program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

OPIS/BESCHREIBUNG:

John Cage (1912-1992) ur. w Los Angeles, w latach 1933-34 studiował u Henry’ego Cowella i A. Weissa w Nowym

Jorku, następnie przez dwa lata u Arnolda Schönberga w Los Angeles. Skupił wokół siebie grupę młodych kompozytorów,

do której należeli m. in. Morton Feldman, Christian Wolff i Earle Brown. W 1958 podczas Międzynarodowych

Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki w Darmstadcie zaprezentował ideę muzyki opartej na procedurach

przypadkowych. W 1968 został członkiem National Institute of Arts and Letters.

Adam Dudek - ur. w 1964 w Dąbrowie Górniczej. Studiował Komunikację Wizualną na Katowickim Wydziale Grafiki

ASP w Krakowie. Zajmuje się wideo-artem, fotografią, projektuje instalacje multimedialne, reżyseruje. Inspiruje

się muzyką. www.adamdudek.pl

Andrzej Bielawski - ur. w 1949 w Miłosnej k. Warszawy. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach

1967-73, gdzie w latach 1982-83 był asystentem. Wraz z Teresą Starzec w 1991 r. założyli Fundację Atelier w Warszawie,

a w następnym roku zorganizowali Szkołę Rysunku i Malarstwa. W 2008 otrzymał stopień doktora sztuk plastycznych.

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, fotografią i pracą pedagogiczną. Mieszka w Warszawie.

John Cage (1912-1992) geb. in Los Angeles, studierte 1933-34 bei Henry Cowell und A. Weiss in New York,

anschließend 2 Jahre bei Arnold Schönberg in Los Angeles. Um ihn entstand eine Gruppe junger Komponisten mit

u. a. Morton Feldman, Christian Wolff und Earle Brown. 1958 präsentierte er während der Internationalen Sommer-

kurse Neuer Musik in Darmstadt die Idee der auf Zufall beruhenden Musik. 1968 wurde er Mitglied des National

Institute of Arts and Letters.

Adam Dudek geb. 1964 in Dąbrowa Górnicza. Studierte Visuelle Kommunikation an der Grafikabteilung Katowice

der Kunsthochschule Krakau. Er beschäftigt sich mit Videoart, Fotografie, Multimediainstallationen, führt Regie

und wird von Musik inspiriert. www.adamdudek.pl

Andrzej Bielawski geb. 1949 in Miłosna bei Warschau, studierte 1967-73 an der Grafikabteilung der Kunsthochschule

Warschau, wo er 1982–83 Assistent war. Mit Teresa Starzec gründete er 1991 r. die Stiftung Atelier in Warschau und

im Folgejahr organisierten sie eine Zeichen- und Malschule. 2008 erhielt er den Doktortitel der bildenden Kunst.

Er beschäftigt sich mit Malerei, Grafik, Zeichnung, Fotografie und pädagogischer Arbeit. Er lebt in Warschau.

INFO:

Data/Datum:

20.09.2012

(czw./Do.)

Godzina/Uhrzeit:

18:00

Miejsce/Ort:

Austriackie

Forum Kultury

w Warszawie/ÖKF

ul. Próżna 8

Warszawa

Wstęp/Eintritt:

wolny/frei

Wystawa czynna do

29.09.2012, codziennie

w godz. 10:00 -17:00/

zu sehen bis 29.09.2012

täglich von 10:00 bis

17:00 Uhr

19

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine