program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

austria.org.pl

program Wrzesień 2012 - Austriackie Forum Kultury

WYDARZENIE:: VERANSTALTUNG:

Prezentacja płyty edukacyjnej

„Warsze, Warsza, Warszawa

- polifonia żydowskiej Warszawy“

Impreza towarzysząca zorganizowana przez

Muzeum Historii Żydów Polskich.

Prezentacja opisuje dzieje warszawskich Żydów

od czasów oświecenia do czasów powojennych.

Prezentacja powstała dzięki wsparciu Fundacji

„Remembrance, Responsibility and Future“.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie bieżąca

działalność Muzeum Historii Żydów Polskich.

Żydowski Salon Literacki

- promocja książki Andrzeja Krakowskiego

„Pollywood. Jak stworzyliśmy Hollywood“ (2011)

Wydawnictwo: PWN Literatura Faktu

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się dzieje światowego

kina, gdyby nie liczni przybysze z Polski, którzy

od samego początku budowali potęgę Hollywood.

Lista nazwisk jest długa a historie prawdziwe, zaskakujące

i zabawne. Autor, reżyser i wykładowca, prezentuje

zaskakujące oblicza przemysłu filmowego, kulisy

powstawania przełomowych dla kina wynalazków

oraz pierwszych w historii filmów, które trwale

zapisały się w światowej kinematografii.

Präsentation der didaktischen CD

„Warsze, Warsza, Warszawa

- Polyfonie des jüdischen Warschaus“

Begleitveranstaltung organisiert vom

Museum der Geschichte der Polnischen Juden.

Die Präsentation stellt die Geschichte der Warschauer

Juden von der Aufklärung bis zur Nachkriegszeit

dar. Die Präsentation entstand dank der Stiftung

„Remembrance, Responsibility and Future“.

Außerdem wird die aktuelle Tätigkeit des Museums

der Geschichte der Polnischen Juden vorgestellt.

Jüdischer literarischer Salon

- Buchpräsentation: Andrzej Krakowski

„Pollywood. Wie wir Hollywood schufen“ (2011)

Verlag: PWN Literatura Faktu

Schwer zu sagen, wie die Geschichte des Kinos

ohne die zahlreichen Einwanderer aus Polen, die

von Anbeginn an der Größe Hollywoods mitarbeiteten,

verlaufen wäre. Die Namensliste ist lang und die

Geschichten sind wahr, erstaunlich oder witzig.

Der Autor, Regisseur und Lehrbeauftragte gewährt

Einblick in die Filmindustrie, hinter die Kulissen, wo Filme,

die Geschichte machten, sowie Erfindungen, die für

die Entwicklung des Films wichtig waren, entstanden.

INFO:

Data/Datum:

27.08.2012 (pon./Mo.)

Godzina/Uhrzeit: 17:30

Miejsce/Ort:

Austriackie Forum

Kultury/ÖKFW

ul. Próżna 8, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

Data/Datum:

28.08.2012 (wt./Di.)

Godzina/Uhrzeit: 19:00

Miejsce/Ort:

Austriackie Forum

Kultury/ÖKFW

ul. Próżna 8, Warszawa

Wstęp wolny/Eintritt frei

37

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine