Aufrufe
vor 1 Woche

Tagungsbroschüre_Zweisprachigkeit_Vecjezicnost

Literary Multilingualism

Literary Multilingualism in Austrian Migration Literature: Forms, Functions, and Reception SANDRA VLASTA This presentation analyzes various forms of literary multilingualism in texts of Austrian migration literature (e.g., by Tomer Gardi, Martin Horváth, Anna Kim, and Vladimir Vertlib) and examines the function of literary multilingualism with regard to content and form as well as its effects on reception. It is based on the thesis that migration literature is multilingual per se. This literary multilingualism can be found at various levels of the texts in question and has different functions with regard to content and form. Furthermore, it affects the reception of these texts. I propose a thematic definition of migration literature and thus do not define it biographically. Migration literature, I suggest, is texts that describe experiences of migration—that is, long-term transfer to another place, often across borders. In this representation of movements across borders, multilingualism plays an essential role. Here, multilingualism is to be understood in a broad sense, and it can be found at various levels in migration literature; for example: at 1) the formal level of the text, 2) the level of content, and finally 3) the level of production if the author is multilingual. Each of these levels can be subdivided even further; for instance, at the formal level, elements from other languages can open up a new graphic level—for example, if they come from languages with other writing systems. Moreover, multilingual elements might be translated in different ways or not translated at all. 39

Književnost italijanske manjšine v Sloveniji NIVES ZUDIČ ANTONIČ V prispevku avtorica predstavi istrski literarni in kulturni prostor, njegove posebnosti in pomen ter ga primerja z italijanskim ter evropskim kontekstom. Avtorica oriše literarno in kulturno življenje v Istri, ki ga je v preteklosti najizraziteje zaznamovala italijanska kultura. Istrska literarna zgodovina prehaja v kulturno zgodovino, obuja bogastvo in večplastnost zapisov o Istri, ki je od vedno večjezična in večkulturna. Predstavljeni pisci, ki dajejo besedo Istranom, na nek način vračajo dialog med v Istri živeče Slovence in Italijane in znova vzpostavljajo izmenjavo med kulturami in narodi, ki jih je desetletja ločevalo viharno zgodovinsko dogajanje. Predstavljeni zgodovini italijanske književnosti vdihujejo življenje številni avtorji, uveljavljeni tudi v kontekstu evropske kulture, kot npr. Pier Paolo Vergerio, Gian Rinaldo Carli ali Pier Antonio Quarantotti Gambini. Italijanska književnost Istre ni le etnična književnost, ampak ima tudi univerzalen značaj. Pripoveduje o preteklosti in o prihodnosti istrskih mest in družbe: o nemiru in o negotovosti, o globalnih temah, kot so okolje, razvoj, revščina in bogastvo, nasilje, moč, svoboda, večkulturne družbe. Medkulturni pogled na književnost omogoča, da se kulturam, ki so drugačne od naše, približamo na nov način: dela izoblikujejo privilegiran prostor, ki pušča več časa za odzivanje, kar pogosto umanjka, ko se po naključju srečujemo z različnimi kulturnimi pričevanji v mestih (dvojezični napisi, beneška gotska stavba, italijanske šole, jed z beneškim imenom). Morda lahko le v tem zaščitenem »rezervatu« prevzamemo pobudo in raziskujemo, poskušamo spoznavati brez strahu; ko jo prebiramo, v nas vznika občutek, da ima vsakdo (posameznik, kultura, narod) pravico do lastnega glasu in do lastnih zgodb, da je teh zgodb neskončno in nobena ni več ali manj vredna, kar spodbuja identifikacijo z liki in z dogajanjem, pa tudi spremembe pripovedne perspektive: to prejkone poraja nove zgodbe, ki jih bralec lahko pripoveduje naprej, bodisi samemu sebi bodisi drugim ljudem. 40

Reise König Flusskreuzfahrten
Grand Tours Fussballcamps 2016
und Weiterbildung Sprachen und Kulturen 2013/14 - Pädagogische ...
freitag - LSF Graz
Gewissensbisse Schlaraffenland - LSF Graz
Auf dem Weg zu einer Kartographie der Literaturübersetzung ... - Petra
Der Kanon - Praesens Verlag
VERNETZEN LERNEN LEBEN - Wirtschaftszeit
EDEN IN SLOWENIEN - Slovenia
Graz - Minoriten: 25.11. - Sabine Hänsgen
Forderungseintreibung in der Slowakei, in Slowenien ... - Schoenherr
Mehrsprachigkeit und Schulbildung Modelle, Forschungsergebnisse ...
slowenien - Kanuclub Obwalden
Anfänge der Gross-Industrie in Oesterreich - Scholars Portal
Foresteria - Mieming, Österreich
IGNIS Preise, Ausstattung und technische Daten
SLOWENIEN - Slovenia
SLO W E NIE N
D a s st o lze slo w e nie n
Gesamtprogramm - Queeramnesty.ch
L itera tu r & P sych oa na lyse - Freiburger Arbeitskreis Literatur und ...
Hans Werner Richter
Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung
anmeldungskarte - ETC Graz
Seite 24 - Schienenfahrzeugtagung Graz
johann nicolas tetens - Karl-Franzens-Universität Graz
ICT Die Softwarefirma Astina hat in Slowenien eine ... - Astina AG
G-Magazin Ausgabe 2017-04
Mineralien und Bergbaumuseum
WM 2015 in Kanada. - ARD-Werbung Sales Services GmbH