Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn - Wakker Dier

wakkerdier.nl

Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn - Wakker Dier

Rapport 381

6 Hoe belangrijk is zoelen voor het welzijn van varkens?

Het belang van zoelen is een functie van de mate waarin welzijnsperformance maten

(weegcategorieën) van toepassing zijn op een attribuut (zoelen). De weegcategorieën worden in de

onderstaande paragrafen besproken, hoofdzakelijk in de volgorde van hun vermeende potentiële

belang voor het laden op welzijn (zie tabel 2 in Bracke et al., 2002a). Terwijl informatie over

weegcategorieën vooral iets zeggen over de (potentiële) ‘intensiteit’ van de welzijnsimpact, is de duur

van het modderbadgebruik ook belangrijk. Dit hoofdstuk heeft daarom een slotparagraaf (‘Tijdsduur’)

waarin informatie wordt weergegeven over de vraag of varkens onder normale houderijcondities in

Nederland zouden willen zoelen. Samenvattend geeft dit hoofdstuk de indruk dat zoelen wel eens erg

belangrijk zou kunnen zijn voor varkens.

6.1 Meningen van wetenschappers

Meningen van wetenschappers over het belang van zoelen voor varkens lopen sterk uiteen.

Verschillende oudere referenties stellen dat zoelen erg belangrijk is. Meer recente publicaties lijken

minder waarde aan zoelgedrag te hechten, maar incidenteel wijzen auteurs zoals Sambraus, Van

Putten en McGlone op het belang van zoelgedrag (zie Annex).

6.2 Pijn en ziekte

Er was geen informatie beschikbaar over zoelen in relatie tot pijn, maar in de paragraaf ‘Fitness’ wordt

aangegeven dat (langdurig) zoelen, net als het gebruik van vernevelaars, mogelijk tot kreupelheden

kan leiden. Dit zou de welzijnsvoordelen van zoelen verminderen. Tegelijkertijd geeft het aan dat

varkens mogelijk bereid zijn deze ‘kosten’ te ‘dragen’ omdat ze (blijkbaar) zoelen belangrijk(er)

‘vinden’ (vanuit evolutionair perspectief).

Informatie over ziekte in relatie tot zoelgedrag is verzameld in de paragraaf ‘Hygiëne’ (onder ‘Fitness’).

6.3 Overleven: hittestress

Deze sectie gaat over de thermoregulatoire gevolgen van het (on-)vermogen van varkens om te

zoelen. De sectie geeft een classificatie van effecten op gedrag (activiteit), ademhaling, huid- en

lichaamstemperatuur, productie en overleving als zodanig. Citaten onder deze kopjes zijn te vinden in

de bijlage (Annex). De verzamelde informatie geeft aan dat de welzijnswaarde van zoelen belangrijke

thermoregulatoire voordelen voor varkens kan hebben. Of dit wel of niet van toepassing is hangt o.a.

af van de feitelijke thermale condities (hoogte van de temperatuur en duur van blootstelling, relatieve

vochtigheid).

6.3.1 Gedrag

Een modderbad kan de algehele activiteit verhogen in perioden van warm weer (Dellmeier en Friend,

1991).

6.3.2 Respiratie

Zoelen vermindert verhoogde ademhaling ten gevolge van (over-)verhitting.

6.3.3 Huid- en lichaamstemperatuur

Zoelen vermindert de huid- en lichaamstemperatuur.

6.3.4 Productie

Zoelen kan de productie verhogen, vermoedelijk omdat het afkoeling geeft waardoor bij hitte de

voeropname minder geremd wordt.

6.3.5 Overleven per se

Zoelen kan voorkomen dat varkens doodgaan door hittestress.

13

More magazines by this user
Similar magazines