l 4 P Ø a E207 E25

 • Seite 248 und 249:

  l 3 l 1 l 2 d 2 l 4 P Ø a EX006H E

 • Seite 250 und 251:

  E412 ● M 机机 用 48° 螺 旋

 • Seite 252 und 253:

  E238 E239 ● M 机机 用 40° 螺

 • Seite 254 und 255:

  E473 E474 ● M 机机 用 35° 螺

 • Seite 256 und 257:

  E650 ● M 机机 用 30° 钻 攻

 • Seite 258 und 259:

  E291 E292 E294 E289 E291 ● M 机

 • Seite 260 und 261:

  E295 E296 ● M 机机 用 挤 压

 • Seite 262 und 263:

  l 1 l 2 d 2 P Ø a E105 MF mm mm mm

 • Seite 264 und 265:

  E268 E242 E290 ● MF 机机 用

 • Seite 266 und 267:

  E513 ● MF 机机 用 直 槽 丝

 • Seite 268 und 269:

  l 1 l 2 d 2 l 4 P Ø a E513 MF mm m

 • Seite 270 und 271:

  EP10 EP10TIN EP11 ● MF 机机 用

 • Seite 272 und 273:

  E299 ● MF 标 准 机机 用 螺

 • Seite 274 und 275:

  E011 ● MF 标 准 机机 用 螺

 • Seite 276 und 277:

  l 3 l 1 l 2 d 2 P Ø a EX10 EX10TIN

 • Seite 278 und 279:

  E383 ● MF 机机 用 40° 螺 旋

 • Seite 280 und 281:

  E288 ● MF 机机 用 挤 压压

 • Seite 282 und 283:

  E225 E275 ● UNC 机机 用 直

 • Seite 284 und 285:

  d 1 nom mm l 1 l 2 d 2 Ø mm a E515

 • Seite 286 und 287:

  E021 ● UNC 机机 用 螺 尖 丝

 • Seite 288 und 289:

  E023 ● UNC 机机 用 45° 螺

 • Seite 290 und 291:

  E287 ● UNC 机机 用 挤 压压

 • Seite 292 und 293:

  E229 E278 ● UNF 机机 用 直

 • Seite 294 und 295:

  d 1 nom mm l 1 l 2 d 2 Ø mm a E524

 • Seite 296 und 297:

  E031 ● UNF 机机 用 螺 尖 丝

 • Seite 298 und 299:

  E033 ● UNF 机机 用 45° 螺

 • Seite 300 und 301:

  E286 ● UNF 机机 用 挤 压压

 • Seite 302 und 303:

  E115 ● BSW 手 用 直 槽 丝

 • Seite 304 und 305:

  d 1 nom mm l 1 l 2 d 2 Ø mm a E531

 • Seite 306 und 307:

  E533 ● BSW 机机 用 40° 螺

 • Seite 308 und 309:

  E539 ● BSF 机机 用 螺 尖 丝

 • Seite 310 und 311:

  E542 ● BA 机机 用 直 槽 丝

 • Seite 312 und 313:

  E544 ● BA 机机 用 40° 螺 旋

 • Seite 314 und 315:

  E282 ● G(BSP) 机机 用 直 槽

 • Seite 316 und 317:

  EP40 EP41 ● G(BSP) 机机 用 螺

 • Seite 318 und 319:

  EX40 EX41 ● G(BSP) 机机 用 丝

 • Seite 320 und 321:

  E043 ● G(BSP) 机机 用 45° 螺

 • Seite 322 und 323:

  E621 ● EGM 机机 用 40° 螺

 • Seite 324 und 325:

  E714 ● NPT 机机 用 直 槽 丝

 • Seite 326 und 327:

  E711 ● NPT 机机 用 跳跳 牙

 • Seite 328 und 329:

  E712 ● NPTF 机机 用 丝 锥

 • Seite 330 und 331:

  E708 ● NPSM 机机 用 直 槽

 • Seite 332 und 333:

  L119 ● 公 制 粗 牙 丝 锥

 • Seite 334 und 335:

  L113 ● ISO 丝 锥 - 钻 头 套

 • Seite 336 und 337:

  L115 ● 手 用 丝 锥 钻 头

 • Seite 338 und 339:

  L001 ● DIN 螺 孔 钻 套 装 (2

 • Seite 340 und 341:

  L120 ● 成 套 丝 锥 ● Estojo

 • Seite 342 und 343:

  Set A B M F L112 L110 HS-24UNF E524

 • Seite 344 und 345:

  L112 ● 丝 锥 扳 手 ● Desand

 • Seite 346 und 347:

  345 - 366 F100 349 F108 349 F110 35

 • Seite 348 und 349:

  F100 F201 F108 F110 F120 F130 F140

 • Seite 350 und 351:

  F100 F201 F108 ● M 带 刃 倾

 • Seite 352 und 353:

  F120 ● UNC 带 刃 倾 角 板

 • Seite 354 und 355:

  F140 ● BSW 带 刃 倾 角 板

 • Seite 356 und 357:

  F170 ● G(BSP) 带 刃 倾 角 板

 • Seite 358 und 359:

  F190 ● PG 带 刃 倾 角 板 牙

 • Seite 360 und 361:

  F310 ● MF 可 调 节 板 牙 ●

 • Seite 362 und 363:

  F330 ● UNF 可 调 节 板 牙

 • Seite 364 und 365:

  F202 ● M 六 角 板 牙 ● M Co

 • Seite 366 und 367:

  F312 ● MF 六 角 板 牙 ● MF

 • Seite 368 und 369:

  S216 405 S217 407 S218 408 S219 401

 • Seite 370 und 371:

  S802HA S802HB S812HA S812HB S822 S8

 • Seite 372 und 373:

  S717 S217 S718 S218 S761 S260 S766

 • Seite 374 und 375:

  S991 C110 C126 C123 C139 C135 C306

 • Seite 376 und 377:

  C407 C908 C944 C948 C921 C400 C413

 • Seite 378 und 379:

  D763 D745 D747 D752 D753 D750 D751

 • Seite 380 und 381:

  Z Z Z Z Z 1 2 3 4 >4 Ap Ae Ae Ap (x

 • Seite 382 und 383:

  Z Z Z Z 2 3 4 >4 Ø Ae (x Ø) Ap (x

 • Seite 384 und 385:

  D750 D751 D752 D753 t 齿 数 的

 • Seite 386 und 387:

  S812HA S812HB S812HA; S812HB ●

 • Seite 388 und 389:

  S803HA S803HB S803HA; S803HB ●

 • Seite 390 und 391:

  S823 ● 钻 铣 刀 ● Fresa de t

 • Seite 392 und 393:

  S902 S922 S902 S922 ■ ● ■ ●

 • Seite 394 und 395:

  S903 S933 ● 立 铣 刀 ● Fresa

 • Seite 396 und 397:

  S715 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 398 und 399:

  S638 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 400 und 401:

  S611 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 402 und 403:

  S219 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 404 und 405:

  S716 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 406 und 407:

  S216 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 408 und 409:

  S717 S217 ● 立 铣 刀 ● Fresa

 • Seite 410 und 411:

  S761 S260 ● 立 铣 刀 ● Fresa

 • Seite 412 und 413:

  S225 S525 ● 精 加 工 立 铣

 • Seite 414 und 415:

  S227 S527 ● 精 加 工 立 铣

 • Seite 416 und 417:

  S264 ● 粗 加 工 波 刃 铣

 • Seite 418 und 419:

  S521 ● 圆 角 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 420 und 421:

  S763 ● 圆 角 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 422 und 423:

  d 1 Ø mm r ±0.01 mm d 2 Øh 6 mm

 • Seite 424 und 425:

  S536 ● 高 进 给 立 铣 刀

 • Seite 426 und 427:

  S231 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 428 und 429:

  S529 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 430 und 431:

  S533 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 432 und 433:

  S534 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 434 und 435:

  S511 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 436 und 437:

  S739 S740 S741 ● 倒 角 立 铣

 • Seite 438 und 439:

  S991 ● 套 装 整整 体 硬 质

 • Seite 440 und 441:

  d 1 Ø Inch d 1 Ø mm d 2 Øh 6 mm

 • Seite 442 und 443:

  d 1 Ø Inch d 1 Ø mm d 2 Øh 6 mm

 • Seite 444 und 445:

  C306 C353 C306 C353 ■ ● ■ ●

 • Seite 446 und 447:

  C305 C352 C305 C352 ■ ● ■ ●

 • Seite 448 und 449:

  C336 C358 C336 C358 ■ ● ■ ●

 • Seite 450 und 451:

  C122 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 452 und 453:

  C299 C907 C299 C907 ■ ● ■ ●

 • Seite 454 und 455:

  C247 C246 C247 C246 ■ ● ■ ●

 • Seite 456 und 457:

  C273 C295 C273 C295 ■ ● ■ ●

 • Seite 458 und 459:

  C166 ● 立 铣 刀 ● Fresa de T

 • Seite 460 und 461:

  C324 ● 粗 加 工 波 刃 立

 • Seite 462 und 463:

  C428 ● 粗 加 工 波 刃 立

 • Seite 464 und 465:

  C407 C908 C407 C908 ■ ● ■ ●

 • Seite 466 und 467:

  C921 ● 粗 切 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 468 und 469:

  C403 C429 ● 粗 加 工 波 刃

 • Seite 470 und 471:

  C505 ● 球 头 立 铣 刀 ● Fr

 • Seite 472 und 473:

  C800 ● T- 形 槽 铣 刀 ● Fre

 • Seite 474 und 475:

  C825 ● T- 形 槽 铣 刀 ● Fre

 • Seite 476 und 477:

  C822 ● 半 圆 刃 T 型 槽 铣

 • Seite 478 und 479:

  B B d 1 Ø Inch d 1 Ø mm d 3 Ø mm

 • Seite 480 und 481:

  C835 ● 燕 尾 槽 铣 刀 ● Fr

 • Seite 482 und 483:

  C831 ● 反 燕 尾 槽 铣 刀

 • Seite 484 und 485:

  C700 ● 圆 弧 倒 角 铣 刀

 • Seite 486 und 487:

  d 1 Ø mm B d 2 Ø mm mm z 100.00 1

 • Seite 488 und 489:

  d 1 Ø mm B d 2 Ø mm mm z 100.00 1

 • Seite 490 und 491:

  d 1 Ø mm B d 2 Ø mm mm z 50.00 6.

 • Seite 492 und 493:

  D752 D753 ● 粗 齿 的 锯 片

 • Seite 494 und 495:

  D400 D420 ● 套 式 立 铣 刀

 • Seite 496 und 497:

  P601 502 P605 506 P607 508 P609 510

 • Seite 498 und 499:

  P801 P801C P701 P601 P831 P803 P803

 • Seite 500 und 501:

  P815C P715 P615 P817 P819 P821 P821

 • Seite 502 und 503:

  P801 P801C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 504 und 505:

  P803 P803C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 506 und 507:

  P805 P805C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 508 und 509:

  P807 P807C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 510 und 511:

  P809 ● 整整 体 硬 质 合合

 • Seite 512 und 513:

  P811 P811C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 514 und 515:

  P813 P813C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 516 und 517:

  P815 P815C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 518 und 519:

  P817 ● 整整 体 硬 质 合合

 • Seite 520 und 521:

  P821 P821C ● 整整 体 硬 质

 • Seite 522 und 523:

  P823 ● 整整 体 硬 质 合合

 • Seite 524 und 525:

  P843 ● 切 割 钻 石 及及 复

 • Seite 526 und 527:

  P880 ● 整整 体 硬 质 合合

 • Seite 528 und 529:

  K300 533 K301 533 K302 533 K303 533

 • Seite 530 und 531:

  K300 K301 K302 K303 K304 K305 K310

 • Seite 532 und 533:

  K200 K201 K202 K203 K204 K520 K521

 • Seite 534 und 535:

  K300 ● 切 断断 刀 片 ● Bed

 • Seite 536 und 537:

  K330 ● 切 断断 刀 片 ● Bed

 • Seite 538 und 539:

  K103 K104 ● 切 断断 刀 杆杆

 • Seite 540 und 541:

  K520 ● 方方 形 的 白 钢 条

 • Seite 542 und 543:

  K522 ● 矩 形 的 白 钢 条条

 • Seite 544 und 545:

