program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

WYDARZENIE:: VERANSTALTUNG:

Wernisaż wystawy:

„Żyd Niemalowany w Warszawie.

Ryciny z kolekcji Alicji D. Schottlas“

Kurator wystawy: Paweł Szapiro

Największym skupiskiem Żydów w Królestwie Polskim,

a zarazem największą żydowską gminą wyznaniową

świata stała się - już w pierwszej połowie XIX wieku - –

Warszawa. Ludność żydowska zamieszkiwała obszar

całego miasta. Najgęściej jednak skupiona była w

północno-zachodniej dzielnicy, potem także na Pradze.

Oś tradycyjnej żydowskiej dzielnicy stanowiła ulica

Nalewki, biegnąca od ulicy Tłomackie w kierunku

północnym. Drugie centrum dzielnicy żydowskiej

stanowiły ulice Gnojna i Grzybowska oraz plac

Grzybowski (dawny Grzybów). Oczywiście wielu

Żydów mieszkało poza dzielnicą północno-zachodnią;

najbogatsi - przy Marszałkowskiej, Królewskiej i Nowym

Świecie, najbiedniejsi mieszkali na Powiślu czy Solcu.

Jedynym zaś miejscem, gdzie da się

jeszcze zobaczyć prawie wszystkich,

są ilustracje do ówczesnych tygodników

warszawskich, wykonane przez znakomitych

ksylografów, według rysunków

najwybitniejszych artystów epoki unikalną

techniką drzeworytu sztorcowego.

Te lustracje pokazujemy na wystawie.

Eröffnung der Ausstellung:

„Der nicht gemalte Jude in Warschau.

Illustrationen aus der Sammlung

Alicja D. Schottlas“

Kurator: Paweł Szapiro

Die größte Ansammlung von Juden im Königreich Polen,

und gleichzeitig die größte jüdische Glaubensgemeinde

der Welt befand sich - bereits in der ersten Hälfte des 19.

Jh. - in Warschau. Die jüdische Bevölkerung siedelte in

ganz Warschau, jedoch am dichtesten bewohnt war der

nordwestliche Stadtteil und später auch Praga.

Eine Achse im traditionellen jüdischen Stadtteil war

die Nalewki Straße. Das zweite Zentrum befand sich um

die Straßen Gnojna und Grzybowska sowie um den Platz

Grzybowski (früher Grzybów). Natürlich wohnten viele

Juden außerhalb dieses Gebiets; die Reichsten in den

Straßen Marszałkowska, Królewska, Nowy Świat, die

Ärmsten in Powiśle oder Solec.

Der einzige Ort, an dem man heute

noch fast alle sehen kann, sind die

Illustrationen aus damaligen Warschauer

Wochenzeitschriften, von ausgezeichneten

Kaligrafen erstellt in der einzigartigen

Technik des queren Holzschnitts nach

Zeichnungen der bekanntesten Künstler

jener Zeit. Die Ausstellung zeigt eben diese

Illustrationen.

INFO:

Data/Datum:

26.08.2012 (nd./So.)

Godzina/Uhrzeit: 16:30

Miejsce/Ort: Austriackie

Forum Kultury/ÖKF, ul.

Próżna 8, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt: frei

Wystawa czynna do/

zu sehen bis: 14.09.2012

Podczas Festiwalu/

während des Festivals:

pn.-pt./Mo.-Fr.: 9:00-20:00,

sob.–nd. /Sa.-So. 11:00-21:00, od/

ab 03.09.2012:

pn.-pt./Mo.-Fr.: 9:00-17:00

35

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine