VAN-VEEN-183

evanderwesten

30 e jaargang Nummer 183


Colofon

Van Veen is een wijkkrant die verschijnt ten behoeve van de bewonersvereniging “De venen”

Ingeschreven in het verenigingsregister bij de K.v.K. te Delft onder nummer 40-398.195

Secretariaat: “De Venen” Redactie: “Van Veen”

Woudveen 10 Johan Holierhoek jcmholie@caiw.nl

2291 NN Wateringen

Contributie: “De Venen” Redactieadres: “VanVeen”

€ 13,50 per jaar per gezin Mosveen 14

girorekening: 455212 tel. 0174-298616

jcmholie@caiw.nl

Advertenties:

Johan Holierhoek

0174-298616 December 2019

Oplage:

30e jaargang

200 exemplaren

Van Veen is er speciaal voor u, de wijkbewoner

Wilt U iets mededelen, iets kwijt, een activiteit opstarten in welke vorm dan ook, schrijf naar het redactieadres.

De redactie houdt zich het recht voor een kopij te weigeren als de inhoud vervelend voor anderen kan zijn.

www.devenenwijk.nl

Bestuur Bewonersvereniging “De Venen”

Hans Zuiderwijk Voorzitter Woudveen 12

Jenny Zwart Secretaris Woudveen 10 Tel: 0174290341

Frans Wulffers Penningmeester Woudveen 10 Tel: 0174290341

Johan Holierhoek Redactie Mosveen 14 Tel: 0174298616

Brigitte van Toor Coördinatie div. activiteiten Mosveen 57 Tel: 0641370018

Mariette van Leeuwen Coördinatie div. activiteiten Molenweer 59 Tel: 0174297703

Linda Valstar Coördinatie div. activiteiten Mosveen 49 Tel: 0174731186

Joyce de Jong Coördinatie div. activiteiten Woudveen 12

Eric van der Westen Redactie Mosveen 45 Tel: 0878750329

Burenhulp Venenwijk

Hebt u behoefte aan ondersteuning (bijvoorbeeld gezondheid en zorg, kleine klusjes in en om het huis, techniek, internet en

computer, huisdieren of wilt u iets samen met iemand uit de buurt ondernemen), neem dan contact op met:

Cock van Adrichem - telefoon 226086 of per e-mail cjvadrichem@caiway.nl

Petra Rouss - telefoon 298075 of per e-mail p.rouss@kpnplanet.nl

Mark de Brabander - telefoon 06-10492748

Wilt u zich aan- of afmelden voor de burenhulp, meldt dit dan bij Cock of Petra.

----------- Van Veen 2 -----------


Veensnippers

Nieuwe Buurman /

Buurvrouw?

Laat het ons weten zodat we hem/haar op

gepaste wijze kunnen begroeten in "de

WIJK".

Bel dit door: Mariette van Leeuwen, tel:

0174-297703

Mini

Inventaris “De Venen”

Artikel

Prijs per dag

Tafels € 1,00

Klapstoelen € 0,50

Stapelstoelen € 0,50

Prikkabel

Feestverlichting € 5,00

Koffieketel € 5,00 (40 kopjes)

Bartafel € 5,00

Moker € 1,00

Partytent 4X4 € 10,00

Minimaal 48 uur vooraf reserveren!

Verhuizen

Indien u uit de wijk verhuist, kunt u dan

ook ons secretariaat of onze

penningmeester hiervan op de hoogte

brengen d.m.v. een verhuisbericht.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Het Bestuur

Coördinatoren:

Ard van Schie, Hoogveen 2, tel: 294597

Ton v.d. Helm, Dalveen 22, tel: 290676 (b.g.g.)

Contactadressen

Voor storingen aan de

poortverlichting

Ton de Vreede Tel: 06-29521999

Bij storingen graag het nummer van de

lamp doorgeven

----------- Van Veen 3 -----------


Okidoki kinderopvang

www.okidoki-kdv.nl

----------- Van Veen 4 -----------


Van de voorzitter

Beste Veners,

Het tweede decennium trekt de laatste stuiptrekkingen. Tijd om even

achteruit te kijken. Wat voor jaar was het ook al weer?

