25.02.2013 Views

Radwandern 2013 GB SE_1 - Zeller Land

Radwandern 2013 GB SE_1 - Zeller Land

Radwandern 2013 GB SE_1 - Zeller Land

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

The Moselradweg

The German stretch of the Moselradweg (a cycling route along the

Moselle river) begins in Perl, near the French border, and runs about

275 kilometres along the distinctive river course to the Deutsches Eck

(the point where the Moselle joins the Rhine) in Koblenz. It is one of

the most popular long-distance routes for cyclists and connects wine

culture with a rich diversity of landscapes and towns that are well

worth seeing.

Suggested tour through Zeller Land:

The “Zeller Schwarze Katz” (black cat of Zell) fountain in the middle

of the Altstadt (historic district) of Zell (Mosel) is the ideal starting

point. From here, we follow the promenade to the nearby pedestrian

bridge. We push over to the other side of the river. Now we cycle

leisurely along the banks of the Moselle past Kaimt. After about four

kilometres we pass the ferry that goes to Briedel. We cycle further

downriver of the Marienburg (a former Augustinian monastery) with

our eyes on Pünderich. The path along the Moselle leads us to Reil.

It goes up steeply into the vineyards, where we will be rewarded for

our e�orts by the view. The path leads on through a small wood to

the “Prinzenkopfturm” (an observation tower on the Prinzenkopf hill),

which o�ers a breathtaking view over the “Zeller Hamm” river loop.

Just a few metres further, we arrive at the Marienburg, which is today

a youth educational centre of the Diocese of Trier. We cycle along the

stretch of the hill ridge back to the “Prinzenkopfturm” and descend

through the wood to Alf. Upon arriving at the banks of the Moselle,

we follow the path past St. Aldegund to the bridge at Neef. Here we

again cross over to the other bank and cycle through the village.

From Neef, the journey takes us over a gravelled cycle trail above the

railway line to Bullay. From Bullay, we again cycle along the banks of

the Moselle back to Zell (Mosel) and the starting point.

Brief info:

Starting point: “Zeller Schwarze Katz” (black cat of Zell)

fountain

Length: 34.1 km

Route: Zell (Mosel) - Kaimt - Reil - Prinzenkopfturm - Marienburg

- Alf - St. Aldegund - Neef - Bullay - Merl - Zell (Mosel)

Tip: Those who wish to can hire e-bikes in Zell (Mosel).

(Fahrradland Klaus, Tel. 06542 41087; Zweirad-Center Klaus, Tel.

06542 960066; Familie Mesenich, Tel. 06542 5769,

Wanderland, Tel. 06542-406761)

There is also a free charging station at the town hall in Zell.

Altitude pro�le - Höjdpro�l:

200 m

150 m

0 m

ALF

PÜNDERICH

5 km 15 km 25 km 34,1 km

Moselcykelvägen

Den tyska delen av Moselcykelvägen börjar i Perl, nära den

franska gränsen, och löper ca 275 km längs �oden till Deutsches

Eck i Koblenz. Det är en av de mest populära sträckorna

för cyklister och kombinerar vinkultur med omväxlingsrikt

landskap och sevärda städer.

Turförslag i Zeller Land

Idealisk startpunkt är "Zeller Schwarze Katz"- brunnen mitt i

Zells (Mosel) Altstadt. Härifrån följer vi promenaden till den

närliggande fotgängarbron och för cyklarna till Mosels andra

sida. Nu cyklar vi långsamt längs Mosel och förbi Kaimt. Efter

ca fyra kilometer passerar vi färjan till Briedel. Under Marienburg

cyklar vi vidare med blick mot Pünderich. Längs Mosel

för oss vägen till Reil. Det går brant upp i vinbergen, där

utsikten belönar oss för ansträngningen. Genom en liten skog

cyklar vi vidare till "Prinzenkopfturm", som bjuder på en

hisnande utsikt över �odslingan "Zeller Hamm". Bara ett par

meter vidare når vi Marienburg, som idag är Trierstiftets

utbildningscentrum för ungdomar. Vi cyklar på bergsryggen

tillbaka till "Prinzenkopfturm" och följer backen genom

skogen till Alf. När vi väl kommit ner till Mosel igen, följer vi

�oden förbi St. Aldegund fram till bron i höjd med Neef. Här

cyklar vi över till Mosels andra sida genom orten. Från Neef

fortsätter vi på den grusbelagda cykelvägen ovanför järnvägen

till Bullay. Från Bullay cyklar vi vidare längs �odstranden

tillbaka till Zell (Mosel) och utgångspunkten.

Kort information:

Startpunkt: "Zeller Schwarze Katz"- brunnen

Längd: 34,1 km

Sträcka: Zell (Mosel) - Kaimt - Reil - Prinzenkopfturm - Marienburg

- Alf - St. Aldegund - Neef - Bullay - Merl - Zell (Mosel)

Tips: Den som vill, kan i Zell (Mosel) hyra elcyklar. (Fahrradland

Klaus, tel 06542 41087; Zweirad-Center Klaus, tel 06542

960066; Familie Mesenich, tel 06542 5769)

Dessutom �nns en gratis laddningsstation för elcyklar vid

rådhuset i Zell.

Cycling 2013

in Zeller Land

Cykeltur 2013

i Zeller Land


Many (cycle) paths lead to Zell

One day round trips without packing your suitcase – combined with

boats, culture and pleasure. Discover the Mosel Valley in Zeller Land!

We'll provide you with everything you need: pleasant accommodation,

extensive descriptions of tours and the way to a welcome retreat in

quaint wine taverns.

Services:

3 nights with breakfast in Zeller Land

1 three-course evening meal

1 wine-tasting session with a winegrower

1 visit to the historic mustard mill in Cochem, including sampling

1 boat trip from Traben-Trarbach to Zell (one-way, including bike transport)

1 extensive info and maps pack (per room)

Prices per person in a double room: Cat. A € 149, Cat. B € 179, Cat. C € 219

Daily trips from April to October

Services:

2 nights with breakfast in Zeller Land

1 welcome drink

1 guided cycle tour (di�culty level: easy, intermediate or hard; about 4 hours)

with a picnic in the countryside

1 three-course evening meal

1 cycle tour map

Många (cykel)vägar bär till Zell

Stjärnturer utan att packa väskan – kombinerat med båt, kultur och

njutning. Upptäck Moseldalen i Zeller Land! Vi försörjer dig med allt

vad du behöver: Angenämt logi, utförliga turbeskrivningar och vägen

till ursprungliga vinstugor.

Paketerbjudande

3 x övernattningar inkl frukost i Zeller Land

1 x 3-rätters middagsmeny

1 x vinprovning hos vinodlaren

1 x besök i den historiska senapskvarnen i Cochem inkl provsmakning

1 x båtfärd från Traben-Trarbach till Zell (enkel, inkl cykel)

1 x utförligt informations- och kartmaterial (per rum)

Pris per person i DR: Kat. A 149 €, Kat. B 179 €, Kat. C 219 €

Gäller dagligen från april till oktober

The joys of biking

Guidning

Cross-country through a sea of vines, up and down steep slopes or Tvärs genom "vinstockshavet", upp och ner på vinbergen eller genom

through the woods. Lead or follow your cycle guide with lots of fun skogen. Med mycket nöje och gott humör och cykelguiden framför

and good humour. Bike along the Moselle river, on beautiful trails and eller bakom. Cykla längs Mosel, på vackra vägar och stigar och på

paths, and on the hills of Hunsrück and Eifel.

Hunsrücks och Eifels berg.

Paketerbjudande

2 x övernattningar inkl frukost i Zeller Land

1 x välkomstdrink

1 x guidad cykeltur (svårighetsgrad lätt, medel eller svår; ca 4 timmar) med

picknick i det gröna

1 x 3-rätters middagsmeny

Pris per person i DR: Kat. A 115 €, Kat. B 135 €, Kat. C 165 €

Prices per person in a double room: Cat. A € 115, Cat. B € 135, Cat. C € 165 Ankomst fredagar från april till oktober

Arrival on Fridays, April to October

Deltagare: minst 4 personer

Minimum number of participants: 4 people

Mosel Cycling Tour from Trier to Koblenz

Mosel – cykeltur från Trier till Koblenz

This is one of the nicest ways of getting to know the Mosel region Det är ett av de skönaste sätten att lära känna Mosel närmare. Cykla som

better. Cycle according to how you feel, rest at quaint, romantic places. du behagar och rasta på romantiska ursprungliga platser. Allt annat tar

We'll take care of everything else.

vi hand om.

Services:

6 nights with breakfast in Trier, Trittenheim, Zeltingen, Zell (Mosel),

Treis-Karden, Koblenz (c. 200 km in total)

6 daily luggage transfers to your accommodation

1 meal from the barbecue/grill, wine-tasting session and a visit to the wine

cellar

1 regional three-course meal

1 extensive info pack and maps (per room)

Price per person in a double room with shower/WC: from € 389

(accommodation in hotels, wine-growing estates, boarding houses)

Daily trips

Can also be optionally booked: hire bikes including saddlebags, repair and

First Aid kits, person and bike transfer

Paketerbjudande:

6 x övernattningar inkl frukost i Trier, Trittenheim, Zeltingen, Zell (Mosel),

Treis-Karden, Koblenz (sammanlagt ca 200 km)

6 x daglig bagagetransfer till hotellen

1 x mat från grillen med vinprovning och källarbesiktning

1 x lokal 3-rätters meny

1 x utförligt informations- och kartmaterial (per rum)

Pris per person i DR med DU/WC:

fr o m 389 € (övernattning i hotell, vingods, pensionat)

Gäller dagligen

Kan också reserveras: Låncyklar inkl sadelväskor, reparations- & förstahjälpset,

person- och cykeltransfer

Bike rental stations:

Fahrradland Klaus, Hauptstr. 5, Zell-Merl, Tel. 06542-41087

Zweirad-Center Klaus, Notenau 11, Zell (Mosel), Tel. 06542-960066

Wanderland, Balduinstr. 95, Zell (Mosel), Tel. 06542-406761

Familie Mesenich, Corray 33, Zell (Mosel), Tel. 06542-5769

Campingpark Zell, Moselufer, Zell-Kaimt, Tel. 06542-961216

Michael Salker, Mühlenstr. 77, Alf, Tel. 06542-22352

Joachim Hennen, Himmeroderstraße, Briedel, Tel. 06542-41504

Familie Budinger, Lindenplatz 6, Bullay, Tel. 06542-2355

Thoams Krämer, Kloster-Stuben-Str. 7, Neef, Tel. 06542-901133

Lebensmittelgeschäft Günther Weirich, Am Moselstausee 22,

St. Aldegund, Tel. 06542-21649

Information, Friendly Advice & Booking

Feel like a holiday? You can book all o�ers directly with us. Conveniently,

quickly, without any additional costs and with personal advice. Contact us for

questions or bookings. We respond individually to your wishes and plan your

trips with you. The arrangements in this brochure are suggestions. We are also

happy to put together an individual o�er for you. The prices vary according to

the room categories of your accommodation.

We classify accommodation into these categories:

Category A: Private boarding house (room with shower/WC)

Category B: Boarding house/guest house/Hotel Garni (room with shower/WC)

Category C: Hotel (room with shower/WC)

Our general terms and conditions for packages can be found at

www.zellerland.de

Cykeluthyrning

Fahrradland Klaus, Hauptstr. 5, Zell-Merl, tel. 06542-41087

Zweirad-Center Klaus, Notenau 11, Zell (Mosel), tel. 06542-960066

Wanderland, Balduinstr. 95, Zell (Mosel), tel. 06542-406761

Familie Mesenich, Corray 33, Zell (Mosel), tel. 06542-5769

Campingpark Zell, Moselufer, Zell-Kaimt, tel. 06542-961216

Michael Salker, Mühlenstr. 77, Alf, tel. 06542-22352

Joachim Hennen, Himmeroderstraße, Briedel, tel. 06542-41504

Familie Budinger, Lindenplatz 6, Bullay, tel. 06542-2355

Thoams Krämer, Kloster-Stuben-Str. 7, Neef, tel. 06542-901133

Livsmedelsa�är Günther Weirich, Am Moselstausee 22, St. Aldegund, tel.

06542-21649

Information, vänlig rådgivning & reservering

Lust till semester? Alla våra erbjudanden kan bokas direkt hos oss. Bekvämt,

snabbt, utan extra kostnader och med personlig rådgivning. Kontakta oss om

du har frågor eller vill reservera. Vi behandlar dina önskemål individuellt och

planerar dina turer tillsammans med dig. Arrangemangen i denna broschyr är

förslag. Vi ställer gärna ihop ett individuellt erbjudande. Priserna varierar

beroende på hotellrummens kategori.

Vi har tre kategorier:

Kategori A: Privatpensionat (rum med DU/WC)

Kategori B: Pensionat/Värdshus/Hotell Garni (rum med DU/WC)

Kategori C: Hotell (rum med DU/WC)

Våra allmänna a�ärsvillkor för våra paketerbjudanden �nner du på

www.zellerland.de

Imprint/Publisher:

Zeller Land Tourismus GmbH, Zell (Mosel)

As at: November 2012

Photo credits: Philipp Bohn

Impressum/Utgivare:

Zeller Land Tourismus GmbH, Zell (Mosel)

Utgåva: November 2012

Bilder: Philipp Bohn

Booking/Reservation - Reservering:

Zeller Land Tourismus GmbH, Tourist Information,

Balduinstraße 44, 56856 Zell (Mosel)

Tel.: 0049 (0) 6542 96220, Fax: 0049 (0) 6542 962229,

Email: info@zellerland.de, www.zellerland.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!