Views
1 year ago

O-Ringentidningen nr 3 2017

Världens största orienteringsäventyr. Örnsköldsvik, Höga Kusten, juli 2017

UTVÄRDERING SHOPPA

UTVÄRDERING SHOPPA DYGNET RUNT PÅ DIN ORIENTERINGSBUTIK PÅ NÄTET TEAMSPORTIA.SE Sara Hagström stämplar under O-Ringen Värmland 2017. Foto: Peter Holgersson Mycket bra betyg på tävling och terräng 6 Många fina bilder och härliga minnen skapades i den värmländska vildmarken. Hur O-Ringen upplevs utvärderas varje år med bland annat en undersökning till ett urval av alla deltagare. Årets arrangemang har fått fina betyg på många områden och förbättringspotential finns på andra. Totalt sett blev betyget i paritet med föregående två år. Två områden att ta upp är Arrangemang & organisation som får ett lägre betyg och den sportsliga kvaliteten som fick det bästa betyget. Vad gäller ”Arrangemang & organisation” har vi tagit fasta på två viktiga områden som vi kommer att fokusera extra på till nästa år. Det första är en kombination av resultatrapportering och uppkoppling (wifi & mobilnät) på arena. Uppkopplingen generellt och till resultatrapporteringen i synnerhet fungerade långt ifrån planerat och ett omtag kring det kommer att ske till 2018. Det andra området att O-RINGENTIDNINGEN #3 -2017 6 5 4 3 2 1 0 4.4 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.0 4.1 3.8 3.6 Ditt helhetsintryck av evenemanget Sammanställning av evenemangsupplevelsen – medelvärden (Jämförelse 2013-2017) Arrangemang & organisation Din känslomässiga upplevelse förbättra är sanitetsstationernas kvalitet och dimensionering på campingen. Vildmarken och banläggarna levererade Området ”Den sportsliga kvalitén” som fick högst betyg arbetades det mycket med i Värmland. Det gjordes en extra insats för att skapa banor med varierande utmaningar och bjuda på olika typer av terräng. Det i kombination med den värmländska vildmarken har uppskattats av deltagna. Här Den sportsliga kvaliteten 2013 2014 2015 2016 2017 Stämning & atmosfär 4.0 3.9 3.9 4.0 3.8 Valuta för pengarna fortsätter arbete för att skapa en lika bra upplevelse till O‐Ringen Höga Kusten 2018. I undersökningen ställdes även frågor om ideellt arbete och det är tydligt att O-Ringendeltagare också är ideellt engagerade i sin klubb. Hela 57 % svarade att de engagerar sig ideellt i klubben minst en gång per månad och av dem är det 34 % som gör det varje vecka. När det gäller att tävla är också O-Ringendeltagaren aktiv och 59 % åker på 11 tävlingar eller fler under året (utöver O-Ringen). NU KOMMER MÖRKRET, LÅT DET INTE STOPPA DIG! PÅFYLLDA LAGER AV PANNLAMPOR.