  M151 ● 莫 氏 锥 套 , 表 面

 • Seite 546 und 547:

  M200 ● 切 削 油 ● Óleo de C

 • Seite 548 und 549:

  548 - 558 Általános információk

 • Seite 550 und 551:

  Ikon megnevezések / Descriere icoa

 • Seite 552 und 553:

  Ikon megnevezések / Descriere icoa

 • Seite 554 und 555:

  Ikon megnevezések / Descriere icoa

 • Seite 556 und 557:

  Ikon megnevezések / Descriere icoa

 • Seite 558 und 559:

  Ikon megnevezések / Descriere icoa

 • Seite 560 und 561:

  中 文文 硬 度 抗 拉 强 度

 • Seite 562 und 563:

  切 削 速 度 表 m/Min Feet/Min

 • Seite 564 und 565:

  公 差 Ø mm > 1 ≤ 3 > 3 ≤ 6 >

 • Seite 566 und 567:

  常 用 数 据 钻 削 的 问 题

 • Seite 568 und 569:

  常 用 数 据 公 差 极 限 1.

 • Seite 570 und 571:

  常 用 数 据 螺 纹 铣 削 螺

 • Seite 572 und 573:

  常 用 数 据 螺 纹 加 工 螺

 • Seite 574 und 575:

  常 用 问 题 丝 锥 钻 孔 的

 • Seite 576 und 577:

  常 用 问 题 铣 削 的 常 见

 • Seite 578 und 579:

  常 用 数 据 硬 质 合合 金

 • Seite 580 und 581:

  Brasileiro Dureza Resistência à t

 • Seite 582 und 583:

  Tabela de Velocidade de Corte m/Min

 • Seite 584 und 585:

  TOLERÂNCIA Ø mm > 1 ≤ 3 > 3 ≤

 • Seite 586 und 587:

  Informações Gerais SOLUÇÃO DE P

 • Seite 588 und 589:

  Informações Gerais LIMITES DE TOL

 • Seite 590 und 591:

  Informações Gerais FRESAMENTO DE

 • Seite 592 und 593:

  Informações Gerais ROSQUEAMENTO D

 • Seite 594 und 595:

  Informações Gerais SOLUçã O DE

 • Seite 596 und 597:

  Informações Gerais SOLUÇÃO DE P

 • Seite 598 und 599:

  Informações Gerais REBARBAS DE CA

 • Seite 600 und 601:

  1. Acero 2. Acero inoxidable 3. Hie

 • Seite 602 und 603:

  Tabla de Velocidad de Corte m/Min F

 • Seite 604 und 605:

  TOLERANCIA Ø mm > 1 ≤ 3 > 3 ≤

 • Seite 606 und 607:

  Información General PROBLEMAS EN E

 • Seite 608 und 609:

  Información General LÍMITES DE TO

 • Seite 610 und 611:

  Información General THREAD MILLING

 • Seite 612 und 613:

  Información General ROSCADO INSTRU

 • Seite 614 und 615:

  Información General PROBLEMAS EN L

 • Seite 616 und 617:

  Información General PROBLEMAS EN E

 • Seite 618 und 619:

  Información General CARBIDE BURRS

 • Seite 620 und 621:

  English Hardness Tensile strength 1

 • Seite 622 und 623:

  Table of Cutting Speeds m/Min Feet/

 • Seite 624 und 625:

  Tolerances Ø mm > 1 ≤ 3 > 3 ≤

 • Seite 626 und 627:

  GENERAL HINTS TROUBLE SHOOTING WHEN

 • Seite 628 und 629:

  GENERAL HINTS TOLERANCE LIMITS 1. O

 • Seite 630 und 631:

  GENERAL HINTS THREAD MILLING GENERA

 • Seite 632 und 633:

  GENERAL HINTS THREADING GENERAL HIN

 • Seite 634 und 635:

  GENERAL HINTS TROUBLE SHOOTING WHEN

 • Seite 636 und 637:

  GENERAL HINTS TROUBLE SHOOTING WHEN

 • Seite 638 und 639:

  GENERAL HINTS CARBIDE BURRS GENERAL

 • Seite 640 und 641:

  639

 • Seite 642:

  SIMPLY RELIABLE 作 为 你 可 以