Voor mij was het een bewogen jaar. Ruim een half jaar geleden mocht ik

de voorzittershamer overnemen van Jan. Hij had het al meer dan

lichtjaren gedaan, maar helaas moest dit o zo leuke werk opgeven. Jan,

hoewel geen bestuursfunctie meer, kon het toch niet laten om bij de buurt BBQ zich toch te

bewegen alsof de organisatie in zijn handen lag. Aan mij kwam hij vragen… “Hebben jullie hier

nog aan gedacht…. En hieraan?” Mooi die betrokkenheid. Jammer dat je dergelijke mensen als

Jan moet missen.

We gaan 2019 uit, waarin een heleboel door het bestuur van de Venen is georganiseerd. Soms

zat het tegen, de straatspeeldag, maar ook weer mee, het weer met de buurt BBQ.

Voor 2020 staan weer de nodige activiteiten gepland en horen jullie in het nieuwe jaar meer

over. In het nieuwe jaar zijn er hele mooie sport evenementen, het EK voetbal en de

olympische spelen. Het bestuur hoopt bij één van die activiteiten de BBQ georganiseerd kan

worden, zodat we met de gehele wijk gaan genieten van een één van de hele mooie Oranjedag

in 20202.

Vooralsnog tuigen we nu de boom op en gaan we genieten van de mooie Feestdagen, de

oliebollen en knallen we 2020 in.

Veners het is mij een voorrecht hier in deze mooie wijk te wonen en ik hoop dat nog zeer lang

te kunnen doen. Maak er hele mooie dagen van voor een ieder proost op 2020!

Met Vriendelijke Groet

Hans Zuiderwijk

Sudoku

----------- Van Veen 5 -----------


----------- Van Veen 6 -----------


Sinterklaas

Op 28 november jl. zijn Sinterklaas en zijn Pieten bij ons thuis geweest. De kinderen waren

enorm verrast en was hun eerste ervaring met Sint thuis op bezoek. Met de vrolijke Pieten,

de leuke en lieve woorden van Sint wisten ze onze kinderen goed te vermaken. Bedankt voor

de organisatie en de leuke ervaring dat onze kinderen hebben mogen meemaken.

----------- Van Veen 7 -----------


----------- Van Veen 8 -----------


Kinderactiviteit

Vandaag mocht ik voor de eerste keer mee met alle kinderen uit mijn wijk, spelen bij

place4kids. Wat waren er veel kinderen en wat was het gezellig. Naast dat we heel veel

konden spelen, kregen we limonade en patatjes met wat lekkers. Echt een super leuke en

gezellige middag met alle buurjongens en buurmeisjes. Nadat we heel druk hebben gespeeld

mochten we ook nog een ijsje om af te koelen, dat was even lekker. Ik zeg dank jullie wel lieve

meneren en mevrouwen voor de goede zorg.

Groetjes van Tygo Heuvelman

----------- Van Veen 9 -----------


/

----------- Van Veen 10 -----------


Dier op hoogte

Nieuwjaarsreceptie Bewonersvereniging De Venen.

Beste buurtbewoners,

Ook dit jaar willen wij het nieuwe jaar beginnen met een Nieuwjaarsreceptie.

Even lekker bij kletsen en klinken met een drankje, frisje en een hapje op weer een

nieuwjaar.

Datum: Zaterdag 4 januari 2020

Locatie: De Vang

Aanvang : 15.00 uur

Bestuur Bewonersvereniging De Venen

Agenda activiteiten

Activiteit Datum Locatie

Nieuwjaar receptie 4 januari 2020 15:00 uur De vang

Website

Kijk ook eens op de website van de wijkvereniging: http://www.devenenwijk.nl/

Hier staan ook alle foto’s van de diverse activiteiten.

Vanaf nu ook op facebook https://www.facebook.com/devenenwijk

----------- Van Veen 11 -----------


----------- Van Veen 12 -----------


Klaverjassen en Jokeren

De VANVEEN Tussenstand van het klaverjassen en jokeren 2019

van de bewonersvereniging voor de Gelderblom wisselbeker

KLAVERJASSTAND 2019

Naam Jan Feb Mar April Mei Juni Sep Okt Nov Dec Totaal

Ton Tanke 5327 5372 4584 5156 4471 4031 3496 28941

Ingrid Middelburg 4930 4332 5029 4317 4620 4326 4741 5048 28700

Bertus Middelburg 3628 3958 5200 4699 4676 4764 4383 4843 28565

Ton Ammerlaan 5058 4789 4616 4530 4358 4659 4873 28525

Bea Hakkaart 4217 4288 4876 4418 4689 4815 4613 4885 28296

Ard v. Schie 4856 4526 4893 5098 4621 3988 27982

Wil Besselink 4244 3778 4257 4849 4255 4699 4993 4552 27605

Fie Spaans 4754 4827 4808 4753 3725 4410 27277

To Verbeek 4069 4346 3807 4722 4209 4383 4717 26446

Elly v. Dijk 4993 4491 4732 4217 4942 23375

Johan van Toor 5226 4293 4517 4706 4574 23316

Toos v.d. Zalm 5043 4168 4495 4716 3979 22401

N. Zwinkels 4346 3743 5358 4218 4411 22076

Ton v.d.Sanden 4791 4542 4473 5001 18807

Wil Baak 4331 4858 3922 4989 18100

Hans Kok 3676 4521 4546 3428 16171

Kees Bakker 5395 4457 4739 14591

Rietje Grootscholten 4866 4514 9380

Jan van Rijn 4045 4958 9003

Ted Kleijberg 3971 4768 8739

Jo de Jong 4196 4406 8602

Peter Rens 5603 5603

Ria van Winden 5490 5490

Harry Spaans 5144 5144

Wilma v.d. Doef 4706 4706

Ria Zandvliet 4230 4230

JOKERSTAND 2019

Naam Jan Feb Mar April Mei Juni Sep Okt Nov Dec Totaal

Brigitte v. Toor 670 420 299 166 196 241 246 1568

Mariette v. Leeuwen 290 618 414 283 571 163 489 2210

Janny Moerman 411 356 245 582 373 254 569 272 2480

Linda Valstar 609 383 745 490 216 430 439 2567

Wilma v.d. Doef 623 623

Joke van Rijn 269 556 461 1286

Ria van Winden 250 812 148 542 1752

Corry van Schie 462 578 714 475 2229

Jeanette Zuiderwijk 676 373 712 1761

Eden v. Toor 392 451 573 492 1908

Nieuwsbrieven ontvangen per e-mail?

Als je een mailtje stuurt naar vanveen@devenenwijk.nl dan ontvang je voortaan de flyers en

nieuwsberichten ook per mail.

Kijk ook eens op onze facebookpagina. Door te liken en/of te reageren vergroot je onze

naamsbekendheid.

----------- Van Veen 13 -----------


----------- Van Veen 14 -----------


Kerstcrea

Het was weer als thuis komen! De

heerlijke gezelligheid van iedereen. Het

begon als gewoonlijk met de uitleg van

Petra Molleman. Alles weer tot in de

puntjes verzorgd. Met de hapjes en

drankjes door Brigitte, Jet en Linda. De

eerste paar stappen waren het oase op

maat snijden, de bladeren er om heen,

daarna de takken en het trouw.

Vervolgens het waxinelichtje en de

kerstballen erin. Verder kwam al het

groen erbij kijken om alles gezellig op te

vullen. Kort om het was weer een

gezellige en leerzame avond!

Dames van de activiteitencommissie

bedankt!

Chloe van Toor

----------- Van Veen 15 -----------


----------- Van Veen 16 -----------

Kleurplaat

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine