17.05.2020 Aufrufe

arbeit

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

28. 03. 2020

10:02

musel stať tak úspešným spisovateľom

a ak aj toto bude sračka, tak ma porazí.

Už je po Zelde. Musela som sa trošku zatnúť

a prečítať to na jeden šup dnes ráno.

Nič hlboké, nič mi to nedalo, avšak keď

sa najem, pôjdem si zacvičiť a zatancovať

si. Opisy baletkinej tvrdej práce ma

k tomu podnietili – aspoň niečo. A teraz

by som si už poprosila nejaký masterpiece,

len ako sa tak rozhliadam, neviem

či mi doma ešte nejaký zostal. Tak veľmi

by som chcela ísť do knižnice.

19:57

Vykašlem sa teraz na to, čo by som

chcela čítať a skúsim sa pustiť do toho,

čo musím. Idem dať druhú šancu Neilovi

Gaimanovi, tentoraz to budú Americkí

Bohovia. Tú knihu mám na polici už

aspoň zo dva/tri roky.

Kúpil mi ju sestrin frajer, aby som ho

mala radšej – ďakujem mu, aj tak sa potom

rozišli. Je to hrubá bychľa, tak som

ju občas používala ako pomôcku pri jóge

(asi som trochu neúctivá pizda). Gaiman

sa však pre niečo

16

17

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!