26.09.2017 Views

O-Ringentidningen nr 3 2017

Världens största orienteringsäventyr. Örnsköldsvik, Höga Kusten, juli 2017

Världens största orienteringsäventyr. Örnsköldsvik, Höga Kusten, juli 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O-RINGEN

#3

2017

TIDNINGEN

Lär dig orientera i

Höga Kusten med

Helena och Albin

Passa på!

Tidig anmälan

1 november

– spara 30 %

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN


INNEHÅLL

#3

O-Ringentidningen #3, 2017

Ges ut av O-Ringen AB.

Ansvarig utgivare: Henrik Boström

På framsidan:

Utsikt över Höga Kusten

Foto: Fredrik Lewander

Vi minns Värmland

Utvärdering

Utmana världsarvet

MtbO

Camping

Kolmården 2019

Uppsala 2020

Åre 2021

Anmälningsguide

Layout: Adshape AB,

adshape.se

Tryck: V-TAB, Vimmerby

Upplaga: 20 000 ex

Papper: Holmen TRND 60 g

Adressändring: se oringen.se

Boende som

passar dig

4

69


Jag är och har alltid

varit nyfiken på att testa

nya träningsmetoder

Fredrik Lindström

59

22

25

48

52

55

Intervjuer

med banläggarna

25

42

12

38

– världens högsta

marina kustlinje

Utveckling handlar ibland om att våga

prova. Det gjorde vi till 2017. Men utveckling

handlar lika mycket om att utvärdera

och finslipa. Och inte minst att prestigelöst

våga korrigera steg tagna i fel riktning.

Samtidigt behövs kontinuitet! En svår balansgång.

Här kommer ett försök att återge

de mest betydande lärdomarna vi tagit

med oss i årets utvärderingsarbete.

Bokningsportalen utvecklas vidare

En ny Bokningsportal infördes till 2017

i syfte att erbjuda mer än anmälan och

för att enklare kunna nå deltagare som

saknar användare i Eventor. Cirka 94 %

av alla anmälningar gjordes via Bokningsportalen

(anmälan på plats inkluderat),

med kraftigt reducerade anmälningsköer

på arenorna som direkt följd.

Över hälften av bokningarna innefattade

utöver anmälan även boendebokningar

och en mindre andel (cirka 8 %) även tillläggstjänster.

Här vill vi utöka utbudet

kommande år.

Portalen fick över hela året sett betyget

3,0 (skala 1-5); betyget steg från 2,9 (de

som bokade före 1 april) till 3,6 (de som

bokade därefter) tack vare ett aktivt och

löpande förbättringsarbete. Det arbetet

kommer att fortsätta med målbilden att

nå över 4,0 under 2018.

Eget upplägg blir

Challenge- och Motionsklasser

Nästan 1 600 deltagare deltog i Eget upplägg

som bestod av fria val och paket. Bland

Henrik Boström, Verkställande direktör

070-380 84 89, henrik.bostrom@oringen.se

Mats Adolfsson, Försäljningschef

070-394 50 71, mats.adolfsson@oringen.se

Thomas Westfeldt, Marknadschef

072-278 00 00, thomas.westfeldt@oringen.se

de som valde fritt (cirka 1 000 deltagare)

varierade cirka 2 % svårighetsgrad och

cirka 20 % längd mellan etapperna. Majoriteten

av de som varierade längd valde

en kortare bana på medeldistansetappen.

Även om resultatpresentationen av

fria val rent tekniskt fungerade, så blev

avsaknaden av en klass konceptuellt utmanande,

inte minst vid illustrationen av

totalresultat. Till 2018 har vi tagit fasta på

detta och vilken typ av valfrihet som efterfrågas

och skapat en viss uppsättning

klasser över tre eller fem etapper. Dessa

benämner vi Challengeklasser. Eget uppläggs

paket återgår därmed som Motionsklasser

under 5-dagars, med fri minutstart

på varje etapp (som efterfrågat).

Resultatåtergivningen garanteras

Inför arrangemanget beslutades att resultatskärmarna

kunde tas bort, om möjligheten

att titta på resultat, via egen enhet/

mobil, kunde garanteras på arenorna och

O-Ringenstaden. Tyvärr misslyckades vi

med leveransen! Jag beklagar detta, och

Britt-Inger Dahlbom, Administratör

072-226 47 98, britt-inger.dahlbom@oringen.se

Jan Troeng, Tävlings- och Utvecklingschef

073-642 26 52, jan.troeng@oringen.se

Jessica Sörndal, Ekonomi- och Deltagarservicechef

073-574 21 18, jessica.sorndal@oringen.se

O-RINGEN – VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR

HÖGA KUSTEN 2018 KOLMÅRDEN 2019 UPPSALA 2020 ÅRE 2021

LEDARE

Vi har provat, lyssnat och lärt

inför O-Ringen Höga Kusten 2018!

Det var flera nyheter till O-Ringen Värmland 2017. Med stor spänning har vi därför läst den återkoppling

vi fått efter arrangemanget. Här sammanfattas de mest betydande lärdomarna vi dragit.

Henrik Boström, VD O-Ringen AB

Vi är väldigt

tacksamma för

”er feedback!

till 2018 kommer en av följande två saker

att ske 1) resultatskärmarna återinförs

eller 2) ett fungerande Wi-Fi/3G/4G-nät

garanteras för samtliga att använda. Allt

annat är otänkbart. Tack för er tydliga

återkoppling!

Jag hoppas ni i och med dessa korrigeringar

till 2018 känner att vi har lyssnat

på er. Vi är väldigt tacksamma för er

feedback! Inte minst kring de positiva

kommentarer vi fått rörande verifieringsstationerna

på väg till start och det nya

kösystemet vid fri minutstart. Har du tankar

om hur vi kan bli än bättre, tveka inte

att kontakta oss på utveckling@oringen.se.

Varmt välkomna till O-Ringen Höga

Kusten 2018!

HENRIK BOSTRÖM

O-Ringen AB

Har du frågor? Kontakta:

0771-49 90 00, info@oringen.se

Postadress: O-Ringen AB,

Lägerhyddsvägen 2 hus 38,

752 37 Uppsala

ww.oringen.se

2 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 3


Värmland 2017

Foto: Peter Holgersson och O-Ringen

4 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 5


UTVÄRDERING

SHOPPA DYGNET RUNT PÅ DIN

ORIENTERINGSBUTIK PÅ NÄTET

TEAMSPORTIA.SE

Sara Hagström stämplar under O-Ringen Värmland 2017. Foto: Peter Holgersson

Mycket bra betyg på tävling och terräng

6

Många fina bilder och härliga

minnen skapades i den

värmländska vildmarken. Hur

O-Ringen upplevs utvärderas

varje år med bland annat en

undersökning till ett urval av

alla deltagare. Årets arrangemang

har fått fina betyg på

många områden och förbättringspotential

finns på andra.

Totalt sett blev betyget i paritet med föregående

två år. Två områden att ta upp är

Arrangemang & organisation som får ett

lägre betyg och den sportsliga kvaliteten

som fick det bästa betyget.

Vad gäller ”Arrangemang & organisation”

har vi tagit fasta på två viktiga områden

som vi kommer att fokusera extra på

till nästa år. Det första är en kombination

av resultatrapportering och uppkoppling

(wifi & mobilnät) på arena. Uppkopplingen

generellt och till resultatrapporteringen

i synnerhet fungerade långt ifrån

planerat och ett omtag kring det kommer

att ske till 2018. Det andra området att

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

6

5

4

3

2

1

0

4.4 4.4 4.4

4.3 4.4 4.4 4.5 4.5

4.3

4.3 4.3

4.1 4.1

4.1 4.2 4.3 4.2

4.2 4.3 4.3 4.3

4.0

4.1

3.8

3.6

Ditt helhetsintryck

av evenemanget

Sammanställning av evenemangsupplevelsen – medelvärden

(Jämförelse 2013-2017)

Arrangemang &

organisation

Din känslomässiga

upplevelse

förbättra är sanitetsstationernas kvalitet

och dimensionering på campingen.

Vildmarken och banläggarna levererade

Området ”Den sportsliga kvalitén” som

fick högst betyg arbetades det mycket med

i Värmland. Det gjordes en extra insats för

att skapa banor med varierande utmaningar

och bjuda på olika typer av terräng. Det

i kombination med den värmländska vildmarken

har uppskattats av deltagna. Här

Den sportsliga

kvaliteten

2013 2014 2015 2016 2017

Stämning &

atmosfär

4.0 3.9 3.9 4.0

3.8

Valuta för

pengarna

fortsätter arbete för att skapa en lika bra

upplevelse till O‐Ringen Höga Kusten 2018.

I undersökningen ställdes även frågor om

ideellt arbete och det är tydligt att O-Ringendeltagare

också är ideellt engagerade i sin

klubb. Hela 57 % svarade att de engagerar sig

ideellt i klubben minst en gång per månad och

av dem är det 34 % som gör det varje vecka.

När det gäller att tävla är också O-Ringendeltagaren

aktiv och 59 % åker på 11 tävlingar eller

fler under året (utöver O-Ringen).

NU KOMMER MÖRKRET, LÅT DET INTE STOPPA DIG!

PÅFYLLDA LAGER AV PANNLAMPOR.


När ni försöker bli fler

Hamnen i Örnsköldsvik.

När ni blivit fler

Utmana världsarvet!

Välkommen till Höga Kusten! Nästa

sommar kan du utmana vårt unika

världsarv både som turist och som

orienterare. Vad kan du då förvänta

dig av O-Ringen Höga Kusten?

Text: Clas Engström Foto: Malin Wedin

För det första är det nära, hela arrangemanget går

i Örnsköldsviks närhet. Det är rent av så nära att

det kommer att gå att cykla till alla etapper. Som

längst är det nio kilometer mellan camping och

arena. Vi erbjuder en bra semestervecka med minimal

tid för resor.

En riktig orienteringsfest

Det är också nära till berg och vyer. Svedjeberget,

Varvsberget, Visarberget och Slåtterberget bjuder

på vida vyer. Bergen kommer också att bjuda våra

deltagare på en riktig orienteringsfest. En teknisk

utmaning för många, särskilt de som inte är vana

vid detaljrika norrländska sluttningar och detaljerade

hällmarker.

Höga Kusten gör också skäl för sitt namn, slarva

inte med backträningen i vinter! Men framförallt

är terrängen vacker och storståtlig. Eller som Näsåkersskalden

Pelle Molin skrev:

”När Gud skapade Ångermanland vredgades och

log han samtidigt!”

Nära till havet

Det är alltid nära till havet. Mäktiga klippor, oändliga

stränder, skyddade vikar, öarna med Ulvön

och Trysunda i spetsen och många vandringsleder

högt över havet. Skuleskogen är en magisk blandning

av hav och berg.

Det är nära till staden. O-Ringentorget ligger

mitt i Örnsköldsvik vid hockeyarenan, Fjällräven

Center. Den centrala campingen ligger i centrum

med närhet till O-Ringentorget. Affärerna i Örnsköldsvik

kommer att ha kvällsöppet under hela

O-Ringenveckan. Det blir en folkfest i Örnsköldsvik

under hela veckan.

Slutligen är det nära. Det är nära från Stockholm

med bil, drygt fem timmars åktid, tågen

stannar 500 meter från O-Ringentorget. Det finns

bra och täta tågförbindelser söderifrån. Flyg från

Arlanda tar en timme till Örnsköldsvik.

Vad tror du, känns det inte som att det är nära

till en anmälan? Plura Jonsson i Eldkvarn, vars

mamma växta upp i Höga kusten, har sammanfattad

det hela bäst:

– Kom till kusten!

Varmt välkommen nästa sommar!

CLAS ENGSTRÖM

Generalsekreterare

Ålder: 50

Klubb: OK Nolaskogsarna

Favoritplats i Höga Kusten:

Rotsidan, Nordingrå

8

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 9


Hitta till O-Ringen i Örnsköldsvik

ORIENTERING I CENTRUM

Örnsköldsvik - en del av Höga Kusten

Örnsköldsvik ligger drygt 50 mil norr

om Stockholm och 40 mil söder om

Luleå – men desto närmare Sveriges

geografiska mittpunkt. Det är enkelt

att ta sig hit. Åk bil, tåg, buss eller flyg.

Text: Marcus Andersson Foto: Malin Wedin

Med bil

Det kräver ingen orienterare, eller ens

en karta, för att hitta till Örnsköldsvik.

Kör E4:an längs Norrlandskusten så är du snart

framme.

Om du kommer söderifrån så passerar du

många av Norrlands kuststäder. Bocka av Gävle,

Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall och Härnösand

innan du når kuststaden du siktade in dig på

från första början.

På vägen korsar du också Högakustenbron,

Sveriges tredje högsta byggnadsverk. Den stora

hängbron har Sveriges längsta brospann. Utsikten

från bron skvallrar om att du nu kör in i Höga Kusten.

Den skvallrar om att du närmar dig O-Ringen

2018. Nu har du har bara en timmes körning kvar

till Örnsköldsvik.

Östersund

Oslo

Göteborg

Malmö

Luleå

Umeå

Gävle

Stockholm

Helsingfors

Med buss

Bussarna kommer in på samma ställe

som tågen – mitt i staden. Bussarna tar i

regel något längre tid än tågen, men kostar också

mindre. Ybuss trafikerar kusten, från Stockholm i

söder till Umeå i norr. Bussen plockar bland annat

upp passagerare på terminal 5 på Arlanda.

Barn, ungdomar och studerande åker billigare. För

en liten extra slant kan du lägga till om- och avbokningsskydd

på din resa. Det finns alltid wi-fi ombord.

Ybuss samarbetar med Swebus som trafikerar

stora delar av Sverige. På så sätt kan du boka kombinationsresor

över hela Sverige med slutmålet

Örnsköldsvik.

AVSTÅND

Stockholm

Göteborg

Malmö

Oslo

Helsingfors

Umeå

530 km

870 km

1140 km

760 km

640 km

110 km

VÄLKOMMEN TILL ÖRNSKÖLDSVIK När du besöker vår stad känner du hur påtagligt nära det är till skärgården och naturen.

Här kan du kombinera det bästa av världar efter tävlingsdagen. Antingen känna stadens puls, med trivsamma stunder på

restauranger och caféer, shopping i mysiga butiker och stora gallerior, kulturupplevelser av olika slag samt evenemang och

nöjen för både barn och vuxna. Ta del av vårt friluftsliv ett ”stenkast” bort, med vandringsleder och utsiktsplatser, eller ett

besök till någon av våra nära badplatser för ett kvällsdopp.

I vår Örnsköldsviksguide kommer vi att tipsa om vad du och dina anhöriga kan uppleva på några få timmar när ni laddar

batterierna inför nästa tävling. Så lägg adressen på minnet. Vi ses i Örnsköldsvik!

10 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

www.ornskoldsvik.se/guiden

Örnsköldsviks resecentrum

Med tåg

Tågförbindelserna till Örnsköldsvik är

goda. Med SJ:s snabbtåg från Stockholm

är du framme på fem timmar och trettio

minuter. Många tåg kommer in i staden varje dag.

Örnsköldsviks resecentrum, som är stadens

centralstation, ligger i direkt anslutning till innerstan.

Härifrån går du till Stortorget på några

minuter. Bara 500 meter till O‐Ringentorget och

nära till många av campingplatserna. Mycket smidigare

än så blir det inte.

Med flyg

En timme – så lång tid tar det att flyga

från Arlanda till Örnsköldsvik Airport.

Du hinner knappt få av dig skorna innan du är

framme. Från och med april 2018 kommer SAS att

trafikera sträckan.

Örnsköldsviks flygplats ligger i Gideå, en halvtimme

utanför staden. På flygplatsen finns både flygtaxi

och taxibolag. Flygtaxi måste bokas i förväg.

Från Arlanda lyfter planen fyra gånger om dagen

med siktet inställt på Örnsköldsvik. Är alla

flygningar fullbokade? Misströsta inte. Det går

också att flyga till den större flygplatsen Umeå

Airport som ligger en timme norrut. Från Umeå är

det enkelt att ta sig de elva milen till Örnsköldsvik.

Tåg och bussar rullar hela tiden.

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 11


ARENA HÖGLAND - TRÄNINGSRACE OL+MtbO

ARENA SKYTTIS - OL ETAPP 5

ARENA BACKSJÖ - OL ETAPP 3 & 4

ARENA BERGSJÖN - PreO ETAPP 5

ARENA SKYTTIS - MtbO ETAPP 3 & 4

ARENA SKYTTIS - PreO ETAPP 1

CAMPINGYTA

CAMPINGYTA

ARENA JÄBO - PreO ETAPP 4

RESECENTRUM

CAMPINGYTA

ARENA STORA TORGET - ELITSPRINTEN

CAMPINGYTA

ARENA FJÄLLRÄVEN - BAGHEERASTAFETTEN

ARENA VARVSBERGET - PreO ETAPP 2 & 3

CAMPINGYTA

GÄSTHAMN

O-RINGENTORGET

FJÄLLRÄVEN CENTER

CAMPINGYTA

ARENA KEMPEVALLEN - MtbO ETAPP 2

BUSS TILL ETAPPER

ARENA DOMSJÖ - OL ETAPP 1 & 2

ARENA DOMSJÖ - MtbO ETAPP 1 & 5

Örnsköldsviksfjärden

CAMPINGYTA

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Vy över centrala Örnsköldsvik och O-Ringentorget vid Fjällräven Center.

Etappöversikt

lördag

21 juli

söndag

22 juli

måndag

23 juli

tisdag

24 juli

onsdag

25 juli

torsdag

26 juli

fredag

27 juli

Lomsjön

Älvsjösjön

BAGHEERASTAFETTEN

ARENA FJÄLLRÄVEN

OL ETAPP 1

ARENA DOMSJÖ

OL ETAPP 2

ARENA DOMSJÖ

ELITSPRINTEN

ARENA STORA TORGET

OL ETAPP 3

ARENA BACKSJÖ

OL ETAPP 4

ARENA BACKSJÖ

OL ETAPP 5

ARENA SKYTTIS

ARENA BACKSJÖ - OL E3 & E4

Västerhus

ARENA BERGSJÖN - TRÄN.RACE OL+MtbO

ARENA BERGSJÖN - PreO E5

Högbysjön

INVIGNING

MtbO ETAPP 1

ARENA DOMSJÖ

PreO ETAPP 1

ARENA SKYTTIS

MtbO ETAPP 2

ARENA KEMPEVALLEN

PreO ETAPP 2

ARENA VARVSBERGET

AKTIVITETSDAG

MtbO ETAPP 3

ARENA SKYTTIS

PreO ETAPP 3

ARENA VARVSBERGET

MtbO ETAPP 4

ARENA SKYTTIS

PreO ETAPP 4

ARENA JÄRVED

MtbO ETAPP 5

ARENA DOMSJÖ

PreO ETAPP 5

ARENA BERGSJÖN

Själevadsfjärden

Överhörnäs

10km

7.5km E4

Botniabanan

Backsjösjön

Själevad

5km

SATELLITPARKERING

BUSSNING

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Vitsjön

Veckefjärdens Golfbana

Veckefjärden

Gullänget

ARENA FJÄLLRÄVEN - BAGHEERAST.

Ås

ARENA STORA TORGET - ELITSPRINTEN

ARENA VARVSBERGET - PreO E2 & E3

Svedjeholmen

ARENA DOMSJÖ - OL E1 & E2

Sund

ARENA DOMSJÖ - MtbO E1 & E5

2.5km

Hörnett

Gimåt

BUSSNING

CENTRAL CAMPING

Höglandssjön

E4

ÖRNSKÖLDSVIK

O-RINGENTORGET

ARENA KEMPEVALLEN - MtbO E2

Örnsköldsviksfjärden

Domsjö

Svartby

Skyttis

Friluftsområde

Arnäs

ARENA SKYTTIS - OL E5

ARENA SKYTTIS - MtbO E3 & E4

ARENA SKYTTIS - PreO E1

ARENA JÄRVED - PreO E4

E4

Idbyn

Tävlingar som andas Höga Kusten

O-Ringen nästa sommar kommer att bjuda på tävlingar som andas Höga Kusten och korta

avstånd till etapperna och som erbjuder tid till umgänge och upplevelser. Våra berg kan vi inte göra

så mycket åt. De finns där och ni kommer att få uppleva dem. Vår ambition är dock att alla ska få

en stimulerande utmaning.

2.5km 5km 7.5km 10km

De första två etapperna är välkända marker för den som var med

Idbyfjärden

Järved

och sprang O-Ringen 1994. Etappmålet för avslutningsetappen

då är detsamma som för etapp ett och två nu. Ett tips är att ta

cykeln de fem kilometrarna från centrala Örnsköldsvik (eller de

cirka två kilometrarna från Svedjeholmens camping).

Bonäset

Etapp tre och fyra avgörs i Backsjö. Målet ligger vackert inbäddat

mellan Visarbergen i väster och Backsjön i söder. För den

som vill kommer det att bjudas på utmaningar, både fysiskt och

tekniskt, men även den som gillar snällare orientering kommer

att gilla detta område.

etapp. Här kommer ni att få uppleva högfartsorientering kombinerat

med riktigt kluriga sluttningar. Vi lovar att värdiga segrare

kommer att koras, men alla kommer att känna sig som vinnare

när de tar sig ner mot Skyttis idrottsplats och sätter sista

stämpeln på åsen ovanför de tusentals jublande åskådarna fredagen

den 27:e juli!

På följande sidor kan ni bekata er med vad som väntar under

O-Ringen Höga Kusten 2018. Där presenterar banläggarna sina

etapper.

E4

ÖVERSIKT O-RINGEN HÖKA KUSTEN 2018

Bergom

Bäckfjärden

Norrvåge

Fartfylld avslutning

O-Ringen avslutas på Skyttis som ligger ett par kilometer från

O‐Ringentorget. Det är lämpligt att ta cykeln även till denna

Läs om de tre arenornas terräng

och banläggarnas egna tips >>

12 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 Bergomssjön

Skrikesjön

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 13

Gullvik


Västerhus

OL ETAPP 3 & 4

ARENA BACKSJÖ

Backsjösjön

HITTA TILL ARENA DOMSJÖ

TRÄNINGSRACE OL

ARENA BERGSJÖN

Gimåt

Höglandssjön

Gullänget

Svartby

Arnäs

Arena Domsjö

Etapp 1 & 2

Själevadsfjärden

Överhörnäs

E4

Botniabanan

E4

Själevad

Ås

OL ETAPP 5

ARENA SKYTTIS

Veckefjärdens Golfbana

Skyttis

Friluftsområde

BUSSNING

ÖRNSKÖLDSVIK

Veckefjärden

SATELLITPARKERING

CENTRAL CAMPING

BUSSNING

O-RINGENTORGET

Järved

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Hörnett

Svedjeholmen

Örnsköldsviksfjärden

Bonäset

Sund

Fullt fokus från start. Det blir viktigt när O-Ringen inleds i

typisk Höga Kusten-terräng. De första två etapperna, som

avgörs fem kilometer från O-Ringentorget, blir en utmaning

både fysiskt och tekniskt med en del tuffa berg. För

att hamna på standardmässiga segrartider i de olika klasserna,

är banorna generellt sett lite kortare. Här avgjordes

för övrigt den femte etappen av O-Ringen 1994.

E4

Skrikesjön

OL ETAPP 1 & 2

Vitsjön

ARENA DOMSJÖ

O-Ringentorget 5 km

Svedjeholmens Bergom camping 5 km

Bergomssjön

KARTKLIPP ETAPP 1 & 2

Bäckfjärden

Domsjö

O-Ringentorget 4,5 km

Svedjeholmens camping 2-3 km

Norrvåge

Bäck

Text: Marcus Andersson Foto: Emil Niederbach

0 1 2 3 4 5km

Genesön


Typisk Höga Kustenterräng

med

utmanande kupering

Christer Mikaelsson banläggare etapp 1, långdistans

Per Magnusson banläggare etapp 2, långdistans

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Veckan inleds med typisk Höga Kusten-terräng.

Det är öppet men på sina håll lite svårlöpt och kuperat.

Det är riktigt fint – och fantastisk utsikt för

de som kommer längst upp. De yngsta ungdomsbanorna

har liknande terräng men inte lika mycket

kupering.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Det som är annorlunda med den här etappen är

att det blir tuffare för löparna i början av banorna

och lättare i slutet.

Vad blir den största utmaningen?

– Att kunna hantera terrängtypen från dag ett. På

vissa ställen är det väldigt mycket detaljer och där

gäller det att hålla huvudet kallt.

Vilka tre saker ska jag tänka på

för att göra det perfekta loppet?

– Ha kontakt med kartan, hitta vägval för att

kunna ta kontrollen lättare och förenkla där det

är mycket detaljer.

Vad är ditt bästa tips?

– Noggrannheten. Chansa inte, håll koll på var du

befinner dig hela tiden och checka av punkterna.

Om du tror att det ska lösa sig längre fram på

sträckan kommer du att få stora problem.

Hur förbereder jag mig bäst

inför O-Ringens första etapp?

– Hitta terräng som är snarlik. Och det är nog bra

om du har ägnat dig åt lite konditionsträning under

vintern.

CHRISTER MIKAELSSON

PER MAGNUSSON

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Det går inte att säga annat än att det är kuperad

terräng och väldigt krävande orientering. Sedan

är det väldigt fin löpbarhet uppe på berghällarna,

men även de branta sluttningarna ska passeras.

De yngre löparna springer på Genesmon, där det

är lättlöpt tallmo och mycket stigar.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Det är medeldistans för elittouren och långdistans

för alla andra. På långdistansen tycker jag

att alla klasser ska ha några längre sträckor med

vägval, så det kommer att bli en tydlig långdistanskaraktär.

Vad blir den största utmaningen?

– Syd- och mellansvenskar tycker ofta att våra

sluttningar är luriga. Där kan det vara svårt att

läsa av kurvorna och branterna. Vissa behärskar

det och andra inte – och det kommer att fälla avgörandet.

Vilka tre saker ska jag tänka på

för att göra det perfekta loppet?

– Ha kartkontakt, tempoväxla och förenkla.

Vad är ditt bästa tips?

– Innan du går ner i en sluttning så gäller det att

veta precis var du är. Vet du inte det så blir det inte

direkt bättre när du kommer ner i sluttningen.

Hur förbereder jag mig bäst

inför O-Ringens andra etapp?

– Genom att testa terrängtypen. Har du inte den

möjligheten så kan du träna på kurvorientering i

kuperad terräng.

14

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 15


Arena Backsjö

Etapp 3 & 4

När du spurtar i mål på åkrarna som vackert sluttar ner

mot Backsjösjön, nio kilometer från O-Ringenstaden, har

du redan upplevt flera storslagna vyer under loppet. Men

för att nå de öppna hällarna på toppen av bergen måste du

först klara av vildmarkens detaljrika och branta sluttningar.

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund


Vildmarksterräng

med många fina

berghällar

Överhörnäs

E4

Västerhus

Själevadsfjärden

Botniabanan

Backsjösjön

Själevad

Vitsjön

Lomsjön

HITTA TILL ARENA BACKSJÖ

OL ETAPP 3 & 4

ARENA BACKSJÖ

E4

SATELLITPARKERING

BUSSNING

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Ås

Veckefjärdens Golfbana

Veckefjärden

Svedjeholmen

O-Ringentorget 12 km

Sund

Svedjeholmens camping 19 km

OL ETAPP 1 & 2

ARENA DOMSJÖ

KARTKLIPP ETAPP 3 & 4

TRÄNINGSRACE OL

ARENA BERGSJÖN

Gullänget

Hörnett

Gimåt

CENTRAL CAMPING

Höglandssjön

E4

BUSSNING

ÖRNSKÖLDSVIK

O-RINGENTORGET

Örnsköldsviksfjärden

O-Ringentorget 7,5 km

Svedjeholmens camping 7-8 km

Domsjö

Svartby

Skyttis

Friluftsområde

Järved

Älvsjösjön

Arnäs

OL ETAPP 5

ARENA SKYTTIS

Bonäset

Bergom

Bäckfjärden

Norrvåge

Skrikesjön

Bergomssjön

Bäck

0 1 2 3 4 5km

Genesön

Robert Niederbach banläggare etapp 3, medeldistans

Börje Pauler banläggare etapp 4, långdistans

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Det är mer lättframkomligt än tidigare etapper.

Här springer du bara uppe på ett berg och sedan

lite utför. Det är inga branta kanter och du springer

knappt en meter på stig. Ungdomarna springer

i ett lite annat område, med mer kulturmark och

stigsystem.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Banorna går uppe på det bästa terrängpartierna

så att det ska bli mer njutbart. Det är utmärkt att

lägga medeldistansbanor på det här området. Det

är inte allt för utmanande kuperingsmässigt, men

det är tekniskt klurigt.

Vad blir den största utmaningen?

– Att inte tappa kontrollen. Så länge du är med

på kartan så klarar du av det, men du får svårt att

läsa in dig om du tappar bort dig.

Vilka tre saker ska jag tänka på

för att göra det perfekta loppet?

– Koncentrera dig, lyft blicken och anpassa hastigheten.

Vad är ditt bästa tips?

– Var koncentrerad hela tiden. Och njut av utsikten

på väg till start. Det är riktigt fint.

Hur förbereder jag mig bäst

inför O-Ringens tredje etapp?

– Det finns inget enkelt recept, men det är såklart

en fördel om du har sprungit i Örnsköldsviksterräng

tidigare.

ROBERT NIEDERBACH

BÖRJE PAULER

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Det blir vildmarksterräng för de flesta, med

många berghällar och fysiskt krävande skråorientering.

Det är väl ingen som har tid med det, men

om man tittar sig omkring så kan man se hur långt

som helst. Ungdomsbanorna har inte så många stigar,

utan där blir det lite annorlunda ledstänger.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Det som skiljer sig från de andra etapperna är att

det är mer sluttningsorientering. I sluttningarna

kan det vara svårt att hålla riktningen.

Vad blir den största utmaningen?

– Det blir tufft fysiskt och då är det lätt att börja

bomma. På kartan finns inte många stigar och det

finns absolut ingen väg, utan det är riktig vildmark.

Det finns inga tydliga inläsningspunkter så

du ska helst inte tappa bort dig, för då kan det bli

riktigt svårt.

Vilka tre saker ska jag tänka på

för att göra det perfekta loppet?

– Var taktisk och kör inte för hårt, utnyttja det

gula på kartan och försök undvika de steniga partierna.

Vad är ditt bästa tips?

– Se över skorna inför tävlingen. Det är jätteviktigt

att ha ett bra grepp.

Hur förbereder jag mig bäst

inför O-Ringens fjärde etapp?

– Du måste vara förberedd fysiskt. Träna i backar,

träna i berghällsterräng och träna skrålöpning,

även om banlägderna generellt är lite kortare.

16

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 17


Arena Skyttis

Etapp 5

O-Ringen avgörs i Örnsköldsviks populäraste friluftsområde. Arena Skyttis, ett område i direkt

anslutning till staden, är som skapat för stora tävlingar. Här har det gått en rad stora mästerskap i

längdskidor. Även budkavle-SM 2004 avgjordes här. Nu ska området också få vara med och ta fram

totalsegrarna av O-Ringen Höga Kusten 2018.

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund

Stefan Sjölund banläggare etapp 5, långdistans

TAPP 3 & 4

A BACKSJÖ

E4

n

Backsjösjön

Själevad

SATELLITPARKERING

BUSSNING

Vitsjön

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Den här etappen blir lättsammare än tidigare

etapper. Det är ett väldigt stigrikt område så det

blir väldigt mycket tempoväxlingar. Mot slutet av

banorna blir det lite enklare med vägvalssträckor

som kommer att avgöra.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Det blir många sträckor där löparna måste fundera

kring vägvalen. Terrängens karaktär gör att

det blir mycket vägval.

Vad blir den största utmaningen?

– Att klara av att springa snabbt på stig och samtidigt

ta det lugnt med kontrolltagningen. Jag

Älvsjösjön

tror

Lomsjön

att många kommer att känna igen sig med den här

terrängtypen och de här banorna.

Vilka tre saker ska jag tänka på

för att göra det perfekta loppet?

– Tänk på vägvalen, var koncentrerad i kontrolltagningen

och underskatta inte svårigheten.

Vad är ditt bästa tips?

– Tempoväxla.

HITTA TILL ARENA SKYTTIS KARTKLIPP ETAPP 5

Ås

Veckefjärdens Golfbana

Veckefjärden

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Svedjeholmen

Sund

TRÄNINGSRACE OL

ARENA BERGSJÖN

Gimåt

Gullänget

Hörnett

CENTRAL CAMPING

Höglandssjön

E4

BUSSNING

Skyttis

Friluftsområde

ÖRNSKÖLDSVIK

O-RINGENTORGET

Örnsköldsviksfjärden

OL ETAPP 1 & 2

Svedjeholmens camping 10 km

ARENA DOMSJÖ

Domsjö

Svartby

Järved

Arnäs

OL ETAPP 5

ARENA SKYTTIS

Bonäset

O-Ringentorget 2 km

Svedjeholmens camping 5-6 km

E4

Hur förbereder jag mig bäst

inför O-Ringens femte etapp?

– Spring i områden där det finns många stigar,

men som ändå har svåra kontrollpunkter.

Högbysjön

Idbyn

Idbyfjärden

STEFAN SJÖLUND

Skyttis – Sveriges första

specialritade orienteringskarta

Den här kartan över Skyttisområdet i

centrala Örnsköldsvik kan vara Sveriges

äldsta specialritade kurvkarta.

Den togs fram och producerades av

lantmätaren Emil Jadelius och överlämnades

av honom till OK Nolaskogsarna

som gåva.

De som var med på den tiden har gissat att kartan

började användas i mitten av 50-talet. Efterforskningar

har sensationellt nog visat att den är tryckt

senast 1952. Det är nämligen så att den tryckpress,

som den är tryckt med, togs ur bruk 1952.

Emil var ensam initiativtagare och finansiär till

denna specialritade kurvkarta, som till större delen

är framställd genom studier av flygfoton samt

givetvis terrängstudier. Hemritade kartor fanns

redan på 40-talet men de var av backstreckstyp.

Samma område 2018

Femte etappen av årets O-Ringen kommer att avgöras

över precis detta område.

Målområdet för etappen ligger uppe i nordvästra

hörnet av denna karta i närheten av N.et i

Örnsköldsvik.

Ett hett tips är att spara denna tidning så kan ni

jämföra kartorna och se om det går att återskapa

banan när ni sprungit er sista etapp vid O-Ringen

Höga Kusten 2018.

Bergom

18

Bergomssjön

Bäckfjärden

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

Norrvåge

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 19

Gullvik


Varför betala mer?

SUZUKI – FÖR DIG SOM TRIVS I TERRÄNGEN!

Suzuki är idag en av världens största biltillverkare och expert på fyrhjulsdrift och småbilar.

Under senare år har Suzuki också vuxit kraftigt på den svenska marknaden tack vare flera nya

modeller, som snabbt vunnit i popularitet. Alla byggda med japansk kvalitet, vilket innebär att

du får både driftsäkerhet och körglädje med på köpet.

Dessutom är de också utrustade och klara. Det innebär att det mesta du behöver och vill ha

för komforten och säkerhetens skull redan är inbyggt i bilen. Och i priset.

STOLT PARTNER AV O-RINGEN!

Kolla

priset!

VITARA TESTVINNARE I TEKNIKENS

VÄRLDS STORA SUV-TEST 2016!

Betyg 4/5

Friluftsväska, 35 l

26-457

Mycket för pengarna.

jeger.no, november 2015

29 90

Kinesiologitejp

14-772

Besök oss på biltema.se, i sociala medier

VITARA S BOOSTERJET FRÅN 204.900:-

249:-

179:-

Massagerulle

14-763

20

eller i något av våra varuhus.

Hela familjens varuhus

oringen_180x246_170210.indd 2 2017-09-21 10:07:54

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

Bränsleförbr. bl. körning 5,2 l/100 km. CO 2 121 g/km. 3 års nybils- & vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. Bilen på bilden är extrautrustad.

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 21


Älvsjösjön

Lomsjön

ÖVERSIKT O-RINGEN MTBO

Västerhus

Backsjösjön

TRÄNINGSRACE MtbO

ARENA BERGSJÖN

Gimåt

Arnäs

Svartby

Gullänget

Höglandssjön

Själevadsfjärden

Själevad

Ås

E4

MtbO ETAPP 3 & 4

ARENA SKYTTIS

MtbO

– en snabb och häftig sport

Överhörnäs

E4

E4

Botniabanan

SATELLITPARKERING

BUSSNING

SVEDJEHOLMEN CAMPING

Svedjeholmen

Vitsjön

Veckefjärdens Golfbana

Veckefjärden

Sund

MtbO ETAPP 1 & 5

ARENA DOMSJÖ

Hörnett

CENTRAL CAMPING

BUSSNING

Skyttis

Friluftsområde

ÖRNSKÖLDSVIK

O-RINGENTORGET

MtbO ETAPP 2

Örnsköldsviksfjärden

ARENA KEMPEVALLEN

Domsjö

Järved

Bonäset

FREDRIK FORSGREN

Banläggare

SARA FORSGREN

Banläggare

MtbO är en snabb sport, det är inte

en död sekund. Man måste hela tiden

hänga med på kartan, läsa in sig när

det guppar och gungar och blixtsnabbt

hitta bra vägval.

Text: Per-Johan Josefsson Foto: Tom William

– Åker man fel rinner sekunderna snabbt i väg.

Koncentrationen måste vara på topp hela tiden,

oftast kommer bommarna på slutet när man börjar

bli trött. De flesta som provar på tycker att det

är väldigt kul. Svårt men kul.

Det säger Fredrik Forsgren, som är kartritare

och banläggare för de fem etapperna tillsammans

med landslagets Sara Forsgren.

Mountainbikeorientering, eller MtbO, är en

kombination av orientering och mountainbikecykling,

där man tar sig fram på cykel i terrängen

och letar kontroller. Man håller sig vanligen på stigar

och vägar och sporten är därför mer lik skidorientering

i tänket. Det gäller att välja det snabbaste

vägvalet till nästa kontroll och inte tveka.

Själva kontrollpunkterna är inte svåra utan ligger

vid en stig, väg eller liknande terrängföremål.

Vanliga orienteringskartor

Kartorna är i grunden vanliga orienteringskartor

som konverteras till MtbO-normen. Många karttecken

och symboler från OL-kartan behövs inte

och har därför tagits bort. Färgerna är lite blekare

för att de svarta stigarna ska kontrastera bättre.

För det är stigarna som är viktigast, de och höjdkurvorna.

Stigarna redovisas i fyra klasser utifrån

hur snabba de är. De långsammaste stigarna

ritas prickade på kartan och de snabbaste blir heldragna.

Däremellan finns det ”kortstreckade” och

”långstreckade” stigar. Vanligtvis får man bara

cykla på stigar och vägar men ibland på tävlingar

är det tillåtet att gena genom skogen också.

Utrustning

För att utöva sporten behövs en mountainbike,

hjälm och ett vridbart kartställ som fästs på styret.

Cyklarna har utvecklats mycket de senaste tio

åren och i dag är det inte ovanligt med dämpning

fram och bak, hydrauliska bromsar, kolfiberram

och slanglösa däck. En bra cykel kan väga under

tio kilo och kosta tiotusentals kronor, men det går

förstås att använda enklare modeller. Verktyg kan

vara bra att ha med sig under loppen liksom en

kompass.

MtbO som tävlingsform har funnits sedan 80-

talet och är trots det fortfarande en liten sport. På

vissa håll i världen har den fått ordentligt fäste, i till

exempel Australien, Finland och på kontinenten.

– Det är synd att vi i Sverige tycks ha halkat

efter. Egentligen har vi bra förutsättningar med

många orienteringsklubbar och fina närområden

med elljusspår och stigar, säger Fredrik.

Framför allt är det i södra Sverige som sporten

Bergom

bedrivs medan den norra är något av en vit fläck DE FEM ETAPPERNA

på MtbO-kartan. Ångermanland har dock en viss Bergomssjön

Skrikesjön

vana av MtbO med deltävlingar i Svenska cupen

som största arrangemang.

Största arrangemanget

– O-Ringen Höga Kusten 2018 blir det överlägset

största arrangemanget hittills och vi siktar på

minst 500 deltagare, säger Fredrk.

Alla MtbO-arenor ligger inom en radie på 5 km

från O-Ringentorget. Klart är också att etapp 1

och 2 kommer att ingå i den världsomspännande

Masters-serien och det finns goda förhoppningar

om att ett par av etapperna ska ingå Svenska

Cupen MtbO.

För den som vill testa MtbO under O‐Ringen är

det bara att skaffa en bra cykel och börja träna.

I maj släpps en träningskarta för MtbO och det blir

träningsrace på fredagen innan O-Ringen.

– Och stanna gärna längre än tävlingsveckan.

Här finns mycket att upptäcka, avslutar Fredrik.

KARTKLIPP O-RINGEN MTBO

Terrängen bjuder på kuperad

och teknisk orientering som

passar både elit och nybörjare.

Den stora landhöjningen har

lett till att bergen rest sig ur Bäck

havet flera hundra meter och

0 1 2 3

därigenom blivit svallade av vågorna.

4 Det 5km finaste jordmaterialet

har spolats ner i dalgångarna

medan det på bergssidorna

blir kvar mycket hällmarker och

grovblockig morän.

Terrängens utmaningar ger också

möjlighet till roliga banor förstås.

– Banorna har finslipats under

sommarens provcyklingar och det

kommer att bli en väldigt fin MtbOvecka

i Örnsköldsvik med banor

för alla, säger banläggaren Fredrik

Forsgren.

Etapp 1, en sprint, går på en utsökt

liten tallmo, Genesmon, med gemensamt

mål med fotorienteringen

vid Sundskolan. Många och snabba

stigar innebär att här gäller det att

hänga med på kartan, annars blir det

snurrigt.

Bäckfjärden

Etapp 2, medeldistansen, går i Hörnsjöterrängen

på Varvsberget med

härlig utsikt, slalombacke och branta

hoppbackar på norrsidan mot stadskärnan.

Kuperat och rätt så tekniskt

med mycket stenar och rötter. Här

finns även en del grusvägar. Målgång

sker i anrika Kempehallen som förr

Genesön

var en hockeyborg. Numera återstår

endast en grop.

Etapp 3, långdistans. Etapp 4, sprintdistans.

Vid Skyttis friluftsanläggning

finns det gott om stigar, skidspår och

asfalterade rullskidbanor. Centrala

delen är en rätt flack platå omgiven

av kuperade sluttningar.

Etapp 5. Vid Sundskolan avgörs sista

dagens långdistans med jaktstart.

Mycket varierande terräng med

bostadsområden, Genesmon, elljusspår

samt glest stignät längst bort.

Måttlig till kraftig kupering.

Norrvåge

22 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 23


CLIMA HOOD

Välkomna kylan med rätt kläder!

CLIMA TOP

Just nu!

Handla för 500:-

få 100:- rabatt*

Använd koden: oringen

CLIMA PANTS

CLIMA KNEE PANTS

WWW.BAGHEERA.SE

*Erbjudandet gäller t.o.m. 22/10-2017.

Rabatten gäller för ett köp och endast

i vår webbshop.

Rabatten kan inte kombineras med

andra rabattkoder.

CLIMA ONESIE

Boende som passar dig

Förutsättningarna att hitta sitt

drömboende är mycket goda

till O-Ringen 2018.

Oavsett om du väljer att bo på den centrala

campingen i Örnsköldsviks centrum

eller om du väljer klassisk O-Ringencamping

vid Svedjeholmen har du nära till

alla fem etapperna.

Väljer du lägenhet, hotell eller villa

finns ett stort urval att välja mellan. Som

grädde på moset kan vi erbjuda båtcamping

ett stenkast från O-Ringentorget.

BOENDE

SPARA 100:-

SPARA 100:-

SPARA 50:-

SPARA 50:-

Alla lager 2-plaggen i Climaserien är tillverkade i trygg textil samt är mjuka, smidiga och flexibla med borstad insida, allt för

att ditt barn ska kunna röra sig obehindrat och hålla barnet varmt när det är kyligt ute.

SPARA 100:-

399:-

ord. 499:-

199:-

ord. 299:-

249:-

ord. 299:-

199:-

ord. 249:-

399:-

ord. 499:-

Korta avstånd

Vår ambition är att det ska vara korta avstånd

till etapper och till bussar om du

inte väljer att cykla. Vi vill skapa en skön

gemenskap vid O‐Ringentorget som är

beläget på Framnäsudden i centrala Örnsköldsvik.

Därifrån är det maximalt 1,5

kilometer till campingen i centrala Örnsköldsvik

och 6 kilometer till Svedjeholmens

camping.

Övriga boendealternativ såsom lägenheter

och villor tillkommer kontinuerligt

på oringen.se. Håll utkik där för att finna

ditt favoritboende.

Du kan välja många olika typer av boenden t ex campa mitt i staden i inre hamnen, bo i egen båt i

gästhamnen. I Höga Kusten finns det dessutom gott om privata stugor och boenden att hyra.

WIND FLEECE

JACKET

SPARA 200:-

Färgglad fl eecejacka i stickat utseende

med vindtätt membran

som kan användas som lager

2 eller skaljacka. Wind Fleece

Jacket har muddar med tumhål,

refl exdetaljer och en bröstfi cka

med dragkedja.

COLLIE PANTS

KIDS

SPARA 300:-

499:-

ord. 799:-

SPARA 300:-

399:-

ord. 699:-

JUNIOR

399:-

ord. 599:-

Softshellbyxor med hög komfort

som är lämpade för utomhusaktivitet.

Utrustade med

två fi ckor med dragkedja fram,

elastiskt bälte med spänne i

midjan och refl ekterande detaljer.

Extra höga bak och snölås

i bensluten. Förböjda knän för

ökad rörelsefrihet.

NOVA

NEO

699:- 599:-

Nova är helt vattentät med

membran från Hydroguard.

Den funktionella utsulan i phylon

och TPR i kombination med den

formgjutna innersulan ger Nova

fantastiska egenskaper för aktiva

barn. Slitdetaljer i läder på

häl och tå för ökad livslängd.

Lätt, smidig och vattentät sko

med membran från Hydroguard.

Dubbel velcro för enkel på- och

avtagning. Den formgjutna

innersulan i kombination med

den funktionella utsulan ger

Neo fantastiska egenskaper för

aktiva barn.

POLLUX

OVERALL

599: -

(ord. 1199:-)

OUTLET

Pollux är en vattentät overall

med god andningsförmåga,

hållbart yttermaterial och

värmeisolerande vaddering från

Thinsulate. Overallen har helt

tejpade sömmar, extra förstärkning

på utsatta partier samt avtagbar

huva med knapplösning.

Frågor och svar om camping

Hur ser campingalternativen

ut för O-Ringen Höga Kusten?

Vi erbjuder två campingar: central camping

i Örnsköldsviks centrum och Svedjeholmens

camping. Då vi hoppas på och

förväntar oss att vi får många deltagare

har vi valt att förutom camping i centrala

Örnsköldsvik även öppna upp en ”traditionell”

O-Ringencamping i Svedjeholmen.

Där kommer det att finnas service

i form av kiosker, v/a och platser med el.

Central camping

Campingplatserna ligger nära centrum

och O-Ringentorget. Maximalt avstånd är

cirka 1,5 kilometer från O-Ringentorget.

På den centrala campingen finns cirka

800 campingplatser. Särskilda hygienstationer

och dusch kommer att finnas.

Underlaget varierar på de olika platserna

och kan vara både gräs, grus och asfalt.

Svedjeholmens camping

Svedjeholmens camping ligger sex kilometer

från O-Ringentorget. På den campingen

finns ca 1500 platser. På området

kommer det att finnas kiosker, dusch och

hygienstationer. Samtliga campingplatser

är på gräs.

Hur tar man sig mellan O-Ringentorget

och Svedjeholmens camping?

Det kommer att gå en busslinje mellan

Svedjeholmens camping och O-Ringentorget.

Preliminärt kommer bussarna att

gå var 10:e minut både från Svedjeholmen

och centrala Örnsköldsvik. Bussarna

kommer att gå mellan klockan 15.00 och

klockan 21.00. Bussturen tar knappt tio

minuter enkel väg.

Vad gäller kring underlag på central

camping och hur görs fördelningen?

Den centrala campingen ligger på flera

olika öppna ytor i Örnsköldsviks centrum.

Ungefär en tredjedel av platserna är

gräs, en tredjedel är grus och en tredjedel

är asfalt. Eftersom vi prioriterar att gruppera

klubbarna så går det inte att garantera

ett visst underlag i samband med

bokning. Däremot kommer vi efter klubbfördelningen

att vara tydliga med vilket

underlag respektive klubb fått.

Kan man ha förtält på den

centrala campingen oavsett underlag?

Eftersom underlaget varierar mellan asfalt,

grus och gräs kommer vi att tillhandahålla

virke så att förtält skall kunna

sättas upp oavsett underlag.

Fler frågor och svar på nästa sida >>

24

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

ETT SVENSKT SPORTMÄRKE GRUNDAT 1981 I AVESTA

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 25


CAMPING

Prislista central camping och Svedjeholmens camping

priser utan/med el

9 x 9 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter

7 eller mer 1255/1620 1435/1850 1790/2310 2300/2960

6 1080/1390 1235/1585 1540/1980 1980/2540

5 900/1160 1025/1325 1280/1650 1640/2120

4 725/925 825/1060 1030/1320 1320/1690

3 540/695 620/795 770/990 990/1270

2 365/465 420/530 520/660 670/850

1 185/235 210/265 260/330 340/430

9 x 4,5 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter

7 eller mer 680/1045 780/1195 970/1490 1250/1910

6 590/900 675/1025 840/1280 1080/1640

5 490/750 565/860 700/1070 900/1370

4 395/605 450/690 560/860 720/1110

3 295/450 340/515 420/640 540/820

2 200/305 225/345 240/430 360/560

1 100/155 115/180 140/220 180/290

Prislista extra stor plats med el endast Svedjeholmens camping

Vy över båtcamping i inre hamnen. Foto: Malin Wedin

Är den centrala campingen trafikstörd?

När det gäller vägar och trafik så ligger

majoriteten av campingplatserna inte vid

större vägar utan vid typiska småstadsgator.

De allra flesta ligger inte i anslutning

till gator, men det förekommer i vissa fall.

Två av ytorna ligger i närheten av E4:an.

Vad är en halvruta? D.v.s. 4,5 x 9 meter?

Kan man stå med klubben om man

bokar en halvruta?

De här rutorna är bara avsedda för de som

tältar. Tält och bil ryms på en sådan ruta,

men inte husvagn eller husbil.

På Svedjeholmens camping kan man bo

med klubben även om man väljer halvruta.

På den centrala campingen är inte detta

möjligt. Alla halvrutor är koncentrerade

till vissa områden på den centrala campingen

där alla som tältar kommer att bo.

Hur gör jag om jag vill stå

med en annan klubb på campingen?

Vid bokningen av campingplats får du alltid

ange vilken klubb du vill stå tillsammans

med. Du kan alltså välja att stå med

din egen klubb eller med en annan klubb.

Finns platser för el respektive

icke-el på båda campingarna?

Ja, det finns elplatser både på den centrala

campingen och på Svedjeholmens camping.

Totalt finns det cirka 800 elplatser

varav knappt hälften kommer att finns på

den centrala campingen. Däremot kan vi

inte garantera att klubbmedlemmar som

valt el respektive icke-el kan stå bredvid

varandra.

Om man vill vara säker på att stå gemensamt

med hela klubben på samma ställe

måste man gemensamt bestämma om

man vill ha el eller inte, respektive om

man vill bo på den centrala campingen eller

på Svedjeholmens camping.

Hur och när görs klubbfördelningen?

Utifrån bokningsläget 1 juni fördelas

klubbarna ut på olika ytor. Alla i en klubb

som valt central camping och el hamnar

sedan på samma ställe, alla som valt

central camping och icke-el hamnar på

samma ställe. På samma sätt sker fördelningen

på Svedjeholmens camping. Klubben

samlokaliseras även där på två olika

områden, el respektive icke-el. Om man

vill vara säker på att stå gemensamt med

hela klubben på samma ställe måste man

gemensamt bestämma om man vill ha el

eller icke-el, respektive om man vill bo på

den centrala campingen eller på Svedjeholmens

camping

Vad gäller om jag bokar en stor ruta,

dvs 12 gånger 10 meter, kan jag då stå

med klubben?

Nej, de extra stora rutorna är förlagda till

ett särskilt ställe. De är avsedda för större

husvagnar och husbilar och storleken på

ytan gör att de inte kan samlokaliseras med

de vanliga rutorna på 9 gånger 9 meter.

Om man vill tälta i staden, kommer ni

då att kunna garantera gräsyta?

Ja, om man bokar halvruta på den centrala

campingen så kommer rutorna att vara

anpassade för tält, det vill säga gräsyta.

Däremot kommer man inte att kunna bo

med sin klubb om man väljer halvruta på

den centrala campingen. Alla de som tältar

kommer att bo på samma ställe på den

centrala campingen. På Svedjeholmens

camping däremot kan man boka halvruta

och bo med klubben.

Hur ser det ut med säkerheten om man

campar inne på den centrala campingen?

Under tävlingsdagen kommer vi att ha

vakter som rör sig inom alla campingområdena

på den centrala campingen för att

skapa en god säkerhet. För att förebygga

stöldrisken rekommenderas alla campinggäster

att förvara värdesaker på ett

säkert sätt.

Under tävlingsdagen kommer vi att ha

vakter som rör sig inom alla campingområdena

på stadscampingen för att skapa

en god säkerhet.

LÄS MER

Gå in på oringen.se för att uppdatera dig om aktuella boendealternativ och studera

våra kartor som beskriver de olika etapperna och avstånd till dessa och givetvis de olika

campingalternativ som erbjuds.

12 x 10 m -30 % -20 % Ordinarie 30 %

Antal nätter 1 Nov 1 Apr 1 Jun Därefter

7 eller mer 1755 2005 2500 3200

6 1510 1725 2150 2760

5 1255 1435 1790 2300

4 1005 1145 1430 1840

3 760 865 1080 1390

2 505 580 720 930

1 255 290 360 470

Håll dig frisk

i höst!

Tvätta händerna och

håll dig friskare!

Höst innebär ofta rinnande näsor,

förkylningar och feber. Ett av de

mest effektiva sätten att hålla sig

friskare och förebygga och stoppa

spridning av infektioner är att

tvätta och torka händerna.

Vi på Tork ® tillverkar effektiva och

miljövänliga hygienprodukter för

att du och miljontals människor

världen över ska få en friskare

vardag, både på jobbet och på

fritiden!

Ha en härlig höst!

www.tork.se

031-746 17 00

26

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 27


NOTISER

Elittouren lockar de bästa löparna

Passa på att prova PreO

Foto: Peter Holgersson

Elittouren blir en härlig utmaning. Terrängen

är bland den bästa i Sverige

- men man ska inte låta sig luras av

de vackra bilderna. Terrängen är tuff,

både fysiskt och tekniskt, och kräver

att man håller koncentrationen uppe

och disponerar krafterna rätt.

Den utmaningen tror vi kommer att locka många

av världens bästa orienterare till Höga Kusten,

både i senior- och juniorklasserna. Liksom i Värmland

kommer Elitouren bestå av DH18E, DH20E

och DH21E.

Banorna kommer att bli minnesvärda och elitklasserna

har fördelen att de oftast når ut till de

Vilken terräng väntar mig som löpare?

– Det blir varierande. Kuperingen är ibland stark

och ibland är det helt flackt. Inne i centrum är det

mycket ”fyrkantigt”, men på andra ställen är det

mer utspridda hus med gräsmattor däremellan.

Vad borde jag veta om dina banor?

– Min ambition är att det ska bli teknisk sprintorientering

och att varje sträcka ska kräva snabba

beslut. Förhoppningsvis blir det inga rena löpsträckor.

Löparna måste vara fokuserade från

start till mål.

Vad blir den största utmaningen?

– Att lyckas hålla framförhållningen för att vara

beredd på alla klurigheter. Men även om du hittar

bästa delarna av terrängen och det blir inget undantag

i Örnsköldsvik.

Löparna kommer att få bästa möjliga förutsättningarna

för att kunna genomföra en bra tävling.

Etappordningen har valts ut med omsorg där

skogsetapperna kommer att ta mycket energi men

med sprinten och vilodagen i mitten ges möjlighet

till återhämtning.

Sprinten, som går i centrala stan, kommer att

bli en riktigt fest med mycket publik och festivalstämning

– en upplevelse för både löpare och

publik. Elitsprinten ligger så till att den kommer

kunna locka flera av världens bästa sprintlöpare

som en förberedelse inför VM som börjar veckan

efter O‐Ringen.

Ludvig Åhlund banläggare elitsprinten

det bästa vägvalet måste du genomföra det på ett

optimalt sätt, så att ha fokus på själva genomförandet

blir också viktigt.

Vilka tre saker ska jag tänka på för att göra

det perfekta loppet?

– Håll hög fart, ha framförhållning och koncentrera

dig samtidigt på det du gör just nu.

Vad är ditt bästa tips?

– Se snabb och snygg ut, för sprinten kommer att

locka en stor publik.

Hur förbereder jag mig bäst inför Elitsprinten?

– Förbered dig på intensiv kartläsning i hög fart.

PROGRAM ELITTOUR

Söndag: Lång

Måndag: Medel

Tisdag: Sprint

Onsdag: Vilodag

Torsdag: Lång

Fredag: Lång

GALLRING ELITTOUR

Det är fri anmälan

till Elittouren. De 80

bästa löparna tas ut i

DH21 Elit och O‐Ringen

specialinbjuder de 16

bästa löparna i världen.

I juniorelitklasserna tas

120 löpare per klass ut.

Ta chansen att prova på PreO

under aktivitetsdagen. Perfekta

förutsättningar finns nästa år

när alla tävlingar oavsett disciplin

går i eller nära Örnsköldsvik.

PreO-deltagarna bjuds på tävlingar mitt

i Örnsköldsvik. Två av etapperna på det

närliggande Varvsberget med fantastisk

utsikt över staden. Ytterligare två etapper

avgörs på Skyttis med perfekta förutsättningar

för PreO. Fina asfalterade

spår i skogen och med öppen tallskog och

småkuperad terräng. Den femte etappen

är förlagd till ett område som deltagarna

vid O-Ringen 1994 passerade vid Bergsjön.

Ett delvis igenvuxet sandtag som av

PreO-experter beskrivs som ett perfekt

PreO-område.

För att bjuda på de bästa förutsättningarna

har vi arrangörer bjudit in den

PreO-expertis som krävs för att bjuda på

de bästa av tävlingar. Vi välkomnar all

världens PreO-utövare till Örnsköldsvik.

Nu släpper vi extra många

billiga höstresor!

Karlstad

Stockholm fr. 195:-

Köp den 27/9 – 8/10, res den 13/10 – 15/11. Gäller för ej ombokningsbar resa i 2 klass.

SJ Snabbtåg fr. 195:-, 1 klass fr. 295:-, SJ InterCity/Regional fr. 95:-. Begränsat antal biljetter.

Kampanjkod: RESLUST17. Köp på sj.se eller i vår app.

Bagheerastafetten

Som traditionen bjuder inleder Bagheerastafetten

O-Ringens tävlingsvecka.

Start och mål vid O-Ringentorget precis

vid Örnsköldsviksfjärden. Det blir

en mycket intensiv stafett där löparna

får kryssa mellan husvagnar, båtar och

en oregelbunden planbild. Däremot blir

det helt platt till skillnad från resten av

veckans tävlingar.

Tävlingen avgörs mellan regionslag i

de nordiska länderna och landslag från

övriga länder. Fyra löpare i varje lag i

klasserna D14, H14, D16 och H16.

Nytt för i år är att det är fri anmälan

av obegränsat antal regionlag till Bagheerastafetten.

28

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 29


KRÖNIKA

Tänk om Remsan kunde tala

Det blev

tvättrekord!

Remsan gav oss

doften av nytöad

mull, blodsmak

och hopp om en

ny säsong ”Lars Näslund

Tack!

Lars står på Remsan. Foto: Privat

Vi vill tacka dig som kom till Folksams tält under O-Ringen 2017.

Där kunde du, i havet av tvättmaskiner, tvätta dina smutsiga

orienteringskläder. Under åren Folksam varit på plats på O-Ringen

har tvättmaskinerna varit mycket uppskattade och 2017 slog vi

rekord i antalet tvättar – det har aldrig hänt! Och skulle något

hända inför uppladdningen till nästa O-Ringen är du i trygga händer

för genom din klubb har du en olycksfallsförsäkring hos Folksam.

Fortsätt ha kul med din orientering tills vi ses nästa gång!

Det här ska vara en sån där text där

jag talar om hur fantastiskt fint det

kommer att bli med O-Ringen i Örnsköldsvik.

Så jag måste berätta om Remsan.

En del av er som kommer hit, till Örnsköldsvik

nästa sommar, kommer nog att få nosa på den.

Remsan. På andra etappen.

Men jag anar/befarar att ni då bara swishar förbi

på väg mot någon av kontrollerna på Genesmon.

Denna för undertecknad närmast heliga tallskog

i Domsjö, ligger intill Bäckfjärden strax söder om

stan.

För den oinvigde synes nog Remsan som tallhedsstigar

gör mest:

500 meter av massa trampade rötter och en

matta av barr.

Men om dessa rötter och barr kunde berätta!

Det var här vi i OK Nolaskogsarna hade vår hemliga

fördel gentemot ärkekonkurrenten Skogslöparna

i vårträningen inför Tiomila. För det var

här, i söderläget, som den långa ångermanländska

vinterns snötäcke först gav vika. Det var dit

vi sökte oss som getingen till syltburken; den var

oemotståndlig. Äntligen kunde vi ta på oss orienteringsskorna.

Men inte bara det. Det var här, när vi sprang

fram och tillbaka, fram och tillbaka på den några

meter breda Remsan, som möjligheten bjöds för

en ungtupp att visa takterna inför de äldre, inför

laguttagningen till Tiomila.

Remsan gav oss doften av nytöad mull, blodsmak

och hopp om en ny säsong.

En helig plats för många av oss på den tiden.

Tänk om den kunde tala! Men märker du inget av

detta till sommaren är du ursäktad. På Per Magnussons

O-Ringenkarta är det en alldeles vanlig

stig-stump.

För alla O-Ringenarrangörer är det väl så att

en inte så liten del av lockelsen och ambitionen

med att åta sig värdskapet ligger just här, i någon

sorts stolthet över ”sina” marker, sina favoritskogar,

som man vill visa upp, bjuda på, skryta med…

lite som att ordna elegantaste buffébordet till gästerna.

Det är nu evigheter sedan jag själv flyttade från

Örnsköldsvik och numera springer jag – det lilla

jag springer… – i Sävedalens AIK:s dräkt (som ju

av en händelse har samma färger som OK Nolaskogsarnas

dräkt). Ändå känns det både pirrigt

och häftigt för mig att staden vid Höga Kustens

norra port kan och får bjuda in till kalas igen.

1994 blev en fantastisk vecka, som jag minns

den.

2018 är O-Ringen som evenemang förändrat på

så många sätt, men jag vet hur ivrig en ny generation

är här uppe att återigen få visa upp bergen, de

kala hällarna mellan knotiga tallar och de makalösa

vyerna över en vidunderlig skärgård.

För att inte tala om Remsan.

LARS NÄSLUND

Lars är uppvuxen i Örnsköldsvik

men bor numera

utanför Göteborg.

Han arbetar som journalist.

Som främsta merit i skogen

brukar han nämna äran

att få ha sprungit långa

natten och sista sträckan

på Tiomila.

30

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 31


Låt våra tidningar vara

din karta och kompass

i nyhetsdjungeln!

Våra produkter

finns över

hela världen

BAE Systems Hägglunds sätter Örnsköldsvik på kartan

Sunne

1850

Arvika

Filipstad

Karlstad

Karlskoga

Bengtsfors

Åmål

Säffle

Kristinehamn

Mariestad

Två morgontidningar som samarbetar

Skövde

Hjo

I

l

lo

e

!

Hitta rätt tidning för dig och prenumerera digitalt

1 månad för 1 krona

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik fokuserar

på utveckling, tillverkning, integration och support

av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över

hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga

stridsfordon (CV90), bandvagnar (BvS10), stöd och

support samt elhybrida drivsystem för den civila

marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden

för vår verksamhet. För mer information besök

www.baesystems.com.

32 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 33


ORIENTERINGSSKOLAN

Lär dig orientera i Höga Kusten

Orientering i Världsarvet Höga

Kusten är på många sätt en

unik upplevelse. Här finns

bergen och vyerna, de öppna

hällarna, storskogen och blåbärsriset

för att inte tala om

den av inlandsisen skapade terrängen

med sina sänkor, branter

och stenar. Vi som upplever

den ”till vardags” tycker själva

att det varje gång är en fröjd

att få komma ut men det är en

evig skola att lära sig behärska

denna terräng.

Foto: Peter Holgersson

O-Ringentidningen har därför bjudit in

landslagets Helena Bergman och Albin Ridefeldt

till en lektion i hur ni på bästa sätt ska

bemästra terrängen i Örnsköldsvik. Ni kommer

att möta dem här i O-Ringentidningen

men håll även utkik på oringen.se och

Facebook.

Helena Bergman: Uppför och utför

Terrängen som väntar på

O‐Ringen 2018 i Örnsköldsvik

är inte en terräng som jag kan

kalla hemma. Jag har sprungit

en del värdetävlingar i området,

och jag tränade där en del (för

lite!) under mina år som student

i Örnsköldsviks nordliga grannstad

Umeå.

Jag tar mig an uppgiften som tekniktränare

inför O-Ringen med en stor portion

ödmjukhet och respekt för den terräng

vi alla kommer att möta. Jag är ingen expert

på norrlandskusten, och mina tankar

kring teknik och taktik är inget facit för

den här terrängtypen. Det är helt enkelt

ett försök att beskriva hur jag själv kommer

vilja ta mig an de tekniska utmaningar

som väntar.

Jag tänker också att en av de häftigaste

sakerna med orientering är att vi alla har

olika styrkor som det gäller att utnyttja,

och det betyder att du som läser det här

kanske har egenskaper som jag saknaroch

därför kan hitta andra lösningar som

HELENA BERGMAN

Ålder: 32 år

Klubb: OK Ravinen

Antal O-Ringen: 11 stycken

Meriter: VM - 4 guld - 5 silver - 8 brons

EM - 3 guld - 2 brons

World Cup - totalt 1 seger - 1 silver - 2 brons

SM - 14 guld - 4 silver - 1 brons

World Games - 1 guld

O-Ringentotalsegrare 2009

Årets orienterare 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011.

passar just dig på de sträckor och vägval

som ges som exempel.

Något av det mest speciella med terrängen

kring Örnsköldsvik är de långa,

ofta väldigt detaljrika och även i stunder

branta sluttningar som finns. Det betyder

en rejäl fysisk utmaning med långa stigningar

som kommer suga i benen (liksom

långa utförsbackar som även det kräver

viss träning), men även en stor teknisk

svårighet. Mitt i den där tröttheten och

med stumma ben ska det orienteras på

detaljerad kurvbild. Sluttningarna är

obarmhärtiga, ett misstag blir lätt stort

eftersom sluttningarna är stora.

Viktigt med en plan

En O-Ringenvecka är många kilometer

orientering som ska löpas, många kontroller

som ska besökas. En tydlig taktik

för hur du vill genomföra din orientering

är superviktigt för att maximera chansen

att spika så många av kontrollerna som

möjligt. I teorin är det enkelt; först gör

du en plan för sträckan som väntar, sedan

genomför du orienteringen på sträckan

enligt den planen. Det krävs disciplin för

ALBIN RIDEFELT

Ålder: 25 år

Klubb: OK Linné

Antal O-Ringen: 16 stycken (alla sedan 2002)

Meriter:

5 SM-guld.

1 världscupseger.

4 totalsegrar O-Ringen.

En av de häftigaste sakerna

med orientering är att vi

”alla har olika styrkor

att konsekvent planera varje sträcka på

en bana, och det krävs fullt fokus för att

alltid genomföra planen felfritt.

Fokus denna gång blir uppförs- och utförsorientering.

Att springa uppför ställer

krav på att balansera fysisk ansträngning

med precision tekniskt; för nära ditt max

fysiskt och risken för misstag ökar. Att

springa utför är samma balansgång i annan

tappning; det finns chans att springa

riktigt fort utan så hög fysisk insats, och

således chans att spara värdefull tid, men

klarar du att spika kontrollen när du flyger

fram i utförsbacke?

På nästa sida kommer fyra exempelsträckor,

och en beskrivning av hur jag tänker

mig att jag skulle vilja ta mig an dem.

Uppför, orange bana

Kontrollen sitter på högsta höjden, och

längs vägen finns en mosse som kan fungera

som bra attackpunkt. Stanna upp, ta

en noggrann riktning, spring iväg. Försök

att hålla blicken lyft och inte ner mot

skorna trots att det är jobbigt i backen.

När jag passerar mossen skulle jag titta

på kompassen ytterligare en gång, om jag

inte redan har gjort det verkligen skapa

en bild i huvudet av hur kontrollen sitter

där uppe på höjden, och sedan ta mig

sista biten upp mot kontrollen.

Utför, orange bana

En sträcka där du verkligen kan tjäna tid

på att göra första delen av sträckan bra.

Istället för att bara rusa ut från kontrollen

rakt mot nästa skulle jag vika lätt höger,

och trots att nästa kontroll sitter på lägre

höjd än den jag är vid, faktiskt klättra en

kurva i början.

Nu kan jag följa åsryggen hela vägen ut

mot kontrollen, och eftersom jag är helt

säker på att jag är på rätt ås kan jag hålla

hög fart. Jag kollar av höjderna längs vägen,

och springer med blicken högt och

brett för att se skärmen när jag väl är inne

i ringen.

Uppför, svart bana

Sträckan startar längre ner i sluttningen,

där kurvorna är slätare och inte så krulliga.

För mig betyder det sämre sikt, och

att jag måste lita mer på kompassen än på

den goda sikten. Jag ser att det finns ett

vägval i lätt högerbåge med släpstig en

bit, men kontrolltagningen ser om möjligt

ännu svårare ut därifrån än under

strecket.

Jag skulle välja att gå rakt på, med fokus

på riktning första delen av sträckan tills

jag kommer upp i den lite öppnare skogen.

Väl där fortsatt koll på kompassen, men

med blicken lyft för att optimalt utnyttja

att sikten antagligen är riktigt bra. Jag

skulle pricka av höjden med brant på efter

ungefär halva sträckan, och sedan om

möjligt vara än mer noggrann sista biten.

Branten innan kontrollen blir min sista

riktigt säkra punkt, och därifrån förlitar

jag mig på noggrannhet och tålamod;

kontrollen kommer att komma, jag bara

fortsätter framåt till jag ser skärmen.

Att i sluttningen lägga sig en gnutta till

höger eller vänster om strecket gör att jag

kan fokusera blicken åt ett håll när jag

närmar mig kontrollen, och jag slipper

ha ett riktigt lika brett fokus sista biten,

vilket gör att jag kan hålla lite högre fart.

Därifrån förlitar jag mig

på noggrannhet och

tålamod; kontrollen

”kommer att komma

Utför, svart bana

En lite längre sträcka, där jag så stor del

som möjligt vill kunna springa med riktigt

hög hastighet. En vänsterbåge är

förvisso lite längre, men det gör att jag

kan springa riktigt fort ganska långt på

sträckan eftersom det finns stora punkter

jag kommer kunna se.

Jag måste inte fysiskt passera alla

punkter jag vill se, det kan räcka att se

dem på avstånd. Jag kommer se de stora

branterna, och när jag närmar mig kontrollen

vill jag ha ringhöjden som en bra

säker punkt.

Sista biten ner mot kontrollen förlitar

jag mig på riktigt noggrann riktning, och

liksom på sträckan uppför krävs det självförtroende

och tålamod att våga fortsätta

i rätt riktning ända in i skärmen. Jag är

uppmärksam på avståndsbedömningen,

och jag fortsätter ha blicken ganska brett

på väg ner i sluttningen.

Läs Albins tips på nästa sida >>

34 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 35


ORIENTERINGSSKOLAN

Albin Ridefelt: Skrålöpning

Att behärska sluttningsorientering

är någonting jag tror

kommer vara en stor nyckel för

att lyckas på O-Ringen i Höga

Kusten. Beroende på varifrån

du kommer har du olika erfarenheter

av den här typen

av orientering – de höjder jag

brukar springa på hemma i

Uppsala ställer helt andra krav

på såväl fysik som teknik.

Kring mina trakter (och större delen av

mellan-Sverige) är oftast rakt på snabbast,

och de få höjder som ligger i vägen

brukar oftast gå snabbt och bra att ta sig

över. Terrängen kring Örnsköldsvik kommer

dock att bjuda på någonting helt annat.

Jag tänkte bjuda på vad jag tror är de

viktigaste nycklarna för att lyckas på de

kluriga skråsträckorna som väntar nästa

sommar.


På kortsträckor tycker

jag att säkerheten

är viktigast

Vägval - upp eller ner?

Någon gång i min ungdom fick jag lära

mig att man alltid skulle springa upp i

sluttningarna och ta kontrollerna uppifrån.

Det ligger en hel del i det då löpbarheten

ofta är bättre högre upp i sluttningar,

men allt är ju beroende på hur

banläggaren har ”balanserat” sträckan.

På längre sträckor värderar jag ofta löpbarheten

högst, jag väljer helt enkelt det

jag tror är snabbast. På kortsträckor däremot

tycker jag att säkerheten är viktigast.

Det finns ofta ”mer att förlora än att

vinna” på en kort klurig sluttningssträcka

och det kan löna sig att välja ett säkrare,

om än något långsammare, vägval.

Kortsträcka

På kartexemplet (svart svårighetsgrad)

nedan från Genesön (nära området för

etapp 1 och 2) tror jag att det blå vägvalet

är lite snabbare. Man tar nästan ingen

höjd och löpbarheten bör vara ungefär

samma. Jag bedömer dock riskerna med

det blå vägvalet som klart större jämfört

med riskerna på det gröna. På den gröna

varianten kommer du upp i sluttningen,

får genom detta en överblick och jag

tycker att det på kartan finns fler tydliga

”unika” detaljer att läsa på längs vägen.

Jag skulle tänka att jag vill se kanten

med branter i början av sträckan som en

check att jag ligger rätt i riktning. Sedan

skulle jag ha stenen ovanför sänkan med

branten som ”sista-säkra”. Detta är exempel

på en typisk ”unik” detalj – ser jag sten

+ sänka + brant så kan jag inte vara på så

många andra ställen än just där och kan

hålla full fart hela vägen in till kontrollen.

Det blå vägvalet spar som sagt lite höjd,

men det finns inte alls lika många unika

punkter att läsa på och det är lätt att glida

ner lite i sluttningen. Jag skulle tro att det

kan vara 15 sekunder snabbare, men över

fem dagars orientering lönar sig garanterat

det gröna vägvalet i längden.

Långsträckor

På längre sträckor tänker jag annorlunda.

Givetvis är en säker kontrolltagning viktig

även här, men desto viktigare är det ju

att det går att springa fort.

På längre sträckor värderar

jag ofta löpbarheten högst,

jag väljer helt enkelt det jag

”tror är snabbast

På sträckan ovan (orange svårighetsgrad)

har det längre gröna vägvalet en ganska

svår kontrolltagning genom en diffus

mosse. Här är det lätt att hamna lite snett

och bli osäker.

Det blå vägvalet är närmre och även om

det är svårare att genomföra inledningen

på sträckan bra blir kontrolltagningen

ganska tydlig. En stor mosskant till höger,

fler ”unika” detaljer nära strecket (gula

höjden med brant och storstenarna), samt

hygget som fångar upp till vänster.

En viktig aspekt när du väljer vägval är

också att se till dig själv. Var finns dina

styrkor som orienterare? Är du supersnabb

i stenig terräng kanske det blå vägvalet

är ett bra val, på samma sätt som en stark

väglöpare gärna väljer det gröna. Skillnaden

kanske inte är så stor egentligen, men

det ger ofta en positiv känsla att springa

vägval som du tror passar dig själv.

Dessutom tycker jag att det kan variera

beroende på när under loppet en sträcka

likt denna kommer. Är det precis i början

av loppet kan det vara skönt att springa

runt och läsa in lite senare delar av banan,

även om jag tror att det rakare vägvalet

är lite snabbare just här.

Ett litet extratips när det gäller vägvalsbedömningen

är att läsa kontrolldefinitionen.

Kanske sitter kontrollen så att den

syns bättre på något håll, vilket kan göra

stor skillnad i diffusa sluttningar.

SUMMERING

• Kortsträckor – säkerheten först!

• Långsträckor – välj det som är snabbast

(för just dig)!

• Kolla kompassen!

• Ta backen även om benen är trötta!

På oringen.se kan du läsa fler tips från Albin

Ridefelt. Där går han igenom hur viktigt det

är att hålla riktningen och att man ska våga

ta höjd även när man är trött.

Välkommen ut!

Visste du att fem minuter i naturen gör skillnad?

Naturen verkar stressreducerande. Den sänker nivåerna av stresshormoner

i din kropp och skyndar på återhämtningen från oro, press och spänningar.

Så lite som 4–5 minuter i naturen gör skillnad, och blodtrycket börjar sjunka

nästan omedelbart vid blotta åsynen av natur. Välkommen ut!

36 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 37


Med siktet på OS och O-Ringen

Jag har rimligtvis mina

bästa år framför mig och

de närmsta åren, med OS

och hemma-VM, gör mig

”oerhört inspirerad

FAKTA FREDRIK LINDSTRÖM

Född: 24juli 1989

Uppvuxen: Bredbyn (4 mil väster om Örnsköldsvik)

Bor: Nybyggd villa två kilometer från Backsjö

(etapp 3 och 4)

Familj: Sara (fru) och Rut (dotter)

Vikt: 73 kg

Längd: 180 cm

Yrke: Skidskytt

Styrka: Ödmjuk, disciplinerad, nyfiken

Fritidsintressen: Jakt, fiske, friluftsliv

Fredrik Lindström kör intervaller uppför backen till toppen av Varvsberget.

Örnsköldsviks idrottsliv är oerhört

starkt präglat av ishockey.

Peter Forsberg, Markus Näslund,

tvillingarna Daniel och

Henrik Sedin och numera Victor

Hedman är några av världsstjärnorna

som vi i Örnsköldsvik

stolt kallar ”våra”. Men det finns

andra idrottare som också

vunnit ortsbornas hjärtan. Ett

exempel på det är fantastiska

Fredrik Lindström. Svenskt skidskyttes

stora OS-hopp.

Text: Jan Näslund Foto: Privat

Vi har träffat den genomsympatiske skidskytten

som är mitt uppe i sin grundträningsperiod.

Det blev ett snack om

mål, demontränaren Wolfgang Pichler,

Örnsköldsvik och givetvis relationen till

orientering.

Vi träffar Fredrik en skön sensommardag.

Han har precis avverkat ett av sina

otaliga träningspass i sin strävan mot en

OS-medalj av ädlaste valör.

Idag har det varit en lugn dag. Demontränaren

och numera den svenske förbundskaptenen

Wolfgang Pichler vakar

ständigt över sina adepter och på schemat

står skytte. Varje liten detalj måste övas

om och om igen. Det är på vallen allt avgörs.

Idag har Fredrik avlossat 200 skott

och i sommar har Fredrik fokuserat på

själva handgreppet för att kunna skjuta

både snabbare och säkrare.

– Jag är och har alltid varit nyfiken på

att testa nya träningsmetoder. När karriären

är över vill jag kunna säga att jag gjorde

det jag kunde för att nå min maxnivå.

Du är 29 år gammal och har haft

några lite tyngre säsonger. Att axla

arvet efter Björn Ferry och Carl-Johan

Bergman var kanske lite tufft?

– Så har det nog känts. Trycket på axlarna

har gjort att jag inte presterat så bra som

jag hoppats. Jag har dock rimligtvis mina

bästa år framför mig och de närmsta

åren, med ett OS i år och ett hemma-VM

året därpå, gör mig oerhört inspirerad.

Bra träning i Skyttisterrängen

Idag möts vi uppe på Skyttis, i terrängen

där avslutningstetappen under O-Ringenveckan

avgörs. Där har Fredrik goda förutsättningar

för att bedriva sin träning.

sju kilometer med perfekta asfalterade

skidspår och sin egen skjutvall bestående

av en bana!

– För mig är detta optimalt. Vi har samlingar

med laget en gång i månaden och här

Fredrik Lindström har siktet inställt på OS i

Sydkorea i vinter.

hemma har jag den bästa uppbackningen

av familjen. Skyttisterrängen är dessutom

härlig att träna i vare sig jag åker

skidor, springer eller cyklar.

Du har en dröm att ta medalj på OS

samtidigt som du ser på ditt idrottande

ur ett annat perspektiv också.

– Ja, helt riktigt. En medalj vore fantastiskt

med den genomslagskraft OS har.

Personligen drivs jag av kraften av att se

hur långt jag kan nå. När jag lägger av ska

jag kunna blicka tillbaka och säga: Jag

gjorde allt jag kunde. Jag tycker att jag

på många sätt lever ett drömliv nu. Jag

kan leva på min idrott samtidigt som jag

också får tid att vara med min familj.

Hur ser din träning ut?

– Jag tränar cirka 800 timmar om året,

levererar mina pulsfiler till Tyskland

(Pichler) och nu sommartid är det en skön

blandning av rullskidor, skytte, cykling

och löpning. Jag springer gärna i den fantastiska

miljön vi har här i Höga Kusten

och hittar nya smultronställen hela tiden.

Eftersom O-Ringen avgörs här i

Örnsköldsvikvik nästa år är jag

nyfiken på att höra vad du har

för relation till orientering?

– Jag tränar i skogen och springer många

mil varje vecka och terrängen här i Örnsköldsvikvik

är helt fantastisk. Bergen,

stigarna och havet i en skön mix och ja,

det händer att jag tar med mig kartan. Jag

har faktiskt sprungit lite orientering när

jag var yngre och numera är det väldigt

roligt att springa ut och ta kontroller i

”Friska Örnsköldsviks” stolpjakt (det som

på de flesta ställen heter Hittaut).

Betyder det att vi får

se dig tävla nästa år?

– Ja, det vore roligt. Det ska jag göra!

38 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 39


2017

ot_nr2-2017-2.indd 1 2017-04-20 09:17

NOTISER

Finska juniorlandslaget

på läger i Örnsköldsvik

– Nu! Här kommer de första

killarna.

Tre löpare dyker upp vid stigkröken.

Tränaren Sabina Bäck

kollar på klockan och blåser

hårt i pipan. Vila. Första intervallen

är över.

Text: Marcus Andersson Foto: Jan Näslund

I tätgruppen springer Mikko Salervo på

lätta ben. 23-åringen har utvecklats i raketfart.

För bara några år sedan bestämde

han sig för att satsa på orienteringen.

Förra året kom han sexa på sin Jukolasträcka

när hans klubb OK Trian korsade

mållinjen som tolfte lag.

I morgon avslutar Finlands bästa finlandssvenskar

sitt åtta dagar långa träningsläger

i Örnsköldsvik och Höga Kusten

– med sitt femtonde träningspass.

– Det har varit jättefin orientering här,

och ändå har de väl sparat de finaste områdena

till O-Ringen, säger Mikko.

Gruppen har sedan 2012 haft träningsläger

i Tjeckien, Bulgarien, Rumänien,

Polen, Estland, Lettland och Danmark.

Nu är det andra gången de besöker Örnsköldsvik.

– Terrängen här i Höga Kusten är helt

unik. Jag har aldrig sprungit något liknande,

säger han.

Sabina blåser i pipan och Mikko försvinner

uppför backen.

Vilan är över

För åtta år sedan slog hon igenom på allvar

med ett långdistansguld på junior-EM

i Serbien. Nu står den 26-åriga finlandssvenskan

Frida Lönnberg vid sjökanten

och pustar ut.

Hon har ”tappat räkningen” på hur

många O-Ringen hon har sprungit. Men

hon kommer ihåg att hon aldrig tidigare

har sett någonting som Örnsköldsvik.

– Terrängen är väldigt speciell. Den

finns egentligen bara här. Det känns som

en exotisk terräng med stora backar, nästan

lite fjällkänsla, men också de här öppna

berghällarna, säger hon.

De 18 finlandssvenskarna har haft en

hård träningsvecka. De har besökt Höga

Kusten som atleter, inte som turister, hårt

drillade för att komma i slag till höstens

tävlingar. Men en av dagarna åkte hela

gänget till Skuleskogens naturreservat

för att vandra genom Slåttdalskrevan, ett

av Höga Kustens mest kända landmärken.

– Vi vandrade i fem timmar. Det var

tänkt att vi skulle gå i tre timmar, men

alla blev så inspirerande. Det är verkligen

värt att se någon gång i livet, säger tränaren

Sabina.

Passet är över

Sabina, Mikko, Frida och de andra har

under veckan fått uppleva Höga Kusten i

strålande solsken. Men just i dag hänger

molnen lågt på himlen. Tunga och grå,

som att de aldrig igen kommer orka lyfta.

För Frida var det bland det bästa som

kunde hända.

– Det är så otroligt fina vyer när man

kommer upp på bergen. Tur att det blev

sämre väder nu så att det känns lite lättare

att åka härifrån.

Finska juniorer på träning i Djävulsträsken. Foto: Jan Näslund.

MIKKO, FRIDA OCH SABINA OM:

Terrängen i Höga Kusten

• Fina berghällar

• Öppen terräng

• Fysiskt ansträngande

• Klurig orientering

Hur du bemästrar terrängen

• Träna inför

– Det är ganska fysiskt ansträngande,

men väl uppe på berghällarna är terrängen

snäll. Även där gäller det att orka springa.

• Ta en kartpromenad

– Ta en lugn träning där du kollar vad som

är med på kartan. Hemma är varenda

detalj med, men här är kartorna väldigt generaliserande.

Här finns så mycket detaljer

att man måste generalisera.

• Höj blicken

– Terrängen är ganska gles, så du kan vinna

mycket på att kolla upp. Jobba mycket

med blicken mellan terräng och karta.

• Tempoväxla

– Väldigt viktigt. Du måste våga springa

fort i områden med få detaljer och ta kontrollerna

aktivt. Sedan gäller det att ta det

lugnt i de finskurna områdena.

Per Forsberg

debuterade 1994

Världens meste orienteringsspeaker,

Radio O‐Ringens

okrönte kung, stockholmaren,

västerbottningen, dalmasen

och skåningen Per Forsberg

gjorde sin O-Ringendebut just i

Örnsköldsvik 1994.

Cirkeln är sluten och vi är glada att Forsberg

& co även nästa sommar svarar för

den bästa av orienteringsunderhållning

vecka 30 2018.

Per är dessutom arenaansvarig för

elitsprinten som avgörs mitt i Örnsköldsvik

vid Stora Torget.

– Det här blir ett mycket bra upplägg.

Många bra publikplatser, bra översikt vid

torget och sannorlikt tuffa och utslagsgivande

banor.

054-55 51 00 www.utecab.se

Första O-Ringenuppdraget för Per Forsberg vid

O‐Ringen 1994 i Örnsköldsvik. Foto: Jan Näslund.

Vi tar hand om dina utskrifter!

- Stort lager - Snabba leveranser

Toner - Supplies

Skrivare

Kopiatorer

Dokumentlösningar

O-RINGEN

#1

Fem unika etapper

i vildmarksterräng

Premiär för

webbtidning

O-RINGEN

TIDNINGEN

Anmälan

1 april

– spara 20 %

O-Ringentorget

med roliga

aktiviteter för

ungdomar

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN

Vad tycker du om

O-Ringentidningen?

Just nu genomför vi en undersökning

om vad du som läsare

tycker om O-Ringentidningen.

Vi är tacksamma om du vill dela

med dig om dina åsikter kring

utformning och innehåll så kan

vi göra tidningen ännu bättre för

dig som läsare.

Du tycker till om O-Ringentidningen

på oringen.se/tycktill

Det ta cirka fem till åtta minuter

att svara på frågorna.

Kassasystem

O-RINGEN

TIDNINGEN

Modernisera Er kassahantering och öka

försäljningen med hjälp av vår kunskap

#2

2017

Skogens

vita konung

Thierry ser

fram emot

nya utmaningar

TIDNINGEN

#4

2016

Passa på!

Ordinarie

anmälan

1 juni

Gör ditt eget

upplägg

– vi guidar dig

Emma Johansson

tipsar inför etapperna

Nyhet 2017!

Fem dagar MtbO

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN

Anmäl dig före

1 november

TIDNINGEN OM VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSÄVENTYR – O-RINGEN

ot_nr4-2016-tryck.in d 1 2016-10-13 1:07

40 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 41


Höga Kusten

– världens högsta marina kustlinje

Världsarvet Höga Kusten

är Östersjöns högsta och

brantaste kuststräcka. Allt

fler besökare fascineras av

den dramatiska naturen – och

nästa år får orienterare genom

O‐Ringen möjligheten att

uppleva området.

Text: Malin Wedin

Foto: Malin Wedin, Jerry Engström, Joakim

Svensk, Simon Fors, Fredrik Lewander

Det dramatiska landskapet med sina

branta berg som stupar ner i djupa havsvikar

reser sig fortfarande ur havet efter inlandsisens

avsmältning för över 10 000 år

sedan. Höga Kusten är i gott sällskap och

upptagen på Unescos världsarvslista tillsammans

med andra fantastiska platser

som Grand Canyon och Galapagosöarna.

Ett landskap format

av naturens krafter

Höga Kusten är en av de platser på jorden

där landhöjningen med 8 millimeter per

år fortfarande pågår och reser sig ur havet

efter inlandsisens avsmältning. Här

syns spåren av det tre kilometer tjocka

istäcket som pressade ner jordskorpan

nästan en kilometer. I landskapet syns

tydliga tecken på inlandsisens framfart,

landhöjningen och hur havets vågor har

format landskapet. Här finns omväxlande

djupa havsvikar och kalottberg, skog av

urskogskaraktär, nipor, platta hällmarker,

kanjonbildningar, rullstensåsar och

klapperfält.

43 kilometer på rekordtid

Orienteraren Emil Svensk åkte upp till

Höga Kusten i sommar för att springa

Höga Kusten Trail. Ett lopp på 43 kilometer

med cirka 1 600 höjdmeter som går

genom Skuleskogens Nationalpark. Ett

långlopp och folkfest som lockar allt från

elitlöpare till motionärer där Emil sprang

loppet på rekordtiden 3:41:10.

– Det var riktigt fint, säger Emil Svensk.

Vi åkte upp spontant för att springa loppet

och det var ju fint väder också.

Komplett terräng för orientering

Höga Kusten är världens högsta marina

kustlinje med en landhöjning på 286 meter

över havet och utanför är Bottenhavet

som djupast vid Ulvödjupet på 293 meter.

42 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 43


Emil Svensk sprang den 4,3 mil långa Höga Kusten Trail under sommaren på rekordtiden 3:41:10. Ett lopp som går genom Skuleskogens nationalpark

och upp på Skulebergets topp med strålande utsikt 286 meter över havet.

– Vi har liknande skog hemma, men det

speciella med Höga Kusten är höjdskillnaderna,

säger Emil. Det är en varierande

terräng med platta fina hällmarker, storskog

och fria utsikter uppe på de kala

hällarna högst uppe på bergen som brant

stupar ner i havet.

Även brodern Joakim Svensk gillar området

och är välkänd i orienteringskretsar

genom sina recensioner av orienteringsterräng

på Instagram. Hans recension av

Skuleskogens Nationalpark strax söder

om Örnsköldsvik som är ett Höga Kusten

i miniatyr lyder:

”Som nämnt tidigare så finns det oändligt

många höjder med kala berghällar

och gles tallskog längs Höga Kusten, och

i området vid Skuleskogens Nationalpark

finns troligtvis de allra mest kala och höga

höjderna. Här har landhöjningen på nästan

300 meter, högst i världen, skapat ett unikt

och väldigt häftigt landskap. Betyg: 10/10

Motivering: Ett stort område som bjuder

på svår fin-ol på sluttningarna, supersnabba

hällar på topparna och möjlighet till riktigt

bra långsträckor. Tekniskt, fint, varierat

och unikt. Överallt en fantastisk vy mot

havet. Om jag skulle rekommendera en enda

karta att besöka så måste det bli denna!”

– Denna natur är ett av de bästa ställen

som finns för orientering, säger Joakim

Svensk. Det är unikt även utanför

Sverige, att hitta så teknisk komplett och

Bådamalens klapperstensfält. I landskapet syns tydliga spår av inlandsisens framfart, landhöjningen

och hur havets vågor har format landskapet. Längst ut på udden utanför Norrfällsvikens

fiskeläge ligger världens största klapperstensfält.

intressant terräng som den i Höga Kusten

vilket jag hoppas kan locka även utländska

orienterare.

Vackert och intressant

Höga Kustens världsarv är geologiskt intressant

på grund av landhöjningen och

jordskorpan som fortfarande sakta reser

sig från att varit nerpressat under det

tre kilometer tjocka istäcket. Tack vare

landhöjningen kan man på olika höjder

i samma område hitta spår av människor

från sten-, järn- och bronsålder.

Isens avsmältning har tillsammans med

havet och landhöjningen lämnat spår i

naturen. När isen smälte spolades morän,

sand, sten och grus bort från bergen ner

till bergssidorna och samlades till stenåkrar,

de så kallade klapperstensfälten

som är vanligt förekommande i Höga

Kusten. Det största klapperfältet i världen

är Bådamalen längst ut på udden i Norrfällsviken

som ligger på yttersta spetsen

av Mjällomshalvön. Här finns även de

för Höga Kusten karaktäristiskt lättvittrade

röda hällarna av rapakivigranit. När

kvällssolen lyser på de magnifika röda

bergen vid Balesudden eller Ulvöarna är

det som att de står i brand.

Härliga utsikter, upplevelser och vandringar. Höga Kusten erbjuder något för hela familjen.

Mycket att se och uppleva

Höga Kusten har mycket att erbjuda,

så passa på att tillbringa

några dagar i samband med

O-Ringen – och maximera din

vistelse i Höga Kusten.

Upplevelser och vandring

I Örnsköldsviks kommun finns mycket för

naturälskaren. Den branta kustremsan ger

besökaren en fjällnära känsla. Kuststräckan

i kommunen som fågelvägen endast

är sex mil blir landvägen 22 mil. Detta på

grund av alla djupa fjärdar och vikar. Att

naturen är speciell bekräftas även av att

här finns inte mindre än 37 naturreservat

och 40 besöksvärda utsiktsberg varav

nio kustberg och fem stadsnära berg. De

branta sydväxtbergen lockar på flera ställen

både klättrings- och växtintresserade.

I det varma fuktiga klimatet hittar man för

våra breddgrader ovanliga växter.

Örnsköldsvik erbjuder också en rad

olika upplevelser och mysig shopping. Här

finns gott om olika vandringsleder som till

exempel Nätra fjällskog, Urskogsleden och

Lotsstigen. Här startar eller avslutar du

även din vandring efter Höga Kusten leden

som går mellan Höga Kusten bron i söder

och Örnsköldsvik i norr. För dig som inte

vill vandra den 13 mil långa leden finns till

exempel den sex kilometer långa nyupprustade

Gula leden. Den bjuder på vacker

utsikt och finurliga upptäckter. Exempel

på andra populära aktiviteter mitt i stan

är allt från stadsvandringar till gokart. I

upplevelse- och spabadet Paradiset kan du

prova att basta aufguss och här finns en av

landets längsta rutschkanor, Magic Eye.

Gamla fiskelägen, sol och bad

I skärgården finns många av de gamla

fiskelägena kvar med sina väl bevarade

sjöbodar och gistvallar i skyddade naturliga

hamnar. Några av de populäraste

öarna som nås med skärgårdsbåtar är

Trysunda och Ulvöarna. Båda erbjuder en

kombination av vacker natur och levande

kulturhistoria från 1600-talets fiske via

surströmmingstillverkning och gruvbrytning

till dagens skärgårdsturism.

Trysunda har förutom spännande geologi

tillsammans med Storsand, Salusand

och Sandviken på Ulvön fina badstränder.

Norr om Örnsköldsvik ligger den

nordligaste platsen i Världsarvet Höga

Kusten. Här finns fiskeläget Skeppsmalen

med lotsplats, kapell och genuina sjöbodar.

Längst ute i havsbandet, på Skagsuddes

klippor vid havet, står Skags fyr.

Den röda rapakivigraniten står i brand när

kvällssolen sänker sig över Höga Kustens

karaktäristiska röda klippor.

44 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 45


Vågen nere vid färjeläget i Köpmanholmen är

ett av HIgh Coast Art Valleys 25 konstverk som

finns utplacerade i konstdalen.

Höga Kusten erbjuder en bred palett av unika smaker.

Konst och kultur i världsarvet

Här finns gott om genuina kulturmiljöer

och kulturarv. High Coast Art Valley är

ett flera mil långt konstområde under

uppbyggnad som sträcker sig från öarna

i skärgården via Herrgårdsparken i Köpmanholmen

och upp längs Nätradalen. I

hjärtat av Höga Kusten ligger Nordingrå

och det stora allkonstverket och kulturmuseet

Mannaminne med allt från jordbruksmuseum

till spårvagnar. Längre

inåt landet finns Nämnforsen, Sveriges

största plats för hällristningar. Vid älven

finns 2 600 hällristningar bevarade, de

äldsta antas vara 6 000 år gamla.

Skuleberget

Vid Naturum Höga Kusten vid Skulebergets

fot finns en permanent utställning

om världsarvet med kunniga guider och

tillfälliga utställningar på olika teman.

I berget finns flera grottor och upp till

toppen kommer man på flera sätt. Den

äventyrlige kan klättra upp till toppen.

Här finns Europas största Via Ferrata-anläggning,

eller så tar du en promenad via

stigar upp till toppen eller tar liften upp

till toppen.

Bil, båt och hemligt fort

För den som vill uppleva nutidshistoria

är ett besök på Hemsö fästning en spännande

upplevelse. Idag är det topphemliga

underjordiska fortet djupt nere i

berget öppet för allmänheten. Här kan

man utforska stridsledningsrum, kanontorn,

luftvärn och matsalar. I Härnösand

finns fritidsbåtmuseum, Sveriges största

bilmuseum, Technicus samt Länsmuseet

Murberget.

Smaker i Höga Kusten

Höga Kusten erbjuder en bred palett

av unika smaker som bland annat vildfångad

lax, älgfilé med lingon och klassiska

surströmmingsklämmor. Surströmmingsklämma

kan du beställa både i

restauranger inne i centrum och på olika

restauranger längs med kusten och på

Ulvön.

Från Höga Kusten kommer också världens

bästa gin, Hernö Gin. På deras besökscentrum

i Dala utanför Härnösand

kan du få en guidad visning i destilleriet,

se den handslagna kopparpannan Marit

och provsmaka det prisbelönta ginet. Vill

du baka din egen tunnbrödskaka? Det

kan du göra på Mjälloms Tunnbröd som

är Sveriges äldsta tunnbrödsbageri. Lite

söder om Härnösand ligger gårdsbutiken

och mejeriet Häggby Gård. Här kan du

köpa gårdens smör, hårdostar, dessertostar

och långfil. En annan populär gårdsbutik

är Gårdsbutiken i Nordingrå, där

hittar du butik, blommor och en restaurang

som rekommenderas i White Guide.

Passa på att kombinera besöket vid

Naturkompaniets outlet strax utanför

Örnsköldsvik med att besöka Hägges.

Det anrika bageriet som har satt Själevad

på kartan där det förutom bageriet finns

en butik där du kan köpa någon av deras

välkända kakor. I Märtas Chokladfabrik

i Örnsköldsvik finns det också ett digert

utbud av handtillverkad choklad.

Inför säsongen 2018 händer det massor

i Örnsköldsvik. Bland annat kommer den

italienska restaurangen Saltmagasinet i

inre hamnen att flytta in i Örnsköldsviks

gamla järnvägsstation.

– Det känns spännande och ambitionen

är att ta Saltmagasinet till nästa nivå när

vi flyttar in i större lokaler i Järnvägsstationen,

säger Jennie Saporito som driver

restaurangen och gästhamnen med sin

italienske man Maurizio. Där har vi utrymme

att utveckla konceptet med klassiska

italienska stilrena smaker i kombination

med lokala råvaror.

PASSA PÅ OCH SE MER AV HÖGA KUSTEN

• Högakustenbron – Sveriges längsta hängbro

• Skuleskogens Nationalpark

• Höga Kusten-leden

• Höga Kustens skärgård

• Höga Kustens smaker med surströmming

och tunnbröd

• Båttur till Ulvön med besök på Ulvö Hotell

och Lilla Salteriet

• Box High Coast Distillery

• Junsele Djupark – hälsa på tigrar, vargarna

och älgarna

• Rotsidan, vidsträckta stenhällar som löper

4 km längs med kusten

• Klapperstensfält

• Njut av spa eller lek pirat på Paradiset

– äventyrsbadet mitt i Örnsköldsvik

• Lek spion på Hemsö Fästning – en av landets

bästa bevarade försvarshemligheter

Fler upplevelser och höjdare hittar du på

hogakusten.com, oringen.se/upplev,

ornskoldsvik.se/guide

www.holmen.com

Vilka värden har din skog?

Din skog är värdefull på många sätt. Både för dig och för andra.

Att äga och sköta skog är ett långsiktigt projekt där varje

enskilt beslut påverkar slutresultatet. Med Holmen får du en

pålitlig samarbetspartner som ser till dina behov och önskemål,

samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp på skogsbruket.

En välskött skog är inte bara vacker – den är också lönsam.

46

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 47


Ett orienteringsäventyr

för alla på samma arenor!

Under O-Ringen Kolmården 2019 kommer din familj

och dina klubbkompisar att kunna vara samlade hela

O-Ringenveckan oavsett om ni vill springa vanlig

orientering eller köra MtbO - eller varför inte både och!

Etapp 1, 2, 4 och 5 avgörs OL och MtbO samtidigt från

samma arenor! Den tredje etappen av MtbO avgörs

på aktivtitetsdagen och då erbjuder vi även en Prova-

På-aktivitet för MtbO. Även PreO kommer att tävla på

samma områden som OL och MtbO!

Ett spännande äventyr

för hela familjen!

Upplev en semestervecka med gemenskap i fokus. Med

gångavstånd från O-Ringenstaden når du Norrköping city med

allt från Visualiseringcenter C till museum och mysig shopping.

På Kolmårdens Djurpark kan du träffa Bamse och hans vänner

och i skärgården kan du bada, sola, paddla kajak och ta en tur

med Skärgårdslinjen.

Läs mer om O-Ringen Kolmården 2019 på:

www.oringen.se/2019

Nära hit - nära här!

Till O-Ringen Kolmården 2019 tar du dig snabbt

och enkelt oavsett om du kommer från Sverige eller

utlandet. O-Ringenstaden i Norrköping ligger ett stenkast

från E4:an och på gångavstånd från tågstationen. Våra

utländska gäster tar sig snabbt, billigt och enkelt hit tack

vare lågprisflyg till Skavsta flygplats. Även Norrköping och

Linköping erbjuder bra flygförbindelser. O-Ringenstaden

mitt i Norrköping på ”Himmelstalunds” sportfält kommer

att utgöra en svårslaget kompakt O-Ringenstad med

fantastiskt campingunderlag för alla. Alla som väljer att

bo på campingen kommer att ha max ca 500 meter till

O-Ringentorget och in till Norrköpings centrum är det

en vacker promenad eller cykeltur på drygt 2 km.

Kolmårdens djurpark,

30 minuters bilfärd

1 2

5

6

Upplev äventyret 21-27 juli 2019!

Kolmårdsterräng • Gemenskap • Närhet

O-Ringenstaden

Östgötaskärgården,

45 minuters bilfärd

O-Ringenstaden 1

Folkparken 2

Visualiseringscenter C 3

Industrilandskapet 4

Knäppingsborg 5

3

4

Gamla stan 6

Shoppinggallerior 7

Konstmuseet 8

48 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 49

7

8


OL

MtbO

51

Lör 20/7

Träningsrace

Träningsrace

2

Finspång

E4

1

Linköping

Sön 21/7

Himmelstalund

Ungdomstafett

5

Mån 22/7

Loreberg

långdistans

Grosvad

medeldistans

Katrineholm

7

6

8

3

Arena Grosvad

55

4

Norrköping

Söderköping

E22

Tis 23/7 Ons 24/7

Grosvad

långdistans

Loreberg

långdistans

Industrilandskapet

Elitsprint

Aktivitetsdag

Vrinneviskogen

medeldistans & prova på

52

E4

Nyköping

Stockholm

100 km

Tors 25/7 Fre 26/7 Lör 27/7

Kvillinge

långdistans

Vilodag för

Elittouren

Scanna QR-koden fö att komma till

O-Ringen Kolmårdens Facebookevent!

Jursla gammelskog

medeldistans

Kvillinge

förkortad långdistans

Arena Yxbacken

Ågelsjöbergen

långdistans

Jursla gammelskog

långdistans

1

Loreberg

Etapp 1 OL - långdistans & Etapp 2 MtbO - långdistans

O-Ringen Kolmården 2019 inleds i ett fint område med

stor variation på terrängen under etappen. Etappen

bjuder på god framkomlighet och allt från gammelskog

och flackare hällmarker till mer kuperade och finskurna

områden. För MtbO erbjuder området ett lite glesare

stig- och vägnätverk och då gäller det att tänka igenom

sitt vägval innan man påbörjar det. De två första

etapperna utgår från Arena Grosvad i Finspång.

2

Grosvad

Etapp 2 OL - långdistans & Etapp 1 MtbO - medeldistans

Här får deltagarna uppleva alltifrån detaljrika områden

där fantastiska hällmarker blandas upp med små vackra

mossar till lite mer böljande Kolmårdslandskap. Området

genomkorsas också av ett flertal vägar och stigar som ger

roliga utmaningar även för de lite enklare banorna. För

MtbO-deltagarna innebär detta rika stig- och vägnätverk

att det blir kartläsningsförmågan som sätter gränsen för

hastigheten.

4

Vrinneviskogen

Etapp 3 MtbO - medeldistans

MtbO-deltagarna och de som vill prova på MtbO

välkomnar vi på aktivitetsdagen till Norrköpings

mest populära strövområde. Vrinneviskogen ligger

på cykelavstånd från O-Ringenstaden och är ett fint

naturreservatsområde som domineras av gammal

tallskog med inslag av ek- och hassellundar. Hela området

är väldigt stigrikt vilket ger en tydlig sprintkaraktär på

denna medeldistans.

4

Industrilandskapet

Etapp 3 OL - Elitsprinten

I hjärtat av Norrköpings gamla industrier med anor

från 1800-talet avgörs Elittourens tredje etapp på

aktivitetsdagen. Många spännande vägvalsmöjligheter

ges i denna osymmetriska stadsdel som idag är ett av

Norrköpings allra vackraste områden. Arenan ligger på

gång- och cykelavstånd från O-Ringenstaden.

5

Kvillinge

Etapp 3 OL - långdistans & Etapp 4 MtbO - förkortad

långdistans

Under den tredje etappen får orienterarna avnjuta

relativt flack, detaljfattig och snabblöpt Kolmårdsterräng

i vilken den öppna tallskogen vackert breder ut sig.

Området bjuder på flera små vackra skogssjöar och

närmare målet är det stigrikt. De längre banorna

kommer att kunna överraskas av ett område med helt

annan karaktär - detaljrikt och kuperat – i form av den så

kallade Kvillingeförkastningen. Även MtbO-deltagarna

får uppleva stor variation. Benstyrka och kämpaglöd blir

viktigt för dem denna etapp! Arenan ligger vid Yxbacken,

där Pernilla Wiberg lade grunden för sina framgångar,

och är densamma även för följande 2 etappområden.

6

Jursla Gammelskog

Etapp 4 OL - medeldistans & Etapp 5 MtbO - långdistans

Jursla Gammelskog är ett väldigt detaljerat och

finskuret område som är just som klippt och skuret

för medeldistansorientering. Detta fantastiska och

säregna avsnitt av Kolmården har riktigt gammal

hällmarkstallskog med många stora och små höjder och

branter. Området genomkorsas av flertalet stigar vilket

ger ungdomar och MtbO-deltagare många intressanta

vägvalsutmaningar. MtbO-deltagarna kommer att tävla

över ett mycket större område än detta och bjuds på en

riktigt intressant avslutande långdistans som innehåller

allt och lite till!

7

Ågelsjöbergen

Etapp 5 OL - långdistans

Upplösningen av O-Ringen Kolmården 2019 kommer

att bli lika vacker som magnifik! Sista etappen för

orienteringslöparna avgörs nämligen i det mest

storslagna område som går att hitta i Kolmården.

Området kännetecknas av urskog och orörd mark norr

om Ågelsjön. De pampiga Ågelsjöbergen reser sig

skarpt och storartat från den vackra Ågelsjön och ger

intressanta och utmanande långdistansvägval blandat

med finskurna höjdpartier och ett vackert böljande

Kolmårdslandskap. Denna häftiga vildmarksterräng får

inte missas!

8

Himmelstalund

Ungdomsstafetten

Mitt i O-Ringenstaden kommer Ungdomsstafetten

att avgöras i samband med invigningen av O-Ringen

Kolmården 2019. Vi vill skapa en riktigt häftig inramning

av denna ungdomsstafett och det kan mycket

väl bli så att arenan blir Vita Hästens hemmaarena

Himmelstalundshallen, där vi kan skapa ett fantastiskt

publiktryck under Ungdomsstafetten!

50 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 51


Upptäck Uppsala

Uppsala, Sveriges fjärde stad, bjuder

på storstadens rika utbud av både

aktiviteter och upplevelser, men med

småstadskänslan i behåll. Här är det

nära till allt.

UPPSALA

20–25 juli

STOCKHOLM


Att springa runt i vitmossan i ett

landskap hämtat direkt från en

sagobok är helt enkelt magiskt

Annika Björk

AVSTÅND

Arlanda, 18 min

Stockholm, 38 min

O-Ringenstaden, 4 km

Badstranden, 3km

Strosa längs Fyrisåns natursköna omgivningar.

Koppla av på något av stadens mysiga caféer eller

njut av läckerheterna från någon av stadens restauranger,

varav flera prisbelönta.

Sevärdheterna i Uppsala är många och spännande

för hela familjen. Det är lätt att låta sig hänföras

av den majestätiska Domkyrkan och av det

mäktiga slottet på Uppsalaåsens högsta höjd.

Fascineras av samlingarna på Gustavianum och

Carolina Rediviva eller Evolutionsmuseet.

I centrum hittar du livliga shoppingstråk och moderiktiga

gallerior och butiker.

Härliga berghällar i Lunsen. Foto: Nic Kruys

Upplev Lunsen

Någon har sagt att Lunsen är en av tio kartor en orienterare ska ha sprungit

på innan man slutar med orientering. Förhoppningen är att du ska få chansen

att springa där när du kommer till O-Ringen 2020.

Lunsen är ett fantastiskt naturområde med vacker

och mestadels lättsprungen terräng där blandningen

av små höjder och fina mossar gör det till

en orienteringsmässig utmaning utöver det vanliga,

samtidigt som det finns vackra stigar för de

lättare banorna.

Men det är inte bara Lunsen som är fint. Nära

Uppsala och O-Ringenstaden finns fler fina orienteringsområden.

Alla etapper och arenor planeras

inom korta avstånd för att du som deltagare ska ha

tid över att umgås med dina vänner och tillsammans

ta del av Uppsalas rika utbud av upplevelser.

Välkommen

till Uppsala

Upptäck det natursköna Linnéträdgården och Botaniska

trädgården. Och besök historiska Gamla

Uppsala högar.

Under O-Ringen 2020 planerar Uppsala för mängder

av sommaraktiviteter och underhållande evenemang,

allt från stora konserter i stadens trädgårdar

och parker till mindre utställningar och

visningar.

Uppsala erbjuder flera fina naturbad, men också

ett av Sveriges största äventyrsbad på Fyrishov.

Tag med cyklarna!

O-Ringenstaden planeras på de vackra markerna

i anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet

(SLU). Campingen och O-Ringentorget ligger på

bekvämt cykelavstånd till såväl Uppsalas utbud av

aktiviteter som utflykter den stadsnära naturen.

Börja planera din Uppsalasommar, redan nu!

Foto alla bilder:

Niklas Lundengård

FOTO: NIC KRUYS

EXEMPELSTRÄCKA

52

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 53


SWEDISH footpro.se FORMULA

Dina fötter tar

dig fyra varv runt jorden

under din livstid

Mycket att se och göra i Åre

FÖR ATT DINA FÖTTER SKA

ORKA HELA VÄGEN

Multifunktionell all-in-one produkt med ultimat effekt

för aktiva fötter. Förebygger och behandlar:

Athlete’s foot

Fotsvamp

Hälsprickor

Finns på ditt apotek

Förhårdnader

Torra fötter

Dålig lukt

CCS Foot Pro är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

N Y H E T

Att få orientera i Åre-fjällen är

en dröm för många orienterare.

2021 blir denna dröm verklighet

– då styr nämligen arrangemanget

norrut. O-Ringenstaden

kommer att förläggas i Åre by,

som bjuder på en absolut närhet

till vildmark i fjällmiljö, häftiga

upplevelser och dessutom

bekvämt boende i hotell, stugor

och lägenheter.

Åre kallas för en by men har ett imponerade

utbud med vandring, mountainbike

downhill & cross country, paddling, ridning,

skärmflyg, SPA, Zipline, afterski/

bike/hike, shopping, chokladfabrik, upplevelsebad

m.m. Åre handlar inte bara om

natur- och sportupplevelser utan också

om mat. Här finns många restauranger

och ett stort intresse för lokalt mathantverk.

I området finns till och med en

restaurang med två stjärnor i Guide Michelin;

Fäviken Magasinet. Magnus Nilsson

som driver restaurangen har också

en charkuterifabrik och en korvkiosk med

målet att det som Fäviken Magasinet gör

inte bara ska blir lyxprodukter för få, utan

vardagsmat för många. I Åre finns prisbelönt

glass, microbryggerier, en chokladfabrik

och dessutom ett kafferosteri som har

bevis på att de serverar världens godaste

espresso.

Har du aldrig tidigare varit i Jämtland

och Åre har du mycket att se fram emot

– ett smakprov på några besöksmål som

finns i regionen; Tännforsen är Sveriges

största vattenfall som bjuder på ett både

mäktigt och vackert skådespel året om.

Blanktjärnsrundan är ca 12 km lång

vandringsled med den otroligt turkosa

Blanktjärnen som ledens ”mittstation”.

Den smaragdgröna vattenspegeln och det

kristallklara vattnet gör detta till ett exotiskt

utflyktsmål.

Njarka Sameläger ligger på en udde i

Häggsjön, nordväst om Duved i Åre Kommun.

Hit kan du komma som besökare och

ta del av den samiska kulturen, vardagen

och traditionerna.

Åres fina natur och en väletablerad infrastruktur

för stora evenemang bådar

gott inför O-Ringen. Förhoppningen är att

över 25 000 deltagare ska få en unik upplevelse.

Boka redan nu in en naturskön och fartfylld

O-Ringenvecka i Åre 2021. Resan dit

går enkelt via flyg med både Östersunds

och Trondheims flygplats i närheten.

Dessutom är tågförbindelserna goda.

Källa: Visit Åre, visitare.com

KARTKLIPP: DUVED

FAKTA OM ÅRE

Läge: Stockholm 620 km, Östersund 100 km

och Trondheim 140 km

Transport: Tåg med hållplats mitt i byn. Två

internationella flygplatser Åre Östersund

Airport cirka en timme från Åre och Trondheim

Lufthavn Værnes i Norge ligger cirka

två timmar från Åre centrum.

Invånare Åre: cirka 1 400

Invånare Åre kommun: cirka 10 700

Åreskutans topp: 1 420 m ö h

Åresjön: 372 m ö h

Vandringsleder: 40 leder, totalt ca 346 km

Downhill-leder: 34 leder, totalt ca 40 km

XC-leder: 10 leder, totalt ca 87 km

Antal bäddar: 35 000 bäddar

Restauranger & caféer: Ca 75 st

Barer & nattklubbar: Ca 15 st

54

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017


KORSORD

FÄRG-

GRANN

PAPEGOJA

NEDANFÖR

KNÄT

HAN MED

ARKEN

MÅL FÖR

MÅNGA

UNDER

O-RINGEN

EN BUSKE

MED BARR

OCH BÄR

ALLRA

TOKIGAST

STRUTS-

FÅGEL

POPGRUPP

MAURO

SCOCCO

VAR MED I

DÄR

MUMSIGA

HJORTRON

PLOCKAS

SKYDDAR

BÅDE MOT

SOL OCH

REGN

ETT GAMMALT ORD FÖR

FJORD ELLER HAVSVIK,

SOM GETT ÅNGERMAN-

LAND DESS NAMN

SÅDAN

KASSA GER

ARBETSLÖS

ERSÄTTNING

ÄR EN

KAXIG TYP

SOM HAR

TRON PÅ SIN

EGEN FÖR-

MÅGA, SOM

GUNVALD

KANSKE?

KVALSTER

ÅNGER-

MANLANDS

LANDSKAPS-

BLOMMA

PROCHÁZKA,

VM-MEDAL-

JÖR

EXISTERAR

SJÖNG

HOLD ON

SHL

INGA

BEKYMMER

PÅ SWAHILI

FRÄTANDE

ALKALIE-

LÖSNING

EN SÅDAN

UNG JURIST

FÅR SITTA

TING

SVENSK-

SCHWEIZISK

VERKSTADS-

KONCERN

FÅR VI VÅRA

MACKOR PÅ

MORGONEN

VETERAN-VM-

MEDALJÖR

SJÖBERG

2013

ÄR REDAN

OANVÄNDA

JEANS

KOKAR VI

GRÖT PÅ

KILLE

SLIRA PÅ

STENHÄLL

TVÅ LIKA SOM

TILLSAM-

MANS BLIR

NYHETS-

BYRÅ

KYLIG

FLICKA?

SÅDAN VÄG

MED NR 4

PASSERAR

Ö-VIK

EN BÅT

AV DET

STILLSAMMA

SLAGET

STOR VAT-

TENMASSA

KÄMPADE

HELT ENKELT

DÖDSTRÅ-

KIGA

GREJ

ETT SMALT

BAND

VINTER-

SPORTORT I

DALARNA

SLEVADE

HÖJD PÅ

LÄNGDEN

YTTER-

SKIKTET,

FASADEN

ÅNGERMANLÄNDSK

FANTASIFIGUR OCH OCH

DENNES UTROP

GÖRA SIG

TILL

EJ BE-

GAGNAD

LUKT

SVENSK

NATIONAL-

PARK

ÄTER VI OFTA

MED BRÖD

ELLER MOS

ATT AN-

VÄNDA RÄTT

BOKSTÄVER I

ORDEN

VÄNERN

SILVER

FÖRKORTAT

MATERIAL

STÅLLINA

VACKER

OCH

STILIG

MÄSTER-

SKAP

UTTRYCK

FÖR ILSKA

HAN SOM

KOM MED

KRISTEN-

DOMEN TILL

OSS

HAR MAN

TIDIG START

FÅR MAN

STIGA UPP I

GUNDE

NEJ PÅ

ENGELSKA

JÄMFÖREL-

SEORD

FINNS PÅ FOT

VIKTIG DEL

I ORIENTE-

RINGS-

UTRUST-

NINGEN

AVAN NÄRA

Ö-VIK

I GRILLEN

BLIR

HUDEN I

KYLA

TIDSEPOKER

BÄR ÄPPEL-

TRÄD

I SÄNGEN

OCH MUMS

FÖR ROVFÅ-

GEL?

DÄRI KAN VI

LÄSA EVANG-

ELIERNA

DEN GAMLA

SKIVAN MED

4 LÅTAR PÅ

LOVA ATT

GÖRA

BRITTISK

SÅNGER-

SKA

SÅDAN

SOMMAR-

HIMMEL VILL

MÅNGA HA

SPELAS

PÅ MÅNGA

GRÄSPLÄT-

TAR

DÖMER I

VISSA MÅL

VÄRLDSDEL

100 KVA-

DRATMETER

LITET SPRÅK

I LAOS

VARUHUS

PÅ HAMNGA-

TAN STHLM

SÅDANA

SUGAR

HAR VI ALLA

UPPLEVT

ÄR VÄL

ORIENTE-

RING?

DIKTER

TÄVLANDE I

H90?

VARGTJUT

KAN VARA

BÅDE GUD

OCH SKIT-

STÖVEL

URDÅLIG

LITET PARTI

OKRÄNK-

BART

FÖRNAMN

TILL

BUSCH

THOR,

VON SYDOW

OCH WITT-

BRATT-

STRÖM

UTAN

BOJOR

SPANIEN

NORGE

TPX

2017

Namn: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Adress: _______________________________________________________________________________________Mobilnr: ______________________________

Skicka in korsordet till: O-Ringen, Lägerhyddsvägen 2 hus 38 752 37 Uppsala eller i ett mail till info@oringen.se senast 1:a december.

Vi lottar ut 5 stycken O-Ringenmössor bland de rätta svaren.

56

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017


Äkta glädje

Anmälningsguide

och spring

i benen!

Foto: Peter Holgersson

Program Elittour

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Domsjö

Etapp 2 Medeldistans Måndag 23 juli Arena Domsjö

Etapp 3 Sprintdistans Tisdag 24 juli Arena Örnsköldsvik City

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Backsjö

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Skyttis

Program 5-dagars

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Domsjö

Etapp 2 Långdistans Måndag 23 juli Arena Domsjö

Etapp 3 Medeldistans Onsdag 25 juli Arena Backsjö

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Backsjö

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Skyttis

Det största terrängloppet

för alla barn

TCS Lilla Lidingöloppet och Lidingö Knattelopp

erbjuder härliga upplevelser för de allra yngsta

och upp till 15 år. Spåren går på delar av samma

sköna bana som det stora loppet. Här har du en

bra morot för att få dina barn/ungdomar att vilja

röra på sig mer!

Läs mer och anmäl på tcslidingoloppet.se

Hitta din utmaning i världsarvet. Vill du springa

fem dagar i tävlingsklass, själv välja längd och

svårighetsgrad eller funderar du på att dubbla

i Miniknat och Inskolning? I Anmälningsguiden

hittar du allt som erbjuds under veckan och kan

hitta en eller fler utmaningar som passar just dig.

Till O-Ringen Höga Kusten 2018 har vi utvärderat tävlingsutbudet

och gjort en del förändringar. De efterfrågade Motionsklasserna

kommer tillbaka som riktiga klasser. Vi har också tagit de

mest uppskattade delarna i förra årets nyhet, Eget upplägg, och

skapat ett friare tävlande under namnet Challenge. Där kan du

utmana dig själv eller andra, obundet kön och ålder. Banornas

längd och svårighetsgrad väljer du själv. Är ni flera som tävlar

kan ni använda en Kompistagg för att enkelt hitta era resultat på

oringenonline.se.

5-dagars

Huvudklass & kortklass

Hörnpelaren bland

tävlingar under O‐Ringen

med klasser från DH10

till DH95 samt Inskolning

och U-klass för de yngre.

Elittour

För världs- och Sverigeeliten

som tävlar från DH18E-DH21E.

Startfältet är gallrat.

Motionsklass

För dig som vill springa

lite lättare banor och

klasser indelade efter

kön och ålder.

3-dagars Challengeklass

För dig som vill tävla fritt mot

dig själv eller andra, obundet

kön och ålder. Du väljer längd

och svårighetsgrad.

Challengeklass

För dig som vill tävla fritt

mot dig själv eller andra,

obundet kön och ålder.

Du väljer längd och svårighetsgrad.

Program MtbO

Etapp 1 Sprint Söndag 22 juli Arena Domsjö

Etapp 2 Medeldistans Måndag 23 juli Arena Kempevallen

Etapp 3 Långdistans Onsdag 25 juli Arena Skyttis

Etapp 4 Sprint Torsdag 26 juli Arena Skyttis

Etapp 5 Långdistans Fredag 27 juli Arena Domsjö

Program PreO

Etapp 1 Långdistans Söndag 22 juli Arena Skyttis

Etapp 2 Långdistans Måndag 23 juli Arena Varvsberget Nedre

Etapp 3 Långdistans Onsdag 25 juli Arena Varvsberget Övre

Etapp 4 Långdistans Torsdag 26 juli Arena Järved

Etapp 5 Sprint Fredag 27 juli Arena Bergsjön

MtbO-klass

Tävlingar över fem dagar

på mountainbike. Finns

för klasser mellan DH12

och DH70.

Bagheerastafetten

För dig som är mellan 14 och

16 år och vill ha en kul extra

tävling.

PreO-klass

Precisionsorientering i och

runt Örnsköldsvik. Lättillgängligt

och en spännande

mental utmaning.

Träningsrace

För dig som vill komma

förberedd på bästa sätt till

första etappen. Finns för OL

och MtbO.

Etappstart

För dig som vill delta på enstaka dagar och banor. Du väljer banor efter

svårighetsgrad och längd. Etappstart finns för alla grenar (OL, MtbO

och PreO) och utbudet är brett. För OL finns allt från svår 7,5 km till

Inskolning för de yngre på 1,5 km eller Prova på-banor för vuxna.

Boka din start på oringen.se

senast 1 november

– spara 30 %

58 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 59


Anmälningsguide

Elittour

Här tävlar orienteringssportens världsstjärnor och den svenska

eliten om segern. För både seniorer och juniorer som tävlar i Elittouren

blir det en spektakulär sprint i Örnsköldsviks centrum.

Elittouren finns i grenen OL och i klasserna: DH21 Elit, DH20

Elit och DH18 Elit.

Det är fri anmälan till Elittouren. De 80 bästa löparna tas ut

i DH21 Elit och O‐Ringen specialinbjuder de 16 bästa löparna i

världen. I juniorelitklasserna tas 120 löpare per klass ut.

5-dagars

O-Ringens allra mest klassiska tävling avgörs i vanlig ordning

över fem etapper. En totalsegrare koras, i flera av klasserna,

genom en dramatisk jaktstart. Tävlingen erbjuds i samtliga tre

grenar: OL, MtbO och PreO.

Huvud- och kortklass

Det här är den största tävlingen under O-Ringen.

För de yngre finns introduktion och utveckling inom orientering

med Inskolning och U-klass. Där är det fri starttid och du

får ett resultat men endast U2 har resultatlista. I Inskolning är

det pris till alla.

Huvudklass

I huvudklass är det lottad starttid för alla utom Inskolning och

U-Klass vilka har fri starttid. Tävlingen avgörs på sista etappen

med jaktstart för alla utom Inskolning, U-klass och DH10.

Klass Sprint Medel Lång Svårighet

D18 Elit 3,5 6,0 Svår

D20 Elit 4,0 7,5 Svår

D21 Elit 4,5 10,0 Svår

H18 Elit 4,0 7,0 Svår

H20 Elit 4,5 9,0 Svår

H21 Elit 5,0 12,0 Svår

Motionsklass (Tillbaka som egen klass)

Klass Lång Medel Svårighet Klass Lång Medel

D21 Motion 5,0 3,7 Medelsvår H21 Motion 6,0 4,0

D35 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H35 Motion 6,0 4,0

D40 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H40 Motion 6,0 4,0

D45 Motion 4,2 3,2 Medelsvår H45 Motion 4,5 3,5

D50 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H50 Motion 4,5 3,5

D55 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H55 Motion 4,2 3,2

D60 Motion 3,5 2,6 Medelsvår H60 Motion 3,8 2,9

D65 Motion 3,0 2,3 Medelsvår H65 Motion 3,8 2,9

D70 Motion 3,0 2,3 Medelsvår H70 Motion 3,5 2,6

D80 Motion 2,5 2,0 Medelsvår H80 Motion 2,5 2,0

Challengeklass 5 dagar (Nyhet)

Challenge består av de mest efterfrågade delarna av förra årets

Eget Upplägg. Det finns tolv klasser för OL. Du väljer en klass

med passande banlängd och svårighetsgrad som du sedan deltar

i under hela veckan. Banlängderna kommer vara lite kortare

när det är medeldistans för OL på onsdagen.

Om ni är flera som har anmält er i samma klass kan ni med

fördel använda funktionen Kompistagg. Ni kommer då överens

om ett gemensamt namn som ni alla anger i bokningen. Det

blir er Kompistagg som kommer vara sökbar i resultatlistan på

oringenonline.se.

Fri starttid gäller för Challengeklass.

I år är Motion tillbaka som en egen klass.

Tävla på lite lättare banor i klasser strikt

uppdelade efter kön och ålder.

Det är fri start varje dag och ingen jaktstart

sista dagen.

Klass Svårighet Klass Svårighet

Lätt 2,5 Lätt Medelsvår 5,0 Medelsvår

Lätt 3,5 Lätt Medelsvår 6,0 Medelsvår

Lätt 10,0 Lätt Svår 2,5 Svår

Medelsvår 2,5 Medelsvår Svår 3,5 Svår

Medelsvår 3,3 Medelsvår Svår 5,0 Svår

Medelsvår 4,0 Medelsvår Svår 7,5 Svår

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång

Inskolning 1,5 1,5 Nybörjare U1 2,0 2,0

U2 2,5 2,5 Mycket lätt

D10 2,0 2,5 Mycket lätt H10 2,0 2,5

D11 2,5 3,0 Lätt H11 2,5 3,0

D12 2,5 3,0 Lätt H12 2,5 3,0

D13 3,0 4,0 Medelsvår H13 3,0 4,0

D14 3,0 4,0 Medelsvår H14 3,0 4,0

D15 3,5 4,5 Medelsvår H15 3,8 5,5

D16 3,5 4,5 Medelsvår H16 3,8 5,5

D18 3,5 5,0 Svår H18 3,8 6,0

D20 3,8 5,5 Svår H20 4,0 6,5

D21 4,0 6,5 Svår H21 4,8 8,5

D21 Lång 4,5 8,0 Svår H21 Lång 5,0 11,0

D35 3,8 6,0 Svår H35 4,6 7,3

D40 3,6 5,0 Svår H40 4,4 6,8

D45 3,4 4,5 Svår H45 4,2 6,0

D50 3,2 4,2 Svår H50 4,0 5,6

D55 3,0 4,0 Svår H55 3,8 5,2

D60 2,9 3,7 Svår H60 3,5 4,9

D65 2,7 3,5 Svår H65 3,3 4,5

D70 2,5 3,0 Svår H70 3,1 4,0

D75 2,3 2,8 Svår H75 2,9 3,5

D80 2,1 2,5 Svår H80 2,6 3,0

D85 1,9 2,3 Svår H85 2,0 2,5

D90 1,5 2,0 Svår H90 1,5 2,0

D95 1,2 1,8 Svår H95 1,2 1,8

Foto: Peter Holgersson

Kortklass

Lite enklare och kortare banor men fortfarande en ordentlig

utmaning. Du har fri startminut och väljer startminut när du

kommer fram till din start. På femte etappen är det jaktstart där

första deltagare i mål står som vinnare för veckan.

Klass Medel Lång Svårighet Klass Medel Lång

D12 Kort 2,0 2,5 Mycket lätt H12 Kort 2,0 2,5

D14 Kort 2,5 3,0 Lätt H14 Kort 2,5 3,0

D16 Kort 3,0 4,0 Medelsvår H16 Kort 3,0 4,0

D17-20 Kort 3,0 4,5 Medelsvår H17-20 Kort 3,5 5,5

D21 Kort 3,5 4,5 Svår H21 Kort 4,2 6,5

D35 Kort 3,3 4,0 Svår H35 Kort 4,0 5,8

D40 Kort 3,2 3,8 Svår H40 Kort 3,8 5,2

D45 Kort 3,1 3,6 Svår H45 Kort 3,6 4,6

D50 Kort 2,9 3,4 Svår H50 Kort 3,4 4,4

D55 Kort 2,7 3,2 Svår H55 Kort 3,2 4,2

D60 Kort 2,5 3,0 Svår H60 Kort 3,0 4,0

D65 Kort 2,3 2,8 Svår H65 Kort 2,8 3,5

D70 Kort 2,1 2,5 Svår H70 Kort 2,6 3,0

D75 Kort 1,9 2,4 Svår H75 Kort 2,5 3,1

MtbO-klass

Klass Sprint Medel Lång Klass Sprint Medel Lång

D12 2,5 3,0 5,5 H12 2,5 3,0 5,5

D14 3,0 5,0 8,5 H14 3,5 5,5 8,5

D16 4,0 5,5 10,0 H16 4,5 7,0 13,0

D20 4,5 7,0 14,5 H20 5,5 9,0 18,5

D21 5,5 8,5 20,0 H21 6,0 11,0 25,0

D40 4,5 7,0 13,0 H40 5,5 8,0 17,5

D50 4,0 6,0 11,0 H50 5,0 7,5 15,0

D60 3,5 5,0 9,0 H60 4,0 6,0 13,0

D70 3,0 4,0 7,5 H70 3,5 5,0 11,0

PreO-klass

PreO kommer mestadels gå på arenor

centralt belägna. Banorna är lättillgängliga

och ligger i fin Höga Kusten-terräng.

Klass

Pre-A

Pre-B

Pre-C

Pre-Elit

Svårighet

Lätt

Medelsvår

Mycket lätt

Svår

Foto: Peter Holgersson

MtbO går för andra året över fem dagar

och på första dagen delas arenan med

OL. Terrängen är omväxlande med fina

uppförs- och nedförsbackar. Kring Skyttis

finns ett stignät med många vägval.

Starttiderna är lottade och tävlingen avslutas

med jaktstart på femte och sista

etappen.

60 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 #2 -2017 61


Anmälningsguide

3-dagars (Nyhet)

Bagheerastafetten

Challengeklass

Om du bara vill vara med på orienteringsfesten under de sista tre dagarna finns det

flera olika Challengeklasser. Du väljer längd och svårighetsgrad som passar dig och

vill du utmana en kompis kan ni använda funktionen Kompistagg när ni bokar er start.

Ni väljer då ett namn som båda fyller i fältet Kompistagg och ni hittar sedan enkelt er

egen tävling på oringenonline.se.

Fri starttid gäller för Challengeklass.

Klass

Lätt 2,5

Medelsvår 3,3

Medelsvår 5,0

Svår 3,5

Svår 5,0

Svårighet

Lätt

Medelsvår

Medelsvår

Svår

Svår

Den stora ungdomsstafetten går i samband med invigningen.

Tävlingen avgörs mellan regionslag i de nordiska länderna och

landslag från övriga länder. Fyra löpare i varje lag i klasserna

D14, H14, D16 och H16.

Nytt för i år är att det är fri anmälan av obegränsat antal regionslag

till Bagheerastafetten.

Etappstart

Träningsrace

Du kan delta alla eller enstaka dagar och

har friheten att välja bana efter dagsform.

Det finns banor i olika längder och svårighetsgrader.

Erbjuds i samtliga tre grenar:

OL, MtbO och PreO.

För de yngre finns Inskolning och U-klass

vilka även går att boka för 5 dagar under

Huvud- & Kortklass. För alla gäller fri starttid

så du kan starta när det passar dig.

Är du vuxen och nybörjare finns det Prova

på-klasser att börja med. Sedan kan du

allteftersom välja svårare och/eller längre

banor. Vill du ha lite extrahjälp finns

Orienteringsskolan på huvudarenorna.

Där hjälper vi dig gärna och det kostar

inget.

OL-klass

Klass/Bana

Prova på 2,5

Prova på 4,0

Inskolning

U1

U2

Lätt 2,5

Lätt 3,5

Lätt 10,0

Medelsvår 2,5

Medelsvår 3,3

Medelsvår 4,0

Medelsvår 5,0

Medelsvår 6,0

Svår 2,5

Svår 3,5

Svår 5,0

Svår 7,5

Svårighet

Mycket lätt

Mycket lätt

Nybörjare

Nybörjare

Mycket lätt

Lätt

Lätt

Lätt

Medelsvår

Medelsvår

Medelsvår

Medelsvår

Medelsvår

Svår

Svår

Svår

Svår

MtbO-klass

Klass/bana E1 E2 & E4 E3 & E5

Mycket lätt kort

Lätt Mellan 4,0 6,0 10,0

Lätt Lång 5,0 7,0 15,0

Svår Kort 3,0 4,5 6,0

Svår Mellan 4,0 6,0 10,0

Svår Lång 5,0 7,0 15,0

PreO-klass

Klass/Bana

Öppen Pre-A

Öppen Pre-B

Känn på terräng och kartor inför din start genom att vara med

på träningsracet fredagen den 20:e juli.

Gren Klass/bana Längd Svårighet

MtbO Kort Lätt 6,0

MtbO Mellan Svår 10,0

MtbO Lång Svår 15,0

OL Mycket lätt 2,0 2,5 Mycket lätt

OL Lätt 2,5 2,5 Lätt

OL Lätt 4,0 4,0 Lätt

OL Medelsvår 3,0 3,0 Medelsvår

OL Medelsvår 4,0 4,0 Medelsvår

OL Medelsvår 5,0 5,0 Medelsvår

OL Svår 3,0 3,0 Svår

OL Svår 5,0 5,0 Svår

OL Svår 7,5 7,5 Svår

Svårighetsgrader för grenen OL

Foto: Peter Holgersson

Benämning

Nybörjare

Mycket lätt

Lätt

Medelsvår

Medelsvår

Medelsvår

Svår

Svår

Beskrivning

Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på

eller alldeles intill själva vägen, stigen, vattendraget, den öppna marken osv.

Samma terräng som för grön bana, men kontrollen kan ligga vid sidan av vägen, stigen, stenmuren, vattendraget, den

öppna marken eller liknande. Själva punkten som kontrollen sitter vid är fortfarande lätt och tydlig, till exempel en sten

eller en tydlig höjd.

Något svårare terräng än för grön och vit bana men fortfarande enkelt att ta sig fram i skogen. Kontrollen kan sitta en bit

från vägen, stigen, vattendraget osv och du ska till exempel kunna gena mellan två vägar eller stigar om du vill tjäna tid

jämfört med att springa runt.

Fortfarande lätt terräng att ta sig fram i. Inte bara stigar, vattendrag etc ska kunna följas utan också större sankmarker (mossar),

höjdkanter, åsar och sänkor. Kontrollpunkten är svårare än på gul bana, men tydliga föremål i närheten ska alltid finnas

att läsa in sig på på kartan.

Samma svårighet som för orange bana, men till skillnad från orange bana får all typ av terräng förekomma.

Samma svårighet som för orange och röd bana mellan kontrollerna, men själva kontrollen kan vara svårare. Här är det

viktigt att kunna förenkla, dvs att ta kontrollen från ett håll där det finns något stort och tydligt i terrängen. På så sätt gör

det kontrolltagningen säkrare.

Svårigheten är anpassad till de skickligaste. Att kunna läsa på höjdkurvor och detaljer är en stor fördel.

Samma svårighet som för blå bana, men till skillnad från blå bana får all typ av terräng förekomma.

Foto: Peter Holgersson

62 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 63


Anmälningsguide

Tillval, väljs samtidigt som du bokar din start

Startklar – Försäkringen startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang och ger

dig hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk eller skadad och inte kan delta.

Stämplingsbricka – Hyr en stämplingsbricka för en etapp eller hela veckan.

Lottning med annan klubb – Starta tillsammans med en annan klubb än den du är medlem i.

Familjelottning – Ni startar olika tider under dagen.

Stämplingshjälp PreO- Hjälpa att stämpla, endast för PreO.

Påskjutare PreO – Hjälp att ta sig fram med rullstol och liknande, endast PreO.

Behöver du hjälp med visum, egen karta (tex vid synproblem) här du av dig till oss via info@oringen.se.

Det gäller även om du vill ha en jubileumsplakett.

Träning

Träningskartor

Det finns tre träningskartor för OL och en för MtbO. De släpps

under våren 2018 och beställs på oringen.se.

Kartpaket

Kartpaketet ger dig en bild av hur terrängen ser ut i området och

är en samling av äldre kartor. Det kan beställas på oringen.se.

Aktiviteter

Barnpassning

Medan du orienterar är ditt barn varmt välkommen till oss på

barnpassningen på huvudarenorna. Lekar och många aktiviteter

finns på O-Ringens barnpassning. Du förbokar barnpassning

på oringen.se och den finns på huvudarenorna för 5-dagars OL.

Miniknat

En favorit bland de yngre deltagarna är den spännande orienteringen

utmed snitslad bana med olika teman och äventyr varje

dag. Miniknat finns på arenorna för 5-dagars OL. Ingen tävling,

snitslad bana, pris till alla varje dag

Klass Banlängd etapp 1-5

Miniknat 0,5 km

Orienteringsskolan

Vill du lära dig mer om orientering eller få tips och råd inför du

ska välja bana och ge dig ut i skogen är du välkommen till orienteringsskolan

som finns på huvudarenorna, Domsjö, Backsjö

och Skyttis.

Vy över tallheden som många löpare kommer passera under den andra

etappen. Foto: Jan Näslund.

Anmälningsavgifter 2018

Produkt Priskategorier 1 Nov -30% 1 Apr -20% 1 Jun Ordinarie Därefter +30%

Elittour

Upp tom 20 år 1 670 1 910 2 390 3 110

21 år och äldre 2 070 2 360 2 950 3 840

Upp tom 16 år 680 780 970 1 260

Huvud- & kortklass.

Mellan 17 och 20 år 930 1 060 1 330 1 730

MtbO & PreO

21 år och äldre 1 440 1 640 2 050 2 670

5-dagars Motionklass 21 år och äldre 1360 1550 1940 2530

Upp tom 16 år 590 670 840 1 090

Challengeklass Mellan 17 och 20 år 840 960 1 200 1 560

21 år och äldre 1 290 1 470 1 840 2 390

Upp tom 16 år 350 400 500 650

3-dagars Challengeklass Mellan 17 och 20 år 500 570 710 920

21 år och äldre 780 890 1 110 1 440

Upp tom 16 år 90 100 120 160

Etappstart

Mellan 17 och 20 år 120 140 170 220

21 år och äldre 160 185 230 295

Prova på (alla åldrar) 90 100 120 160

Ungdomsstafett Per lag 270 300 380 490

Upp tom 16 år 60 70 80 105

Träningsrace

Mellan 17 och 20 år 80 90 110 140

21 år och äldre 90 100 120 160

Tillval & Tilläggstjänster Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %

Startklar 155 155 155 155

Startklar plus 275 275 275 275

Stämplingsbricka 40 40 40 50

Lottning med annan klubb 120 120 120 140

Familjelottning 120 120 120 140

Stämplingshjälp PreO 110 110 110 130

Påskjutare PreO 110 110 110 130

Jubileumsplakett 0 0 0 0

Visum 0 0 0 0

Egen karta 0 0 0 0

Träning Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %

Träningskarta 70 70 70 80

Kartpaket 180 180 180 220

Aktiviteter & Kringtjänster Ordinarie Ordinarie Ordinarie +30 %

Barnpassning 60 60 60 70

Miniknat 40 40 40 50

Orienteringsskola 0 0 0 0

Villkor för anmälan finns på oringen.se

64 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 65


HUVUDPARTNER

VÄRDKOMMUN

Presentkort 500 kr på

Team Sportia online

TÄVLINGSPARTNERS

Byt till vår gröna el

Du får 500 kr i presentkort hos Team Sportia online.

Läs mer på www.nordicgreen.se/orienteringsel

ETAPPVÄRDAR

Har du frågor om erbjudandet?

Prata med vår Kundservice:

Telefon: 08-20 51 00 E-post :info@nordicgreen.se Öppettider: vardagar 8-16

Välj rätt sportdryck

AKTIVITETSPARTNERS

Powertabs

Aktivitetstid under

90 min

Hydrate & perform

Aktivitetstid mellan

60 - 120 min

Long distance energy

Aktivitetstid över

120 min

Respartner

Miljöpartners

Bagheeralabyrinten

LEVERANTÖRER

Handla från hela vårt

sortiment på isostar.se

66 O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017

O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 67


POSTTIDNING B

Avsändare:

O-Ringen AB, Lägerhyddsvägen 2 hus 38

SE- 752 37 Uppsala, Sverige

Nattliv i

Höga Kusten

Hos oss slår du läger med människor från hela

världen. Du gör det under ljusa natthimlar

och med berättelser runt lägerelden. Och till

vattnets kluckande snarare än pulserande

basdunk.

Nätterna är en viktig del av upplevelsen.

Stannar du några dygn extra hinner du

dessutom upptäcka utsikten, havet, dofterna

och kulturen i vårt världsarv. Gör gärna det!

Höga Kusten – alltid en nivå till

HOGAKUSTEN.COM

För mer information och tips på bästa utekvällen – ring oss på 0771-26 50 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!